Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

сбиваться

 • 1 сбиваться

  несов.; сов. - сб`иться
  збива́тися, зби́тися (зіб'ю́ся, зі́б'є́шся); ( о масле) колоти́тися, -ло́титься и сколо́чуватися, -чується, сколоти́тися

  сби́ться с ног — перен. зби́тися з ніг, відбі́гати но́ги

  сби́ться с ноги́ — зби́тися з ноги́

  сби́ться с пути́ — зби́тися з доро́ги (перен.: з пуття́); сов. заблуди́ти, заблуди́тися, зблуди́ти, зблуди́тися

  \сбиваться ться с то́лку — см. толк I 1)

  Русско-украинский словарь > сбиваться

 • 2 косматиться

  (сбиваться в космы, в лохмы) космачитися, закудлуватися.
  * * *
  ко́шлатися, кошла́титися, косма́титися, косма́читися, куйо́вдитися, розкуйо́вджуватися, ку́длатися

  Русско-украинский словарь > косматиться

 • 3 мешаться

  мешиваться
  1) (страд. з.) - а) мішатися, (о жидкости ещё) калататися, колотитися; (о дровах в печи) перегортатися; (о картах) мішатися, тасуватися; бути мішаним и т. п. Чай -тся ложечкой - чай мішають (розмішують, калатають, колотять ложечкою; б) (смешиваться) мішатися, змішуватися; (спутываться) плутатися, путатися, сплутуватися. Вино -тся с водою - вино змішують з водою;
  2) (взаимн., возвр. з.) мішатися; (путаться) плутатися, путатися (сбиваться с речи) збиватися. [Мислі його мішаються (Франко). В голові мені мішається (М. Вовч.). Новобранці на муштрі усе плуталися (Сл. Ум.). Говорив багато, та все якось збивався (Сл. Ум.)];
  3) (во что) втручатися, плутатися, вплутуватися, мішатися, встрявати, микатися, вмикатися, вступатися до чого, у що; см. Вмешиваться 2. Не -айтесь -не в своё дело, в чужие дела - не втручайтеся (не микайтеся, не встрявайте) не в своє діло, в чужі справи; не мішайтесь між чужі лика, (шутл.) не сунь (не совай) носа до чужого проса (Приказка);
  4) -ться в уме - божеволіти, зсуватися (збиватися) з глузду;
  5) (о хлебах) - (желтеть) жовтіти; (зреть) стигнути, достигати, доспівати, доходити; (цвести) квітувати, красуватися.
  * * *
  I
  1) ( быть помехой) заважа́ти; міша́ти, плу́татися
  2) ( вмешиваться) втруча́тися, устрява́ти; міша́тися; ( впутываться) плу́татися, вплу́туватися
  II
  1) ( переставать различаться) міша́тися; ( путаться) плу́татися; ( сбиваться) збива́тися
  2) (перен.: смущаться) бенте́житися, ні́яковіти и ніякові́ти
  3) страд. міша́тися; розмі́шуватися; колоти́тися; міша́тися, змі́шуватися; міша́тися; змі́шуватися; плу́татися

  Русско-украинский словарь > мешаться

 • 4 запутываться

  запутаться
  1) заплутуватися, заплутатися, запутуватися, запутатися, за[в]мотуватися, за[в]мотатися, укручуватися, укрутитися, убиратися, убратися в що, (о мн.) позаплутуватися, позапутуватися, позамотуватися. [Як стояла, так і впала, заплуталася в плахтину (Чуб. V). Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті (Л. Укр.). Ой ішов я з вечорниць через ті городи, замотався (вар. заплутався) в гарбузиння, наробив я шкоди (Грінч. III). Рій (бджіл) укрутиться в коси (Мил.). В гілля вбрався (Свидн.)]. -ться в сбруе (о лошадях ещё) - заборсуватися, заборсатися, забурсуватися. [Так вони (коні) забурсувались у віжках та посторонках, ледве їх розплутали (Новом. п.)];
  2) (сбиваться) заплутуватися, заплутатися, збиватися, збитися;
  3) (во что) заплутуватися, заплутатися, уплутуватися, уплутатися в що. [Копаниця, заплутавшись у справу з Денисовою землею, не хотів поки встрявати ще й у це діло (Грінч.)];
  4) (в денежным делах) заплутуватися, заплутатися, закрутитися.
  * * *
  несов.; сов. - зап`утаться
  заплу́туватися, заплу́татися и мног. позаплу́туватися; ( впутываться) уплу́туватися, уплу́татися; (в речи, мыслях) збива́тися, зби́тися (зіб'юся, зі́б'єшся); (преим. о мыслях) сплу́туватися, сплу́татися; (сов. попутаться) поплу́татися; (сов.: заблудиться) заблуди́ти, -блуджу́, -блу́диш, заблуди́тися, зблуди́ти, зблуди́тися

