Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

anlamaq

 • 1 anlamaq

  глаг. kimi, nəyi
  1. понимать, понять. Heç cür anlaya bilmirəm ki, … никак не могу понять, что …; mən anladım ki, … я понял, что …; bir şey anladınmı? что-нибудь понял?, bir-birini anlamaq понимать друг друга, sualı anlamaq понять вопрос
  2. постигать, постичь кого-л., что-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > anlamaq

 • 2 anlamaq

  понимать, соображать, смыслить, разуметь. Anlamamaq отриц. от anlamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > anlamaq

 • 3 anlama

  отлаг. сущ. от anlamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > anlama

 • 4 anlama

  сущ. от глаг. anlamaq
  1. поминание
  2. постижение

  Azərbaycanca-rusca lüğət > anlama

 • 5 çox

  I
  нареч.
  1. много:
  1) в значительной степени, мере; немало. Çox danışmaq много говорить, çox eşitmək много наслышаться о ком-л. о чём-л., çox oxumaq много читать, çox işləmək много работать
  2) больше, чем нужно, чем следует, чем хотелось бы кому-л. Çox bilmək много знать
  3) в сочет. со сравнительной степенью прилагательных означает: намного, значительно, гораздо. O, özünün kurs yoldaşlarından çox qabiliyyatli idi он был намного способнее своих сокурсников, çox kiçik (balaca) nədən намного меньше чего
  2. очень (весьма, чрезвычайно, в сильной степени); в сочет. с наречиями и прилагательными: крайне; -ейш-, -айш (указывают на предельную степень качества, действия): çox ağıllı очень умный (умнейший), çox güclü очень сильный (сильнейший), çox maraqlı очень интересный (интереснейший); çox az очень мало, çox sürətlə очень быстро, çox yaxşı очень хорошо
  3. слишком (сверх меры, чересчур). Çox əsəbi olduğuna görə будучи слишком нервным, çox gec слишком поздно
  4. долго (в течение длительного времени). Çox gözləmək долго ждать, çox dözmək долго терпеть, çox dilə tutmaq долго уговаривать, tələbə məsələ üzərində çox çalışdı, lakin onu həll edə bilmədi студент долго решал задачу, но так и не решил её
  II
  в знач. числ.
  1. много:
  1) неопределённо большое количество кого-л., чего-л. Orada çox adam var idi там было много народу, biz çox idik, onlar az нас было много, а их мало, bu gün məktəbdə iş çox idi сегодня в школе было много работы
  2) больше, чем нужно, чем следует, чем хотелось бы. Çox (pul) istəsən, verməyəcəyəm если много запросишь (денег), не дам
  2. многие (значительные по количеству – о ряде однородных единиц, предметов). Çox alimlər многие учёные, çox bitkilər многие растения, dünyanın çox ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrimiz var у нас есть экономические связи со многими странами мира, Respublikamızın çox rayonlarında pambıq becərilir во многих районах нашей Республики выращивается хлопок, çox alimlər bu mövzunu tədqiq etmişlər многие учёные исследовали эту тему; çoxu (çoxusu) многие (неопределённо большое число кого-л., чего-л.). Tədqiqatçıların çoxusu (tədqiqatçılardın çoxu) многие из исследователей, uşaqların (uşaqlardan) çoxu (çoxusu) многие из детей, yazıçının əsərlərindən çoxu (çoxusu) многие из произведений писателя
  III
  предик. çoxdur много. İşimiz çoxdur у нас много работы (дел), paltoya bu qədər pul vermək çoxdur заплатить за пальто столько денег – много; ən çoxu (uzaq başı) много (не больше, чем). Hər maşında üç və ya ən çoxu dörd adam əyləşmişdi в каждой машине сидели по три, много по четыре человека; çox şey многое (значительное количество явлений, предметов, обстоятельств, отношений и т.п.). Bu müddət ərzində biz çox şey etdik за это время мы сделали многое, çox şeyə nail olmaq многого добиться, çox şeyi dəyişmək многое изменить (переменить); çox şeyi başa düşməmək многого не понять, çox şeyi anlamaq (özü üçün aydınlaşdırmaq) многое уяснить, çox şeyi unutmaq многое забыть, çox şey itirmək многое потерять, çox şey gözləmək kimdən, nədən многого ожидать от кого, от чего; çox şeydən imtina etmək от многого отказаться; çox keçmədən (çox keçmədi ki) немного спустя (погодя); вскоре; çox keçməz скоро, вскоре; пройдет немного времени и … Çox keçməz, hər şey öz yerini alar (hər hey düzələr) скоро все станет на свои места (всё уладится); çox gəlmək:
