Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

как

 • 1 necə

  как? каким образом? necə ki, lazımdır как следует быть; necə olursa-olsun во что бы то ни стало; ценой чего бы то ни было.

  Азербайджанско-русский словарь > necə

 • 2 alimcəsinə

  как подобает ученому, по-ученому.

  Азербайджанско-русский словарь > alimcəsinə

 • 3 kimi

  1
  I
  союз
  1. сравнительный: как, точно, словно. O, qardaşı kimi yaxşı oxuyur он учится так же хорошо, как и брат, dəniz kimi как море, bayram kimi как праздник, qızıl kimi parıldayır блестит, как золото
  2. присоединительный: как. Bir dost kimi məsləhət verirəm как друг советую
  3. подчинительный: едва, как только. Fürsət düşən kimi … как только подвернется удобный случай …, onun səsini eşidən kimi hamı durdu услышав его голос, все встали; gözlərimi yuman kimi как только закрываю глаза
  II
  послел. Səhərə kimi до утра, ayın on beşinə kimi до пятнадцатого числа, evinə kimi ötürmək проводить до дома
  ◊ iynə-sap kimi bir-birinə bağlanmaq быть привязанным друг к дуругу, как нитка с иголкой; bıçaq kəsən kimi kəsdi как ножом отрезал (сказал); bir qayda kimi как правило; quzu kimi кроткий как ягненок; od kimi как огонь; eşşək kimi tərs упрямый как осел; yarpaq kimi əsmək дрожать как осиновый лист, ağlı çaşmış kimi, ağlını itirmiş kimi как ошалелый; tovuz quşu kimi как пава; qupquru ağac kimi как палка (об очень худом человеке); müqəvva kimi как чучело; lələk kimi yüngül легкий как перышко (о ком-л.); xoruz kimi davakar драчливый как петух; zəli kimi yapışmaq приставать как пиявка; daş kimi ağır тяжелый как камень; gön kimi bərk твердый как подошва (о куске мяса); zəhər kimi acı горький как яд, как полынь; möcüzə kimi как чудо; yağ kimi gedir идет как по маслу; barıt kimi partlamaq взорваться как порох; sonuncu vasitə kimi istifadə etmək использовать как последнее средство; əvvəlki kimi как прежде; yel kimi ötmək пронестисть как ветер; güllə kimi çıxmaq вылететь как пуля (пулей); lənətə gəlmiş kimi как проклятый, azad quş kimi yaşamaq жить как птица вольная; uşaq kimi hərəkət etmək поступать как малое дитя; özünü dəryada balıq kimi hiss etmək чувствовать себя как рыба в воде; quruya atılmış balıq kimi çapalamaq биться как рыба об лед; şam kimi yanıb ərimək сгорать как свеча; şam kimi ərimək истаять как свеча; donuz kimi как свинья; it kimi как собака; yuxarıda deyildiyi kimi как было сказано выше; ölü kimi sapsarı бледный как смерть; ağappaq qar kimi белый как снег; tir kimi uzanmaq растянуться во весь рост; it kimi tutur кусается как собака; it kimi yorulmaq устать как собака; it kimi boğuşmaq грызться как собаки; it sürüsü kimi как собак нерезаных; bülbül kimi oxumaq петь как соловей; sağsağan kimi qarıldaşmaq трещать как сороки; qoyun sürüsü kimi как стадо баранов; heykəl kimi durmaq стоять как статуя; güzgü (айна) kimi как зеркало; ox kimi как стрела; qudurmuş it kimi как бешеная собака; böyrək yağ içində üzən kimi кататься как сыр в масле; ölü kimi как убитый; ilan vurmuş kimi как ужаленный; saat kimi dəqiq как часы (точно); bir insan kimi, adam kimi как человек; tısbağa kimi sürünmək ползти как черепаха (черепахой); ipək kimi yumşaq мягкий как шелк; dəf kimi (olmaq) как штык (быть); küçük kimi (titrəmək) əsmək дрожать как щенок; çöp kimi arıq худой как щепка
  2
  мест. неопр. кто … кто (употребляется в значении: один – другой, однидругие). Kimi sükan arxasındadır, kimi torpaq işi görür, kimi asfalt döşəyir кто баранку крутит, кто занят землей, а кто асфальтированием дорог; kimi ağlayır, kimi gülür кто плачет, кто смеется

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kimi

 • 4 necə

  I
  нареч. как:
  1. обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия; каким образом. Qonaqları neçə qarşıladınız? Как вы встретили гостей? Onu necə görə bildin? Как тебе удалось его увидеть? Buna necə nail oldun? Как это тебе удалось?
  2. обозначает вопрос о качестве действия или состояния. Necə yaşayırsan? Как ты поживаешь? Briqada necə işləyir? Как работает бригада?
  II
  част. как:
  1. употребляется для выражения удивления, негодования и т.п. по поводу какого-л. качества, свойства, действия, состояния. Necə? Nə dedin? Как? Что ты сказал? Necə? Onu buraxdılar? Как? Его выпустили?
  2. употребляется в тех случаях, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает; означает: что такое? что ты сказал? Necə? Bu bizim işimizdir? Как? Это наша работа?
  3. употребляется в тех случаях, когда собеседник добивается доверительного отношения. Necə bir dost … как друг …,necə bir müəllim … как учитель …
  III
  в знач. предик. necədir? как? Səhhətiniz necədir? Как ваше самочувствие? İşlər necədir? Как дела? necə bilirsən как знаешь, necə var как есть, necə deyərlər как говорится, necə deyim как сказать, necə etməli как быть, necə istəyirsiniz как вам угодно, как хотите, necə istəsə как он захочет, necə yəni см. necə ki; necə yol tapmaq kimə как подъехать к кому, necə ki … как только …, necə ki lazımdır как нужно, как надо, как следует, necə ki var как есть, necə lazımdır по всем правилам, честь по чести, necə gəldi как-нибудь, кое-как, как попало, necə oldu как получится, necə olduğunu bilmək olmaz неизвестно как получится, necə olmuş olsa как бы ни было, necə olsa da см. necə olmuş olsa; necə olsa, yenə də как бы то ни было, necə olubsa каким-то образом, necə olursa-olsun несмотря ни на что, hamı necə mən də elə как все, так и я

  Azərbaycanca-rusca lüğət > necə

 • 5 elə

  I
  мест. такой(-ая,-ое,-ие). O, elə adam deyil он не такой человек, elə gözəl такой красивый, elə uca такой высокий, elə təəssürat yaranır ki …; создаётся такое впечатление, что …
  II
  в знач. сущ. такие. Elələri var ki … есть такие, что …
  III
  нареч. так. Elə qışqırdı ki, … так крикнул, что …, elə dəydi ki, … так ударился, что …; elə et ki, … сделай так, чтобы …, qoy elə olsun пусть будет так, elə deyilmi? не так ли? elə demə так не говори
  IV
  част. же (употр. для усиления, подчёркивания значения слова, смыслового содержания высказывания). Elə bu saat в сию же минуту; elə həmin gün в тот же день; elə həmin dəqiqə в ту же минуту; в сочет. elə gəlir ki, … кажется, что …, elə görünür ki, … видно, что …; в сочет. elə bil будто, как будто, словно, точно, кажется. Elə bil bədəni dəmirdəndir его тело словно из железа, elə bil heç bir hadisə olmamışdır как будто ничего не случилось, elə ki когда, как только. Elə ki vaxt yaxınlaşdı как только подошло время
  V
  в форме elədir верно, так, так точно, точно. Getmək istəmirsən, elədirmi? Не хочешь ехать, не так ли? Elədir, yoldaş Məmmədov? Верно, товарищ Мамедов?; elədir ki var так точно
  ◊ elə bil ağzına su alıb как будто воды в рот набрал; elə bil aydan düşüb словно с луны свалился; elə bil alçaq dağları o yaradıb шишка на ровном месте (о надменном человеке); elə bil arşın udub как будто аршин проглотил; elə bil aclıqdan çıxıb как будто из голодного края; elə bil başıma bir qazan qaynar su tökdülər будто кипятком обдали; elə bil başımda dəyirman işləyir голова трещит; elə bil bir almadır ikiyə bölünüb как две капли воды; elə bil qurbağa gölünə daş atdılar воцарилась тишина; elə bil qutuda ilan görür будто видит врага; elə bil dalından qovurlar как на пожар; будто за ним погоня; elə bil dəvənin qarnı yırtılıb чёрт ногу сломит; elə bil divara deyirsən как об стену горох; elə bil dilotu yeyib бесструнная балалайка; elə bil dünyaya təzədən gəlmişəm будто заново родился; elə bil dünyanı bağışladılar (verdilər) как будто весь мир подарили; elə bil əyninə tikilib в самый раз (об одежде); elə bil əlləri bişib валится с рук; elə bil zənciri qırıb qaçıb будто с цепи сорвался; elə bil, iynə udub будто иголку проглотил; elə bil ildırım vurdu будто громом поразило; elə bil it yalayıb будто собака вылизала; elə bil yerə girdi точно сквозь землю провалился; elə bil gəmisi batıb будто корабли потонули; elə bil gözündən pərdə götürüldü словно пелена спала с глаз; elə bil göydən düşüb как будто с неба свалился; elə bil göyün qarnı yırtılıb льёт как из ведра; elə bil meşədən çıxıb словно из леса пришёл (о невежественном человеке); elə bil suya batdı словно в воду канул; elə bil fala baxmışdı будто в воду глянул; elə bil üstümdən dağ götürüldü будто камень с души свалился, будто гора с плеч (свалилась); elə bil şeytan dilləndirdi будто чёрт дёрнул за язык; elə bir o qalmışdı только этого не хватало; elədir ki var так и есть, так точно; elə isə в таком случае; раз так; elə bağın elə də barı olar каковы сады, таковы и плоды

  Azərbaycanca-rusca lüğət > elə

 • 6

  мест.
  1. что:
  1) обозначает вопрос о предмете, явлении, признаке и т.п. Nə görürsünüz? что вы видите? nə almışsınız? что вы купили? nəyin çatmır? чего у тебя не хватает? nəyin yoxdur? чего у тебя нет? nəyə baxırsan? на что ты смотришь? nəyə gülürsən? что ты смеёшься? səbəbini nədə görürsən? в чём видишь причину? nədən danışmırsan? отчего молчишь? nədən utanırsan? отчего стыдишься? nədən qorxursan? чего ты боишься? nədən istifadə edirsiniz? чем вы пользуетесь? nə ilə maraqlanırsınız? чем вы интересуетесь? nədən korluq çəkirsiniz? в чём вы нуждаетесь?
  2) употребляется в вопросительных конструкциях и выражает значение “почему?”. Nə baxırsan? что смотришь? nə qorxursan? что боишься? nə uzanmısan, qalx! что ты лежишь, встань!
  3) служит для обозначения вопроса о действии, состоянии, положении и т.п. кого-л., чего-л. Siz burada nə edirsiniz? что вы тут делаете? nə yatırsan? что ты спишь?
  4) в риторических вопросах. Bundan yaxşı nə ola bilər? что может быть лучше этого? bundan pisi nə ola bilər? что может быть хуже этого?
  5) употребляется как вопрос, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает. Eşitmədim, nə dedin? я не расслышал, что ты сказал? nə oxuyursan? nə? что читаешь? что?
  6) выражает вопрос о размере цены; сколько, какую сумму? Bu şeyə görə məndən nə alacaqsan? что ты возьмёшь с меня за эту вещь?
  7) в риторических вопросах и восклицательных предложениях с отрицанием обозначает: всё без исключения, очень многое. Əlindən nə gəlmir чего он только не умеет, stolun üstündə daha nə yox idi чего только не было на столе
  8) употребляется в сочет. с именами существительными и личными местоимениями в форме направительного надежа (yönlük hal) и выражает значение “кому какое дело”. Mənə nə! какое мне дело! sənə nə! какое тебе дело!
  2. кто (выражает вопрос о живых существах, кроме человека). Bax, nə uçur? смотри, кто летит? (о птице); çayda nə tutdun? кого поймал в реке? (о рыбе); nə mələyir? кто блеет?
  3. какой:
  1) означает вопрос о качестве, свойстве чего-л. Kostyum nə rəngdədir? какого цвета костюм? uşaq nə boydadır? какого роста ребёнок?
  2) в риторических вопросах означает полное отрицание чего-л. Məndən nə müəllim? какой из меня учитель? səndən nə директор? какой же из тебя директор? burada nə danışıq ola bilər? какие тут могут быть разговоры? səndən mənə nə dost? какой же ты мне друг?
  3) в риторических вопросах выражает восторг, удивление и т.п. Ah, nə gözəl axşam(-dır) ах, какой прекрасный вечер; Ah, nə gözəl mənzərə (-dır) ах, какой красивый вид
  4. nəyi(n)-dir kim кто: употребляются для выражения вопроса: кем приходится? Bu uşaq sənin nəyindir? кто тебе этот ребёнок? bu kişi sənin nəyindir? кто тебе этот мужчина? bu sənin nəyindir? кто он тебе?
  5. nəyi kimin употребляется для выражения вопроса кто родился (родилась) у кого. Qonşunun nəyi olub? кто родился у соседки?
  6. nələr чего-чего не …, что только не …, чего только не … В риторических вопросах имеет значение: очень много, большое количество. Nələr görməmişik! чего только мы не видали! nələr danışmırlar! чего только не говорят! stolun üstündə nələr yox idi! чего только не было на столе! nələr eləmirdilər! чего-чего не делали!
  7. в сочет. Nə isə что-то. Nə isə burada xoşuma gəlmir что-то здесь мне не нравится, nəyi isə demir чего-то он не договаривает, nədənsə narazıdır чем-то он недоволен
  8. nədir:
  1) что такое. Həyat nədir? что такое жизнь? bu nədir? что это такое?
  2) какой. Gəlməkdə məqsədi nədir? какова цель его приезда? xeyri nədir? какая польза? mənası nədir? какой смысл (смысл-то какой)? əsası nədir? какое основание?; nə bilim не могу знать, не знаю; nə borcuma (borcuna) мне-то что, мне какое дело; nə desən çıxar kimdən, nədən всё можно ожидать от кого, от чего; nə isə словом, одним словом, короче говоря; nə qədər: 1. сколько. Nə qədər çalışdımsa … сколько ни старался …; 2. как. Nə qədər xoşbəxtəm! как я счастлив!; nə vaxt? когда?; nə səbəbə? почему?; nə üçün? зачем?; nə cür?:
  1. как. Nə cür istəsəm … как захочу …
  2. какой. Nə cür adamsan! какой ты человек!; nə haqda? о чём?; nə haqdasa о чём-то; nə ağına baxır, nə bozuna без разбору, не обращая внимания ни на что; nə baş verib? что произошло? что случилось?; nə baş verirsə-versin что бы ни случилось; nə başını ağrıdım короче говоря; nə böyük işdir (ki) ирон. мудрёное дело, большое дело; nə böyük şeydir невелика премудрость; nə var … подумаешь, велика важность; nə var, nə yox что нового, что хорошего; nə vaxt keyfi qalxır (gün üstünə doğur) когда находит такое настроение (такой стих) на кого-л.; nə vaxta qədər до каких пор; nə vermisən ala bilmirsən? что ты пристал к кому; nə vecimə (nə vecinə) до лампочки мне, ему и т.д.; nə qədər başın salamatdır пока ты живой …; nə qədər deyirsən хоть отбавляй; nə qədər istəyirsə (istəyirsən):
  1) сколько душе угодно
  2) сколько влезет; nə qədər istəsəmdə (istəsən də, istəsə də və i. a.) при всем моём (твоём, его и т.д.) желании; nə qədər ki …, до тех пор, пока …; nə qədər olmasa как-никак; nə qoyub, nə axtarırsan! о чём ты говоришь! nə deyəsən что тут скажешь; что могу сказать; nə deyirsən de … что ни говори …; nə dərdi var какая забота кому; nə dərdimə qalıb не моя забота; nə doğrasan (tökərsən) aşına, o da çıxar qaşığına что в кашу положишь, то ложкой и возьмёшь, как аукнется, так и откликнется; nə edəsən? что поделаешь? ничего не поделаешь; nə edəcəyini bilmir сам не знает, что делает; nə eləsə yeri var поделом кому; nə yaxşı! как хорошо! nə yaxşı ki … хорошо, что …; nə yemisən turşulu aş поделом наказан, поделом получил; nə ki var всё, что есть; nə yuvanın quşudur что за птица (птичка); məndə (səndə, onda и т.п.) nə gəzir откуда быть чему у кого; əlinə nə gəldi: 1. что попало; 2. чем попало; nə günə qalıb до чего дожил, до чего дошёл; nə lazım? к чему? на что?; nə münəsibətlə с какой стати, в связи с ч ем; nə olaydı хотя бы; nə olar ki … əgər что случится, если …; nə olsun ki? что из того? ну и что; nə olub? в чём дело?; nə olur olsun (nə olursa olsun):
  1. будь, что будет
  2. безразлично что
  3. во что бы то ни стало; nə təhər как, каким образом; nə təhər olsa как бы то ни было; как-никак; nə fayda … какая польза; nə çarə? чем поможешь?; nə cür var как есть; nə cür gəldi как попало; nə üçün və nəyə görə? отчего и почему?; nə üçünsə почему-то; nə üzlə с каким лицом (появиться, показаться); nə var ki, nə alasan нечего взять с кого-л.; nəyimə gərəkdir на что мне нужно; nəyimiz əskikdir kimdən сами с усами; nəyin bahasına olursa olsun во что бы то ни стало, любой ценой; nəyimə (nəyinə) gərəkdir на что мне (тебе, ему и т.п.) нужно; əlimdən nə gəlir что я могу поделать; əlindən nə gəlir что ты умеешь (он умеет) делать; heç nədən ни за что; ни за что ни про что; nə oldu, … чуть что, …; sözün nədir? что хочешь этим сказать? bütün bunlar nə deməkdir? что всё это значит?