  Русско-украинский словарь > запутываться

 • 5 кучиться

  1) купчитися, скупчуватися;
  2) -ться кому о чём - прохати, благати когось, кучити, надокучати комусь благанням, проханням про що.
  * * *
  I
  ( сбиваться в кучу) диал. ску́пчуватися
  II
  ( беспокоить просьбами) диал. докуча́ти, надокуча́ти

  Русско-украинский словарь > кучиться

 • 6 нога

  1) (вместе со ступнёй или без ступни) нога (мн. ноги, ніг); (ступня) нога, (зап.) стопа. [Тупне кінь ногою (Шевч.). Хлопчик стоїть на одній нозі (М. Вовч.). Вовка ноги годують (Номис). Стежка засипана снігом, і ані одного сліду стопи людської не видно на його білій скатерті (Франко)]. Две, обе -ги - дві, обидві ноги (нозі). [Стає на руках, одкидає обидві нозі назад, неначе брикає ними (Н.-Лев.)]. Левая, правая -га - ліва, права нога. Задние, передние -ги - задні, передні ноги. Деревянная -га - дерев'яна нога, (деревяшка) дерев'янка, (костыль) милиця. Вверх -гами - а) (в прямом знач.) догори ногами, горініж, сторч головою; б) (перен.: вверх дном) догори ногами, догори коренем, шкереберть. [Все він перевернув догори коренем (Звин.)]. -гами вниз (к земле) - долініж. Босыми -гами - босими ногами, (босиком) босоніж. В -гах - в ногах. Пусть не путается в -гах партии - (не)хай не плутається під ногами в партії. На босую -гу - на босу ногу, (на-)босоніж, на-босе. Лёгкий на -гу - см. Лёгкий 7. Он на -гах (ходит, здоров) - він уже підвівся (став) на ноги, він уже ходить, він уже здоровий (одужав, вичуняв, диал. оклигав и оклигнув). Он уже опять на -гах - він уже знов(у) на ногах. В грехах, да на -гах - у гріхах, та на ногах. Быть весь день на -гах - бути цілий день на ногах, цілий день не сісти (не присідати). [Я-ж цілий день не сяду! (Звин.)]. Под -гами - під ногами, (изредка) під ногою. [Ви підіймаєтесь сходами; вони риплять під вашою ногою (Микит.)]. С головы до -ног, с ног до головы - від голови до ніг (зап. до стіп), від ніг (зап. від стіп) до голови. [Обміряв її величним поглядом од голови до ніг (Крим.)]. Вооружённый с головы до ног - озброєний від голови до ніг (до п'ят). Со всех ног - що-духу (в тілі), що є (єсть) духу, скільки духу, що-дух у тілі (М. Вовч.), що ноги несуть (несли), (во всю прыть) чим-дуж, (во все лопатки) на всі заставки, на всю витягу, (опрометью) прожогом. С руками и (с) -гами - з руками й (з) ногами. У чьих ног - коло (біля) чиїх ніг (зап. стіп), (зап.) у чиїх стіп. [У стіп твоїх (душа) весь свій тягар скидає (Франко)]. Ни -гою (к кому) - (а)ні кроку (ні ногою) (до кого). -ги не клади (не ставь, не заноси) куда - і ступнути (і ходити) не думай куди, (а)ні кроку (ні ногою) куди. -ги моей не будет у тебя - ноги моєї не буде в тебе. Бросаться, броситься кому в -ги - кидатися, кинутися кому в ноги (під ноги, до ніг), падати, впасти кому в ноги (під ноги, до ніг). [Упав фараону під ноги (Франко). Він упав до ніг милосердного анабаптиста (Кандід)]. Быть на короткой (дружеской) -ге с кем - см. Короткий 4. Быть (стоять) одной -гой в могиле - бути одною ногою в труні (в домовині), стояти одною ногою над гробом (у гробі, в домовині). Валиться, свалиться с ног - на ногах не стояти (не встояти), валитися (падати), звалитися (з ніг). [Вийду за ворота, від вітру валюся (Метл.)]. Вставать с левой -ги, левою - гою (с постели) - вставати на ліву ногу (лівою ногою) (з постелі, з ліжка). Давай бог -ги - ходу, хода, драчки, навті[е]ки, навтікача; срв. Наутёк. [Як побачив це я, кинув мерщій кавун, та ходу (Звин.). Я, не довго думавши, зараз навтіки, куди очі зирнули, а ноги понесли (М. Вовч.)]. Держать свой дом на приличной -ге - держати (тримати) свою господу на порядній (пристойній) стопі (на пристойній лінії, як у (добрих) людей, як порядним людям годиться). Держаться, удержаться на -гах - триматися (держатися), втриматися, (вдержатися) на ногах. Жить на широкую (на большую, на барскую) -гу - жити на широку стопу (в розкошах, на всю губу, по-панському, диал. велико), розкошувати, панувати. [Захотів він велико жити і аж три кімнати собі найняв (Лубенщ.)]. Итти (-га) в -гу - іти (ступати) (нога) в ногу, іти (ступати) ступінь у ступінь, (держать шаг) тримати крок. [В мене донька в ногу з Жовтнем завжди йде (Влизько). Він так ступінь у ступінь ступає, наче міря, як тра ступати (Канівщ.). Жовнярський крок тримати (Франко)]. Не в -гу итти, сбиваться (сбиться) с -ги - іти не в ногу. Итти -га за -гу (-га по -гу) - іти нога за ногою; см. ещё Медленно 1 (Итти -но) и Плестись 2. [Ішов захожий тихо, нога за ногою (Мирний)]. Кидать, кинуть что под -ги кому - кидати, кинути що під ноги кому. Кланяться, поклониться в -ги - кланятися (вклонятися), вклонитися в ноги. [Вклонилася низенько, аж в самії нозі (Сл. Закр.)]