Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

вытаскивать

 • 1 вытаскивать

  вытаскать, вытащить тягати, витягати, (сов.) витягти, виволікати, виволокти (многих - повиволікати), вицуплювати, вицупити; (из плетня хворостину) випручувати (ломаку), випрутити; (раков из их норок) печерувати (раки), випечерувати. Вытаскиваемый - витягуваний, виволікуваний. Вытасканный, вытащенный - витягнений, витягнутий, виволочений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - в`ытащить и в`ытаскать
  витяга́ти и витя́гувати, ви́тягти и ви́тягнути и мног. повитягати и повитягувати; витаскувати, ви́таскати и мног. повита́скувати; ( с усилием) випру́чувати и випруча́ти, ви́пручати

  Русско-украинский словарь > вытаскивать

 • 2 вытащить

  см. Вытаскивать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > вытащить

 • 3 извлекать

  несов. извлека́ть, сов. извле́чь
  1) матем. добува́ти, добу́ти
  2) техн. ( вытаскивать) витяга́ти, ви́тягнути и ви́тягти; ( добывать - ещё) видобува́ти, ви́добути; ( вынимать - ещё) вийма́ти, вийня́ти; ( доставать - ещё) дістава́ти, діста́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > извлекать

 • 4 извлекать

  несов. извлека́ть, сов. извле́чь
  1) матем. добува́ти, добу́ти
  2) техн. ( вытаскивать) витяга́ти, ви́тягнути и ви́тягти; ( добывать - ещё) видобува́ти, ви́добути; ( вынимать - ещё) вийма́ти, вийня́ти; ( доставать - ещё) дістава́ти, діста́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > извлекать

 • 5 витягати

  техн. волочи́ть ( искусственный шёлк), выдёргивать, дёргать ( вытягивать), извлека́ть ( вытаскивать)

  Українсько-російський політехнічний словник > витягати

 • 6 выправлять

  I. выправить
  1) виправляти, виправити. [Виправив свою повість. Виправив коректуру]. Срв. Выпрямлять;
  2) виправляти, виправити. [Виправив собі пашпорт].
  II. -ся, выправить, -ся см. Выпрямливать, -ся, выпрямить, -ся.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыправить
  1) виправля́ти, ви́правити и мног. повиправля́ти; ( выравнивать) вирі́внювати, ви́рівняти
  2) (высвобождать что-л. откуда-л.) виправля́ти, ви́правити; ( вынимать) вийма́ти, ви́йняти и мног. повийма́ти; ( вытаскивать) витяга́ти и витя́гувати, ви́тягти и ви́тягнути и мног. повитяга́ти и повитя́гувати

  Русско-украинский словарь > выправлять

 • 7 выпрастывать

  выпростать см. Выпорожнять, выпорожнить. Выпростанный - см. Выпорожненный.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыпростать
  1) ( опорожнять) випоро́жня́ти и випоро́жнювати, ви́порожнити, спорожня́ти и споро́жнювати, спорожни́ти
  2) ( высвобождать) випру́чувати и випруча́ти, ви́пручати; випро́стувати, ви́простати и мног. повипро́стувати, випросто́вувати, ви́простувати и мног. повипросто́вувати; ( вынимать) вийма́ти, ви́йняти и мног. повийма́ти; ( вытаскивать) витяга́ти и витя́гувати, ви́тягти и ви́тягнути и мног. повитягати и повитя́гувати

  Русско-украинский словарь > выпрастывать

 • 8 высвобождать

  -ся, высвободить -ся визволяти, -ся, визволити, -ся, відзволяти, -ся, відзволити, -ся, видобувати, -ся, видобути, -ся, (упираясь) випручувати, -ся, випручати, -ся.
  * * *
  несов.; сов. - в`ысвободить
  1) (освобождать от чего-л., откуда-л.) вивільня́ти и виві́льнювати, ви́вільнити, звільня́ти, звільни́ти; ( делать свободным) визволя́ти, ви́зволити
  2) ( извлекать) вивільня́ти и виві́льнювати, ви́вільнити; ( вынимать) вийма́ти, ви́йняти и мног. повийма́ти; ( вытаскивать) витяга́ти и витя́гувати, ви́тягти и ви́тягнути и мног. повитяга́ти и повитя́гувати; ( выпрастывать) випру́чувати, ви́пручати

