Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

1)+(скрываться)

 • 1 скрываться

  несов.; сов. - скр`ыться
  1) хова́тися, схова́тися, захо́вуватися, -хо́вуюся, -хо́вуєшся, захова́тися, прихо́вуватися, прихова́тися; ( временно прятаться) перехо́вуватися, перехова́тися

  \скрываться ва́ться под чужи́м и́менем — хова́тися під чужи́м і́менем (ім'я́м)

  2) ( исчезать) зника́ти, зни́кнути, щеза́ти, ще́знути

  ва́ться из (с) глаз — зника́ти (щеза́ти, ги́нути) з оче́й (з-перед оче́й)

  3) страд. несов. хова́тися, прихо́вуватися, захо́вуватися; перехо́вуватися; таї́тися, ута́юватися, прита́юватися, зата́юватися

  Русско-украинский словарь > скрываться

 • 2 исчезать

  исчезнуть
  1) (пропадать без вести, мгновенно, обращаться в ничто, скрываться) зникати, (иногда никнути), зникнути и зникти, щ[зч]езати, (иногда чезнути), щезнути, (з)слизати, (з)слизнути, гинути, згинути, (пропадать) пропадати, пропасти, (о мн.) позникати, пощезати и почезнути, по(з)слизати, послизнути, (понемногу) заникати, заникнути. [Туман почав розходитись, бліднути й зникати (Грінч.). Але зараз таке бажання зникало (Крим.). Немов кажани никнуть перед сонечком раннім (Манж.). Обережно ступає босими ногами і никне врешті за причілковою стіною (Коцюб.). І зникла (Марія) в темному гаю (Шевч.). Зникли радощі, втіха, принада (Ворон.). Привид щез (Коцюб.). Вилися прудко золоті гадючки і чезли (Л. Укр.). Куди-ж вони почезли? (Куліш). Ніби гинуть (хмари) у прозорій глибині (Вороний). Ізгинь, мано, що так мене дурила! (Грінч.). Молодчина з його грішми десь як вітер згинув (Рудан.). Згинула вся поетичність (Крим.). Слиз, наче крізь землю пішов (Сл. Гр.). Зашипів (Сатанаїл) і з-перед Бога слизнув під землею (Рудан.). Злії духи, так як мухи, всі уже послизли (Велик. вірша.). Як пропав сніг до каплі, тоді вже справжня весна (Звин.)]. Эти слова -зли у меня из памяти - ці слова зникли у мене з пам'яти. [І все, що давно було, з пам'яти зникло (Л. Укр.)]. Всё -зает, как тень - усе зникає, мов тінь. -чез он бесследно - і сліду його не стало, загув і слід за ним, як за водою пішов, як вода вмила його, наче (мов) корова язиком його злизала, як віл його лизнув, щез як здимів. - чезло воспоминание, память о ком - і слід загув за ким. [Навіть пізніш, коли Інджуїдів давно на світі не було і слід за ними загув, Хафиз елегічно згадує за ті минулі часи (Крим.)]. -нуть из виду - зникнути, щезнути з очей. -чез из горизонта - зник з обрію. -знуть как дым - здиміти и здимніти. [Неначе вона крізь землю пішла або здиміла (Мирг. п.)]. -зни (прочь с глаз) - згинь! пропади;
  2) (гибнуть, пропадать, переводиться) гинути, згинути, никнути, зникнути, (з)слизнути, переводитися, перевестися, (о мн.) погинути, вищезати, почезнути, попереводитися; см. Погибать, Переводиться 3. [Сам собою марний трутень із світу зникне (Крим.). Вищезає жито (М. У. Е.). І він, як муха в зіму, слиз (Котл.). Бодай його кодло з накорінком перевелось (Номис)]. Исчезающий -
  1) (прич.) хто (що) зникає, щезає и т. д.;
  2) (прил.) зникливий, щезливий, зслизливий. Исчезнувший - зниклий, щезлий, згиблий, (з)слизлий, пропалий и пропащий.
  * * *
  несов.; сов. - исч`езнуть
  зника́ти, зни́кнути, щеза́ти, ще́знути, мног. пощеза́ти, поще́знути; вищеза́ти, ви́щезнути; (о звуках, дымке, силах) та́нути, розтанути и розта́ти, -та́не; (прекращаться; скрываться) ги́нути, зги́нути; ( пропадать) зслиза́ти, зсли́знути и зслизну́ти и зсли́зти; диал. ни́кнути, пони́кнути

