Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

azmaq

 • 1 azmaq

  глаг.
  1. заблудиться, сбиться с пути
  2. блуждать, случайно попасть, забрести куда-л.
  3. развращаться, развратиться
  4. наглеть, обнаглеть, стать заносчивым
  ◊ ağlı azmaq терять, потерять рассудок; сходить, сойти с ума; əməli azmaq испортиться, сбиться с правильного пути; kəkliyi azmaq расстраивать, расстроить пищеварение на почве переедания; hər yolundan azan все, кому не лень, всякий встречный; nə itim azıb harada что мне делать где, что я потерял где

  Azərbaycanca-rusca lüğət > azmaq

 • 2 azmaq

  1) сбиться с пути, плутать, заблуждаться, заблудиться; 2) развращать, стать беззастенчивым, наглеть, стать заносчивым. Azmamaqотриц. от azmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > azmaq

 • 3 ağıl

  1
  сущ. ум, рассудок, разум; мудрость. Ağıl haradadır, iş də oradadır где ум, там и толк, ağıl dişi зуб мудрости
  ◊ ağlı azmaq лишаться, лишиться ума; ağlı ala qayada не в себе; ağlını almaq kimin очаровывать, очаровать кого; ağlını aparmaq kimin сводить, свести с ума кого; ağlına batmamaq kimin не верить в успех, не быть уверенным в чём; ağlına batmaq видеть смысл в чём; верить в успех чего; ağlı başında: 1. в своём уме, в сознании, в полном рассудке; 2. себе на уме; ağlı başından getmək см. ağlı azmaq; ağlı başından çıxmaq сходить, сойти с ума; ağlı başında olmaq иметь голову на плечах, не терять головы; ağlı başında olmamaq быть не в своём уме; ağlını başına toplamaq (yığmaq) взяться за ум, собраться с мыслями; ağlı başında deyil не в себе, мозги набекрень; ağlı başına gəlmək: 1. приходить, прийти в себя; 2. взяться за ум; ağlı başından çıxmaq выживать, выжить из ума; ağlını başına gətirmək kimin выбить дурь из головы, заставить кого опомниться, заставить кого взяться за ум; ağlını başına yığmaq образумиться; ağıldan bəla горе от ума; başına ağıl qoymaq kimin образумить кого; ağıl vermək kimə наставлять, учить кого; ağlı qaçmaq сходить, сойти с ума; ağlından çıxmaq забывать, забыть; ağıl dəryası кладезь премудрости, бездна премудрости, ума палата; ağlı kəmdir не вышел умом, не хватает ума; ağla gəlmək браться, взяться за ум, набираться, набраться ума; ağlına gəlmək приходить, прийти в голову, взбрести на ум; ağlına gəlməmək не подумать о чём-л., не приходить, не прийти в голову кому; ağlına gələni demək нести чушь; ağla görə по уму; ağlına gətirmək вспоминать, вспомнить, припоминать, припомнить; ağlı bir şey kəsməmək kimdən, nədən относиться с сомнением; ağla gələn dilə gələr что на уме, то и на языке; ağlını itirmək лишаться, лишиться ума, терять, потерять рассудок, выживать, выжить из ума; ağıl gələndə saqqalı gözləməz ум бороды не ждет; ağlına yerləşmir kimin на ум не идёт, в голове не укладывается; ağlı başında deyil kimin не всё дома у кого; ağlını oğurlatmaq жить чужим умом, действовать по чужой воле; ağlını oğurlamaq kimin уговорить, подчинить своим интересам кого; ağlını uduzmaq довериться, упустить главное; поддаться обману; ağlına sığmamaq не умещаться в голове; ağlı üstündə olmamaq: 1. быть не в своём уме; 2. быть не в своей тарелке; ağlı çaşmaq: 1. тронуться, повредиться в уме, впадать, впасть в детство; 2. терять, потерять голову; ağlı çaşıb kimin ум за разум зашёл у кого; ağıl ummaq kimdən ожидать умного поступка от кого; ağlı özünə getmək мерить на свой аршин; haradan ağlına gəldi kimin nə откуда пришло на ум кому что; ağıl satın alınmaz ума за морем не купишь; ağlında saxlamaq держать в уме
  2
  сущ. загон, скотный двор, овчарня, кошара

