Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

неясный

 • 1 неясный

  1) (несветлый, нечистый) неясний, (тусклый) тьмяний, (сумрачный) темрявий; ((с)мутный) каламутний, мутний. [Неясний день (Брацл.). Неясне світло (Київ). Темрявий світ зимового дня (Грінч.). Лінива пам'ять, важка й каламутна (Коцюб.)];
  2) (неотчётливый, невнятный) невиразний, (неразборчивый) нерозбірний, (неопределённый) неясний; (неверный, безотчётный) непевний. [Образ людей, блідих, невиразних, як з гобеленів (Коцюб.). Їй мулило серце якесь невиразне почуття (Л. Укр.). Чути було якісь невиразні співи (Грінч.). Глухі, невиразні чутки (Грінч.). Невиразні хотіння та неоформлені прагнення (В. Підмог.). Неясні обриси яруги (Велз). Неясний шепіт (Едґ. По). Пливуть якісь неясні сни (Сосюра)]. -ные мечты - невиразні (непевні) мрії. [Стою я у мріях непевних (Л. Укр.)];
  3) (непонятный) неясний, невиразний, незрозумілий. -ное выражение - неясний (непевний) вислів. -ное значение слова - неясне (невиразне) значення слова.
  * * *
  нея́сний и неясни́й; (неотчётливый, неопределённый) невира́зний; ( тусклый) тьмя́ний

  Русско-украинский словарь > неясный

 • 2 невнятный

  1) (неясный для слуха) невиразний, нерозбірний, нерозбірливий. [Слова зливались у неї в горлі в невиразний крик (Коцюб.). Якийсь невиразний гомін розлігся в кав'ярні (Коцюб.). Воркоче щось невиразне (Л. Укр.). Листя иноді, чутливо стрепенувшись, шепотіло щось нерозбірне (Корол.)];
  2) (перен.) невиразний, неясний. -ная ласка - невиразна (неясна) ласка;
  3) (непонятный) незрозумілий, неясний. Им -тен этот язык - їм незрозуміла (нічого не промовляє) ця мова. -ное содержание читаемого - незрозумілий (неясний) зміст читаного.
  * * *
  1) невира́зний; ( плохо различаемый) нерозбірливий, нерозбі́рний; ( неясный) нея́сний и неясни́й
  2) ( непонятный) незрозумі́лий; ( неясный) неясни́й

  Русско-украинский словарь > невнятный

 • 3 неопределённый

  1) неозначений, невизначений, неокреслений; (неясный) нез'ясований, невиразний, (сомнительный) непевний. [Метод вираховування неозначених кількостей (Павлик). В житті нові форми мають ще зовсім невиразний і неокреслений характер (Гр. Думка). Панна Клава мовчала, повна невловимих, нез'ясованих переживань (Черкас.). Діяльність Шевченкова вивела справу з невиразного становища (Рада). Невиразною постаттю уявляється той «Новий рік» (Р. Край). Глухі невиразні звістки долинули й до його (Грінч.). Їй мулило серце якесь невиразне почуття (Л. Укр.). Звідти неслись якісь невиразні, змішані згуки (Коцюб.)]. -ное местоимение, грам. - неозначений займенник. -ное наклонение, грам. - дієйменник. -ное положение - невиразне становище, непевне становище, невиразний (непевний) стан. [Може-б ми довго перебували в такому непевному стані, коли-б на нас не почали звертати увагу робітники (Кирил.)]. -ное уравнение, мат. - неозначене рівня[а]ння. -ный член, грам. - неозначений член. На -ный срок, на -ное время - на неозначений (невизначений) термін (строк, речінець), час. Человек -ного возраста - людина невизначеного (невиразного) віку;
  2) см. Неопределимый.
  * * *
  1) неви́значений

  отложи́ть на \неопределённыйое вре́мя — відкла́сти на неви́значений час

  2) (неотчётливый, неясный; ничего не выражающий) невира́зний, неясни́й и нея́сний; ( неточный) нето́чний; (уклончивый, туманный) непе́вний

