Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

чьего

 • 1 dəymək

  1
  глаг.
  1. трогать, тронуть:
  1) прикасаться, прикоснуться, к кому-л., чему-л., дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л. Əl dəymək трогать рукой, mənə dəymə не трогай меня
  2) беспокоить, задевать, обижать кого-л. Uşaqlara dəyməyin не трогайте детей
  3) задевать, задеть, касаться, коснуться чего-л. Güllə sümüyə dəyib пуля задела кость
  2. ударяться, удариться, стукаться, стукнуться. Gəmi sualtı qayaya dəydi пароход ударился о подводную скалу, ayağı dəymək удариться ногой
  3. попадать, попасть. Güllə hədəfə dəydi пуля попала в цель; soyuq dəymək простудиться, простыть
  ◊ azar dəysin! будь (ты, он) проклят!; ayağı bura dəyməsin kimin чтобы чьей ноги здесь не было, чтобы больше духа чьего здесь не было; ayağı dəymək hara ступать ногой куда; ayağı dəyməmiş yer qoymamaq исколесить весь мир; başına dəysin! будь неладен!; bir-birinə dəymək переполошиться, прийти в смятение; qulağıma dəyir до меня доходят слухи; qulağına səs dəymək kimin дойти до слуха чьего; dalından dəymək: 1. kimin выгнать, вышвырнуть кого; 2. nəyin сплавить что, отделаться от чего; dəvənin quyruğu yerə dəyəndə когда рак на горе свистнет; dəymə mənə, dəymərəm sənə не тронь меня – не трону тебя; dilinə bir şey dəyməyib маковой росинки во рту не было; əziyyəti dəymək kimə причинить беспокойство к ому; əl dəyməmişdir не тронуто, не использовано; əlim dəyməmiş … пока не избил, пока не поколотил …; əlim-ayağım dəyməmiş … пока (ты, он) цел …; kefinə dəymək обидеть, испортить настроение; göz dəyməsin не сглазить бы, чтобы не сглазить; gözə dəyən hər nə varsa всё, что попадается на глаза, gözümə bir təhər dəyir kim не в духе, не в настроении кто; köməyi dəymək способствовать, благоприятствовать, помочь, оказать помощь; mənliyinə dəymək задеть самолюбие; sevincindən ayağı yerə dəyməmək прыгать от радости; sözü dəymək kimə обидеть словом кого; xeyri dəymək kimə, nəyə приносить (принести) пользу кому, чему какую; xəsarət dəymək получить телесное повреждение; xətrinə dəymək kimin задеть самолюбие чьё; xətrinə dəyməsin не в обиду будь (будет) сказано; ürəyinə güllə dəysin чтобы пуля тебя (его, её) сразила
  2
  глаг.
  1. заходить, зайти, забегать, забежать, заскакивать, заскочить куда-л. (ненадолго, мимоходом, по пути). Mağazaya dəymək забежать в магазин, poçta dəymək заскочить на почту, aptekə dəymək зайти в аптеку
  2. наведываться, наведаться, заходить, зайти к кому-л., навещать, навестить, посещать, посетить. Xəstəyə dəymək навестить больного, valideynlərinə dəymək навестить родителей; dəyib qayıtmaq сходить, сбегать
  3
  глаг. созревать, созреть, поспевать, поспеть (становиться, стать спелым – о фруктах, арбузе, дыне, помидоре и т.п.). Şaftalı dəyib персик созрел, ərik dəyib абрикос поспел
  4
  глаг. стоить:
  1. иметь денежную стоимость. Bu xalça neçəyə dəyər? сколько может стоить этот ковёр?
  2. заслуживать, быть достойным чего-л. Mübahisəyə dəyməz не стоит спора, zəhmətinə dəyməz не стоит труда
  3. иметь смысл. Baxmağa dəyər стоит посмотреть, getməyə dəyər стоит пойти; ağız açıb danışmağa dəyməz не стоит говорить; dırnağına da dəyməz kimin не стоит даже мизинца чьего; əl bulaşdırmağına dəyməz не стоит пачкать руки; təşəkkür etməyə dəyməz не стоит благодарности; çürük qoza da dəyməz яйца выеденного не стоит; canlara dəyən … прекрасный, отличный, замечательный (о человеке)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəymək

 • 2 layiq

  прил. достойный:
  1. заслуживающий, стоящий чего-л. Hörmətə layiq adam человек, достойный уважения, diqqətə layiq достойный внимания, tərifə layiq достойный похвалы, təqdirə layiq достойный подражания, mükafata layiq достойный награды, cəzaya layiq достойный наказания, başçılıq etməyə layiq nəyə достойный возглавлять что
  2. вполне соответствующий кому-л., чему-л., обладающий требуемыми достоинствами. Müəlliminə layiq şagird ученик, достойный своего учителя, atasına layiq oğul сын, достойный своего отца, dövrümüzə layiq достойный нашей эпохи (нашего времени), tutduğu vəzifəyə layiq adam человек, достойный занимаемой должности (занимаемого поста), adına layiq kimin достойный имени (звания) кого, чьего, xatirəsinə layiq kimin, nəyin достойный памяти чьей, layiq bilmək kimi, nəyi kimə, nəyə считать достойным кого, что кого, чего, layiq olmaq kimə, nəyə быть достойным кого, чего, sevilməyə layiq olmaq быть достойным любви, bir-birinə layiq olmaq быть достойными друг друга, layiq görmək см. layiq bilmək, layiq görülmək удостаиваться, быть удостоенным. Fəxri ada layiq görülmək быть удостоенным почётного звания, dövlət mükafatına layiq görülmək быть удостоенным государственной премии, adına-sanına layiq kimin достойный имени кого, чьего, adınasanına layiq deyil не достойно имени кого, чьего; layiq deyil kimə не к лицу кому, не подобает кому, şəninə (özünə) layiq bilməmək nəyi считать ниже своего достоинства что, özünə layiq подходящий, соответствующий кому-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > layiq

 • 3 çatmaq

  1
  глаг. составить, поставить в козлы. Tüfəngləri çatmaq составить (поставить) ружья в козлы
  2
  глаг. вьючить, навьючивать, навьючить:
  1. нагрузить вьюками. Dəvələri çatmaq навьючить верблюдов
  2. погрузить какую-л. поклажу куда-л., на кого-л. Baqajı (yükü) atlara çatmaq навьючить багаж на лошадей, ağır tayları çatmaq haraya, nəyə навьючить тяжелые вьюки куда, на кого, arabaları çatmaq навьючить арбы
  3
  глаг.
  1. доходить, дойти:
  1) двигаясь, направляясь куда-л., достигнуть какого-л. места, добраться, доехать. Evə çatmaq дойти до дома, iki saata çatmaq дойти за два часа
  2) становиться, стать известным. Müdiriyyətə çatmaq дойти до начальства, bizə belə bir söz-söhbət çatıb ki, … до нас дошли слухи, что …
  3) проникнуть в сознание, стать ясным. Dinləyiciyə çatmaq дойти до слушателя, şagirdlərə çatdı дошло до учащихся, tədricən çatır постепенно доходит
  4) сохраняться, сохраниться до какого-л. времени. Gələcək nəsillərə çatmaq дойти до будущих поколений, zəmanəmizə gəlib çatmaq дойти до наших дней (до нашего времени), əlyazması şəklində çatmaq дойти в рукописи
  5) достигнуть какого-л. предела, уровня. Hərarət 40° çatır температура доходит до 40° (тепла), dərinliyi nəyin 10 m-ə çatır глубина чего доходит до 10 метров, çəkisi bir tonadək çatır вес доходит до одной тонны
  6) быть доставленным, прибыть в место назначения. Məktub çatdı kimə письмо дошло до кого, teleqram çatdı kimə телеграмма дошла до кого
  2. прибывать, прибыть (приехать, приплыть, прилететь). Qatar saat neçədə çatır? во сколько прибывает поезд? Bir saat gec çatdıq мы приехали с опозданием на один час, çatdıq! уже приехали!
  3. догонять, догнать:
  1) двигаясь за кем-л., настигнуть, нагонять, нагнать. Maşına çatmaq догнать машину, kimə çatmaq догнать кого, piyada onun dalından çatmaq mümkün deyil пешком его не догонишь
  2) стать равным в чём-л. с опередившим в успехах, достижениях и т.п. Rəqibinə çatmaq догнать соперника, liderə çatmaq догнать лидера, inkişaf etmiş ölkələrə çatmaq догнать развитые страны, nəyin səviyyəsinə çatmaq догнать по уровню что, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə çatmaq догнать по уровню экономического развития
  4. достигать, достигнуть:
  1) дойти, доехать до какого-л. места, предела. Sahilə çatmaq достигнуть (достичь) берега, çətinliklə çatmaq достигнуть с трудом
  2) доходить, дойти по своим размерам, весу до какого-л. предела. Yüksək səviyyəyə çatmaq достигнуть высокого уровня, yüz faizə çatmaq достигнуть ста процентов, temperatur qırx dərəcəyə çatdı температура достигла сорока градусов
  3) приобрести своими усилиями, добиться чего-л. Məqsədinə çatmaq достигнуть (добиться) цели, arzusuna çatmaq добиться желаемого, kamilliyə çatmaq достигнуть совершенства
  4) доживать, дожить до какого-л. возраста. Həddibüluğa çatmaq достигнуть совершеннолетия, … yaşına çatmaq достигнуть какого-л. возраста
  5. успевать, успеть (оказаться в состоянии сделать что-л. за определённый промежуток времени, прибыть куда-л. к сроку). Başlanğıcına çatmaq nəyin успеть к началу чего, açılışına çatmaq nəyin успеть к открытию чего, qatara çatmaq успеть к поезду (на поезд), dərsə çatmaq успеть на урок
  6. наставать, настать (подходить, подойти). Növbəniz çatdı ваша очередь подошла, vaxtı çoxdan çatıb nəyin давно подошло (настало) время чего
  7. хватать, хватить, быть достаточным для кого-л., чего-л. Gücü çatar kimin nəyə сил хватит у кого на что, neçə manat çatar nəyə сколько манатов хватит на что, bütün kəndə çatar хватит всей деревне, qışadək çatar хватит до зимы, maaşadək çatar хватит до зарплаты, bir aya (aylığa) çatar хватит на один месяц
  8. дожить (достигнуть какого-л. возраста). Yüzə çatmaq дожить до ста, işıqlı günlərə çatdıq дожили до светлых дней
  9. причитаться (подлежать уплате, следовать к получению). Sizə nə qədər çatacaq? сколько вам причитается? Ona yüz min manat çatacaq ему причитается сто тысяч манатов
  10. доставаться, достаться:
  1) перейти, поступить в распоряжение, в собственность. Hamıya çatacaq (çatar) всем достанется
  2) явиться, оказаться каким-л. для усвоения, овладения, преодоления; даться. Bu elm ona asanlıqla çatmadı нелегко досталась ему эта наука
  11. равняться:
  1) сопоставляя с кем-л., с чем-л., признавать равным. Sən ona bilikdə çata bilməzsən ты не можешь равняться с ним в знаниях
  12. поравняться (приблизившись, оказаться рядом с кем-чем-л.)
  13. доноситься, донестись:
  1) достигнуть чьего-л. слуха (о звуках). Qulağına çatmaq kimin донестись до слуха чьего, кого
  2) дойти до сведения, стать известным (о слухах, известиях и т.п.). Kimin ölüm xəbəri çatdı kimə известие о смерти кого, чьей донеслось до кого
  14. соединиться, связаться, слиться друг с другом. Sevgilisinə çatmaq соединиться с любимой (возлюбленной), добиться её руки; başa çatmaq завершаться, завершиться; dadına çatmaq подоспеть на выручку; gücü çatmaq kimə, nəyə одолеть, осилить кого, что, справиться с кем, с чем; muradına (murazına) çatmaq осуществить мечту, добиться желаемого
  4
  глаг. разводить, развести, разжигать, разжечь (огонь, костёр и т.п.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çatmaq

