Перевод: с русского на все языки

dokuz

 • 1 возраст

  yaş
  * * *
  сов., м
  yaş; çağ

  преде́льный во́зраст — yaş haddi

  одного́ во́зраста — yaşıt

  моего́ во́зраста — benim yaşımda

  в девятиме́сячном во́зрасте — dokuz aylıkken

  де́ти шко́льного во́зраста — okul çağındaki çocuklar

  с во́зрастом — yaşlandıkça

  ••

  де́вушка на во́зрасте — разг. yetişkin kız

  при́звано ещё два во́зраста — iki kur'a daha askere alındı

  Русско-турецкий словарь > возраст

 • 2 год

  м
  1) yıl

  со́лнечный год — güneş yılı

  бюдже́тный год — bütçe yılı

  до́лгие / мно́гие го́ды — yıllar yılı

  в э́том году́ — bu yıl

  два ра́за в год — yılda iki kez

  раз в два го́да — iki yılda bir

  ко́нкурс э́того го́да — bu yılki yarışma

  за свои́ се́мьдесят три го́да — yetmiş üç yıllık ömründe

  2) yaş

  ему́ со́рок два го́да — kırk iki yaşındadır

  ра́зница в года́х — yaş farkı

  в твои́ го́ды он уже рабо́тал — senin yaşındayken çalışıyordu artık

  3) в соч.

  в пятидеся́тые го́ды — (bin dokuz yüz) ellilerde, ellili yıllarda

  в конце́ пятидеся́тых годо́в — ellilerin sonlarında

  Ту́рция пятидеся́тых годо́в — 1950'ler Türkiye'si

  ••

  в года́х (о возрасте) — yaşlı, yaşı ilerlemiş

  бе́з году неде́ля — dün bir bugün iki

  год от году / года — yıldan yıla

  Но́вый год — yeni yıl, yılbaşı

  с Но́вым го́дом! — yılbaşı bayramın(ız) kutlu olsun!

  Русско-турецкий словарь > год

 • 3 девятилетний

  1) ( о сроке) dokuz yıllık
  2) ( о возрасте) dokuz yaşında

  Русско-турецкий словарь > девятилетний

 • 4 девятимесячный

  врз

  Русско-турецкий словарь > девятимесячный

 • 5 девятисотый

  dokuz yüzüncü; dokuz yüz

  Русско-турецкий словарь > девятисотый

 • 6 девятка

  ж
  1) ( цифра) dokuz
  2) карт. dokuzlu

  девя́тка пик — maça dokuzlusu

  Русско-турецкий словарь > девятка

 • 7 девятнадцатилетний

  1) ( о сроке) on dokuz yıllık
  2) ( о возрасте) on dokuz yaşında

  Русско-турецкий словарь > девятнадцатилетний

 • 8 девятнадцатый

  on dokuzuncu; on dokuz

  Русско-турецкий словарь > девятнадцатый

 • 9 девятнадцать

  on dokuz
  * * *

  Русско-турецкий словарь > девятнадцать

 • 10 девятый

  dokuzuncu,
  dokuz
  * * *
  dokuzuncu; dokuz

  Русско-турецкий словарь > девятый

 • 11 девять

  dokuz
  * * *

  Русско-турецкий словарь > девять

 • 12 девятьсот

  dokuz yüz
  * * *

  Русско-турецкий словарь > девятьсот

 • 13 живучий

  dayanıklı,
  yedi canlı
  * * *
  yaşama gücü (büyük) olan; dayanıklı ( выносливый); yedi canlı ( смотревший смерти в глаза)

  живу́ч как ко́шка — kedi gibi dokuz canlı

  живу́чее расте́ние — dayanıklı bitki

  посло́вицы живу́чи — перен. atasözleri uzun ömürlü olur

  Русско-турецкий словарь > живучий

 • 14 календарный

  takvim °

  календа́рный год — takvim yılı

  де́вять календа́рных дней — dokuz takvim günü

  Русско-турецкий словарь > календарный

 • 15 кегли

  мн.
  ( игра) dokuz kuka oyunu

  Русско-турецкий словарь > кегли

 • 16 кратный

  мат.

  де́вять кра́тно трём — dokuz üçün katıdır

  Русско-турецкий словарь > кратный

 • 17 место

  yer
  * * *
  с
  1) врз yer

  ме́сто и вре́мя — zaman ve mekan

  ме́сто происше́ствия — olay yeri

  ме́сто рожде́ния — doğum yeri; doğduğu yer ( графа анкеты)

  отвести́ ме́сто для строи́тельства — inşaat için yer ayırmak

  в гости́нице мест не́ было — otelde boş yer yoktu

  кого́ назна́чили на э́то ме́сто? — bu yere kim atandı?

