Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(ученика)

 • 1 оставить

  сов.
  1. кого-чпго мондан, монда омадан (рафтан), гузоштан; оставить книгу дома китобро дар хона мондан
  2. что осор гузоштан, таъеир кардан; оставить приятное воспоминание аз худ хотираи нек гузоштан
  3. кого-что гузоштан, нигоҳ доштан, мондан, монондан, эҳтиёт кардан; оставить часть зерна на еемена қисми ғалларо барои тухмӣ нигоҳ доштан; оставить бороду риш мондан
  4. кого-что васият кардан; ба ихтиёри касе гузоштан (мондан); оставить наследство мерос гузоштан //кем таъин кардан, мондащ монондан; оставить наследником меросхӯр карда мондан; оставить сиротой кого-л. касеро ятим карда монондан
  5. кого--что дар ҳолате монондан (гузоштан); оставить так ҳамин тавр монондан; остави-ть в живых зинда монондан; оставить когомь в недоумении касеро дар ҳайрат гузоштан
  6. кого-что без чего надодан, маҳрум кардан; оставить без обеда хӯрок надодан; оставить кого-л. без крова касеро бехонумон кардан; оставить письмо без ответа ба мактуб ҷавобе нагардондан
  7. кого-что нигоҳ доштан, монондан; ученика после урока талабаро баъд аз дарс нигоҳ доштан; оставить гостей ночевать меҳмононро шаб дар хона монондан; оставить ученика на второй год талабаро дар синфаш монондан
  8. кого-что тарк кардан, баромада (партофта; рафтан; оставить родной дом зодгоҳи худро тарк кардан; оставить школу мактабро партофтан
  9. перен. рафтан мондан; сознание оставило его ӯ аз ҳуш рафт; силы оставили меня аз қувват мондам 10, перен. аз баҳри чизе гузаштан; оставить надежду умедро кандан
  11. пд-вел. оставь(те) мои(ед), бас кун(ед), гап назан(ед); оставьте эти разговоры! ин гапҳоро бас кунед!, монед ин гапҳоро!; оставьте, это не ваше дело! монед, йн кори шумо не! <> -оставить деньги где пулҳоро исроф кардан; оставить мир уст. чашм аз ҷаҳон пӯшидан, аз дунё гузаштан; оставить без послед-ствий бенатиҷа (беоқибат) монондан; оставить в дураках (дураком) 1) карт. бурдан 2) фиреб (фанд) додан; оставить в покое кого-л. касеро ташвиш надодан; оставить за кормой мор. тай кардан; оставить за собой, оставить позадй [себя] крго-что 1) паси сар кардан; мы оставили за собой деревню и пошлй по лееу мо аз деҳа гузашта роҳи ҷангалзорро пеш гирифтем 2) (опередить) пеш рафтан (гузаштан); оставить за собой что дар ихтиёри худ мондан; оставить за собой квартйру хонаро дар ихтиёри худ мондан; оставить на память барои ёдгорй ҳадя кардан; оставить с носом кого прост. ду даст дар бинӣ монондан; камня на камне не \оставитьть санг бар санг нагузоштан; не \оставитьть своими милостямй кого-л. уст. касеро аз марҳамати худ маҳрум накардан

  Русско-таджикский словарь > оставить

 • 2 внимательность

  ж
  1. диққат, таваҷҷӯҳ, диққаткорй; внимательность ученика диққаткории талаба; дело требовало большой внимательности ин кор таваҷҷӯҳи зиёдеро талаб мекард
  2. илтифот, лутф, марҳамат, эътино; отнестись со всей внимательностью бо камоли илтифот муносибат кардан

  Русско-таджикский словарь > внимательность

 • 3 выделить

  сов.
  1. кого-что ҷудо карда додан; тақсим карда додан; выделить участок замин ҷудо карда додан; выделить из хозяйства аз хоҷагӣ ҷудо кардан
  2. (отличить) махсус қайд кардан; махсус таъриф кардан; выделить часть текста як қисми матнро махсус қайд кардан; выделить хорошего ученика талабаеро махсус таъриф кардан
  3. что физиол., хим. тарашшӯх кардан

