Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

покрывать

 • 1 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 2 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 3 покрывать

  покрыть покривати, крити, покрити, укривати, окривати, окрити, накривати, накрити, укрити. См. ещё Накрывать, накрыть. -вать пеленой (о тумане, мраке и т. п.) - повивати, повити, оповивати, оповити, обгортати, обгорнути що, налягати, налягти на що. - вать стол скатертью, пол ковром и т. п. - застеляти, застелити, застилати, заслати стіл скатертиною, поміст (підлогу) килимом. -вать слоем листьев и пр. - устилати, услати, устеляти, устелити, укривати, укрити. -вать голову покрывалом, платком - напинати, запинати, запнути голову, хусткою, напинатися, напнутися, запинатися, запнутися хусткою. -вать воз брезентом - укривати, напрядати воза брезентом. -вать (избу) соломой - крити, вкрити (хату, клуню) соломою; ушивати (хату); (тёсом) ґонтувати (хату); (железом) крити бляхою, побивати бляхою, бляхувати (хату). -вать меховую шубу материей - потягати, потягти, покривати, покрити шубу сукном. [Думаю потягти свою кожушку черкасином (Черн.)]. -вать цветами (расцвечивать) - квітувати. [Гляньте, як мороз квітує тафлю - так і видно, як квіти стають]. -вать лаком - скривати, скрити лаком. [Рамці доробив, - ще тільки лаком треба скрити]. Прибыль не -ла затрат - прибуток не покрив витрати. -рыть все долги - оплатитися з усіх боргів; вирівняти (виплатити) сплатити, посплачувати всі борги. - вать дефицит - вирівнювати, вирівняти дефіцит (недобір). -рыть карту - побити, укрити. [Восьмаку побив (укрив) кралею]. Его голос -вает все прочие голоса - його голос над усіма иншими горує (усі инші повершає). -вать, -рыть чей проступок - покривати, покрити що, кого, похитити кого що. [Мати покривала негарні вчинки свого сина. Мати покривала свого сина. Не тягну тебе в суд за марнотравство і перелюб, а покриваю все для чести дому (Л. Укр.). Він давав мені п'ять карбованців, щоб не виказував на його: похити мене, каже. Так я не взяв грошей і сказав, що не похитю (Павлогр.)]. Вода -рыла что - вода поняла що. -рыло водою - поняло водою. Тьма -рывала землю - темрява землю залягала, (о)повивала, обгортала. -рыло язвами - обкинуло чиряками. Покрытый - покритий, укритий, окритий, накритий; (туманом, мраком и т. п.) оповитий, обгорнутий, обгорнений; (скатертью, ковром) застелений, (растениями) устелений; (платком) напнутий, запнутий; (о шубе) потягнений. [Кожух сукном потягнений]. -тый пылью - пилом припалий. -тый дефицит - вирівняний дефіцит (недобір). -тый долг - сплачений, виплачений борг. Это -рыто мраком неизвестности - про це ні знаку, ні сліду; це вкрито туманом безвісти.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыть
  1) покрива́ти, покри́ти; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти и понакрива́ти; ( укрывать) укрива́ти, укри́ти и повкрива́ти; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти; ( крышу соломой) пошива́ти, поши́ти, ушива́ти, уши́ти и повшива́ти; (водой вовремя разлива; тонким слоем чего-л.) пойма́ти, пойня́ти, поніма́ти, поня́ти; ( голову платком) запина́ти, запну́ти и зап'я́сти и позапина́ти
  2) (укрывать, укутывать, обволакивать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, окрива́ти, окри́ти; (туманом, мраком) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, огорта́ти, огорну́ти
  3) ( заглушать) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти, покрива́ти, покри́ти
  4) ( возмещать) покрива́ти, покри́ти; ( расплачиваться) спла́чувати, сплати́ти
  5) (несов.: обругать) покри́ти
  6) ( случать животных) спец. покрива́ти, покри́ти

  Русско-украинский словарь > покрывать

 • 4 покрывать коркой

  покрива́тися кі́ркою, бра́тися кі́ркою

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать коркой

 • 5 покрывать краской

  покрива́ти фа́рбою, покри́ти фа́рбою

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать краской

 • 6 покрывать плесенью

  покрива́тися цві́ллю, бра́тися цві́ллю

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать плесенью

 • 7 покрывать коркой

  покрива́тися кі́ркою, бра́тися кі́ркою

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать коркой

 • 8 покрывать краской

  покрива́ти фа́рбою, покри́ти фа́рбою

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать краской

 • 9 покрывать плесенью

  покрива́тися цві́ллю, бра́тися цві́ллю

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать плесенью

 • 10 задимлювати

  техн. выка́пчивать ( покрывать копотью), зака́пчивать ( покрывать слоем копоти), копти́ть