  Azərbaycanca-rusca lüğət >

 • 7 təhər

  1
  I
  сущ.
  1. способ (образ действий, приём, метод для осуществления, достижения чего-л.). Məsələni bu təhər həll etmək olmaz решить задачу таким способом нельзя, bu təhər hərəkət etmək olmaz таким способом нельзя действовать, təhərini tapmaq nəyin найти способ чего
  2. мера, предел. Hər şeyin təhəri var всему есть мера (предел), yalan danışmağın da təhəri var и вранью есть предел
  3. вид, внешность. Təhərinə bax на его вид смотри
  II
  вопр. мест. nə təhər какой. Nə təhər adamdır? какой он человек? hava bu gün nə təhərdir? какая сегодня погода?
  III
  нареч. nə təhər как, каким образом (об образе, способе действия). Bu xəbəri ona nə təhər çatdıraq? как передать ему это известие? işlərin nə təhərdir? как твои дела? işlərin nə təhər gedir? как идут твои дела?
  IV
  союз. как. Atası təhər как отец, at təhər как лошадь, quş təhər как птица; bir təhər:
  1) кое-как, как-нибудь. Bir təhər dolanmaq жить кое-как; bir təhər yola vermək как-нибудь обходиться (обойтись); сделать как-нибудь
  2) странный. Bir təhər adamdır он странный человек; bir təhər olmaq умориться, крайне утомиться, измучиться, устать; təhər çəkmək улаживать, уладить. İşə təhər çəkmək уладить дело; təhərdən çıxarmaq портить, испортить кого-л., что-л.:
  1) сделать неприглядным, некрасивым
  2) оказать дурное влияние на кого-л., что-л.; təhərdən çıxmaq портиться, испортиться (стать дурным, скверным); təhərə düşmək принимать, принять нормальный, надлежащий вид; təhərə salmaq приводить, привести в порядок, придавать, придать надлежащий вид; təhəri yoxdur:
  1) не в силах. Ayağa qalxmağa təhərim yoxdur я не в силах встать; danışmağa təhəri yoxdur он не в силах говорить
  2) не под силу. Bu işi eləməyə onun təhəri yoxdur выполнить эту работу ему не под силу; təhərini pozmadan не подавая виду
  2
  сущ. промежуток времени между весной и летом по лунному календарю (приблизительно с 15 по 22 июня), характеризующийся обычно резким изменением погоды

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təhər

 • 8 it

  I
  сущ. собака:
  1. домашнее животное. Yaman it злая собака, yiyəsiz it бездомная собака, zəncirli (zəncirdə saxlanan) it цепная собака, quduz it бешеная собака, ov iti охотничья собака, it saxlamaq держать собаку, itlərin hürüşməsi лай собак, itdən qorxmaq бояться собаки, iti bağlamaq привязать собаку, iti zəncirləmək посадить собаку на цепь, itləri boğuşdurmaq натравливать собак (друг на друга); it zingildəyir собака скулит, it zənciri qırdı собака сорвалась с цепи
  2. перен. о человеке со скверным характером. O, adam deyil ki, qudurmuş itdir! он не человек, а бешеная собака
  3. перен. употребляется как бранное слово
  II
  прил. собачий. İt damı собачья конура
  ◊ it oğlu сукин сын; itə dönmək разъяриться, как собака; it günündə: 1. измученный, уставший как собака; 2. о человеке, имеющем крайне неприятный вид; günü it günüdür kimin собачья жизнь у кого; it günü çəkmək терпеть невзгоды, переносить лишения; it abrında см. it günündə
  2. başına it oyunu açmaq kimin издеваться над кем; it sürüsü kimi как собачья свора; it qovmaq (döymək) гонять собак (бездельничать); it aparan olsun груб. черт с ним! (выражение неполного согласия с чем-л.: говорится, когда кто-л. вопреки своему желанию отдает или уступает что-л. кому-л.); it də getdi, ip də (getdi) ни бычка ни веревочки; it dəftərində də adı yoxdur мелкая сошка (о невлиятельном, неавторитетном человеке); it ilində груб. давным-давно, неизвестно, в каком году; it yeyib, pişik küsüb:
  1) о чем-л., вызывающем отвращение (обычно о плохо приготовленной еде)
  2. о грязно написанной бумаге и т.д.; it yerinə qoymamaq kimi груб. (ни) в грош не ставить кого; itdən itə vermək kimi, itin sözünü demək kimə задавать, задать баню, давать, дать жару кому, сильно ругать, выругать, бранить, выбранить кого; itin dilini bilir очень хитрый; itin dişi, motalın dərisi моя хата с краю, меня не касается; it yesə gözləri ağarar в рот не возьмешь (о плохой, некачественной пище, продуктах и пр.); it yiyəsini tanımır полная неразбериха где; it kimi qovmaq kimi выгнать как собаку кого; it kökündə см. it abrında; itə ağac atırsan kimə dəyir как собак нерезаных, очень много кого; itin ağzına sümük atmaq бросить собаке кость, подмазать, умаслить, заткнуть рот кому подачкой; itin başını ağzına almaq много говорить, болтать; itinə tök nəyi сколько угодно (предостаточно) чего; itinin (itimin) qurd dayısı седьмая вода на киселе (о дальнем родственнике); it əlayağı yeyib очень неспокойный (обычно о ребенке); it itin ayağını basmaz собака собаке лапу не отдавит, ворон ворону глаз не выклюет; it kimi yalan danışır брешет как собака; it kimi bir-birini didirlər грызутся как собаки; itə yaraşan kimi yaraşır идет как собаке ермолка (маленькая круглая шапочка); it kimi canı çıxmaq издохнуть как собака; itə atsan yeməz см. itə atsan gözü ağarar; itlə pişik kimi как кошка с собакой; it hürər, karvan keçər собака лает – ветер носит (караван проходит); kimin iti tutub kimi какая собака укусила кого; nə iti azıb kimin harada что потерял кто где; canı it canıdır он вынослив (живуч); it sürüsü qədər много, целая свора; itlə yoldaş ol, çomağı yerə qoyma с собакой дружи, но палку наготове (камень за пазухой) держи; iti öldürənə sürüdərlər сам заварил кашу – сам и расхлебывай; it qursağı yağ götürməz слишком жирно для кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > it

 • 9 lazımınca

  нареч.
  1. достаточно, в достаточной мере (степени). Rus dilinə lazımınca yiyələnmək овладеть русским языком в достаточной степени, lazımınca dadlı достаточно вкусный, lazımınca keyfiyyətli достаточно качественный
  2. как следует, как полагается. Lazımınca hərəkət etmək поступить как следует (как подобает), lazımınca tanımaq kimi, nəyi знать как следует кого, что, lazımınca qavramaq nəyi воспринимать как следует что, lazımınca cəzalandırmaq наказать как следует, lazımınca istifadə etmək использовать как следует, lazımınca qarşılamaq kimi, nəyi встретить как полагается кого, что; lazımınca kötəkləmək kimi поколотить (высечь) кого как следует, lazımınca təmizləmək nəyi вычистить как следует что
  3. в отрицательных конструкциях соответствует сложным словам с начальными элементами мало-, недо-. Lazımınca tədqiq olunmamış малоисследованный, lazımınca təmin olunmamış (aztəminatlı) малообеспеченный, lazımınca başa düşməmək (dərk etməmək) недопонимать, lazımınca qiymətləndirməmək недооценивать, lazımınca inkişaf etməmiş недоразвитый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > lazımınca