  Русско-таджикский словарь > выделить

 • 4 натаскать

  I
  сов. кого-что
  1. охот. омӯхта кардан, ёд додаи (ба шикор); натаскать собаку сагро омӯхта кардан
  2. пе-рен. разг. рӯякӣ ёд додан, сарсарӣ омӯхтан; натаскать ученика перед экзаменом пеш аз имтиҳон баталаба дарсомӯхтан
  II
  сов. что, кого-чего
  1. кашондан, овардан; натаскать много дров бисёр ҳезум кашондан
  2. доштан; натаскать раков из речки аз дарё харчанг доштан
  3. разг. дуздидан

  Русско-таджикский словарь > натаскать

 • 5 нерадивость

  ж бепарвоӣ, танбалӣ, фориғболӣ, мусоҳилакорӣ, саҳлангорӣ; нерадивость ученика танбалии талаба; наказать за нерадивость барои мусоҳилакорӣ ҷазо додан

  Русско-таджикский словарь > нерадивость

 • 6 отсадить

  сов.
  1. кого алоҳида (ҷудо) шинондан; отсадить ученика за отдельную парту талабаро ба партаи алоҳида ши нондан
  2. кого алоҳида ҷой додан, ҷу-до кардан; отсадить молодняк ҷавонаҳоро ҷудо кардан
  3. что ба ҷои дигар шинондан, кӯчонда шинондан, кӯчат кардан; отсадить розу буттаи садбаргро кӯчат кардан
  4. что прост. буридан, бурида ҷудо кардан, қатъ кардан; отсадить себе тесаком полпальца нисфи ангушти худро бо табар буридан
  5. тех. таҳшин кунондан, полудан, софӣ кардан нондан
  2. кого алоҳида ҷой додан, ҷудо кардан; отсадить молодняк ҷавонаҳоро ҷудо кардан
  3. что ба ҷои дигар шинондан, кӯчонда шинондан, кӯчат кардан; отсадить розу буттаи садбаргро кӯчат кардан
  4. что прост. буридан, бурида ҷудо кардан, қатъ кардан; отсадить себе тесаком полпальца нисфи ангушти худро бо табар буридан
  5. тех. таҳшин кунондан, полудан, софӣ кардан

  Русско-таджикский словарь > отсадить

 • 7 отчитать

  сов. разг.
  1. кого сарзаниш (мазаммат, танбеҳ, маломат) кардан, танбеҳ, додан; отчитать ученика за грубость талабаро барои дағалиаш танбеҳ додан
  2. что и без доп. (кончить читать) хонда шудан (фуровардан), мутолиаро тамом кардан