  Українсько-російський політехнічний словник > задимлювати

 • 11 замазывать

  замазать
  1) (покрывать глиной, краской, заделывать) замазувати, замазати, замащувати, замастити, помастити що чим, (о мног.) позамазувати, позамащувати; (покрывать краской) замальовувати, замалювати, (как-нибудь) замазюкувати, замазюкати, заґідзювати, заґідзяти; (щели глиной) шпарувати и зашпаровувати, зашпарувати, (о мн.) позашпаровувати (щілини), пошпарувати; (окна замазкой) китувати и закитовувати, закитувати, позакитовувати що (вікна);
  2) (залепливать во что) замазувати, замазати, заліплювати, заліпити кого, що в що;
  3) (замарывать) замазувати, замазати, замащувати, замастити що, (о мн.) позамазувати, позамащувати; (марать краской, чем-л. жидким) захвиськувати, захвиськати, убирати, убрати в фарбу; (чем-л. жирным) заяложувати, заялозити, засмальцьовувати, засмальцювати що; (о лице) замурзувати, замурзати; см. Замарывать;
  4) (скрывать) замазувати, замазати, затушковувати, затушкувати. [Що там замазувать? Кажімо правду (Л. Укр.). Якось затушкували тую справу];
  5) -вать рот кому - замикати, замкнути губу (уста) кому, замурувати рот кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. Людям уст не -жешь - людям губи не замкнеш (Приказка). Замазанный - замазаний, замащений, помащений чим; замальований; заліплений у що; зашпарований; закитований; замурзаний, заялож[з]ений.
  * * *
  несов.; сов. - зам`азать
  зама́зувати, зама́зати, -ма́жу, -ма́жеш и мног. позама́зувати; (прям.) зама́щувати, замасти́ти, -мащу́, -ма́стиш; (пачкать - преим. лицо) заму́рзувати, заму́рзати; (заделывать трещины, щели) шпарува́ти, пошпарува́ти, зашпаро́вувати, зашпарува́ти и мног. позашпаро́вувати; ( окна замазкой) китува́ти, покитува́ти, закито́вувати, закитува́ти

  \замазыватьть глаза́ кому́ — перен. зами́лювати, зами́лити о́чі кому́

  Русско-украинский словарь > замазывать

 • 12 крапать

  1) крапати (-паю, -паєш и -плю, -плеш), накрапати, бризкати. [Дощик крапле (Рудч.). Дощик бризкав (Чуб. III)];
  2) (покрывать крапинами что) накрапляти, цяткувати, цятувати, бризкати що; срвн. Кропить. [Шовком вишивати, злотом накрапляти (Голов.). Листя на йому крапелясте, буцім хто по зеленому полю крейдою побризкав (Кон.)]. Шулера -ют карты - шулери накрапляють (цяткують) карти;
  3) (сочиться) слезити, цяпати. [Живиця так і слезить (Сл. Ум.). Кровцю пустила, - кровця цяпала (Kolb.)].
  * * *
  1) ( о дожде) кра́пати, накрапа́ти
  2) (покрывать крапинами, наносить крап) накрапля́ти, накра́плювати, цяткува́ти

  Русско-украинский словарь > крапать

 • 13 обкладывать

  обкласть и обложить
  1) (класть вокруг) обкладати, об(і)класти, обложити, обмощувати, обмостити. [Посадив у возик, обмостив (обклав) подушками]. -вать (камнем, дёрном) викладати, виложити що (камінням, дерном), (камнем) вимощувати, вимостити; (дёрном) дернувати, обдернувати;
  2) (обшивать) обшивати, обшити, облямовувати, облямувати;
  3) (налагать подати) - см. Облагать. -жить (крепость) - см. Облегать. Обкладенный, обложенный - обкладений, обложений, обмощений, виложений, вимощений, обшитий, облямований.
  * * *
  несов.; сов. - облож`ить
  1) (окружать, кладя) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и пообклада́ти, обмо́щувати, обмости́ти и пообмо́щувати, обгорта́ти, обгорну́ти и пообгорта́ти
  2) (покрывать сплошной массой, обволакивать) обляга́ти, облягти́, обгорта́ти, обгорну́ти, обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти; ( окутывать) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти
  3) (отделывая, покрывать) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти; ( окаймлять) облямо́вувати, облямува́ти
  4) ( окружать войсками) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти; ото́чувати, оточи́ти, обляга́ти, облягти́
  5) ( зверя) охотн. обляга́ти, облягти́, ото́чувати, оточи́ти
  6) ( обязывать к уплате) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти
  7) ( грубо ругать) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти

  Русско-украинский словарь > обкладывать

 • 14 подёргивать

  подёргать
  I. сіпати, посіпати, смикати, посмикати, торсати, поторсати; (окно, дверь, ставню) торгати, поторгати. См. Дёргать. -нуть плечами - стенути (знизнути) плечима. Судорога -ет лицо - мишка бігає по обличчю (тіпає обличчя), обличчя сіпається, обличчя пересмикує. Судорога -ет ему руку - йому сіпає руку, злегка корчить руку. Подёрганный - посіпаний, посмиканий, поторсаний; поторганий.
  II. Подёргивать, подернуть - (покрывать тонким слоем что) затягати, затягнути, затягти, заволікати, заволокти, повивати, повити, понимати, поняти що. Дым -нул деревья - димом затягло злегка дерева. Туман -нул всё - туман поняв (повив) усе. Реку -ло тонким льдом - річку затягло, річка взялася тонкою кригою, р. зашерхла. Подёрнутый чем - затягнений, заволочений, повитий, понятий (чим).
  * * *
  I
  1) [зле́гка] сми́кати, посми́кувати, [зле́гка] ша́рпати, поша́рпувати, [зле́гка] сі́пати, посі́пувати; (окно, дверь) [зле́гка] то́ргати (то́рсати)
  2) ( о судорожных движениях) [ча́сом, час від ча́су] сі́пати, сми́кати, посі́пувати, посми́кувати
  II несов.; сов. - подёрнуть
  ( затягивать плёнкой) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и позатяга́ти и позатя́гувати; ( окутывать) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти; ( заволакивать) заволіка́ти, заволокти́; ( покрывать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, пойма́ти, пойня́ти; ( затуманивать) затума́нювати, затума́нити, несов. тума́нити и тумани́ти

  Русско-украинский словарь > подёргивать

 • 15 выкапчивать

  техн., несов. выка́пчивать, сов. вы́коптить
  вико́пчувати, ви́коптити; ( покрывать копотью) зади́млювати, задими́ти, заку́рювати, закури́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > выкапчивать

 • 16 закапчивать

  техн., несов. зака́пчивать, сов. закопти́ть
  1) ( покрывать слоем копоти) зади́млювати, задими́ти, заку́рювати, закури́ти
  2) (мясо, рыбу) зако́пчувати, закопти́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > закапчивать

 • 17 коптить

  техн.
  1) ( покрывать слоем копоти) зади́млювати
  2) (мясо, рыбу) копти́ти, зако́пчувати
  3) ( испускать копоть) копті́ти, чаді́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > коптить

 • 18 крапать

  техн.
  ( покрывать крапом) цяткува́ти, накрапля́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > крапать

 • 19 крыть

  техн.
  кри́ти; ( покрывать - ещё) покрива́ти, укрива́ти
  - крыть фашиной

  Русско-украинский политехнический словарь > крыть

 • 20 накрапливать

  техн., несов. накра́пливать, сов. накра́пать
  ( покрывать крапом) накрапля́ти и накра́плювати, накрапи́ти, цяткува́ти, поцяткува́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > накрапливать

См. также в других словарях:

 • покрывать — См. заменять... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. покрывать накрывать, укрывать, прикрывать, закрывать, устилать, выстилать, усеивать; возмещать, компенсировать, восполнять; …   Словарь синонимов

 • ПОКРЫВАТЬ — ПОКРЫВАТЬ, покрыть, покрывывать что чем, крыть, за(на, у)крывать; класть одну вещь сплошь на другую, одевать наружность одного предмета другим, застилать, обшить, замостить, оболокти. Покрой посудину, накрой крышкой. Непокрытую воду держать… …   Толковый словарь Даля

 • покрывать —     ПОКРЫВАТЬ/ПОКРЫТЬ     ПОКРЫВАТЬ/ПОКРЫТЬ, закрывать/закрыть, накрывать/накрыть, прикрывать/прикрыть, укрывать/укрыть …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ПОКРЫВАТЬ — ПОКРЫВАТЬ, покрываю, покрываешь, несовер. 1. несовер. к покрыть во всех знач., кроме 9 и 11. 2. без доп. О беге лошади: скакать так, что отпечаток задних копыт ложится на отпечаток передних копыт (спорт.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОКРЫВАТЬ — ПОКРЫВАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. см. покрыть. 2. То же, что крыть (в 1 и 2 знач.). П. сарай железом. П. тузом. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • покрывать — наносить покрытие — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы наносить покрытие EN coat …   Справочник технического переводчика

 • покрывать — бледность покрывает • действие, субъект бледность покрыла • действие, субъект покрывать поцелуями • действие, непрямой объект покрывать расходы • существование / создание, прерывание, решение, компенсация румянец покрыл • действие, субъект …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Покрывать позором — кого. ПОКРЫТЬ ПОЗОРОМ кого. Устар. Опозоривать, обесчещивать кого либо. Всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает; Пусть богу даст ответ она, Покрыв семью свою позором (Пушкин. Полтава) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Покрывать себя славой — ПОКРЫВАТЬ СЕБЯ СЛАВОЙ. ПОКРЫТЬ СЕБЯ СЛАВОЙ. Прославляться. Петин, с ротой егерей, очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славой (Батюшков. Воспоминания о Петине). Колчерукий покрыл себя когда то немеркнущей славой тем, что в Мингрелии во… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • покрывать дёгтем — пропитывать дёгтем смолить — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы пропитывать дёгтемсмолить EN tar …   Справочник технического переводчика

 • покрывать кожухом — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN hood …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»