Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

подёрнуть

 • 1 подёрнуть

  I
  1) [злегка] смикну́ти (шарпну́ти и ша́рпнути, сіпну́ти)
  2) ( о судорожных движениях) безл. сіпну́ти; ( передёрнуть) пересмикну́ти
  II см. подёргивать II

  Русско-украинский словарь > подёрнуть

 • 2 подёргивать

  подёргать
  I. сіпати, посіпати, смикати, посмикати, торсати, поторсати; (окно, дверь, ставню) торгати, поторгати. См. Дёргать. -нуть плечами - стенути (знизнути) плечима. Судорога -ет лицо - мишка бігає по обличчю (тіпає обличчя), обличчя сіпається, обличчя пересмикує. Судорога -ет ему руку - йому сіпає руку, злегка корчить руку. Подёрганный - посіпаний, посмиканий, поторсаний; поторганий.
  II. Подёргивать, подернуть - (покрывать тонким слоем что) затягати, затягнути, затягти, заволікати, заволокти, повивати, повити, понимати, поняти що. Дым -нул деревья - димом затягло злегка дерева. Туман -нул всё - туман поняв (повив) усе. Реку -ло тонким льдом - річку затягло, річка взялася тонкою кригою, р. зашерхла. Подёрнутый чем - затягнений, заволочений, повитий, понятий (чим).
  * * *
  I
  1) [зле́гка] сми́кати, посми́кувати, [зле́гка] ша́рпати, поша́рпувати, [зле́гка] сі́пати, посі́пувати; (окно, дверь) [зле́гка] то́ргати (то́рсати)
  2) ( о судорожных движениях) [ча́сом, час від ча́су] сі́пати, сми́кати, посі́пувати, посми́кувати
  II несов.; сов. - подёрнуть
  ( затягивать плёнкой) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и позатяга́ти и позатя́гувати; ( окутывать) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти; ( заволакивать) заволіка́ти, заволокти́; ( покрывать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, пойма́ти, пойня́ти; ( затуманивать) затума́нювати, затума́нити, несов. тума́нити и тумани́ти