 • 4 çıxmaq

  1
  глаг.
  1. выходить, выйти:
  1) уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. Evdən çıxmaq выйти из дому, kabinetdən çıxmaq выйти из кабинета, arxa qapıdan çıxmaq выйти через чёрный ход, pəncərədən çıxmaq выйти через окно, cəld çıxmaq выйти быстро, gizlincə çıxmaq выйти тайком
  2) отправляться (о движении транспортных средств в соответствии с расписанием). Qatar saat 20.00-da çıxır поезд выходит (отправляется) в 20.00 часов
  3) прийти куда-л., оказаться где-л., появиться, показаться. Küçəyə çıxmaq выйти на улицу, həyətə çıxmaq выйти во двор, havaya çıxmaq выйти на воздух, metroya çıxmaq выйти к метро, səhnəyə çıxmaq выйти на сцену
  4) отправиться с какой-л. целью, обозначенной существительным. Kəşfiyyata çıxmaq выйти на разведку, gəzintiyə çıxmaq выйти на прогулку, ova (şikara) çıxmaq выйти на охоту, ərzaq almağa çıxmaq выйти за продуктами, həkim dalınca çıxmaq выйти за врачом
  5) перен. перестать участвовать в чём-л., выбить из состава чего-л., перестать быть членом чего-л. Döyüşdən çıxmaq выйти из боя, oyundan çıxmaq выйти из игры, komissiyanın tərkibindən çıxmaq выйти из состава комиссии
  6) покинуть что-л., прекратить своё пребывание где-л. Məktəbdən çıxmaq выйти из школы, xəstəxanadan çıxmaq выйти (выписаться) из больницы
  7) показаться из земли; взойти (о растениях). Ot çıxıb травка взошла
  8) перестать находиться в как ом-л. положении, состоянии. Böhrandan çıxmaq выйти из кризиса, itaətdən çıxmaq выйти из повиновения, nəzarətdən çıxmaq выйти из-под контроля, tabelikdən çıxmaq выйти из подчинения, təsir altdan çıxmaq выйти из-под влияния, hövsələdən çıxmaq выйти из терпения, çətin vəziyyətdən çıxmaq выйти из затруднительного положения
  9) быть выпущенным, изданным. Çapdan çıxmaq выйти из печати, jurnalın birinci nömrəsi (sayı) çıxıb вышел первый номер журнала, ekranlara çıxmaq выйти на экраны
  10) быть принятым, объявленным, изданным. Hökumətin yeni qərarı çıxıb вышло (принято) новое постановление правительства
  11) достичь какого-л. положения, стать кем-л. в результате занятий, труда и т.п. Əlaçı çıxmaq выйти в отличники
  12) стать кем-л. в результате развития, обучения, труда и т.п., получиться. Onlardan yaxşı futbolçu çıxacaq из них выйдут хорошие футболисты, səndən müəllim çıxar из тебя выйдет учитель (педагог)
  13) получиться в результате какой-л. работы над чем-л. Bu parçadan iki kostyum çıxar из этого материала выйдет два костюма
  14) произойти откуда-л., из какой-л. среды. O, müəllim ailəsindən çıxıb он вышел из семьи учителя, biz hamımız xalq içərisindən çıxmışıq мы все вышли из народа (из гущи народной), aşağı təbəqədən (zümrədən) çıxmaq выйти из низов
  15) израсходоваться, истратиться. Avadanlıq almağa zavodun 50 milyon manatı çıxdı на покупку оборудования у завода вышло 50 миллионов манатов; Kitaba çoxlu pulum çıxdı на книги у меня вышло очень много денег
  16) оканчиваться, истекать (о сроке, времени). Mart çıxdı март вышел
  17) только в 3-л. выдвинуться (о деталях, частях механизмов)
  18) допустить сбой в чём-л., нарушая целостность, ритмичность, установленный порядок. Rejimdən çıxmaq выйти из режима, cədvəldən (kənara) çıxmaq выйти из расписания, qrafikdən çıxmaq выйти из графика
  19) оказаться шире какой-л. области знания, деятельности, норм и т.п. Hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выйти за пределы чего
  20) получиться, быть решённым, поддаться решению. Məsələ çıxdı задача вышла (получилась)
  21) появиться где-л. для какой-л. деятельности, для участия в чём-л. Kürsüyə çıxmaq выйти на трибуну, rinqə çıxmaq выйти на ринг, dünya meydanına çıxmaq выйти на мировую арену
  22) установить связь, контакты, завязать какие-л. отношения с кем-л. Efirə çıxmaq выйти в эфир:
  1) начать радио- или телепередачу; транслироваться (о передачах)
  2) установить радиосвязь с кем-л., с чем-л.:
  3) действовать, работать (о радиопередатчике)
  23) только в 3-л. становиться видным, видимым, заметным, выступать из чего-л., из-под чего-л. Qaranlıq (zülmət) içindən çıxmaq выходить из мрака
  24) взять какое-л. направление, курс при движении, начать движение в соответствии с заданным направлением. Orbitə çıxmaq выходить на орбиту (о космонавтах и космическом корабле)
  25) приводить, выводить куда-л. (о дороге, тропинке и т.п.). Küçənin bir ucu çaya çıxır улица одним концом выходит к реке
  26) быть обращённым куда-л., расположенным с какой-л. стороны (о двери, окне, фасаде дома и т.п.). Evin pəncərələri küçəyə çıxır (baxır) окна дома выходят на улицу
  27) стать победителем, лидером и т.п. в чём-л. или занять какое-л. место. Qalib çıxmaq выйти победителем, birinci yerə çıxmaq выйти на первое место
  28) только в 3-л. получиться в процессе какой-л. деятельности, в результате труда и т.п. Layihə əla çıxıb проект вышел превосходно; əlindən çıxıb kimin вышло из рук кого, чьих; xeyir (fayda) çıxmır nədən пользы (выгоды) не выходит из чего, heç bir şey çıxmır ничего не выходит
  29) разг. получиться в результате чего-л. как следствие чего-л., оказаться. Günahkar çıxmaq выйти виноватым, haqlı çıxmaq выйти правым
  30) с придат. изъясн. выходит, что. Belə çıxır ki, təkcə sən yaxşı işləyirsən выходит, что только ты хорошо работаешь
  2. выезжать, выехать:
  1) уехать за пределы чего-л., куда-л., отправиться на каком-л. виде транспорта из одного места в другое. Şəhərdən çıxmaq выехать их города, stansiyadan çıxmaq выехать со станции, avtobusla çıxmaq выехать автобусом (на автобусе), qatarla çıxmaq выехать поездом (на поезде), səhər tezdən çıxmaq выехать ранним утром, cədvəl üzrə axşam saat 8-də çıxmaq выехать в 8 вечера по расписанию, maşın həyətdən çıxdı машина выехала со двора
  2) двигаясь откуда-л., прибыть куда-л. (на машине, лошади и т.п.). Qarajdan çıxmaq выехать из гаража, döngədən çıxmaq выехать из-за поворота, tuneldən çıxmaq выехать из туннеля, onlar şose yoluna çıxdılar они выехали на шоссе (шоссейную дорогу)
  3) уехать, отправиться с какой-л. целью. Ezamiyyətə çıxmaq выехать в командировку, onlar maşınla avadanlıq dalınca çıxıblar они выехали на машине за оборудованием, hər il yaylağa çıxırdıq каждый год мы выезжали на дачу
  4) оставить, покинуть прежнее местожительство. O, Azərbaycandan iyirmi il bundan əvvəl çıxıb он выехал из Азербайджана двадцать лет тому назад, bu mənzildən keçmiş sakinlər 2 gündür ki çıxıb из этой квартиры прежние жильцы выехали два дня тому назад
  3. вылетать, вылететь откуда-л.:
  1) вырываться откуда-л. наружу или куда-л. Kolların arasından bir dəstə quş çıxdı из кустов вылетела стайка птиц
  2) отправляться в полёт, направляться куда-л. воздушным транспортом. Təyyarə axşam saat 900-da çıxır самолёт вылетает в 900 вечера, aerodromdan çıxmaq вылетать с аэродрома
  3) только 3-л.: вырвавшись откуда-л., стремительно подняться в воздух (о снаряде, пробке и т.п.). Tıxac butulkanın ağzından çıxdı пробка вылетела из горлышка бутылки
  4) вырываться откуда-л. наружу (о пламени, клубах дыма, пыли и т.п.). Şkafın arxasından toz burumları çıxırdı из-за шкафа вылетали клубы пыли, sobanın içindən qığılcımlar çıxırdı из печи вылетали искры
  5) разг. стремительно выбежать, выехать, выплыть откуда-л. Biz tez küçəyə çıxdıq мы сразу вылетели на улицу
  4. вылезать, вылезть:
  1) выбраться откуда-л. куда-л. ползком, цепляясь ногами и руками. Yarğandan çıxmaq вылезать из оврага, çalanın dibindən (içindən) çıxmaq вылезать из дна воронки
  2) разг. выходить (из вагона, машины и т.п.)
  3) разг. пробираясь, выбираясь с трудом, медленно выходить откуда-л. Anbardan çıxmaq вылезть из кладовой
  4) с трудом, с напряжением выходить из каких-л. затруднений. Borcdan çıxmaq (qurtarmaq) вылезть из долгов
  5) показаться наружу; высунуться, выбиться. Divanın yayları çıxıb пружины в диване (дивана) вылезли
  6) перен. неожиданно выявиться (о чём-л. нежелательном). Üzə çıxdı вылезло наружу что
  5. выползать, выползти:
  1) ползя, появиться откуда-л., где-л. (о насекомых, пресмыкающихся и т.п.). Kolun içindən ilan çıxdı из куста выползла змея, almanın içindən qurd çıxdı из яблока выполз червяк
  2) выбраться откуда-л. куда-л. ползком (о людях, животных)
  3) только в 3-л. перен. простореч. объявляться, начинать проявлять себя (обычно о ворах, бандитах и т.п.). Oğrular zibil çalalarından çıxdılar воры выползли из мусорных ям
  6. выбиваться, выбиться:
  1) с трудом выбраться, выйти откуда-л.; вырваться. Mühasirədən çıxmaq выбиться (выбраться) из окружения, maşın palçıqdan (zığdan) çıxdı машина выбралась из грязи
  2) только в 3-л.: вырываться откуда-л. вверх, наружу (о струе воды, пара). Zavod borularından alov və tüstü burumları çıxırdı из заводских труб клубами вырывался чёрный дым и пламя
  3) высунуться (о заправленной во что-л. одежде). Qalstuku pencəyin altından çıxıb kimin галстук у кого, чей выбился из-под пиджака
  4) разг. нарушить установленное расписание, график. Qrafikdən çıxmaq выбиться из графика
  7. выбираться, выбраться:
  1) выбиться 1
  2) влезать, влезть наверх; взобраться. Dağa çıxmaq выбраться на гору, evin damına çıxmaq выбраться (залезть, влезть) на крышу
  3) покинуть кабину, повозку или какое-л. небольшое (тесное или узкое) помещение. Maşının kabinəsindən güclə çıxmaq выбраться с трудом из кабины машины
  4) удалиться из опасного, труднопроходимого и т.п. места. Buralar tayqa meşələridir, girən çətin çıxar леса здесь – тайга, зайдешь – нескоро выберешься
  5) перен. разг. с трудом преодолеть какое-л. состояние, освободиться от него. Əngəldən (cəncəldən) sağ salamat çıxmaq благополучно выбраться из передряг, tilsimdən çıxmaq выбиться из заколдованного круга
  8. вырываться, вырваться:
  1) выдернуться, вытащиться. Diş çıxdı зуб вырвался
  2) рывком, силой освободиться от чьих-л. рук. Əlindən çıxmaq kimin вырваться из рук кого, чьих
  2) силой, преодолев препятствия, освободиться, спастись. Azadlığa çıxmaq вырваться на свободу (на волю)
  3) уйти вперёд, обогнать. İrəli çıxmaq вырваться вперёд (опередить кого-л., что-л. в чём-л.)
  9. вытаскиваться, вытащиться; извлечься, выниматься, вынуться (обычно о чём-л. укреплённом, застрявшем, вонзившемся). Mıx divardan çətin çıxdı гвоздь с трудом вытащился из стены, açar qıfıldan çıxmır ключ из замка не вынимается, xəncər qınından asan çıxır кинжал легко вынимается из ножен
  10. всходить, взойти:
  1) идя, подняться куда-л., на какое-л. возвышение. Dağın zirvəsinə çıxmaq взойти на вершину горы, evin artırmasına çıxmaq всходить на крыльцо дома, pilləkənlə (nərdivanla) çıxmaq всходить по лестнице (по трапу)
