Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

возмещать

 • 1 возмещать

  -ся, возместить, -ся
  1) (пополнять) надолужувати, -ся, надолужати (що чим), - ся, надолужити, -ся, намагати чим, наганяти що чим, нагнати, заповнювати, -ся, заповнити, -ся, навертати, -ся, навернути, -ся, заміняти, -ся, замінити, -ся. [Паперовими здобутками надолужували справжню силу (Єфр.). Ритм надолужується тут голосом, мелодією (Єфр.). Не зробив? Ну, то що? За один вечір усе нажену (Крим,). Весь світ не годен заповнити мені твоєї страти (Фран.)];
  2) віддаровувати, -ся, віддарувати що чим; см. Вознаграждать;
  3) (убытки, расходы) вертати, -ся, вернути, -ся, повертати, -ся, повернути, -ся, покривати, -ся, покрити, -ся (кошти, видатки, втрати), відшкодовувати, -ся, відшкодувати кого (или кому що).
  * * *
  несов.; сов. - возмест`ить
  ( убытки) відшкодо́вувати, відшкодува́ти; ( расходы) опла́чувати, оплати́ти, покрива́ти, покри́ти; (возвраща́ть) поверта́ти, поверну́ти и мног. поповерта́ти, верта́ти, верну́ти; ( навёрстывать) надолу́жувати, надолу́жити; ( заменять) заміня́ти и замінювати, заміни́ти и мног. позаміня́ти и позамі́нювати; ( компенсировать) компенсува́ти

  Русско-украинский словарь > возмещать

 • 2 возместить

  Русско-украинский словарь > возместить

 • 3 восполнять

  восполнить
  1) (возмещать недостаток чего-л.) надолужати, надолужувати, сов. надолужити. [До булави треба голови: безголов'я ніякими булавами не надолужиш (Н. Рада)];
  2) (добавлять) поповняти, поповнювати, поповнити, доповняти, доповнювати, доповнити. [Дощик накрапає та синього моря доповняє].
  * * *
  несов.; сов. - восп`олнить
  ( заполнять) запо́внювати и заповня́ти, запо́внити; ( дополнять) допо́внювати, доповня́ти, допо́внити; ( пополнять) попо́внювати и поповня́ти, попо́внити; ( навёрстывать) надолу́жувати, надолу́жити

  Русско-украинский словарь > восполнять

 • 4 дополнять

  -ся, дополнить, -ся доповняти, -ся, доповнювати, -ся, доповнити, -ся; додбати; докладати; (возмещать) надолужувати, надолужити, приповняти, -ся. [Ніхто його не додбає, ані розруйнує (Шевч.). До книжок докладав він своє розумне слово. Хай вам бог приповня (Ном.)]. Дополнять сыпучим телом - досипати, досипати. -ять водой - доливати, долити, долляти, (кипяток, борщ, водку) досипати, досипати. Дополненный - доповнений, долитий, доллятий, (сып. телом) - досипаний; (о книге, рукописи) з додатками, доповнений. [Нове видання, з додатками].
  * * *
  несов.; сов. - доп`олнить
  допо́внювати и доповня́ти, доповнити

  дополня́ть друг дру́га — допо́внювати (доповня́ти) оди́н о́дного (одна́ о́дну, одно́ о́дне)

  Русско-украинский словарь > дополнять

 • 5 заживать

  зажить
  1) гоїтися, загоюватися, загоїтися, безл. затягати, затягнути, (о мног.) позагоюватися, позатягати. [Рана загоїлася. Уже рани позатягало]. До свадьбы -вёт - загоїться, поки весілля скоїться;
  2) (заработать в найме) заживати, зажити, заробити. [Скільки це вже я в вас грошей зажила?];
  3) (отживая уплаченные деньги) відживати, віджити; (отслуживая взятый долг) відслужувати, відслужити, відбувати, відбути, відробляти, відробити;
  4) -жить - зажити. -вём во всю - заживемо на всю губу. -жить домом - зажити своєю господою (домівкою), на власній господі. -вать чужой век - чужий вік заживати. Заживший (о ране) - загоєний. Зажитой - зажитий, зароблений и т. д.
  * * *
  I несов.; сов. - заж`ить
  ( о ране) го́їтися и заго́юватися, -го́юється, заго́їтися и мног. пого́їтися и позаго́юватися, зажива́ти, зажи́ти, -живе́ и мног. позажива́ти
  II несов.; сов. - заж`ить
  1) ( зарабатывать) заробля́ти, зароби́ти, -роблю́, -ро́биш; диал. зажива́ти, зажи́ти
  2) ( отрабатывать взятые деньги) відробля́ти, відроби́ти; ( возмещать службой) відслу́жувати, -жую, -жуєш, відслужи́ти, -служу́, -слу́жиш

