Перевод: с шведского на все языки

со всех языков на шведский

horisontell

 • 1 horisontell

  Svensk-rysk afärscentrum lexikon > horisontell

 • 2 horisontell

  [horisånt'el:]
  adj.
  горизонтальный
  som går längs med horisonten, vågrät

  Svensk-ryskt lexikon > horisontell

 • 3 horisontell

  Svensk-dansk ordbog > horisontell

 • 4 horisontell

  horizontal

  Svensk-engelsk geologi lexikon > horisontell

 • 5 horisontell

  Svensk-dansk ordbog > horisontell

 • 6 horisontell

  asoyî

  Svensk-kurdiska ordbok > horisontell

 • 7 horisontell

  vaaka-
  poikittais-
  vaakasuora
  horisontaalinen
  horisontaali

  Svensk-finska ordbok > horisontell

 • 8 horisontell gyro

  keinohorisontti

  Svensk-finska ordbok > horisontell gyro

 • 9 brytning

  mining, break, breaking, caving, cutting out, winning, work, working; diffraction
  brytning i dagbrott: open pit mining
  brytning med ramförtimring; square set mining
  brytning med smal front; shortwall mining
  automatisk brytning; automated mining
  blockrasbrytning; block caving, rock caving, undercut caving
  blockskivbrytning; block method of top slicing
  blockstrossbrytning; block method of top-slicing
  dagbrytning; open mining, strip mining, surface method, surface mining, surface working
  dagbrytning med skoplastning; electric shovel mining
  flötsbrytning; working of a vein
  försöksbrytning; prospecting operation
  gruvbrytning; mineral working
  gråbergsbrytning; dead rock mining
  horisontell skivstrossbrytning; horizontal slicing, horizontal top-slicing
  horisontell takbrytning; flat-back stope
  horisontell takbrytning med igensättning; horizontal cut-and-fill
  hydraulisk brytning; hydraulic mining, hydraulicking
  igensättningsbrytning; cut-and-fill
  kammarbrytning; panel working with caving-system, pillar mining
  kraterbrytning; glory-hole mining, glory-hole stoping, milling
  linjebrytning; longwall face, longwall method, longwall mining, longwall system
  magasinsbrytning; shrinkage stoping
  malmbrytning; metal mining
  mekaniserad brytning; machine mining
  nedåtgående horisontell skivbrytning; descending horizontal slicing
  ortbrytning med kvarlämnade pelare; abandoned pillars
  pallbrytning; bench stoping, glory-hole mining
  pelarbrytning; panel system, panel work, pillar drawing
  pelarbrytning med stora pelare; long pillar work
  rasbrytning; caving stoping, ore caving
  rovbrytning; careless mining
  rum- och pelarbrytning; barrier pillar, barrier system, heading-and-stall method, pillar-and-room method, stall and pillar work
  selektiv brytning; selective mining
  skifferbrytning; slate mining
  skivbrytning; slicing, top slicing
  skivpallbrytning; sublevel benching, sublevel stoping
  skivrasbrytning; slicing and caving, sublevel caving, sublevel slicing
  skivstrossbrytning; top slice stoping, top slicing, top stoping
  slumpartad brytning; coyoting
  snedbrytning; crosscut mining
  sned skivstrossbrytning; inclined top-slicing
  sned takbrytning med igensättning; filled rill-stopes, incline cut-and-fill
  stollbrytning; adit cut mining, adit level, tunnel mining
  strossbrytning; breast stoping, shortwall
  takbrytning; backbreak, top slicing
  takbrytning med vågräta tak; flat-back method
  takbrytning med vågräta tak och igensättning; flat-back cut and fill
  takstrossbrytning; filled stope, filled stross
  tvärbrytning; cross working
  underjordsbrytning; underground mining, underground stoping, underground winning, underground working
  underjordisk brytning; deep mining

  Svensk-engelsk geologi lexikon > brytning

 • 10 skivbrytning

  slicing, top slicing
  blockskivbrytning; block method of top slicing
  dåtgående horisontell skivbrytning; descending horizontal slicing
  uppåtgående horisontell skivbrytning; ascending horizontal slicing

  Svensk-engelsk geologi lexikon > skivbrytning

 • 11 takbrytning

  backbreak, ascending step, top slicing
  takbrytning från stigort; climber mining, raise mining
  takbrytning med igensättning; cut-and-fill stoping, stoping with waste filling
  horisontell takbrytning; flat-back stross
  horisontell takbrytning med igensättning; horizontal cut-and-fill
  lutande takbrytning; rill stoping
  sned takbrytning; step faced overhand stopes

  Svensk-engelsk geologi lexikon > takbrytning

 • 12 vertikal

  [vär_tik'a:l]
  adj.
  вертикальный
  som bildar 90 graders vinkel mot marken, lodrät motsats horisontell, vågrät

  Svensk-ryskt lexikon > vertikal

 • 13 horisontal

  Svensk-dansk ordbog > horisontal

 • 14 platåberg

  substantiv

  Kinnekulle är ett platåberg, dvs. det har branta sidor och en någorlunda horisontell överyta

