Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

заслонять

 • 1 заслонять

  несов. заслоня́ть, сов. заслони́ть
  заслоня́ти, заслони́ти, затуля́ти, затули́ти; (свет, путь и т. п. - обычно) заступа́ти, заступи́ти; ( закрывать) закрива́ти, закри́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > заслонять

 • 2 заслонять

  несов. заслоня́ть, сов. заслони́ть
  заслоня́ти, заслони́ти, затуля́ти, затули́ти; (свет, путь и т. п. - обычно) заступа́ти, заступи́ти; ( закрывать) закрива́ти, закри́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > заслонять

 • 3 заслонять

  -ся см. Засланивать, -ся.
  * * *
  несов.; сов. - заслон`ить
  заслоня́ти и засло́нювати, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; несов. за́стувати, -стую, -стуєш, за́стити (за́щу, за́стиш); (свет, дорогу, мысленный образ и) заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш; ( закрывать) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти, затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати

  Русско-украинский словарь > заслонять

 • 4 заслонить

  сов. от заслонять

  Русско-украинский политехнический словарь > заслонить

 • 5 заслонить

  сов. от заслонять

  Русско-украинский политехнический словарь > заслонить

 • 6 заволакивать

  заволочь
  1) (затащить) затягати, затягти, заволікати, заволокти, (о мног.) позатягати, позаволікати. [Пацюки позатягали моркву в нори. Вовк заволік вівцю в кущі];
  2) (заслонять) повивати, повити, заступати, заступити, застилати, застеляти, заслати, заслоняти, заслонити що. [Нічого не видко навкруг: туман повиває (застилає) усе. Пітьма заступила (заслонила) очі]. -чь небо - затягти, вкрити, повити, замостити небо (хмарами); (безл.) нахмарити, похмарити, насупити. [Ось хмарами півнеба замостило (Греб.). Бач, як нахмарило! Було насупило, а далі розгодинилося]. Небо -вает - небо хмариться (захмарюється), на небі хмариться.
  * * *
  несов.; сов. - завол`очь
  заволіка́ти, заволокти́, -лочу́, -лоче́ш; ( затягивать) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и мног. позатяга́ти и позатя́гувати; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти, -стелю́, -сте́лиш, укрива́ти, укри́ти (укри́ю, укри́єш) и мног. повкрива́ти

  не́бо \заволакивать локло́ ту́чами — не́бо заволокло́ (затягну́ло, вкри́ло, заволокло́ся, затягнулося, вкри́лося) хма́рами, не́бо заволокли́ (затягну́ли, вкри́ли) хма́ри; нахма́рило, нахма́рилося, похмарило, похма́рилося, похмарі́ло

  Русско-украинский словарь > заволакивать

 • 7 загораживать

  загородить
  1) городити, загороджувати, загородити, обгороджувати, обгородити, (о мног.) погородити, позагороджувати, пообгороджувати що; (плетнем) обтинити що;
  2) -вать путь - (сов.) загородити, перегородити дорогу, заставляти, заставити, заступати, заступити, переступати, переступити дорогу кому. [Не переступай дороги]. -вать, -дить свет - застувати кому, заступати, заступити світло кому. [Уступіться, не застуйте!]. Загороженный - загороджений.
  * * *
  несов.; сов. - загород`ить
  1) ( обносить оградой) загоро́джувати, загороди́ти и мног. позагоро́джувати
  2) (закрывать путь, проход) загоро́джувати, загороди́ти, заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш; ( преграждать) перегоро́джувати, перегороди́ти и мног. поперегоро́джувати; (создавать преграду, повесив, прибив что-л.) перепина́ти, переп'ясти́ и перепну́ти; ( заслонять) заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; ( закрывать) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти, затуля́ти, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати; (заставлять чем-л.) заставля́ти, заста́вити и мног. позаставля́ти

  \загораживатьть путь (доро́гу) кому́ — перен. става́ти, ста́ти на доро́зі (поперек доро́ги) кому́, заступа́ти, заступи́ти доро́гу, закрива́ти, закрити доро́гу кому́

  3) ( загромождать) захара́щувати, захара́стити, -ра́щу, -ра́стиш, зава́лювати, завали́ти, -валю́, -ва́лиш и мног. позава́лювати; ( заставлять) заставля́ти, заста́вити и мног. позаставля́ти; забива́ти, заби́ти, -б'ю́, -б'є́ш и мног. позабива́ти

