Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

затягивать

 • 1 затягивать

  техн., несов. затя́гивать, сов. затяну́ть
  1) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти
  2) (медлить, совершать проволочку - ещё) зволіка́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > затягивать

 • 2 затягивать

  техн., несов. затя́гивать, сов. затяну́ть
  1) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти
  2) (медлить, совершать проволочку - ещё) зволіка́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > затягивать

 • 3 затягивать

  затянуть
  1) починати, почати тягти;
  2) (узел, петлю и т. п.) затягати и затягувати, затягти (вузол), (задёрнуть) зашморгувати, зашморгнути (петлю, зашморг), (о мног.) позатягувати и позатягати, позашморгувати (вузли, петлі, зашморги). -нуть петлёй - см. Завязать 1. [Не можна затягати нитку на шиї, бо нечистий задавить (Грінч. II). Зашморгнув на шиї він аркан (Г. Арт.)];
  3) (покрывать) затягати и -гувати, затягти, заволікати, заволокти; запинати, зап'ясти и -пнути, (о мног.) позатягати и -гувати, позаволікати; позапинати що. [Небо затягло (заволокло) хмарою. Нічим ні позапинати дірок, ні позатикати (Г. Барв.)]. -нуть илом - затягти мулом, замулити що. [Пропала на городі картопля, усю чисто замулила вода, як ішла річкою після дощу (Бердян. п.)]. Рану (раны) -вает, -нуло - рану (рани) затягає, рану затягло, рани позатягало;
  4) (затащить, завлечь) затягати и затягувати, затягти, заволікати, заволокти, (о мног.) позатягати, позаволікати кого, що куди. [Водяний людей частенько в воду затягає (Руданськ.). Нуте, хлопці чорнобривці, затягайте неводи (Чуб. III). Я було пиякам кажу: «пийте, та його не заволікайте» (Г. Барв.)];
  5) (время, дело) затягати, затягти, дляти, задляти, гаяти, загаяти, проволікати, проволокти (час, справу); (медлить) о(д)тягатися и о(д)тягуватися з чим. [Аби задляти час, а врятувати можна (Самійл.). Радюк зрозумів, що Ольга отягувалась (Н.-Лев.)];
  6) (песню) заводити, завести, затягати, затягти (пісню). [Завели вдвох пісеньку (Г. Барв.)]. Затянутый - затягнений и затягнутий, зашморгнутий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - затян`уть
  затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и мног. позатяга́ти и позатя́гувати; (петлю; петлёй) зашмо́ргувати, зашморгну́ти и мног. позашмо́ргувати; (несов.: задерживать, замедлять что-л.) зволіка́ти (з чим, що); ( начинать петь) заво́дити, завести́, -веду́, -веде́ш

  Русско-украинский словарь > затягивать

 • 4 затягати

  техн. вдева́ть, зата́скивать, затя́гивать, захва́тывать ( затягивать), продева́ть ( затягивать - ещё)

  Українсько-російський політехнічний словник > затягати

 • 5 завязывать

  техн., несов. завя́зывать, сов. завяза́ть
  зав'я́зувати, зав'яза́ти; ( затягивать петлёй) зашмо́ргувати, зашморгну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > завязывать

 • 6 затянуть

  Русско-украинский политехнический словарь > затянуть

 • 7 захватывать

  астр., техн., физ., несов. захва́тывать, сов. захвати́ть
  захо́плювати, захопи́ти; ( забирать) забира́ти, забра́ти; ( зацеплять) зачі́плювати и зачіпля́ти, зачепи́ти; ( затягивать) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > захватывать

 • 8 продевать

  техн., несов. продева́ть, сов. проде́ть
  1) ( продёргивать) просми́кувати, просмикну́ти; ( затягивать - ещё) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти; ( нитку - ещё) просиля́ти, просили́ти
  2) ( просовывать) просува́ти и просо́вувати, просу́нути

  Русско-украинский политехнический словарь > продевать

 • 9 завязывать

  техн., несов. завя́зывать, сов. завяза́ть
  зав'я́зувати, зав'яза́ти; ( затягивать петлёй) зашмо́ргувати, зашморгну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > завязывать

 • 10 затянуть

  Русско-украинский политехнический словарь > затянуть

 • 11 захватывать

  астр., техн., физ., несов. захва́тывать, сов. захвати́ть
  захо́плювати, захопи́ти; ( забирать) забира́ти, забра́ти; ( зацеплять) зачі́плювати и зачіпля́ти, зачепи́ти; ( затягивать) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > захватывать

 • 12 продевать

  техн., несов. продева́ть, сов. проде́ть
  1) ( продёргивать) просми́кувати, просмикну́ти; ( затягивать - ещё) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти; ( нитку - ещё) просиля́ти, просили́ти
  2) ( просовывать) просува́ти и просо́вувати, просу́нути