 • 10 bir

  I
  числ. колич. один (обозн. цифру, число 1; количество). Səkkizdən bir çıxmaq из восьми вычесть один, bir ev один дом
  II
  в знач. мест. один, кто-то, некий. Deputatlardan biri один из депутатов, biri sizi soruşur кто-то вас спрашивает
  III
  прил.
  1. одинаковый, равный. Bir ölçüdə одинакового размера, bir həcmdə одинакового объёма, bir boyda одинакового роста
  2. единый (общий, объединённый). Bir məqsəd единая цель, bir sırada в едином строю
  IV
  сущ. единица:
  1. цифра, изображающая число 1
  2. пед. самая низкая школьная отметка. Bir almaq получить единицу
  V
  нареч. вместе. Bir işləmək работать вместе, bir nahar etmək обедать вместе
  VI
  усилит. част.
  1. так. Bir qaçırdı ki так бежал, что; bir qışqırırdı ki … так кричал, что …, bir külək əsirdi ki … так дул ветер, что …
  2. такой. Gözəl bir mənzərə такой красивый вид, maraqlı bir kitab такая интересная книга; soyuq bir hava такая холодная погода
  3. с формой повел. накл. А ну-ка! Bir qaç görüm! а ну-ка бегом! bir dur! ну-ка встань! bir yaxın gəl! ну-ка подойди
  4. только. Bir mən getdim только я пошёл; bir mən deyiləm не только я
  ◊ bir ağız (oxu, de) один раз, разочек (спой, скажи); bir ağızdan в один голос, все сразу, хором; bir adamın toyuğuna kiş deməz и мухи не обидит, bir addım da geri çəkilməmək не отступать ни на шаг, ни шагу назад; bir addım da gözündən qoymamaq ни на шаг не отпускать кого; не спускать глаз с кого; bir addım belə onsuz atmamaq шагу не сделать без него; bir addımlığında (olmaq) в одном шаге от чего-л. (быть, находиться); bir az немного, немножечко, чуточку; bir az aralı поодаль; bir az əvvəl недавно, некоторое время тому назад; bir az o yanda неподалёку; bir az keçməmiş вскоре; bir azdan sonra вскоре, через некоторое время, немного погодя; bir ayaq sənin, bir ayaq mənim медленно двигаться; bir ayağı burada, o biri orada одна нога здесь, другая – там; bir ayağı gorda olmaq стоять одной ногой в гробу, в могиле; bir ayağına baxmaq, bir başına мерить взглядом кого-л. с ног до головы; bir aləm очень много; bir ambar очень много чего-л.; bir an одно мгновение, один миг; bir anda в один миг; bir anlıq, bir anlığa на одну секунду; на одно мгновение; bir arıq dana naxırın adını batırır одна паршивая овца портит всё стадо; bir baş uca головой (на голову) выше кого; bir başqası: 1. кто-л. другой; 2. кто-то; bir balaca: 1. слегка; 2. немного; 3. самая малость; bir başına, bir dizinə döymək кусать себе локти, bir bezin qırağıdırlar одним миром мазаны, одного поля ягоды; два сапога пара; bir belə столько (мало или много); bir bərabərdə: 1. одинаково; наравне со всеми; 2. на одном уровне; bir biçimdə: 1. на одно лицо, на один покрой; 2. рост в рост; bir böyrü üstə на одном боку (долго лежать); bir burum (qaynatmaq) один раз (вскипятить); bir bu qalmışdı этого ещё не хаватало; bir buna bax на него смотри; скажи на милость, вот те на; birini bilirsən, yüzünü bilmirsən очень многого не знаешь; bir vaxt: 1. когда-то, одно время, некогда; 2. когда-нибудь; bir vinti çatmır винтика не хватает, bir qayda olaraq как правило; bir qaydada одинаково; bir qarın çörəyə möhtac olmaq нуждаться в куске хлеба; bir qarın одна порция, на один прием (пищи); bir qarın tox, bir qarın ac: 1. полуголодный; 2. впроголодь; bir qədər немного; bir qədər sonra немного погодя, несколько позже; bir qəpiyə dəyməz гроша медного не стоит; bir qəpiksiz без единой копейки; bir qulağına girir, o biri qulağından çıxır в одно ухо входит, в другое выходит; bir quran söz demək (danışmaq) наговорить с три короба; bir qurtum один глоток; bir qucaq охапка, целая охапка; bir damcı капельку; bir damın altında yaşamaq жить под одной крышей; bir daha: 1. ещё, ещё раз; 2. лишний раз; 3. снова и снова; bir daş altdan, bir daş üstdən шито-крыто; bir də ещё, ещё раз; bir də ki: 1. кроме того; 2. к тому же; bir də gördün вдруг, ни с того ни с сего, bir dəqiqə одну минуту; bir dəqiqə belə ни на минуту; bir dənədir единственный в своем роде; bir dəri bir sümük кожа да кости; bir dildə danışmaq kimlə найти общий язык с кем; bir dəfəyə в (за) один раз; bir dikili ağacı da yoxdur ни кола, ни двора; bir dırnağına belə dəyməz мизинчика чьего не стоит; bir dünya см. bir aləm; bir əl (oynamaq, çalmaq və s.) один раз (сыграть, спеть и т.п.); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами; bir əli yağda, bir əli balda как сыр в масле, в достатке; bir əli, bir başı qalmaq остаться одиноким; bir zaman когда-то; biri iki görmək двоиться в глазах; bir insan kimi как человек; bir içim su kimi очень легко, очень просто, как выпить глоток воды; bir yandan с одной стороны; bir yaşda (olmaq) (быть) одних лет с кем; bir yerdə qərar tutmamaq не находить (себе) места; bir yerdə вместе, рядом; bir yol: 1. один раз; 2. однажды, как-то раз; bir yuvanın quşlarıdırlar kimlə kim одного поля ягоды кто с кем; bir kəs: 1. кто-нибудь, кто-то; 2. никто; bir köynək ət tökmək сгорать от стыда; bir köynək tər tökmək умываться потом; bir köynəkdə qoymaq лишить всего, оставить в одной рубашке; bir köynəkdə qalmaq остаться в одной рубашке, лишиться всего; bir könüldən min könülə vurulmaq kimə безумно влюбиться в кого; bir gözlə baxmaq (hamıya) (ко всем) относиться, подходить одинаково; bir gör ha подумать только; bir məna görməmək nədə не находить никакого смысла в чём; bir növ своего рода; bir nöqtəyə vurmaq бить в одну точку; bir nəfər некий, некто, кто-то, кто-нибудь; bir neçə несколько; bir neçə vaxtdan sonra через некоторое время; bir neçə sözlə в нескольких словах; bir nəfəsə одним духом, одним махом; bir para adamlar некоторые, иные, другие; bir parça çörək кусок хлеба; bir oxla iki quş vurmaq, bir güllə ilə iki dovşan ovlamaq убить одним выстрелом двух зайцев; bir oturum(d)a в (за) один присест; bir saatlıq xəlifə калиф на час; bir sayaq: 1. как-нибудь, кое-как; 2. каким-то образом; bir səviyyədə olmaq kimlə быть на равной ноге, быть на одном уровне с кем; bir səslə единогласно, в один голос; bir sıra целый ряд, bir sözlə одним словом; bir sözün üstündə durmaq стоять на одном и том же, твердить одно и то же; bir sözünü iki eləməmək не возражать, не перечить; bir stəkan çaya (çağırmaq, getmək) на чашку чая (приглашать, звать, идти); bir tikə çörəkdən ötrü из-за куска хлеба; bir tikə çörəyini əlindən almaq kimin отбирать, отобрать кусок хлеба у кого; bir tikə çörəyi olmaq иметь кусок хлеба; bir tük qədər belə ни на волос; bir tükcə saymamaq kimi в медный грош не ставить кого; bir tükünə də dəyməmək и волоска не тронуть у кого; bir təhər: 1. как-нибудь; 2. кое-как; 3. своеобразный; bir xəmirdən yoğrulublar из одного теста; bir havada на одном уровне; bir halda ki раз так, если на то пошло; bir çimdik nə щепоть, чуточку чего; bir çöp də ни одной соломинки; bir ucdan: 1. подряд; 2. непрерывно, беспрестанно, беспрерывно, всё время, то и дело; bir udum su kimi раз плюнуть; bir çürük qoza dəyməz выеденного яйца не стоит что; bir çoxları многие; bir cəbhədən hərəkət etmək единым фронтом (действовать, ступать); bir cərgə длинный ряд чего; bir cür своеобразный; bir cüt alma kimi как две капли воды; bir şey: 1. одно. Bir şeyi başa düşə bilmirəm одного не могу понять; 2. что-нибудь. Bir şey çıxır? получается что-нибудь?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bir

 • 11 su

  I
  сущ.
  1. вода:
  1) прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, моря и т.д., представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом. Təmiz su чистая вода, şəffaf su прозрачная вода, bulanıq su мутная вода, qaynar su горячая вода, qaynanmış su кипячёная вода, çiy su сырая вода, içməli su питьевая вода, şirin su пресная вода, duzlu su солёная вода, axar su проточная вода, durğun su стоячая вода, bulaq suyu родниковая вода, quyu suyu колодезная вода, dəniz suyu морская вода, yağış suyu дождевая вода, bir stəkan su стакан воды, bir qurtum su глоток воды, su şırnağı струя воды, su damcısı капля воды, suyun təmizlənməsi водоочистка, suyun şirinləşdirilməsi опреснение воды, su içmək пить, выпить воду, su tökmək налить воды
  2) напиток или водный раствор какого-л. вещества, применяемый для утоления жажды, а также в лечебных или иных целях. Qazlı su газированная вода
  3) водная масса реки, озера, моря. Xəzərin suyu воды Каспия, yeraltı sular грунтовые воды, suyun çirklənməsi загрязнение воды, suyun səthi поверхность воды (зеркало воды), suyun səviyyəsi уровень воды, suyun yatması спад воды
  4) водные пространства, участки морей, озёр, рек. Məhəlli sular (ərazi suları) территориальные воды, dövlət suları государственные воды, neytral sular нейтральные воды
  2. разг. сок:
  1) напиток из жидкости, отжимаемой из ягод, фруктов, овощей. Üzüm suyu виноградный сок, nar suyu гранатовый сок, limon suyu лимонный сок
  2) перен. об энергии, силе кого-л. Canında hələ su var kimin ещё в соку кто; suyunu çıxarmaq kimin выжать все соки из кого
  3. бульон (чистый, ничем не заправленный мясной отвар). Ət suyu мясной бульон, toyuq suyu куриный бульон
  4. разг. пот (выделение бесцветная жидкость, выделяемая подкожными железами). Uşaq suyun içindədir ребёнок весь в поту
  II
  прил.
  1. водный (связанный с водой, относящийся к воде). Su axını водный поток, su yolu водный путь, su təsərrüfatı водное хозяйство, su nəqliyyatı водный транспорт, su mənbələri водные источники, su ehtiyatı водные ресурсы, su stansiyası водная станция, su rejimi водный режим, su mübadiləsi водный обмен (водообмен), su məhlulu водный раствор, su bitkiləri водная растительность; мед. su qızdırması водная лихорадка; эмбр. su qişası водная оболочка
  2. водяной:
  1) относящийся к воде. гидрогеол. Su buxarı водяной пар, su layı водяной слой, su pərdəsi водяная плёнка, su təbəqəsi водяная оболочка
  2) приводимый в движение водой. гидротех., тех. Su çarxı водяное колесо, su turbini водяная турбина, su mühərrikləri водяные двигатели; физ. su manometri водяной манометр, su kalorimetri водяной калориметр; геол. su bağlayıcısı водяной затвор
  3) как составная часть некоторых ботанических и зоологических названий. зоол. Su şəpərəsi водяная ночница, su əqrəbi водяной скорпион, su keçisi водяной козёл, su ulağı водяной ослик, su taxtabitiləri водяные клопы; su anbarı водохранилище, su axını водосток, su boşaltma водоотлив, su burulğanı водоворот, su qovşağı гидроузел, su doyumu водонасыщенность, su dövranı водооборот, su enerjisi гидроэнергия, suəmələgəlmə водообразование, su kəməri водопровод, sugötürmə водоразбор, su müalicəsi гидротерапия, su müalicəxanası водолечебница, su sayğacı водомер, su sahəsi акватория, su təchizatı водоснабжение, su çalovu водочерпалка, su faunası гидрофауна, su quşları водоплавающие птицы; бот. su sarmaşığı ежеголовка, мед. ağız suyu (tüpürcək) слюна; qızıl suyu позолота; sudan istifadə пользование водой (водопользование); suyu açmaq пустить воду, su vermək:
  1) kimə поить, напоить кого, дать воду к ому
  2) nəyə поливать, полить что
  3) техн. закалять, закалить. Polada su vermək закалять сталь; su buraxmaq пропускать воду; su çəkmək:
  1) черпать воду (из глубокого места, колодца и т.п.)
  2) намокать, намокнуть (о ране)
  3) впитывать, впитать воду, сделаться влажным
  4) провести куда-л. воду; suya dönmək:
  1) истаять
  2) мокнуть, промокнуть; suya çəkmək:
  1) мыть, промывать, промыть
  2) полоскать, прополоскать в чистой воде; suya getmək идти за водой; suya girmək войти в воду, окунуться в воду; suyu çəkilmək:
  1) выкипать, выкипеть
  2) высыхать, высохнуть
  ◊ ağzına su almaq набрать воды в рот; ağzının suyu axır kimin слюнки текут у кого; aydan arı, sudan duru кристально чистый (о человеке); aralarından su keçmir kimin водой не разольёшь кого; aşına su qatmaq kimin насыпать соли на хвост кому; bulanıq suda balıq tutmaq в мутной воде рыбу ловить; dəyirmanına su tökmək (axıtmaq) kimin лить воду на мельницу кого, чью; dərisini sudan çıxarmaq спасти свою шкуру; elə bil üstünə su çiləndi kimin будто холодной водой обдали кого; elə bil suya batdı как будто (словно) в воду канул; barmağından su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; iki damcı su kimi как две капли воды; kürkünü sudan çıxarmaq уметь выворачиваться, выкручиваться из затруднительного положения, уметь устраивать свои дела; gözüm su içmir kimdən, nədən не уверен, сомневаюсь в ком, в чём; gözünə su ver (gözünüzə su verin) бери (берите) пример с кого-л.; gözünün suyunu axıtmaq лить слёзы, плакать; odla su arasında между (меж) двух огней; между молотом и наковальней; su altından yasa gedən скрытный, скрывающий свои намерения; su altından yasa getmək действовать исподтишка; su axar çuxurunu tapar два сапога пара, одного поля ягода; saman altından su yeritmək действовать исподтишка, втихомолку; su bahasına (qiymətinə) дешевле пареной репы, за чечевичную похлёбку; su(yu) bulandırmaq мутить воду; su qabı (bardağı) suda sınar повадился кувшин по воду ходить, на том ему и голову сложить; su ilə od arasında bişmək (bişib bərkimək) пройти (сквозь) огонь и воду (и медные трубы); su ilə çörək kimi lazımdır нужно как хлеб насущный; hava və su kimi lazımdır необходимо (нужно) как воздух и вода; su içmək kimi asan iş дело проще простого; su kimi bilmək (əzbərləmək) знать назубок, выучить; su kimi getmək (axmaq):
  1) легко проходить, пройти
  2) уплывать, уплыть (быстро израсходоваться); su topuğundandır kimin море по колено кому; suda balıq kimi как рыба в воде (непринужденно, хорошо); sudan quru çıxmaq выйти сухим из воды; suya düşmək потерпеть крах (фиаско), кончить провалом; suyu bir yerdən axmamaq не уживаться, не ужиться, никак не привыкнуть друг к другу (о супругах); suya düşmüş cücə kimi как мокрая курица; suya salıb çıxarmaq kimi устраивать головомойку кому; suyu kəsilmiş (sovulmuş, qurumuş) dəyirman kimi мерзость запустения (полное опустошение, разорение); suyu süzülən qarı kimi как в воду опущенный; suyu süzüləsüzülə (getmək, qayıtmaq) несолоно хлебавши (уйти, вернуться); suyu süzülən cücə kimi как мокрая курица; suyu üfləyə-üfləyə (üfürə-üfürə) içmək быть чрезмерно осторожным; suyu çəkmək kimə смахивать на кого (быть похожим на кого, напоминать кого); suyun lal axanı, adamın yerə baxanı в тихом омуте черти водятся; suyunu dəyişmək сменить (переменить) климат; suyunun suyu бурда бурдой; sular qaralanda когда начнёт смеркаться; xəlbirlə su daşımaq решетом воду носить; üzündə su yoxdur kimin нет ни стыда, ни совести у кого; ни стыда, ни совести у кого; üzünün suyu getmək (tökülmək) терять, потерять стыд; üzünün suyunu tökmək kimin:
  1) срамить, осрамить
  2) смущать, смутить кого, говорить непристойности; ürəyinə su səpmək kimin успокаивать, успокоить кого, рассеять чьё беспокойство; yeyib üstündən su içmək nəyin присваивать, присвоить что (завладеть чьим-л. имуществом и т.п.); elə bil üstünə soyuq su töküldü (ələndi) будто окатили (обдали) холодной водой кого; üstünə soyuq su ələmək kimin охладить пыл чей; o vaxtdan çox sular axıb с тех пор много (немало) воды утекло (ушло); çulunu sudan çıxarmaq:
  1) сводить концы с концами
  2) связывать, связать концы с концами; кое-как справляться, справиться с чем-л

