Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

цветок

 • 1 цветок

  кві́тка, квіт; диал. коси́ця, чі́чка

  цветки́ — мн. бот. квітки́, -то́к

  цветы́ красноречия — перен. кві́ти красномо́вства

  Русско-украинский словарь > цветок

 • 2 цвет

  I
  ко́лір, -льору; ( краска) ба́рва; ( тон) фа́рба

  зелёный, красный \цвет — зеле́ний, черво́ний ко́лір

  таба́чного цве́та — тютюно́вого ко́льору

  \цвет лица́ — ко́лір обли́ччя

  я́ркие цвета́ — яскра́ві ба́рви

  II
  1) ( цветок) фольк. кві́тка, цвіт, -у
  2)

  цветы́ — (мн. "цвет" и "цветок") кві́ти, -тів, квітки́, -то́к

  живы́е цветы́ — живі́ кві́ти

  3) (собир.: цветы на растении, цветение) цвіт, квіт, -у; поэз. цвіті́нь, -ні, цвіті́ння, квіті́ння

  в цвету́ — в цвіту, в цві́ті

  яблони во всём цвету́ — я́блуні цілко́м розцвіли́, я́блуні в по́вному цвіту (цві́ті)

  дать \цвет — ви́кинути цвіт

  ли́повый \цвет — ли́повий цвіт

  4) (перен.: лучшая часть) цві́т; диал. ви́цвіт, -у, ви́цвіток, -тка

  \цвет наро́да — цвіт наро́ду

  5) (зелень, ряска) диал. цвіті́ння
  6) ( сыпь) диал. шит; в

  (во) цве́те лет (сил) — в ро́зквіті ві́ку (сил)

  Русско-украинский словарь > цвет

 • 3 бант

  бант, (похожий на цветок) квітка, (похож. на мотылька) метелик.
  * * *

  Русско-украинский словарь > бант

 • 4 волшебный

  чарівний, чарівливий, чародійний. -бное зелье - чар-зілля. -бный цветок - чароцвіт. -бный напиток - дання. Как по мановению -бного жезла - мов чарами, мов з-під чарівничої палічки. -бный фонарь - чародійний ліхтар (р. -ря). -бный заговор - примова. -бная сказка - казка-дивниця, чарівна казка. Волшебная крапива - біла кропива, глуха кропива, окладник, червона кропива, шандра.
  * * *
  чарівни́й, чарівли́вий, чарівни́чий, чарівни́цький

  \волшебный фона́рь — чарівни́й ліхта́р; проєкці́йний ліхтар

  Русско-украинский словарь > волшебный

 • 5 гвоздика

  бот.
  1) гвоздики (р. -ків), гвоздички (р. -чок), зірочки; (один цветок) гвоздик (м. р.) и гвоздичка (ж. р.);
  2) повняк, жовтяк, купчак.
  * * *
  1) бот. гвозди́ки, -ди́к, гвозди́ка; уменьш.-ласк. гвозди́чки, -чок, гвозди́чка
  2) ( о пряности) гвозди́ка

  Русско-украинский словарь > гвоздика

 • 6 глазок

  очко, вічко - см. Глаз. [Там-то очка як терночок], а специальнее -
  1) (в сети) вічко;
  2) (в тюремной двери) вічко, прозурка - см. Волчок;
  3) бот. (почка листовая) - очко, вічко, брунька, бросток. [Щепіння очком, коли прищеплюють окрему брунечку]. Глазок прививать - очкувати деревину. Глазок в картофеле - кілець (р. -льця), кільчик. [Кепська справа, коли люди почали вже кільцями картоплю садити];
  4) весёлые глазки (цветок) - см. Анютины глазки.
  * * *
  1) см. глазки

  на \глазок — на о́ко

  хоть одним глазко́м посмотре́ть (погляде́ть) — хоч одни́м о́ком (о́чком) подиви́тися (погля́нути)

  2) (отверстие для наблюдения, надзора) ві́чко, прозу́рка
  3) ( почка) ві́чко, о́чко, бру́нька
  4) (пятно у насекомых, птиц) ві́чко, о́чко

