Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

насильно

 • 1 насильно

  нрч. силою, силоміць, силоміццю, живосилом, неволею, ґвалтом, примусом, насильно, насильне, (насильственно) насильниче, (пров.) насильці, насилком, сил(к)ом, (вульг.) силопихом; (по принуждению) з примусу; (принуждая себя) через силу, над силу. [Людей гонили силою на присягу (ЗОЮР I). Хоче силоміць її віддати за його (Мирний). Почали напувати його силоміць (М. Левиц.). Селяни силоміццю поодбирають у панів ґрунт (Крим.). Живосилом одволокла Катрю од дверей (М. Вовч.). Неволею сина оженила (Гнід.). Взяв ґвалтом (Сл. Аф.). Насильно їй заткали рот (Франко). Мене мати насильне женила (Чуб. V). Слабшу націю насильниче приєднано до дужчої (Азб. Комун.). Силопихом заміж витурили (Старобільщ.)]. -но мил не будешь - на милування нема силування.
  * * *
  нареч.
  наси́льно, си́лою; силомі́ць, силомі́ццю, про́ти си́ли, живоси́лом, при́мусом; ( принуждая себя) че́рез си́лу

  \насильно но мил не бу́дешь — посл. на милува́ння нема́ си́лування, си́лою не бу́ти ми́лою

  Русско-украинский словарь > насильно

 • 2 вваливаться

  ввалиться
  1) увалювати, увалити, увалюватися, увалитися, вкидатися, вкинутися, упадати, упасти в щось. [Увалився у санки. Всі так і ввалили в хату]; (насильно) втиритися, (о многих) повтирюватися, всунутися. [Всунувсь у чужу хату];
  2) (о глазах, щёках и т. п.) запасти, запастися, позападати, опасти, впасти. Глаза, щёки ввалились - очі, щоки повтягало, позатягало кому-неб.; очі, щоки запали, запалися, позападали. Ввалившийся (глаз, щека) - запалий, ямкуватий. [Запалі (позападалі) очі].
  * * *
  несов.; сов. - ввал`иться
  1) ува́люватися, ували́тися
  2) (о глазах, щеках, боках) запада́ти, запа́сти и позапада́ти, запада́тися, запа́стися и позапада́тися, ува́люватися, ували́тися, впада́ти, впа́сти

  глаза́ ввали́лись — о́чі повтяга́ло (позатяга́ло, запа́ли, запа́лися)

  Русско-украинский словарь > вваливаться

 • 3 выдавать

  выдать
  1) видавати, видати. [У їх хліб видавцем видають];
  2) (кого, что) виказувати, виказати на кого, що, зраджувати, зрадити кого, що, зрадитися з чим, виявляти, виявити. [Виказала всі його таємниці. Осла зрадили його вуха. Як-би чоловіка вбили, дак зараз-би пішов виявив];
  3) (себя за кого) видавати, видати себе за кого, показувати, показати себе ким; пошиватися, пошитися в кого, виставляти, виставити себе за кого; удавати, вдати з себе кого;
  4) (замуж) давати, віддавати, віддати за кого, одружувати, одружити кого з ким. Выдавать, выдать насильно - силувати, усилувати, неволити, зневолити за кого.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыдать
  видава́ти, ви́дати и мног. повидава́ти; (секрет, тайну) вика́зувати, ви́казати и мног. повика́зувати

  Русско-украинский словарь > выдавать

 • 4 выселять

  выселить виселяти, виселити, відселяти, відселити, (насильно) викидати, викинути; (с земельного участка) вируговувати, виругувати, (многих) повируговувати. [Я вас відселю звідсіль геть отуди над став. Її викинуто з кімнати, бо не мала чим платити].
  * * *
  несов.; сов. - в`ыселить
  виселя́ти, ви́селити и мног. повиселя́ти и повисе́лювати