  зал на ты́сячу мест — bin kişilik salon

  я́сли на сто мест — yüz kapasiteli kreş

  получи́ть де́сять мест в парла́менте — parlamentoda on üyelik / temsilcilik kazanmak; on milletvekili çıkarmak

  ме́ста́ здесь все равни́нные — buralar hep düzlük

  истори́ческие ме́ста́ — tarihsel yerler

  в на́ших ме́ста́х — bizim memlekette

  2) (отрывок книги и т. п.) parça; yer; pasaj
  3) (места́) мн. ( периферия) taşra örgütleri

  делега́ты с мест — taşra delegeleri

  4) (занимаемое кем-л. положение) yer; mevki; sıra; derece

  заня́ть пе́рвое ме́сто — спорт. birinci gelmek / olmak; birinciliği almak / kazanmak

  они́ раздели́ли пе́рвые два ме́ста — спорт. ilk iki sırayı / dereceyi paylaştılar

  ско́лько у вас мест? — eşyanız kaç parça?

  ••

  де́тское ме́сто — анат. etene

  твоё ме́сто в теа́тре — senin yerin tiyatro

  здесь не ме́сто для игры́ — burası oynamanın yeri değil

  нашёл ме́сто игра́ть! — tam da bulmuşsun oynayacak yeri!

  к ме́сту сказа́ть — yerinde söylemek

  расста́вь кни́ги по ме́ста́м — kitapları yerli yerine koy

  (все) по ме́ста́м! — herkes (yerli) yerine!

  стой, ни с ме́ста! — dur, davranma!

  дела́ ни с ме́ста — işler yerinde sayıp duruyor

  знать своё ме́сто — haddini bilmek

  поста́вить кого-л. на (своё) ме́сто — birine haddini bildirmek

  будь я на ва́шем ме́сте... — ben sizin yerinizde olsam / olsaydım...

  не находи́ть себе́ ме́ста — dokuz doğurmak

  э́тому не должно́ быть ме́ста — buna yer verilemez

  еди́нство вре́мени и ме́ста — zaman mekan birliği

  Русско-турецкий словарь > место

 • 18 равняться

  1) boy ölçüşmek, yarışmak

  где тебе́ с ним равня́ться! — onunla boy ölçüşmek haddine mi düşmüş senin?

  2) ( в строю) hizaya gelmek

  напра́во равня́йсь! — sağa bak, hizaya gel!

  3) перен. (следовать чьему-л. примеру) örnek almak

  равня́ться на лу́чших — en iyilerinden örnek almak

  4) ( быть равным) eşit olmak

  три́жды три равня́ется девяти́ — üç kere üç dokuz eder

  Русско-турецкий словарь > равняться

 • 19 семь

  ••

  семь раз отме́рь, оди́н отре́жь — посл. dokuz / bin ölç, bir biç

  семь чуде́с све́та — dünyanın yedi harikası

  Русско-турецкий словарь > семь

 • 20 трижды

  üç kez
  * * *
  üç kez / defa

  три́жды три - де́вять — üç kere üç dokuz eder

  Русско-турецкий словарь > трижды

См. также в других словарях:

 • dokuz — is. 1) Sekizden sonra gelen sayının adı 2) Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı 3) sf. Sekizden bir artık Birleşik Sözler dokuzaltmışbeşlik dokuz babalı dokuz canlı dokuzgen dokuztaş üçten dokuza …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Dokuz Eylül University — Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Established July 20, 1982; 29 years ago ( …   Wikipedia

 • Dokuz Eylul University Symphony Orchestra — was founded in 2001 by Dokuz Eylul University in İzmir. Web page of Dokuz Eylul Symphony Orchestra External links Dokuz Eylul University Website (Turkish) (English) Dokuz Eylul University Forum …   Wikipedia

 • Dokuz Eylul Hotel — (Измир,Турция) Категория отеля: Адрес: Mustafa Kemal Sahil Bulvari No:273 Kucukya …   Каталог отелей

 • Dokuz Oda Hotel — (Бозджаада,Турция) Категория отеля: Адрес: Cumhuriyet Mah. 20 Eylül cad. No:43 Bozc …   Каталог отелей

 • Dokuz Eylül Üniversitesi — Vorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Dokuz Eylül Üniversitesi Gründung 1982 Träge …   Deutsch Wikipedia

 • Dokuz Eylul Universitesi — Université d Izmir L’Université d Izmir (en turc, Dokuz Eylül Üniversitesi ou DEU) est une université turque de la ville d Izmir (Smyrne), fondée en 1982 et organisée en 10 facultés. Créée le 20 juillet 1982, elle porte le nom du 9 septembre 1922 …   Wikipédia en Français

 • dokuz doğurmak — merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek Sabahtan beri kamış kökünün içine sığınmış, yüreği ağzında, dokuz doğurarak şahinini bekleyişi... Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dokuz körün bir değneği — birçok kimsenin tek yardımcısı, tek dayanağı Dokuz körün bir değneği, işte bir kızımız var. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dokuz kaya — top ve dokuz adet üst üste konabilen küçük taşla oynanan oyun …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • dokuz babalı — sf., hkr. Babası belli olmayan, birçok erkekle düşüp kalkan bir anadan doğma …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.