  Azərbaycanca-rusca lüğət > su

 • 12 tək

  1
  I
  прил.
  1. единственный, один – единственный. Tək oğul единственный сын, bacıların tək qardaşı единственный брат сестёр; onun tək bir qızı var у него одна (единственная) дочь, tək bir dəfə только один (единственный) раз; лингв. ismin tək forması форма единственного числа существительного
  2. одинокий:
  1) находящийся, пребывающий где-л. отдельно от других. Tək palıd одинокий дуб, tək ev одинокой дом
  2) не имеющий семьи, родственников, близких. Dünyada heç kəs tək olmasın чтобы никто на свете не был одиноким, tək (yalqız) qoca одинокий старик
  3. нечётный (такой, который не делится на два без остатка). Tək günlər нечётные дни, мат. tək ədəd нечётное число
  4. непарный (такой, который не составляет с другим пары). зоол. Tək üzgəclər непарные плавники
  5. одиночный (состоящий, движущийся и т.п. в одиночку, отдельно от других). Tək uçuş одиночный полёт; связь. tək qoşma одиночная приставка, tək torpaqlama одиночное заземление; горн. tək atım одиночный заряд
  6. одинарный (состоящий из одной части, не двойной). Tək qat одинарный слой
  7. индивидуальный. Tək planşet геодез. индивидуальный планшет; tək müəllif библ. индивидуальный автор; tək təsərrüfat индивидуальное хозяйство
  II
  нареч.
  1. один, одна, одно:
  1) без других, в отдельности от других. Tək gəlmək прийти один, qız tək oturmuşdu девочка сидела одна
  2) без поддержки, помощи других. Qəzeti tək buraxmaq газету выпустить один, tək qoymamaq kimi не оставлять одного кого; işin öhdəsindən o tək gələ bilməz ему одному не справиться с работой
  2. одиноко. Tək durmaq стоять одиноко, tək yaşamaq жить одиноко
  III
  част. только (единственно, исключительно). Sənin tək bir sözün одно только твоё слово; tək bir gün lazımdır нужен только один день
  ◊ tək əldən səs çıxmaz один в поле не воин, одной рукой узла не завяжешь, одной рукой не ударишь в ладоши; iki cüt bir tək очень мало; раз, два и обчёлся
  2
  союз. как, подобно. Pələng tək как тигр, ağac tək как дерево, nağıllardakı tək как в сказках, şimşək tək подобно молнии (молнией), dolu tək как град (градом), bomba tək как бомба (бомбой)
  3
  сущ.
  1. дно. Dənizin təki дно моря
  2. глубина. Göyün təkində в глубине неба; yerin təki недра земли
  ◊ yerin təkindən taparam достану из-под земли
  4
  нареч. как только (с глаголом во всех временных формах). O gələn tək sakitlik düşdü как только он пришёл, наступила тишина; yaz gələn tək как только придёт весна; dərs qurtaran tək как только закончился урок

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tək

 • 13 sayaq

  союз. как, вроде, вроде как. Müəllim sayaq как учитель; ayrı (başqa, özgə) sayaq иначе, иным способом. Ayrı sayaq necə etmək olar? Как можно сделать иначе? bir sayaq как-нибудь, каким-л. образом. Bir sayaq başa çatdır как-нибудь доведи до конца; bu sayaq так, таким образом. Bu sayaq oturmuşdu сидел он вот так, bu sayaq danışırdı говорил он так, əvvəlki sayaq как прежде, по-прежнему, qoy əvvəlki sayaq qalsın пусть останется так, как было раньше; nə sayaq? каким образом? каким способом? Bu işi nə sayaq görmək olar? Как можно выполнить эту работу?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sayaq

 • 14 baş

  I
  сущ.
  1. голова:
  1) часть тела. Adam (insan) başı человеческая голова, başını bağlamaq повязать голову, başım ağrıyır у меня голова болит, başını tərpətmək качать головой
  2) ум, сознание, рассудок. Başı boş пустая голова, başı işləyir kimin голова работает у кого
  3) в значении единицы счёта (скота). Yüz başdan ibarət sürü стадо в сто голов
  2. головка:
  1) утолщенная или выступающая часть, конец чего-л., шляпка. Boltun başı головка болта
  2) шарообразный плод некоторых растений. Bir baş soğan головка лука, bir baş sarımsaq головка чеснока
  3) пищевой продукт в виде шара или конуса (в сочет. с числит.). Bir baş qənd головка сахара, iki baş pendir две головки сыра, xaşxaş başı маковая головка
  3. душа (о человеке – обычно при указании количества членов семьи). İki baş külfət семья из двух душ, из двух человек
  4. вершина, верхушка, макушка. Dağın başı вершина горы, ağacın başı верхушка (макушка) дерева
  5. начало, передняя часть, перёд. Dəstənin başı передняя часть отряда, tarlanın başı начало поля
  6. заголовок. Məqalənin başı заголовок статьи
  7. почётное место (в комнате, за столом и т.п.), красный угол. Qonaqları başda əyələşdirdilər гостей усадили на почётном месте
  8. верховье, исток (реки, ручья). Çayın başı верховье реки, bulağın başı исток родника
  9. причина, первопричина. Hər işin (işlərin) başı одур всему причина он
  II
  прил.
  1. головной:
  1) относящийся к голове. Baş ağrısı головная боль
  2) предназначенный для головы. Baş geyimi головной убор
  3) находящийся в верхней, передней или начальной части чего-л. Baş qurğu головное сооружение, baş vaqon головной вагон
  2. главный:
  1) старший по положению, возглавляющий что-л. Baş həkim главный врач, baş aqronom главный агроном, baş mühəndis главный инженер, baş redaktor главный редактор
  2) центральный, головной. Baş şəhərlərarası telefon stansiyası главная междугородная телефонная станция, baş korpus главный корпус, baş kanal главный канал, baş nəqliyyat prokurorluğu главная транспортная прокуратура, baş avtomobil müfəttişliyi главная автомобильная инспекция, baş tikinti idarəsi главное строительное управление, строит. baş balka главная балка, baş fasad главный фасад, лингв. cümlənin baş üzvləri главные члены предложения, baş cümlə главное предложение
  3. заглавный. Baş hərf заглавная буква
  4. старший (стояший выше других по знанию, по служебному положению). Baş çoban старший чабан, baş müəllim старший преподаватель, baş elmi işçi старший научный сотрудник, baş leytenant старший лейтенант
  5. верховный. Baş komandanlıq верховное командование
  6. генеральный. Baş katib генеральный секретарь, baş prokuror генеральный прокурор, baş direktor генеральный директор, baş qərargah генеральный штаб, baş xətt генеральная линия, baş plan генеральный план, BMT Baş Məclisi Генеральная Ассамблея ООН, baş konsul генеральный консул
  7. подушный. Baş vergisi подушный налог; baş məkələ передовая статья (передовая, передовица), baş sətir красная строка, baş yoldaşı: 1. муж, супруг; 2. жена, супруга; baş ağartmaq nədə зубы съесть на чём, набирать опыт в чём, где, baş ağrıtmaq причинять беспокойство; başını ağrıtmaq kimin морочить голову, докучать, надоедать к ому; baş alıb getmək идти, уходить куда глаза глядят; baş almaq говорить всё, что приходит на язык; baş alıb gəlmək стекаться, сходиться, съезжаться в одно место; baş aparmaq выходить из подчинения, из повиновения; başını aparmaq kimin надоедать, докучать бесконечными разговорами, шумом и т.п. к ому; baş atmaq см. baş aparmaq; baş açmaq1 рвать на себе волосы, оплакивать покойника; baş açmaq2 kimdən, nədən разобраться в ком-, чём; baş açmaq3 колоситься, цвести; baş bağlamaq быть привязанным к кому-л.; baş vermək случаться, случиться, возникать, возникнуть, происходить, произойти. Dəyişikliklər baş vermişdir произошли изменения; möcüzə baş verdi случилось чудо; baş vurmaq1: 1. стричь голову; 2. отсекать, отсечь голову; baş vurmaq2 бить выше цели; baş vurmaq3 преувеличивать, говорить необоснованные вещи; baş vurmaq4 нырять, окунаться (в воду); baş qaldırmaq: 1. поднять голову (о людях); 2. вырастать, вырасти (о растениях); baş qarışdırmaq заваривать кашу; baş qatmaq
  1) заниматься чем-л., чтобы как-нибудь провести время
  2. отвлекать, отвлечь внимание (разговорами); baş qaçırmaq nədən:
  1. отвиливать, отвильнуть; увиливать, увильнуть; уклоняться, уклониться от чего-л., отлынивать от работы
  2. отделываться, отделаться, освободиться, избавиться от чего-л.; baş qaşımağa vaxtı olmamaq быть крайне занятым, перегруженным делами; baş qırxmaq обманом выманивать у кого-л. деньги; обманывать, надувать кого; baş qoymaq nəyin, kimin yolunda пожертвовать собой, отдать жизнь, сложить голову за кого; baş qoşmaq kimə, nəyə:
  1. обращать, обратить внимание на кого-, что; уделять, уделить внимание кому, чему
  2. придавать значение
  3. связываться, связаться с кем-л.
  4. вмешиваться, вмешаться в чьи-л. дела, отношения и т.д.; baş dolandırmaq стараться как-нибудь прожить, провести время; не проявлять интереса, серьёзного отношения к чему-л.; baş endirmək преклонять, преклонить голову; baş əymək склонять, склонить голову в знак уважения; baş işlətmək вникать во что, разбираться в чём, шевелить мозгами; baş kəsmək дорого продавать; baş götürüb qaçmaq kimdən, nədən, haradan убежать куда глаза глядят; baş saxlamaq коротать дни кое-как; baş sındırmaq nəyin üzərində ломать голову над чём; baş soxmaq hara, nəyə совать свой нос куда, во что, проявлять излишнее любопытство; baş tapmaq понимать, соображать, ориентироваться, разбираться в чём-л.; baş tovlamaq добиваться своего, обманывая кого-л., морочить, заморочить голову к ому - л.; baş tutmaq: 1. состояться, осуществиться; 2. удаваться, удаться, получиться; 3. сбываться, сбыться. Ümidlərim baş tutmadı надежды мои не сбылись; baş üstə: 1. есть, будет сделано; 2. слушаюсь, повинуюсь; 3. с удовольствием; baş çapmaq (vurmaq) устар. наносить себе раны в области лба, в день “ашуры” (10-й день месяца “махаррам”); baş çəkmək haraya, kimə
  1. наведываться, наведаться; навещать, навестить кого-л.
  2. посещать, посетить; baş çıxartmaq kimdən, nədən
  1. понимать, быть сведущим в чём-л., быть знатоком, ценителем чего-л.
  2. разбираться, разобраться в чём-л.; baş çıxarılası deyil тёмный лес для кого; başa batmaq быть понятным, пониматься, усваиваться; başa bəla açmaq причинять неприятности, создавать дополнительные трудности; başa bəla olmaq быть причиной забот, неприятностей, становиться, стать обузой; başa vermək: 1. доводить, довести до конца; 2. обращаться с кем-л. хорошо, относиться к кому-л. с уважением; başa vurmaq: 1. докончить, завершить; 2. попрекать кого; başa qaxmaq попрекать кого, напоминая о сделанном благодеянии; başa düşmək: 1. понимать, понять; 2. сознавать; başa keçirmək kimi: 1. усадить, посадить на почётное место за столом кого; 2. выдвигать на высокую должность; başa yetirmək nəyi доводить, довести до конца, довершать, довершить; başa yetmək завершаться, завершиться; başa gəlmək осуществляться в жизнь; baha başa gəldi kimə nə дорого стоило, дорого обошлось кому что; ucuz başa gəlmək обойтись дёшево; başa gətirmək осуществлять, осуществить; претворять, претворить в жизнь; başa mindirmək kimi см. başa çıxartmaq; başa salmaq kimi
  1. разъяснять, разъяснить, объяснять, объяснить
  2. растолковать
  3. вбивать в голову кому; başa salınmaq объясняться, быть объяснённым, разъясняться, быть разъяснённым; başa çatdırılmaq доводиться, быть доведённым до конца; заканчиваться, быть законченным, доканчиваиться, завершаться, быть завершённым; başa çatdırmaq доводить, довести до конца, завершить, окончить; осуществить полностью; başa çatmaq завершаться, завершиться, заканчиваться, закончиться; доводиться, быть доведённым до конца; başa çəkmək: 1. kimi выдвигать, оказывать уважение, почёт, повышать в должности кого; предложить белее почётную работу; 2. nəyi пить сразу, залпом; başa çıxarmaq kimi чересчур, не в меру баловать, посадить себе на голову; başa çıxmaq: 1. сесть на голову кому, обнаглеть, стать наглым, дерзким; 2. закончиться, завершиться, быть доведённым до конца; başdan aşmaq быть в большом количестве, в избытке; başı ayazımaq nədən освободиться от хлопот, обрести покой; başı ayılmaq nədən: 1. прийти в себя, прийти в нормальное состояние; 2. безл. проясниться (в голове); başı ağırlıq edir (bədəninə, çiyninə) (о человеке, рискующем головой); başı ağarmaq (bir işdə) седеть, поседеть (на какой-л. работе); başı açılmaq1 nəyin, kimin приходить большими группами; başı açılmaq2 освободиться, разгрузиться от работы, от забот; başı aşağı: 1. с опущенной головой, с повинной головой; 2. воды не замутит; başı aşağı olmaq: 1. испытывать смущение, чувствовать себя виновным; 2. быть тихим, скромным; başı aşağı etmək kimi выставить виноватым, заставить покраснеть кого перед кем-л.; başı bağlanmaq быть закрепленным, забронированным за кем-л.; başı böyümək nədən: 1. терять, потерять голову от чего; 2. не находить себе места; başdan eləmək kimi, nəyi отделаться от кого, от чего; başı batsın kimin ни дна ни покрышки кому, чтоб пусто было кому; başı bəla(-lar) çəkmək иметь трудную судьбу, много испытать на своём веку; başı bənd olmaq быть связанным с чем-л.; başı boşdur kimin пустоголовый кто, у кого солома в голове, пустая голова, дырявая голова, голова как решето у кого; başı qarışmaq быть занятым, поглощённым какой-л. работой; углубиться в какую-л. работу, başı qızışmaq сильно увлечься чем-л., с головой погрузиться во что-л.; başı qovğalı olmaq быть втянутым в какие-л. сомнительные, неприятные истории; başı daşdan daşa dəymək много испытывать, испытать в жизни, видать виды; başı əlində deyil kimin видимо, погиб; пропала голова чья; başı ətlənmək: 1. становиться самостоятельным; 2. разбогатеть; başı ilə cavab vermək отвечать головой; başı yastığa enmək (yetişmək) слечь в постель, заболеть; başı ilə işarə etmək кивать, кивнуть головой; başı gicişmək искать приключений, лезть в драку; başını yemək kimin погубить, вогнать в гроб кого; başı uca olmaq высоко держать голову, иметь незапятнанную репутацию; başı üstündə durmamaq не стоять на ногах, быть пьяным; başı salamat olmaq быть целым и невредимым, быть живым и здоровым; başı xarab olmaq терять, потерять голову, сходить, сойти с ума; başı çıxmaq nədən понимать, разбираться, знать толк в чём; başı şişmək окончательно закрутиться; başı çatmır kimin в голове шариков не хватает у кого; başı çıxmamaq nədən ничего не смыслить, ни в зуб ногой; başı çatlayır kimin голова трещит; başıma (başına, başınıza) dəysin грош цена чему, выеденного яйца не стоит, гроша ломаного не стоит; başına yeritmək kimin вдалбливать, вдолбить в голову кому-л.; başına ağıl qoymaq kimin наставлять, вразумлять кого; öz başına buraxmaq: 1. kimi, nəyi давать волю кому, чему; 2. kimi оставить без надзора, бросить на произвол судьбы, давать свободу действий; başına and olsun! клянусь твоей головой, клянусь тобой!; başına at təpmək сходить, сойти с ума; терять, потерять голову; başına vurmaq ударить в голову (о спиртных напитках); başlı-başına qalmaq: 1. быть брошенным на произвол судьбы, оставаться без хозяина, быть безнадзорным; 2. быть запущенным; 3. быть в изобилии; başına qəza gəlmək попадать, попасть в тяжёлое положение (в беду); başında qiyamət qoparmaq kimin показать кузькину мать, показать где раки зимуют к ому; başına qiymət kəsilib чья-л. голова оценена; başına qiymət qoymaq kimin оценивать голову чью; başıma daş düşsün, əgər … разрази меня гром, если …; başına dən düşmək kimin седеть, стареть; başına dolanmaq kimin души не чаять в ком, обожать; окружать вниманием и заботой кого; başına dolanım (dönüm) мой милый, любимый, дорогой; başına pərvanə tək dolanmaq виться вьюном вокруг кого, кружиться мотыльком; başına ip salmaq kimin вить вёревки из кого, başına iş gəlmək попасть в неприятное положение, попасть в беду; başına iş qəhət olmaq не знать, чем заняться, переливать из пустого в порожнее; başına iş gətirmək kimin сыграть злую шутку с кем; başına yığmaq собирать, собрать вокруг себя кого; başına yeritmək kimin nəyi втолковывать, втолковать, растолковывать, растолковать, разжевать и в рот положить что кому; başına yerləşdirmək вдолбить, вбить себе в голову что-л.; başına ip salıb gəzdirmək водить на нос; başına müsibət gətirmək (açmaq) подвергнуть издевательству кого; навлечь беду на кого; задавать, задать перцу (головомойку) кому; закатить сцену к ому; başına torba salmaq идти, пойти сумой, пойти по миру; başına gəldi kimin nə произошло, случилось с кем что; başına(-ma) girmir nə не лезет в голову, не укладывается в голове что; başına götürüb хоть отбавляй (очень много); başına götürmək кричать во всё горло, криком кричать; başına mindirmək kimi посадить на свою голову кого, давать волю к ому; başına pislik açmaq kimin изнасиловать кого; başına hava gəlmək помешаться, потерять рассудок; сходить, сойти с ума; başına çarə qılmaq найти выход из положения, принять меры; başına çıxmaq1 kimin садиться, сесть на голову к ому; başına çıxmaq2 см. başına vurmaq (о напитках); başına tac qoymaq kimin венчать на царство; başına-gözünə döyə-döyə в хвост и в гриву; başına and içmək kimin клясться, поклясться чьей головой, чьей жизнью; başın üçün клянусь твоей головой (тобой); başına çəkmək nəyi залпом выпить; başında qoz sındırmaq kimin держать в ежовых рукавицах; başında durmaq kimin, nəyin стоять во главе чего; başında gəzdirmək kimi на руках носить кого, обожать кого; başında tərs dəyirman işlətmək kimin измываться, издеваться над к ем, ч ем; başından çıxarmaq kimi, nəyi выбросить, выкинуть из головы кого, что; başından basmaq kimin проходу не давать кому, başından bir tük əskik olsa если хоть один волосок упадёт с чьей головы, не дай бог, если что-нибудь случится с кем; başından böyük iş tutmaq заниматься делом выше своего разумения, замахнуться на недосягаемое; браться за непосильное дело; ввязываться не в своё дело; başından eləmək kimi, nəyi сбывать, сбыть с рук кого, что; отделаться, отвязаться от кого, от чего; başından keçmək kimin, nəyin yolunda пожертвовать собой ради кого, чего; başımdan keçərəm дам голову на отсечение; başından tutmaq хвататься за голову; не знать что делать; başından rədd etmək kimi, nəyi отстранить от себя, отдалить от себя кого, что; порвать связи, отношения; başından rədd olmaq: 1. убраться восвояси; 2. оставить кого-л. в покое; başından tüstü çıxmaq сильно рассердиться; başından çıxarmaq забыть, выкинуть из головы, изгнать из памяти; başdan çıxarmaq kimi сбивать с правильного пути, выбивать из колеи кого; başını ağartmaq см. baş ağartmaq; başını ağrıtmaq см. baş ağrıtmaq; başını aşağı etmək kimin осрамить, опозорить, унизить кого; başını aşağı salmaq: 1. поникнуть головой, повесить голову; 2. заниматься своим делом, ограничиться своими заботами, не затрагивать интересов других; başını bağlamaq1 nəyin
  1. описать имущество, наложить арест на чьё имущество
  2. закрепить за собой, дать задаток; başını bağlamaq2 kimin женить, связать кого узами брака; başını batırmaq kimin загубить кого, убить и скрыть следы; başını bənd etmək kimin женить, привязать к семье и семейным заботам; başını bədənindən ayırmaq kimin снять голову с кого, кому; başını bir yerə yığmaq: 1. kimin женить кого; 2. подытоживать, подытожить; başını bişirmək kimin
  1. уговаривать, уговорить кого
  2. обводить, обвести вокруг пальца кого; başını böyütmək kimin задать работу к ому, причинить много хлопот кому; başını bulamaq качать, покачать головой (в знак неодобрения или отрицания чего-л.), выражать своё несогласие; başını vermək kimin, nəyin uğrunda положить голову, отдать жизнь за кого, за что; başını vurdurmaq постричься, дать остричь голову; başını vurmaq1: 1. kimin рубить, отрубить голову кому, казнить кого; 2. подстричь; başını vurmaq2 nəyin срезать верхушку растения, чеканить; başını qaldırmaq поднять голову; başını qaldıra bilməmək не знать, куда глаза девать; başını qarışdırmaq: 1. заниматься чем-нибудь, убивать время; 2. kimin занимать кого чем-л., отвлекать внимание, мешать сосредоточиться, зубы заговаривать кому; başını qatmaq kimin см. başını qarışdırmaq; başını qınına çəkmək прятаться в кусты, прятаться до поры до времени, уходить в себя; başını qoymaq kimin, nəyin uğrunda сложить голову за что, положить жизнь за кого, за что; başını qorumaq: 1. оберегать себя, стараться сохранить себя; 2. как-нибудь просуществовать; başını qurban vermək заплатить головой за что; başını qurtarmaq nədən освободиться от чего; вырваться из когтей чего-л. опасного; başını daşa döyür(-sən) выражение недовольства чьим-л. поступком; başını divara döyür см. başını daşa döyür; başını dolandırmaq перебиваться кое-как, существовать; başını doldurmaq1 nəyin доливать, долить; досыпать что; başını doldurmaq2 kimin наговорить на кого кому, прожужжать уши кому, доносить, донести кому на кого; набивать голову кому чем; başını əkmək kimin
  1. спровадить кого, освободиться от чьего-л. присутствия
  2. убрать (убить); başını əzmək kimin разбить наголову, разнести в пух и в прах; başını itirmək терять, потерять голову; başını yastıqlamaq kimin усыпить бдительность чью, кого; başını yemək kimin
  1. вгонять, вогнать в гроб кого
  2. пережить (прожить дольше) кого; başını yerə qoymaq: 1. слечь в постель (тяжело заболеть); 2. сложить голову, погибнуть, умереть; başını it başı kimi əzmək kimin убивать, убить как собаку; başını kəndirə salmaq совать голову в петлю; başını külləmək kimin уговаривать, уговорить, успокаивать, успокоить; başını götürüb qaçmaq убежать без оглядки, убежать куда глаза глядят, унести ноги; başını sallamaq вешать, повесить голову, понурить голову; başını saxlamaq жить кое-как; başını tutmaq1 держаться за голову, хвататься за голову; başını tutmaq2 опознать краденую вещь или кого-л.; находить, найти украденное; başını uca tutmaq высоко держать голову; başını uca eləmək kimin возвысить, поднять чьё-л. имя, поднять чей-л. авторитет в глазах людей; başının ağası kimin хозяин чей; başının altına yastıq qoymaq умышленно ввести в заблуждение, усыпить бдительность; başının altına yastıq qoyub yatmaq быть, пребывать в блаженном неведении; başının vinti çatmır kimin винтика в голове не хватает у кого; başının üstünü almaq kimin заставать, застать врасплох кого, нагрянуть на кого; başının üstündə durmaq kimin
  1. стоять над душой
  2. контролировать; başının üstünü kəsmək kimin стоять над чьей душой, пристать с ножом к горлу; başının üstündən kimin (nə etmək) через чью голову (что-л. делать); başının üstündən kim əskik olmasın дай бог, чтобы кто всегда был жив и здоров; başının tüklərini yolmaq рвать на себе волосы (приходить, прийти в отчаяние, горевать)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baş