  2) только в 3-л.: появиться, подняться над горизонтом (о небесных светилах). Gün çıxdı солнце взошло
  3) только в 3-л.: проросши, показаться на поверхности почвы (о растениях). Cücərtisi çıxıb nəyin ростки чего взошли; gedib çıxmaq, başlanğıcını götürmək восходить (иметь своим началом что-л., вести своё происхождение от кого-л., чего-л.). Bu ölkələrlə bizim siyasi və iqtisadi əlaqələrimiz XV əsrə gedib çıxır наши политические и экономические связи с этими странами восходят к XV веку
  11. взбираться, взобраться (преодолевая трудности, забраться наверх, влезть на что-л.). Ağaca çıxmaq взобраться (залезть, забраться) на дерево, evin damına çıxmaq взобраться (залезть) на крышу дома, dağa çıxmaq взобраться на гору
  12. разг. подниматься, подняться (переместиться куда-л. вверх; взойти). Yuxarı mərtəbəyə çıxmaq подняться на верхний этаж, kürsüyə çıxmaq подняться на трибуну; liftlə çıxmaq подниматься на лифте
  13. выступать, выступить:
  1) выйти вперёд, отделившись от других. Ortasına çıxmaq nəyin выступить на середину чего
  2) выйти, сняться со своей стоянки, отправиться (в поход, в путь и т.п.). Yürüşə çıxmaq выступить в поход
  3) выйти из своих границ, за свои пределы (о реке, воде и т.п.). Çay tez-tez sahilindən çıxır река часто выступает из берегов
  14. сходить, сойти:
  1) оставить какое-л. место, перейдя на другое или перейти с одного пути на другой. Yoldan çıxmaq сойти с дороги
  2) соскочить, сместиться при движении с предназначенного места. Qatar relsdən çıxdı поезд сошёл с рельсов
  3) сорваться, стать высказанным. Dilindən çıxmaq kimin сойти с языка у кого
  4) перестать использоваться (о пьесах), демонстрироваться (о фильмах). Repertuardan çıxmaq сойти с репертуара
  15. сниматься, сняться:
  1) отделиться, открепиться, соскочить (о чём-л. насаженном, навешенном). Qapı həncamadan çıxdı дверь снялась с петель
  2) стащиться (об одежде, обуви). Çəkmə asanlıqla çıxdı сапог сам легко снялся
  3) перестать числиться в каких-л. списках. Uçotdan çıxmaq сняться с учёта
  16. выбывать, выбыть:
  1) покинуть прежнее местожительство или местопребывание; выехать. Biz hələ oradan çıxmamış güclü yağış başladı мы ещё не успели выбыть оттуда, как хлынул сильнейший дождь
  2) переставать числиться где-л., оставить службу, занятие и т.п. O, məktəbdən xəstəliyinə görə çıxdı он выбыл из школы по болезни, yarış iştirakçıları siyahısından çıxmaq выбыть из числа участников соревнований, uduzan turnirdən çıxırdı проигравший выбывал из турнира
  17. вывихиваться, вывихнуться (сместиться – о суставе, об отдельных костях). Qolu çıxıb kimin рука вывихнулась у кого, вывихнул себе руку кто
  18. прорезываться, прорезаться:
  1) появиться на поверхности десны (о растущих зубах). Körpənin dişləri çıxır у младенца прорезываются зубы
  2) прорасти. Tumurcuqların içərisindən yarpaqcıqlar çıxıb из почек прорезались листочки
  19. разг. вскочить, выскочить (неожиданно появиться, возникнуть на поверхности чего-л. – о прыщах, нарывах и т.п.). Onun burnundan sızanaq çıxıb у него на носу вскочил прыщик, gözündən itdirsəyi çıxıb kimin на глазу у кого вскочил (появился) ячмень, alnından çiban çıxıb kimin на лбу у кого выскочил (вскочил) чирей
  20. добываться (извлекаться из недр земли – о полезных ископаемых). Qızıl çıxır harada, haradan добывается золото где, bu ərazidən yüksəkkeyfiyyətli neft çıxır на этой территории добывается высококачественная нефть
  21. разг. производиться, выпускаться (вырабатываться, изготовляться – о станках, машинах, оружии и т.п.)
  22. разг. появляться, появиться:
  1) быть изобретённым. Bu maşının yeni modeli çıxıb появилась новая модель этой машины, tüfəng hansı əsrdə çıxıb? в каком веке было изобретено (появилось) ружьё?
  2) выйти в свет, быть опубликованным. Qəzetdə lüğətimiz haqqında məkələ çıxıb в газете появилась статья о нашем словаре
  23. найтись, обнаружиться, оказаться. İtirilmiş kitab şkafdan çıxdı утерянная книга нашлась в шкафу
  24. доходить, достигать, достигнуть какого-л. уровня, предела, высоты и т.п., быть на каком-л. уровне, пределе, высоте и т.п. Orada qar dizə çıxır снег там по колено (доходит до колена), palçıq qurşağa çıxır harada грязь (болото) по пояс (доходит до пояса) где
  25. получаться, получиться, удаваться, удаться; выйти. Bundan heç nə çıxmaz из этого ничего не получится, fotoşəkil yaxşı çıxıb фотография получилась хорошо
  26. кончаться, кончиться, быть на исходе (о месяце, временах года). Qış çıxdı зима кончилась (прошла)
  27. дотянуть, дожить. Yaza çıxmaq:
  1) дожить до весны
  2) перезимовать благополучно (о скоте); sabaha (səhərə) çıxmaq дожить до утра; yüzə çıxmaq дожить до ста
  28. последовать, получиться. Cavab çıxmadı kimdən ответа не последовало от кого, xəbər çıxmadı kimdən вестей нет от кого
  29. считать, счесть, признавать, признать, воспринимать кого кем, каким, отнести к числу кого. Öldüyə çıxmaq kimi считать умершим (погибшим) кого
  30. оказываться, оказаться (предстать, явиться на деле, в действительности каким-л., кем-, чём-л.). Qohum çıxmaq оказаться родственником, tanış çıxmaq оказаться знакомыми, doğru çıxmaq оказаться правильным, sözləri yalana çıxdı kimin слова чьи оказались ложью, haqlı çıxmaq оказаться правым, düşmən çıxmaq оказаться врагом, satqın çıxmaq оказаться предателем
  31. оставить (уйти от кого-л., прекратить совместную жизнь, покинуть, бросить; развестись с кем-л. – о женщине). Arvad ərindən çıxdı женщина (жена) развелась с мужем
  ◊ ağ günə çıxmaq дожить до счастливых дней (лучших времён), дождаться счастливых дней (лучших времён); ağzından çıxmaq: 1. вырваться из уст неожиданно для себя, выболтать; 2. упустить что-л. (очень выгодное, полезное и т.п.); ağlı başından çıxmaq сходить, сойти с ума; ağlından çıxmaq выходить, выйти из головы (забываться, забыться, ускользнуть из памяти), adam arasına çıxmaq выйти в люди (после долгих усилий занять высокое положение в обществе, в жизни); adı çıxmaq приобретать, приобрести славу, известность; adı pisə çıxmaq приобрести дурную славу; cığırından çıxmaq (yolundan çıxmaq) выходить, выйти из колеи; перестать вести привычный образ жизни; altından çıxmaq избавиться, покончить с чем-л.; одолеть, преодолеть что-л.; суметь расплатиться (с долгами); aradan çıxmaq
  1) дать стрекача (стремительно убежать)
  2) выйти из игры; acığını çıxmaq kimdən, nədən сорвать сердце (злость) на ком; başı çıxmaq nədən знать (понимать) толк, смыслить, разбираться в чём; başına çıxmaq:
  1) садиться (сесть) на голову кому
  2) ударить в голову (о спиртных напитках); başından (yadından) çıxmaq выходить, выйти (вылететь) из головы (забываться, забыться); başından (ağlından) çıxmamaq не выходить из головы (из ума) чьего, кого; bərkdənboşdan çıxmaq пройти тяжкие испытания; bəxtinə çıxmaq kimin выпасть на счастье кому; boğaza çıxmaq быть по горло (в большом объёме, количестве и т.д. – о чём-л.); borcdan çıxmaq выйти из долгов (рассчитаться с долгами); boşa çıxmaq
  1) пропадать, пропасть даром
  2) дать осечку, выйти осечке (о неудаче, промахе и т.п.); varyoxdan çıxmaq
  1) обанкротиться; см. müflisləşmək
  2) беднеть, обеднеть, истратить, израсходовать всё до последнего; vəziyyətdən çıxmaq выходить, выйти из положения (суметь избавиться от затруднений); qabağa çıxmaq выходить, выйти, выступать, выступить вперёд; qabağına çıxmaq kimin, nəyin:
  1) выходить, выйти на встречу к ому, ч ему
  2) принимать, принять вызов кого, чьего; быть готовым потягаться с кем; qabıqdan çıxmaq см. dəridən-qıbıqdan çıxmaq; qarşı çıxmaq kimə, nəyə:
  1) бороться против кого, чего
  2) выступать, выступить против кого
  3) противопоставить себя к ому, чему; qələmindən çıxmaq выйти из-под пера кого, чего; быть написанным, созданным к ем; daşdan çıxmaq в сочет. çörəyi daşdan çıxır kimin с трудом зарабатывает кто себе на хлеб насущный; dəridən-qabıqdan çıxmaq из кожи (вон) вылезть (стараться изо всех сил); dönük çıxmaq оказаться изменником по отношению к кому-, к чему-л., оказаться отщепенцем; əvəzini çıxmaq nəyin
  1) брать, взять реванш, отреваншироваться. Məğlubiyyatin əvəzini çıxmaq взять реванш за поражение
  2) мстить, отомстить кому-л. за кого-л., что-л.; əli boşa çıxmaq остаться с носом, потерпеть неудачу в чём-л.; əlindən çıxmaq:
  1) упустить кого, что
  2) лишиться кого, чего; ərşə çıxmaq (səsi, naləsi, fəryadı) вопить; неистово кричать; istefaya çıxmaq выйти (уйти) в отставку, подать в отставку; yaddan çıxmaq забываться, забыться, быть забытым; yadından, yaddaşından çıxmaq kimin
  1) выйти, вылететь из памяти (из головы) кого, чьей, забыться
  2) забыть кого, о ком, что, о чём; yoldan çıxmaq сбиваться, сбиться с (правильного) пути; yoxa çıxmaq исчезнуть бесследно, пропасть без вести; как (будто, словно) в воду кануть; kənara çıxmaq nədən выходить, выйти за пределы чего; geyimdən çıxmaq обноситься (износить, потрепать свою одежду, обувь); gözləri kəlləsinə çıxdı kimin глаза полезли на лоб; güllə kimi çıxmaq haradan,haraya вылететь пулей откуда, куда; özündən çıxmaq выходить, выйти из себя (потерять самообладание); sahilindən çıxmaq выходить, выйти из берегов (разлиться – о реке); səs-soraq çıxmadı kimdən, nədən ни звука, ни слуха; ни слуху, ни духу о ком, о чём (нет никаких известий); səhərə çıxmaq дожить до утра; sınaqdan çıxmaq выйти из испытаний, выдержать труднейший экзамен, тяжёлое испытание; sıradan çıxmaq выходить, выйти (выбыть) из строя; стать недействующим, негодным, неработоспособным; sözündən çıxmaq kimin ослушаться кого; sudan quru çıxmaq выходить, выйти сухим из воды (остаться безнаказанным); təqaüdə (pensiyaya) çıxmaq выйти (уйти) на пенсию (перестать работать, служить, получая пенсию); üzə çıxmaq всплыть на поверхность, наружу, выйти наружу, обнаруживаться, обнаружиться; hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выходить, выйти за пределы чего; xatirindən çıxmaq см. yadından çıxmaq kimin; xəyalından çıxmaq kimin см. xatirindən çıxmaq; xəcalətindən çıxmaq kimin отблагодарить кого (вознаградить чём-л. за какую-л. услугу); cızığından çıxmaq: 1. переходить, перейти границы дозволенного; 2. сбиваться, сбиться с правильного пути
  2
  глаг. вычитать, вычесть:
  1. отнимать, отнять одно число от другого, произвести вычитание. Doqquzdan beş çıxmaq вычесть пять из девяти
  2. удержать какую-л. сумму из денег, предназначенных к выдаче. Qonorardan çıxmaq вычесть из гонорара, maaşdan çıxmaq вычесть из зарплаты, hansı məbləğdən çıxmaq вычесть из какой суммы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çıxmaq