  Русско-украинский словарь > глазок

 • 7 женский

  жіночий, жіноцький. [Жіноцьке (жіноче) вбрання. Жіноцькі пісні. Слово «харч» - жіночого роду]. -ский пол - жіноча стать (р. -ти), жінки, жіноцтво, (презр.) жінота, жіноччина, жінва. По -ски - по-жіночому, -цькому. Одетый в -ское платье - одягнений (перебратий) за жінку, жінкою, по-жіночому. -ский цветок, бот. - жіноча (маточкова) квітка. -ская клетка, бот. - жіноча клітина.
  * * *
  жіно́чий, жіно́цький; ( замужней женщины) молоди́чий

  \женскийая ло́гика — шутл., ирон. жіно́ча ло́гіка

  \женскийая ри́фма — поэт. жіно́ча ри́ма

  \женский чий пол — а) биол. жіно́ча стать; б) (собир.: женщины) жіно́цтво, жінки́, -но́к; жіно́та, жіно́ча стать

  Русско-украинский словарь > женский

 • 8 лазоревый

  см. Лазурный. -вый камень - см. Лазурик. -вый цветок, бот. Tagetes erectus L. - повняки (-ків).
  * * *
  блаки́тний, лазу́ровий и лазуро́вий, лазу́рний

  \лазоревый ка́мень — мин. лазу́ро́вий ка́мінь

  Русско-украинский словарь > лазоревый

 • 9 луговой

  луч(а)ний; (о луге, поросшем лесом) луговий, ум. луговенький; левадний, береговий. [Купи вільхи були розкидані в лучаній місцині, мов невеличкі гаї (Н.-Лев.). Лісова, лучна та болотяна рослинність (Герин.). Верби луговії зашуміли (АД I). Яке це в вас сіно? лісове чи берегове? (Звин.)]. -вой берег, -вая сторона (реки) - лучний берег (-га). -вое сено - лучне (лучане) сіно, (с влажного берега) берегове сіно. [Покоси лучаного сіна (Н.- Лев.)]. -вой цветок - лучна (лучана) квітка. -вая рута, бот. Thalictrum flavum L. - рутвиця жовта, золотуха. -вой чай - см. Лужайник 2. -вой шафран, бот. Colchicum autumnale L. - пізноцвіт (-ту) (осінній). -вая собака, зоол. Cynomus socialis Raf. - лучний собачка.
  * * *
  лучни́й, лугови́й

  лугово́е хозя́йство — лучне́ (лугове́) господа́рство

  \луговой мотылёк — энтом. лучни́й мете́лик

  Русско-украинский словарь > луговой

 • 10 мак

  бот. Papaver somniferum L. мак (-ку), мак городній. [Маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом (М. Вовч.). Сім рік маку не родило, проте голоду не було (Номис). Пироги з маком]. Цветок, головка -ка - см. Маковка. Зерно -ка - мачина, мачинка, мачиночка, маківка. Мак-самосейка (Papaver orientale L.) - мак-самосій (-самосійка), мак- видюк[х], зіркатий (діркатий) мак, зіркач, діркач, хруставець (-вцю). Мак слепой (Papaver orientale L.) - сліпий мак, сліпак. Мак водяной (водоросль Conferva bombycina) - жабур, жабуриння, баговиння, кушир (-ру), ряска. [Болото поржавіло, від жабуру зелене (Греб.). Зелене жабуриння укрило дно (Мирн.)].
  * * *
  мак, -у

  Русско-украинский словарь > мак

 • 11 мальва

  бот. Althaea rosea Cav. рожа, городня (садова) рожа. (редко) мальва, ум. роженька, рожечка, роженочка. [Городня рожа висока, а собача - низенька і цвіте дрібніш (Звин.). Щоб ти, моя дитино, цвіла до віку, як рожа (Н.-Лев.)]. -ва лекарственная, дикая, Althaea officinalis L. - калачики, проскурняк (-ку), проскурки, дика рожа, собача рожа. -ва лесная Malva silvestris L. - слиз лісовий, калачики лісові, дзіндзівер, проскурки (-рок).
  * * *
  бот.
  ро́жа, ма́льва; ( цветок) рожи́на