 • 15 əl

  I
  сущ.
  1. рука:
  1) верхняя конечность человека от запястья до кончиков пальцев; кисть руки. Sağ əl правая рука, sol əl левая рука, qabarlı əllər рабочие (мозолистые) руки, qadın əlləri женские руки; əli ilə götürmək брать рукой, əli ilə sığallamaq гладить рукой, əlində tutmaq (saxlamaq) держать в руке
  2) передняя лапа у некоторых животных (напр., у обезьян)
  3) в сочет. со словами “ sağ” (правая), “ sol” (левая) употр. в знач. “сторона, бок”. Sağ əldə kimdən по правую руку от кого, sol əldə kimdən по левую руку от кого
  4) употр. как символ труда для обозначения качества, свойства человека. Bacarıqlı əllər умелые руки
  5) употр. как символ обладания, владения чем-л. как символ власти (обычно в форме косвенных падежей). Hakimiyyət kimin əlindədir власть в чьих руках, xüsusi adamların əlində в руках частных лиц
  6) употр. в формах: əldə, əldən с рук. əldə satmaq продавать с рук, əldən almaq покупать с рук
  7) употр. в формах əldə, əlində и т.д.:
  1) на руках у кого (в наличии – быть, иметься). Əldə (əlimizdə) hələ pulumuz yoxdur на руках у нас еще нет денег
  2) в уме. Beş yazırıq, bir əldə пять напишем, один – в уме
  3) на чьём-л. попечении, содержании, иждивении (остаться)
  4) в руках чьих, кого; в чьём-л. ведении, распоряжении. Əvvəlcə o, şöbəyə rəhbərlik edirdi, indi isə bütün rayon onun əlindədir сначала он руководил отделом, а теперь у него в руках целый район
  5) на руках; во временном пользовании кого-либо (иметься, быть, находиться). Kitab əldədir книга на руках; əldə (əlinin altında и т.д.) под рукой (в непосредственной близости, так что удобно достать, воспользоваться). Əlində (əlinin altında) olmaq kimin быть (находиться) под рукой у кого
  2. употр. в сочет. с числит. в значении “кон, партия”. Bir əl şahmat oynamaq сыграть партию в шахматы
  3. разг. ход чей, очередь чья в игре. İndi sənin əlindir сейчас твой ход
  II
  прил. ручной:
  1. предназначенный для рук. Əl dəsmalı ручное полотенце, əl fənəri ручной фонарь
  2. приводимый в действие руками. Əl mişarı ручная пила, əl tərəzisi ручные весы, əl qumbarası воен. ручная граната
  3. производимый руками. Əl oyunları ручные игры, əllə daşıma тех. ручная откатка; əllə idarə ручное управление
  4. сделанный вручную. Əl tikişi ручная вышивка, əl əməyi ручной труд; рукоделие
  5. прирученный (о животных). Əl göyərçini ручной голубь; ələ öyrətmək (о животных) приручать, приручить
  ◊ əl altından: 1. скрытно, тайно:; 2. из-под полы (продавать что-л.); əl aparmaq: 1. протягивать руку, чтобы брать что-л.; 2. посягать на что-л.; 3. вмешиваться в чьи-л. дела; əl atmaq: 1. хватать, схватить что-л.; 2. браться, взяться за что-л.; 3. кинуться куда-л.; 4. прибегать, прибегнуть к чему-л. в каких-л. целях; əl açmaq kimə
  1. просить милостыню, подаяние
  2. поднимать, поднять руку на кого; əl bağlamaq быть готовым к исполнению поручения, приказа; əl basmaq клясться, поклясться, положа руку на что-л. (на хлеб, Коран и т.п.); əl boyda крохотный, маленький, небольшой; əl bulamaq: 1. начать заниматься чем-л.; 2. пачкать руки обо что-л.; əl bulaşdırmaq марать руки обо что-л., пачкать руки; əl bulamağına dəyməz не стоит пачкать руки; əl verir kimə nə подходит что кому, приемлем, удобен для кого; əl vermək: 1. kimə здороваться за руку с кем; 2. устраивать кого; быть удобным для кого; əl vurmaq: 1. см. əl basmaq; 2. дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л.; 3. разг. аплодировать кому; əl qaldırmaq поднимать, поднять руку:
  1. kimə ударить кого
  2. голосовать, проголосовать за кого
  3. сдаваться, сдаться
  4. молиться
  5. просить слова; əl qatmaq nəyə вмешиваться, вмешаться в какое-л. дело; əl dəymək см. əl vurmaq; əl eləmək kimə, nəyə:
  1. звать, подавая знак рукой
  2. прощаться с кем-л., махая рукой; əl ilişdirmək nəyə: 1. браться, взяться з а какое-л. дело; 2. зацепиться з а какое-л. дело; əl yeri зацепка; əl yetirmək kimə, nəyə протягивать, протянуть руку помощи к ому; əl gəzdirmək: 1. hara наводить, навести порядок где; 2. шарить где-л.; 3. исправлять, исправить какие-л. погрешности, недочёты; 4. красть, украсть; əl götürmək kimdən, nədən см. əl çəkmək; əl mənim, ətək sənin выражает усиленную просьбу, мольбу (сделай(-те) милость!); əl ovuşdurmaq потирать руки; əl saxlamaq приостановиться, подождать (на какое-л. время), воздержаться; əl sıxmaq пожать руку; əl tərpətmək спешить, стараться сделать что-л. поскорее; əl tutuşmaq: 1. пожать руку, поздороваться с кем-л. за руку; 2. ударять, бить по рукам, заключать сделку, соглашение; əl tutmaq: 1. здороваться друг с другом за руку; 2. kimə оказывать, оказать (материальную помощь) к ому; əl uzatmaq1 kimə:
  1. посягать на кого-л., что-л.
  2. просить помощи; əl uzatmaq2 kimə протягивать, протянуть руку помощи; помогать, помочь кому; əlini uzatsan çatar рукой подать до чего; əl (əlini) üzmək kimdən, nədən потерять надежду, махнуть рукой на кого, на что; əl üstündə əl var есть люди посильнее; əl üstündə saxlamaq kimi носить на руках кого; əl çəkmək: 1. kimdən оставлять, оставить в покое кого; 2. nədən положить конец ч ему, бросить заниматься чем; əldə etmək nəyi:
  1. приобретать, приобрести что
  2. достигнуть чего; əldə qoymaq nəyi оставлять, оставить под рукой, иметь под руками что, əldə gəzdirmək kimi носить на руках кого; əldə saxlamaq: 1. оставлять, оставить за собой что-л.; 2. удерживать, удержать, не выпускать из рук; əldə tutacaq etmək nəyi пользоваться как поводом чем; əldə çıraqla axtarmaq kimi, nəyi искать днём с огнем кого, что; əldən buraxmaq kimi, nəyi не удержать, упустить кого, что; əldən qaçırmaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymamaq kimi, nəyi:
  1. не отпускать кого, что
  2. не оставлять (о привычках, занятиях и т.п.)
  3. не оставлять в покое кого; əldən qurtarmaq вырваться, освободиться, избавиться; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. прийти в негодность (об одежде, обуви и т.п.); əldən yapışmaq см. əldən tutmaq; əldən getmək kimin üçün умирать, сгорать от любви к кому; əldən gedir (getdi):
  1. портится
  2. погибает
  3. пришёл (приходит) в негодность; əlimizdən nə gəlir что поделаешь; ничего не поделаешь; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, изводить, извести кого; əlindən tutmaq kimin поддерживать, поддержать кого, помогать, помочь кому; əldən çıxarmaq nəyi
  1. см. əldən qaçırmaq
  2. изнашивать, износить что
  3. завершать, завершить очередную работу; əldən çıxmaq: 1. быть потерянным; 2. приходить, прийти в негодность; 3. завершаться, быть завершённым; 4. удирать, удрать откуда-л.; ələ almaq kimi, nəyi брать, взять в руки кого, что:
  1. подчинить себе, заставить повиноваться кого
  2. захватывать что, завладевать чем; ələ baxmaq: 1. быть материально зависимым; 2. быть на чьём-л. иждивении; ələ vermək kimi выдавать, выдать с головой, предавать, предать кого; ələ dolamaq см. ələ salmaq; ələ düşmək: 1. попадать, попасть в руки; 2. подвернуться; представиться случаю; ələ düşməz редкостный, редко встречающийся; ələ keçmək см. ələ düşmək; ələ keçirmək: 1. nəyi забирать, забрать в руки что; 2. kimi брать, ловить, поймать кого; 3. nəyi присваивать, присвоить что; ələ gələn всё, что можно забрать; ələ gəlmək доставаться, достаться; ələ gətirmək: 1. приобретать, приобрести что; 2. добиваться, добиться чего; ələ öyrənmək приручаться, приручиться; ələ öyrətmək: 1. nəyi приручать, приручить кого (о животных).; 2. kimi приручать, приручить к рукам (ребенка); ələ salmaq kimi, nəyi
  1. см. ələ keçirmək
  2. насмехаться, издеваться над кем; əli altında olmaq kimin быть под рукой у кого; əli aşağı düşmək обеднеть; əli aşağı olmaq быть бедным, терпеть нужду; əli beldə (gəzir, durur и т.п.) руки в боку; высокомерно; əli bala batıb (batacaq) kimin ирон. повезло (повезёт) к ому; əli boşa çıxmaq kimin оставаться, остаться с носом, потерпеть неудачу, оказаться одураченным; əli böyüklər ətəyindədir kimin бабушка ворожит кому; əli necə qalxır? как рука поднимается?, əli qalxmır kimin kimə рука не поднимается у кого на кого; əli qələm tutan все грамотные; все, кто умеет писать; əli qələm tutmaq уметь писать; əli necə qıydı (qıyır) nəyə как позволил (позволяет) себе сделать что; əli qoynunda: 1. в безвыходном положении; 2. беспомощно; əli dinc durmur kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание сделать что-л., заняться чем-л.; əli (əlləri) duadadır kimin кто молится, обращаясь к Богу, к святым с молитвой; əli əlinə dəymək kimin прикасаться, прикоснуться к кому руками (при встрече, любовном свидании); əlləri əsir kimin руки дрожат у кого; жадничает кто; əli kimin ətəyində olmaq настойчиво просить кого о чём; əli (əlləri) ətəyindən uzun с пустыми руками, несолоно хлебавши; əli ilə verdiyini ayaqları ilə ala bilmir не может получить то, что отдал на время; əli (əldən) iti скорый на руку, проворный в работе; əli iş tutan все работоспособные; все, кто может работать; əli işdə olmaq быть занятым каким-л. делом, быть в работе; əli yanmaq обжигаться, обжечься на чём-л. (терпеть неудачу); əli yatmaq nəyə: 1. привыкать, привыкнуть к какой-л. работе; 2. быть по душе (о работе); əli yetişmək nəyə достигнуть, добиться чего; əli yüngüldür kimin у кого лёгкая рука; əli kəsilmək nədən лишиться чего; əli gəlmir kimin nəyə:
  1. рука не поднимается на что
  2. не может позволить себе что; necə əli gəldi как он позволил себе; necə əli gətirir kimin как везёт кому:
  1. хорошо зарабатывает
  2. выигрывает в азартной игре; əli gətirmir kimin не везёт к ому:
  1. плохо зарабатывает
  2. проигрывает в азартной игре; əli gicişir kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание заняться чем-л.; руки горят у кого; əli gödəkdir kimin руки коротки у кого; əli olmaq nədə
  1. иметь руку где
  2. быть причастным к чему; əli silah tutan все, кто может держать оружие; все, кто может воевать; əli soyuyub kimin nədən охладел кто к чему; əli təmiz olmaq иметь чистые руки; əli təmiz deyil имеет нечистые руки; əli titrəyir см. əli əsir; əli üzülmək kimdən, nədən
  1. терять, потерять надежду
  2. лишаться, лишиться окончательно кого, чего; əli üzündə qalmaq диву даваться, диву даться; удивляться; удивиться; əli çatmır kimin
  1. руки не доходят (нет времени, возможности заняться чем-л.)
  2. рукой не достать; əli çıxmaq kimdən, nədən выпустить из рук кого, что; лишиться кого, чего; əli çörəyə çatmaq выбиться в люди; əli şahlar ətəyində olmaq иметь большие связи, иметь сильную поддержку; əlimin içindən gəlir хорошо делаю; əlində qalmaq kimin быть в чьей власти, быть в чьих руках; əlində əsir olmaq kimin быть во власти у кого; əlində girinc olmaq kimin быть связанным по рукам и ногам кем, чем; əlində mum eləmək kimi делать, сделать шёлковым кого; əlində-ovucunda qalsın чтобы был живым и здоровым (пожелание матери в отношении новорождённого); əlində oynatmaq kimi делать игрушку из кого; əlində olmaq kimin быть в руках чьих; əlində ölmək kimin умереть на руках у кого; əlində saxlamaq kimi держать в руках кого; əlindən almaq kimin
  1. kimi, nəyi лишить кого кого, чего
  2. nəyi захватывать, захватить у кого что; əlindən vermək nəyi
  1. упускать, упустить что
  2. лишиться кого, чего; əlindən qaçmaq kimin убежать, уйти от кого; əlindən qaçırmaq см. əlindən vermək; əlindən qurtarmaq1: 1. kimin вырваться из рук кого; 2. nəyin освободиться от чего; əlindən qurtarmaq2 kimi kimin, nəyin освободить кого от кого, от чего; əlindən dada gəlmək kimin быть доведённым до отчаяния кем; əlindən dad çəkmək (qılmaq) kimin, nəyin жаловаться на кого, на что; əlindən düşməmək kimin nə не расставаться с чем; əlindən zağ-zağ əsmək kimin трепетать перед кем; əlindən zara gəlmək kimin быть доведённым до белого каления кем; əlindən zəncir çeynəmək kimin сильно сердиться на кого; əlindən iş gələn способный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməyən неспособный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməmək быть не способным к чему-л.; əlindən yaxa qurtarmaq kimin вырваться из рук чьих; əlindən getdi kimin kim, nə упустил из рук кто кого, что; лишиться кого, чего; əlindən gələni beş qaba çək делай что хочешь, что можешь (о плохом), əlindən gələni eləmək: 1. делать, сделать всё, что зависит от кого- л.; 2. делать, сделать, причинять, причинить зло кому-л.; əlindən gələr kimin, nə способен на что; можно ожидать от кого; əlindən gəlib-gedir kimin проходит через чьи руки; əlindən gəlmək быть способным делать что-л., уметь делать что-л.; əlindən su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlindən su içmək kimin перенять чей характер; əlindən tutmaq kimin материально помогать, помочь кому, поддержать кого; əlindən çıxmaq лишиться кого, чего; əlindən almaq брать, взять в руки:
  1. nəyi принять на себя руководство, управление чем-л.
  2. захватывать, захватить; отобрать у кого что
  3. завладевать, завладеть кем-л. (подчинить себе, своему влиянию кого- л.); əlinə bel vermək kimin подстрекать, подзадоривать кого, побуждать к какому-л. действию; əlinə bəhanə vermək kimin давать, дать повод кому; əlinə dolamaq kimi обвести вокруг пальца кого; əlinə düşmək kimin попадать, попасть в чьи руки, оказываться, оказаться в чьих руках; əlinə düdük vermək kimin кормить обещаниями кого (давать обещания, но не исполнять их); əlinə əsas vermək kimin давать, дать основание кому; əlinə göz dikmək kimin ждать подачки от кого; əlinə göydən düşdü к имин неожиданно повезло кому; əlinə salmaq nəyi приобретать, приобрести что; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; əlinə çöp verər даст десять очков вперёд; əlini ağdan qaraya vurmamag палец о палец не ударить; əlini başına vurmaq (çırpmaq) хвататься, схватиться за голову; əlini bənd etmək nəyə браться, взяться за что; əlini bulamaq nəyə пачкать, марать руки обо что; əlini qulağının dibinə qoymaq начинать, начать петь; əlini dizinə vurmaq кусать локти; əlini dinc qoymamaq не сидеть спокойно; əlini əlinə vermək kimin соединить кого с кем; əlini əlinə vurmamag палец о палец не ударить; əlini əliinin üstünə qoymaq сидеть сложа руки; əlini isti sudan soyuq suya vurmamag сидеть сложа руки, пальцем не шевельнуть; əlini işə salmaq давать, дать волю рукам; пускать, пустить в ход руки; əlini kəsmək nədən перестать надеяться на что; əlini gözünün üstünə qoymaq есть выполнять (выражает готовность к чему-л.); əlini özündə saxlamaq держать руки при себе; əlini özündə saxlamamag давать, дать волю рукам; əlini (əllərini) ölçmək жестикулировать руками; əlini tutmaq kimin связывать, связать руки, мешать, помешать к ому; əlini çək! əlinizi çəkin! kimdən, nədən прочь руки от кого, от чего; əlinin altında kimin под рукой кого; əlinin dalını yerə qoymaq: 1. признавать, признать своё поражение; 2. kimin победить кого; брать, взять верх над чем; əlinin duzu yoxdur kimin не ценят (за добрые, благие дела) должным образом кого; əlinin suyunu dadmaq kimin получить, получать взбучку от кого, почувствовать чью силу; əllər yuxarı! руки вверх! əlləri qızıldandır kimin у кого золотые руки; əlini qana boyamaq обагрить руки в крови (кровью); əllərini görmək olmur скор на руку (о проворном в работе); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əl