 • 5 nəzər

  сущ. 1 взгляд, взор:
  1) устремлённость, направленность глаз, зрения на кого-, на что-л. Nəzərdən keçirmək обвести взглядом, nəzər salmaq nəyə бросить взгляд на что
  2) выражение глаз. Qüssəli nəzərlər печальные взгляды, aydın nəzər ясный взгляд, xoş nəzər добрый взгляд, sərt nəzər суровый взгляд, iti nəzər острый взгляд, şübhəli nəzər подозрительный взгляд, sakit nəzər спокойный взгляд
  2. глаз (дурной глаз, сглаз). Pis nəzərdən qorumaq беречь от дурного глаза, nəzərə inanmaq верить в сглаз
  ◊ nəzər dairəsi поле зрения, nəzər dairəsindən çıxmaq выпадать из поля зрения; nəzər yetirmək обращать, обратить внимание; nəzər salmaq kimə, nəyə бросать, бросить взгляд на кого, на что; вскидывать, вскинуть глаза (взгляд) на кого, на что; nəzərdə tutmaq (saxlamaq) kimi, nəyi иметь в виду кого, что; nəzərdə tutulmaq иметься в виду, nəzərdən çıxarmaq kimi, nəyi упускать, упустить из виду кого, что; nəzərdən qaçmaq быть упущенным из виду, nəzərdən düşmək упасть в чьих-л. глазах, nəzərdən keçirmək nəyi пробежать глазами что, по чему; nəzərdən kənarda вне поля зрения чьего-л.; nəzərdən salmaq kimi унизить кого в чьих-л. глазах; nəzərə almaq nəyi принимать, принять во внимание что; nəzərə çarpmaq бросаться, броситься в глаза; nəzəri cəlb etmək привлекать, привлечь внимание; nəzərində ucalmaq kimin вырасти в чьих глазах; nəzərində ucaltmaq kimin kimi, nəyi возвышать, возвысить кого, что в глазах чьих, кого; nəzərindən düşmək упасть в чьём-л. мнении; nəzərindən heç bir şeyi qaçırmamaq ничего не упускать из виду; nəzərindən qaçırmaq упускать, упустить из виду; nəzərinə çatdırmaq: 1. доводить, довести до чьего-л. сведения; 2. ставить, поставить на вид кому что-л.; nəzər dəyib kimə сглазили кого, nəzərə gəlmək быть подверженным дурному глазу

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nəzər

 • 6 şüur

  сущ.
  1. сознание:
  1) восприятие и понимание окружающей действительности, свойственное человеку, способность осмысленно воспринимать окружающее. Şüurunu (huşunu) itirmək:
  1. потерять сознание (разум)
  2. лишиться сознания (разума), сойти с ума, помутиться разумом; şüuru (huşu) özünə gəldi он пришёл в сознание; сознание вернулось (возвратилось) к нему; şüuru (huşu) özündə olmaq быть в сознании; şüuru (huşu) özündə olmamaq быть, находиться без сознания
  2) мыслительная деятельность, осмысление окружающего; ум, разум. Şüurun inkişafı развитие сознания, şüurun formalaşması формирование сознания, şüurunu tərbiyə etmək воспитывать сознание чьё, кого; şüurunu zəhərləmək отравлять сознание, şüuruna hakim kəsilmək овладевать сознанием кого, чьим; şüuruna təsir etmək воздействовать, повлиять на сознание кого, чьё; şüurunda iz buraxmaq оставить след в сознании
  3) филос., псих. высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности. Şüur beynin funksiyasıdır сознание есть функция мозга
  4) филос. психология, политические и философские взгляды, религиозные, художественные и прочие воззрения людей как представителей определенных общественных классов. Barlıq şüuru müəyyən edir бытие определяет сознание, dini şüurun formaları формы религиозного сознания, ictimai şüur общественное сознание, insanların şüurunda keçmişin qalıqları пережитки прошлого в сознании людей
  5) понимание, осознание общественной жизни человеком или группой людей; сознательность. Vətəndaşlıq şüuru гражданское сознание, kütlələrin siyasi şüurunun artması (yüksəlməsi) рост политического сознания (политической сознательности) масс
  2. самосознание (полное понимание самого себя, своей роли в жизни, в обществе). Milli şüurun (özünüdərkin) oyanışı пробуждение национального самосознания
  3. ум, рассудок, разум (в противоположность чувству). Şüurum məni bu addımı atmaqdan çəkindirirdi мой разум удерживал меня от этого шага, şüur pozğunluqları (şüurun toranlaşması) расстройство сознания (помрачнение сознания); şüuru dolaşıb kimin сознание помрачилось, рассудок помрачился у кого; şüurunu dolaşdırmaq (ağlını çaşdırmaq) помрачить (лишить ясности) сознание (разум, рассудок, ум); şüuruna çatmaq kimin: 1. осознать, понять; 2. доходить до сознания кого, чьего; şüuruna çatmamaq kimin: 1. не осознать, не понять чего; иметь короткий ум; 2. не доходить, не дойти до сознания кого, чьего. Qocanın sözləri onun şüuruna çatmırdı слова старика не доходили до его сознания

  Azərbaycanca-rusca lüğət > şüur

 • 7 hamam

  баня. hamam suyu ilə dost tutmaq приобрести друга, приятеля или добиться чьего-либо расположения без материальных затрат, без ущерба для своих интересов, задаром.