  1) оказаться лишним (излишним)
  2) оказаться больше, ч ем нужно (о количестве или числе чего-л.)
  3) kimə оказаться не по силам, быть не под силу кому
  4) быть, становиться, стать невыносимым, невмоготу, в тягость кому; çox görmək
  1) находить, считать, счесть ненужным (излишним, чрезмерным)
  2) жалеть, пожалеть что для кого, скупиться на что для кого
  3) многое пережить (испытать, претерпеть, перенести), настрадаться, хлебнуть много горя; много (многое) видеть на своём веку
  4) лишить кого-л., кого-л. что-л., отнять у кого-л. кого-л. что-л. (обычно единственного, единственное). Onu da mənə çox gördülər и этого (т. е. единственного) лишили меня, отняли последнее (что имел); çox oldu перешел границы дозволенного; зашел слишком далеко в чём-л.; bir çox много, многие; большое количество кого-л., чего-л. Bir çox ölkələrdə nümayiş etdirilmişdir было продемонстрировано во многих странах что; daha çox гораздо более (больше), значительно больше, ещё больше. Bu məsələ məni hər şeydən çox narahat edir этот вопрос беспокоит меня больше всего; ən çox самое большее; от силы; больше всего (всех); чаще всего, в большинстве случаев; çox vaxt (çox zaman) часто, больше времени. O, dərslərə çox vaxt (tez-tez) gecikir он часто опаздывает на занятия (на уроки)
  ◊ çox yaşa! спасибо! дай бог тебе долгих лет жизни! да продлит Аллах тебе жизнь! Allaha çox şükür слава Богу! (благодарение); nə az, nə çox ни мало, ни много; ни больше ни меньше (именно столько, ровно столько); çox deyib az eşitmək о человеке, на слова которого никакого внимания не обращают, которого не слушают(-ся); özü barəsində çox yüksək fikirdə olmaq много мнить о себе (быть очень высокого мнения о себе); o vaxtdan bəri çox sular axıb много (немало) воды утекло с тех пор (с того времени); çox bilən çox da çəkər кто больше знает, тот больше страдает; çox bilirsən az danış знаешь много – говори мало (больше знай, да меньше болтай); çox danışan çox da yanılar кто часто говорит, тот чаще ошибается (лишнее слово – лишний промах); çox yaşayan çox bilməz, çox gəzən çox bilər не тот много знает, кто много (долго) живёт, а тот, кто много путешествует; çox yaşayan çox da görər кто живёт дольше, тот видит больше; çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar кто не довольствуется малым (склонен иметь больше), тот лишится и того (обычно об очень жадном, алчном, ненасытном человеке); çox oxuyan çox bilər кто много читает, тот много знает; çox əcəb, çox da pakizə прекрасно (отлично, очень хорошо – выражает восхищение, удовлетворение чём-л.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çox

 • 6 haradan

  I
  нареч.
  1. откуда:
  1) из какого (с какого) места. Haradan gəlirsən? откуда идешь?
  2) из какого источника? от кого? Bunlar sizə haradan məlumdur? откуда всё это вам известно? bunu sən haradan bilirsən? откуда ты это знаешь?
  3) почему?, по какой причине? от чего? Bu ton səndə haradandır? откуда у тебя этот тон?
  4) разг. (в вопросительновосклицательных предложен и я х) выражает удивление, отрицание и т.п. Bu kitab mənimdir! – Haradan sənindir? Bunu mənə bağışlayıblar эта книга моя! – откуда твоя? мне ее подарили
  2. где (только со значением места покупки). Bu kostyumu haradan almışsan? где ты купил этот костюм?
  II
  союз. сл. в придат. допол. предложениях. Anlamaq çətin idi, səs haradan gəlir трудно было понять, откуда шел звук