 • 16 özü

  мест.
  1. сам, сама, само; özüm сам, я сам; сама, я сама; özün ты сам, ты сама; o özü он сам, она сама. Müəllim özü сам учитель, müəssisə özü само предприятие; mənim özüm görmüşəm я сам видел, qoy özü desin пусть скажет сам (сама), özün hansı kursda oxuyursan? ты сам на каком курсе учишься? özün fikirləş ты сам подумай, özün görürsən ki …, ты сам видишь, что …, özün canlı şahidsən ты сам живой свидетель, özüm onu yaxşı tanıyıram я сам хорошо его знаю, özüm mütləq gələcəyəm я сам обязательно приду, özüm də baş aça bilmirəm я и сам не могу понять
  2. в косв. пад. с аффиксами принадлежности; özümə:
  1) мне самому (самой). Özümə qaytar верни мне самому, mənim özümə heç nə lazım deyil мне самому ничего не надо
  2) себе. Özümə götürürəm беру себе, özümə alıram покупаю себе; özünə1 ему самому (ей самой); он (самому) себе, она (самой) себе. Kitabı onun özünə verərsən книгу передашь ему самому; o özünə təzə kostyum aldı он купил себе новый костюм; özünə2: самому (самой). Bəs sənin özünə nə dedilər? а что тебе самому сказали?
  3) ты … (самому, самой) себе. Sən özünə nə aldın? ты что купил самому себе?; özümü себя. Özümü yaxşı hiss edirəm чувствую себя хорошо; özünü1:
  1) его самого (её самоё, саму). Onun özünü ezamiyyətə göndərdilər его самого послали в командировку, özünü çağırın вызовите его самого
  2) себя. O, özünü çox ağıllı hesab edir он считает себя очень умным; özünü2 себя, самого себя. Sən özünü ələ al! ты возьми себя в руки! özünü yaxşı apar веди себя хорошо (прилично), əvvəlcə sən özünü tərbiyə et ты сначала воспитывай самого себя
  3. мн. ч.:
  1) özümüz сами, biz özümüz мы сами. Özümüz yolu tanıyırıq мы сами знаем дорогу, özümüz bilirik ki, … мы сами знаем, что …, özümüz həll edərik мы сами решим
  2) özünüz сами, siz özünüz вы сами. Özünüz bilirsiniz ki, … вы сами знаете, что …, özünüz gedin сами поезжайте
  3) özləri сами, onlar özləri они сами. Qoy özləri gəlsinlər пусть сами придут; özləri təşkil ediblər они сами организовали, özləri başa düşər они сами поймут; özümüz üçün: 1. для нас, для нас самих. Özümüz üçün bəsdir для нас самих хватит; 2. для себя. Özümüz üçün sifariş etmişik мы для себя заказали; özünüz üçün: 1. для вас, для вас самих. Şəxsən sizin özünüz üçün seçmişəm лично для вас выбрал; 2. для себя. Özünüz üçün yola ərzaq götürün на дорогу возьмите для себя продукты; özləri üçün: 1. для самих себя; 2. для них самих. Bu onların özləri üçündür это для них самих; özü üçün nəticə çıxarmaq сделать вывод для себя; özü haqqında yüksək fikirdə olmaq быть высокого мнения о себе; özünə güvənmək надеяться на себя, özünə əziyyət verməmək не утруждать себя; özünə düşmən qazanmaq нажить себе врагов; özünə iş tapmaq найти себе работу; özünə təskinlik vermək тешить, утешать себя; özünə hörmət edən kəs каждый уважающий себя человек; özünə qarşı tələbkar olmaq быть требовательным к себе; özünə qarşı şübhə oyatmaq навлечь на себя подозрение; özünü apara bilmək уметь вести себя; özünü qorumaq беречь себя; özünü danlamaq упрекать себя; özünü etibardan salmaq скомпрометировать себя; özünü aparmaq necə вести себя как; özünü göstərmək проявить себя; özündə birləşdirmək (cəmləşdirmək) объединять в себе; özündə qüvvə tapmaq найти в себе силы; özündən artıq istəmək любить больше себя; özündən sonra после себя; özündən asılıdır nə зависит от себя что; özündən danış расскажи о себе; özündən razı olmaq быть довольным собой; özümüzə:
  1. нам самим
  2. мы себе; özünüzə:
  1. вам самим
  2. вы себе; özlərinə:
  1. им самим
  2. они себе; özümüzü:
  1. нас самих
  2. мы себя; özünüzü:
  1. вас самих
  2. вы себя; özlərini:
  1. их самих
  2. они себя; özümüzdə:
  1. в (у) нас самих
  2. мы (у себя); özünüzdə:
  1. в (у) вас самих
  2. вы (у себя); özlərində:
  1. в (у) них самих
  2. они у себя; özümüzdən:
  1. от (из) нас самих
  2. мы от себя; özünüzdən
  1. от (из) вас самих
  2. вы от себя; özlərindən:
  1. от (из) них самих
  2. они от себя
  ◊ özünüz fikirləşin подумайте сами, özünüzü necə hiss edirsiniz? как вы себя чувствуете? özünüz bilirsiniz ki … вы сами знаете, что …; özüm bilərəm это уже моё дело; özün bilərsən дело хозяйское, это уже твоё дело; özün bil тебе виднее, делай как хочешь; özümüz bilərik мы сами разберемся, сами знаем; özün bilən məsləhətdir тебе виднее; özünüz deyin сами скажите; özüm də bilmirəm (niyə, nə üçün, nə vaxt) я и сам не пойму (от чего, почему, когда); özünə yazığın gəlsin пожалей (пощади) себя; özünə gəlmək приходить, прийти в себя; özünə yer tapa bilməmək не находить себе места, özünə gələ bilməmək никак не приходить, не прийти в себя; özünə bir gün ağlamaq подумать о завтрашнем дне, özünə çıxmaq nəyi считать чужое своим; özünə gətirmək kimi приводить, привести в чувство кого; özünə borc bilmək считать своим долгом, считать своей обязанностью; özünə sığışdırmamaq nəyi считать ниже своего достоинства что; özünə fikir verməmək не обращать на себя внимания, не следить за собой; özünə baxmaq следить за собой; özünə qəbir qazmaq рыть самому себе могилу; özünə yer etmək упрочиться, укрепиться где-л. (занять прочное, надёжное положение где-л.); özünə hörmət qazanmaq завоевать уважение; özünə təsəlli vermək см. özünə təskinlik vermək; özünə ar bilmək см. özünə sığışdırmamaq; özünə yol açmaq пробивать, пробить, прокладывать, проложить себе дорогу; ağlın özünə getməsin по себе не суди; özünə söz vermək дать себе слово; özünə baxma см. ağlın özünə getməsin; özünə götürmək брать на себя (вину, ответственность и т.п.); özünə inamı itirmək терять, потерять веру в себя; özünə layiq yer tutmaq nədə, harada занимать достойное место в чем, где; özünü abırdan salmaq позорить, опозорить себя, ронять, уронить себя в глазах чьих; özünü axmaqlığa (gicliyə, səfehliyə) vurmaq прикидываться, прикинуться дурачком, валять дурака; özünü bilməməzliyə vurmaq прикидываться незнающим, не подавать виду; özünü gülünc yerinə qoymaq выставить себя на посмешище; özünü lotuluğa qoymaq прикидываться, прикинуться блатным; özünü kimin yerinə qoymaq ставить, поставить себя на чьё место; özünü tülkülüyə qoymaq (vurmaq) хитрить как лиса; özünü fağır göstərmək прикидываться, прикинуться овечкой; bu da özünü adam yerinə qoyur тоже считает себя человеком (за человека); özünü uşaq kimi aparmaq вести себя как ребёнок; özünü dartmaq напускать на себя важность; özünü ələ almaq взять себя в руки; özünü idarə edə bilməmək не уметь вести себя; özünü işə salmaq придумать на свою голову; özünü yığışdır! полегче на поворотах!; özünü gözə soxmaq рисоваться (стараться показать себя с выгодной стороны); özünü güdaza vermək погубить себя; özünü güclə saxlamaq еле сдерживать, сдержать себя; özünü oda-közə vurmaq всячески стараться добиться чего-л.; özünü o yerə qoymamaq и виду не показывать; özünü ölümə vermək идти на верную гибель; özünü öldürsə как максимум, самое большее; özünü öldürsə də как бы ни старался (старалась); özünü peycəmbər kimi aparmaq строить из себя святошу; özünü tanımaq: 1. достигнуть половой зрелости; 2. познать себя; özünü təmizə çıxartmaq выйти сухим из воды; özünü tərif olmasın не сочтите за нескромность; özünü toxtaq тут возьми себя в руки, крепись, мужайся; özünü çəkmək пыжиться, ходить гоголем; özünü şişirtmək мнить о себе; özündə olmamaq быть вне себя (от гнева и т.п.); özündə deyil сам не свой; özündə də az yoxdur ты (он) тоже хорош; indinin özündə даже сейчас, в настоящее время; huşu özündə в полном сознании; özüdür ki, var:
  1. он самый
  2. вот именно, точно; özündən çıxmaq выходить, выйти из себя; özündən çıxarmaq выводить, вывести из себя; özündən küs пеняй на себя; özündən müştəbeh (bədgüman) olmaq быть неуверенным в себе; özündən asılı olmadan независимо от себя; özündən muğayat ol! береги себя! özündən getmək упасть в обморок, потерять сознание; özündən söz düzəltmək сочинять от себя, плести; Allah özü kömək olsun! да поможет сам Аллах (Бог)! Allah özü rəhm eləsin! да пощадит сам Аллах (Бог)!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > özü

 • 17 ürək

  I
  сущ.
  1. сердце:
  1) центральный орган кровообращения, находящийся у человека в левой стороне грудной полости. Uşağın ürəyi сердце ребенка, idmançı ürəyi сердце спортсмена, sağlam ürək здоровое сердце, süni ürək искусственное сердце, ürəyin tonları тоны сердца, ürək qüsuru порок сердца, ürəyin piylənməsi ожирение сердца, ürək ağrıları боли в сердце
  2) место на груди, где находится этот орган. Ürəyini tutmaq держаться за сердце
  3) перен. этот орган как символ средоточия чувств, переживаний, настроений человека. Təmiz ürək чистое сердце, sadə ürək простое сердце, alovlu ürək пламенное сердце, sevən ürək любящее сердце; ürəyi ilə hiss eləmək чувствовать сердцем
  4) перен. душевный мир человека, его переживания, настроения, чувства. Ürəyini həyəcanlandırmaq kimin растревожить сердце чьё, кого, ürəkləri fəth eləmək покорить сердца, ürəyini sındırmaq разбить сердце
  5) перен. центр, главная часть; средоточие чего-л. Bakı Azərbaycanın ürəyidir Баку – сердце Азербайджана
  2. душа:
  1) внутренний, психический мир человека, его переживания, настроения, чувства и т.п. Ürək sevinir душа радуется; başqasının ürəyini bilmək olmaz чужая душа – пот ёмки
  2) совокупность характерных черт, присущих личности. Qaynar ürək горячая душа
  3) перен. вдохновитель чего-л., главное лицо где-л. Kollektivin ürəyi душа коллектива
  3. перен. отвага, мужество. Bu iş böyük ürək tələb edir это дело требует большого мужества
  II
  прил.
  1. сердечный:
  1) относящийся к сердцу как органу кровообращения. Ürək əzələsi сердечная мышца, ürək xəstəliyi сердечная болезнь
  2) связанный с болезнями сердца. Ürək dərmanları сердечные лекарства
  3) близкий, связанный с любовью. Ürək dostu сердечный друг; ürək yaxınlığı сердечная близость
  2. душевный:
  1) связанный с внутренним миром человека, его психическим состоянием. Ürək sarsıntısı душевное потрясение, ürək cöşqunluğu душевный подъём
  2) искренний, откровенный, сердечный. Ürək söhbəti душевный разговор
  ◊ ürək ağrısı ilə с болью в сердце, с душевной болью; ürək bağlamaq kimə полюбить кого; ürək bulandırmaq вызывать, вызвать отвращение в ком-л.; ürək vermək kimə:
  1. любить, полюбить кого