  Азербайджанско-русский словарь > hamam

 • 8 ad

  I
  сущ.
  1. имя. Ad qoymaq дать имя, назвать; adını və atanın adını söylə назови имя и отчество, sizin adınızdan от вашего имени, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu институт языкознания имени Насими, kimin adına на имя кого, sizin adınıza məktub var есть письмо на ваше имя
  2. кличка
  3. название, наименование. Bitkinin adı название растения, kitabın adı название книги, ad göstəricisi указатель наименований
  4. звание. Kapitan adı almaq получить звание капитана, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı истор. звание Героя Социалистического Труда, təyyarəçi-kosmonavt adı звание лётчика – космонавта, şərəfli ad почётное звание, professor adı звание профессора
  5. разг. степень. Elmlər namizədi adı (elmi dərəcəsi) степень кандидата наук, elmlər doktoru adı (elmi dərəcəsi) степень доктора наук
  6. разг. слава. Onun elə adı var imiş у него одна только слава
  II
  прил.
  1. именной. библ. Adlar göstəricisi именной указатель, adlar siyahısı именной список, adlar ayrıcısı именной разделитель
  2. титульный. Ad səhifəsi титульная страница
  ◊ adı var, özü yox одно название; пустой звук; ad qazanmaq приобретать, приобрести славу (известность); ad qazandırmaq kimə прославлять, прославить кого; ad qoymaq kimə давать, дать имя кому, назвать, давать, дать название; ad qoyub getmək (ad qoymaq) оставлять, оставить о себе память; ad qoşmaq kimə наклеивать, наклеить ярлык кому; adını daşımaq носить чьё имя, носить звание …, adı anılmaq kimin быть упомянутым; adı altında məlumdur (məşhurdur) известен под именем …, известен под названием …, adı batmaq терять, потерять доброе имя, терять, потерять славу; adını batırmaq: 1. терять, потерять былую славу, известность; 2. опорочить доброе имя чьё; ad vermək присваивать, присвоить, присуждать, присудить звание; adı dillərdə əzbər olmaq: 1. прославиться; 2. склоняться на все лады; adı dildən düşməmək: 1. приобрести добрую славу; 2. быть притчей во языцех; adını biabır etmək позорить своё имя; adına ləkə vurmaq пачкать своё имя; adına layiq olmaq kimin быть достойным имени чьего, кого; adına qara yaxmaq очернить, запятнать чью репутацию; adını qorumaq оберегать, беречь своё имя; adı üstündə əsmək дорожить своим именем; adımı dəyişərəm (etməsəm) я не я буду (если не сделаю); adını tutub gəlmək kimin обращаться, обратиться к кому с надеждой на помощь; adı çəkilmək быть упомянутым, быть названным по имени; adını çəkmək: 1. kimin назвать имя, упомянуть имя чьё; 2. nəyin упомянуть название чего; adını çək, qulağını bur лёгок (легка) на помине; adın oldu göbələk, gir səbətə назвался груздем, полезай в кузов; adı pisə çıxmaq приобрести дурную славу; adı çıxmaq приобретать, приобрести славу, приобретать, приобрести известность; adı tutulmaq kimin быть названным; adı siyahıya salınmaq быть включенным в список; adı qara gəlmək получить весть о смерти чьей; adın qalsın чтоб тебе пусто было; ни дна тебе, ни покрышки; adın batsın чтоб ты сгинул, пропал, чтобы тебя не стало; adı gələndə при одном имени; adı çəkiləndə при упоминании имени; adına dəyməz kimin не к лицу кому, не подобает кому

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ad

 • 9 baiskarlıq

  сущ. виновность; причина (чьего-л. несчастья, чьей-л. беды, неудачи и т.п.о ком-л.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baiskarlıq

