Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(ученика)

 • 1 вызывать

  вызывать
  несов
  1. καλῶ, φωνάζω/ σηκώνω (ученика):
  \вызывать по телефону καλώ στό τηλέφωνο· \вызывать врача φωνάζω вызывать (или καλῶ) τό γιατρό· \вызывать в суд κλητεύω, καλώ στό δικαστήριο· \вызывать из комнаты φωνάζω ἀπ' τό δωμάτιο·
  2. (на состязание) προσκαλώ, (προ)καλῶ:
  \вызывать на соцсоревнование кого-л. (προσ)καλῶ κάποιον σέ σοσιαλιστική ἀμιλλα·
  3. (возбуждать) προκαλώ, προξενώ:
  \вызывать ссо́ру προκαλώ καυγα· \вызывать отвращение προξενώ ἀηδία, προκαλώ ἀπέχθεια· \вызывать аппетит ἀνοίγω τήν δρεξη, προκαλώ δρεξη· \вызывать подозрения διεγείρω ὑποψίες (или ὑπόνοιες)· \вызывать восторг προκαλώ τό θαυμασμό·
  4. (артистов) καλώ, προσκαλώ, φωνάζω.

  Русско-новогреческий словарь > вызывать

 • 2 отсадить

  отсадить
  сов, отсаживать несов
  1. (растения) μεταφυτεύω:
  \отсадить отводки ка-ταβολιάζω·
  2. (ученика и т. п.) βάζω σέ ἄλλη θέση.

  Русско-новогреческий словарь > отсадить

 • 3 пересаживать

  пересаживать
  несов
  1. (кого-л.) βάζω νά καθίσει σέ ἀλλο μέρος:
  \пересаживать ученика на другую парту βάζω τόν μαθητή νά καθίσει σέ ἀλλο θρανίο·
  2. с.-х., мед. μεταφυτεύω, ξαναφυτεύω.

  Русско-новогреческий словарь > пересаживать

 • 4 репетировать

  репетировать
  несов
  1. театр. κάνω πρόβα, κάνω πρόβες·
  2. (ученика) προ-γυμνάζω.

  Русско-новогреческий словарь > репетировать

 • 5 тянуть

  тян||у́ть
  несов
  1. τραβώ/ ἀπλώνω, τοποθετώ (прокладывать):
  \тянуть кого́-л. за руку τραβώ ἀπό τό χέρι· \тянуть кабель τοποθετώ καλώδιο·
  2. (вести за собой силой) ἔλκω/ ρυμουλκώ (на буксире):
  пароход тянет баржу τό ἀτμόπλοιο ρυμουλκεί τήν μαούνα·
  3. (протягивать) τείνω, τεντώνω:
  \тянуть ру́ку к звонку́ ἀπλώνω τό χέρι μου στό κουδούνι· \тянуть шею τεντώνω τό λαιμό·
  4. (медленно произносить) σέρνω:
  \тянуть слова́ σέρνω τά λόγια·
  5. (медлить) παρατραβώ κάτι:
  \тянуть дело παρατραβώ τήν ὑπόθεση· \тянуть время χρονοτριβώ·
  6. (звать) разг τραβώ:
  его́ никто си́лой не тянет κανείς δέν τόν τραβἄ μέ τό ζόρι·
  7. (влечь):
  меня (его) тянет μέ (τόν) τραβᾶ κάτι, ἐπιθυμώ κάτι· меня́ тянет за город ἐπεθύμησα νά πάω ἐξοχή· его тя́нет ко сну́ θέλει νά κοιμηθεί·
  8. (весить) ζυγίζω·
  9. (выделывать\тянуть о проволоке) συρματοποιώ·
  10. перен (вымогать \тянуть о деньгах и т. п.) παίρνω, τσιμπώ:
  \тянуть все жилы из кого-л. ξεζουμίζω κάποιον
  11. (о трубе, дымоходе) τραβώ·
  12. (вбирать, всасывать) είσπνέω, ρουφώ:
  \тянуть через соломинку ρουφώ μέ καλαμάκι·
  13. безл (о струе воздуха, о запахе):
  тя́нет холодом от окна́ μπάζει κρύο ἀπ' τό παράθυρο· тянет сыростью ἔρχεται ὑγρασία· ◊ \тянуть жребий τραβώ κλήρο· \тянуть карту из коло́ды τραβῶ χαρτί· \тянуть за душу кого́-л., \тянуть ду́шу из кого́-л. βγάζω τήν ψυχή κάποιου· \тянуть за язык τραβώ ἀπ· τή γλώσσα, ὑποχρεώνω κάποιον νά μιλήσει· его́ за язык никто не тянет κανείς δέν τόν ὑποχρεώνει νά μιλήσει· е́ле но́ги \тянуть μόλις σέρνω τά πόδια του· \тянуть все ту же песню ἐπαναλαμβάνω τά ἰδια καί τά ἰδια· \тянуть на поводу́ σέρνω ἀπό πίσω μου· \тянуть слабого ученика́ βοηθώ τόν καθυστεροῦντα μαθητή· тянет в плечах (об одежде) σφίγγει στίς πλατες.