  Русско-украинский словарь > подёргивать

 • 3 нос

  1) ніс (р. носа). [У його ніс, зуби і борода, як у инших людей (М. Вовч.)]. Нос баклушей - товстий ніс, (насм.) кушка, курдюк (-ка). Вздёрнутый нос - кирпатий (слегка: кирпатенький) ніс, (насм.) кирпа. [Очками кирпу осідлав (Котл.)]. Горбатый нос, нос с горбинкой - горбуватий (горбоватий) ніс, ніс з горбочком. Нос картошкой (луковкою, пяткою) - ніс картопелькою, ніс-бурульбашка, бульба. Крючковатый нос, нос крючком - карлючкуватий (закарлючений, закандзюблений, заключений, реже крюкастий) ніс. С крючковатым -сом - см. Крючковатый 1. Мясистый нос - м'ясистий (м'яснистий, товстий) ніс, (насм.) курдюк (-ка). Орлиный нос - орлиний (орлячий) ніс. Острый нос - гострий ніс. Нос пуговкой - пли[е]скатий ніс, (насм.) пипка. Сизый нос (у пьяницы) - синій ніс. Тупой нос - тупий ніс. Человек с длинным, кривым, острым, толстым -сом - довгоніс, кривоніс, гостроніс, товстоніс (-носа), довгоносий и т. п., людина з довгим и т. п. носом. Болезни -са - носові хвороби, хвороби носа. Бить, ударить в нос (о сильном запахе) - бити, вдарити в ніс (реже до носа). Бормотать (говорить), пробормотать (проговорить, произнести) под нос - мурмотіти (бурмотіти, мимрити, бубоніти), промурмотіти (пробурмотіти, промимрити, пробубоніти) собі під ніс; срв. ниже Говорить в нос. Водить за нос кого - водити за носа, дурити кого, (диал.) мотузити кого, (фам.) плести сухого дуба кому. [Вона вірить сьому шарлатанові а він їй плете сухого дуба (Франко)]. Воротить нос от чего - вернути носа (ніс), від чого, (отворачиваться) відвертати носа (ніс) від чого. Встретиться, сойтись -сом к -су - зустрітися, зійтися носом до носа. Говорить, проговорить (произнести) в нос - говорити гугняво, гугнявити, прогугнявити, гугнити, прогугнити. [«Спасибі» - прогугнив Кривоніс, глянувши з-під лоба (Стор.)]. Дать по -су, щелчка в нос кому - дати по носі, дати носака (щигля), дати пинхви (цибульки) кому, вдарити по носі кого, (осадить) утерти носа, пихи збити кому; (отказать) дати відкоша кому, (при сватанье) дати гарбуза кому. Держать нос по ветру - тримати носа за вітром; ловити носом, куди (кудою) вітер віє (дме), (шутл.) належати до партії к. в. д. (куди вітер дме). Заложило нос кому - заклало в носі кому, (диал.) ніс заліг у кого. [Уже три дні, як у мене ніс заліг (Харківщ.)]. Запороть -сом - заорати (запороти) носом. [Пхнув його, а він так носом і заорав (Сл. Ум.)]. Зарубить себе (у себя) на -су, себе на нос (что) - закарбувати собі на носі (що), затямити (собі) (що). [Ти розмовлятимеш ввічливо і не напиватимешся, аж поки я не скажу свого слова, - закарбуй це собі на носі (Остр. Скарбів)]. Из-под -са у кого - з-під (з-перед) носа в кого и кому; см. Из-под (под Из). Клевать -сом, -сом окуней ловить - см. Клевать. На -су - (совсем близко) близенько, коло носа, під носом, над носом, (за плечами) за плечима; (скоро) скоро, незабаром, (не за горами) не за горою, (вот-вот) от- от, далі, далі-далі, тут-тут, тільки не видно. Беда на -су - біда (лихо) вже коло носа (над головою, коло дверей). Конец месяца на -су - скоро (незабаром, от-от, далі, далі-далі, над носом) кінець місяця. Неприятель у него на -су - ворог коло його носа, ворог дивиться в вічі. Смерть на -су - смерть за плечима (грубее: коло носа). Наклеить нос кому - см. Наклеивать. Не видеть дальше своего -са - не бачити поза своїм носом (дальше від свого носа). Не по -су нам это - це не для нашого носа, ще не вмилися ми до цього, (вульг.) це не для рила нашого Гаврила, (не по карману) не по наших грошах (достатках) це, не з нашими грошиками (на це или це). Не тычь -са в чужое просо - не сунь носа до чужого проса (Приказка). Опустить нос - спустити (похнюпити) носа. Остаться с -сом, получить нос - облизня піймати (спіймати, з'їсти, вхопити), (при сватанье) гарбуза з'їсти (вхопити). Оставить кого с -сом, приставить кому нос - наставити (приправити, натягти) кому носа, (оставить в дураках) пошити кого в дурні. Отойти с -сом - піти з носом (з облизнем). [Почухається (що батько не хоче його женити), та з тим носом і піде (Квітка)]. Перед самым -сом - перед самим носом, коло самого носа. Повесить нос - похнюпити (посупити) носа (ніс), похнюпитися, посупитися, (пров.) потютюритися. Повесить нос на квинту - похнюпити (посупити) носа, повісити носа на квінту. Под (самым) -сом - під (самим) носом. [Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом (Приказка)]. Под -сом взошло, а в голове и не посеяно - під носом насіялося, в голову й не завіялося; під носом косить пора, а в голові й не сіяно; вже й борідка виросла, а глузду не винесла (Приказки). Поднимать (задирать, драть), поднять (задрать) нос (перед кем) - підводити (задирати), підвести (задерти, задрати) носа, високо тримати ніс (носа), (о мног.) попідводити (позадирати) носи, (голову) підводити, підвести голову (о мног. попідводити голови), починати, почати високо нестися, (грубо) кирпу гнути (дерти, драти, задирати), задерти (задрати), губу копилити, закопилити (проти кого). [Починав ходити туди й сюди по палубі, підвівши згорда голову (Остр. Скарбів). Він так високо тримав ніс, що… (Кандід). Ти, дочко, не дуже кирпу гни та мерщій виходь до гостя (Н.-Лев.). Ти не смієш проти матери кирпу гнути! (Крим.). Кирпу проти людей так драв, що й кочергою не достанеш (Кониськ.). Є в них щось таке, що дає їм право задирати кирпу (Микит.). Проти всіх губу копилить (Мова)]. Показывать, показать длинный нос кому - показувати, показати довгого носа кому; см. ещё выше Оставить кого с -сом. И -са не показывать, не показать кому - і носа не потикати (не появляти, не являти), не поткнути (не появити) до кого. [Не зваживсь-би й носа поткнути до мене (Мова)]. И -са к ним показать нельзя - і носа до їх поткнути не можна, і поткнутися до їх не можна. И -са не показывать, не показать откуда, из чего - і носа не витикати (не виткнути) звідки, з чого. Потягивать, потянуть -сом - шморгати, шморгнути носом, (пыхтеть) чмихати, чмихнути (носом). [Не шморгай носом! (Брацл.). Покинь чмихати! візьми хустку та висякайсь (Звин.)]. Совать (свой) нос во что, всюду, лезть -сом куда - стромляти (или встромляти, пхати, тикати) (свого) носа до чого, всюди (скрізь, до всього), куди. [Куди тільки він не стромляє свого носа! (Брацл.). На що було пхати носа до чужого тіста? (Пісня). Не пхай свого носа туди, де не твоє діло! (Звин.)]. Утереть нос кому (в прямом и перен. знач.) - утерти носа кому. Нос не по чину у кого - ніс не доріс у кого или кому, високо несеться хто, заноситься хто. Чуять, почуять -сом что - чути носом, занюхати що. [Носом чує, де що лежить (Приказка). Занюхає ковбасу в борщі (Номис)]. У него идёт кровь из -су (или -сом) - у його (и йому) кров іде (сильнее: юшить) з носа. Кровотечение из -су - кровотеча з носа, з носа кров іде. У него течёт из -су - у його капає з носа; (сопли из -са) йому ніс віскриться, (шутл.) йому кози з носа дивляться, (насм.) дядьки з носа аж пищать (Рудан.);
  2) (у птиц: клюв) дзюб, дзьоб (-ба), (редко) ніс (р. носа);
  3) (у судна) ніс (р. носа) (у лодки ещё: носок (р. носка)), перед (-да) (у судна), прова (англ. prow); (специальнее: у дубаса, диал.) чердак (-ка). [Горить світло коло носа (на кораблі) (Рудан.). Дивилась на хвилю, що гнав своїм носом пароплав (В. Підмог.). Вітрила на фордевінд! носа на хвилю! (Влизько). Помічник капітана забарився на носі (Кінець Неволі). Носок човна виткнувся біля колоди (Олм. Примха). Пересядьте з корми на перед (Київ). Прова, як меч, розсікає зеленую хвилю (Дніпр. Ч.)];
  4) (выдающаяся часть предмета) ніс (р. носа), ріг (р. рога). Нос машины - ніс машини. Нос наковальни - ріг ковадла;
  5) геогр. - (мыс) ріг (р. рога), виступ (-па), (коса) коса, (стрелка) стрілка.
  * * *
  ніс, род. п. носа