 • 10 baş

  I
  сущ.
  1. голова:
  1) часть тела. Adam (insan) başı человеческая голова, başını bağlamaq повязать голову, başım ağrıyır у меня голова болит, başını tərpətmək качать головой
  2) ум, сознание, рассудок. Başı boş пустая голова, başı işləyir kimin голова работает у кого
  3) в значении единицы счёта (скота). Yüz başdan ibarət sürü стадо в сто голов
  2. головка:
  1) утолщенная или выступающая часть, конец чего-л., шляпка. Boltun başı головка болта
  2) шарообразный плод некоторых растений. Bir baş soğan головка лука, bir baş sarımsaq головка чеснока
  3) пищевой продукт в виде шара или конуса (в сочет. с числит.). Bir baş qənd головка сахара, iki baş pendir две головки сыра, xaşxaş başı маковая головка
  3. душа (о человеке – обычно при указании количества членов семьи). İki baş külfət семья из двух душ, из двух человек
  4. вершина, верхушка, макушка. Dağın başı вершина горы, ağacın başı верхушка (макушка) дерева
  5. начало, передняя часть, перёд. Dəstənin başı передняя часть отряда, tarlanın başı начало поля
  6. заголовок. Məqalənin başı заголовок статьи
  7. почётное место (в комнате, за столом и т.п.), красный угол. Qonaqları başda əyələşdirdilər гостей усадили на почётном месте
  8. верховье, исток (реки, ручья). Çayın başı верховье реки, bulağın başı исток родника
  9. причина, первопричина. Hər işin (işlərin) başı одур всему причина он
  II
  прил.
  1. головной:
  1) относящийся к голове. Baş ağrısı головная боль
  2) предназначенный для головы. Baş geyimi головной убор
  3) находящийся в верхней, передней или начальной части чего-л. Baş qurğu головное сооружение, baş vaqon головной вагон
  2. главный:
  1) старший по положению, возглавляющий что-л. Baş həkim главный врач, baş aqronom главный агроном, baş mühəndis главный инженер, baş redaktor главный редактор
  2) центральный, головной. Baş şəhərlərarası telefon stansiyası главная междугородная телефонная станция, baş korpus главный корпус, baş kanal главный канал, baş nəqliyyat prokurorluğu главная транспортная прокуратура, baş avtomobil müfəttişliyi главная автомобильная инспекция, baş tikinti idarəsi главное строительное управление, строит. baş balka главная балка, baş fasad главный фасад, лингв. cümlənin baş üzvləri главные члены предложения, baş cümlə главное предложение
  3. заглавный. Baş hərf заглавная буква
  4. старший (стояший выше других по знанию, по служебному положению). Baş çoban старший чабан, baş müəllim старший преподаватель, baş elmi işçi старший научный сотрудник, baş leytenant старший лейтенант
  5. верховный. Baş komandanlıq верховное командование
  6. генеральный. Baş katib генеральный секретарь, baş prokuror генеральный прокурор, baş direktor генеральный директор, baş qərargah генеральный штаб, baş xətt генеральная линия, baş plan генеральный план, BMT Baş Məclisi Генеральная Ассамблея ООН, baş konsul генеральный консул
  7. подушный. Baş vergisi подушный налог; baş məkələ передовая статья (передовая, передовица), baş sətir красная строка, baş yoldaşı: 1. муж, супруг; 2. жена, супруга; baş ağartmaq nədə зубы съесть на чём, набирать опыт в чём, где, baş ağrıtmaq причинять беспокойство; başını ağrıtmaq kimin морочить голову, докучать, надоедать к ому; baş alıb getmək идти, уходить куда глаза глядят; baş almaq говорить всё, что приходит на язык; baş alıb gəlmək стекаться, сходиться, съезжаться в одно место; baş aparmaq выходить из подчинения, из повиновения; başını aparmaq kimin надоедать, докучать бесконечными разговорами, шумом и т.п. к ому; baş atmaq см. baş aparmaq; baş açmaq1 рвать на себе волосы, оплакивать покойника; baş açmaq2 kimdən, nədən разобраться в ком-, чём; baş açmaq3 колоситься, цвести; baş bağlamaq быть привязанным к кому-л.; baş vermək случаться, случиться, возникать, возникнуть, происходить, произойти. Dəyişikliklər baş vermişdir произошли изменения; möcüzə baş verdi случилось чудо; baş vurmaq1: 1. стричь голову; 2. отсекать, отсечь голову; baş vurmaq2 бить выше цели; baş vurmaq3 преувеличивать, говорить необоснованные вещи; baş vurmaq4 нырять, окунаться (в воду); baş qaldırmaq: 1. поднять голову (о людях); 2. вырастать, вырасти (о растениях); baş qarışdırmaq заваривать кашу; baş qatmaq
  1) заниматься чем-л., чтобы как-нибудь провести время
  2. отвлекать, отвлечь внимание (разговорами); baş qaçırmaq nədən:
  1. отвиливать, отвильнуть; увиливать, увильнуть; уклоняться, уклониться от чего-л., отлынивать от работы
  2. отделываться, отделаться, освободиться, избавиться от чего-л.; baş qaşımağa vaxtı olmamaq быть крайне занятым, перегруженным делами; baş qırxmaq обманом выманивать у кого-л. деньги; обманывать, надувать кого; baş qoymaq nəyin, kimin yolunda пожертвовать собой, отдать жизнь, сложить голову за кого; baş qoşmaq kimə, nəyə:
  1. обращать, обратить внимание на кого-, что; уделять, уделить внимание кому, чему
  2. придавать значение
  3. связываться, связаться с кем-л.
  4. вмешиваться, вмешаться в чьи-л. дела, отношения и т.д.; baş dolandırmaq стараться как-нибудь прожить, провести время; не проявлять интереса, серьёзного отношения к чему-л.; baş endirmək преклонять, преклонить голову; baş əymək склонять, склонить голову в знак уважения; baş işlətmək вникать во что, разбираться в чём, шевелить мозгами; baş kəsmək дорого продавать; baş götürüb qaçmaq kimdən, nədən, haradan убежать куда глаза глядят; baş saxlamaq коротать дни кое-как; baş sındırmaq nəyin üzərində ломать голову над чём; baş soxmaq hara, nəyə совать свой нос куда, во что, проявлять излишнее любопытство; baş tapmaq понимать, соображать, ориентироваться, разбираться в чём-л.; baş tovlamaq добиваться своего, обманывая кого-л., морочить, заморочить голову к ому - л.; baş tutmaq: 1. состояться, осуществиться; 2. удаваться, удаться, получиться; 3. сбываться, сбыться. Ümidlərim baş tutmadı надежды мои не сбылись; baş üstə: 1. есть, будет сделано; 2. слушаюсь, повинуюсь; 3. с удовольствием; baş çapmaq (vurmaq) устар. наносить себе раны в области лба, в день “ашуры” (10-й день месяца “махаррам”); baş çəkmək haraya, kimə
  1. наведываться, наведаться; навещать, навестить кого-л.
  2. посещать, посетить; baş çıxartmaq kimdən, nədən
  1. понимать, быть сведущим в чём-л., быть знатоком, ценителем чего-л.
  2. разбираться, разобраться в чём-л.; baş çıxarılası deyil тёмный лес для кого; başa batmaq быть понятным, пониматься, усваиваться; başa bəla açmaq причинять неприятности, создавать дополнительные трудности; başa bəla olmaq быть причиной забот, неприятностей, становиться, стать обузой; başa vermək: 1. доводить, довести до конца; 2. обращаться с кем-л. хорошо, относиться к кому-л. с уважением; başa vurmaq: 1. докончить, завершить; 2. попрекать кого; başa qaxmaq попрекать кого, напоминая о сделанном благодеянии; başa düşmək: 1. понимать, понять; 2. сознавать; başa keçirmək kimi: 1. усадить, посадить на почётное место за столом кого; 2. выдвигать на высокую должность; başa yetirmək nəyi доводить, довести до конца, довершать, довершить; başa yetmək завершаться, завершиться; başa gəlmək осуществляться в жизнь; baha başa gəldi kimə nə дорого стоило, дорого обошлось кому что; ucuz başa gəlmək обойтись дёшево; başa gətirmək осуществлять, осуществить; претворять, претворить в жизнь; başa mindirmək kimi см. başa çıxartmaq; başa salmaq kimi
  1. разъяснять, разъяснить, объяснять, объяснить
  2. растолковать
  3. вбивать в голову кому; başa salınmaq объясняться, быть объяснённым, разъясняться, быть разъяснённым; başa çatdırılmaq доводиться, быть доведённым до конца; заканчиваться, быть законченным, доканчиваиться, завершаться, быть завершённым; başa çatdırmaq доводить, довести до конца, завершить, окончить; осуществить полностью; başa çatmaq завершаться, завершиться, заканчиваться, закончиться; доводиться, быть доведённым до конца; başa çəkmək: 1. kimi выдвигать, оказывать уважение, почёт, повышать в должности кого; предложить белее почётную работу; 2. nəyi пить сразу, залпом; başa çıxarmaq kimi чересчур, не в меру баловать, посадить себе на голову; başa çıxmaq: 1. сесть на голову кому, обнаглеть, стать наглым, дерзким; 2. закончиться, завершиться, быть доведённым до конца; başdan aşmaq быть в большом количестве, в избытке; başı ayazımaq nədən освободиться от хлопот, обрести покой; başı ayılmaq nədən: 1. прийти в себя, прийти в нормальное состояние; 2. безл. проясниться (в голове); başı ağırlıq edir (bədəninə, çiyninə) (о человеке, рискующем головой); başı ağarmaq (bir işdə) седеть, поседеть (на какой-л. работе); başı açılmaq1 nəyin, kimin приходить большими группами; başı açılmaq2 освободиться, разгрузиться от работы, от забот; başı aşağı: 1. с опущенной головой, с повинной головой; 2. воды не замутит; başı aşağı olmaq: 1. испытывать смущение, чувствовать себя виновным; 2. быть тихим, скромным; başı aşağı etmək kimi выставить виноватым, заставить покраснеть кого перед кем-л.; başı bağlanmaq быть закрепленным, забронированным за кем-л.; başı böyümək nədən: 1. терять, потерять голову от чего; 2. не находить себе места; başdan eləmək kimi, nəyi отделаться от кого, от чего; başı batsın kimin ни дна ни покрышки кому, чтоб пусто было кому; başı bəla(-lar) çəkmək иметь трудную судьбу, много испытать на своём веку; başı bənd olmaq быть связанным с чем-л.; başı boşdur kimin пустоголовый кто, у кого солома в голове, пустая голова, дырявая голова, голова как решето у кого; başı qarışmaq быть занятым, поглощённым какой-л. работой; углубиться в какую-л. работу, başı qızışmaq сильно увлечься чем-л., с головой погрузиться во что-л.; başı qovğalı olmaq быть втянутым в какие-л. сомнительные, неприятные истории; başı daşdan daşa dəymək много испытывать, испытать в жизни, видать виды; başı əlində deyil kimin видимо, погиб; пропала голова чья; başı ətlənmək: 1. становиться самостоятельным; 2. разбогатеть; başı ilə cavab vermək отвечать головой; başı yastığa enmək (yetişmək) слечь в постель, заболеть; başı ilə işarə etmək кивать, кивнуть головой; başı gicişmək искать приключений, лезть в драку; başını yemək kimin погубить, вогнать в гроб кого; başı uca olmaq высоко держать голову, иметь незапятнанную репутацию; başı üstündə durmamaq не стоять на ногах, быть пьяным; başı salamat olmaq быть целым и невредимым, быть живым и здоровым; başı xarab olmaq терять, потерять голову, сходить, сойти с ума; başı çıxmaq nədən понимать, разбираться, знать толк в чём; başı şişmək окончательно закрутиться; başı çatmır kimin в голове шариков не хватает у кого; başı çıxmamaq nədən ничего не смыслить, ни в зуб ногой; başı çatlayır kimin голова трещит; başıma (başına, başınıza) dəysin грош цена чему, выеденного яйца не стоит, гроша ломаного не стоит; başına yeritmək kimin вдалбливать, вдолбить в голову кому-л.; başına ağıl qoymaq kimin наставлять, вразумлять кого; öz başına buraxmaq: 1. kimi, nəyi давать волю кому, чему; 2. kimi оставить без надзора, бросить на произвол судьбы, давать свободу действий; başına and olsun! клянусь твоей головой, клянусь тобой!; başına at təpmək сходить, сойти с ума; терять, потерять голову; başına vurmaq ударить в голову (о спиртных напитках); başlı-başına qalmaq: 1. быть брошенным на произвол судьбы, оставаться без хозяина, быть безнадзорным; 2. быть запущенным; 3. быть в изобилии; başına qəza gəlmək попадать, попасть в тяжёлое положение (в беду); başında qiyamət qoparmaq kimin показать кузькину мать, показать где раки зимуют к ому; başına qiymət kəsilib чья-л. голова оценена; başına qiymət qoymaq kimin оценивать голову чью; başıma daş düşsün, əgər … разрази меня гром, если …; başına dən düşmək kimin седеть, стареть; başına dolanmaq kimin души не чаять в ком, обожать; окружать вниманием и заботой кого; başına dolanım (dönüm) мой милый, любимый, дорогой; başına pərvanə tək dolanmaq виться вьюном вокруг кого, кружиться мотыльком; başına ip salmaq kimin вить вёревки из кого, başına iş gəlmək попасть в неприятное положение, попасть в беду; başına iş qəhət olmaq не знать, чем заняться, переливать из пустого в порожнее; başına iş gətirmək kimin сыграть злую шутку с кем; başına yığmaq собирать, собрать вокруг себя кого; başına yeritmək kimin nəyi втолковывать, втолковать, растолковывать, растолковать, разжевать и в рот положить что кому; başına yerləşdirmək вдолбить, вбить себе в голову что-л.; başına ip salıb gəzdirmək водить на нос; başına müsibət gətirmək (açmaq) подвергнуть издевательству кого; навлечь беду на кого; задавать, задать перцу (головомойку) кому; закатить сцену к ому; başına torba salmaq идти, пойти сумой, пойти по миру; başına gəldi kimin nə произошло, случилось с кем что; başına(-ma) girmir nə не лезет в голову, не укладывается в голове что; başına götürüb хоть отбавляй (очень много); başına götürmək кричать во всё горло, криком кричать; başına mindirmək kimi посадить на свою голову кого, давать волю к ому; başına pislik açmaq kimin изнасиловать кого; başına hava gəlmək помешаться, потерять рассудок; сходить, сойти с ума; başına çarə qılmaq найти выход из положения, принять меры; başına çıxmaq1 kimin садиться, сесть на голову к ому; başına çıxmaq2 см. başına vurmaq (о напитках); başına tac qoymaq kimin венчать на царство; başına-gözünə döyə-döyə в хвост и в гриву; başına and içmək kimin клясться, поклясться чьей головой, чьей жизнью; başın üçün клянусь твоей головой (тобой); başına çəkmək nəyi залпом выпить; başında qoz sındırmaq kimin держать в ежовых рукавицах; başında durmaq kimin, nəyin стоять во главе чего; başında gəzdirmək kimi на руках носить кого, обожать кого; başında tərs dəyirman işlətmək kimin измываться, издеваться над к ем, ч ем; başından çıxarmaq kimi, nəyi выбросить, выкинуть из головы кого, что; başından basmaq kimin проходу не давать кому, başından bir tük əskik olsa если хоть один волосок упадёт с чьей головы, не дай бог, если что-нибудь случится с кем; başından böyük iş tutmaq заниматься делом выше своего разумения, замахнуться на недосягаемое; браться за непосильное дело; ввязываться не в своё дело; başından eləmək kimi, nəyi сбывать, сбыть с рук кого, что; отделаться, отвязаться от кого, от чего; başından keçmək kimin, nəyin yolunda пожертвовать собой ради кого, чего; başımdan keçərəm дам голову на отсечение; başından tutmaq хвататься за голову; не знать что делать; başından rədd etmək kimi, nəyi отстранить от себя, отдалить от себя кого, что; порвать связи, отношения; başından rədd olmaq: 1. убраться восвояси; 2. оставить кого-л. в покое; başından tüstü çıxmaq сильно рассердиться; başından çıxarmaq забыть, выкинуть из головы, изгнать из памяти; başdan çıxarmaq kimi сбивать с правильного пути, выбивать из колеи кого; başını ağartmaq см. baş ağartmaq; başını ağrıtmaq см. baş ağrıtmaq; başını aşağı etmək kimin осрамить, опозорить, унизить кого; başını aşağı salmaq: 1. поникнуть головой, повесить голову; 2. заниматься своим делом, ограничиться своими заботами, не затрагивать интересов других; başını bağlamaq1 nəyin
  1. описать имущество, наложить арест на чьё имущество
  2. закрепить за собой, дать задаток; başını bağlamaq2 kimin женить, связать кого узами брака; başını batırmaq kimin загубить кого, убить и скрыть следы; başını bənd etmək kimin женить, привязать к семье и семейным заботам; başını bədənindən ayırmaq kimin снять голову с кого, кому; başını bir yerə yığmaq: 1. kimin женить кого; 2. подытоживать, подытожить; başını bişirmək kimin
  1. уговаривать, уговорить кого
  2. обводить, обвести вокруг пальца кого; başını böyütmək kimin задать работу к ому, причинить много хлопот кому; başını bulamaq качать, покачать головой (в знак неодобрения или отрицания чего-л.), выражать своё несогласие; başını vermək kimin, nəyin uğrunda положить голову, отдать жизнь за кого, за что; başını vurdurmaq постричься, дать остричь голову; başını vurmaq1: 1. kimin рубить, отрубить голову кому, казнить кого; 2. подстричь; başını vurmaq2 nəyin срезать верхушку растения, чеканить; başını qaldırmaq поднять голову; başını qaldıra bilməmək не знать, куда глаза девать; başını qarışdırmaq: 1. заниматься чем-нибудь, убивать время; 2. kimin занимать кого чем-л., отвлекать внимание, мешать сосредоточиться, зубы заговаривать кому; başını qatmaq kimin см. başını qarışdırmaq; başını qınına çəkmək прятаться в кусты, прятаться до поры до времени, уходить в себя; başını qoymaq kimin, nəyin uğrunda сложить голову за что, положить жизнь за кого, за что; başını qorumaq: 1. оберегать себя, стараться сохранить себя; 2. как-нибудь просуществовать; başını qurban vermək заплатить головой за что; başını qurtarmaq nədən освободиться от чего; вырваться из когтей чего-л. опасного; başını daşa döyür(-sən) выражение недовольства чьим-л. поступком; başını divara döyür см. başını daşa döyür; başını dolandırmaq перебиваться кое-как, существовать; başını doldurmaq1 nəyin доливать, долить; досыпать что; başını doldurmaq2 kimin наговорить на кого кому, прожужжать уши кому, доносить, донести кому на кого; набивать голову кому чем; başını əkmək kimin
  1. спровадить кого, освободиться от чьего-л. присутствия
  2. убрать (убить); başını əzmək kimin разбить наголову, разнести в пух и в прах; başını itirmək терять, потерять голову; başını yastıqlamaq kimin усыпить бдительность чью, кого; başını yemək kimin
  1. вгонять, вогнать в гроб кого
  2. пережить (прожить дольше) кого; başını yerə qoymaq: 1. слечь в постель (тяжело заболеть); 2. сложить голову, погибнуть, умереть; başını it başı kimi əzmək kimin убивать, убить как собаку; başını kəndirə salmaq совать голову в петлю; başını külləmək kimin уговаривать, уговорить, успокаивать, успокоить; başını götürüb qaçmaq убежать без оглядки, убежать куда глаза глядят, унести ноги; başını sallamaq вешать, повесить голову, понурить голову; başını saxlamaq жить кое-как; başını tutmaq1 держаться за голову, хвататься за голову; başını tutmaq2 опознать краденую вещь или кого-л.; находить, найти украденное; başını uca tutmaq высоко держать голову; başını uca eləmək kimin возвысить, поднять чьё-л. имя, поднять чей-л. авторитет в глазах людей; başının ağası kimin хозяин чей; başının altına yastıq qoymaq умышленно ввести в заблуждение, усыпить бдительность; başının altına yastıq qoyub yatmaq быть, пребывать в блаженном неведении; başının vinti çatmır kimin винтика в голове не хватает у кого; başının üstünü almaq kimin заставать, застать врасплох кого, нагрянуть на кого; başının üstündə durmaq kimin
  1. стоять над душой
  2. контролировать; başının üstünü kəsmək kimin стоять над чьей душой, пристать с ножом к горлу; başının üstündən kimin (nə etmək) через чью голову (что-л. делать); başının üstündən kim əskik olmasın дай бог, чтобы кто всегда был жив и здоров; başının tüklərini yolmaq рвать на себе волосы (приходить, прийти в отчаяние, горевать)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baş