  \неопределённыйое положе́ние — невира́зне (непе́вне) стано́вище

  \неопределённыйый жест — невира́зний жест

  \неопределённыйый отве́т — непе́вна (невира́зна, нея́сна́) ві́дповідь

  3) мат. неозна́чений, неви́значений

  \неопределённыйое уравне́ние — неозна́чене рівня́ння

  4) грам. неозна́чений

  \неопределённыйая фо́рма глаго́ла — неозна́чена фо́рма дієсло́ва

  \неопределённыйые местоиме́ния — неозна́чені займе́нники

  \неопределённыйый арти́кль — неозна́чений арти́кль

  Русско-украинский словарь > неопределённый

 • 4 зыбкий

  1) (качкий, неустойчивый) хисткий, хиткий, хибкий, ворушкий. [Хисткий човен (Грінч.). Хибке море (Л. Укр.). Хибкий пісок. Ворушка глибина (Корол.)];
  2) (трясинный) трясовинний, грузький, драговинний. -кое место - см. Зыбень;
  3) (неясный, изменчивый) невиразний, мінливий.
  * * *
  (колеблющийся, неустойчивый) хитки́й, хистки́й, хитли́вий, хитля́вий, хибки́й; ( неопределённый) невира́зний

  \зыбкийая волна́ — хибка́ хви́ля

  \зыбкийая пове́рхность мо́ря — хистка́ пове́рхня мо́ря

  Русско-украинский словарь > зыбкий

 • 5 невразумительный

  неврозумливий, (непонятный) незрозумілий, неясний (кому). [Незрозумілі заголовки (Крим.)].
  * * *
  незрозумі́лий; ( неясный) нея́сний и неясни́й; ( неубедительный) непереко́нливий

  Русско-украинский словарь > невразумительный

 • 6 ненаглядный

  1) прлг. - ненаглядний, милий, любий, коханий; срв.
  I. Милый. [Нічого більше, як життям ощадним сей скарб свій ненаглядний побільшати (Франко)]. Дитятко моё -ное! - дитинко моя люба! очей моїх утіхо!
  2) сщ. - милий (-лого), любий (-бого), коханий (-ного); срв.
  II. Милый. -ная, сщ. - мила (-лої), люба (-бої), кохана (-ної);
  3) ненаочний; (непонятный) незрозумілий, (нечёткий) невиразний, (неясный) неясний. -ный пример - ненаочний (неясний) приклад.
  * * *
  ненагля́дний; (милый, любимый) ми́лий, лю́бий

  Русско-украинский словарь > ненаглядный

 • 7 неотчётливый

  невиразний, (о письме, печати) нечиткий, (неразборчивый) нерозбірний, нерозбірливий; срв. Неразборчивый и Нечёткий. -вое произношение - невиразна (нерозбірна) вимова. -вая речь - невиразна (нерозбірна) мова; лепетливість, белькотливість (-ости).
  * * *
  невира́зний; ( нечёткий) нечітки́й; ( неразборчивый) нерозбі́рливий, нерозбі́рний; ( неясный) неясни́й и нея́сний

  Русско-украинский словарь > неотчётливый

 • 8 непонятливый

  нескорий (небистрий) на (з)розуміння, невтямливий, нетямуч[щ]ий, безтямкий, нетямкий, нетямовитий. [Невтямливий чоловік (Н.-Лев.). Е, який-же ти, хлопчику, безтямкий! (Корол.)]. -вый человек - небистра на розуміння (нетямка, нетямуча) людина, безтямко, невтямко, невторопа.
  * * *
  1) нетяму́щий; нетямки́й
  2) (непонятный, неясный) незрозумі́лий

