Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

broking

 • 1 broking down

  ['breiking daun] n. shembje; prishje; rrëzim (i miut, i urës etj.).
  ● shpërbërje; kim. analizë (zbërthim)(i lëndës).
  ● rënie; prishje; tatëpjetë (e shëndetit).
  ● prishje; defekt; avari (e makinës etj.)

  English-Albanian dictionary > broking down

 • 2 break down

  ['breik daun] v. I. rrëzoj, shemb, prish (një mur, një urë etj.); thyej, mposht (kundërshtarin); to break down all opposites mposht çdo kundërshtim.
  ● shpërbëj; zbërthej; analizoj (një lëndë) II. bie, merr tatëpjetën (shëndeti).
  ● prishen, shkatërrohen (nervat).
  ● dështon (plani).
  ● shembet (ura etj.).
  ● ndërpritet (puna); the negotiation broke down bisedimet u ndërprenë.
  ● ja plas të qarit; shpërthej (në dënesë).
  ● sëmurem; dobësohem; kapitem (nga lodhja, nga stërmundimi).
  ● prishet (motori).
  ● shpërbëhet (elementi); (lënda) zbërthehet ( into në)/ a) ngec, ndalon, nuk punon; b) ia shkrep të qarit; c) bie (shëndeti); d) zbërthej (llogarinë); e) analizoj
  break-down ['breikdaun] n 1. dobësim, rënie e fuqive (shëndetit). 2. shkatërrim, rrëzim; shembje. 3. tek. dëmtim, avari, prishje; have a break-down mbetem në mes të rrugës.
  ● klasifikim; grupim. 4. zbërthim; analizë; shpërbërje (e lëndës). 5. dekompozim. 6. dështim (i një prove); falimentim (i një firme).
  ● ndërprerje (e bisedimeve).
  fig. shembje (e një sistemi).
  ● rrënie; mental break-down çrregullim mendor; break-down in health rrënie e shëndetit; nervous break-down ezauriment nervor.
  ● ndërprerje e punës (së makinerisë etj.)
  break-down crane ['breik daun krein] em. aut. autovinç
  break-down gang ['breik daun gæng] em. aut. hek. brigadë e avarive
  break-down lights ['breik daun gæng] em. sh. aut. sinjal i avarisë
  break-down lorry ['breik daun 'lori] em. aut. autoofiçinë
  break-down train ['breik daun trein] em. hek. tren-ofiçinë
  break-down van ['breik daun væn] em. aut. shih break-down lorry
  broke down ['breik daun] adj. (njeri) i thyer; i dërrmuar (nga vuajtjet); (kalë) shpirraq; (orendi) e prishur, shkatëraqe; e shkatërruar; (makinë etj.) shkatërinë; (plan) i dështuar. Broken down with ages i thyer nga mosha; broke down concern ndërmarrje e falimentuar.
  broking down ['breiking daun] n. shembje; prishje; rrëzim (i miut, i urës etj.).
  ● shpërbërje; kim. analizë (zbërthim)(i lëndës).
  ● rënie; prishje; tatëpjetë (e shëndetit).
  ● prishje; defekt; avari (e makinës etj.).

  English-Albanian dictionary > break down

См. также в других словарях:

 • broking — brok‧ing [ˈbrəʊkɪŋ ǁ ˈbroʊ ] noun [uncountable] especially BrE FINANCE JOBS the business or profession of brokers: • the world s largest tea broking firm • Japanese brokers face intense competition from foreign broking houses …   Financial and business terms

 • Broking — Bro king, a. Of or pertaining to a broker or brokers, or to brokerage. [Obs.] [1913 Webster] Redeem from broking pawn the blemished crown. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • broking — adjective Of or pertaining to brokerage The insurance agent charges a broking fee …   Wiktionary

 • broking — noun Date: 1569 chiefly British the business of a broker ; brokerage …   New Collegiate Dictionary

 • broking — Inglish (Indian English) Dictionary Brokerage (from the British) …   English dialects glossary

 • broking — brok|ing [ broukıŋ ] noun uncount BROKERAGE …   Usage of the words and phrases in modern English

 • broking — n. brokerage; business of a broker …   English contemporary dictionary

 • broking — noun Brit. the business or service of buying and selling goods or assets for others …   English new terms dictionary

 • broking — brok·ing …   English syllables

 • broking — UK [ˈbrəʊkɪŋ] / US [ˈbroʊkɪŋ] noun [uncountable] business brokerage …   English dictionary

 • broking — /ˈbroʊkɪŋ/ (say brohking) adjective of or relating to brokerage …  

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»