  Русско-украинский словарь > выселять

 • 5 ломиться

  1) ломитися, ламатися; срв. Ломаться 1. -ться под тяжестью чего - ломитися, ламатися, угинатися під вагою чого. Полки -тся от книг - полиці вгинаються від книжок. Яблок так много, что ветви -тся - яблук така сила, що гілки ламаються (ламлються). Столы -лись от кушаний - столи вгиналися від страв;
  2) куда - силою вдиратися, добиватися, добуватися (силоміць) куди, у що, до чого; см. Ломить 5. [Грюкотять у двері, добуваються в хату (Брацлавщ.)]. -ться в открытую дверь - добиватися у відчинені двері, торгати (у) відчинені двері.
  * * *
  1) ломи́тися, лама́тися; ( сгибаться) угина́тися
  2) ( лезть насильно) ломи́тися, вдира́тися; добива́тися, добува́тися; вульг. пе́ртися, пе́рти

  Русско-украинский словарь > ломиться

 • 6 милый

  прлг.
  I. 1) (любый, любимый, дорогой) любий, милий, коханий. [Доню моя, дитя моє любе! (Шевч.). Прости мені, мій голубе, мій соколе милий! (Шевч.). Добри-вечір, милий сину! (Рудан.). Вибачай, невісточко кохана! (Самійл.)]. -лый друг - любий (милий, коханий) друг. [Друзі кохані! (Грінч.)]. -лый дружок - любчик (любий), любко, милий, миленький, коханий (-ого); срв.
  II. Милый. Мой -лый! - а) (ласк.) мій милий! (мій) любоньку (им. любонько)! мій любцю! (моє) серденько! б) (пренебр., снисход.) (мій) голубе! (мій) голубе милий! (мій) лебедику! чоловіче (добрий)! дядечку! [А чого тобі треба тут, голубе? Іди собі, звідки прийшов (Брацлавщ.). Не баріться, чоловіче, як хочете жити (Кінець Неволі)]; срв. Милейший 2. Моя -лая! - а) (ласк.) моя люба! (моя) любонько (им. любонька)! (моє) серденько! небого! [«Сховайте мене!» - «Де-ж я тебе, любонько, сховаю?» (Франко)]; б) (пренебр.) моя люба! небого! [Чого це ви, небого, плюєтеся? Плюнуть і я вмію (Крим.)]. Мои -лые! - мої любі! люб'ята! (пренебр.) голуби (голуб'ята) мої! лебедики! Более -лый - см. Милее 1. Самый -лый - см. Милейший 1. Чрезвычайно -лый - надзвичайно любий (милий), любісінький, милісінький. Насильно мил не будешь - на милування нема силування (Крим.). Не по-хорошу мил, а по-милу хорош - не тим любий, що хороший, а тим хороший, що любий;
  2) (привлекательный) любий, милий, (доставляющий приятность) утішний, утішливий; (любезный) люб'язний, ґречний; (благосклонный) ласкавий, прихильний; (красивый, хороший) гарний, гожий. -лое дитя - люба (мила, втішна, втішлива) дитина. [Що то за люба дитина мій Карпо! (Н.-Лев.). Учителі аж нарадуватися не могли на втішну дитину (Крим.)]. -лый человек - мила людина. Она очень - ла - вона дуже мила. [Дівчата такі милі, скромні (Ол. Пчілка)]. -лый взгляд, голос, -лая улыбка - милий (любий) погляд, голос, усміх. Как это -ло! - як це гарно! як це любо! як це гоже!
  3) (приятный кому) любий, милий, приємний, люб'язний, (редко) коханий кому. [Працюю над любою мені наукою (Крим.). Кожній матері своя дитина мила (Квітка). Хоч за самого біднішого, аби тобі люб'язний (Квітка). Оця сорочка така мені люб'язна (Борзенщ.). Валерова сестра така мені кохана (Самійл.)]. Ему ничто не -ло - йому ніщо (в світі) не миле. [Усім людям тепер не дуже що миле (Чигиринщ.). Як злучаться по любові, то все миле буде (Чуб. V)]. Свет мне стал не мил - світ мені не милий став, світ мені знемилився (и не змилився).
  II. Милый, сщ. - милий (-лого), любий (-бого), люб (-ба), любко, (редко) любець (-бця), коханий, коханок (-нка), ласк. миленький, любенький, любонько, любцьо, любчик, коханочок (-чка). [(Море) знає, де мій милий, бо його носило (Шевч.). Піду шукать миленького, втоплю своє горе (Шевч.). А без любого сама горе я горюю (Боров.). На що люба любувала? (ЗОЮР. II). Прощалася зі своїм любком (Франко)]. Милая, сщ. - мила (- лої), люба (-бої и -би), любка (-ки), кохана (-ної), ласк. миленька, любенька, любочка, любонька, любця. [Милий милу покидає (Пісян). Підійшов під двері милої (Крим.). Тепер свою любу я везу до шлюбу (Рудан.). Моя далека любка (Вороний). Прощатися прийшов я, кохана, з тобою (Л. Укр.)]. Милые, сщ. - коханці (-ців), коханки (-ків), закохані (-них), люб'ята (-б'ят). -лые бранятся, только тешатся - милі посваряться - ще краще помиряться. -лого побои не долго болят - милого друга мила й пуга.
  * * *
  1) прил. ми́лий; (дорогой, любимый) лю́бий, коха́ний; ( любезный) люб'язний, ласка́вий; ( красивый) га́рний; ( доставляющий удовольствие) уті́шний
  2) (в знач. сущ.: возлюбленный) милий, -ого, лю́бий, коха́ний