  Русско-таджикский словарь > отчитать

 • 8 перевести

  сов.
  1. когощто_ гузарондан; гг. детей через улицу кӯдаконро аз куча гузарондан
  2. кого-что гузарондан, кӯчондан; перевестиучреждение в другое здание муассисаро ба бинои дигар кӯчондан; перевести поезд на запасной путь поездро ба роҳи эҳтиётӣ гузарондан // что (передвинуть) овардан; перевести стрелку часов вперёд акрабаки соатро пеш овардан
  3. кого-что гузарондан, таъин кардан; перевести на новую должность ба вазифаи нав таъин кардан; перевести ученика в седьмой класс талабаро ба синфи хафтум гузарондан; перевести предприятие на хозрасчет корхонаро ба ҳисоби хоҷаги гузарондан; перевести завод на семичасовой рабочий день заводро ба рӯзи кори ҳафтсоата гузарондзн
  4. что равона кардан, нигарондан, дӯхтан; перевести взгляд с одной картины на другую аз як сурат чашм канда ба дигаре дӯхтан что перен. гардондан, равона кардан; перевести разговор на другую тему сӯҳбатро ба мавзӯи дигар гардондан
  5. что гузарондан, додан, супурдан; перевести сбережения на сына пули пасандозро ба номи писар гузарондан о. что фиристодан, равона кардан; перевести деньги по телеграфу пулро ба воситаи телеграф фиристодан
  7. что тарҷума кардан; перевести книгу с таджикского языка на русский китобро аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷума кардан
  8. что гардондан; перевести в метрические меры ба андозаҳои метрӣ гардондан
  9. что нусха бардоштан, кӯчондан; перевести рисунок нусхаи расмро бардоштан
  10. кого-что разг. нест кардан, барҳам задан, куштан; перевести мышей мушҳоро нест кардан
  11. что разг. (попусту истратить) бекора сарф кардан, беҳуда харҷ (исроф) кардан <> \перевести дух (дыхание) 1) нафас рост кардан 2) дам гирифтан

  Русско-таджикский словарь > перевести

 • 9 пересадить

  сов.
  1. кого ба ҷои дигар шинондан, ҷой иваз кунондан, гузарондан; пересадить ученика на другую парту талабаро ба партаи дигар шинондан; пересадить в другой вагон ба вагони дигар гузарондаи; пересадить с парохода на поезд аз киштӣ ба поезд савор кардан
  2. что кӯчат кардан, ба ҷои дигар шинондан; пересадить фруктовые деревя дарахтҳои меваро ба ҷои дигар шинондан // мед. бурида ба ҷои дигар часпондан (гузарондан, шинондан); пересадить кожу пӯстро бурида гирифта ба ҷои дигар часпондан // разг. ба ҷой дигар дӯхтан (бастан, гузарондан); пересадить пуговицы тугмаҳоро ба ҷои дигар дӯхтан
  3. что дастаи дигар гузарондан (шинондан), дастаро дигар кардан; пересадить топор на другое топорище дастаи табарро иваз кардан, ба табар дигар даста шинондан

  Русско-таджикский словарь > пересадить

 • 10 сбить

  сов.
  1. кого-что зада ғалтондан (афтондан, баровардан); сбить с ног кого-л. касеро зада ғалтондан; сбить яблоко с ветки себро зада афтондан; сбить замок с двери қулфи дарро зада баровардан
  2. что кунд (фит, суда, хӯрда) кардан; сбить подковы о камни наълҳоро ба санг зада фит кардан; сбить каблуки пошнаро фит кардащ сбить дорогу роҳро дағарбуғур (вайрон) кардан // разг. (стереть кожу) озурдан; сбить пятку пошнаи поро озурдан
  3. кого-что бо тир зада ғалтондан, бо тир захмдор кардан, бо тир куштан; сбить утку мурғобиро тир зада куштан; сбить самолёт самолётро зада афтондан
  4. кого-что (оттеснить) фишор дода баровардан, танг карда баровардан
  5. кого-что с чего задан, баровардан; сбить с дороги аз роҳ задаи
  6. кого перен. разг. саросема кардан, гап гум кунондан; ученика сбили трудные вопросы саволҳои мушкил талабаро саросема карданд
  7. что кам (паст) кардан, фуровардан; сбить пламя алангаро паст кардан; сбить температуру ҳароратро фуровардан; сбить цену нархро фуровардан
  8. что сохтан; сбить ящик для посылки барои посылка қуттӣ сохтан
  9. кого-что разг. ҷамъ (тӯб) кардан; собаки сбили овец в кучу сагҳо гӯсфандонро ба як ҷо тӯб карданд
  10. что кафк кунондан, гуппӣ задан; кашидан, кофта-кофта ғафстар (қуюқтар) кардан; сбить пену кафк кунондан; сбить масло маска ҷудо кардан <> сбить с толку кого-л. 1) (запутать) майнаи касеро гиҷ кардан, касеро гаранг кардан; 2) (толкнуть на чтосбитьл. плохое) касеро аз роҳ баровардан, касеро гумроҳ (бероҳа) кардан; \сбить с пути то же, что \сбить с толку 2)