  Русско-новогреческий словарь > тянуть

 • 6 вызвать

  -зову, -зовешь, ρ.σ.μ.
  1. καλώ, φωνάζω•

  вызвать из дому φωνάζω να βγει από το σπίτι•

  вызвать в суд κλητεύω.

  || (ξανα)βγάζω στη σκηνή•

  -ли певца аплодисментами με τα χειροκροτήματα έβγαλαν τον τραγουδιστή στη σκηνή.

  2. καλώ•

  вызвать на соревнование καλώ σέ άμιλλα.

  3. προκαλώ, προξενώ•

  вызвать радость προξενώ χαρά. -насмешки προξενώ τα γέλια•

  вызвать гнев προκαλώ την οργή•

  вызвать аппетит ανοίγω την όρεξη•

  вызвать подозрение εγείρω υποψίες•

  вызвать в память ανακαλώ στη μνήμη•

  вызвать замешательство προξενώ σύγχυση.

  || σηκώνω•

  учитель -ал ученика к доске ο δάσκαλος σήκωσε το μαθητή στον πίνακα•

  это может вызвать взрыв αυτό μπορεί να, προξενήσει έκρηξη.

  καλούμαι• προσφέρομαι.

  Большой русско-греческий словарь > вызвать

 • 7 исключить

  -чу, -чишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. исключенный, βρ: -чей, -чена, -чено ρ.σ.μ.
  1. αποκλείω, εξαιρώ διαγράφω, σβήνω•

  я -ил возможность такого случая εγώ απέκλεισα τη δυνατότητα τέτοιας περίπτωσης•

  исключить из партии διαγράφω από το κόμμα.

  2. διώχνω, αποβάλλω•

  исключить ученика из школы αποβάλλω μαθητή από το σχολείο•

  не -чена возможность δεν αποκλείεται η δυνατότητα, είναι δυνατό.

  Большой русско-греческий словарь > исключить

 • 8 невнимательность

  θ.
  1. απροσεξία•

  ученика απροσεξία του μαθητή.

  2. αδιαφορία•

  проявить невнимательность к другу δείχνω αδιαφορία προς το φίλο.

  Большой русско-греческий словарь > невнимательность

 • 9 оставить

  -влю, -вишь
  ρ.σ.μ.
  1. αφήνω, ξεχνώ•

  я -ил деньги дома άφησα τα χρήματα στο σπίτι.

  || βάζω, θέτω•

  оставить в недоумении αφήνω σε αμηχανία.

  || αφήνω•

  оставить ученика на второй год αφήνω τον μαθητή στην ίδια τάξη ή δεν προβιβάζω τον μαθητή•

  оставить следы αφήνω ίχνη•

  он -ил это без внимания αυτός δεν έδοσε καμιά προσοχή σ αυτό•

  оставить на свободе αφήνω ελεύθερο (απελευθερώνω)•

  оставить в стороне αφήνω κατά μέρος.

