Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(ученика)

 • 1 натаскивать

  натаскать и натащить
  1) что - натягати, натяг(ну)ти, напинати, напнути и нап'ясти, наволікати, наволокти, (о мног.) понатягати и понатягувати, понапинати, понаволікати що; срв. Натягивать. [Натягни на себе укривало (Київщ.)];
  2) (во множестве) натягувати, натягати (сов.), натаскувати, натаскати, натирювати, натирити кого, чого, натарабанити, натарганити, (наносить) наносити, нанести и наносити, (наволакивать) наволікати, наволокти и наволочити чого, (о мног.) понатягувати, понатаскувати, понатирювати, понаносити, понаволікати; (вытаскивая отовсюду, сов.) навитягати чого. [Нащо ти сюди мішків такого багато натягав? (Сл. Гр.). Повну холодну натирили людей (Квітка). Звідусіль понаносили харчів на ярмарок (Київщ.). Нащо то ти всякого ломаччя сюди понаволікав? (Харківщ.). Написати програму, навитягавши й насмикавши до неї звідусюди (Рада)];
  3) (накрадывать) натягувати, тягати, натягати, накрадати, накрасти, (о мног.) понатягувати, понакрадати чого; срв. Натибрить;
  4) -кать кого - а) (на руках, на плечах) натаскати, попотаскати кого. -кать кого по судам - натягати кого по судах; б) (задать потасовку) (зав)дати прочуханки (прочухана) кому, (с тасканьем за волосы) натягати за чуба кого, нагріти чуба, дати чубійки (чубрія) кому;
  5) -вать, -кать кого - а) (собаку, охотн.) муштрувати, вимуштрувати, намуштрувати (собаку), призвичаювати, призвичаїти, принатурювати, принатурити (собаку) до чого. [Свого собаку він сам вимуштрував (Звин.)]; б) (ученика) намуштровувати, намуштрувати, натовкмачувати, натовкмачити, натоптувати, натоптати, наламувати, наламати и наломлювати, наломити кого до чого. [Маєте за два місяці намуштрувати (наламати) мені сина до іспиту (Київ). Натовкмачте його добре, щоб не зрізався на іспиті (Київ)]. Натасканный -
  1) натягнутий и натягнений, напнутий и нап'ятий, наволочений, понатяг(ув)аний, понапинаний, понаволіканий;
  2) натяганий, натасканий, натирений, натарабанений, натарганений, нанесений наволочений, понатягуваний, понатаскуваний, понатирюваний, понаношений, понаволіканий) навитяганий;
  3) натяганий, накрадений, понатягуваний, понакраданий;
  4) натасканий, попотасканий; натяганий;
  5) муштрований, вимуштруваний, намуштрований, призвичаєний, принатурений; намуштрований, натовкмачений натоптаний, наламаний и наломлений. [Тра це щенятко вимуштрувати, - буде муштрований (Звин.)]. -ться -
  1) натягатися, натяг(ну)тися, понатягатися и понатягуватися; бути натяг(ув)аним, натягнутим и натягненим, понатяг(ув)аним и т. п.; натягуватися, натягатися (сов.), понатягуватися; бути натягуваним, натяганим, понатягуваним и т. п.; муштруватися, намушровуватися, бути муштрованим, намуштровуваним, вимуштруваним, намуштрованим и т. п.;
  2) (сходиться во множестве) стягатися, настягатися, сходитися, насходитися, находити, найти, понаходити куди;
  3) (вдоволь, сов.) - а) (таская) натягатися, натаскатися, попотягати, попотаскати (досхочу), (о мног.) понатягуватися, понатаскуватися и т. п.; б) (таская друг друга) натягатися, попотягатися. [Натягалися за чуба (Сл. Гр.)]; в) (слоняясь) натягатися, наволочитися, натинятися, навештатися, наблукатися, попотягатися (досхочу) и т. п. Срв. Таскать, -ся.
  * * *
  I несов.; сов - натаск`ать
  1) (притаскивать, нанашивать) нано́сити, -ношу, -носиш, нанести́ и наноси́ти, -ношу, -носиш и мног. понанясити; натя́гувати, -гую, -гуєш, натяга́ти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати, настяга́ти сов., ната́скувати, натаска́ти и мног. поната́скувати
  2) (вытаскивать, извлекать из чего-л.) натя́гувати, натяга́ти и мног. понатяга́ти
  3) ( наворовывать) накрада́ти, накра́сти, -краду, -крадеш и мног. понакрада́ти; ната́скувати, натаска́ти и мног. поната́скувати, сов. натягяти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати
  4) ( кого - наказывать) дава́ти (даю́, дає́ш) прочуха́нки (прочуха́на), да́ти (дам, даси́) прочуха́нки (прочуха́на) (кому); ( дёргая за уши) скубти́ (-бу, -бе́ш) за ву́ха, наску́бти за ву́ха, скуба́ти (ску́бати) за ву́ха, наскуба́ти за ву́ха (кого), скубти́ (скубати) ву́ха, наскубти́ ву́ха, м'яти (мну, мнеш) ву́ха, нам'я́ти вуха (кому); ( дёргая за волосы) тяга́ти за чу́ба, натя́гати за чу́ба (кого)
  II несов.; сов. - натаск`ать
  1) охотн. муштрува́ти, намуштрува́ти, ната́скувати, натаска́ти
  2) перен. ната́скувати, натаска́ти
  III несов.; сов. - натащ`ить
  1) см. натаскивать I
  2) ( натягивать) натяга́ти и натя́гувати, -гую, -гуєш, натягти́, -тягну, -тягнеш и натягну́ти и мног. понатяга́ти и понатя́гувати