  Русско-украинский словарь > милый

 • 7 насилу

  Насилушку, нрч.
  1) (через силу, с трудом) насилу, всилу, на (пре)велику силу, від сили, (едва) ледве; срв. Едва 2 б. [Насилу ноги волочу (Метл.). Всилу волоче ноги (Васильч.). Всилу додержались, поки робота знову у полі відкрилася (Манж.). На велику силу підвелася (Звин.). Ще так, може, років з двоє продержиться, і то вже од сили (Звин.). Ледве встиг утекти (Брацл.)];
  2) (наконец-то) насилу, нарешті. [Насилу я вас дочекався (Київ)];
  3) -силу (против желанья) - проти волі; (по принуждению) з примусу; срв. Насильно.
  * * *
  нареч.
  наси́лу; ( едва) ле́две, ледь; ( наконец-то) наре́шті

  Русско-украинский словарь > насилу

 • 8 насильственно

  нрч. насильниче, силоміць, силоміццю, силоміцно, самоміцно, ґвалтовно; срв. Насильно.
  * * *
  нареч.
  наси́льно, си́лою, наси́льницьки, наси́льниче; силомі́ць, силомі́ццю

  Русско-украинский словарь > насильственно

 • 9 нахрапом

  нрч. живосилом, ґвалтом, нахрапом, налопом, навісом, нападом, самопихом, на- самопих. [Човна взяв живосилом (Корол.). Налопом увійшли у хату (Сл. Гр.). Навісом не можна робити (Чернігівщ.). Нападом до мене лізе (Тобіл.). Лізуть у хату самопихом (Зміївщ.). Як я до їх піду на-самопих? (Чернігівщ.)].
  * * *
  нареч.
  нахра́пом и на́храпом; ( нагло) наха́бно; ( насильно) наси́льно, си́лою, силомі́ць