  2. подбадривать, подбодрить кого; внушать уверенность; ürək qalmamaq kimdə лишиться сил от страха, от душевных переживаний; ürək qoymamaq kimdə сильно испугать, напугать кого; ürək qızdırmaq kimə доверяться, довериться кому; ürək eləmək отваживаться, отважиться на что-л.; ürək eləmədi kim духу не хватило у кого (не отважился, не решился на что-л.); ürək yanğısı ilə с душой, с сердцем; ürək yandırmaq: 1. kimə с душой относиться к кому; 2. nəyə вкладывать, вложить душу во что; ürək sındırmaq обижать, обидеть кого-л., ürəyini çəkmək вытягивать, вытянуть душу из кого-л.; ürək çırpıntısı ilə с сердечным трепетом; ürək çürütmək выматывать, вымотать душу; ürəkdən gəlmək идти от души; ürəyə yatmaq быть по душе, быть по сердцу; ürəklərini birbirinə boşaltmaq изливать, излить душу друг другу; ürəyi ağzına gəldi: 1. чуть его не вырвало; 2. сердце ёкнуло, чуть сердце не оборвалось; ürəyi ağrımaq kimə, nəyə испытывать жалость к кому, к чему; ürəyi ayağının altına duşmək сильно испугаться, перепугаться; ürəyi alışıb yanmaq: 1. чувствовать сильную жажду; 2. испытывать чувство жалости к кому-л.; ürəyi atmaq, ürəyi atlanmaq: 1. жаждать, сильно желать, хотеть кого-л., чего-л.; 2. сильно биться, стучать (о сердце); ürəyi açılmaq повеселеть, развеселиться (после долгих переживаний, грусти); ürəyi aşıb-daşmaq (fərəhdən, sevincdən və s.) быть на седьмом небе (от радости); ürəyi bir təhər olmaq почувствовать себя плохо; ürəyi bir tikə olmaq kim üçün скучать, соскучиться по к ом; ürəyi boşaldı излив душу, успокоился; ürəyi böyüdü сердце переполнилось (от радости, гордости); ürəyi buz kimi olmaq быть очень спокойным; ürəyi bulanmaq: 1. почувствовать тошноту; 2. почувствовать отвращение к кому-л., чему-л.; ürəyi qana dönur kimin сердце чьё, кого обливается кровью; ürəyi qanla dolur см. ürəyi qana dönür; ürəyi qalxmaq почувствовать тошноту; ürəyi qəfəsə salınmış quş kimi çırpınır сердце бьётся как птица в клетке; ürəyi qızmaq kimə доверяться кому; ürəyi qızmamaq kimə не верить, не доверяться кому; ürəyi qızınmaq почувствовать душевную теплоту; ürəyi qıldan (tükdən) asılı olmaq еле держаться (о человеке с больным сердцем), ürəyi qısıldı kimin стало плохо, дурно стало кому; ürəyi qopdu kimin сильно испугался, перепугался; вздрогнул; ürəyi qubarlanmaq лечь свинцом на сердце; ürəyi quş kimi çırpınmaq трепетать, затрепетать сердцем, приходить, прийти в волнение; ürəyi dağa döndü (iftixar hissi ilə doldu) сердце переполнилось гордостью; ürəyi dağ boyda oldu см. ürəyi dağa döndü; ürəyi dağlanmaq испытывать тяжелую душевную скорбь, печаль; ürəyi ayağının altına düşdü сердце ушло в пятки; ürəyi darıxdı сердце сжалось; ürəyi daşa dönüb сердце обросло мохом; ürəyi dəmirdəndir у него не сердце, а камень; ürəyi dolub у него накипело на сердце; ürəyi dilində что на сердце, то на языке; ürəyi dolu с переполненной душой; ürəyi düşdü сердце в пятки ушло, сердце упало, сердце оборвалось; ürəyi əriyib зачах от горя; ürəyi əsmək: 1. дрожать от страха; 2. kim üçün сильно желать кого-л.; ürəyi (ürəyin) istədiyi qədər сколько душе угодно; ürəyi (ürəyin) istədiyi kimi как душе угодно; ürəyi (ürəyin) istəyəni что душе угодно, ürəyi içinə düşmək см. ürəyi düşmək; ürəyi yanmaq: 1. kimə жалеть, испытывать сострадание к кому; 2. kimə, nəyə болеть душой за кого, за что; 3. испытывать жажду, хотеть пить; ürəyi yaralanıb душа ранена; ürəyini yaralamaq kimin ранить душу кому; ürəyi yaralı с раненой душой; ürəyi yarpaq kimi əsmək дрожать как осиновый лист; ürəyinə yatmaq быть по сердцу (по душе); ürəyi yerində deyil сердце не на месте; ürəyi yerindən qopdu сердце оборвалось; ürəyi yerindən oynadı сердце дрогнуло; ürəyi yerinə gəldi отлегло от сердца; ürəyi yumşaldı сменил гнев на милость; ürəyi yuxalmaq расчувствоваться, растрогаться (приходить, прийти в умиление); ürəyi göbəyinə düşdü сердце упало; ürəyi kövrəlmək см. ürəyi yuxalmaq; ürəyi köksünə sığmır сердце не вмещается в грудь (от гордости); ürəyi getmək: 1. падать, упасть в обморок; 2. kimdən, nədən ötrü души не чаять в ком, в ч ем; 3. сильно хотеть есть; ürəyi gəlmir: 1. душа не позволяет; 2. никак не может отважиться; ürəyi götürmür душа не приемлет, душа не принимает; ürəyi gurp elədi сердце ёкнуло; ürəyi nanə yarpa‹ı kimi əsmək дрожать как осиновый лист; ürəyi od tutub yanmaq сильно переживать; ürəyi olmaq kimə, nəyə иметь благосклонность к кому, к чему; ürəyi oxşayır nə ласкает сердце что; ürəyi partlayır сердце разрывается; ürəyi partlamaq получать, получить разрыв сердца; ürəyi parçalanır (parça-parça olur) душа разрывается, душа разрывается на части; ürəyi sakitləşmək успокоиться; ürəyi səksəkədə olmaq томиться в тревоге; ürəyi sərinlədi отлегло от сердца; ürəyi sızıldayır сердце ноет; ürəyi sınmaq обидеться, быть в обиде на кого-л; ürəyi sıxılır щемит сердце, ürəyi soğan qabığı kimi soyuldu сердце перевернулось; ürəyi soyudu: 1. утолил жажду; 2. kimdən охладел к кому; 3. nədən успокоился, испытал успокоение; ürəyi soyumur: 1. жажда не проходит; 2. kimdən не перестаёт любить; 3. не успокаивается; не испытывает успокоения, удовлетворения, даже отомстив кому-л за кого -, что-л.; ürəyi tel-tel olur сердце приходит в умиление; ürəyi tir-tir əsir сердце трепещет; ürəyi titrəyir см. ürəyi əsir; ürəyi tutub: 1. kimin начался сердечный приступ у кого; 2. kimi, nəyi пришёлся (-лось) по душе кто, что; ürəyi tükdən nazik добродушный, мягкосердечный; ürəyi uçdu обрадовался; ürəyi uçundu затрепетало сердце, ürəyi üzüldü истомился; ürəyini üzmək истомить кого; ürəyini üzmə не убивайся, не убивай себя; ürəyi üstündə durmur сердце не на месте; ürəyi üstünə gəldi отлегло от сердца; ürəyi xarab oldu kimin сделалось дурно кому; ürəyi çatlayır сердце разрывается у кого-л. от чего-л.; ürəyi çatlamaq получать, получить разрыв сердца; ürəyi çəkilmək измориться (утомиться, устать); ürəyimi çəkmə не тяни душу; ürəyi çəkmir nəyi душа не принимает; ürəyi çırpınmaq см. ürəyi atlanmaq; ürəyi sızıldamaq см. ürəyi yanmaq; ürəyi şam kimi ərimək см. ürəyi ərimək; ürəyi şan-şan olmaq см. ürəyi parça-parça olmaq; ürəyi şişib от чего-л. стало невмоготу кому-л.; ürəyində qaldı: 1. (арзусу, məqsədi, niyyəti və s.) не осуществилось, осталось неосуществленным; не суждено было сбыться (мечте, желанию и т.п.); 2. (sözü, fikri və s.) осталось невысказанным, невыраженным; ürəyində daş bağladı см. ürəyində qaldı; ürəyində yağ qalmadı см. ürəyi əridi; ürəyində yer eləmək (ürəyində kök salmaq) пустить корни, глубоко осесть; ürəyində gizlətmək держать в тайне, держать на сердце; ürəyindən qara qanlar axır сердце кровью обливается; ürəyindən qoparıb (silib, çıxarıb) atmaq kimi выбросить из сердца кого; ürəyindən keçir kim, nə желает кого, чего; ürəyindən oldu оказалось по душе; ürəyindən tikan çıxarmaq доставить удовольствие кому-л. (своим действием, поступком, словом и т.п.) назло кому-л.; ürəyindən xəbər vermək: 1. предугадывать, предугадать мысли, желания чьи-л.; 2. доставлять кому-л. приятное ощущение; ürəyindən çıxarmaq kimi, nəyi выбросить из сердца кого, что; ürəyimə qara-qura gəlir закрадывается в душу; ürəyimə damıb предчувствую; ürəyinə dəymək: 1. обижать, обидеть кого-л.; 2. задевать, задеть кого-л.; ürəyinə dərd eləmək принимать близко к сердцу; ürəyinə düşmək см. ürəyinə dammaq; ürəyinə işləmək растрогаться; ürəyinə yağ kimi (yayılmaq) словно маслом по сердцу; ürəyinə yatmaq быть по душе; ürəyinə yol tapmaq найти дорогу к сердцу кого-л.; заслужить чьё-л. внимание, уважение; ürəyinə gəlmək закрадываться в сердце; ürəyinə gətirmək допускать в мыслях, предполагать; ürəyinə girmək kimin лезть, влезать в душу чью; ürəyinə güllə dəysin! чтобы пулей сразило! (тебя, его); ürəyinə ləkə (xal) düşdü закралось в душу сомнение; ürəyinə ləkə (xal) salmaq kimin вызвать подозрение у кого; ürəyinə od düşmək см. ürəyi od tutub yanmaq; ürəyinə od salmaq kimin потрясать, потрясти до глубины души; ürəyinə ox batsın! чтобы стрелой сразило (тебя, его); ürəyinə ox sancılsın! см. ürəyinə ox batsın!; ürəyinə salmaq близко принимать (брать) к сердцу; ürəyinə soyuq su səpmək унять волнение, успокоить; ürəyinə toxunmaq см. ürəyinə dəymək, ürəyini ağrıtmaq kimin ранить сердце кому; ürəyini almaq kimin успокаивать, успокоить кого; ürəyini açıb tökmək как на духу выложить всё; ürəyini açmaq: 1. kimə открывать, открыть душу кому; 2. kimin веселить, развеселить, обрадовать кого; ürəyini bilmək istəmək kimin узнать, что на душе у кого; ürəyini boşaltmaq изливать, излить душу, отводить, отвести душу; ürəyini buz kimi saxlamaq быть совершенно спокойным, хладнокровно относиться к чему-л.; ürəyini vermək отдать сердце кому-л., отдаться всем сердцем; ürəyini qana döndərmək терзать душу; ürəyini açmaq kimə доверяться, довериться кому; ürəyini qoparıb vermək kimə души не чаять в ком; ürəyini qubarlatmaq kimin причинить боль, горе кому; ürəyini qurd yeyir червь точит сердце; ürəyini dəlmək (deşmək) пронзить душу; ürəyini dindirmək ласкать сердце; ürəyini düşürmək см. ürəyini qoparmaq; ürəyini ələ almaq kimin завоевать чье-л. сердце, завладеть чьим-л. сердцем; ürəyini əritmək глубоко переживать за кого-л., что-л.; ürəyini zorlamaq заставлять, заставить себя, насиловать себя; ürəyini incitmək kimin обижать, обидеть кого; ürəyini yaralamaq kimin ранить сердце к ому; ürəyini yarmaq kimin перепугать кого; ürəyini yeyə-yeyə qalmaq (oturmaq) находиться в состоянии тревоги, тревожиться за кого-л., что-л.; ürəyini yemək испытывать сильную тревогу в ожидании чего-л. страшного, неприятного; ürəyini yerindən oynatmaq сильно испугать, напугать; ürəyini yumşaltmaq kimin склонить к милости, милосердию кого, смягчить сердце кому; ürəyini gen saxlamaq нисколько не сомневаться в своём успехе, правоте; ürəyini gəmirmək терзать себя; ürəyini gizlətmək скрывать свои мысли, намерения; ürəyini ovlamaq kimin овладеть чьим-л. сердцем; ürəyini ovuşdurmaq сильно переживать в поисках выхода из трудного положения; ürəyini oxumaq читать мысли чьи-л.; ürəyini oxşamaq ласкать душу кому-л.; ürəyini partlatmaq (parçalamaq) разорвать душу кому; ürəyini salmaq см. ürəyini qoparmaq; ürəyini sərinləşdirmək kimin успокоить душу к ому; ürəyini sındırmaq kimin обижать, обидеть кого; ürəyini sıxmaq терзать себя; ürəyini soyutmaq успокоить себя, отомстив за что-л.; ürəyini əzmək см. ürəyini çəkmək; ürəyini çalmaq см. ürəyini ovlamaq; ürəyini çəkmək тянуть, вытягивать, вытянуть душу; ürəyini şan-şan etmək см. ürəyini parçalamaq; ürəyimin başı ağrıyır (yanır, sızıldayır) душа болит, сердце болит; ürəyimin başı sökülür см. ürəyimin başı ağrıyır; ürəyinin başına ox dəysin! чтобы сразило тебя (его) в самое сердце!; ürəyinin qanı ilə кровью сердца; ürəyinin qurdunu öldürmək хоть малость добиться своего; ürəyinin quşu uçub см. ürəyi üçüb; ürəyinin dərin guşəsində в глубине души; ürəyinin içini yemək см. ürəyini yemək; ürəyinin yağı (piyi) ərimək см. ürəyi ərimək; ürəyinin yağını (piyini) əritmək томиться в ожидании чего-л.; ürəyinin yağını (piyini) yedirtmək души не чаять в ком-л.; ürəyinin yağını (piyini) yemək см. ürəyini yemək; ürəyinin yanğısını söndürmək утолить жажду; ürəyinin odu пыл души; ürəyinin telləri əsmək см. ürəyi əsmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ürək