  Русско-украинский словарь > высвобождать

 • 9 вытаскать

  Русско-украинский словарь > вытаскать

 • 10 извлекать

  извлечь
  1) (кого, что откуда) витягати, витягти, видобувати, видобути, добувати, добути, виймати, вийняти кого, що відкіля. [Треба його витягти з негарного товариства (Київ). Видобули (витягли) з архіву давно забуту справу (Крим.). Кулю з рани вийнято (М. Грінч.)]. -ть зерно из ореха - вилущувати, вилущити зерно з горіха. -ть масло из маслянистых зёрен (подсолнухов, конопляного семени и т. п.) - бити олію (з сонячників, з насіння і т. и.), (из маслин, орехов и т. п.) вичавлювати, вичавити олію; (выделять) вилучати, вилучити. [Із каменя він вилучив метал (Крим.)];
  2) -кать пользу, выгоду от чего - см. Польза, Выгода;
  3) матем. -кать, -лечь (квадратный) корень из числа - добувати, добути (квадратовий) корінь з числа. Извлечённый откуда, из чего - (з)добутий, витягнений и витягнутий, вийнятий, вилучений звідки, з чого. [Здобутий з архівів Максим Залізняк (Ніков.)]. Извлекаемый - витягуваний; (мат.) добуваний. -ться - добуватися, витягатися, вийматися, бути (з)добутим, витягненим, вийнятим.
  * * *
  несов.; сов. - извл`ечь
  1) ( вытаскивать) витяга́ти и витя́гувати, -гую, -гуєш, ви́тягти, -гну, -гнеш и ви́тягнути и мног. повитяга́ти и повитя́гувати; ( добывать) видобува́ти, ви́добути, -буду, -будеш, добува́ти, добу́ти, -бу́ду, -бу́деш; ( вынимать) вийма́ти, ви́йняти, -йму, -ймеш и мног. повийма́ти

  \извлекать чь на свет — ви́тягти (ви́тягнути, ви́добути) на сві́тло [де́нне]

  2) (выделять из чего-л. путём обработки) добува́ти, добу́ти, здобува́ти, здобу́ти; (материалы, цитаты) вибира́ти, ви́брати, -беру, -береш и мног. повибира́ти, витяга́ти и витя́гувати, ви́тягти и ви́тягнути и мног. повитяга́ти и повитя́гувати
  3) (получать, приобретать) ма́ти (несов. и сов.), дістава́ти, -стаю́, -стає́ш, діста́ти, -ста́ну, -ста́неш, здобува́ти, здобу́ти

  \извлекать ть, \извлекать чь при́быль — ма́ти (дістава́ти, діста́ти) прибу́ток

  \извлекать чь уро́к — ма́ти (діста́ти, здобу́ти, ви́нести) нау́ку

  4) (перен.: вызывать, застав іять появиться) виклика́ти и викли́кувати, ви́кликати, -кличу, -кличеш
  5) мат. добува́ти, добу́ти

  \извлекать ть, \извлекать чь ко́рень — добува́ти, добу́ти ко́рінь

  Русско-украинский словарь > извлекать

 • 11 истаскивать

  истаскать
  1) витягати, витягти що звідки; см. Вытаскивать;
  2) (одежду, обувь) тягати, стягати, зношувати, зносити, (пров.) халястати, схалястати що (одежу, взуття), (обувь ещё) стоптувати, стоптати (взуття); см. Истаптывать 3. [Чисто (совсем) стягала нову хустку, свиту (Поділля). Свою свиту схалястала то сердиться, що в мене ще нова (Звин.)]. Истасканный - (об одежде) зношений, потяганий, схалястаний, (об обуви) стоптаний. -ное платье - зношене (потягане) вбрання. -ный человек - стоптана, підтоптана, потріпана людина. -ться -
  1) (изнашиваться) тягатися, стягатися, зношуватися, зноситися, (об обуви) стоптуватися, стоптатися;
  2) (перен. о челов.) стоптуватися, стоптатися, потріпатися, (распуститься) зледащіти; см. Исшататься.
  * * *
  несов.; сов. - истаск`ать
  1) зно́шувати, зноси́ти (зношу́, зно́сиш) и мног. позно́шувати; ( обувь) сто́птувати, стопта́ти, -пчу́, -пчеш и мног. посто́птувати, підто́птувати, підтопта́ти; (сов.: истрепать) потріпа́ти
  2) (перен.: о словах, мыслях) зата́скувати, затаска́ти, заяло́жувати, заяло́зити, -яло́жу, -яло́зиш

