Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

уличать

 • 1 уличать

  несов.; сов. - улич`ить
  1) викрива́ти, ви́крити, -крию; ( выявлять) виявля́ти, ви́явити; ( ловить) лови́ти, злови́ти и полови́ти, несов. пійма́ти, спійма́ти; ( обвинять) обвинува́чувати, обвинува́тити, звинува́чувати, звинува́тити
  2) (несов.: свидетельствовать) сві́дчити; ( доказывать) дово́дити

  Русско-украинский словарь > уличать

 • 2 ловить

  лавливать
  1) ловити, уловлювати, (хватать) хапати, лапати, (захватывать) запопадати, (перенимать) переймати кого, що; срв. Поймать. [Ловили, ловили та й піймали сома (Номис). Нитяна сітка, що нею ловлять перепели (Яворн.)]. -вить вора с поличным - ловити злодія з лицем (з краденим, з крадіжкою). -вить воздух - ловити, хапати повітря. -вить на лету - з льоту ловити; з двох слів розуміти. -вить взгляд - переймати (ловити) погляд. -вить рыбу - ловити рибу, (удой) (в)удити, надити рибу; срв. Удить. [Ходив на річку рибу надити (Грінч.)]. -вить рыбу сачком, на блесну, на перемёт, на кукольван - ловити рибу сачком, на блешню, на перемет, на кукільван, сачити, блешнювати, переймати, кукільванити рибу. -вить рыбу, делая прорубь во льду - на духи ловити рибу. -вить раков в норах - печерувати раки. [З Демком Павло вже печерують раки (Грінч.)]. Двух зайцев -вить, ни одного не поймать - двох зайців ловиш, ні одного не вловиш. -вит волк, -вят и волка - носить вовк, понесуть і вовка. Эта кошка хорошо -вит мышей - цей кіт добре ловить миші, це ловний кіт. -вить ухом (внимательно слушать) - ловити вухом. [У глибокім мовчанню сю річ вухом ловлять гебреї (Франко)]. -вить ворон (переносно) - ловити ґави (вітри, випорожні, виторопні, витрішки), їсти (продавати) витрішки; срв. Глазеть, Ротозейничать;
  2) -вить в чём, на чём; см. Уличать. -вить в проступке - ловити (підловлювати) в (на) провині. -вить на месте преступления - ловити (лапати) на гарячому (вчинкові). -вить на слове - ловити на (в) слові (в мові), брати за слово. [Олександра він бере за слово (Франко)];
  3) (искать, улучать) шукати, вигадувати. -вить случай, момент, время - шукати, вичікувати нагоди (випадку, часини). -вить глазами - шукати очима;
  4) см. Красть. Ловленный - ловлений, хапаний; срв. Пойманный.
  * * *
  лови́ти; диал. лапа́ти, ганя́тися (за ким); ( уличать) викрива́ти

  Русско-украинский словарь > ловить

 • 3 изобличать

  изобличить (кого) виявляти, виявити, виводити, вивести (на чисту воду), викривати, викрити кого, доказувати, доказати на кого, (стар.) висвідчати, висвідчити кого; кого в чём - виявляти, виявити, доказувати, доказати кому и на кого що, виказувати, виказати на кого що; (выдавать что) зраджувати, зрадити щось; см. Обличать, Уличать. [Він сам зраджує своє неуцтво (Крим.)]. -чать кого во лжи, в воровстве - виявляти (виводити, виказувати) чиюсь брехню, чиєсь злодійство. Арестованного -чили в убийстве - заарештованому довели (доказали) душогубство, виявили, що заарештований убійник (душогуб). Изобличённый - виявлений, виведений, викритий, (опровергнутый) спростований. -ная ложь - висвідчена, виявлена неправда. -ный в чём - той, кому доведено що, на кого и кому доказано що. В чём он -чён? - що йому доведено? що на його доказано? Он -чён в измене - доведено його зраду, на його или йому доказано зраду. -ться -
  1) виявлятися, виводитися, викриватися, бути виявленим, виведеним, викритим;
  2) (самого себя) виявляти, виявити себе, викривати, викрити себе, зраджувати, зрадити самого себе.
  * * *
  несов.; сов. - изоблич`ить
  викрива́ти, ви́крити, -крию, -криєш; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити, -явлю, -явиш; ( обвинять) обвинува́чувати, обвинува́тити, -ва́чу, -ва́тиш, звинува́чувати, звинува́тити

  \изобличать чить кого́-либо во лжи — ви́крити (ви́явити) чию́сь брехню́

  Русско-украинский словарь > изобличать

 • 4 ложь

  неправда, (грубее) брехня, (вульг., диал.) брех (-ху), (редко, устар.) лжа, олжа, лож (р. лжи), (фальшь) ф[хв]альш (-шу, м. р.); ум. неправдонька, брехенька. [Всяка неправда - гріх (Номис). А неправда-ж! я того не казав (Сл. Гр.). Що правда, то не брехня (Грінч.). Обіцяла гостинця, дак оце й принесла, щоб не буть у бреху (Переясл.)]. Ложь о ком - брехня про кого, (действие) набріхування на кого. Это похоже больше на ложь, чем на правду - це більше на брехню скидається, ніж на правду; це може й правда, та щербата (щербатенька). Сплетение лжи - клубок брехень. У него что ни слово, то ложь - він з брехнею не розминається; віц що не скаже, то збреше. Он ни на шаг без лжи - він що ступне, то й (з)брехне. Это явная ложь - це видима (очевидна) неправда (брехня). Чистейшая ложь - справжнісінька брехня. Уличать, (из)обличать во лжи кого - виявляти (виводити, виказувати) брехню чиюсь, когось. Обвинять во лжи кого - винуватити, обвинувачувати в брехні кого, брехню завдавати кому. [Мені старій та брехню завдала (Грінч.)]. Приобретать, приобрести -жью что - здобувати, здобути брехнею, (вульг.) вибріхувати, вибрехати що. [Циган що вибреше, те й його (Рудч.)]. Оправдываться, оправдаться, отделываться, отделаться -жью - вибріхуватися, вибрехатися, відбріхуватися, відбрехатися. [Брехнею не вибрешешся (не відбрешешся) (Номис)]. Оправдывание себя посредством лжи - вибріхування, відбріхування.
  * * *
  непра́вда, ви́гадки, -док; брехня́