  Русско-украинский словарь > загораживать

 • 8 закрывать

  закрыть
  1) (окна, двери и т. п.) зачиняти, зачинити, захиляти, захилити, (о мн.) позачиняти и позачинювати (вікна, двері); (отверстие) затуляти, затулити, затикати, заткнути и заткати, (о мног.) позатуляти, позатикати, (заслонкой) заслоняти, заслонити, (о мног.) позаслоняти, (запоной и т. п.) запинати, запнути, зап'ясти, заслоняти, заслонити, (о мн.) позапинати, позаслоняти що чим; (что-либо плотно) затушковувати, затушкувати, (пров.) заштурмовувати, заштурмувати. [Без мене й дірочки малої нікому затулити (Номис). Укинув її в піч і заслонив (Рудч. П.). А я вже й піч заслонила (Кониськ.). Робили вони, позаслонявши вікна од двору (Н.-Лев.). Запинає вікно хусткою (Сл. Гр.)]. -крой сундук, крышку - зачини скриню, причини віко, кришку. -крой бутылку - заткни пляшку. -крой кран - закрути кран. -ть уши - затикати, заткнути, заткати (в)уха, защулювати, защулити (в)уха, (о мног.) позатикати, позащулювати (в)уха. [Він сів у куті, скулився, заткав вуха (Франко). Та й мимоволі з одчаєм защулив вуха (Крим.)];
  2) (складывать) згортати, згорнути, стуляти, стулити. -ть книжку - згортати, згорнути книжку, стуляти, стулити книжку. [Книжку згорнув, сховав у свою шаховку (Грінч.)]. -ть зонтик - згортати, згорнути парасольку. -рыть рот - стулити рота, (насм.) зашити губи; (презрительно) замкнути (стулити) писок, заткнутися, заткати каглу. -ть рот кому (заставить замолчать) - заціплювати, заціпити уста, замикати, замкнути губу (уста) кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. -крыть рот кому чем - затулити рота кому чим. [Десятник затулив їй уста шапкою (М. Вовч.)]. -ть глаза (веками) - заплющувати (заплющати и плющити), заплющити, сплющувати, сплющити, закривати, закрити, стулювати и стуляти, стулити очі; заплющуватися, заплющитися, (о мног.) позаплющувати, посплющувати, постулювати очі, позаплющуватися; (смежить) склепати, склепити (очі). [Олеся заплющила очі й знов стала як мертва (Н.-Лев.). Плющить він очі (Мирн.). Сплющу очі (Кониськ.). Не дивіться, позаплющуйте очі (Харк. п.). Не стулю ні на хвильку очей (Л. Укр.). Впасти на лаву, як камінь у воду - і вмить склепити очі (Коцюб.)]. -ть глаза умершему - затуляти, затулити, закривати, закрити очі помершому. [Не сумуй, що прийдеться самій у гріб лягать, що не буде кому очей затулить (Франко)]. -крыть глаза (умереть) - с[за]плющити, (смежить) склепити очі. -крыть глаза кому (убить, погубить) - замкнути очі кому. -вать, -крыть глаза на что - заплющувати, заплющити очі на що, не мати очей на що. [Навмисне заплющуючи на правду очі (Єфр.)];
  3) (накрывать) закривати, закрити, накривати, накрити, покривати, покрити, укривати, укрити, (о мног.) позакривати, понакривати, повкривати; (сплошь) крийма крити (укривати, укрити) що. [Зострілася чумаками, закрила дитину (Шевч.)]. -крой крышкой - за[на]крий кришкою. -ть лицо руками - затуляти, затулити обличчя руками, затулятися и затулюватися, затулитися руками, утуляти, утулити лице в долоні. [Він затулив обличчя руками (Крим.). Спустився на лавку і затуливсь руками (Крим.)]. -ть голову платком - запинати, запнути, зап'ясти голову хусткою. -ть глаза чем - затуляти, затулити очі чим. [Зінька затулила хусткою очі і гірко заплакала (Стор.)];
  4) чем (скрывать от глаз, заграждать) - затуляти, затулити, заслоняти, заслонити, заступати, заступити, покривати, крити, покрити кого, що; (застить) застувати; (о тумане: заволакивать) застилати, заслати (-стелю, -стелеш), застеляти, застелити (-стелю; -стелиш); (со всех сторон: о тумане, тьме) обгортати, обгорнути, оповивати, оповити що. [Затуляючи собою мало не все вікно (Васильч.). Чорні хмари непрозорі затулили ясні зорі (Чупр.). Рада- б зірка зійти, чорна хмара заступає (Мет.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Чорна хмара з-за Лиману небо, сонце криє (Шевч.). Неначе якийсь туман застилав йому очі (Грінч.). Не застуй вікна (Київщ.). Одійди, не застуй, бо нічого не видно (Звин.)]. - ть что чем (завешивая) - запинати, запнути и зап'ясти, (о мног.) позапинати, (со всех сторон) обпинати, обіпнути, обіп'ясти що. -вать что чем, заставляя - заставляти, заставити що чим. [Двері заставлено шахвою];
  5) см. Скрывать, Укрывать;
  6) (прекращать, запрещать) закривати, закрити (засідання), припиняти, припинити (засідання, газету, журнал, товариство, приймання вантажу), (счета) замикати, замкнути (рахунки). -крыть кредиты - закрити кредити. -крыть лавку (временно, совсем) зачинити крамницю. Закрытый - зачинений, захилений; затулений, заткнутий, заткнений и затканий, заслонений, запнутий и запнений; згорнений и згорнутий; (о глазах) стулений, заплющений, сплющений, (плотно) засклеплений, склеплений; закритий, по[на]критий; заступлений; застелений; закритий, припинений (журнал), (о лавке) зачинений. -тое учебное заведение - закрита школа, інтернат. -тое заседание - неприлюдне (закрите) засідання. -тое представление - закрита (неприлюдна) вистава. -тое голосование - таємне голосування. -тое платье - закрита сукня. -тое письмо - закритий лист; (заклеиваемое по краям) закритка. -тое море - закрите море. -тый слог - закритий склад. -тый экипаж, вагон - закритий екіпаж (повіз), вагон. Вход, проезд -крыт - вхід, проїзд закрито. Книжный магазин -крыт - книгарня зачинена; (прекратил свою деятельн., запрещен) книгарню зачинено. Магазины по понедельникам -крыты - крамниці понеділками зачинені. Окно -то - вікно зачинено. С -тыми глазами - з заплющеними очима. С плотно -той крышкой - щільно зачинений. Свет -рыт для кого (перен.) - світ зав'язано кому.
  * * *
  несов.; сов. - закр`ыть
  1) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти; (загораживать, заслонять что-л.) затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати, заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; (дверь, окно, ворота; кого-л. в помещении) зачиня́ти, зачини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. позачиня́ти и позачи́нювати; (застилать, завешивать) запина́ти, запну́ти и зап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. позапина́ти; (книгу, тетрадь) згорта́ти и зго́ртувати, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати

  \закрыватьть буты́лку — затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти) пля́шку

  \закрыватьть кран — закру́чувати, закрути́ти (закрива́ти, закри́ти) кран

  \закрыватьть рот кому́ — (перен.: заставлять замолчать) затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти, зама́зувати, зама́зати, затуля́ти, затули́ти) ро́та (рот) кому́, замика́ти, замкну́ти ро́та (рот, вуста́, уста́) кому́, зав'я́зувати, зав'яза́ти (заці́плювати, заці́пити) ро́та (рот, вуста́, уста́, язи́к) кому́; вульг. замика́ти, замкну́ти пи́сок кому́

  2) ( смыкать глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплющити, закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > закрывать

 • 9 заслонить

  см. Засланивать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > заслонить

 • 10 застить

  застувати, заступати. [Здрастуйте! - не застуйте! (Приказка). Не заступай мені світла!].
  * * *
  за́стувати, за́стити (за́щу, за́стиш); ( заслонять собой) заступа́ти

  Русско-украинский словарь > застить

 • 11 заступать

  заступить
  1) (заслонять, преграждать) заступати, заступити кого, що. [Я сержусь, коли він заступає мені блондинку (Коцюб.). Не заступай мені дороги];
  2) заступати, заступити кого, що; см. Заменять. [Я поїду додому на місяць, а він мене на той час заступить (Київ)]. Заступающий кого - заступник чий.
  * * *
  несов.; сов. - заступ`ить
  1) заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш

  \заступатьть доро́гу кому́ — заступа́ти, заступи́ти дорогу кому́

  2) (придавливать что-л. ногой) наступа́ти, наступи́ти
  3) ( кого-что - защищать), фольк. заступа́тися, заступи́тися, -ступлю́ся, -сту́пишся (за кого-що)

  Русско-украинский словарь > заступать

 • 12 затенять

  см. Затенивать.
  * * *
  несов.; сов. - затен`ить
  заті́нювати и затіня́ти, затіни́ти, -тіню́, -ті́ниш; ( частично) приті́нювати и притіня́ти, притіни́ти; (несов.: заслонять) за́стувати, застити (за́щу, за́стиш)