. Класть (слагать), положить (сложить) что к -гам чьим - класти (складати), покласти (скласти) що до ніг чиїх. [До ніг народженої з піни складайте… ліхтар мій… і кий (М. Зеров)]. -ги носят - ноги носять. Куда -ги понесут - куди ноги понесуть, (куда глаза глядят) світ за очі (за очима), куди глядя, навмання, навманя[ь]ки. Отбиваться от чего руками и -гами - відбиватися від чого руками й ногами, (сопротивляться) пручатися проти чого руками й ногами, опинатися (огинатися) (що-сили) проти чого. Переваливаться с -ги на -гу - перехилятися (перехняблюватися) з боку на бік, коливати з ноги на ногу; см. Переваливаться 3. Переминаться с -ги на -гу - переступати з ноги на ногу (фам. з однієї на другу), (топтаться) тупцюватися, тупцятися, топтатися. Плясать в три -ги - витанцьовувати на всі заставки. -ги не повинуются (не слушаются) - ноги не слухають(ся) (не х(о)тять слухатися). -ги подкашиваются, подкосились - ноги підломлюються (підтинаються, мліють), підламалися (підтялися, помліли). Поднимать, поднять (поставить) кого на -ги - а) (больного) зводити, звести кого на ноги, на світ пустити кого. [Хто мене на світ пустив? - Я тепер здорова (Мартинов.)]; б) (перен.) зводити (ставити), звести (поставити) кого на ноги; срв. Поставить 1. Подставлять -гу - см. Ножка (Подставлять -ку). Положить -гу на -гу - закласти ногу на ногу. Поставить войска на военную, на мирную -гу - перевести військо на воєнне, на мирне становище. Протянуть -ги - а) (в прямом знач.) простягти (витягти) ноги, (о мног.) попростягати (повитягати) ноги; б) (умереть) простягтися, випростатися, (вульг.) задерти ноги, дуба дати, ґиґнути, освіжитися, перекинутися. См. Протягивать 1 (-нуть ноги). Сбивать, сбить с ног кого - збивати (валити, звалювати), збити (звалити) з ніг кого; см. ещё Заморочить кого. Связать кого по рукам, по -гам - зв'язати кому руки й ноги, (сделать жизнь несчастной) зав'язати кому світ. Срезать кого с ног - знеславити, зганьбити, зганьбувати кого. Ставать (вставать, становиться), стать (встать) на -ги - а) (в прямом знач.) зводитися (здійматися, спинатися), звестися (знятися, с[зі]п'ястися) на ноги, (порывисто) схоплюватися (зриватися), схопитися (зірватися) на (рівні) ноги; б) (перен.) спинатися (зводитися, здійматися), с[зі]п'ястися (звестися, знятися) на ноги (на собственные -ги: на власні ноги), (диал.) оклигати, оклигати и оклигнути. Срв. Подниматься. [Коли довелося спинатися на власні ноги, то обставини дуже змінилися на гірше (Н. Громада). Він довго бідував; оце оклигав, як зробився завідуючим ремонтами (Лубенщ.)]. Ставать (вставать, становиться подниматься), стать (встать, подняться) на задние -ги - ставати, спинатися, зводитися, здійматися), стати (с[зі]п'ястися, звестися, знятися), (о мног.) поставати (поспинатися, позводитися, поздійматися) на задні ноги, (на дыбы) ставати, стати, (о мног.) поставати цапа (цапки, цапком, ставма, дуба, дибки дибка, гопки). Не знает, на какую -гу, стать - не знає, на котру ступити (ступнути). Стать без ног - позбутися ніг, втратити ноги, зробитися безногим, збезножіти. Еле -ги унести откуда - ледве ноги винести, ледве втекти (диал., зап. вивтекти) звідки. Унеси бог -ги - аби тільки (лиш(е)) втекти; см. ещё выше Давай бог -ги. Руками и -гами упираться - упиратися руками й ногами; см. ещё выше Отбиваться руками и -гами. Хромать на одну -гу - кульгати (шкандибати, шкатульгати) на одну ногу. Ног под собою не чувствовать (не чуять) - землі (ніг) під собою не чути. [Землі під собою не чув: як той вітер мчавсь (Мирний)]. Шаркать -гами - човгати (совгати) ногами. Одна -га тут другая там - одна нога тут, друга там; (реже) на одній нозі. [«Хутче-ж!» - «На одній нозі» (Свидн.)]. За глупой головой и -гам непокой - за дурною головою і ногам лихо (Приказка). Баба-яга, костяная -га - баба-яга нога-костюга, баба-яга костяна нога (ЗОЮР II);
  2) (подставка, стойка) нога; срв. Ножка 2;
  3) строит., техн. - (крана, копра, циркуля) нога; (наслонная) наріжник (-ка); (стропильная) кроквина;
  4) (у сапожников) копил (-ла); см. Колодка 3;
  5) (снопов) ряд (-ду), рядок (-дка).
  * * *
  нога́