  Azərbaycanca-rusca lüğət > haradan

 • 7 hayandan

  местоим. нареч. откуда:
  1. вопр.
  1) из какого места? Hayandan gəlirsən откуда идёшь (едешь)?
  2) из какого источника? от кого? Sən bunu hayandan bilirsən? откуда ты это знаешь?
  2. относит. (в придаточных предложениях). Səsin hayandan gəldiyini anlamaq çətin idi трудно было понять, откуда шёл звук

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hayandan

 • 8 mətləb

  сущ.
  1. цель:
  1) то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть. Mətləbə yetmək достигнуть цели, əsas mətləb основная цель
  2) заранее намеченная задача, замысел
  2. намерение (желание совершить что-л.). Mətləbiniz nədir? Какие у вас намерения? Mətləbininizi başa düşürəm я понимаю вашего намерения
  3. существо, суть, сущность. İşin mətləbi существо дела, mətləbə uyğun danışmaq говорить по существу, mətləbə keç переходи к существу, mətləbi anlamaq понять суть
  4. дело, вопрос (обстоятельство, касающееся чего-л., зависящее от чего-л.). Mətləb aydındır вопрос ясен, mətləb üstə keçmək переходить к вопросу, mətləbdən uzaqlaşmaq уходить от вопроса
  ◊ mətləbə yaxın ближе к делу, mətləbə dəxli yoxdur к делу не относится, mətləb bundadır ki, … вопрос (дело) в том, что …, burda bir mətləb var здесь одна цель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > mətləb