  Русско-украинский словарь > затенять

 • 13 защищать

  защитить
  1) (оборонять) боронити и обороняти, оборонити, відбороняти, відборонити, убороняти, уборонити, з(а)бороняти, з(а)боронити кого, (о мн.) пообороняти, повідборонювати. [Предки наші славні боронили волю (Куліш). Ніякий закон не боронить людських прав крепака (Доман). Оборони мене й мою матінку од лютого ворога (Стор.). Ну, спасибі, дядьку, що ти мене од смерти відборонив, відбороню і я тебе (Рудч.). Не вборонить тебе ні зброя, ні одвага знана (Л. Укр.). Не зборонить тебе ні отець, ні мати (Зб. Морд.). Працював один за трьох і заборонив від нужди матір з сестрою (Стор.)]. -щать крепость, отечество - обороняти, боронити фортецю, рідний край. -щать кого в суде - боронити (обороняти) кого на (в) суді. -щать диссертацию - обороняти, оборонити дисертацію. [Лаговський встиг уже оборонити в Москві публічну дисертацію (Крим.)];
  2) (охранять, заслонять) захищати, захистити, охороняти, охоронити, заступати, заступити, покривати, покрити, хистити; срвн. Охранять. [Захищаючи (сірника) рукою, щоб не погас, парубок глянув по хаті (Грінч.). Стала перед Гната, наче собою хотіла захистити його від лютого ворога (Єфр.). Поміркувать, щоб бідне птаство заступить (Шевч.). Молім Михайла святого, - нехай нас заступить від шайтана злого (Федьк.). Хто мене (без матери) буде тепер заступать? (Милор.)]. -щать (представлять) ч.-л. интересы - заступати чиї інтереси. -щать своё, свои интересы - стояти за своїм, за своїми інтересами. -тить кого от собак - одборонити од собак, обігнати кого від собак. -щать от ветра, солнца - заслоняти, захищати від вітру, від сонця;
  3) (отстаивать) боронити кого, що, стояти за ким, за чим (за кого, за що), обстоювати, обставати, обстати за ким, за чим (за кого, за що), відстоювати кого, що. [А инші обставали за Дениса, кажучи, що такого як Роман милувати не можна (Грінч.). Обстоюючи за права «віри благочестивої», наші прадіди боролись разом і за права рідної національности (Єфр.)]. Защищённый - оборонений, відборонений, з(а)боронений, захищений, охоронений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - защит`ить
  1) захища́ти, захисти́ти, -хищу́, -хисти́ш; ( кого-что) заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш; ( оборонять) обороня́ти и борони́ти, -роню́, -ро́ниш, оборони́ти, ( от кого-чего) відбороня́ти, відборони́ти

  \защищатьть диссерта́цию — захища́ти, захисти́ти дисерта́цію

  2) несов. юр. оборони́ти, захища́ти

  Русско-украинский словарь > защищать

 • 14 прикрывать

  прикрыть
  1) прикривати, прикрити, прикутувати, прикутати, окривати, окрити, оповивати, оповити, (во множ.) поприкривати, поприкутувати и т. д. що чим. [Ой вирву я та листочок, та прикрию той слідочок (Чуб.). Прикутала свою дитину (Мил.). Мухи очі виїдають, дак я рядном колиску оповила (Борз.)]. -крыть глаза рукою - прикрити очі рукою, долонею. [Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею (Н.-Лев.)]. -крыть голову шапкой, платком - прикрити голову шапкою, хусткою, прикутати, напнути голову хусткою. -крыть растения соломой - прикутати (поприкутувати) рослини соломою;
  2) (притворять) причиняти, причинити, захиляти, захилити, прищурювати, прищурити що. [Він уліз у скриню, а жінка почала прищурювать віко; поти прищурювала, поки його там і закляпнуло (Переясл.)]. -крыть двери, окно (двери, окна) - причинити двері, вікно (попричиняти двері, вікна);
  3) заступати, заступити, заслоняти, заслонити, затуляти, затулити що; (служить прикрытием, защитой) захищати и хистити, захистити що. Лес -вает речку, ее не видать - ліс заступає (заслоняє, затуляє) річку, її не видно. Гора -вает хижину от ветра - гора захищає (затуляє) хату від вітру. -крыть фланг - захистити фланг. Флот -вает гавань - флота захищає (заступає) гавань;
  4) (скрывать, таить) крити, прикривати, прикрити, покривати, покрити, окривати, окрити, ховати и приховувати, приховати що. Слово дано мне для того, чтобы -вать мысли, когда их выдают мои глаза - слово маю на те, щоб ховати думки, коли зраджують їх мої очі (Самійл.). -вать замыслы свои видом простодушия - окривати свої заміри виглядом простодушности. Прикрытый - прикритий, прикутаний, окритий, оповитий; причинений, захилений, прищурений; заступлений, заслонений, затулений, захищений; прихований.
  * * *
  несов.; сов. - прикр`ыть
  1) прикрива́ти, прикри́ти и поприкрива́ти; ( притворять) причиня́ти, причини́ти и попричиня́ти, прихиля́ти, прихили́ти; ( заслонять) заступа́ти, заступи́ти, затуля́ти, затули́ти, заслоня́ти, заслони́ти, присло́нювати и прислоня́ти, прислони́ти
  2) (перен.: скрывать) прихо́вувати, прихова́ти, прикрива́ти, прикри́ти
  3) (закрывать, ликвидировать) закрива́ти, закри́ти и позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > прикрывать