  Русско-украинский словарь > ложь

 • 5 обвинять

  обвинить кого в чём винити, обвинити, винуватити, обвинувачувати, обвинуватити кого в чому; (пред судом) оскаржувати, оскаржити кого. В чём вы меня -няете? - в чому ви мене винуватите (обвинувачуєте)? Он -нён за злоупотребления и предан суду - його оскаржено за зловживання і дано (поставлено) на суд. Суд -нил его - суд визнав його за винного. -нять во лжи кого - брехню завдавати кому. Напрасно -нять, -нить, подозревая кого-л. в чём - гріхувати, погріхувати на кого за що. [Погріхували на його дурно, що він яблука покрав]. Обвинённый -
  1) обвинувачений, оскаржений;
  2) засуджений.
  * * *
  несов.; сов. - обвин`ить
  обвинува́чувати, обвинува́тити, звинува́чувати, звинува́тити; оска́ржувати, оска́ржити; ( уличать) дока́зувати, доказа́ти; ( упрекать) закида́ти, заки́нути

  Русско-украинский словарь > обвинять

 • 6 обличать

  обличить
  1) (выказывать, обнаруж. кого, что) виказувати, виказати, виявляти, виявити кого, що, доводити, довести що;
  2) -чать, -чить кого в чём (уличать, изобличать) - виказувати, виказати, виявляти, виявити, доказувати, доказати кому що, виводити, вивести кого, спіймати когось на чому. -чать (-чить) кого во лжи, в воровстве, измене и т. д. - виявляти (виявити), виводити (вивести) виказувати (виказати) чиюсь брехню, чиєсь злодійство, чиюсь зраду и т. д. Судья -чил преступника во лжи - суддя виявив злочинцеві його брехню. Обличённый - виказаний, виявлений, виведений (на чисту воду);
  3) (хулить) - см. Осуждать 2.
  * * *
  несов.; сов. - облич`ить
  1) ( разоблачать) викрива́ти, ви́крити; (выдавать что-л. тайное) вика́зувати, ви́казати; ( порицая) плямува́ти, запля́мувати
  2) (несов.: обнаруживать) виявля́ти

  Русско-украинский словарь > обличать

 • 7 улавливать

  несов.; сов. - улов`ить
  1) ( воспринимать органами чувств) лови́ти, злови́ти, уло́влювати, улови́ти, несов. пійма́ти, спійма́ти; ( схватывать) схо́плювати, схопи́ти, несов. ухопи́ти; ( ощущать) відчува́ти, відчу́ти; ( замечать) поміча́ти, помі́тити; ( разбирать) розбира́ти, розібра́ти
  2) ( схватывать) схо́плювати, схопи́ти; ( выбирать) вибира́ти, ви́брати; ( находить) знахо́дити, знайти́
  3) ( уличать) лови́ти, злови́ти и полови́ти, несов. пійма́ти, спійма́ти; ( изобличать) викрива́ти, ви́крити
  4) ( ловить) прост. лови́ти, злови́ти и полови́ти, несов. пійма́ти, спійма́ти; реже уло́влювати, улови́ти
  5) спец. уло́влювати и уловля́ти, улови́ти

  Русско-украинский словарь > улавливать

 • 8 уличить

  Русско-украинский словарь > уличить

 • 9 Приличать

  приличить см. Изобличать, Уличать.

  Русско-украинский словарь > Приличать

См. также в других словарях:

 • уличать — См. обнаруживать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. уличать обвинять, обнаруживать; обличать, изобличать, разоблачать, приоткрывать завесу, подлавливать, выводить на… …   Словарь синонимов

 • УЛИЧАТЬ — УЛИЧАТЬ, уличить кого, в чем. об(изоб)личать, винить доказательно, доводами, свидетельствовать на кого. Его в глаза уличают, а он отпирается. Не уличен, не вор. Его уличает оброненная на месте рукавица. ся, быть уличаему. Он уличается в худом… …   Толковый словарь Даля

 • уличать —     УЛИЧАТЬ/УЛИЧИТЬ     УЛИЧАТЬ/УЛИЧИТЬ, книжн. изобличать/ изобличить, книжн. обличать/обличить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • УЛИЧАТЬ — УЛИЧАТЬ, уличаю, уличаешь. несовер. к уличить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • уличать — УЛИЧИТЬ, чу, чишь; чённый ( ён, ена); сов., кого (что) в чём. Изобличить, доказать виновность. У. во лжи. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • уличать — УЛИЧАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. УЛИЧИТЬ, чу, чишь), кого. Ирон. Узнавать, встречать на улице. А, вот я тебя и уличил (нашел, узнал) …   Словарь русского арго

 • Уличать — несов. перех. Доказывать чью либо виновность, приводя в подтверждение факты, улики; изобличать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • уличать — покрывать …   Словарь антонимов

 • уличать — улич ать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • уличать — (I), улича/ю, ча/ешь, ча/ют …   Орфографический словарь русского языка

 • уличать — Syn: обличать, изобличать, разоблачать …   Тезаурус русской деловой лексики


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»