  2. διατηρώ, φυλάγω, κρατώ•

  оставить обед для опоздавших αφήνω φαγητό για τους βραδυπορούντες•

  оставить работу до другого раза αφήνω τη δουλειά γι άλλη φορά•

  оставить бороду αφήνω γένεια•

  оставить усы αφήνω μουστάκια.

  3. παραχωρώ. || κληροδοτώ.
  4. εγκαταλείπω, παρατώ•

  комнату неубранной αφήνω το δωμάτιο ασυγύριστο•

  он -ил город αυτός άφησε την πόλη•

  оставить школу по болезни αφήνω το σχολείο λόγω. ασθένειας•

  он -ил своих детей αυτός παράτησε τα παιδιά του•

  оставить людей без крова αφήνω τους ανθρώπους άστεγους.

  5. δε διώχνω, δεν απολύω κρατώ•

  оставить на работе αφήνω στη δουλειά•

  оставить на службе αφήνω στην υπηρεσία.

  6. σταματώ, διακόπτω•

  оставить разговор αφήνω την κουβέντα.

  || αποβάλλω, διώχνω•

  -ьте эти чрные мысли δώξ-τε αυτές τις σκοτεινές σκέψεις•

  оставить дурные привычки αφήνω τις κακές συνήθειες.

  7. (για χαρτοπαίγνιο) κερδίζω, νικώ•

  оставить в дураках νικώ κάποιον στο παιγνίδι «βλάκες».

  εκφρ.
  в покое – αφήνω ήσυχο•
  оставить за собой ή позади себя – α) αφήνω πίσω μου. β) μτφ. ξεπερνώ•
  не своими милостями ή своим покровительствомπαλ. δεν αφήνω στο έλεος.

  Большой русско-греческий словарь > оставить

 • 10 пересадить

  -сазу, -садишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. пересаженный, βρ: -жен, -а, -о
  ρ.σ.μ.
  1. βάζω να καθίσει αλλού•

  пересадить ученика на другую парту βάζω το μαθητή να καθίσει σε άλλο θρανίο.

  || μεταθέτω, μεταφέρω• τοποθετώ αλλού•

  пересадить в другой вагон μεταφέρω σε άλλο βαγόνι.

  2. μτφ. περνώ.
  3. μεταφυτεύω.
  4. (ιατρ.) μεταμοσχεύω•

  пересадить сердце μεταμοσχεύω καρδιά.

  5. βάζω, περνώ•

  пересадить топор в другое топорище βάζωστο τσεκούρι άλλο στυλιάρι.

  Большой русско-греческий словарь > пересадить

 • 11 посредственный

  επ., βρ: -вен, -венна, -о.
  1. μέτριος, μέσος, κοινός, συνηθισμένος• σχεδόν καλός•

  -ые знания μέτριες γνώσεις•

  посредственный ответ ученика σχεδόν καλή απάντηση του μαθητή•

  посредственный талант μέτριο ταλέντο.

  2. έμμεσος, με μεσολάβηση.

  Большой русско-греческий словарь > посредственный

 • 12 тянуть

  тяну, тянешь, μτχ. ενστ. тянущий, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. тянутый, βρ: -нут, -а, -о
  ρ.δ.
  1. τραβώ (προς τον εαυτό μου)•

  тянуть ве-рвку τραβώ την τριχιά•

  тянуть за руку τραβώ από το χέρι.

  2. τεντώνω• απλώνω•

  тянуть руку απλώνω το χέρι•

  тянуть бельевую вервку через двор τεντώνω το σχοινί των ρούχων στην αυλή.

  || κατευθύνομαι, τείνω προς. || τοποθετώ, βάζω•, тянуть трубопровод τοποθετώ σωληνωτό αγωγό. || διαστέλλω•

  тянуть провод τεντώνω το καλώδιο•

  тянуть кожу τεντώνω το δέρμα.

  || κατασκευάζω (σύρμα, σωλήνες, μεταλλικές ίνες).
  3. μ. έλκω•

  пароход -ет баржу το ατμόπλοιο τραβά τη μαούνα•

  трактор -ет сеялку το τραχτέρ τραβάτη σπαρτική μηχανή.

  || κατευθύνομαι, πηγαίνω.
  4. κάνω βαριά δουλειά•

  одни -ут всё, а другие ничего μερικοί τα τραβάνε όλα, και μερικοί δεν κάνουν τίποτε.

  || διατρέφω•

  вдова -ет троих детей η χήρα με δυσκολία διατρέφει τα τρία παιδιά.

  || βοηθώ•

  тянуть слабого ученика βοηθώ τον αδύνατο μαθητή.