  Русско-украинский словарь > заживать

 • 6 искупать

  -плять, искупить
  I. 1) (приобретать куплею) скуповувати, скупити, закуповувати, закупити що, (о мн.) пос[поза]куповувати що, (всё необход.) скуплятися, скупитися, обкуплятися, обкупитися з чим. [Був на базарі, позакуповував усе (Звин.)];
  2) (выкупать) викупати, викупляти, викупити, відкупати, відкупляти, відкупити кого, що з чого, від чого, (о мн.) пови[повід]купляти; см. Выкупать. [Я не світоч, не Месія, їх від згуби не відкуплю (Франко)];
  3) (заглаживать поступок) ви[від]купляти, ви[від]купити що, (раскаянием, делом) (с)покутувати, сов. спокутувати (реже спокутати), відпокутовувати и відпокутувати, сов. відпокутувати що, за що, чим. [Нема на тобі вини, - ти викупив її (Мирн.). П'ятнадцять год буду сей гріх відпокутовувати (Квітка). Єсть учинки, яких нічим не одкупити, ні спокутувати й за які опрощення не може бути (Єфр.). Послав тебе на те, щоб давній братів гріх спокутувать і змити (М. Рильськ.). Щоб спокутати як-небудь своє лиходійство, Гриць, прибігши додому, одразу підскочив до дривітні та й давай рубати дрова (Яворн.)]. Искуплённый - (приобретенный) с[за]куплений; викуплений, відкуплений, спокутуваний и спокутаний. -ться -
  1) с[за]куповуватися, с[за]купитися, бути с[за]купленим
  2) викупатися, викуплятися, викупитися, бути викупленим з чого;
  3) ви[від]куплятися, ви[від]купитися, (с)покутуватися, сов. спокутуватися и спокутатися.
  II. Искупать, -ся - скупати, -ся (в воді).
  * * *
  I сов.
  скупа́ти, покупа́ти; мног. перекупа́ти; ( выкупать) викупа́ти
  II несов.; сов. - искуп`ить
  1) поку́тувати, споку́тувати, сов. відпоку́тувати
  2) ( возмещать) надолу́жувати и надолу́жати, надолу́жити

  Русско-украинский словарь > искупать

 • 7 отрабатывать

  несов.; сов. - отраб`отать
  1) ( возмещать трудом) відробля́ти, відроби́ти
  2) (несов.: проработать какое-л. время) відпрацюва́ти; відроби́ти
  3) (несов.: кончить работать) кінчи́ти (скінчи́ти) працюва́ти (роби́ти, робо́ту), (состарившись; проработав длительное время) відпрацюва́ти, відроби́ти
  4) (совершенствовать, отделывать) відпрацьо́вувати, відпрацюва́ти; ( обрабатывать) обробля́ти, оброби́ти, опрацьо́вувати, опрацюва́ти; ( вырабатывать) виробля́ти и виро́блювати, ви́робити и повиробля́ти и повиро́блювати
  5) ( колотить) би́ти, поби́ти и наби́ти, лупцюва́ти, відлупцюва́ти и налупцюва́ти, лупи́ти, налупи́ти и відлупи́ти