  Русско-таджикский словарь > сбить

 • 11 спросить

  сов.
  1. кого-что пурсидан, савол додан; спросить который час соат чанд гуфта пурсидан; спросить о книге дар бораи китоб пурсидан; он спросил меня о здоровье вай саломатиамро пурсид
  2. что, чего пурсидан, муроҷиат кардан; спросить совета маслиҳат пурсидан; спросить разрешения рухсат пурсидан
  3. с кого разг. талабидан, талаб кардан, ситондан; спросить со сторожа аз посбон талаб кардан
  4. кого ҷеғ задан, пурсидан; \спросить ученика аз талаба пурсидан

  Русско-таджикский словарь > спросить

 • 12 тянуть

  несов.
  1. кого-что кашидан, кашола кардан; тянуть канат арғамчинро кашидан; тянуть невод тӯрро кашола кардан
  2. что таранг кардан, таранг кашидан; гузарондан; тянуть верёвку через двор арғамчинро аз рӯи ҳавлӣ таранг карда кашидан; тянуть трубопровод қубур гузярондан
  3. что дароз кардан; тянуть руку к звонку дастро ба тугмаи зангдароз кардан
  4. что дарозтар кардан, кашидан; тянуть кожу чармро дарозтар кардан; тянуть проволоку сим кашидан
  5. кого-что и без доп. кашидан, кашола кардан; тянуть кого-л. за руку касеро аз дасташ гирифта кашола кардан; пароход тянет баржу пароход баржаро кашида рафта истодааст; машина не тянет мошин намекашад(кашида наметавонад)
  6. кого-что разг. калон кардан, парвариш кардан; ёрӣ додан, мадад расондан; тянуть слабого ученика ба талабаи суст дар хониш ёрӣ додан
  7. кого-что даъват кардан, таклиф кардан, ҷеғ задан; тянуть в кино ба кино таклиф кардан // перен. (при-влекать) кашидан; тянуть к ответу ба ҷавобгарӣ кашидан
  8. чаще безл. кого-что (влечь): его тянет домой вай ба хона рафтан мехоҳад; меня тянет ко сну хобам меояд
  9. что макидан, дам кашидан; насос тянет воду насос обромекашад
  10. что разг. (пить медленно) ҷуръа-ҷуръа нӯшидан, оҳиста нӯшидан, бо лаззат нӯшидан // разг. (курить) кашидан; он тянет папиросу за папиросой вай папиросро аз паи папирос мекашад
  11. что разг. маҷбур карда гирифтан, зӯран гирифтан, дуздӣ кардан; тянуть деньги пулро маҷбур карда гирифтан
  12. охот. парвоз кардан
  13. кашидан; печь хорошо тянет печь хаворо нағз мекашад
  14. чаще безл. вазидан; с моря тянет лёгкий ветерок аз тарафи баҳр боди форам мевазад; из кухни тянет жареным мясом аз ошхона бӯи гӯшти бирён меояд
  15. что, с чем перен. разг. кашол додан, ба таъхир андохтан, тӯл кашондан, дуру дароз кардан; тянуть дело корро кашол додан; он тянет с ответом вай ҷавобро ба таъхир меандозад
  16. что якта-якта (мад кашида) гуфтан, мад кашидан; тянуть ноту нотаро мад кашидан; тянуть песню сурудро мад кашидан
  17. что и без доп. бо як азоб зиндагонӣ кардан
  18. вазн доштан; арбуз тянет шесть килограммов тарбуз шаш килограмм вазн дорад
  19. что и без доп. сиққондан, фишурдан, кашидан, тангӣ кардан; пиджак тянет в плечах китфҳои костюм танг аст <> тянуть время вактро дароз кашидан; тянуть жилы из кого аз ҷон безор кардан; тянуть канитель 1) ба кори дилбазан машғул шудан 2) кашол додан (ягон кор ё гапро); тянуть лямку кори вазнин, пурмашаққат ва дилгиркунанда кардан; тянуть резину файсал додан; тянуть сок (соки) из кого-л. хуни касеро макидан, ба касе зулму ситам кардан; тянуть чью-л. руку (сторону) прост. дасти касеро гирифтан, дастгири касе будан; тянуть за душу, тянуть душу из кого ба ҷон расондан, азоб додан, аз ҷон сер кардан; тянуть за уши кого-л. аз гӯши касе кашидан; тянуть за язык кого-л. касеро ба гап задан маҷбур кардан; кто тебя за язык тянул? аз ту инро кӣ пурсид?; ёле (едва) ноги \тянуть 1) ба зӯр гаштан 2) суст (бемадор) будан