  Русско-украинский словарь > непонятливый

 • 9 непонятный

  незрозумілий, невтямний, темний, (непостижимый) недовідомий, незбагненний, (неясный) нерозбірний. [Сталося щось дивне, незрозуміле (Коцюб.). Говорив якийсь европеєць незрозумілою для Гасанбая мовою (Ле). Жодного слова незрозумілого для їх, жодної думки плутаної (Кирил.). Цей спосіб розмови був невтямний для дівчат (Н.-Лев.). Прослідки слов'янської дохристиянщини уже темні народові (Куліш). Не знаючи, чим заспокоїти свою недовідому для розуму тривогу (Куліш). Крута мова, нерозбірна (Звин.)].
  * * *
  1) незрозумі́лий; ( непостижимый) незбагне́нний

  Русско-украинский словарь > непонятный

 • 10 нечленораздельный

  1) нерозчленований. -ная речь - нерозчленова мова;
  2) (перен.) - (неразборчивый) нерозбірний, (неясный) невиразний; (несуразный) нісенітний, неподобний, безглуздий; срв. Несуразный 2. Несёт что-то -ное - белькоче щось нерозбірне, верзе (плете) щось нісенітне (якусь нісенітницю).
  * * *
  ( невнятный) невира́зний; ( неразборчивый) нерозбірґливий, нерозбі́рний; ( непонятный) незрозумілий

  Русско-украинский словарь > нечленораздельный

 • 11 неявственный

  неясний, невиразний, нерозбірний, нерозбірливий.
  * * *
  невира́зний; ( неясный) нея́сний и неясни́й; ( неотчётливый) нечітки́й

  Русско-украинский словарь > неявственный

 • 12 неяркий

  неяскравий, (реже) неяркий, (неясный) неясний, (неблестящий) неблискучий, (нежаркий, беспламенный) неярий.
  * * *
  неяскра́вий

  Русско-украинский словарь > неяркий

 • 13 неясно

  нрч.
  1) неясно, (тускло) тьмяно; ((с)мутно) каламутно, мутно. [Сонце світить якось неясно (Брацл.). На столі каламутно біліли дві тарілки (Коцюб.). В голові каламутно зачав виринати якийсь невідомий вірш (Крим.)];
  2) невиразно; нерозбірно; неясно. [Щось шепочуть удвох, та невиразно так, нічого не чути мені (Кониськ.). Крізь сон говорить він скоренько й невиразно (Васильч.). Невиразно мелькали верби й телеграфні стовби (Коцюб.). В автора про це висловлено невиразно (Грінч.)];
  3) неясно, не виразно, незрозуміло. Срв. Неясный;
  4) (сказ. безл. предл.) неясно. Мне -но - мені неясно.
  * * *
  нареч.
  нея́сно; невира́зно

  Русско-украинский словарь > неясно

 • 14 неясность

  1) (качество, свойство) - а) неясність, (тусклость) тьмяність; ((с)мутность) каламутність, мутність (-ности). [Вечір мрійно обіймав синє небо, все обертаючи на неясність і мріння (Гоголь)]; б) невиразність; нерозбірність; неясність (-ности). [Невиразність політичного становища в Німеччині, неясність у справі позики (Пр. Правда)]; в) неясність, невиразність, незрозумілість (-ости). Срв. Неясный;
  2) (неясное) неясність, невиразність, незрозумілість, нерозбірність, (чаще) неясне (-ного), невиразне, незрозуміле, нерозбірне (-ного). В этом произведении много -тей - в цьому творі багато неясного (невиразного, сомнительного: непевного).
  * * *
  1) (качество, свойство) нея́сність, -ності; невира́зність
  2) (что-л. неясное) нея́сність; ( неопределённое положение) невира́зність

  Русско-украинский словарь > неясность

 • 15 смутный

  1) ( неясный) нея́сний и неясни́й; ( неотчётливый) невира́зний; ( неопределённый) непе́вний; ( туманный) тума́нний

  \смутныйое чу́вство (предчу́вствие) — невира́зне почуття́ (передчуття́)

  \смутныйое представле́ние — нея́сне (невира́зне) уя́влення

  2) ( неспокойный) неспокі́йний; ( тревожный) триво́жний; ( встревоженный) стурбо́ваний

