Перевод: с шведского на английский

с английского на шведский

horisontell

 • 1 horisontell

  horizontal

  Svensk-engelsk geologi lexikon > horisontell

 • 2 brytning

  mining, break, breaking, caving, cutting out, winning, work, working; diffraction
  brytning i dagbrott: open pit mining
  brytning med ramförtimring; square set mining
  brytning med smal front; shortwall mining
  automatisk brytning; automated mining
  blockrasbrytning; block caving, rock caving, undercut caving
  blockskivbrytning; block method of top slicing
  blockstrossbrytning; block method of top-slicing
  dagbrytning; open mining, strip mining, surface method, surface mining, surface working
  dagbrytning med skoplastning; electric shovel mining
  flötsbrytning; working of a vein
  försöksbrytning; prospecting operation
  gruvbrytning; mineral working
  gråbergsbrytning; dead rock mining
  horisontell skivstrossbrytning; horizontal slicing, horizontal top-slicing
  horisontell takbrytning; flat-back stope
  horisontell takbrytning med igensättning; horizontal cut-and-fill
  hydraulisk brytning; hydraulic mining, hydraulicking
  igensättningsbrytning; cut-and-fill
  kammarbrytning; panel working with caving-system, pillar mining
  kraterbrytning; glory-hole mining, glory-hole stoping, milling
  linjebrytning; longwall face, longwall method, longwall mining, longwall system
  magasinsbrytning; shrinkage stoping
  malmbrytning; metal mining
  mekaniserad brytning; machine mining
  nedåtgående horisontell skivbrytning; descending horizontal slicing
  ortbrytning med kvarlämnade pelare; abandoned pillars
  pallbrytning; bench stoping, glory-hole mining
  pelarbrytning; panel system, panel work, pillar drawing
  pelarbrytning med stora pelare; long pillar work
  rasbrytning; caving stoping, ore caving
  rovbrytning; careless mining
  rum- och pelarbrytning; barrier pillar, barrier system, heading-and-stall method, pillar-and-room method, stall and pillar work
  selektiv brytning; selective mining
  skifferbrytning; slate mining
  skivbrytning; slicing, top slicing
  skivpallbrytning; sublevel benching, sublevel stoping
  skivrasbrytning; slicing and caving, sublevel caving, sublevel slicing
  skivstrossbrytning; top slice stoping, top slicing, top stoping
  slumpartad brytning; coyoting
  snedbrytning; crosscut mining
  sned skivstrossbrytning; inclined top-slicing
  sned takbrytning med igensättning; filled rill-stopes, incline cut-and-fill
  stollbrytning; adit cut mining, adit level, tunnel mining
  strossbrytning; breast stoping, shortwall
  takbrytning; backbreak, top slicing
  takbrytning med vågräta tak; flat-back method
  takbrytning med vågräta tak och igensättning; flat-back cut and fill
  takstrossbrytning; filled stope, filled stross
  tvärbrytning; cross working
  underjordsbrytning; underground mining, underground stoping, underground winning, underground working
  underjordisk brytning; deep mining

  Svensk-engelsk geologi lexikon > brytning

 • 3 skivbrytning

  slicing, top slicing
  blockskivbrytning; block method of top slicing
  dåtgående horisontell skivbrytning; descending horizontal slicing
  uppåtgående horisontell skivbrytning; ascending horizontal slicing

  Svensk-engelsk geologi lexikon > skivbrytning

 • 4 takbrytning

  backbreak, ascending step, top slicing
  takbrytning från stigort; climber mining, raise mining
  takbrytning med igensättning; cut-and-fill stoping, stoping with waste filling
  horisontell takbrytning; flat-back stross
  horisontell takbrytning med igensättning; horizontal cut-and-fill
  lutande takbrytning; rill stoping
  sned takbrytning; step faced overhand stopes

  Svensk-engelsk geologi lexikon > takbrytning

 • 5 förkastning

  fault, faulting, dislocation, displacement, jump, overfold, slip, throw
  förkastning nedåt; downcast dyke
  antiklinalförkastning; anticlinal fault
  blockförkastning; block faulting
  brant förkastning; high-angle fault
  böjd förkastning; curved fault
  diagonalförkastning; cross fault, diagonal fault
  diskordant förkastning; unconformable fault
  förmodad förkastning; inferred fault
  glappande förkastning; gap fault
  horisontalförkastning; strike slip fault
  horisontell förkastning; horizontal fault, horizontal thrust
  huvudförkastning; master joint
  invers förkastning; upthrow fault
  korsande förkastningar; intersecting faults
  likriktad förkastning; conformable fault
  liten förkastning; shift
  läkt förkastning; sealed fault
  längsförkastning; throw along the strike
  mineraliserande förkastning; mineralizing fault
  normal förkastning; normal fault, strike fault
  nyöppnad förkastning; renewed fault
  perifer förkastning; peripheral fault
  radialförkastning; radial fault
  randförkastning; boundary fault
  saxförkastning; scissors fault
  sidoförkastning; secondary fault
  strykande förkastning; longitudinal fault
  tangentiell förkastning; tangential fault
  trappförkastning; stepfault
  tvärförkastning; transverse fault
  vanlig förkastning; dip slip fault, down fault, downslip fault
  veckförkastning; faulted overfold
  vertikal förkastning; perpendicular throw, vertical fault
  vridförkastning; translatory fault, rotational fault, wrench fault
  öppen förkastning; open fault
  överskjutningsförkastning; thrust fault