 • 11 baxım

  сущ.
  1. надзор, надсмотр за кем, за чем, над кем, над чем. Çox ciddi baxım самый строгий надзор, baxım altında под надзором
  2. забота. Xəstəyə baxım забота о больном, baxım göstərmək проявлять заботу
  3. уход. Yaralılara baxım уход за ранеными, əkinə baxım уход за посевами
  ◊ baxım dairəsindən çıxmaq, baxım dairəsindən yox olmaq исчезать из чьего-л. поля зрения; baxım sahəsində olmaq kimin находиться в поле зрения кого, чьё м

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baxım

 • 12 bilmək

  глаг.
  1. знать:
  1) иметь сведения. Mən bunu çoxdan bilirdim я давно знал это, bilirəm, adamınız çatışmır знаю, что у вас не хватает людей
  2) обладать познаниями в определённой области. Fizikanı yaxşı bilir физику знает хорошо, rus dilini pis bilir плохо знает русский язык
  2. уметь. Üzməyi bilmək уметь плавать, oynamağı bilmək уметь танцевать, yaza bilmək уметь писать
  3. узнавать, узнать:
  1) получать сведения о ком-л. о чём-л. Gəlişini biləndə когда узнал о твоём приезде, dünən bildim ki, … вчера узнал, что …
  2) испытать, пережить. Qəmin nə olduğunu bilmək узнать горе, indi bildim ki, … теперь узнал, что …
  4. считать. Bu işdə kimi мцгяссир билирсян? кого ты в этом деле считаешь виновным? mən səni ağıllı bilirdim я считал тебя умным
  ◊ qarşısında dayana bilmək устоять перед кем-л., чем-л., выдержать что-л.; elə bildim … я подумал …; yuxu bilməmək не знать сна; istirahət bilməmək не знать отдыха, покоя; yorulmaq bilməmək не знать усталости; bildiyini etmək делать всё, что взбредёт в голову; bunu nənəm də bilir это знает и моя бабушка; özü bildiyi kimi hərəkət etmək поступать по своему усмотрению; bildiyi deyil kimin находится за пределами чьего понимания; bilmək olmaz, nə bilmək olar как знать, нельзя предугадать; özün bilərsən как знаешь, сам знаешь; Allah bilir Бог знает; kim bilir кто знает; bildiyindən əl çəkməmək стоять на своём, упорствовать; özünüz bilərsiniz как знаете, сами знаете; вам виднее; özü bilər ему виднее

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilmək

 • 13 bir

  I
  числ. колич. один (обозн. цифру, число 1; количество). Səkkizdən bir çıxmaq из восьми вычесть один, bir ev один дом
  II
  в знач. мест. один, кто-то, некий. Deputatlardan biri один из депутатов, biri sizi soruşur кто-то вас спрашивает
  III
  прил.
  1. одинаковый, равный. Bir ölçüdə одинакового размера, bir həcmdə одинакового объёма, bir boyda одинакового роста
  2. единый (общий, объединённый). Bir məqsəd единая цель, bir sırada в едином строю
  IV
  сущ. единица:
  1. цифра, изображающая число 1
  2. пед. самая низкая школьная отметка. Bir almaq получить единицу
  V
  нареч. вместе. Bir işləmək работать вместе, bir nahar etmək обедать вместе
  VI
  усилит. част.
  1. так. Bir qaçırdı ki так бежал, что; bir qışqırırdı ki … так кричал, что …, bir külək əsirdi ki … так дул ветер, что …
  2. такой. Gözəl bir mənzərə такой красивый вид, maraqlı bir kitab такая интересная книга; soyuq bir hava такая холодная погода
  3. с формой повел. накл. А ну-ка! Bir qaç görüm! а ну-ка бегом! bir dur! ну-ка встань! bir yaxın gəl! ну-ка подойди
  4. только. Bir mən getdim только я пошёл; bir mən deyiləm не только я
  ◊ bir ağız (oxu, de) один раз, разочек (спой, скажи); bir ağızdan в один голос, все сразу, хором; bir adamın toyuğuna kiş deməz и мухи не обидит, bir addım da geri çəkilməmək не отступать ни на шаг, ни шагу назад; bir addım da gözündən qoymamaq ни на шаг не отпускать кого; не спускать глаз с кого; bir addım belə onsuz atmamaq шагу не сделать без него; bir addımlığında (olmaq) в одном шаге от чего-л. (быть, находиться); bir az немного, немножечко, чуточку; bir az aralı поодаль; bir az əvvəl недавно, некоторое время тому назад; bir az o yanda неподалёку; bir az keçməmiş вскоре; bir azdan sonra вскоре, через некоторое время, немного погодя; bir ayaq sənin, bir ayaq mənim медленно двигаться; bir ayağı burada, o biri orada одна нога здесь, другая – там; bir ayağı gorda olmaq стоять одной ногой в гробу, в могиле; bir ayağına baxmaq, bir başına мерить взглядом кого-л. с ног до головы; bir aləm очень много; bir ambar очень много чего-л.; bir an одно мгновение, один миг; bir anda в один миг; bir anlıq, bir anlığa на одну секунду; на одно мгновение; bir arıq dana naxırın adını batırır одна паршивая овца портит всё стадо; bir baş uca головой (на голову) выше кого; bir başqası: 1. кто-л. другой; 2. кто-то; bir balaca: 1. слегка; 2. немного; 3. самая малость; bir başına, bir dizinə döymək кусать себе локти, bir bezin qırağıdırlar одним миром мазаны, одного поля ягоды; два сапога пара; bir belə столько (мало или много); bir bərabərdə: 1. одинаково; наравне со всеми; 2. на одном уровне; bir biçimdə: 1. на одно лицо, на один покрой; 2. рост в рост; bir böyrü üstə на одном боку (долго лежать); bir burum (qaynatmaq) один раз (вскипятить); bir bu qalmışdı этого ещё не хаватало; bir buna bax на него смотри; скажи на милость, вот те на; birini bilirsən, yüzünü bilmirsən очень многого не знаешь; bir vaxt: 1. когда-то, одно время, некогда; 2. когда-нибудь; bir vinti çatmır винтика не хватает, bir qayda olaraq как правило; bir qaydada одинаково; bir qarın çörəyə möhtac olmaq нуждаться в куске хлеба; bir qarın одна порция, на один прием (пищи); bir qarın tox, bir qarın ac: 1. полуголодный; 2. впроголодь; bir qədər немного; bir qədər sonra немного погодя, несколько позже; bir qəpiyə dəyməz гроша медного не стоит; bir qəpiksiz без единой копейки; bir qulağına girir, o biri qulağından çıxır в одно ухо входит, в другое выходит; bir quran söz demək (danışmaq) наговорить с три короба; bir qurtum один глоток; bir qucaq охапка, целая охапка; bir damcı капельку; bir damın altında yaşamaq жить под одной крышей; bir daha: 1. ещё, ещё раз; 2. лишний раз; 3. снова и снова; bir daş altdan, bir daş üstdən шито-крыто; bir də ещё, ещё раз; bir də ki: 1. кроме того; 2. к тому же; bir də gördün вдруг, ни с того ни с сего, bir dəqiqə одну минуту; bir dəqiqə belə ни на минуту; bir dənədir единственный в своем роде; bir dəri bir sümük кожа да кости; bir dildə danışmaq kimlə найти общий язык с кем; bir dəfəyə в (за) один раз; bir dikili ağacı da yoxdur ни кола, ни двора; bir dırnağına belə dəyməz мизинчика чьего не стоит; bir dünya см. bir aləm; bir əl (oynamaq, çalmaq və s.) один раз (сыграть, спеть и т.п.); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами; bir əli yağda, bir əli balda как сыр в масле, в достатке; bir əli, bir başı qalmaq остаться одиноким; bir zaman когда-то; biri iki görmək двоиться в глазах; bir insan kimi как человек; bir içim su kimi очень легко, очень просто, как выпить глоток воды; bir yandan с одной стороны; bir yaşda (olmaq) (быть) одних лет с кем; bir yerdə qərar tutmamaq не находить (себе) места; bir yerdə вместе, рядом; bir yol: 1. один раз; 2. однажды, как-то раз; bir yuvanın quşlarıdırlar kimlə kim одного поля ягоды кто с кем; bir kəs: 1. кто-нибудь, кто-то; 2. никто; bir köynək ət tökmək сгорать от стыда; bir köynək tər tökmək умываться потом; bir köynəkdə qoymaq лишить всего, оставить в одной рубашке; bir köynəkdə qalmaq остаться в одной рубашке, лишиться всего; bir könüldən min könülə vurulmaq kimə безумно влюбиться в кого; bir gözlə baxmaq (hamıya) (ко всем) относиться, подходить одинаково; bir gör ha подумать только; bir məna görməmək nədə не находить никакого смысла в чём; bir növ своего рода; bir nöqtəyə vurmaq бить в одну точку; bir nəfər некий, некто, кто-то, кто-нибудь; bir neçə несколько; bir neçə vaxtdan sonra через некоторое время; bir neçə sözlə в нескольких словах; bir nəfəsə одним духом, одним махом; bir para adamlar некоторые, иные, другие; bir parça çörək кусок хлеба; bir oxla iki quş vurmaq, bir güllə ilə iki dovşan ovlamaq убить одним выстрелом двух зайцев; bir oturum(d)a в (за) один присест; bir saatlıq xəlifə калиф на час; bir sayaq: 1. как-нибудь, кое-как; 2. каким-то образом; bir səviyyədə olmaq kimlə быть на равной ноге, быть на одном уровне с кем; bir səslə единогласно, в один голос; bir sıra целый ряд, bir sözlə одним словом; bir sözün üstündə durmaq стоять на одном и том же, твердить одно и то же; bir sözünü iki eləməmək не возражать, не перечить; bir stəkan çaya (çağırmaq, getmək) на чашку чая (приглашать, звать, идти); bir tikə çörəkdən ötrü из-за куска хлеба; bir tikə çörəyini əlindən almaq kimin отбирать, отобрать кусок хлеба у кого; bir tikə çörəyi olmaq иметь кусок хлеба; bir tük qədər belə ни на волос; bir tükcə saymamaq kimi в медный грош не ставить кого; bir tükünə də dəyməmək и волоска не тронуть у кого; bir təhər: 1. как-нибудь; 2. кое-как; 3. своеобразный; bir xəmirdən yoğrulublar из одного теста; bir havada на одном уровне; bir halda ki раз так, если на то пошло; bir çimdik nə щепоть, чуточку чего; bir çöp də ни одной соломинки; bir ucdan: 1. подряд; 2. непрерывно, беспрестанно, беспрерывно, всё время, то и дело; bir udum su kimi раз плюнуть; bir çürük qoza dəyməz выеденного яйца не стоит что; bir çoxları многие; bir cəbhədən hərəkət etmək единым фронтом (действовать, ступать); bir cərgə длинный ряд чего; bir cür своеобразный; bir cüt alma kimi как две капли воды; bir şey: 1. одно. Bir şeyi başa düşə bilmirəm одного не могу понять; 2. что-нибудь. Bir şey çıxır? получается что-нибудь?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bir