  K. er et taffelbjerg, dvs. det har stejle sider og en nogenlunde horisontal overflade

  Svensk-dansk ordbog > platåberg

 • 15 förkastning

  fault, faulting, dislocation, displacement, jump, overfold, slip, throw
  förkastning nedåt; downcast dyke
  antiklinalförkastning; anticlinal fault
  blockförkastning; block faulting
  brant förkastning; high-angle fault
  böjd förkastning; curved fault
  diagonalförkastning; cross fault, diagonal fault
  diskordant förkastning; unconformable fault
  förmodad förkastning; inferred fault
  glappande förkastning; gap fault
  horisontalförkastning; strike slip fault
  horisontell förkastning; horizontal fault, horizontal thrust
  huvudförkastning; master joint
  invers förkastning; upthrow fault
  korsande förkastningar; intersecting faults
  likriktad förkastning; conformable fault
  liten förkastning; shift
  läkt förkastning; sealed fault
  längsförkastning; throw along the strike
  mineraliserande förkastning; mineralizing fault
  normal förkastning; normal fault, strike fault
  nyöppnad förkastning; renewed fault
  perifer förkastning; peripheral fault
  radialförkastning; radial fault
  randförkastning; boundary fault
  saxförkastning; scissors fault
  sidoförkastning; secondary fault
  strykande förkastning; longitudinal fault
  tangentiell förkastning; tangential fault
  trappförkastning; stepfault
  tvärförkastning; transverse fault
  vanlig förkastning; dip slip fault, down fault, downslip fault
  veckförkastning; faulted overfold
  vertikal förkastning; perpendicular throw, vertical fault
  vridförkastning; translatory fault, rotational fault, wrench fault
  öppen förkastning; open fault
  överskjutningsförkastning; thrust fault

  Svensk-engelsk geologi lexikon > förkastning

 • 16 gång

  lode, vein, dike, leader
  bandad gång; banded vein, ribbon vein
  diabasgång; diabase dike
  donlägig gång; lode of steep
  eruptivgång; igneous dike
  förkastningsgång; slip vein
  geod-gång; vuggy lode
  guldförande gång; auriferous vein
  horisontell gång; horizontal lode
  huvudgång; master lode
  hypotermal gång; hypothermal vein
  intrusivgång; dike
  korsad gång; intersected lode
  kvartsgång; quartz vein
  lagergång; bed vein, interbedded vein
  lavagång; lava streak
  linsformig gång; amygdaloid lode, linked vein
  malmgång; metalliferous vein
  metasomatisk gång; metasomatic vein
  ofyndig gång; barren lode, dry lode, gang
  ringformig gång; ring dike
  segregationsgång; segregated vein
  sidogång; by-lane
  skivformig gång; reef band
  trappstegsgång; ladder vein
  zonerad gång; banded vein
  övertvärande gång; intersecting lode

  Svensk-engelsk geologi lexikon > gång

 • 17 omflyttning

  displacement
  horisontell omflyttning; horizontal displacement

  Svensk-engelsk geologi lexikon > omflyttning

 • 18 ort

  drift, head, gallery, heading
  blindort; airless end, blind drift, dead end, dummy road
  bockort; timbered drift
  bottenort; main gate, mother gate
  brant ort; steep drift
  brytningsort; panel entry
  diagonalort; diagonal drift
  driva en ort; cut across the ground, drive a gallery, drive a level
  dräneringsort; sump gallery
  friskluftsort; intake airway
  fältort; gallery head
  gråbergsort; rock drift, stone drift
  horisontell ort; horizontal gallery
  huvudort; main drift, level road
  huvudtransportort; mother gate
  kommunikationsort; main gallery
  lutande ort; rise heading
  parallellort; parallell entry, parallell heading
  riktort; pilot heading, level gallery, pilot tunnel
  sidoort; side drift, side gallery, lateral drift, stone drift
  sidostensort; stone drift
  skivort; sublevel drift
  skivbrytningsort; slicing drift
  skraport; scraper drift, slusher trench
  snedort; dip drift
  stigort; dip drift
  sulort; bottom heading
  takort; top heading
  tappningsort; drawing drift, ore path, transfer raise
  transportort; haulage drift, hauling gallery, loader gate, transport drift
  tvärort; cross, cross cut, cross heading, transverse gallery
  undersökningsort; development heading, exploratory drift, monkey drift,prospecting drift
  utfraktsort; haulage tunnel, haulage way, transport drift
  ventilationsort; fan drift, ventilation drift
  växlingsort; branch haulage road

  Svensk-engelsk geologi lexikon > ort

 • 19 skivstrossbrytning

  slicing, top slice stoping, top slicing, top stoping
  horisontell skivstrossbrytning; horizontal slicing, horizontal top-slicing
  snedskivstrossbrytning; inclined top slicing

  Svensk-engelsk geologi lexikon > skivstrossbrytning

 • 20 utfrakt

  haulage, transport
  horisontell utfrakt; horizontal haulage
  malmutfrakt; output of ore

  Svensk-engelsk geologi lexikon > utfrakt

См. также в других словарях:

 • horisontell — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • horisontell — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • flat — • flat, platt, plan, jämn, slät • horisontal, horisontell, vågrät, liggande • jämn, slät, flat, platt, plan, glatt • flack, jämn, platt, plan, flat …   Svensk synonymlexikon

 • horisontal — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • liggande — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig …   Svensk synonymlexikon

 • vågrät — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • vågrät — adj ( t, a) horisontell …   Clue 9 Svensk Ordbok

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»