  Русско-украинский словарь > натаскивать

 • 2 прилежание

  1) см. Прилегание 1;
  2) пильність, горливість, запопадливість, прикидливість (-вости) пильнування. [Я додам ще пильність трудолюбну (Франко)]. У этого ученика мало -ния - цьому учневі бракує запопадливости (пильности). -ние к учению, к работе - прикидливість (горливість) до науки, до роботи.
  * * *
  стара́нність, -ності; рете́льність, запопа́дливість, -вості; пи́льність; ( рвение) за́пал, -у

  Русско-украинский словарь > прилежание

 • 3 проучивать

  проучить
  1) что - виучувати и вивчати, вивчити, студіювати, простудіювати що;
  2) (известное время урок или ученика) провчити (який час лекцію, завдання або учня);
  3) провчати, провчити, пришколити, проманіжити, вицвічити кого, дати знати кому (за що). [Провчаєш ти нас, - ну й ми-ж тебе провчимо (Грінч.). Добре його провчили - не забуде до нових віників (Ум.)]. Проучённый - проучений, пришколений, проманіжений, вицвічений.
  * * *
  несов.; сов. - проуч`ить
  1) проу́чувати и провча́ти, провчи́ти; (несов.: наказать кого-л.) да́ти нау́ку (кому)
  2) (несов.: учить в течение определённого времени) учи́ти [ці́лий день], провчи́ти

  Русско-украинский словарь > проучивать

 • 4 Исповеды[о]вать

  исповедать
  1) (что) визнавати, визнати що, признаватися, признатися до чого, (стар.) (і)сповідувати що. [Визнаватимеш устами твоїми Господа Ісуса (Св. П.)]. -вать веру христианскую - визнавати віру християнську, признаватися до віри християнської, бути віри християнської. -вать коммунистические убеждения - визнавати комуністичні переконання, признаватися до комуністичних поглядів;
  2) (кого) сповідати, сов. висповідати кого з чого. [Сповідав законник ляшка молодого (Рудан.). Побігла до попа, щоб висповідав його (Казка)]. -вать кого в чём - сповідати кого з чого (з гріхів);
  3) (кому грехи) сповідати, висповідати кому, перед ким що (гріхи), сповідатися, висповідатися кому з чого. [Молиться, сповідає гріхи перед братом (Шевч.). Провини, які він сповідав Корницькому (вчителеві)… (Крим.)];
  4) (о серьёзном разговоре, нотации) сповідати, висповідати, брати, взяти на сповідь кого. Учитель -дует ученика - учитель сповідає (взяв на сповідь) учня.

  Русско-украинский словарь > Исповеды[о]вать

См. также в других словарях:

 • Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться — Источник стихотворение (опубл. 1961) без названия (***) советского поэта Евгения Михайловича Винокурова (р. 1925): Художник, воспитай ученика, Сил не жалей его ученья ради. Пусть вслед твоей ведет его рука Каракули по клетчатой тетради. Пусть на… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • ЧЕТЫРЕ СТАДИИ УЧЕНИКА СУФИЯ НА ПУТИ СУФИЗМА — (араб.): 1. ХАСТ, первая из четырех стадий в психическом развитии ученика суфия. Означает человеческая природа . На стадии Х. Догматы Ислама и его законы преданно соблюдаются Неофитом (готовящимся в посвящение). 2. ТАРЕУГ вторая стадия, означает… …   Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь

 • Я УЧЕНИКА — комплекс представлений и знаний ребенка о себе как школьнике. Представления и знания о себе у школьника неравнозначны и порой противоположны и во многом обусловливают поведение ученика и его успехи в классе, к рые, в свою очередь, становятся… …   Педагогический словарь

 • Компромат на ученика — Жарг. шк. Шутл. Дневник. ВМН 2003, 68 …   Большой словарь русских поговорок

 • Орудие мести ученика — Жарг. шк. Шутл. Кнопка. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Авторитет ученика — признание его личности, права на собственное мнение и самостоятельность поступка, признание его субъектом воспитания себя и других …   Словарь терминов по общей и социальной педагогике

 • Отношение ученика к учению — установившаяся позиция учащегося, к рая определяет направленность и интенсивность его восприятия, мышления и действий в сфере обучения …   Педагогический словарь

 • Эксперимент Милгрэма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «учен …   Википедия

 • Эксперимент Милграма — Экспериментатор (E) требовал от «учителя» (T) давать «ученику» (L) простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимать на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид …   Википедия

 • ОБРАЗОВАНИЕ — функция социума, обеспечивающая воспроизводство и развитие самого социума и систем деятельности. Эта функция реализуется через процессы трансляции культуры и реализации культурных норм в изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале… …   Социология: Энциклопедия

 • Педагогический конфликт — К педагогическим конфликтам относят межличностные конфликты между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между учителем и классом например.Так же педагогические …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»