Перевод: с русского на все языки

modalitāte

 • 1 модальность

  n
  * * *
  modalitāte, modālums

  Русско-латышский словарь > модальность

 • 2 modality

  French\ \ modalité
  German\ \ Modalwert
  Dutch\ \ modality
  Italian\ \ modalità
  Spanish\ \ modalidad
  Catalan\ \ modalitat
  Portuguese\ \ modalidade
  Romanian\ \ -
  Danish\ \ -
  Norwegian\ \ -
  Swedish\ \ -
  Greek\ \ μορφή
  Finnish\ \ modaalisuus
  Hungarian\ \ modalitás
  Turkish\ \ modalite; tipik değer
  Estonian\ \ modaalsus
  Lithuanian\ \ modalumas
  Slovenian\ \ -
  Polish\ \ modalność
  Ukrainian\ \ модальність
  Serbian\ \ -
  Icelandic\ \ -
  Euskara\ \ modalitate
  Farsi\ \ keyfiy t
  Persian-Farsi\ \ -
  Arabic\ \ المشروطية ، الشكلية
  Afrikaans\ \ modaliteit
  Chinese\ \ 模 态
  Korean\ \ 양상

  Statistical terms > modality

См. также в других словарях:

 • modalitate — MODALITÁTE, modalităţi, s.f. 1. Procedeu, mijloc, metodă folosită în vederea realizării unui scop; mod (1), manieră. 2. (log.) Determinare a caracterului necesar, contingent, posibil sau imposibil al unei judecăţi. – Din fr. modalité. Trimis de… …   Dicționar Român

 • modalitáte — s. f., g. d. art. modalitäţii; pl. modalitäţi …   Romanian orthography

 • mod — MOD, moduri, s.n. 1. Fel de a fi, de a se manifesta al cuiva sau a ceva; fel în care se efectuează ceva; cale, procedeu, metodă. ♢ (Ec. pol.) Mod de producţie = fel istoriceşte determinat în care oamenii produc bunurile necesare existenţei lor… …   Dicționar Român

 • posibilitate — POSIBILITÁTE, (2) posibilităţi, s.f. 1. Faptul de a fi posibil; ceea ce poate deveni în viitor o realitate. 2. Mijloc de realizare, de înfăptuire a ceva; putinţă, modalitate. ♢ Posibilităţi materiale = bani (necesari traiului). ♢ expr. În măsura… …   Dicționar Român

 • procedeu — PROCEDÉU, procedee, s.n. 1. Mijloc folosit pentru a ajunge la un anumit rezultat, mod de a proceda; mijloc, modalitate, procedură. 2. Soluţie practică adoptată ca sistem pentru efectuarea sau producerea unui lucru. [pl. şi: procedeuri] – Din fr.… …   Dicționar Român

 • cale — CÁLE, căi, s.f. I. 1. Fâşie de teren special amenajată pentru a înlesni circulaţia oamenilor, a vehiculelor şi a animalelor; drum. ♢ loc. adv. Din cale afară sau afară din cale = peste măsură, neobişnuit, foarte. ♢ expr. A fi (sau a sta, a se… …   Dicționar Român

 • chip — CHIP, chipuri, s.n., adv. 1. s.n. 1. Faţă, obraz, figură. Un chip oval. ♦ Expresie a feţei; fizionomie. Un chip trist. 2. Înfăţişarea sau aspectul unei fiinţe. Avea chip omenesc. ♢ loc. adv. În chip de... = cu înfăţişare de..., asemenea cu... ♦… …   Dicționar Român

 • manieră — MANIÉRĂ, maniere, s.f. 1. (La pl.) Mod de a se comporta sau de a se prezenta în societate; comportare, ţinută. ♢ Codul manierelor elegante = ansamblu de reguli privitoare la buna purtare în societate. ♦ (La sg.) Politeţe, amabilitate; bună… …   Dicționar Român

 • manoperă — MANÓPERĂ, manopere, s.f. 1. Muncă manuală depusă pentru efectuarea unei lucrări; plată pentru această muncă. 2. (Rar) Acţiune tactică; atitudine; mijloc, procedeu întrebuinţat pentru realizarea unui scop. 3. fig. Manevră (4) – Calc după fr.… …   Dicționar Român

 • monolog — MONOLÓG, monoloage, s.n. 1. Scenă dintr o lucrare dramatică în care un personaj, fiind singur pe scenă, îşi exprimă cu glas tare gândurile. ♦ Monolog interior = procedeu literar specific romanului sau nuvelei de analiză psihologică, prin care… …   Dicționar Român

 • perifrază — PERIFRÁZĂ, perifraze, s.f. Procedeu gramatical şi stilistic de exprimare prin mai multe cuvinte a ceea ce, în mod obişnuit, se poate reda printr un singur cuvânt; grup de cuvinte care înlocuieşte un termen unic cu acelaşi sens. – Din ngr.… …   Dicționar Român

Книги

Другие книги по запросу «modalitāte» >>