 • 9 öz

  I
  мест.
  1. притяж. свой:
  1) принадлежащий, свойственный себе, относящийся к себе. Öz evim мой (свой) дом, öz evin твой дом, öz evi его (её) дом, öz evimiz наш дом, öz eviniz ваш дом, öz evləri их дом, их дома, öz puluna на свои деньги, öz xüsusi maşını своя (его) собственная машина, öz Vətənini sevmək любить свою Родину, öz borcunu yerinə yetirmək выполнять свой долг, öz yoluna davam etmək продолжать свой путь, öz işini görmək делать свое дело, заниматься своим делом, öz minnətdarlığını bildirmək выразить свою признательность, öz səhvini anlamaq осознать свою ошибку, öz səhvini düzəltmək исправить свою ошибку, öz münəsibətini bildirmək nəyə выражать свое отношение к чему, öz əsərlərində tərənnüm etmək nəyi воспевать в своих произведениях что, öz dərdini danışmaq говорить о своём горе, öz sıralarında birləşdirmək объединять в своих рядах, öz imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış etmək выступить ниже своих возможностей, öz aktuallığı ilə seçilmək выделяться своей актуальностью, özünün əməyi ilə своим трудом, öz təbiəti etibarı ilə по своей природе, öz xoşu ilə etmək nəyi делать что-л. по своей воле, öz ağlı ilə hərəkət etmək действовать своим умом, öz dilində yazıb-oxumaq читать и писать на своем (родном) языке
  2) свойственный только данному лицу или предмету; особый, своеобразный. Bu musiqinin öz təravəti var у этой музыки есть своя прелесть, bu yerlərin öz gözəlliyi var у этих мест своя красота, həyatın öz qanunları var у жизни свои законы, hər xalqın öz adət-ənənələri var у каждого народа свои обычаи и традиции, bu işin öz çətinlikləri var в этой работе есть свои трудности, öz üstünlükləri var nəyin есть свои преимущества у чего, öz xüsusiyyətləri var nəyin есть свои особенности у чего
  3) предназначенный для кого-л., чего-л., соответствующий, надлежащий. Öz qiymətinə satmaq nəyi продавать по своей цене что, öz qiymətinə almaq nəyi купить по своей цене что, hər şeyin öz yeri var всему свое место, hər şeyin öz vaxtı var всему свое время (свой час), öz işinlə məşğul ol занимайся своим делом, öz işini bilən знающий свое дело, öz işini gördü сделал свое дело, öz qaydası ilə своим порядком
  4) родной или связанный близкими отношениями, совместной работой; наш. Öz işçimizdir наш сотрудник, öz adamımızdır наш человек, öz adamlarımızdır свои люди, öz uşaqlarımızdır свои ребята
  2. возвр. мест. себя (в сочет. с послелогами). Özü haqqında danışdı рассказал о себе, öz qarşısında məqsəd qoymaq ставить перед собой цель
  ◊ öz ağlı ilə yaşamaq (hərəkət etmək) жить (действовать) своим умом, öz adını başqalarından soruşmaq забыть своё имя (о состоянии крайней растерянности), öz ayağı ilə tələyə düşmək угодить в ловушку, öz aramızdır между нами, öz aramızda qalsın пусть останется между нами, öz aramızda desək между нами говоря, öz arşını ilə ölçmək мерить на свой аршин; öz atını minib çapmaq твердить своё, гнуть своё; öz aləminə qapılmaq уходить в самого (самоё) себя, öz aləmindədir он в своей стихии, öz başına iş açmaq накликать на свою голову беду, öz başı ilə cavabdeh olmaq отвечать головой за кого-, за что-л., öz başını yeyəsən! чтобы ты сам сдох! öz başından uydurub он сам придумал, öz bildiyi kimi etmək сделать посвоему, öz bəxtindən küs пеняй на себя, öz vicdanını satmaq идти на сделку со своей совестью; öz vicdanına qarşı çıxmaq идти против своей совести, öz qanını qaraltmaq портить, испортить себе кровь; öz qabağından yeməmək (о грубом и мнящем о себе человеке); вести себя вызывающе, öz qazdığı quyuya düşmək попадать, попасть, угодить в собственную ловушку; öz qurduğu tora düşmək попадать, попасть в собственные сети, öz qəbrini öz əli ilə qazmaq собственными руками копать (рыть) себе могилу; öz qiymətini qaldırmaq набивать себе цену, öz qınına girmək прятаться, замыкаться в своей скорлупе, уходить (уйти) в свою скорлупу; öz qınına sığmamaq не вмещаться в свою скорлупу; öz qınından çıxmamaq забиваться в свою скорлупу, öz qınından çıxıb qınını bəyənmir о пренебрежительном отношении ко всему своему (к родителям, родным, Родине и т.п.), öz qulaqlarına inanmamaq не верить своим ушам, öz dediyini yeritmək гнуть свою линию, настаивать на своем, твердить своё; öz dərisinə sığmamaq заплыть жиром; öz dərdim özümə bəsdir мне своего горя хватает, öz evində divarlar da köməkdir дома и стены помогают; öz əli – öz başı сам себе хозяин, своя рука – владыка; öz əli ilə öz evini yıxmaq портить дело самому себе, öz əlimizdədir в наших руках, öz əhdinə xilaf çıxmaq не сдержать своего слова, обещания; öz əcəli ilə ölmək умереть своей смертью; öz işimizdir наше дело, öz işinizdir ваше дело, öz işində ol занимайся своим делом, öz işinin ustası мастер своего дела, öz yağında qovrulmaq вариться в собственном соку; öz yerini tanımaq знать свое место, öz yerini tanıtmaq kimə указать на (своё) место к ому, öz yerinə oturtmaq kimi сажать, посадить на место кого, öz kefinə yaşamaq жить в своё удовольствие; öz kefində olmaq жить для себя, öz kölgəsindən qorxmaq бояться собственной тени; öz gözlərinə inanmamaq не верить своим глазам; öz gözü ilə görmək: 1. видеть своими глазами; 2. воочию убедиться; öz günahını başqasının üstünə yıxmaq сваливать свою вину на другого; öz gününə ağlamaq думать о себе; öz ölümünü tapmaq найти свою смерть, öz növbəsində в свою очередь, öz payını götürmək принимать на свой счет, öz sözünün üstündə durmaq стоять на своём, настаивать на своём, öz tərəfindən со своей стороны, öz tərəfinə çəkmək kimi привлекать на свою сторону кого, öz sözünü demək сказать своё слово в чём-л., öz sözünün ağası olmaq быть хозяином своего слова, öz toruna salmaq заманивать, заманить в свои сети, öz tüpürdüyünü yalamaq отказываться от своего слова, обещания, öz təcrübəsindən bilmək знать из своего опыта, öz xahişi ilə по своей просьбе, öz xoşuna qalmaq быть свободным в своих действиях, öz xoşuna qoymaq kimi давать, дать к ому свободу в действиях, öz xörəyini yeməmək браться, взяться не за своё дело; öz həyatını korlamaq губить, загубить свою жизнь, öz canının hayına qalmaq думать только о себе, о своем здоровье; öz canından keçmək жертвовать, пожертвовать собой; öz canından artıq istəmək kimi, nəyi любить больше своей жизни кого, что, öz canına yazığı gəlməmək не жалеть себя, öz canı üçün qorxmaq дрожать за свою жизнь, öz cəzasına çatmaq получить по заслугам, понести заслуженное наказание, bu öz yerində: 1. это само собой; 2. помимо (кроме) этого; sən öz başın (sən öz canın) умоляю, очень прошу; öz canım üçün клянусь своим здоровьем; öz canı-ciyəri собственная плоть и кровь; heç kəs öz ayranına turş deməz всяк кулик своё болото хвалит.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > öz