 • 18 birtəhər

  I
  нареч.
  1. как-то не так. Özümü birtəhər hiss edirdim чувствовал себя как-то не так
  2. кое-как, как-нибудь. Birtəhər ayağa qalxdı (он) кое-как встал на ноги, bu işi birtəhər et как-нибудь сделай это дело
  3. еле-еле. Birtəhər tab gətirdim еле-еле выдержал
  II
  прил. какой-то странный. Birtəhər adamdır он какой-то странный человек

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birtəhər

 • 19 lazım

  I
  прил. нужный (такой, без которого невозможно обойтись), необходимый. Lazım olmaq kimə, nəyə, kim üçün, nə üçün быть нужным к ому ч ему, для кого, для чего, lazım olan sənədlər нужные для чего документы,yaşayış üçün lazım olan нужный для жизни, iş üçün lazım olan нужный для работы, ölkəyə lazım olan нужный стране, sənayeyə lazım olan нужный для промышленности
  II
  предик. lazımdır:
  1) нужно, надо, необходимо, следует. Tələsmək lazımdır нужно торопиться, tədbir görmək lazımdır нужно (необходимо) принять меры, yoxlamaq lazımdır нужно проверить, diqqətli olmaq lazımdır надо быть внимательным, ehtiyatlı olmaq lazımdır надо быть осторожным, elə etmək lazımdır ki, … надо сделать так, чтобы …, sizə (сяня) nə lazımdır? что вам (тебе) нужно (надо)?
  2) нужен, нужна (-о, -ы). Bizə sülh lazımdır нам нужен мир, özümə lazımdır мне самому нужно, ixtisaslı mütəxəssislər lazımdır нужны квалифицированные специалисты, kömək lazımdır нужна помощь, sən mənə lazımsan ты мне нужна, vaxt lazımdır нужно время, indi mən kimə lazımam? кому теперь я нужен?
  ◊ lazım bilmək (görmək) nəyi считать, счесть нужным что, lazım bilməmək не находить, не считать нужным, lazım bilsələr если сочтут нужным, lazım gəlmək оказываться, оказаться нужным, необходимым, qeyd etmək lazımdır ki,… следует отметить, что …, açıq demək lazımdır нужно прямо (открыто) сказать, necə lazımdırsa так, как нужно, как надо (как следует, как подобает), lazım deyil не надо (не нужно, не следует), gizlətmək lazım deyil ki, … не следует скрывать, что …, unutmaq lazım deyil ki,… не следует забывать, что …, çox lazımdır ирон. очень уж нужен, belə lazımdır так надо, она да (mənə də, sənə də, bizə də) elə bu (belə) lazım idi и ему (и мне, и тебе, и нам) как раз это нужно было, это и было нужно (о предоставившейся возможности), heç nə lazım deyil ничего не нужно (не надо), kimin nəyi nə lazımdır кому какое дело, на кой чёрт к ому, nəyə lazımdır зачем, на что, к чему что, gizlətmək nə lazım зачем скрывать, hava və su kimi lazımdır нужно (-ен, -на, -ны) как воздух и вода

  Azərbaycanca-rusca lüğət > lazım

 • 20 pişik

  I
  сущ. кошка, кот (домашнее животное, истребляющее мышей и крыс); erkək pişik кот, pişik balası котёнок
  II
  прил. кошачий. Pişik xorultusu кошачье мурлыканье, pişik birəsi зоол. кошачья блоха; в названиях диких животных: зоол. qamış pişiyi камышовый кот, dəniz pişiyi морской кот, meşə pişiyi лесной кот, xallı pişik пятнистый кот, çöl pişiyi степной кот
  ◊ pişiyə rast gələn (rast gəlmiş) siçan kimi в ужасе …, дрожа от страха …; gözümüz aydın pişiyimiz oğlan doğub шутл. ироническое выражение в смысле: поздравьте нас, привалило счастье; pişiyini divara dırmaşdırmaq kimin шутл. припереть к стене (к стенке) кого; pişiyim-pişiyim eləmək см. pişim-pişim eləmək; pişik asqırdı без видимой причины отказаться от намерения что-л. сделать; pişik balasından əl çəkməyən kimi əldən qoymamaq носиться как курица с яйцом с кем -, с чем-л., носиться как с писаной торбой; pişik başı bəzəmək шутл. приукрашивать, расписывать что-л.; pişik ətə baxan kimi baxmaq kimə, nəyə жадно смотреть, пожирать глазами кого, что; pişik kimi canı bərkdir живуч как кошка; pişik payı с гулькин нос; pişik siçanla oynadığı kimi oynamaq играть как кошка с мышкой; pişik cırmaqlaşması кошачий концерт; pişik kimi cırmaqlaşmaq драться как кошки; itlə pişik kimi yaşamaq жить как кошка с собакой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > pişik

См. также в других словарях:

 • как бы — как бы …   Орфографический словарь-справочник

 • как же — как же …   Орфографический словарь-справочник

 • как же-с — как же с …   Орфографический словарь-справочник

 • как же-с — (как же) …   Орфографический словарь русского языка

 • как — КАК. 1. нареч. вопросительное. Обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия, в знач.: каким образом? Как вы сюда попали? Как пройти на Мясницкую? Как вы нашли нас в толпе? || Обозначает вопрос о качестве действия или состояния,… …   Толковый словарь Ушакова

 • КАК — КАК. 1. нареч. вопросительное. Обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия, в знач.: каким образом? Как вы сюда попали? Как пройти на Мясницкую? Как вы нашли нас в толпе? || Обозначает вопрос о качестве действия или состояния,… …   Толковый словарь Ушакова

 • как — КАК. 1. нареч. вопросительное. Обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия, в знач.: каким образом? Как вы сюда попали? Как пройти на Мясницкую? Как вы нашли нас в толпе? || Обозначает вопрос о качестве действия или состояния,… …   Толковый словарь Ушакова

 • как — I. местоим. нареч. 1. Каким образом. Как я узнаю твой новый адрес? Как это случилось? Как вы поживаете? Вот как надо делать. / (в вопросит. предл.). в функц. сказ. Как (вас, тебя) зовут? Как (ваша, твоя) фамилия? 2. В какой степени, насколько.… …   Энциклопедический словарь

 • КАК — 1. местоим. и союзн. То же, что каким образом (см. образ 1). К. вы поживаете? К. это случилось? Забыл, к. это делается. Вот к. надо делать. Видел, к. ты бежал. 2. местоим. и союзн. В какой степени, насколько. К. недавно это было? К. далеко нужно… …   Толковый словарь Ожегова

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»