  Русско-украинский словарь > мальва

 • 12 называться

  назваться
  1) (носить имя) зватися, називатися, іменуватися, на(й)меновуватися, величатися, прозиватися; бути називаним, названим, іменованим, на(й)менованим, прозваним. [Третя частина цього роману зветься… (Крим.). Звався він Тиміш Іванович (М. Вовч.). В тім городі жила Дидона, а город звався Карфаген (Котл.). Та й не згадуй, що ти в мене сином називався (Рудан.). Я назареєм божим був названий (Л. Укр.). Козаками величалися (Куліш). Вночі приснилися йому ті карлючки, що прозиваються літерами (Коцюб.)]. Как он -тся - як він зветься? (как его имя?) як він зветься? як його звуть (кличуть)? як він (його) на ім'я (на ймення)? як йому ім'я (ймення)? Как -тся этот цветок? - як зветься (реже називається) ця квітка? Это -тся мошенничеством - це зветься шахрайство(м). И это -тся дружба! - і це зветься приязнь (звуть приязню, вважають за приязнь)! Школа -на его именем - школу названо його ім'ям. Что -тся удружил - оце, зветься (или мовляли), допоміг; (насмешливее) оце, зветься, підвіз (доброму товаришеві) візочка; оце, зветься, вивів (любого) дядька на сухе. Что -тся в голом виде - як то кажуть (як то мовляють, фам. як той казав), гольцем-голий (голий-голісінький, грубее голяком голісінький);
  2) (называть самого себя) називатися, назватися, іменуватися, найменуватися; (присваивать себе имя) прибирати, прибрати собі ім'я; (называть своё имя) називати, назвати своє ім'я (ймення). [Як оселився він у Вербівці, то й сам найменувався Вербівський Василь (М. Грінч.)]. Я -звался - я назвав себе (своє ім'я, своє ймення). -звался груздём, полезай в кузов - обібрався грибом, то вже нікуди, як у кошик (М. Вовч.)];
  3) (быть приглашаемым) накликатися, напрошуватися, напрохуватися, бути накликуваним, накликаним, напрошуваним, напрошеним, напрохуваним, напроханим, (о мног.) бути понакликуваним, понапрош[х]уваним; (напрашиваться к кому) напрошуватися, напроситися, набиватися, набитися, нав'язуватися, нав'язатися до кого, на що. [Сам напросився на обід до мене (Богодух.). Вони самі набилися в гості до мене (Сл. Ум.)]. -ться на работу - набиватися, набитися на працю (працювати). Сам на беду -тся - сам на біду напрошується (грубо: преться).
  * * *
  I несов.; сов. - назв`аться
  1) назива́тися, назва́тися, -зву́ся, -зве́шся и -зову́ся, -зове́шся; (несов.: иметь какое-л. название, имя) зва́тися, ма́ти на́зву (ім'я)

  \называться ться кем-чем — (принимать, присваивать себе какое-л. наименование) називати, назва́ти себе́ (називатися, назватися) ким-чим

  что \называться зыва́ется — ( как говорят) що назива́ється, як ка́жуть

  са́мый, что \называться зыва́ется, силач — справжні́сінький сила́ч

  2) (представляться, рекомендоваться) назива́тися, назва́тися, назива́ти себе, назвати себе
  3) страд. несов. назива́тися, зва́тися; наріка́тися; назива́тися
  II несов.; сов. - назв`аться
  1) (напрашиваться к кому-л.) напро́шуватися, напроси́тися; ( набиваться) набива́тися, наби́тися, -б'ю́ся, -б'є́шся и мног. понабива́тися
  2) страд. несов. накликатися

  Русско-украинский словарь > называться

 • 13 неполный

  неповний; (умалённый) нецілий, не (в)весь; (незаконченный) недовершений, незавершений; (невсецелый) нецілковитий; срв. Полный. Ей -ных пятнадцать лет - їй неповних п'ятнадцять років (літ), їй несповна п'ятнадцять років (літ), їй добирається п'ятнадцять років. -ное зерно - неповне (неядерне, морхле, послідувате) зерно. -ное представление - неповне (нецілковите, незавершене) уявлення. -ное сходство - нецілковита схожість (подібність). -ный цветок - неповна квітка, неповноцвіт (-та). -ный экземпляр издания - нецілий (дефектний) примірник видання.
  * * *
  1) непо́вний
  2) ( не достигший нужного предела) непо́вний, нецілкови́тий

  \неполныйая сре́дняя шко́ла — непо́вна сере́дня шко́ла

  \неполныйое предложе́ние — грам. непо́вне ре́чення

  \неполныйое схо́дство — нецілкови́та (непо́вна) поді́бність (схо́жість)