  Svensk-engelsk geologi lexikon > förkastning

 • 6 gång

  lode, vein, dike, leader
  bandad gång; banded vein, ribbon vein
  diabasgång; diabase dike
  donlägig gång; lode of steep
  eruptivgång; igneous dike
  förkastningsgång; slip vein
  geod-gång; vuggy lode
  guldförande gång; auriferous vein
  horisontell gång; horizontal lode
  huvudgång; master lode
  hypotermal gång; hypothermal vein
  intrusivgång; dike
  korsad gång; intersected lode
  kvartsgång; quartz vein
  lagergång; bed vein, interbedded vein
  lavagång; lava streak
  linsformig gång; amygdaloid lode, linked vein
  malmgång; metalliferous vein
  metasomatisk gång; metasomatic vein
  ofyndig gång; barren lode, dry lode, gang
  ringformig gång; ring dike
  segregationsgång; segregated vein
  sidogång; by-lane
  skivformig gång; reef band
  trappstegsgång; ladder vein
  zonerad gång; banded vein
  övertvärande gång; intersecting lode

  Svensk-engelsk geologi lexikon > gång

 • 7 omflyttning

  displacement
  horisontell omflyttning; horizontal displacement

  Svensk-engelsk geologi lexikon > omflyttning

 • 8 ort

  drift, head, gallery, heading
  blindort; airless end, blind drift, dead end, dummy road
  bockort; timbered drift
  bottenort; main gate, mother gate
  brant ort; steep drift
  brytningsort; panel entry
  diagonalort; diagonal drift
  driva en ort; cut across the ground, drive a gallery, drive a level
  dräneringsort; sump gallery
  friskluftsort; intake airway
  fältort; gallery head
  gråbergsort; rock drift, stone drift
  horisontell ort; horizontal gallery
  huvudort; main drift, level road
  huvudtransportort; mother gate
  kommunikationsort; main gallery
  lutande ort; rise heading
  parallellort; parallell entry, parallell heading
  riktort; pilot heading, level gallery, pilot tunnel
  sidoort; side drift, side gallery, lateral drift, stone drift
  sidostensort; stone drift
  skivort; sublevel drift
  skivbrytningsort; slicing drift
  skraport; scraper drift, slusher trench
  snedort; dip drift
  stigort; dip drift
  sulort; bottom heading
  takort; top heading
  tappningsort; drawing drift, ore path, transfer raise
  transportort; haulage drift, hauling gallery, loader gate, transport drift
  tvärort; cross, cross cut, cross heading, transverse gallery
  undersökningsort; development heading, exploratory drift, monkey drift,prospecting drift
  utfraktsort; haulage tunnel, haulage way, transport drift
  ventilationsort; fan drift, ventilation drift
  växlingsort; branch haulage road

  Svensk-engelsk geologi lexikon > ort

 • 9 skivstrossbrytning

  slicing, top slice stoping, top slicing, top stoping
  horisontell skivstrossbrytning; horizontal slicing, horizontal top-slicing
  snedskivstrossbrytning; inclined top slicing

  Svensk-engelsk geologi lexikon > skivstrossbrytning

 • 10 utfrakt

  haulage, transport
  horisontell utfrakt; horizontal haulage
  malmutfrakt; output of ore

  Svensk-engelsk geologi lexikon > utfrakt

 • 11 övertäckning

  canopy, overlap, overthrust
  horisontell övertäckning; horizontal overlap

  Svensk-engelsk geologi lexikon > övertäckning

См. также в других словарях:

 • horisontell — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • horisontell — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • flat — • flat, platt, plan, jämn, slät • horisontal, horisontell, vågrät, liggande • jämn, slät, flat, platt, plan, glatt • flack, jämn, platt, plan, flat …   Svensk synonymlexikon

 • horisontal — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • liggande — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig …   Svensk synonymlexikon

 • vågrät — • horisontal, horisontell, vågrät, liggande …   Svensk synonymlexikon

 • vågrät — adj ( t, a) horisontell …   Clue 9 Svensk Ordbok

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»