Перевод: с испанского на болгарский

se+toman+mis+opiniones+como+si+fueran+artículo+de+ley

 • 1 artículo

  m 1) член, параграф (на закон); 2) статия (във вестник); 3) анат. става, прешлен; 4) грам. член; 5) предмет, артикул, стока; 6) юр. спорен въпрос; hacer el artículo разг. хваля нещо; formar (hacer) uno artículo de una cosa прен. затруднявам, оспорвам (нещо); artículo de la muerte предсмъртен период.

  Diccionario español-búlgaro > artículo

 • 2 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 3 agüita

  f 1) водица; 2) Амер. чай от лечебни билки и листа; como el agüita Екв. много лесно.

  Diccionario español-búlgaro > agüita

 • 4 ajiaco

  m Амер. 1) салца от люти чушки; 2) варено месо и зеленчуци, подправени с люти чушки; 3) Кол., Куб., Ч., М., Пер. яхния със сос от месо, картофи, лук и люти чушки; 4) Куб. врява, скандал; estar (ponerse) uno como ajiaco Ч. прен. гневен, в лошо настроение съм.

  Diccionario español-búlgaro > ajiaco

 • 5 alheña

  f 1) бот. кучи дрян; 2) къна; 3) вж. roya; hecho alheña (molido como una alheña) прен., разг. смазан от работа, умора, удари и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > alheña

 • 6 anillo

  m 1) пръстен; 2) къдрица, пръстенче коса; 3) зоол. пръстен (на гъсеница); caérsele a uno los anillos разг. видимо западам (по достойнство, по социална класа и т. н.); venir algo como anillo al dedo прен., разг. сполучливо, на място казано или направено нещо.

  Diccionario español-búlgaro > anillo

 • 7 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 8 así

  1. adv така, по този начин; así así adv средно, горе-долу (за състояние, положение); así como así adv както и да е; 2. conj 1): así que а) така че; б) веднага щом, когато; 2): así como щом като; 3): así pues тъй като; así y todo въпреки това, във всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > así

 • 9 avemaría

  f вечерна молитва; en una avemaría прен., разг. мигновено; в миг; saber como el avemaría прен., разг. знам много добре, помня прекрасно; al avemaría привечер.

  Diccionario español-búlgaro > avemaría

 • 10 bala

  f 1) куршум; bala fría далечен, слаб куршум; bala perdida а) заблуден куршум; б) прен. смахнат, чалнат човек; como una bala разг. бърз като стрела; 2) снаряд; 3) бала; tirar con bala (rasa) прен., разг. говоря злонамерено.

  Diccionario español-búlgaro > bala

 • 11 barbecho

  m стоп. 1) угар; 2) разораване на угар; firmar uno como en un barbecho прен., разг. подписвам нещо, без да проуча какво е то.

  Diccionario español-búlgaro > barbecho

 • 12 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 13 camión

  m 1) камион; estar como un camión прен., вулг. голямо парче съм; 2) М. автобус.

  Diccionario español-búlgaro > camión

 • 14 canon

  m 1) правило; según (como mandan) los cànones по правилата; 2) канон; 3) модел, образец; идеал; 4) pl каноническо право; 5) каталог, списък; 6) полигр. шрифт; 7) акциз, постоянен данък върху дохода в предприятията; 8) аренден наем.

  Diccionario español-búlgaro > canon

 • 15 carretero,

  a 1. adj годен за пътуване (път); 2. m 1) колар, кочияш, каруцар; 2) прен. каруцар, грубиян, невъзпитан човек; hablar, (fumar, jurar) como un carretero, loc adv говоря, (пуша, ругая) като каруцар.

  Diccionario español-búlgaro > carretero,

 • 16 cencerro

  m хлопка (на добитък); a cencerros tapados прен., разг. тихомълком, предпазливо; estar como un cencerro разг. полудял съм, побъркал съм се.

  Diccionario español-búlgaro > cencerro

 • 17 cesto

  m кош; ser un cesto прен., разг. невежа, недодялан; estar como (hecho) un cesto прен., разг. спи ми се.

  Diccionario español-búlgaro > cesto

 • 18 chinche

  f 1) дървеница; 2) габърче; 3) прен. досаден човек; caer (morir) como chinches прен., разг. измират като мухи.

  Diccionario español-búlgaro > chinche

 • 19 cohete

  m ракета; como un cohete прен. бърз като стрела.

  Diccionario español-búlgaro > cohete

 • 20 contener

  (tener) 1. tr 1) съдържам; 2) сдържам; 2. prnl прен. 1) сдържам се; 2) ограничавам се; como en ello se contiene прен., разг. точно така, както се каза.

  Diccionario español-búlgaro > contener

См. также в других словарях:

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Propuestas/Actual — Café: Propuestas …   Wikipedia Español

 • Matanzas de Paracuellos — Vista del cementerio de Paracuellos[1] cercano al río Jarama, uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios de represión de la Guerra Civil Española, erigido en recuerdo y memoria de los asesinados …   Wikipedia Español

 • Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos — Reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Situation Room el 5 de julio de 2006. El Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council o NSC) es una organización administrativa dependiente directamente del Presidente de los Estados… …   Wikipedia Español

 • Francisco Franco — Para otros personajes con este mismo nombre, véase Francisco Franco (desambiguación). Francisco Franco …   Wikipedia Español

 • Miguel Grau Seminario — No debe confundirse con Miquel Grau. Para otros usos de este término, véase Grau. Miguel Grau Seminario Almirante AP. Lealtad …   Wikipedia Español

 • Invasión Brasileña de 1864 — De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Coronel Leandro Gómez a la izquierda y parte de sus tropas; soldados al servicio del Presidente de la República Atanasio Cruz Aguirre durante el Sitio de Paysandú; vista general d …   Wikipedia Español