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ağıl

 • 4 yol

  I
  сущ.
  1. дорога, путь:
  1) полоса на земле, служащая для передвижения. Şose yolu шоссейная дорога, kənd yolu, araba yolu просёлочная дорога, dağ yolu горная дорога, torpaq yol грунтовая дорога, çala-çuxurlu yol ухабистая дорога, işlək yol tornaə дорога, dolama yol обходной путь, rahat yol удобный путь, piyada yolu пешеходная дорога, yolu keçmək перейти дорогу, yola çıxmaq выйти на дорогу, yol çəkmək проложить дорогу, yolun bir hissəsi часть пути, yolun uzunluğu длина пути, yol əyrisi кривая пути
  2) линия в пространстве для передвижения и сообщения. Hava yolu воздушная дорога, su yolu водная дорога, asma yol подвесная дорога, dəniz və çay yolları морские и речные пути, yeraltı yol подземный путь, ticarət yolları торговые пути
  3) место для прохода, проезда. Tikintiyə yol дорога на строительство, bazara yol дорога на базар, düşərgəyə gedən yol дорога, ведущая в лагерь, yol yoxdur нет дороги
  4) направление, путь следования. Yolunu azmaq сбиться с дороги, с пути; yolları ayrılıb пути, дороги разошлись
  5) поездка, путешествие. Yola hazırlaşmaq собираться в путь, yola hazırlamaq kimi, nəyi собирать, собрать, снаряжать, снарядить в путь, готовить в дорогу кого, что; yolda xəstələnmək заболеть в пути, yolda hadisə случай, происшествие в пути
  2. перен. дорога:
  1) направление деятельности, путь развития. Öz yolunu tapmaq найти свою дорогу, gələcəyə yol дорога в будущее
  3. путь:
  1) перен. направление деятельности, развития. Yaradıcılıq yolu путь творчества, tərəqqi yolu путь прогресса, həyat (ömür) yolu жизненный путь, mübarizə yolu путь борьбы, inkişaf yolu путь развития, qurtuluş yolu путь освобождения (спасения), mürəkkəb yol keçmək пройти сложный путь, şərəfli yol славный путь, demokratiya yolu путь демократии, ataların yolu ilə дорогой отцов, təkamül yolu ilə эволюционным путём, düzgün yol seçmək избрать правильный путь
  2) средство, способ достижения чего-л. Bu yolla этим путём, təhlil yolu ilə путём анализа, çətin yolla трудным путём, sülh yolu ilə мирным путём, təsir yolu ilə путём воздействия, məsləhət yolu ilə путём консультаций, qanuni yolla законным путём
  3) железнодорожная или трамвайная колея. Ehtiyat yol запасный путь
  4) мн. ч. анат. орган в виде канала, в котором совершается какая-л. деятельность. Nəfəs yolları дыхательные пути, ifrazat yolları выделительные пути
  4. тракт:
  1) большая проездная дорога. Avtomobil yolu автомобильный тракт анат. mədəbağırsaq yolu желудочно-кишечный тракт, həzm yolu пищеварительный тракт
  5. разг. в сочет. с числит. Bir yol один раз, yüz yol сто раз, iki yol gəlmişdi два раза приходил
  II
  прил.
  1. дорожный. Yol təəssüratları дорожные впечатления, yol paltarı дорожный костюм, yol ləvazimatı дорожные принадлежности, yol ustası дорожный мастер, yol inşaatı дорожное строительство, yol şəbəkəsi дорожная сеть, yol nişanı дорожный знак, yol qurğuları дорожные сооружения
  2. путевой:
  1) относящийся к обслуживанию железнодорожных путей. Yol baxıcısı путевой обходчик
  2) относящийся к путешествию. Yol qeydləri путевые записки (заметки)
  3. проездной. Yol bileti проездной билет, yol pulu проездные деньги, yol sənədləri проездные документы; yol yoldaşı попутчик, yol işçisi путеец (работник ж.-д. службы)
