Перевод: со всех языков на украинский

(к+тексту)

 • 1 сеґментація тексту

  сегмента́ция те́кста

  Українсько-російський політехнічний словник > сеґментація тексту

 • 2 текстура

  тексту/ра

  Русско-украинский металлургический словарь > текстура

 • 3 emendation

  n
  1) виправлення; поліпшення (тексту тощо)
  2) усунення помилок (з тексту тощо)
  3) відновлення початкового тексту
  * * *
  n
  1) виправлення, поліпшення ( літературного твору)
  2) усунення помилок, різночитань ( з тексту); відновлення первісного тексту

  English-Ukrainian dictionary > emendation

 • 4 castration

  n
  1) кастрація, вихолощування
  2) скорочення, вирізування, краяння (тексту тощо)
  * * *
  n
  1) кастрація; оскоплення; холостіння
  3) скорочення (книги, тексту); вилучення неприйнятних ( непристойних) місць ( з тексту)

  English-Ukrainian dictionary > castration

 • 5 extempore

  1. n
  експромт, імпровізація
  2. adj
  1) непідготовлений, імпровізований
  2) випадковий; несподіваний, раптовий; непередбачений
  3) тимчасовий; що використовується за браком кращого; зроблений похапцем
  3. adv
  без підготовки, експромтом, імпровізовано; без написаного тексту
  * * *
  I a
  1) непідготовлений, імпровізований; (підготовлений, але) виголошений без написаного тексту
  2) випадковий, раптовий; непередбачений
  3) тимчасовий, який використовується через брак кращого; наспіх зроблений
  II adv
  без підготовки, експромтом; без написаного тексту

  English-Ukrainian dictionary > extempore

 • 6 violent

  adj
  1) несамовитий, шалений, нестямний; лютий; відчайдушний
  2) сильний, різкий, гострий, інтенсивний
  3) насильний; насильницький
  4) невитриманий; нестриманий; запальний, гарячий; палкий
  5) буйний
  6) перекручений, неправильний; довільний
  * * *
  a
  1) шалений, лютий, запеклий; violent passіons шалені пристрасті; violent rage невтримна лють; violent controversy запекла суперечка; іn a violent temper у люті
  2) сильний, гострий, різкий; violent storm [wіnd, earthquake] сильний шторм [вітер, землетрус]; violent galaxy астр. бурхлива / що вибухає/ галактика; violent revulsіon нездоланна відраза; violent paіn гострий біль; violent cough сильний кашель; violent colours різкі /кричущі/ кольори; violent exercіse вправи, що вимагають великого фізичного напруження; іn violent contrast у волаючому протиріччі
  3) насильницький; violent death насильницька смерть; to resort to violent means удатися до насильства; to lay violent hands (on) захопити силоміць
  4) гарячий, жагучий: violent speech гаряча /жагуча/ мова; apt to form violent attachments (жагуче) захопливий; улюбливий; нестриманий, невитриманий; запальний; violent man запальна /нестримана/ людина; violent language нестриманість у висловах; violent scene бурхлива сцена; буйний ( про психічно хворого); violent delіrіum мед. буйне марення; he became violent він почав буйствувати (про п’яного); він став буйним ( про хворого)
  5) перекручений, неправильний; довільний; а violent constructіon of the text довільне тлумачення тексту; перекручення змісту тексту

  English-Ukrainian dictionary > violent

 • 7 text edition

  варіант тексту; редакція тексту

  English-Ukrainian law dictionary > text edition

 • 8 castrate

  1. n
  1) кастрат; євнух
  2) кастрована тварина; валах; каплун; пулярка
  2. v
  1) каструвати, холостити; оскопляти
  2) скорочувати, урізувати, утинати; вирізати (з тексту тощо)
  * * *
  I [kʒstreit] n
  кастрат; євнух; кастрована тварина; валах; каплун; пулярка
  II [kʒ'streit] v
  1) каструвати; оскопити; холостити
  3) урізати, скорочувати ( текст); вирізати ( непристойності з тексту)

  English-Ukrainian dictionary > castrate

 • 9 commentation

  n
  1) коментування; тлумачення (тексту)
  2) анотація
  * * *
  n
  коментування, тлумачення ( тексту)

  English-Ukrainian dictionary > commentation

 • 10 conflate

  v
  1) з'єднувати; сплавляти
  2) об'єднувати два варіанти тексту
  * * *
  v
  1) об'єднувати, сплавляти
  2) pass; cпeц. об'єднувати два варіанти тексту

  English-Ukrainian dictionary > conflate

 • 11 corruption

  n
  1) псування, загнивання, розклад
  2) розбещеність, моральний розклад
  3) продажність, корупція
  4) перекручення (тексту тощо)
  * * *
  n
  1) псування, гниття
  2) розбещеність, моральний розклад
  3) продажність, корупція
  4) перекручування, спотворення( тексту)

  English-Ukrainian dictionary > corruption

 • 12 diorthosis

  n
  1) мед. вправлення
  2) перегляд (виправлення) тексту
  * * *
  n
  1) мeд. вправляння; випрямлення
  2) перегляд або виправлення тексту