 • 14 boyun

  I
  сущ.
  1. шея. Boynunu qucaqlamaq обнимать за шею
  2. ворот одежды
  3. устар. пара (рабочих быков, буйволов)
  4. увал (вытянувшаяся в длину возвышенность)
  II
  прил. мед. шейный. Boyun siniri шейный нерв, boyunun dərin arteriyası шейная глубокая артерия, boyun əzələləri шейные мышцы, boyun fəqərələri шейные позвонки
  ◊ boynu allaf xoruzunun boynuna dönmək заплыть жиром, лопаться от(с) жиру; boynu armud saplağına dönmək сильно похудеть, отощать; boynun altında qalsın чтобы ты сломал себе шею; boynunun ardını görəndə когда рак на горе свистнет; boynun sınsın! будь ты неладен!; boynuna almaq: 1. сознаваться, сознаться, признаваться, признаться в чём-л.; 2. брать на себя, на свою ответственность; boynuna atılmaq кидаться, кинуться, бросаться, броситься на шею кому; boynuna atmaq, yıxmaq kimin валить, сваливать на кого (обязанности, вину и т. п); boynuna qoymaq kimin nəyi
  1. навязывать, навязать что кому, добиться чьего согласия на что, взваливать, взвалить на кого бремя
  2. сваливать, свалить на кого вину
  3. заставить кого признаться в чём; boynunua düşmək (qoyulmaq) возлагаться, быть возложенным на кого; boynuna uşaq düşmək забеременеть; boynuna yıxmaq kimin nə (nəyi):
  1. взваливать, взвалить вину на кого
  2. пришивать, пришить дело кому; boynuna yükləmək взваливать, взвалить на кого свою работу; boynuna götürmək nəyi
  1. брать на душу что
  2. брать на свою ответственность
  3. признаться в совершении преступления; boynuna mindirmək kimi посадить на шею кого; boynuna minmək садиться, сесть на шею кому; boynuna sarılmaq kimin крепко обнимать, обнять кого; boynuna torba asmaq пойти (идти, ходить) с сумой; boynuna torba salmaq см. boynuna torba asmaq; boynuna çəkmək см. boynuna götürmək; boynunda boyunduruq daşımaq нести ярмо; boynunda qalmaq kimin nə лечь, ложиться на чьи плечи; boynunda olmaq kimin
  1. быть на чьей шее
  2. быть у кого на иждивении; boynundan asılmaq висеть на шее у кого; boynundan atmaq: 1. наотрез отказаться, не признаваться в чём-л.; 2. сбросить с себя, скинуть с плеч; 3. снимать, снять с себя ответственность; 4. увиливать, увильнуть, отнекиваться; boynundan vurub çıxarmaq вытолкать взашей кого, гнать в три шеи кого; boyun vermək соглашаться, согласиться, быть согласным; boyun qaçırmaq уклоняться, уклониться, отговариваться, отвиливать, увиливать от чего-л.; boyun əymək kimə
  1. гнуть шею перед кем
  2. умолять, просить кого; boyun əti olmaq быть в зависимом положении от кого; boyun olmaq kimə обещать, дать слово кому; boyun olsun – boyunduruq tapılar была бы шея, а хомут найдется; boyun tutmaq сильно поправиться, заплыть жиром; boyun-boyuna vermək: 1. прижаться друг к другу; 2. стоять как в воду опущенные (о нескольких лицах); boynunu bükmək принять жалкий вид, впасть в уныние; boynunu vurmaq kimin обезглавить, казнить кого; boynunu sındırmaq сломать себе шею; boynunun ardını qaşımaq чесать затылок, быть озадаченным чем-л.; boynunun ardına vurub говмаг гнать в шею кого; boynunun ardını görəndə görər не видать к ому как своего затылка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyun

 • 15 canlandırılma

  сущ. от глаг. canlandırılmaq:
  1. оживление:
  1) возвращение к жизни, воскрешение (умершего)
  2) восстановление физических и душевных сил, придание бодрости
  3) перен. выведение из состояния вялости (какого-л. общества и т.п.); придание подвижности, выразительности (о лице, глазах и т.п.)
  4) наполнение жизнью, движением. Səxraların canlandırılması оживление пустынь
  5) активизация (работы, деятельности чего-л.). Dərnəyin fəaliyyətinin canlandırılması оживление работы кружка
  2. возрождение, восстановление чего-л. (экономики, хозяйства и т.п.)
  3. одушевление (неживой природы и т.п.)
  4. олицетворение:
  1) представление в образе живого существа
  2) воплощение, выражение в каком-л. образе
  5. воссоздание:
  1) создание вновь, представление (картин прошлого и т.п.)
  2) восстановление в памяти, воображение (чьего-л. образа и т.п.)
  3) творческое воспроизведение, изображение
  6. воспроизведение:
  1) повторение чего-л. в точности, в копии, воссоздание, представление чего-л. Təsvirin canlandırılması воспроизведение изображения
  2) точное описание, изображение чего-л. (в памяти)
  7. воплощение (выражение в конкретном образе – на сцене, на экране и т.п.). Obrazın səhnədə canlandırılması воплощение образа на сцене

  Azərbaycanca-rusca lüğət > canlandırılma

 • 16 ciddiyyət

  сущ.
  1. серьёзность:
  1) вдумчивость, строгое отношение к своему делу. Bu iş xüsusi ciddiyyət tələb edir эта работа требует особой серьезности
  2) вдумчивость, рассудительность. Onda yaşına uyğun olmayan bir ciddiyyət var idi в нем была серьезность не по возрасту
  3) степенность, солидность, чинность
  2. строгость, суровость; sifətindəki ciddiyyət kimin строгость лица чьего, кого; yersiz ciddiyyət göstərmək серьезничать, напускать на себя серьезность

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ciddiyyət

 • 17 cəlbetmə

  сущ.
  1. привлечение. Vətəndaşları əmək mükəlləfiyyətinə cəlbetmə привлечение граждан к трудовой повинности, tələbələri elmi tədqiqat işinə cəlbetmə привлечение студентов к научно-исследовательской работе; nəzərdiqqətini nöqsanlara cəlbetmə kimin привлечение чьего внимания к недостаткам, cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə привлечение к уголовной ответственности
  2. вовлечение (привлечение к участию в чем-л.). Söhbətə cəlbetmə вовлечение в разговор

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cəlbetmə

 • 18 çaşqın

  I
  прил.
  1. растерянный:
  1) не знающий, как поступить, как действовать от волнения и т.п. Çaşqın uşaq растерянный (растерявшийся) ребёнок
  2) выражающий нерешительность, незнание того, как надо поступить. Çaşqın görkəm растерянный вид
  2. недоумевающий, недоумённый (выражающий недоумение, озадаченность). Çaşqın gözlər недоумевающие глаза, sifətinin çaşqın ifadəsi kimin недоумённое выражение лица кого, чьего
  II
  нареч.
  1. растерянно
  2. недоумённо. Çaşqın bir halda baxmaq kimə, nəyə недоуменно смотреть (глядеть) на кого, на что

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çaşqın

 • 19 çatdırılmaq

  глаг.
  1. доставляться, быть доставленным куда-л., кому-л. Qəzet və jurnallar abunəçilərə vaxtında çatdırılır газеты и журналы своевременно доставляются абонентам, teleqram çatdırıldı телеграмма доставлена, ərzaq çatdırıldı продовольствие доставлено, təcili çatdırılmaq быть доставленным срочно, sağ-salamat çatdırılmaq доставляться в целости и сохранности
  2. передаваться, быть переданным:
  1) быть вручённым, отданным, сообщённым кому-л. через кого-л. Məktub çatdırıldı kimə письмо передано кому; xəbər çatdırıldı сообщение (известие) передано
  2) быть сформулированным, изложенным. Müəllifin fikri dəqiq çatdırılıb мысль автора передана точно
  3) быть доведенным до сведения кого-л. по чьему-л. приказанию, просьбе и т.п. Rəhbərliyin sərəncamı çatdırıldı передано распоряжение руководства кому, чему
  3. доводиться, быть доведённым:
  1) проводиться, быть проведённым до какого-л. предела. İş axıra çatdırıldı дело доведено до конца, sürət saatda 140 km çatdırılmışdı скорость была доведена до 140 км в час
  3) быть сообщённым, переданным. İnformasiya dinləyicilərə çatdırıldı информация доведена до слушателей; başa çatdırılmaq доводиться, быть доведённым до конца, завершаться, быть завершённым; nəzərinə çatdırılmaq kimin:
  1) доводиться, быть доведённым до чьего-л. сведения
  2) быть поставленным на вид (о наказании, порицании)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çatdırılmaq

 • 20 çoxsahəlilik

  сущ.
  1. свойство многоотраслевого
  2. многосторонность. Fəaliyyətinin çoxsahəliliyi kimin, nəyin многосторонность деятельности ког о, че г о, чь е й; yaradıcılığının soxsahəliliyi kimin многосторонность творчества кого, чьего; elmi maraqların çoxsahəliliyi многосторонность научных интересов

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çoxsahəlilik

См. также в других словарях:

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»