  Русско-украинский словарь > истаскивать

 • 12 каштан

  бот. Castanea каштан (-на), (плод) каштан, горіх каштановий. [І сипався з каштанів білий цвіт (Л. Укр.)]. Заставлять кого-либо вытаскивать -ны из огня - загрібати жар чужими руками (Приказка).
  * * *
  кашта́н

  Русско-украинский словарь > каштан

 • 13 натаскивать

  натаскать и натащить
  1) что - натягати, натяг(ну)ти, напинати, напнути и нап'ясти, наволікати, наволокти, (о мног.) понатягати и понатягувати, понапинати, понаволікати що; срв. Натягивать. [Натягни на себе укривало (Київщ.)];
  2) (во множестве) натягувати, натягати (сов.), натаскувати, натаскати, натирювати, натирити кого, чого, натарабанити, натарганити, (наносить) наносити, нанести и наносити, (наволакивать) наволікати, наволокти и наволочити чого, (о мног.) понатягувати, понатаскувати, понатирювати, понаносити, понаволікати; (вытаскивая отовсюду, сов.) навитягати чого. [Нащо ти сюди мішків такого багато натягав? (Сл. Гр.). Повну холодну натирили людей (Квітка). Звідусіль понаносили харчів на ярмарок (Київщ.). Нащо то ти всякого ломаччя сюди понаволікав? (Харківщ.). Написати програму, навитягавши й насмикавши до неї звідусюди (Рада)];
  3) (накрадывать) натягувати, тягати, натягати, накрадати, накрасти, (о мног.) понатягувати, понакрадати чого; срв. Натибрить;
  4) -кать кого - а) (на руках, на плечах) натаскати, попотаскати кого. -кать кого по судам - натягати кого по судах; б) (задать потасовку) (зав)дати прочуханки (прочухана) кому, (с тасканьем за волосы) натягати за чуба кого, нагріти чуба, дати чубійки (чубрія) кому;
  5) -вать, -кать кого - а) (собаку, охотн.) муштрувати, вимуштрувати, намуштрувати (собаку), призвичаювати, призвичаїти, принатурювати, принатурити (собаку) до чого. [Свого собаку він сам вимуштрував (Звин.)]; б) (ученика) намуштровувати, намуштрувати, натовкмачувати, натовкмачити, натоптувати, натоптати, наламувати, наламати и наломлювати, наломити кого до чого. [Маєте за два місяці намуштрувати (наламати) мені сина до іспиту (Київ). Натовкмачте його добре, щоб не зрізався на іспиті (Київ)]. Натасканный -
  1) натягнутий и натягнений, напнутий и нап'ятий, наволочений, понатяг(ув)аний, понапинаний, понаволіканий;
  2) натяганий, натасканий, натирений, натарабанений, натарганений, нанесений наволочений, понатягуваний, понатаскуваний, понатирюваний, понаношений, понаволіканий) навитяганий;
  3) натяганий, накрадений, понатягуваний, понакраданий;
  4) натасканий, попотасканий; натяганий;
  5) муштрований, вимуштруваний, намуштрований, призвичаєний, принатурений; намуштрований, натовкмачений натоптаний, наламаний и наломлений. [Тра це щенятко вимуштрувати, - буде муштрований (Звин.)]. -ться -
  1) натягатися, натяг(ну)тися, понатягатися и понатягуватися; бути натяг(ув)аним, натягнутим и натягненим, понатяг(ув)аним и т. п.; натягуватися, натягатися (сов.), понатягуватися; бути натягуваним, натяганим, понатягуваним и т. п.; муштруватися, намушровуватися, бути муштрованим, намуштровуваним, вимуштруваним, намуштрованим и т. п.;
  2) (сходиться во множестве) стягатися, настягатися, сходитися, насходитися, находити, найти, понаходити куди;
  3) (вдоволь, сов.) - а) (таская) натягатися, натаскатися, попотягати, попотаскати (досхочу), (о мног.) понатягуватися, понатаскуватися и т. п.; б) (таская друг друга) натягатися, попотягатися. [Натягалися за чуба (Сл. Гр.)]; в) (слоняясь) натягатися, наволочитися, натинятися, навештатися, наблукатися, попотягатися (досхочу) и т. п. Срв. Таскать, -ся.
  * * *
  I несов.; сов - натаск`ать
  1) (притаскивать, нанашивать) нано́сити, -ношу, -носиш, нанести́ и наноси́ти, -ношу, -носиш и мног. понанясити; натя́гувати, -гую, -гуєш, натяга́ти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати, настяга́ти сов., ната́скувати, натаска́ти и мног. поната́скувати
  2) (вытаскивать, извлекать из чего-л.) натя́гувати, натяга́ти и мног. понатяга́ти
  3) ( наворовывать) накрада́ти, накра́сти, -краду, -крадеш и мног. понакрада́ти; ната́скувати, натаска́ти и мног. поната́скувати, сов. натягяти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати
  4) ( кого - наказывать) дава́ти (даю́, дає́ш) прочуха́нки (прочуха́на), да́ти (дам, даси́) прочуха́нки (прочуха́на) (кому); ( дёргая за уши) скубти́ (-бу, -бе́ш) за ву́ха, наску́бти за ву́ха, скуба́ти (ску́бати) за ву́ха, наскуба́ти за ву́ха (кого), скубти́ (скубати) ву́ха, наскубти́ ву́ха, м'яти (мну, мнеш) ву́ха, нам'я́ти вуха (кому); ( дёргая за волосы) тяга́ти за чу́ба, натя́гати за чу́ба (кого)
  II несов.; сов. - натаск`ать
  1) охотн. муштрува́ти, намуштрува́ти, ната́скувати, натаска́ти
  2) перен. ната́скувати, натаска́ти
  III несов.; сов. - натащ`ить
  1) см. натаскивать I
  2) ( натягивать) натяга́ти и натя́гувати, -гую, -гуєш, натягти́, -тягну, -тягнеш и натягну́ти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати

  Русско-украинский словарь > натаскивать

См. также в других словарях:

 • вытаскивать — См …   Словарь синонимов

 • ВЫТАСКИВАТЬ — ВЫТАСКИВАТЬ, вытаскать мн., вытащить что, вынимать силою, таскою, носкою; выволакивать, вытягивать, выносить. Вытащить гвоздь из стены. Вытаскать все вещи из дому. Вытащить кого с собою для прогулки. | Вытаскать кого за виски, оттаскать. | Много… …   Толковый словарь Даля

 • ВЫТАСКИВАТЬ — ВЫТАСКИВАТЬ, вытаскиваю, вытаскиваешь. 1. несовер. к вытащить. 2. несовер. к вытаскать (прост.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЫТАСКИВАТЬ — см. вытащить. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • вытаскивать — вынимать (трубы из скважины) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы вынимать EN pull out …   Справочник технического переводчика

 • Вытаскивать на свет — кого. ВЫТАЩИТЬ НА СВЕТ кого. Разг. Ирон. Выявлять, раскрывать, разоблачать кого либо. Мы должны уметь выявлять расхитителей, вытаскивать их на свет, клеймить их позором перед лицом всей нашей общественности и карать их по всей строгости наших… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Вытаскивать на своём горбу — кого. ВЫТАЩИТЬ НА СВОЁМ ГОРБУ кого. Прост. Экспрес. Своими силами, с большим трудом делать что либо. Им было о чём поговорить: у обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своём горбу (Ф. Абрамов. Дом) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • вытаскивать каштаны из огня — См …   Словарь синонимов

 • Вытаскивать за уши из грязи — ВЫТАСКИВАТЬ <ЗА УШИ> ИЗ ГРЯЗИ кого. ВЫТАЩИТЬ <ЗА УШИ> ИЗ ГРЯЗИ кого. Разг. Экспрес. Избавлять от нищеты, унизительных условий жизни. Я состою членом благотворительного комитета, я вытаскиваю из грязи несчастных (Шеллер, Михайлов. Лес… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Вытаскивать из грязи — ВЫТАСКИВАТЬ <ЗА УШИ> ИЗ ГРЯЗИ кого. ВЫТАЩИТЬ <ЗА УШИ> ИЗ ГРЯЗИ кого. Разг. Экспрес. Избавлять от нищеты, унизительных условий жизни. Я состою членом благотворительного комитета, я вытаскиваю из грязи несчастных (Шеллер, Михайлов. Лес… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • ВЫТАСКИВАТЬ ИЗ ЛАП — кто кого чьих, каких Освобождать. Подразумевается опасность, жестокость, коварство лица, которому принадлежит власть. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых родом деятельности лиц (Y) избавляет другое лицо (Z) от власти третьего лица… …   Фразеологический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»