  5. παλ. • είμαι φόρου υποτελής, πληρώνω φόρο.
  6. μ. παίρνω•

  тянуть труга в кино παίρνω το φίλο στον κινηματογράφο•

  тянуть братишку купаться παίρνω το αδερφάκι να κολυμπήσει.

  || μτφ. οδηγώ. || ενάγω• καλώ•

  тянуть в суд τραβώ στο δικαστήριο•

  тянуть к ответу καλώ να δόσει λόγο.

  7. προσελκύω•

  меня -ет за город με τραβάει η εξοχή•

  его -ет природа τον τραβάει η φύση.

  8. τείνω, έχω τάση•

  -ет ко сну νυστάζω•

  тянуть к рвоте έχω τάση για εμετώ.

  9. βγάζω•

  тянуть невод τραβώ το αλιευτικό δίχτυ•

  тянуть карту из колоды τραβώ χαρτί από την τράπουλα•

  тянуть жребий τραβώ κλήρο.

  10. αναρροφώ•

  насос -ет воду η αντλία τραβά το νερό.

  || πίνω• ρουφώ•

  тянуть вино τραβώ κρασί.

  || καπνίζω, φουμάρω•

  тянуть папироску τραβώ τσιγάρο.

  11. παίρνω συνεχώς, αποσπώ, απομυζώ•

  тянуть деньги τραβώ χρήματα.

  12. κλέβω. || πετώ•

  журавли -ут в небо οι γερανοί πετούν στον ουρανό.

  || (για καπνοδόχο)• τραβώ• βγάζω (τον καπνό).
  13. (για σκολόπακα) • βατεύω. || (για σμήνος πτηνών)• πετώ.
  14. φυσώ, πνέω•

  с моря -еш лёгкий бриз από τη θάλασσα πνέει ελαφρά αύρα.

  || φέρω, παρασύρω•

  ветер -ет запах сена ο άνεμος φέρει τη μυρουδιά χόρτου.

  || απρόσ. έρχομαι, διαδίδομαι•

  -ет гарью έρχεται μυρουδιά κάψας (τσίκνας)•

  -ет холод от окна έρχεται κρύο από το παράθυρο•

  -ет жаром έρχεται ζέστη.

  15. βραδύνω, καθυστερώ, παρελκύω, τρενάρω•

  тянуть с ответом καθυστερώ την απάντηση.

  || συνεχίζω, εξακολουθώ•

  тянуть борьбу дальше немыслимо η συνέχιση του αγώνα παραπέρα δεν έχει νόημα.

  16. παρατραβώ, παρατείνω, παρελκύω (για φωνή, ομιλία, τραγούδι κ.τ.τ.).
  17. είμαι βαρύς•

  ящик -ет десять килограммов το κιβώτιο, τραβάει (σηκώνει) δέκα κιλά.

  || βαρύνω, κρεμώ, λυγίζω•

  груши -ут ветки вниз τα αχλάδια (με το βάρος τους) λυγίζουν τα κλαδιά•

  18. σφίγγω, πιέζω•

  тяжлый мешок -ет плечи το βαρύ τσουβάλι πιέζει τους ώμους•

  рубашка у меня -ет плечи το πουκάμισο τραβάει στους ώμους.