  \исчезатьть со све́та (с лица́ земли́) — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути), сов. зги́нути; зслиза́ти, (зслизну́ти) з сві́ту (з лиця́ землі́)

  \исчезатьть из па́мяти — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути) з па́м'яті

  \исчезатьть в толпе́ — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути) в на́товпі (в юрбі́)

  Русско-украинский словарь > исчезать

 • 3 прятаться

  спрятаться
  1) ховатися, заховуватися, бути схованим, захованим;
  2) (скрываться, таиться) ховатися, с[за]ховатися, (хорониться) схоронятися, схоронитися де від кого, від чого, (некот. время) переховуватися, переховатися де, в кого, (крыться) критися. [Ти ховавсь по житах, по хлівах, по хатах, - ти, як злодій, ховавсь (Олесь). Не ховався й не крився Грінченко з своєю працею (Єфр.). Не ховався од бурі лихої (Крим.). Криючись по горах, по лісах, поки добрався до України (Тобіл.). Скільки раз вона переховувалась по чужих хатах (Н.-Лев.). Ти будеш по тернах, по байраках схоронятися (Дума)]. -таться за чужие плечи - по-за плечі шитися. Место, где -чутся - сховище, сховок (-вку), схов (-ву), схованка, криївка; см. Спрят. Прячущийся (как сущ.) - хованець (-нця).
  * * *
  хова́тися; (скрываться, таиться) хорони́тися, схороня́тися, перехо́вуватися

  Русско-украинский словарь > прятаться

 • 4 заходить

  захаживать, зайти
  1) (к кому, куда) заходити, заходжати (= захаживать), зайти, доходити, доходжати, уступати, уступити, (навещать) вітати и завітувати, завітати, (часто) вчащати до кого, куди. [Я частенько туди дохожаю (Крим.). На повороті я вступлю до склепу (Берд.). Доходили молодиці навідати (М. Вовч.)]. -дить на короткое время - забігати, забігти до кого, до чого. -ти по дороге к кому - зайти по дорозі, завернути до кого. -ти неприятелю в тыл - зайти в тил ворогові;
  2) (за что скрываться) заходити, зайти, заступати, заступити за що, (о солнце) заходити, зайти, сідати, сісти, спочивати (в н. вр. в смысле прош. вр.) спочити; лягати, лягти. [За горою сонечко сідає (Шевч.)]. Солнце уже -шло - сонце вже спочиває или спочило;
  3) (как далеко) сягати, сягнути. [Бажання їхні далеко сягають];
  4) (о болезнях, вещах) заходити, зайти, (по)трапляти, потрапити. [Ця річ потрапила до нас із Азії (Крим.)];
  5) -йти (из чужого края забресть) - заблукати. [Заблукав до нас із чужого краю];
  6) (начать ходить) почати ходити, заходити. Он -дил взад и вперёд - він почав ходити сюди й туди;
  7) (расшевелиться) розходитися;
  8) (о речи, разговоре) заходити, зайти, заводитися, завестися про що, (коснуться) торкнутися чого. [Мова зайшла (завелася) про щось. Розмова торкнулася наших відносин (Крим.)]. Зашедший - що зайшов; (прил.) зайшлий, захожий, зайдений, примандрований.
  * * *
  I
  ( начать ходить) заходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; (о волнах, тучах) розходи́тися, -хо́диться; ( начать слоняться) затиня́тися
  II несов.; сов. - зайт`и
  захо́дити, зайти́, -йду́, -йдеш; (часто ходить куда-л., к кому-л.) унаджуватися, -джуюся, -джуєшся, уна́дитися, -джуся, -дишся; (забираться куда-л.) забива́тися, забитися, -б'ю́ся, -б'є́шся; ( за что) заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш; ( возникать - о разговоре) здійма́тися, здійня́тися (здійметься), зніма́тися, зня́тися (зні́меться)