  Русско-украинский словарь > нахрапом

 • 10 привлекать

  привлечь
  1) см. Приволакивать, Притаскивать, Притягивать. -влекать к себе - притяг(ув)ати, пригортати до себе. [Він узяв її за руку і пригорнув до себе];
  2) (притягивать нравственно) притягувати и притягати, притяг(ну)ти, затягувати, затягти кого до чого, (манить, влечь) вабити, повабити, приваблювати (и редко привабляти), привабити, зваблювати и звабляти, звабити, надити, з[по]надити, принаджувати, принадити, приманювати, приманити, (склонять) прихиляти, хилити, прихилити, привертати, привернути кого чим до кого, (присоединять к какому-л. обществу, делу, работе и т. п.) приєднувати, приєднати, залучати, залучити, пригортати, пригорнути, привертати, привернути кого до чого (до товариства, до справи, до праці (до роботи) і т. п.), (призывать) закликати, закликати, прикликати, прикликати кого до чого, (о мн.) попритягувати, поприваблювати, навабити (неок. наваблювати), попринаджувати, поприхиляти, попривертати, поприєднувати, позалучати кого; срв. Манить, Влечь. [Сміливість та веселість Ломачевського більш од усього притягувала до його Олесю (Неч.-Лев.). Метка і жвава, вона так і вабила до себе (Мирн.). Се ще більш його зваблювало, що воно заборонене. Не здолає вже принаджувати красою (Самійл.). Історія України зовсім мало приваблює до себе наших письменників (Єфр.). Щось надить до його усіх. Нам пощастило привабити до гурту двох дорослих учениць (Грінч.). Його до роботи не привернеш (Звин.). Привернула вона його своїми очима (Грінч.)]. -кать к себе внимание - притягати (привертати, прихиляти) до (на) себе чиюсь увагу, кидатися, спадати на увагу комусь. Дело это -кло к себе общее внимание - справа ця привернула до себе (на себе) загальну увагу. -кать, -влечь к себе взгляд(ы), взор(ы) - брати (убирати) очі на (в) себе, привертати, привернути очі до себе, вабити погляди. [Та й сорочка-ж: аж на себе очі бере. Найбільше привернула до себе очі сама Наталка (Грінч.). Усім брала очі красою (Куліш)]. -влечь на свою сторону - приєднати, прихилити, пригорнути кого до себе. [Наша організація зуміла пригорнути до себе все село (Грінч.)]. -влечь на свою сторону угощением - примогоричити кого. -влекать, -влечь к участию (пригласить) - присоглашати, присогласити кого. [Він самий первий, та ще двох присогласив (Мнж.)]. Насильно -влечь кого к чему-н. - силоміць притягти, залигати кого до чого. -влекать, -влечь к работе - притягувати, -гнути, залучати, залучити кого до праці. -влекать, -влечь кого-н. к (судебной) ответственности, к суду - притягати, притягти, тягнути, потягти, кликати, покликати кого до права, до відповідальности; притягати, притягти, кликати, покликати до суду, на (в) суд, ставити, поставити на суд кого, позивати, запізвати кого. -влекать, -влечь к делу об убийстве кого - притягати, притягти (кого) до справи про вбивство кого. Привлекаемый - при[за]тягуваний, приваблюваний, принаджуваний; приєднуваний, залучуваний, при[за,по]кликуваний. Привлечённый - притягнутий, затягнутий, приваблений, зваблений, принаджений, знаджений, приєднаний, залучений, привернутий до чого. -ный к (судебной) ответственности к суду - потягнутий, покликаний до права, до відповідальности, на (в) суд, запізваний. -чённый к делу - притягнутий до справи якої.
  * * *
  несов.; сов. - привл`ечь
  1) притяга́ти и притя́гувати, притягти́ и притягну́ти; ( к участию в чём-л) залуча́ти, залучи́ти и позалуча́ти; (возбуждать интерес, занимать) приверта́ти, приверну́ти; (притягивая, приближать) пригорта́ти [до се́бе], пригорну́ти [до се́бе] и попригорта́ти [до се́бе]
  2) (влечь, манить) прива́блювати, прива́бити, ва́бити [до се́бе], пова́бити [до се́бе], прина́джувати, прина́дити, на́дити, пона́дити; ( заинтересовывать) заціка́влювати, заціка́вити; ( соблазнять) зна́джувати, зна́дити, зва́блювати, зва́бити
  3) ( склонять) прихиля́ти, прихили́ти; ( располагать) приверта́ти, приверну́ти