  Русско-украинский политехнический словарь > продевать

 • 13 зашморгувати

  техн. завя́зывать ( затягивать петлёй), захлёстывать ( петлёй), нахлёстывать

  Українсько-російський політехнічний словник > зашморгувати

 • 14 длить

  дляти що [Чого Пугач дляє справу? (Коц.)], барити [Ой одчиняй, не бари, бо кусають комарі (Ном.)], марудити [Скоріше-б вирок той. Чого марудять? (Л. Укр.)], уводити. -ся [Що-ж уводитись? Навіщо? (Л. Укр.)], гаяти [Ви цього діла не гайте (Март.)], продовжити. См. Медлить, Продлить.
  * * *
  для́ти; ( затягивать) затяга́ти

  Русско-украинский словарь > длить

 • 15 заволакивать

  заволочь
  1) (затащить) затягати, затягти, заволікати, заволокти, (о мног.) позатягати, позаволікати. [Пацюки позатягали моркву в нори. Вовк заволік вівцю в кущі];
  2) (заслонять) повивати, повити, заступати, заступити, застилати, застеляти, заслати, заслоняти, заслонити що. [Нічого не видко навкруг: туман повиває (застилає) усе. Пітьма заступила (заслонила) очі]. -чь небо - затягти, вкрити, повити, замостити небо (хмарами); (безл.) нахмарити, похмарити, насупити. [Ось хмарами півнеба замостило (Греб.). Бач, як нахмарило! Було насупило, а далі розгодинилося]. Небо -вает - небо хмариться (захмарюється), на небі хмариться.
  * * *
  несов.; сов. - завол`очь
  заволіка́ти, заволокти́, -лочу́, -лоче́ш; ( затягивать) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и мног. позатяга́ти и позатя́гувати; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти, -стелю́, -сте́лиш, укрива́ти, укри́ти (укри́ю, укри́єш) и мног. повкрива́ти

  не́бо \заволакивать локло́ ту́чами — не́бо заволокло́ (затягну́ло, вкри́ло, заволокло́ся, затягнулося, вкри́лося) хма́рами, не́бо заволокли́ (затягну́ли, вкри́ли) хма́ри; нахма́рило, нахма́рилося, похмарило, похма́рилося, похмарі́ло

  Русско-украинский словарь > заволакивать

 • 16 завязывать

  завязать
  1) зав'язувати, зав'язати. -зать петлёй - запетлювати, зав'язати зашморгом, зашморгнути. -зать так, что трудно развязать - затягти, (диал.) заґрундзювати. -зать, перепутывая завязки - заборсати. -зать узел - зав'язати вузол, заґудзлити, завузлити. -зать голову лентой - пов'язати голову стрічкою (скиндячкою). -зать голову платком - зав'язати (зв'язати) голову хусткою, (себе) зав'язатися хусткою, завинутися, зап'ястися, напнутися (хусткою). [А Оляна гарно вбралась, завинулась, вперезалась (Рудан.). Зап'ялася хустиною]. -вать во что - ув'язувати, ув'язати що в що. [Ув'язала подушки в рядно];
  2) (начинать, начать) починати, почати, зачинати, зачати, розпочинати, розпочати. [Розпочали розмову]. -вать отношения с кем - заходити в зносини, в стосунки, нав'язувати, нав'язати (зав'язувати, зав'язати) відносини з ким. -зать приятельские отношения - заприятелювати з ким, нав'язати приязні стосунки з ким. Завязанный - зав'язаний, ув'язаний; нав'язаний.
  * * *
  несов.; сов. - завяз`ать
  1) зав'я́зувати, зав'яза́ти, -в'яжу́, -в'я́жеш и мног. позав'я́зувати; ( затягивать петлёй) зашмо́ргувати, зашморгну́ти и мног. позашмо́ргувати; ув'я́зувати, ув'яза́ти; (галстук, платок) пов'я́зувати, пов'яза́ти
  2) (устанавливать связи; начинать разговор) зав'я́зувати, зав'яза́ти; ( начинать) почина́ти, поча́ти, -чну́, -чне́ш, розпочина́ти, розпоча́ти
  3) бот. зав'я́зувати, зав'яза́ти и мног. позав'я́зувати

  Русско-украинский словарь > завязывать

 • 17 запевать

  несов.; сов. - зап`еть
  заспі́вувати, -спі́вую, -спі́вуєш, заспіва́ти; ( затягивать песню) заво́дити, завести́, -веду́, -веде́ш, затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти; (сов.: тихо) закурни́кати