  Русско-таджикский словарь > тянуть

 • 13 удалить

  сов. кого-что
  1. дуртар кардан (бурдан); удалить мишень нишонро дуртар бурдан
  2. берун баровардан, хориҷ кардан, дур кардан; удалить лишнюю мебель из комнаты мебели барзиёдро аз хона берун баровардан
  3. кандан, партофтан, барҳам додан, нест кардан; удалить пятна на скатерти доғҳои суфраро тоза кардан; удалить зуб дандонро кандан; удалить опухоль варамро бурида партофтан; удалить все помехи хамаи мамониатро бартараф кардан
  4. дур кунондан, бароварондан, бароварда пеш (ҳай) кардан; удалить ученика из класса талабаро аз синф пеш кардан

  Русско-таджикский словарь > удалить

См. также в других словарях:

 • Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться — Источник стихотворение (опубл. 1961) без названия (***) советского поэта Евгения Михайловича Винокурова (р. 1925): Художник, воспитай ученика, Сил не жалей его ученья ради. Пусть вслед твоей ведет его рука Каракули по клетчатой тетради. Пусть на… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • ЧЕТЫРЕ СТАДИИ УЧЕНИКА СУФИЯ НА ПУТИ СУФИЗМА — (араб.): 1. ХАСТ, первая из четырех стадий в психическом развитии ученика суфия. Означает человеческая природа . На стадии Х. Догматы Ислама и его законы преданно соблюдаются Неофитом (готовящимся в посвящение). 2. ТАРЕУГ вторая стадия, означает… …   Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь

 • Я УЧЕНИКА — комплекс представлений и знаний ребенка о себе как школьнике. Представления и знания о себе у школьника неравнозначны и порой противоположны и во многом обусловливают поведение ученика и его успехи в классе, к рые, в свою очередь, становятся… …   Педагогический словарь

 • Компромат на ученика — Жарг. шк. Шутл. Дневник. ВМН 2003, 68 …   Большой словарь русских поговорок

 • Орудие мести ученика — Жарг. шк. Шутл. Кнопка. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Авторитет ученика — признание его личности, права на собственное мнение и самостоятельность поступка, признание его субъектом воспитания себя и других …   Словарь терминов по общей и социальной педагогике

 • Отношение ученика к учению — установившаяся позиция учащегося, к рая определяет направленность и интенсивность его восприятия, мышления и действий в сфере обучения …   Педагогический словарь

 • Эксперимент Милгрэма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «учен …   Википедия

 • Эксперимент Милграма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид …   Википедия

 • ОБРАЗОВАНИЕ — функция социума, обеспечивающая воспроизводство и развитие самого социума и систем деятельности. Эта функция реализуется через процессы трансляции культуры и реализации культурных норм в изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале… …   Социология: Энциклопедия

 • Педагогический конфликт — К педагогическим конфликтам относят межличностные конфликты между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между учителем и классом например.Так же педагогические …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»