  Русско-украинский словарь > заходить

 • 5 крыться

  1) (чем) критися, укриватися чим. [Укривається земля золотим листом (М. Грінч.)]. Строения -ются железом, тёсом, соломой - будівлі криють (побивають) бляхою, ґонтом, пошивають (укривають) соломою (куликами, околотом);
  2) (с чем) ховатися, критися з чим. [Вона ні з чим од мене не криється (М. Грінч.)]. Тут что-то -ется - тут щось таїться; тут щось та є. В словах его -ется лесть - його слова лестощами підбиті.
  * * *
  1) ( скрываться) кри́тися, хова́тися
  2) (заключаться, содержаться в чём-л.) поляга́ти, кри́тися; ( таиться) таї́тися
  3) страд. кри́тися; покрива́тися, укрива́тися

  Русско-украинский словарь > крыться

 • 6 скрыться

  Русско-украинский словарь > скрыться

 • 7 таиться

  1) таї́тися; ( скрываться) хова́тися, кри́тися; (иметься в ком-чём-л., не обнаруживаясь) прихо́вуватися
  2) ( скрывать от других) кри́тися, хова́тися, таї́тися

  Русско-украинский словарь > таиться

 • 8 укрывать

  несов.; сов. - укр`ыть
  1) укрива́ти, укри́ти (укри́ю, укри́єш) и повкрива́ти; ( покрывать) покрива́ти, покри́ти; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти и понакрива́ти
  2) (прятать, прикрывая чем-л.) укрива́ти, укри́ти, хова́ти, схова́ти, захо́вувати, захова́ти и позахо́вувати; вихо́вувати, ви́ховати; ( защищать) захища́ти, захисти́ти
  3) ( помогать скрываться) прихо́вувати, прихова́ти и поприхо́вувати; (преступника, краденое) перехо́вувати, перехова́ти

  Русско-украинский словарь > укрывать

См. также в других словарях:

 • скрываться — См. убегать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. скрываться исчезать, пропадать, прятаться, теряться; таиться, скрытничать, хорониться; крыться; быть, убегать; скрываться,… …   Словарь синонимов

 • СКРЫВАТЬСЯ — СКРЫВАТЬСЯ, скрываюсь, скрываешься, несовер. 1. несовер. к скрыться. Солнце скрывается за горизонтом. 2. Прятаться где нибудь, стараться быть незамеченным, пребывать в потаенном месте. Он от меня второй месяц скрывается. «Разбойники скрывались в… …   Толковый словарь Ушакова

 • скрываться — СКРШЫТЬСЯ, скроюсь, скроешься; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • скрываться — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я скрываюсь, ты скрываешься, он/она/оно скрывается, мы скрываемся, вы скрываетесь, они скрываются, скрывайся, скрывайтесь, скрывался, скрывалась, скрывалось, скрывались, скрывавшийся, скрываясь; св.… …   Толковый словарь Дмитриева

 • скрываться — 1. Syn: прятаться, скрываться, укрываться, таиться (усил.) Ant: обнаруживать себя, таиться 2. Syn: исчезать, пропадать, теряться …   Тезаурус русской деловой лексики

 • Скрываться — несов. 1. Пребывать в скрытом, потаенном месте, укрываясь от кого либо; прятаться. 2. Уходить незаметно, потихоньку. 3. Переставать быть видимым, исчезать из поля зрения, удаляясь, перемещаясь. отт. перен. Исчезать, пропадать. отт. перен.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • скрываться — скрываться, скрываюсь, скрываемся, скрываешься, скрываетесь, скрывается, скрываются, скрываясь, скрывался, скрывалась, скрывалось, скрывались, скрывайся, скрывайтесь, скрывающийся, скрывающаяся, скрывающееся, скрывающиеся, скрывающегося,… …   Формы слов

 • скрываться — скрыв аться, аюсь, ается …   Русский орфографический словарь

 • скрываться — (I), скрыва/ю(сь), ва/ешь(ся), ва/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • скрываться — аюсь, аешься; нсв. 1. к Скрыться. 2. Находиться, пребывать где л., пропасть от кого , чего л. С. от преследования. С. от полиции. С. в горах. С. на чердаке. С. у брата. С. пять лет. С. под каким л. именем (прячась от преследования или стараясь… …   Энциклопедический словарь

 • скрываться — скроется тьма • действие, субъект, окончание …   Глагольной сочетаемости непредметных имён


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»