 • 10 subyektivcəsinə

  нареч. субъективно. Subyektivcəsinə anlamaq понимать субъективно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > subyektivcəsinə

См. также в других словарях:

 • anlamaq — f. 1. Başa düşmək, qanmaq, düşünmək, dərk etmək. Sözün mənasını anlamaq. Bu söhbətdən heç bir şey anlamadım. – Çox nüktə var, sən anlamasan, anlar aşiqin! M. Ə. S.. Sadədil muzdur indi anladı ki, uzunboylu, qarabığlı müsafir xozeyin deyilmiş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • anlama — «Anlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağıl — 1. is. <ər.> 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N. N.. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kişilik — is. 1. Qoçaqlıq, igidlik, mərdlik, mətanət, səbat, qeyrət, hünər. Hücuma başlarkən Bədəlov taqımına demişdi: – Bax, kişilik vaxtıdır, qırdığınızı qırın, olmadı əsir tutun. . Ə. Ə.. <Fərhad> döyüşçülərlə olduqca müxtəsər danışdı: – Hər kəsdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xeyir-şər — is. <ər.> Toy və ya yas, şadlıq və ya kədər olan yer və bunlarla əlaqədar işlər, mərasim. Xeyir şərdə iştirak etmək. Xeyir şər məclisində olmaq. – Yasda, toyda, hamamda, məsciddə, müxtəsər «hər yanda aşdı, orada başdı», xeyir şər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Асланова, Сона — Сона Асланова Sona Aslanova Дата рождения 4 октября 1924(1924 10 04) Место рождения Баку Дата смерти …   Википедия

 • anğarmax — (Şərur) başa düşmək, anlamaq. – Onun sözdərin anğarmağ olmur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • unamax — (Ağcabədi, Gədəbəy, Karvansaray, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Tovuz) başa düşmək, anlamaq. – Doğrusu, söylədiyini eşitdim, əmbə nə dediyini unamadım (Qazax); – O, sən gəldiyini çoxdan unamışdı (Karvansaray), – Heş unamazdım kın, səni taparam… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • almaq — f. 1. Əlinə götürmək, əl ilə tutub götürmək, qaldırmaq. Əlinə ağac almaq. Qələmi əlinə aldı və yazdı. Tüfəngini alıb ova getdi. – Aqil böyüklərə məxsus bir ədəblə çəngəl bıçaq almış, çörəyini xörəyini qabağına çəkmişdi. M. C.. // Cəld qapmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • anlaşmaq — f. Bir birini anlamaq, başa düşmək, bir biri ilə razılaşmaq, sazişə gəlmək. Lakin Toğrul Qızıl Arslanla anlaşmaq əvəzinə Azərbaycanda nüfuza malik olan tək tək adamlarla anlaşmaq və əlaqəyə girməyi düşündü. M. S. O.. Soltan Ağaməmməd şahla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»