  εκφρ.
  тянуть время – βραδύνω, καθυστερώ•
  тянуть жилы – κατεξαντλώ, καταπονώ• ξεπατώνω στη δουλειά•
  тянуть чью руку ή сторону – δίνω χέρι βοήθειας• παίρνω το μέρος κάποιου•
  тянуть за душуκ. тянуть душу из кого α) βγάζω την ψυχή κάποιου (βασανίζω, κατατυραννώ), β) ενοχλώ πολύ, πρήζω το συκώτι•
  тянуть за язык кого – υποχρεώνω να μιλήσει, λύνω το γλωσσοδέτη κάποιου•
  кто тебя за язык -ул? – ποιος σε ανάγκασε να μιλήσεις; (για κάτι ανεπίτρεπτο να λεχθεί).
  1. εντείνομαι, τεντώνω, -ομαι•

  резина -ется το λάστιχο τεντώνει•

  кожа -ется το δέρμα τεντώνει.

  || εκτείνομαι•

  за рекой -лись холмы πέρα από το ποτάμι εκτείνονταν λόφοι.

  2. (για σώμα) τεντώνομαι• προ•

  тянуть снулся он и-ется ξύπνησε αυτός και τεντώνεται.

  3. στρέφω, γυρίζω•

  цветок -ется к солнцу το λουλούδι στρέφει προς τον ήλιο.

  4. με τραβάει, με ελκύει•

  тянуть к деревню με τρα• тянутьβάει το χωριό.

  5. έχω, βάζω (για) σκοπό• επιδιώκω να γίνω. || στέκομαι κόκκαλο, κλαρίνο, σούζα (μπροστά στο διοικητή, στον ανώτερο).
  6. σύρομαι, σέρνομαι. || ακολουθώ• έπομαι. || αφήνω (για ίχνη). || πηγαίνω, κινούμαι κατά φάλαγγα, διαδοχικά.
  7. διαδίδομαι• διαρκώ, συνεχίζομαι, εξακολουθώ.
  8. εξασφαλίζω δύσκολα τα προς του ζειν, τα βολεύω δύσκολα.
  9. διατείνομαι, εντείνω τις προσπάθειες, τις δυνάμεις. || βλ. κλπ. ρ. ενεργ. φ.

  Большой русско-греческий словарь > тянуть

См. также в других словарях:

 • Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться — Источник стихотворение (опубл. 1961) без названия (***) советского поэта Евгения Михайловича Винокурова (р. 1925): Художник, воспитай ученика, Сил не жалей его ученья ради. Пусть вслед твоей ведет его рука Каракули по клетчатой тетради. Пусть на… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • ЧЕТЫРЕ СТАДИИ УЧЕНИКА СУФИЯ НА ПУТИ СУФИЗМА — (араб.): 1. ХАСТ, первая из четырех стадий в психическом развитии ученика суфия. Означает человеческая природа . На стадии Х. Догматы Ислама и его законы преданно соблюдаются Неофитом (готовящимся в посвящение). 2. ТАРЕУГ вторая стадия, означает… …   Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь

 • Я УЧЕНИКА — комплекс представлений и знаний ребенка о себе как школьнике. Представления и знания о себе у школьника неравнозначны и порой противоположны и во многом обусловливают поведение ученика и его успехи в классе, к рые, в свою очередь, становятся… …   Педагогический словарь

 • Компромат на ученика — Жарг. шк. Шутл. Дневник. ВМН 2003, 68 …   Большой словарь русских поговорок

 • Орудие мести ученика — Жарг. шк. Шутл. Кнопка. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Авторитет ученика — признание его личности, права на собственное мнение и самостоятельность поступка, признание его субъектом воспитания себя и других …   Словарь терминов по общей и социальной педагогике

 • Отношение ученика к учению — установившаяся позиция учащегося, к рая определяет направленность и интенсивность его восприятия, мышления и действий в сфере обучения …   Педагогический словарь

 • Эксперимент Милгрэма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «учен …   Википедия

 • Эксперимент Милграма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид …   Википедия

 • ОБРАЗОВАНИЕ — функция социума, обеспечивающая воспроизводство и развитие самого социума и систем деятельности. Эта функция реализуется через процессы трансляции культуры и реализации культурных норм в изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале… …   Социология: Энциклопедия

 • Педагогический конфликт — К педагогическим конфликтам относят межличностные конфликты между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между учителем и классом например.Так же педагогические …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «(ученика)» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»