Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 721 папироска

  цига́рка; папіро́ска

  Русско-украинский словарь > папироска

 • 722 папуаска

  папуа́ска

  Русско-украинский словарь > папуаска

 • 723 пас

  1) (в картёжных играх) пас. См. Пасовать;
  2) (привод, приводний ремень) пас (-са), ум. пасок (-ска).
  * * *
  I
  1) межд. карт. па́с
  2) предик. карт., перен. па́с
  II

  Русско-украинский словарь > пас

 • 724 пастух

  пастух. Помощник -ха - підпасач, підпасич, підпасок (-ска). Старший над -хами, чаще старший -тух овец - ватаг, отаман, личман, отагас, (гал.) бац. -тух овец - вівчар, чабан, гайдар (-ря), гайдай, (-дая), ватажник, югас; (младший -тух при чабане и личмане) тре(й)тяк. -тух баранов - баранник. -тух ягнят - ягнятник, янчар, (у гуцулов) ягничник. -тух коз - коза[я]р. -тух телят - телятник. -тух крупного рогатого скота - скотар (-ря), чередник, чередар (-ря), чердаш, (у черноморцев) товарчий, (коров, телят и пр.) коров'яр, корівник, (волов) волопас, воловик, (угор.) воловар, (гал.) волар, воляр. -тух лошадей - стадник, стадар, табунник, табунщик, коняр (-ра), конар. -тух свиней - свинопас, свинар (- ря). -тух гусей - гусятник, гусяр, гусій, дробинник. -тух ночной - ночліжанин, ночліжник, поночліжник. Без -ха (быть или обходиться) - самопас, самопаски, самопасом, самопасно, пустопаш, на-безбаш (безбач, безбеш). [Череда ходить самопас].
  * * *
  пасту́х, -а; ( овец) чаба́н, -а, вівча́р, -я, гайда́р, -я; ( крупного рогатого скота) чередни́к, -а, скота́р, -я; ( мелкого скота) вата́жник; (коз диал.) коза́р, -я; ( гусей) гусі́й, -сія́, гуся́тник

  Русско-украинский словарь > пастух

 • 725 пастушонок

  уменьш.
  пастуша́, -ша́ти, пастушеня́, -ня́ти; ( помощник пастуха) підпа́сок, -ска, підпа́сич, підпа́сач

  Русско-украинский словарь > пастушонок

 • 726 Пасха

  1) (иудейская) пасха, паска;
  2) (христианская) великдень (-кодня);
  3) свячена паска з сиру. -ха мертвецов - мертвецький (навський) великдень. -ха русалок (в четверг троицкой недели) - русалчин великдень, русальний (мавський) великдень, русальні розігри.
  * * *
  1) рел. Па́сха; ( в христианском культе) Вели́кдень, -ко́дня
  2) кул. па́ска

  О́стров Па́схи — геогр. О́стрів Па́схи

  Русско-украинский словарь > Пасха

 • 727 пахитоса

  пахітоса.
  * * *
  тж. пахит`оска
  пахіто́са, пахіто́ска

  Русско-украинский словарь > пахитоса

 • 728 пелена

  (вообще) покривало, заслона, завій (-вою) застіл (-столу) [Крізь білий застіл сніговий (Л. Укр.)], сповиток (-тку); (настольная) настільник, обрус; см. Скатерть; (погребальные) покривало, завій (-вою), паполома. -на младенца - см. Пелёнка.
  * * *
  1) ( покрывало) покрива́ло; ( занавеска) заві́ска, занаві́ска, заві́са, запо́на, запина́ло
  2) (перен.: сплошной покров) пелена́; (то, что расстилается) покрива́ло, габа́; (то, что заволакивает, застилает) поволо́ка, заволо́ка; ( полоса) сму́га; ( завеса) заві́са, запо́на, запина́ло
  3) пелены́ мн.; см. пелёнка

  [сло́вно то́чно, как бы] \пелена с глаз упа́ла (спа́ла) — [мов] полу́да з оче́й спа́ла

