Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 701 одолжение

  ласка, послуга. Делать одолжение кому - робити, чинити ласку (послугу) кому. Сделайте одолжение - зробіть ласку, будьте ласкаві.
  * * *
  1) ( действие) позича́ння, по́зичка, по́зика
  2) (услуга, любезность) по́слуга, ла́ска

  Русско-украинский словарь > одолжение

 • 702 опала

  немилість, гнів, неласка. Быть в -ле, под -лой - бути, жити в немилості, в неласці в кого. [За широкі (смелые) речі та що не був на бенькеті в тирана, я чув, Макдоф живе вже у неласці (Куліш)]. Попасть в -лу - попасти, попастися в неласку. [Через економа він попався в неласку (Звин.)].
  * * *
  опа́ла; ( немилость) неми́лість, -лості, нела́ска

  Русско-украинский словарь > опала

 • 703 опаска

  1) осторога, обачність, обережність (-ости). С -кой - бережко. [Глядіть, хлопці, йдіть бережко];
  2) см. Опасение 1.
  * * *
  побо́ювання, о́страх, -у; опа́ска; диал. оба́ва; ( осторожность) осторо́га

  Русско-украинский словарь > опаска

 • 704 описка

  1) (действ.) - см. Описывание, Описание;
  2) помилка, огріх.
  * * *
  опи́ска, по́милка (поми́лка) в написа́нні, по́ми́лка письма́ (на письмі́)

  Русско-украинский словарь > описка

 • 705 опояска

  по верхней одежде) пояс, (ременная) пас; (поясок, шнур, тесьма для повязки по рубахе, для подвязывания штанов) поясок (-ска), поясочок (-чка), поясинка, крайка, окрайка, окравка, краєчка, окравочка, підперізок (-зка), підперізка, підперізочка; ременная - очкур, ремінець (-нця), ремінчик, пасок (-ска), пасочок (-чка). [Хлопець у самій сорочині, окравкою підперізаний. Підперезав штани паском].
  * * *
  ( пояс) по́яс, поясо́к, -ска кра́йка, окра́йка; окра́вка; диал. опа́ска, підпері́зок, -зка

  Русско-украинский словарь > опояска

 • 706 опушка

  1) (меховая) (об)лямівка хутряна; (узкая) брам;
  2) (леса) узлісся, підлісся, залісок, узлісок (-ска), надулісся, берег (край) ліса.
  * * *
  I
  1) ( действие) опу́шення, опу́шування
  2) ( меховая обшивка) опу́шка
  II
  ( леса) узлі́сся, узлі́сок, -ску

  Русско-украинский словарь > опушка

 • 707 орденоноска

  орденоно́ска

  Русско-украинский словарь > орденоноска

 • 708 орешина

  ореховое дерево) горіх (-ха), горішина, (лещина) ліщина, ліска.
  * * *
  диал. см. орешник 1)

  Русско-украинский словарь > орешина

 • 709 орешник

  1) ліщина (ум. ліщинка, ліщинонька), ліска. [Кущі зеленої ліщини];
  2) см. Орешняк.
  * * *
  1) ( лещина) ліщи́на, горі́шина, горі́х, горі́шник; диал. лі́ска
  2) см. орех 3)

  Русско-украинский словарь > орешник

 • 710 оселок

  для точенья) брус, брусок (-ска).
  * * *
  1) брусо́к, -ска́, брус
  2) перен. про́бний ка́мінь (-меня)

  Русско-украинский словарь > оселок

 • 711 оскаливать

  оскалить (зубы) скалити, вискалювати и вискаляти, вискалити, вищиряти, вищирити, оскиряти, оскирити, повискалювати, повищиряти (зуби). [Хоч убий москаля, то він зуби вискаля (Погов.). Вищирив зуби, як собака]. Оскаленный - вискалений, вищирений, оскирений, повискалюваний, повищирюваний.
  * * *
  несов.; сов. - оск`алить
  ска́лити и виска́лювати и вискаля́ти, ви́скалити, вищиря́ти, ви́щирити, ощиря́ти, ощи́рити; вишкіря́ти и вишкі́рювати, ви́шкірити, ошкіря́ти, ошкі́рити