  быть (стоя́ть) на ра́вной \нога ге́ с кем — бу́ти (стоя́ти) на рі́вній нозі́ з ким

  взять (дать) \нога гу — узя́ти (да́ти) но́гу

  в \нога га́х — в нога́х

  встать с ле́вой (не с той) \нога ги́ — стати на ліву (не на ту) ногу, вста́ти лі́вою ного́ю

  дава́й Бог \нога ги — дава́й (дай) бо́же но́ги, но́ги на пле́чі

  еле́ (едва́, наси́лу) \нога ги волочи́ть (влачи́ть, таска́ть) — ле́две (ледь, наси́лу) но́ги волочи́ти (волокти́, тягти́, тягну́ти)

  идти́ (шага́ть) [\нога га́] в \нога гу — іти́ (ступа́ти, крокува́ти) [нога] в но́гу

  идти́ в \нога гу с чем — іти́ в но́гу з чим

  кла́няться в \нога ги кому́ — кла́нятися (уклони́тися) в но́ги кому́

  к \нога ге — воен. до ноги́

  ле́вой \нога гой сде́лать что — перен. разг. лі́вою ного́ю зроби́ти що

  на \нога га́х — на нога́х

  на широ́кую (на большу́ю, на ба́рскую) \нога гу — на широ́ку но́гу, розкошу́ючи; на всю губу́

  не слыша́ \нога г [бежа́ть, мча́ться] — не чу́ючи (не чувши) ніг під собо́ю [бі́гти, мча́ти, мча́тися]

  ни \нога го́й к кому́ (куда́) — перен. ні ного́ю до ко́го (куди́)

  \нога га́ за́ но́гу идти́ (тащи́ться, плести́сь) — нога́ за ного́ю іти́ (тягти́ся, пле́нтатися)