  ◊ yol açmaq kimə, nəyə:
  1. открыть дорогу, проложить путь, расчистить путь (дорогу) к ому
  2. открыть возможность для кого, для чего; yol açıqdır презр. скатертью дорога; yaxşı yol! счастливого пути!; yol ağartmaq мерить версты; yol vermək: 1. kimə дать дорогу кому; 2. nəyə допустить что, дать возможность ч ему; yol kəsmək грабить; yol göstərmək kimə указать путь, выход из положения, посоветовать; yol salmaq: 1. проложить дорогу; 2. проторить дорогу; yol üstündədir kim: 1. готов к отъезду кто; 2. перен. шутл. дни сочтены у кого; yol axtarmaq искать пути, искать выход; yol tapmaq найти путь, выход; ürəyinə yol tapmaq kimin находить, найти путь к сердцу чьему; ürəyinə yol salmaq проникнуть в сердце; gözü yol çəkmək быть в ожидании кого-л.; yola vermək: 1. kimi жить мирно, быть в ладах с кем; 2. nəyi стараться содействовать, помочь (делу, работе и т.п.); yola düşmək отправиться, пуститься в путь; yola körpü salmaq, yola nərdivan qoymaq сократить путь (разговорами, шутками и т.п.); yola getmək kimlə уживаться, ладить, жить, работать в согласии с кем; yola gəlmək: 1. согласиться, перестать упорствовать, уступить; 2. исправиться, образумиться; yola gətirmək kimi уговорить кого; yola salmaq kimi: 1. отправить, снарядить, послать; 2. провожать, проводить; 3. отпустить, удовлетворив просьбу; 4. ирон. отослать, отказав в просьбе (выпроводить); gözü yolda qalmaq все глаза проглядеть; gözünü yolda qoymaq kimin заставить долго ждать кого; yoldan qoymaq, yoldan eləmək kimi: 1. помешать к ому отправиться в путь; 2. задержать в пути кого; yoldan qalmaq: 1. опоздать в дорогу; 2. задержаться в пути; yoldan çıxarmaq kimi сбивать, сбить с пути кого, закружить, задурить голову к ому, подстрекать на дурной поступок; yoldan çıxmaq сбиваться, сбиться с (правильного) пути; yolları başqa-başqadır kimin разные пути у кого; yolları ölçmək мерить версты; hər yoldan ötən всякий прохожий, каждый встречный; yoldan ötmək пройти мимо; yolları ayrı olmaq находиться на разных путях; yolu bir olmaq kimlə быть по пути с кем, идти в одном направлении с кем; yolu düşmək haraya оказаться где; bir yolun yolçusu olmaq быть попутчиком с кем-л.; yolunda dayanmaq (durmaq) kimin стать на пути чьё м; yolundan götürmək kimi убрать с дороги кого; yolunu azmaq сбиваться, сбиться с пути (дороги); yolunu azdırmaq kimin: 1. совращать, совратить с пути истинного кого; 2. сбивать с толку кого; yoluna davam etmək продолжать свой путь; yoluna qoymaq, yoluna salmaq nəyi направить по правильному пути; приводить, привести в порядок, урегулировать что, ставить, поставить на рельсы; yolunu itirmək сбиться с пути, заблудиться; yolunu kəsmək kimin преградить путь кому; yolunu davam etdirmək kimin продолжать путь чей; yolunu gözləmək kimin ждать, быть в ожидании кого, чего; yolundan pişik keçdi kimin кошка дорогу перебежала; yolundan dönmək свернуть с пути; yolundan dönməmək не сворачивать с пути; bir yol: 1. один раз; 2. однажды, как-то раз, как-то; yolun damarını qırmaq преодолеть, пройти большую половину дороги; yoluna düşmək войти в колею, bu yolda на этом пути; yolunda tikan əkmək kimin создавать, создать препятствия к ому; yolunu görmək kimin отблагодарить (вознаградить подарком, деньгами) за услугу кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yol

