Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

над чем

 • 1 üzəri

  nəyin
  I
  сущ. поверхность. Suyun üzəri поверхность воды
  II
  послел. üzərilə по (указывает на поверхность, где что-л. совершается). Suyun üzərilə по воде, göyün üzərilə по небу; üzərində:
  1. на:
  1) употребляется при обозначении предмета, на поверхности (или на верхней, внешней стороне) которого протекает действие или находится, располагается кто -, что-л. Kağız üzərində yazmaq писать на бумаге, stolun üzərində на столе, xalçanın üzərində на ковре, mərmər üzərində şəkil рисунок на мраморе
  2) употребляется при обозначении предметов, являющихся орудием действия, частью устройства чего-л., способом движения чего-л. Yaylar (resorlar) üzərində vaqon вагон на рессорах, polad dirəklər üzərində şəhər город на стальных сваях
  2. над:
  1) употребляется при обозначении лица, предмета, места, пространства и т.п., выше которых или поверх которых кто -, что-л. находится. Binanın üzərində над зданием, başı üzərində над головой, meşənin üzərində над лесом
  2) употребляется при обозначении предмета, лица и т.п., на которые направлена какая-л. деятельность. Layihə üzərində çalışmaq (işləmək) работать над проектом, poema üzərində işləmək работать над поэмой, dissertasiya üzərində işləmək работать над диссертацией
  ◊ öz üzərində işləmək (çalışmaq) работать над собой; üzərində dayanmaq, əsaslanmaq делать упор на что; сделать акцент на чем; üzərində qara buludlar toplaşır тучи сгущаются (собираются) над кем, над чем; kağız üzərində qalmaq оставаться на бумаге (о чем-л. невыполненном, нерешенном и т.п.); üzərindən с (обозначает предмет, с поверхности которого удаляется что-л.). Stolun üzərindən (üstündən) qab-qacağı yığışdırmaq убрать посуду со стола; bütün səlahiyyətləri öz üzərindən atmaq сложить с себя все полномочия, məsuliyyəti öz üzərindən atmaq сложить с себя ответственность за что-л.; üzərinə на. Düşmən üzərinə hücuma keçmək напасть на врага, məsuliyyəti öz üzərinə götürmək брать, взять ответственность на себя