  English-Ukrainian dictionary > diorthosis

 • 13 elucidation

  n
  1) роз'яснення, пояснення; з'ясування; висвітлення
  2) тлумачення (тексту)
  * * *
  n
  роз'яснення, пояснення; з'ясування; тлумачення ( тексту)

  English-Ukrainian dictionary > elucidation

 • 14 monk

  n
  1) чернець, монах
  2) друк. ділянка дефектного друкованого тексту
  * * *
  [meçk]
  n
  2) пoлiгp. ділянка дефектного друкованого тексту

  English-Ukrainian dictionary > monk

 • 15 textuality

  [ˌtekstju`aehti]
  n
  внутрішня значеннєва структура тексту, значеннєвий каркас тексту

  English-Ukrainian dictionary > textuality

 • 16 castration

  n
  1) кастрація; оскоплення; холостіння
  3) скорочення (книги, тексту); вилучення неприйнятних ( непристойних) місць ( з тексту)

  English-Ukrainian dictionary > castration

 • 17 emendation

  n
  1) виправлення, поліпшення ( літературного твору)
  2) усунення помилок, різночитань ( з тексту); відновлення первісного тексту

  English-Ukrainian dictionary > emendation

 • 18 extempore

  I a
  1) непідготовлений, імпровізований; (підготовлений, але) виголошений без написаного тексту
  2) випадковий, раптовий; непередбачений
  3) тимчасовий, який використовується через брак кращого; наспіх зроблений
  II adv
  без підготовки, експромтом; без написаного тексту

  English-Ukrainian dictionary > extempore

 • 19 textuality

  [ˌtekstju`aehti]
  n
  внутрішня значеннєва структура тексту, значеннєвий каркас тексту

  English-Ukrainian dictionary > textuality

 • 20 violent

  a
  1) шалений, лютий, запеклий; violent passіons шалені пристрасті; violent rage невтримна лють; violent controversy запекла суперечка; іn a violent temper у люті
  2) сильний, гострий, різкий; violent storm [wіnd, earthquake] сильний шторм [вітер, землетрус]; violent galaxy астр. бурхлива / що вибухає/ галактика; violent revulsіon нездоланна відраза; violent paіn гострий біль; violent cough сильний кашель; violent colours різкі /кричущі/ кольори; violent exercіse вправи, що вимагають великого фізичного напруження; іn violent contrast у волаючому протиріччі
  3) насильницький; violent death насильницька смерть; to resort to violent means удатися до насильства; to lay violent hands (on) захопити силоміць
  4) гарячий, жагучий: violent speech гаряча /жагуча/ мова; apt to form violent attachments (жагуче) захопливий; улюбливий; нестриманий, невитриманий; запальний; violent man запальна /нестримана/ людина; violent language нестриманість у висловах; violent scene бурхлива сцена; буйний ( про психічно хворого); violent delіrіum мед. буйне марення; he became violent він почав буйствувати (про п’яного); він став буйним ( про хворого)
  5) перекручений, неправильний; довільний; а violent constructіon of the text довільне тлумачення тексту; перекручення змісту тексту

  English-Ukrainian dictionary > violent

См. также в других словарях:

 • тексту́ра — текстура …   Русское словесное ударение

 • тексту́ра — ы, ж. спец. Особенности строения твердого вещества, обусловленные характером расположения его составных частей (кристаллов, зерен и т. д.). Текстура горных пород. Текстура древесины (естественный рисунок разреза древесины). [От лат. textura ткань …   Малый академический словарь

 • гнавший тексту — прил., кол во синонимов: 1 • говоривший (189) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • пересказ, близкий к прочитанному тексту — Один из видов репродуктивных упражнений, тренирующий память, развивающий логику. Пересказ, близкий к тексту, учит быть внимательным к деталям, чутким к слову писателя, создавшего произведение. Выполняться может в V XI классах …   Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

 • далее по тексту — предл, кол во синонимов: 1 • и так далее (6) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • ЗАГОЛОВОК (К ТЕКСТУ) ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА — 1) согласно ГОСТ Р 51141–98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», – реквизит документа, кратко излагающий его содержание; 2) согласно ГОСТ Р 6.30–2003 УСД «Унифицированная система организационно распорядительной документации …   Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях

 • атака по известному открытому тексту — Форма криптоанализа, когда криптоаналитик знает и открытый текст и связанный с ним зашифрованный текст. [Криптографический словарь Карэна Исагулиева www.racal.ru] [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN known… …   Справочник технического переводчика

 • атака только по зашифрованному тексту — Способ криптоанализа, когда известны алгоритмы шифрования и набор перехваченных шифртекстов. [Криптографический словарь Карэна Исагулиева www.racal.ru ] [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN ciphertext only… …   Справочник технического переводчика

 • обратная связь по открытому тексту — OCO — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации Синонимы OCO EN plaintext feedbackPFB …   Справочник технического переводчика

 • обратная связь по шифрованному тексту — (МСЭ T H.235.6). [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN cipher feedbackCFB …   Справочник технического переводчика

 • печатающее устройство (матричного типа), не уступающее по качеству печати машинописному тексту — — [Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993] Тематики информационные технологии в целом EN letter quality printer …   Справочник технического переводчика

Книги

Другие книги по запросу «(к+тексту)» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»