  \смутныйое вре́мя — ист. смутні́ часи́

  Русско-украинский словарь > смутный

 • 16 спутанный

  1) прич. поплу́таний, сплу́таний; переплу́таний; заплу́таний; спу́таний, мног. попу́таний; сплу́таний
  2) в знач. прил. поплу́таний, сплу́таний, переплу́таний

  \спутанныйые ни́тки — поплу́тані (сплу́тані, переплу́тані) нитки́

  3) (в знач. прил.: со связанными ногами) спу́таний
  4) (в знач. прил.: неясный, сбивчивый) плу́таний; ( запутанный) заплу́таний

  \спутанныйая речь — плу́тана мо́ва

  Русско-украинский словарь > спутанный

 • 17 тёмный

  те́мний; ( о ночи) неви́дний; (перен.: неясный) зате́мнений

  с (от) темна́ до темна́ з (від) — ра́ння до смерка́ння (до ве́чора), від світа́ння до смерка́ння; від (з) ра́нку до ве́чора, від зорі́ до зорі́

  тёмная ли́чность — те́мна осо́ба, те́мний тип

  тёмная мука́ — те́мне борошно, те́мна мука́

  тёмное про́шлое — те́мне мину́ле

  тёмное пятно́ — те́мна пля́ма

  Русско-украинский словарь > тёмный

 • 18 Невыяснившийся

  1) см. Невыясненный;
  2) (неясный) неясний.

  Русско-украинский словарь > Невыяснившийся

См. также в других словарях:

 • неясный — неясный …   Орфографический словарь-справочник

 • неясный — Темный, мрачный, мутный, смутный, пасмурный, туманный, тусклый, непонятный, невнятный, недостижимый, непостижимый, неуловимый, неразборчивый, запутанный, сбивчивый; бледный, глухой, двусмысленный, загадочный, замысловатый, матовый, расплывчатый,… …   Словарь синонимов

 • НЕЯСНЫЙ — НЕЯСНЫЙ, неясная, неясное; неясен, неясна, неясно. Неотчетливый, смутно различаемый. «Неясные, но сладкие грезы наполняют воображение.» Л.Толстой. Неясные очертания. || Не вполне понятный. Неясная мысль. Неясное место а книге. Толковый словарь… …   Толковый словарь Ушакова

 • НЕЯСНЫЙ — НЕЯСНЫЙ, ая, ое; сен, сна, сно, сны и сны. Лишённый ясности (см. ясный в 1, 2, 4 и 5 знач.). Н. свет луны. Н. сумрак. Н. звук. Вопрос неясен. Неясное изложение. | сущ. неясность, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949… …   Толковый словарь Ожегова

 • неясный — неясный, кратк. ф. неясен, неясна, неясно, неясны и допустимо неясны; сравн. ст. не употр …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • неясный — запутанный — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы запутанный EN turbid …   Справочник технического переводчика

 • неясный — ▲ неопределенный ↑ объект < > ясность неясный (неясные очертания). неясность неопределенность объекта; отсутствие ясности. смутный (# тревога). туманность. туманить, ся (голова туманится). концов не найти. выяснять. уточнять.… …   Идеографический словарь русского языка

 • неясный — • непонятный, неясный, непостижимый, недоступный, заумный, темный, невразумительный Стр. 0663 Стр. 0664 Стр. 0665 Стр. 0666 Стр. 0667 Стр. 0668 …   Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

 • неясный сигнал — труднораспознаваемый сигнал — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы труднораспознаваемый сигнал EN obscured signal …   Справочник технического переводчика

 • Неясный — прил. 1. Плохо, неотчётливо видимый; плохо различимый. 2. Плохо, неотчётливо слышимый; неразборчивый. 3. Такой, который трудно или невозможно понять; непонятный. 4. Смутный, неопределённый. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • неясный — неясный, неясная, неясное, неясные, неясного, неясной, неясного, неясных, неясному, неясной, неясному, неясным, неясный, неясную, неясное, неясные, неясного, неясную, неясное, неясных, неясным, неясной, неясною, неясным, неясными, неясном,… …   Формы слов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»