  Русско-украинский словарь > оскаливать

 • 712 оскаливаться

  оскалиться вискалюватися, вискалитися, вищирятися, вищиритися, оскирятися, оскиритися, (о многих) повискалюватися, повищирятися.
  * * *
  несов.; сов. - оск`алиться
  ска́литися и виска́люватися и вискаля́тися, ви́скалитися, вищиря́тися, ви́щиритися, ощиря́тися, ощи́ритися, несов. ска́лити зу́би; вишкіря́тися и вишкі́рюватися, ви́шкіритися, ошкіря́тися, ошкі́ритися, оскіря́тися и оскі́рюватися, оскі́ритися и оскірну́тися

  Русско-украинский словарь > оскаливаться

 • 713 осклаблять

  несов.; сов. - оскл`абить

  \осклаблять рот — розкрива́ти рот (ро́та), розкри́ти рот (ро́та)

  \осклаблять зу́бы — ска́лити (виска́лювати и вискаля́ти), ви́скалити (вищиря́ти, ви́щирити, ощиря́ти, ощи́рити; вишкіря́ти и вишкі́рювати, ви́шкірити) зу́би

  \осклаблять взор — усміха́тися, усміхну́тися очи́ма

  Русско-украинский словарь > осклаблять

 • 714 осколок

  скалка (ум. скалочка), відло[а]мок, уламок, окрушок (-шка), окрушина, (мелкий) зернинка, дрібок (-бка). -лок стекла - склянка. -лок дерева - оскіпок, дразка, друзка, оскомелок.
  * * *
  ска́лка; ( обломок) відла́мок, -мка, ула́мок; диал. о́приск

  Русско-украинский словарь > осколок

 • 715 отвес

  1) (у плотников, каменщиков) висок (-ска), повіс (-су), шнур (-ра). По -су - по виску;
  2) (крутизна) строма (-ми), стрім (р. строму), стромовина;
  3) мат. - прямець (-мця).
  * * *
  1) ( склон) [прямови́сний] схил, -у
  2) ( о приборе) висо́к, -ска́

  Русско-украинский словарь > отвес

 • 716 отволока

  строит.
  1) ре́йсмус
  2) ( черта) ри́ска

  Русско-украинский словарь > отволока

 • 717 отпечаток

  відбиток (-тка), витиск (-ска), відтиск, напечаток (-тку), познака, знак, відслід, відбивок (-вка). [Їх ідеї мають на собі відбиток особистої оригінальности (Доман.). На шляху видко було кілька глибоких свіжих витисків од полозів та від кінських копит. Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток (Неч.-Лев.). Накладала на чужу пієсу помітну особисту познаку. На чолі позначилася перша зморшка - відслід перебутої муки]. Наложить свой -ток на кого, на что - позначитися на кому, на чому. Носить -ток чего-л. - бути позначеним чим-небудь, мати (на собі) познаку… чого-небудь.
  * * *
  відби́ток, -тка; ( след) слід

  Русско-украинский словарь > отпечаток

 • 718 отписка

  відписка; відпис (-су).
  * * *
  відпи́ска, ві́дпис, -у

  Русско-украинский словарь > отписка

 • 719 ошмётки

  1) ( обноски обуви) недо́носки, -ків; дранти́ве взуття́, дра́нтя

  ошмётокед. недо́носок, -ска

  2) ( негодные остатки) дрантя; диал. ошма́ття
  3) (комья грязи, снега) гру́ддя и груддя́

  ошмётокед. гру́дка

  Русско-украинский словарь > ошмётки

 • 720 панёва

  плахта, запаска.
  * * *
  тж. панёвка
  паньо́ва; ( неточно) пла́хта, запа́ска

  Русско-украинский словарь > панёва

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»