  ве́шать, пове́сить \нос с — перен. хню́пити (похню́плювати), похню́пити (ві́шати, пові́сити) но́са (ніс)

  в \нос с говори́ть (петь) — у ніс говори́ти (співа́ти)

  да́льше [своего́] \нос са не ви́деть — да́лі [свого́] но́са не ба́чити

  драть, задра́ть (вздёргивать, вздёрнуть, поднима́ть, подня́ть) \нос с — де́рти, заде́рти (дра́ти, задра́ти) но́са (ки́рпу), гну́ти ки́рпу несов., копи́лити, закопи́лити (підніма́ти, підня́ти, підійма́ти, підійня́ти) но́са (ніс)

  из-под [са́мого] \нос са (\нос су) у кого́ — з-під (з-пе́ред) [са́мого] но́са в ко́го

  на \нос су́ — на но́сі

  наста́вить (натяну́ть) \нос с кому́ — наста́вити (натягти́) но́са кому́

  не по́ носу [таба́к] кому́ — не для чийо́го но́са

  \нос с (\нос сом) к \нос су — но́сом до носа, ніс у ніс

  опусти́ть \нос с — опусти́ти (похню́пити) но́са

  оста́вить с \нос сом кого — лиши́ти з но́сом кого́

  оста́ться с \нос сом — залиши́тися (лиши́тися) з но́сом

  под нос говори́ть (бормота́ть) — під ніс говори́ти (бурмота́ти, бурмоті́ти, бормота́ти, бормоті́ти)