  Русско-украинский словарь > привлекать

 • 11 стаскивать

  I несов.; сов. - стаск`ать
  (таща, собирать в одно место) стяга́ти и стя́гувати, -гую, -гуєш, стягти́, -гну́, -гнеш и стягну́ти и мног. постяга́ти и постя́гувати
  II несов.; сов. - стащ`ить
  1) (таща, снимать, удалять, перемещать, собирать в одно место) стяга́ти и стя́гувати, -гую, -гуєш, стягти́, -гну́, -гнеш и стягну́ти и мног. постяга́ти и постя́гувати; ( сволакивать) зволіка́ти, зволокти́, -лочу́, -лоче́ш и зволочи́ти, -лочу́, -ло́чиш и мног. позволіка́ти
  2) ( относить) відно́сити, -но́шу, -но́сиш, віднести́
  3) (сов.: заставить пойти) ви́тягти, ви́тягнути; ( насильно отвести) потягти́, потягну́ти
  4) (сов.: украсть, утащить) потягти́, потягну́ти, поцу́пити, -плю, -пиш, зцу́пити, ( грубо) поти́рити

  Русско-украинский словарь > стаскивать

 • 12 упекать

  несов.; сов. - уп`ечь
  1) ( выпекать) випіка́ти, ви́пекти и повипіка́ти, упіка́ти, упекти́
  2) (отправлять куда-л. насильно) прост. запрото́рювати, запрото́рити, упіка́ти, упекти́, несов. заката́ти

  Русско-украинский словарь > упекать

 • 13 Насилком

  см. Насильно.

  Русско-украинский словарь > Насилком

 • 14 Понасилком

  силою, насильством, напосівши. См. Насильно.

  Русско-украинский словарь > Понасилком

См. также в других словарях:

 • насильно — насильно …   Орфографический словарь-справочник

 • насильно — (1) 1. Навстречу: О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? 38. ∆ Он спросил третьева. Третей соскочил, ево нагайкой: што ты лезешь к нам насильно? Зеленин. Ск. Пермск. губ., 83. 2. По принуждению, силой …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • насильно — насильственно, насильственным (или принудительным) путём, против воли, силой (силою); силом, силком (прост.); неволей (устар. и трад. поэт.) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011.… …   Словарь синонимов

 • НАСИЛЬНО — НАСИЛЬНО, нареч. Против воли, силою. «Насильно мил не будешь.» погов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • НАСИЛЬНО — НАСИЛЬНО, нареч. Против воли, силой. Увезти н. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • насильно — наси/льно, нареч. Увезти насильно в деревню …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • насильно — нареч. Против воли, желания; силой. Н. выдать замуж. Н. увезти из города. * Насильно мил не будешь (Погов.) …   Энциклопедический словарь

 • Насильно мил(люб) не будешь — Насильно милъ (любъ) не будешь. На силу не быть милу. Ср. За что же (мнѣ на васъ) сердиться? Какое же особое право имѣю я на васъ? Нравлюсь я вамъ, и вы мнѣ нравитесь. А нѣтъ, такъ и я нѣтъ. Насильно милъ не будешь. Н. Макаровъ. Воспоминанія. 4,… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • насильно поведший — прил., кол во синонимов: 2 • заставивший идти с собой (2) • поволокший (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • насильно мил(люб) не будешь — Насилу не быть милу. Ср. За что же (мне на вас) сердиться? Какое же особое право имею я на вас? Нравлюсь я вам, и вы мне нравитесь. А нет, так и я нет. Насильно мил не будешь. Н. Макаров. Воспоминания. 4, 2. Ср. Милый мой, ты чрезвычайно со мной… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Насильно мил не будешь. — Насилу не быть милу. Насильно (силою, всилу) мил не будешь. См. ЛЮБОВЬ НЕЛЮБОВЬ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»