 • 15 притенять

  притенить притінювати, притінити, (заслонять) застувати що.
  * * *
  несов.; сов. - притен`ить
  приті́нювати и притіня́ти, притіни́ти

  Русско-украинский словарь > притенять

 • 16 Засланивать

  и Заслонять заслонить заслоняти, заслонити, затуляти, затулити, заставляти, заставити, заступати, заступити що, (слегка) прислоняти, прислонити. [Заслоняючи очі рукою від сонця, глянула в його бік (Грінч.). Сирая земля двері залягла, віконечка заслонила (Мил.). Затулила обличчя рукавом. Мороз затулив шибки такими густими лисицями, що через них знадвору не видно, що діється в хаті (Кониськ.) Заставте чимсь лямпу, щоб дитині не різало світло у вічі (Київщ.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Заступив вікно (Н.-Лев.). Мовчить зрушений, прислонивши трохи обличчя тогою (Л. Укр.)]. -ть печь заслонкой - заслоняти, заслонити (затуляти, затулити) піч. [Укинув її в піч і заслонив (Рудч.)]. -нять свет, что-л. (застить) - заступати, заслоняти, застувати світ(ло). [Оступися, не застуй світла. Не застуй мені сонця. Сила літературних творів, де конструкцію застують дійові особи (Ніков.)]. Заслоняемый - заслонюваний, затулюваний, заступаний, заставлюваний, (слегка) прислонюваний, (от света) застуваний. Заслонённый - заслонений, затулений, заставлений, (слегка) прислонений.

  Русско-украинский словарь > Засланивать

 • 17 Заставливать

  и Заставлять заставить
  1) (загромождать что чем) заставляти, заставити, застановляти, застановити, захаращувати, захарастити, захарастрювати, захарастрити, (редко) закастрити, (о мн.) позаставляти, позастановляти, позахаращувати що чим. [Заставлено весь стіл мисками. Увесь тік застановлено стіжками. Захарастрено у хаті (Сл. Гр.). Сіни там невеликі, та ще так закастрено, що й повернуться ніде, - наставлено всього (Сл. Гр.)];
  2) заставляти, заставити, затуляти, затулити що чим; см. Загораживать, Заслонять. [Вони заставлять двері меблями і будуть захищатись до краю (Коцюб.). Затули піч заслінкою]. Заставленный - заставлений, застановлений, захаращений, захарастрений, (редко) закастрений; заставлений, затулений.

  Русско-украинский словарь > Заставливать

См. также в других словарях:

 • заслонять — преграждать, загораживать, застить, заграждать, прятать, скрывать, оттеснять, ограждать, затенять, загорождать, закрывать, заменять, защищать, прикрывать, служить щитом, затемнять, затмевать. Ant. открывать, высвечивать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ЗАСЛОНЯТЬ — ЗАСЛОНЯТЬ, заслоняю, заслоняешь. несовер. к заслонить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • заслонять — ЗАСЛОНИТЬ, оню, онишь и онишь; нённый ( ён, ена); сов., кого что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Заслонять — несов. перех. 1. Закрыв, прикрыв собою или чем либо, делать невидным. 2. Загораживать, преграждая доступ куда либо. 3. Закрывать, загораживать кого либо или что либо с целью защиты. отт. перен. разг. Защищать, оберегать от чего либо. 4. перен.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • заслонять — принижать …   Словарь антонимов

 • заслонять — заслон ять, яю, яет …   Русский орфографический словарь

 • заслонять — (I), заслоня/ю(сь), ня/ешь(ся), ня/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • заслонять — Syn: затемнять, затмевать Ant: открывать, высвечивать …   Тезаурус русской деловой лексики

 • заслонять — см. Заслонить …   Энциклопедический словарь

 • заслонять — Военное действие и мероприятие …   Словарь синонимов русского языка

 • заслонять — заслон …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»