  под [са́мым] \нос сом (под но́сом) у кого́ — під (пе́ред) [са́мим] но́сом у ко́го, ко́ло [са́мого] но́са чийо́го

  пока́зывать \нос с (\нос сы́) — пока́зувати но́са

  с \нос са, с \нос су — з но́са

  сова́ть [свой] \нос с куда́, сова́ться с \нос сом (со свои́м \нос сом) куда́ — перен. со́вати [свого́] но́са куди́

  утере́ть \нос с кому́ — перен. уте́рти но́са кому́

  уткну́ть \нос с во что (куда́) — уткну́ти ніс у що (куди́)

  уткну́ться \нос сом во что (куда́) — уткну́тися но́сом у що (куди́)

  Русско-украинский словарь > нос

 • 4 занавес

  м. р.) Занавесь (ж. р.) (театральн.) завіса, заслона: (для завешивания картин, статуй и т. п.) завіса, заслона, запона; (больш. для дверей, окон) завіса. Поднять -вес - піднести (підняти) завісу вгору. Опустить -вес - спустити завісу. Открыть, отдёрнуть -вес - відслонити завісу.
  * * *
  заві́са; (на окнах, двери) запо́на, запина́ло

  дава́ть, дать \занавес с — театр. дава́ти, да́ти заві́су

  под \занавес с — під заві́су

  Русско-украинский словарь > занавес

См. также в других словарях:

 • подёрнуть(ся) — подёрнуть(ся) …   Словарь употребления буквы Ё

 • ПОДЁРНУТЬ — ( ну, нешь, 1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), нет; утый (обычно безл. или в форме страдательного прич.); совер., что чем. Покрыть лёгким слоем чего н., как бы пеленой. Воду подёрнуло (безл.) льдом. Глаза подёрнуты слезами. Толковый словарь Ожегова …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОДЁРНУТЬ — 1. ПОДЁРНУТЬ1, подёрну, подёрнешь, совер., что и без доп. (обл.). Дернуть. «Подернем, подернем, да ухнем!» песня. 2. ПОДЁРНУТЬ2, подёрну, подёрнешь, совер. (к подергивать), что. Слегка прикрыть тонким слоем чего нибудь, затуманить. Слеза… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОДЁРНУТЬ — 1. ПОДЁРНУТЬ1, подёрну, подёрнешь, совер., что и без доп. (обл.). Дернуть. «Подернем, подернем, да ухнем!» песня. 2. ПОДЁРНУТЬ2, подёрну, подёрнешь, совер. (к подергивать), что. Слегка прикрыть тонким слоем чего нибудь, затуманить. Слеза… …   Толковый словарь Ушакова

 • подёрнуть — подёрнуть, ну, нет (слегка дёрнуть; затянуть, покрыть, заволочь) …   Русский орфографический словарь

 • подёрнуть — подёрнуть, подёрнет, подёрнуло, подернутый, подернутая, подернутое, подернутые, подернутого, подернутой, подернутого, подернутых, подернутому, подернутой, подернутому, подернутым, подернутый, подернутую, подернутое, подернутые, подернутого,… …   Формы слов

 • подёрнуть — ПОДЁРНУТЬ, сов. что чем. Употр. преим. в форме страд. прич. прош. вр. Покрыть собой что л., затягивая тонким слоем [pf. to cover slightly (with), coat (with)]. Первая бледно зеленая ряска уже подернула воду озерка у самых берегов …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • подёрнуть — I ну, нешь; св. см. тж. подёргивать кого что разг. 1) Слегка дёрнуть, одёрнуть. 2) обычно безл. Передёрнуть, покоробить. II нет; св. см. тж. подёргивать …   Словарь многих выражений

 • подёрнуть — 1. по/дёр/ну/ть¹ (слегка дёрнуть). 2. подёрнуть(ся) по/дёр/ну/ть²(ся) (заволочь собой) …   Морфемно-орфографический словарь

 • подёрнуть — подёрнет(ся), безл …   Орфографический словарь русского языка

 • подёрнуть — 1) ну, нешь; сов., перех. прост. 1. Слегка дернуть, одернуть. [Княгиня] оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны. Л. Толстой, Война и мир. 2. обычно безл. Передернуть, покоробить …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»