  одна́ \нога га́ здесь [а] друга́я там — одна́ нога́ тут, [а] і́нша там; одна́

  \нога га́ в моги́ле (в гробу́) — одна́ нога́ в труні (в домови́ні)

  стои́т одно́й \нога гой в моги́ле (в гробу́) кто — см. гроб

  отку́да [то́лько] \нога ги взяли́сь — зві́дки (де) [тільки] си́ли взяли́ся (си́ла взяла́ся)

  поста́вить (организова́ть) что на каку́ю \нога гу — перен. поста́вити (організува́ти) що на яку́ но́гу

  поста́вить (подня́ть) на́ но́ги кого́ — перен. поста́вити (підня́ти) на но́ги кого́

  слета́ть на одно́й \нога ге куда́ (к кому́) — зліта́ти на одні́й нозі́ куди́ (до ко́го)

  со всех ног [броса́ться, кида́ться] — з усі́х ніг (скі́льки си́ли, щодуху, що є ду́ху, скі́льки ду́ху, чимду́ж, чимду́жче, щоси́ли, щоси́л, що є си́ли, що є сил) [ки́датися]

  стать (встать, подня́ться) на́ ноги — ста́ти (вста́ти, підня́тися) на но́ги

  стать на дру́жескую (на коро́ткую) \нога гу с кем — ста́ти на дру́жню (на коро́тку) но́гу з ким

  стоя́ть на [свои́х, со́бственных] \нога га́х — стоя́ти на [своїх, вла́сних] нога́х

  хрома́ть на о́бе \нога ги́ — кульга́ти (шкутильга́ти) на оби́дві ноги́

  чего́ моя́ (твоя́) [ле́вая] \нога га́ хо́чет — чого́ моя́ (твоя́) [ліва] нога́ хо́че

  что́бы \нога ги́ чье́й не́ было у кого́ (где) — щоб нога́ чия́ не була́ (щоб ноги́ чиє́ї не було́) в ко́го (де)

  Русско-украинский словарь > нога

 • 7 путаться

  1) плутатися, (о мыслях, чувствах ещё) мішатися, (в чем) плутатися, путлятися в чому. [Плутаються нитки (Грінч.). Чув, що мислі його мішаються (Франко). Попереду плутався в полах високий піп (Коцюб.). Вона сама купала найменшу дитину, а двоє плутались у неї під ногами, бились, верещали (Л. Укр.)];
  2) (сбиваться) плутатися, мішатися, збиватися;
  3) во что - вплутуватися, плутатися, втручатися, ув'язуватися в що; см. Вмешиваться 2;
  4) (блуждать) плутати, блудити, блукати;
  5) (шататься) віятися, тинятися, вештатися;
  6) с кем - тягатися з ким (см. Волочиться 2, Таскаться); (возиться) вовтузитися, воловодитися з ким.
  * * *
  1) плу́татися, сплу́туватися
  2) ( впутываться) плу́татися, вплу́туватися; (вмешиваться) втруча́тися
  3) ( блуждать в поисках дороги) плу́тати, блука́ти, блуди́ти
  4) ( шататься) ве́штатися, тиня́тися
  5) (иметь дело с кем-, чем-л.) тяга́тися
  6) страд. (несов.) плу́татися, сплу́туватися; збива́тися; вплу́туватися; сплу́туватися, пу́татися

  Русско-украинский словарь > путаться

 • 8 сбиться

  Русско-украинский словарь > сбиться

 • 9 скатываться

  I несов.; сов. - скат`аться
  1) ска́чуватися, -чуюся, -чуєшся, скача́тися, ( свёртываться) згорта́тися, згорну́тися, -ну́ся, -нешся и мног. позгорта́тися
  2) ( сбиваться) збива́тися, зби́тися (зіб'є́ться) и мног. позбива́тися, сов. зваля́тися

  шерсть \скатываться та́лась — во́вна зби́лася (зваля́лася)

  3) страд. несов. ска́чуватися; згорта́тися; збива́тися; спи́суватися, -сується; ска́туватися, -тується
  II несов.; сов. - скат`иться
  ско́чуватися, -чуюся, -чуєшся, скоти́тися (скочу́ся, ско́тишся) и мног. поско́чуватися