 • 5 azma

  отглаг. сущ. от azmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > azma

 • 6 kəklik

  куропатка. kəkliyi azmaq испортить желудок.

  Азербайджанско-русский словарь > kəklik

 • 7 azma

  сущ. от глаг. azmaq
  1. заблуждение
  2. авиа. залёт. Özgə aerodroma azma залёт на чужой аэродром

  Azərbaycanca-rusca lüğət > azma

 • 8 kəklik

  I
  сущ. куропатка (средней величины дикая птица отряда куриных). Kəklik əti куропатка, мясо куропатки, kəklik ovu охота на куропаток, зоол. ağ kəklik белая куропатка, boz kəklik серая куропатка, dağ kəkliyi каменная куропатка
  II
  прил. куропатковый, куропаточий, куропачий. Kəklik yuvası куропаточье гнездо; kəkliyi azmaq переедать, переесть (съесть слишком много, причинив себе вред)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kəklik

 • 9 əməl

  1
  сущ.
  1. дело (учение, идея воззрения; деятельность, связанная их воплощением в жизнь). Xeyirxah əməllər добрые дела
  2. выходка, проделка, предосудительный поступок, действие. Bəd əməl недостойный поступок, alçaq əməlləri ilə своими выходками
  3. мат. действие. Hesabın dörd əməli четыре действия арифметики, toplama əməli действие сложения, vurma əməli действие умножения; əməl etmək: 1. исполнять, исполнить, осуществлять, осуществить; 2. соблюдать, соблюсти. Qaydalara əməl etmək соблюдать правила; əmələ gətirmək: 1. производить, произвести; 2. осуществлять, осуществить; 3. порождать, породить; əmələ gəlmək: 1. происходить, произойти, возникать, возникнуть, образовываться, образоваться; 2. поправляться, поправиться; əməl edilmək (olunmaq) выполняться, быть выполненным; соблюдаться, быть соблюденным
  ◊ əməli azmaq наглеть, обнаглеть, становиться, стать нахальным; əməli ayağına cidar olmaq получать, получить по заслугам
  2
  сущ. разг.
  1. желание, стремление, влечение
  2. цель. Bir əmələ xidmət etmək служить одной цели, əməl uğrunda çarpışmaq бороться за достижение цели

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əməl

См. также в других словарях:

 • azmaq — f. 1. Yolu itirmək, istiqaməti itirmək. Meşədə azmaq. Atlılar yolu azdılar. – <Həkim:> Axı necə oldu ki, belə sağlam və qüvvətli adam olduğunuz halda, birdən azdınız və evinizin yerini itirdiniz? C. C.. Kənardan baxana elə gəlirdi ki, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • azma — «Azmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yol — is. 1. Gediş gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer. Kəndarası yol. Bu yol haraya gedir? Avtomobil yolu. Şose yolu. – <Yusif şah> əmr elədi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun və lazım məqamlarda və mənzillərdə körpülər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağıl — 1. is. <ər.> 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N. N.. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəklik — 1. is. Toyuq cinsindən əlvan tüklü çöl quşu. Çil kəklik. Ağ kəklik. – Çoban oxur, çalır, dağlar səslənir; Nə anladır o kəkliklər turaca? A. Ş.. Hava işıqlaşanda kolluqlardan bildirçin, turac, kəklik pırıldaşıb qalxdıqca <bəylər> alıcı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əməl — 1. is. <ər.> İş, feil. Onun sözü ilə əməli düz gəlmir. – <Cənnətəli ağa:> Onu bura çağır görüm, bu nə əməldir, mənim başıma gətirir. N. V.. 2. İcra, yerinə yetirmə. Əməl etmək (eləmək) – yerinə yetirmək, icra etmək, riayət etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • azişmax — I (Şəki) azmaq. – Yolu azişmişdim, zornan tapbişəm sizi II (Şəki) huşunu itirmək. – Hağlı azişifdi, gedə danışığını bilmiyi heç …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • azqıntı — düşməx’: (Ağdam) azmaq. – Keşmişdə olur iki uşax, ollar azqıntı düşür, itir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • cilitməx’ — (Cəbrayıl, Zəngilan) yolunu azmaq, yolundan çıxmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • əynəş — (Goranboy) azmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • vələdi dönməy — (Yardımlı) üzü dönmək, yolunu azmaq. – Vələdi dönüb onun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»