  \неполныйый курс — непо́вний курс

  \неполныйый ме́сяц, \неполныйая луна́ — непо́вний мі́сяць

  3) ( не отличающийся полнотой) непо́вний, негладки́й

  Русско-украинский словарь > неполный

 • 14 особенный

  1) особливий, осі[о]бний, відмінний, опрічний; спеціяльний. Каждый цветок имеет свой -ный запах - кожна квітка має свій особливий (осібний, відмінний) пах. -ные причины - особливі причини. -ное внимание нужно обратить… - особливу увагу треба звернути… С -ным удовольствием - з особливою втіхою (радістю). Это требует -ных познаний - це потребує спеціяльного (осібного) знання. Это какой-то -ный человек - це якась відмінна (опрічна) (від инших) людина;
  2) см. Особый.
  * * *
  1) особли́вий; диал. особі́тний; ( необычный) незвича́йний; опрі́чний
  2) см. особый 2)

  Русско-украинский словарь > особенный

 • 15 шипок

  1) уменьш. колю́чечка, шпи́лечка, ши́пик
  2) (бутон, цветок розы) шипа́к, -а

  Русско-украинский словарь > шипок

См. также в других словарях:

 • Цветок — Запрос «Цветы» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Запрос «Цветки» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Цветок (множ. цветки, лат.  …   Википедия

 • ЦВЕТОК — (лат. flos, греч. anthos), орган размножения покрытосеменных (цветковых) растений. В обоеполом Ц. происходят микро и мегаспорогенез, микро и мегагаметогенез, опыление, оплодотворение, развитие зародыша и образование плода с семенами. Ц.… …   Биологический энциклопедический словарь

 • Цветок — Цветок. Различные типы цветка.С двойным околоцветником: 1 правильный (звездчатка); 2 неправильный (2а яснотка, 2б валериана). С простым околоцветником: 3 венчиковидный (пролеска); 4 чашечковидный (ильм). Без околоцветника (ива): 5 тычиночный; 6… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • Цветок —         Цветок это целая система органов, притом система достаточно сложная. Функции цветка многообразны: на разных стадиях его развития в нем происходят микро и мегаспорогенез, опыление (обычно осуществляемое при содействии агентов переноса… …   Биологическая энциклопедия

 • ЦВЕТОК — ЦВЕТОК, цветка, мн. цветки (бот., обл.) и цветы, муж. 1. Часть растения, обычно имеющая вид венчика из лепестков, окружающих пестик с тычинками, и являющаяся органом размножения. Часто цветком называют наиболее заметную часть его венчик,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЦВЕТОК — ЦВЕТОК, структурный компонент у всех ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ (цветущих) растений, обеспечивающий воспроизводство. Обладает четырьмя группами органов, располагающимися по кругу на оси ЦВЕТОЛОЖЕ. Наружные элементы цветка, объединяемые термином околоцветник …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • цветок — цвет, цветочек, цветуечек, цветик, цветик семицветик, огонек, золотые шары, крестоцвет, трубоцвет, соцветие, стробил, розанчик, орхидея, петушок, маргаритка, георгин, иммортель, тубероза, гладиолус, камелия, аквилегия, ирис, мимоза, лютик,… …   Словарь синонимов

 • цветок — ароматический (Полежаев); ароматный (Вяткин, Коринфский); безгласный (Сологуб); безуханный (Пушкин); благоуханный (Крандиевская); душистый (Козлов, Ратгауз); девственно чистый (Вяткин); застенчивый (Бальмонт, Тарасов); надменный (Бальмонт);… …   Словарь эпитетов

 • цветок —     ЦВЕТОК, разг. сниж. цвет, разг. сниж. цветик …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ЦВЕТОК — орган полового размножения цветковых растений; специализированный укороченный побег. В цветке различают цветоложе, околоцветник (чашечку и венчик), андроцей совокупность тычинок, гинецей совокупность плодолистиков, которые образуют один или… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЦВЕТОК — ЦВЕТОК, тка, мн. цветки, ов и цветы, ов, муж. 1. (мн. цветки, ов). Орган размножения растений с венчиком из лепестков вокруг пестика и тычинок. сидячий ц. (без цветоножки; спец.). Женский ц. (только с пестиком или пестиками; спец.). Мужской ц.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»