  Русско-украинский словарь > отрабатывать

 • 8 покрывать

  покрыть покривати, крити, покрити, укривати, окривати, окрити, накривати, накрити, укрити. См. ещё Накрывать, накрыть. -вать пеленой (о тумане, мраке и т. п.) - повивати, повити, оповивати, оповити, обгортати, обгорнути що, налягати, налягти на що. - вать стол скатертью, пол ковром и т. п. - застеляти, застелити, застилати, заслати стіл скатертиною, поміст (підлогу) килимом. -вать слоем листьев и пр. - устилати, услати, устеляти, устелити, укривати, укрити. -вать голову покрывалом, платком - напинати, запинати, запнути голову, хусткою, напинатися, напнутися, запинатися, запнутися хусткою. -вать воз брезентом - укривати, напрядати воза брезентом. -вать (избу) соломой - крити, вкрити (хату, клуню) соломою; ушивати (хату); (тёсом) ґонтувати (хату); (железом) крити бляхою, побивати бляхою, бляхувати (хату). -вать меховую шубу материей - потягати, потягти, покривати, покрити шубу сукном. [Думаю потягти свою кожушку черкасином (Черн.)]. -вать цветами (расцвечивать) - квітувати. [Гляньте, як мороз квітує тафлю - так і видно, як квіти стають]. -вать лаком - скривати, скрити лаком. [Рамці доробив, - ще тільки лаком треба скрити]. Прибыль не -ла затрат - прибуток не покрив витрати. -рыть все долги - оплатитися з усіх боргів; вирівняти (виплатити) сплатити, посплачувати всі борги. - вать дефицит - вирівнювати, вирівняти дефіцит (недобір). -рыть карту - побити, укрити. [Восьмаку побив (укрив) кралею]. Его голос -вает все прочие голоса - його голос над усіма иншими горує (усі инші повершає). -вать, -рыть чей проступок - покривати, покрити що, кого, похитити кого що. [Мати покривала негарні вчинки свого сина. Мати покривала свого сина. Не тягну тебе в суд за марнотравство і перелюб, а покриваю все для чести дому (Л. Укр.). Він давав мені п'ять карбованців, щоб не виказував на його: похити мене, каже. Так я не взяв грошей і сказав, що не похитю (Павлогр.)]. Вода -рыла что - вода поняла що. -рыло водою - поняло водою. Тьма -рывала землю - темрява землю залягала, (о)повивала, обгортала. -рыло язвами - обкинуло чиряками. Покрытый - покритий, укритий, окритий, накритий; (туманом, мраком и т. п.) оповитий, обгорнутий, обгорнений; (скатертью, ковром) застелений, (растениями) устелений; (платком) напнутий, запнутий; (о шубе) потягнений. [Кожух сукном потягнений]. -тый пылью - пилом припалий. -тый дефицит - вирівняний дефіцит (недобір). -тый долг - сплачений, виплачений борг. Это -рыто мраком неизвестности - про це ні знаку, ні сліду; це вкрито туманом безвісти.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыть
  1) покрива́ти, покри́ти; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти и понакрива́ти; ( укрывать) укрива́ти, укри́ти и повкрива́ти; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти; ( крышу соломой) пошива́ти, поши́ти, ушива́ти, уши́ти и повшива́ти; (водой вовремя разлива; тонким слоем чего-л.) пойма́ти, пойня́ти, поніма́ти, поня́ти; ( голову платком) запина́ти, запну́ти и зап'я́сти и позапина́ти
  2) (укрывать, укутывать, обволакивать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, окрива́ти, окри́ти; (туманом, мраком) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, огорта́ти, огорну́ти
  3) ( заглушать) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти, покрива́ти, покри́ти
  4) ( возмещать) покрива́ти, покри́ти; ( расплачиваться) спла́чувати, сплати́ти
  5) (несов.: обругать) покри́ти
  6) ( случать животных) спец. покрива́ти, покри́ти

  Русско-украинский словарь > покрывать

См. также в других словарях:

 • возмещать — См. заменять …   Словарь синонимов

 • ВОЗМЕЩАТЬ — ВОЗМЕЩАТЬ, возместить что чем, дополнять, пополнять, заменять, замещать, вознаграждать убыль ся, быть возмещаему. Возмещение ср., ·длит. возместка жен., ·об. действие по гл. и самый предмет, чем что замещено. Возмещатель, возместитель, ница, кто… …   Толковый словарь Даля

 • ВОЗМЕЩАТЬ — ВОЗМЕЩАТЬ, возмещаю, возмещаешь (книжн.). несовер. к возместить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • возмещать — ВОЗМЕСТИТЬ, ещу, естишь; ещённый ( ён, ена); сов., что чем. Заменить чем н. недостающее или утраченное. В. убытки. В. потерянное время усиленной работой. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • возмещать — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN remedy …   Справочник технического переводчика

 • возмещать — ▲ восстановить ↑ полнота возмещение. возмещать, ся. покрыть (# расходы). компенсация. компенсатор. компенсировать, ся. уравновесить. искупить (# усидчивостью недостаток способностей). ↓ контрибуция. репарация. отработать. страхование, штраф …   Идеографический словарь русского языка

 • возмещать — ВОЗМЕЩАТЬ, несов. (сов. возместить), что. Заменять (заменить) или восполнять (восполнить) что л. утраченное, недостающее [impf. to compensate (for), recompense (for), make reparation (to, for); to repay, pay back, requite (with), refund (to)].… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • возмещать расходы — окупать, оправдывать расходы Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • возмещать (убытки) — выплачивать (долг) — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы выплачивать (долг) EN refund …   Справочник технического переводчика

 • возмещать вред — rus возмещать ущерб (вред) eng compensate [v.] fra réparer deu entschädigen spa indemnizar, reparar …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки

 • возмещать ущерб — rus возмещать ущерб (вред) eng compensate [v.] fra réparer deu entschädigen spa indemnizar, reparar …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»