  Русско-украинский словарь > запевать

 • 18 засасывать

  -ся, засосать, -ся
  1) засисати, -ся, зассати, -ся, засмоктувати, -ся, засмоктати, - ся. [Собака як заб'є чи поране лапу, то сама-ж собі зассе її (Яворн.). Тії гадюки, що в животі, ссуть чоловіка за серце, аж доки не зассуть (Звин.). Чого це так довго дитина зассалася - годі вже, клади спати (М. Грінч.). Поросята засмоктали льоху (Київщ.)];
  2) (во что) засмоктувати, -ся, засмоктати, -ся, усмоктувати, -ся, усмоктати, -ся, затягати, -ся, затягти, -ся, втягати, -ся, втягти, -ся в що. [Важко їхати - болото засмоктує колеса (Київщ.). П'явка всмокталася (засмокталася) так, що й не одірвеш. Йому в ногу засмокталась чорная гадюка (Рудан.). Кінець рурочки засмоктавсь та й не тягне води (М. Грінч.)]. Среда -ла - оточення затягло, засмоктало кого.
  * * *
  несов.; сов. - засос`ать
  1) засмо́ктувати и смокта́ти, -кчу́, -кчеш, засмокта́ти, засиса́ти, засса́ти, -ссу́, -ссе́ш
  2) (перен.: затягивать) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти, засмо́ктувати, засмоктати
  3) (сов.: начать сосать) засмокта́ти

  Русско-украинский словарь > засасывать

 • 19 затягивание

  затягання, зашморгування; заполікання; см. Затягивать.
  * * *
  затяга́ння, затя́гування; зашмо́ргування; зволіка́ння

  Русско-украинский словарь > затягивание

 • 20 затягиваться

  затянуться
  1) затягатися и -гуватися, затягтися, (петлёй) зашморгуватися, зашморгнутися, (о мног.) позатягатися и -тягуватися, позашморгуватися;
  2) затягатися, затягтися, заволікатися, заволоктися; (илом) замулюватися, замулитися. Раны -ваются - рани затягаються, гояться. Небо -нулось облаками - небо вкрилося (заволоклося) хмарами, небо захмарилося. -нуться плесенью - вкритися цвіллю, поцвісти, забрезкнути, заснітитися;
  3) длятися, задлятися, затягатися, затягтися, гаятися, загаятися. Дело -нулось - справа затяглася, задлялася;
  4) (трубкой, табачным дымом) затягатися и -гуватися, затягтися (люлькою, тютюновим димом). Затянувшийся - затягнений; (во времени) проволіклий, передержаний, протяглий; срвн. Затягивать. [Передержана війна].
  * * *
  несов.; сов. - затян`уться
  1) затяга́тися и затя́гуватися, -гуюся, -гуєшся, затягти́ся, -тягну́ся, -тя́гнешся и затягну́тися и мног. позатяга́тися и позатя́гуватися; ( петлёй) зашмо́ргуватися, -гуюся, -гуєшся, зашморгну́тися
  2) страд. несов. затяга́тися, затя́гуватися; зашмо́ргуватися; зволіка́тися; заво́дитися, -диться

  Русско-украинский словарь > затягиваться

См. также в других словарях:

 • затягивать — См …   Словарь синонимов

 • ЗАТЯГИВАТЬ — или затягать; затянуть что, кого; начинать тянуть | стягивать, перетягивать веревкою, петлею; | втягать, втаскивать, вовлекать; | волочить, проволакивать дело, медлить, длить. Затягивай песню. Затяни ка связку потуже. Насос затянул хорошо. Не… …   Толковый словарь Даля

 • ЗАТЯГИВАТЬ — ЗАТЯГИВАТЬ, затягиваю, затягиваешь. несовер. к затянуть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • затягивать — ЗАТЯНУТЬ, яну, янешь; янутый; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • затягивать — завинчивать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы завинчивать EN screw up …   Справочник технического переводчика

 • затягивать — ЗАТЯГИВАТЬ1, несов. (сов. затянуть), что чем. Перен. Покрывать (покрыть), подернуть слоем чего л. поверхность чего л., углубление и т. п. [impf. to be covered (with); to close, skin over (of wound); to freeze, form a surface layer of ice]. Берег… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • затягивать песню — См …   Словарь синонимов

 • Затягивать в свои сети — кого. ЗАТЯНУТЬ В СВОИ СЕТИ кого. Разг. Экспрес. Завлекать кого либо в преступную или неприличную компанию, принудив к совместным действиям, поступкам. Заранее знаешь… что мальчик не удержится от рыночных соблазнов и на него накинется озверевший… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Затягивать гайки — ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКИ. ЗАТЯНУТЬ ГАЙКИ. Прост. Экспрес. Наводить строгий порядок, дисциплину; приструнивать кого либо. Он заглянул в зал. Слышался со сцены крик пожилого режиссёра, его голос невнятно отзывался под сводами зрительного зала эхом. Ясно… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • затягивать (резьбовое соединение) — подтянуть (гайку) уплотнять подчеканивать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы подтянуть (гайку)уплотнятьподчеканивать EN tighten up …   Справочник технического переводчика

 • затягивать слишком слабо — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN undertighten …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»