  Русско-украинский словарь > пелена

 • 729 пенка

  1) шумовина, пінка, шумовало, шумовальце, барма; (на молоке, сливках) плівка, шкурка, кожушок. Любит -ки снимать - охочий вершки знімати;
  2) зоол. Motacilla trochilus - трясихвістка, (зап.) єска, ілець (р. ільця), лозиняк, підсоловій;
  3) мин. Milleropa polymorpha - пінка морська.
  * * *
  I
  пі́нка; ( при варке варенья) шумови́ння, шумови́на; (на молоке, сиропе) плі́вка, шку́рка, кожу́шок, -шка и кожушо́к, -шка́
  II мин.
  пі́нка
  III орн. см. пеночка I

  Русско-украинский словарь > пенка

 • 730 пеня

  I. (действ.) жаль, жалкування на кого, на що, дорікання кому, ремствування на кого, на що.
  II. 1) пеня, напасть (-сти); см. Выговор, Упрёк;
  2) (штраф) пеня, штраф (-фу); напасть (-сти).
  * * *
  I
  ( штраф) пеня́
  II
  ( сетование) пеня́; ( жалоба) ска́рга, жа́лоба; ( укор) до́кір, -ко́ру

  Русско-украинский словарь > пеня

 • 731 пенять

  кому за что на кого жалкувати, жалувати, жалкуватися на кого за що, пеняти на кого кому, нарікати на кого, ремствувати на кого за що. [Сама на себе буду жалкувати. На бога пеняєш, а сам кульгаєш]. На меня не -няй - на мене не жалкуй. На зеркало нечего -нять, коли рожа крива - подивися в воду на свою вроду.
  * * *
  наріка́ти, доріка́ти; ( роптать) ре́мствувати; ( жаловаться) ска́ржитися, жалкува́ти

  Русско-украинский словарь > пенять

 • 732 перевязь

  перев'язь (-язи), перевісся, (через плечо: у больных, военных) черезплічник. [Рушниця на перев'язі. Рука на (в) черезплічнику].
  * * *
  пере́в'яз, -у; диал., опа́сок, -ска; (преим. архит.) пере́в'язь, -зі; ( через плечо) черезплі́чник

  Русско-украинский словарь > перевязь

 • 733 передник

  передничек хвартух, хвартушина (ум. хвартушок (-шка), хвартушинка); попередник, запаска, запасчина, запасочка, попередниця, запілка, запільчина, завіска, (гал.) катран, катранець; (ремесленничий) запона, шуствал.
  * * *
  фарту́х, -а; фартуши́на; диал. опи́нка, попере́дник, попере́дниця

  Русско-украинский словарь > передник

 • 734 перекуска

  перекуска; (перед завтраком) поранок (-нку), (перед обедом) підобідок (-дку), (перед ужином) підвечірок (-рка).
  * * *
  1) ( действие) диал. пере́куска; підобі́д, -у; підвечі́рок, -рку
  2) (то, чем можно перекусить) диал. пере́куска; ( закуска) заку́ска и за́куска

  Русско-украинский словарь > перекуска

 • 735 перелеска

  бот.
  печі́ночниця, перелі́ска

  Русско-украинский словарь > перелеска

 • 736 перелесок

  (лесной перешеек) перелісок (-ска), перетика. Перелески (несплошной лес) - переліски.
  * * *
  пере́лісок

  Русско-украинский словарь > перелесок

 • 737 переноска

  переношування, оконч. перенесення, перенесіння, (церемония, пирушка по случаю переноски вещей на другую квартиру) переносини (-ин).
  * * *
  1) ( действие) перене́сення, перено́ска
  2) переносна́ ла́мпа

  Русско-украинский словарь > переноска

 • 738 перескачка

  1) спорт. повто́рні перего́ни (-нів) (ска́чки, -чок, верхого́ни, -нів)

  Русско-украинский словарь > перескачка

 • 739 перетряска

  1) перетрус;
  2) см. Страх, Испуг.
  * * *
  перетру́шування, перетру́шення, перетряса́ння; перетрі́пування; (перен.: о дорожной тряске); перетря́ска

  Русско-украинский словарь > перетряска

 • 740 переулок

  провулок, заулок, приулок (-лка); (узкий) сутки, суточки (-ків), сутісок (-ска); (глухой без выходу) зазубень (-бня), сліпий заулок.
  * * *
  прову́лок, -лка; заву́лок

  Русско-украинский словарь > переулок

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»