  Русско-украинский словарь > скатываться

 • 10 спутываться

  несов.; сов. - сп`утаться
  1) плу́татися, поплу́татися, сплу́туватися, -тується, сплу́татися; переплу́туватися, переплу́татися и мног. попереплу́туватися; заплу́туватися, заплу́татися и мног. позаплу́туватися
  2) ( сбиваться) збива́тися, зби́тися (зіб'ю́ся, зіб'є́шся)
  3) (сов.: вступить в предосудительную связь) злига́тися, редко сплу́татися
  4) страд. несов. плу́татися, сплу́туватися; переплу́туватися; заплу́туватися; пу́татися, спу́туватися; сплу́туватися

  Русско-украинский словарь > спутываться

 • 11 сшибаться

  несов.; сов. - сшиб`иться
  2) (вступать в бой, драку) стина́тися, стя́тися (зітну́ся, зітне́шся) и зітну́тися; зчі́плюватися, -лююся, -люєшся, зчепи́тися, -плю́ся, -пишся
  3) ( сбиваться с пути) збива́тися, зби́тися (зіб'ю́ся, зіб'є́шся); (ошибаться, перен.) хи́бити, -блю, -биш, схи́бити
  4) страд. несов. збива́тися; зва́люватися, -люється; зшто́вхуватися; здира́тися

  Русско-украинский словарь > сшибаться

См. также в других словарях:

 • сбиваться — 1. сдвигаться 2. см. ошибаться 1. 3. см. изнашиваться Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • СБИВАТЬСЯ — СБИВАТЬСЯ, сбиваюсь, сбиваешься, несовер. 1. несовер. к сбиться. 2. на что. Походить, становиться похожим на что нибудь, напоминать собою что нибудь (разг.). Все это сбивается на какую то глупую комедию. 3. страд. к сбивать. Толковый словарь… …   Толковый словарь Ушакова

 • СБИВАТЬСЯ — СБИВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несовер. 1. см. сбиться 1 2. 2. перен., на что. Становиться похожим на что н., напоминая собой что н. (разг.). Рассказ сбивается на сказку. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Сбиваться с ног — СБИВАТЬСЯ С НОГ. СБИТЬСЯ С НОГ. Разг. Экспрес. Хлопотать до изнеможения (стремясь сделать что либо или в поисках кого либо, чего либо); сильно уставать от хлопот, беготни. Трое врачей Тиан, Массо и штаб лекарь Санковский сбивались с ног, но всё… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Сбиваться с пути — СБИВАТЬСЯ С ПУТИ. СБИТЬСЯ С ПУТИ. Разг. То же, что Сбиваться с панталыку (во 2 м знач.). [Она] требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без её хорошего влияния он собьётся с пути и погибнет (Чехов. Попрыгунья) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Сбиваться с толку — СБИВАТЬСЯ С ТОЛКУ. СБИТЬСЯ С ТОЛКУ. Разг. 1. Приходить в замешательство, запутываться. 2. То же, что Сбиваться с панталыку (во 2 м знач.) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • сбиваться со счета — ошибаться, делать ошибки, допускать промахи, допускать ошибки, делать промахи, совершать ошибки, совершать промахи Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Сбиваться с круга — СБИВАТЬСЯ С КРУГА. СБИТЬСЯ С КРУГА. Устар. Прост. Изменять свое поведение в плохую сторону, начинать вести предосудительный образ жизни. В радиусе моих наблюдений пять, шесть деревенских сёл. И я не знал ни одного, чтобы поп не сбился с круга,… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Сбиваться с панталыку — СБИВАТЬСЯ С ПАНТАЛЫКУ. СБИТЬСЯ С ПАНТАЛЫКУ. Прост. 1. Приходить в замешательство, в состояние растерянности. Да постойте, извините, я совсем с панталыку сбился. Вы ведь с племянницей нашей незнакомы? (Тургенев. Пунин и Бабурин). Чтобы не сбиться… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Сбиваться с пахвей — СБИВАТЬСЯ С ПАХВЕЙ. СБИТЬСЯ С ПАХВЕЙ. Устар. Экспрес. Приходить в замешательство, испытывать чувство растерянности. Вы так уже сбились с пахвей в своём патриотическом восторге, что не знаете, на чём решиться (Вяземский. Старая записная книжка) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Сбиваться с шага — СБИВАТЬСЯ С ШАГА. СБИТЬСЯ С ШАГА. Нарушать, терять ритм ходьбы (бега), начинать идти не в такт. Кирилл вдруг сбился с шага, быстро взглянул на неё, отвёл глаза и пошёл медленнее (К. Федин. Первые радости). Конь под ним сбился с шага и затанцевал …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»