  Azərbaycanca-rusca lüğət > üzəri

 • 2 əl

  I
  сущ.
  1. рука:
  1) верхняя конечность человека от запястья до кончиков пальцев; кисть руки. Sağ əl правая рука, sol əl левая рука, qabarlı əllər рабочие (мозолистые) руки, qadın əlləri женские руки; əli ilə götürmək брать рукой, əli ilə sığallamaq гладить рукой, əlində tutmaq (saxlamaq) держать в руке
  2) передняя лапа у некоторых животных (напр., у обезьян)
  3) в сочет. со словами “ sağ” (правая), “ sol” (левая) употр. в знач. “сторона, бок”. Sağ əldə kimdən по правую руку от кого, sol əldə kimdən по левую руку от кого
  4) употр. как символ труда для обозначения качества, свойства человека. Bacarıqlı əllər умелые руки
  5) употр. как символ обладания, владения чем-л. как символ власти (обычно в форме косвенных падежей). Hakimiyyət kimin əlindədir власть в чьих руках, xüsusi adamların əlində в руках частных лиц
  6) употр. в формах: əldə, əldən с рук. əldə satmaq продавать с рук, əldən almaq покупать с рук
  7) употр. в формах əldə, əlində и т.д.:
  1) на руках у кого (в наличии – быть, иметься). Əldə (əlimizdə) hələ pulumuz yoxdur на руках у нас еще нет денег
  2) в уме. Beş yazırıq, bir əldə пять напишем, один – в уме
  3) на чьём-л. попечении, содержании, иждивении (остаться)
  4) в руках чьих, кого; в чьём-л. ведении, распоряжении. Əvvəlcə o, şöbəyə rəhbərlik edirdi, indi isə bütün rayon onun əlindədir сначала он руководил отделом, а теперь у него в руках целый район
  5) на руках; во временном пользовании кого-либо (иметься, быть, находиться). Kitab əldədir книга на руках; əldə (əlinin altında и т.д.) под рукой (в непосредственной близости, так что удобно достать, воспользоваться). Əlində (əlinin altında) olmaq kimin быть (находиться) под рукой у кого
  2. употр. в сочет. с числит. в значении “кон, партия”. Bir əl şahmat oynamaq сыграть партию в шахматы
  3. разг. ход чей, очередь чья в игре. İndi sənin əlindir сейчас твой ход
  II
  прил. ручной:
  1. предназначенный для рук. Əl dəsmalı ручное полотенце, əl fənəri ручной фонарь
  2. приводимый в действие руками. Əl mişarı ручная пила, əl tərəzisi ручные весы, əl qumbarası воен. ручная граната
  3. производимый руками. Əl oyunları ручные игры, əllə daşıma тех. ручная откатка; əllə idarə ручное управление
  4. сделанный вручную. Əl tikişi ручная вышивка, əl əməyi ручной труд; рукоделие
  5. прирученный (о животных). Əl göyərçini ручной голубь; ələ öyrətmək (о животных) приручать, приручить
  ◊ əl altından: 1. скрытно, тайно:; 2. из-под полы (продавать что-л.); əl aparmaq: 1. протягивать руку, чтобы брать что-л.; 2. посягать на что-л.; 3. вмешиваться в чьи-л. дела; əl atmaq: 1. хватать, схватить что-л.; 2. браться, взяться за что-л.; 3. кинуться куда-л.; 4. прибегать, прибегнуть к чему-л. в каких-л. целях; əl açmaq kimə
  1. просить милостыню, подаяние
  2. поднимать, поднять руку на кого; əl bağlamaq быть готовым к исполнению поручения, приказа; əl basmaq клясться, поклясться, положа руку на что-л. (на хлеб, Коран и т.п.); əl boyda крохотный, маленький, небольшой; əl bulamaq: 1. начать заниматься чем-л.; 2. пачкать руки обо что-л.; əl bulaşdırmaq марать руки обо что-л., пачкать руки; əl bulamağına dəyməz не стоит пачкать руки; əl verir kimə nə подходит что кому, приемлем, удобен для кого; əl vermək: 1. kimə здороваться за руку с кем; 2. устраивать кого; быть удобным для кого; əl vurmaq: 1. см. əl basmaq; 2. дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л.; 3. разг. аплодировать кому; əl qaldırmaq поднимать, поднять руку:
  1. kimə ударить кого
  2. голосовать, проголосовать за кого
  3. сдаваться, сдаться
  4. молиться
  5. просить слова; əl qatmaq nəyə вмешиваться, вмешаться в какое-л. дело; əl dəymək см. əl vurmaq; əl eləmək kimə, nəyə:
  1. звать, подавая знак рукой
  2. прощаться с кем-л., махая рукой; əl ilişdirmək nəyə: 1. браться, взяться з а какое-л. дело; 2. зацепиться з а какое-л. дело; əl yeri зацепка; əl yetirmək kimə, nəyə протягивать, протянуть руку помощи к ому; əl gəzdirmək: 1. hara наводить, навести порядок где; 2. шарить где-л.; 3. исправлять, исправить какие-л. погрешности, недочёты; 4. красть, украсть; əl götürmək kimdən, nədən см. əl çəkmək; əl mənim, ətək sənin выражает усиленную просьбу, мольбу (сделай(-те) милость!); əl ovuşdurmaq потирать руки; əl saxlamaq приостановиться, подождать (на какое-л. время), воздержаться; əl sıxmaq пожать руку; əl tərpətmək спешить, стараться сделать что-л. поскорее; əl tutuşmaq: 1. пожать руку, поздороваться с кем-л. за руку; 2. ударять, бить по рукам, заключать сделку, соглашение; əl tutmaq: 1. здороваться друг с другом за руку; 2. kimə оказывать, оказать (материальную помощь) к ому; əl uzatmaq1 kimə:
  1. посягать на кого-л., что-л.
  2. просить помощи; əl uzatmaq2 kimə протягивать, протянуть руку помощи; помогать, помочь кому; əlini uzatsan çatar рукой подать до чего; əl (əlini) üzmək kimdən, nədən потерять надежду, махнуть рукой на кого, на что; əl üstündə əl var есть люди посильнее; əl üstündə saxlamaq kimi носить на руках кого; əl çəkmək: 1. kimdən оставлять, оставить в покое кого; 2. nədən положить конец ч ему, бросить заниматься чем; əldə etmək nəyi:
  1. приобретать, приобрести что
  2. достигнуть чего; əldə qoymaq nəyi оставлять, оставить под рукой, иметь под руками что, əldə gəzdirmək kimi носить на руках кого; əldə saxlamaq: 1. оставлять, оставить за собой что-л.; 2. удерживать, удержать, не выпускать из рук; əldə tutacaq etmək nəyi пользоваться как поводом чем; əldə çıraqla axtarmaq kimi, nəyi искать днём с огнем кого, что; əldən buraxmaq kimi, nəyi не удержать, упустить кого, что; əldən qaçırmaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymamaq kimi, nəyi:
  1. не отпускать кого, что
  2. не оставлять (о привычках, занятиях и т.п.)
  3. не оставлять в покое кого; əldən qurtarmaq вырваться, освободиться, избавиться; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. прийти в негодность (об одежде, обуви и т.п.); əldən yapışmaq см. əldən tutmaq; əldən getmək kimin üçün умирать, сгорать от любви к кому; əldən gedir (getdi):
  1. портится
  2. погибает
  3. пришёл (приходит) в негодность; əlimizdən nə gəlir что поделаешь; ничего не поделаешь; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, изводить, извести кого; əlindən tutmaq kimin поддерживать, поддержать кого, помогать, помочь кому; əldən çıxarmaq nəyi
  1. см. əldən qaçırmaq
  2. изнашивать, износить что
  3. завершать, завершить очередную работу; əldən çıxmaq: 1. быть потерянным; 2. приходить, прийти в негодность; 3. завершаться, быть завершённым; 4. удирать, удрать откуда-л.; ələ almaq kimi, nəyi брать, взять в руки кого, что:
  1. подчинить себе, заставить повиноваться кого
  2. захватывать что, завладевать чем; ələ baxmaq: 1. быть материально зависимым; 2. быть на чьём-л. иждивении; ələ vermək kimi выдавать, выдать с головой, предавать, предать кого; ələ dolamaq см. ələ salmaq; ələ düşmək: 1. попадать, попасть в руки; 2. подвернуться; представиться случаю; ələ düşməz редкостный, редко встречающийся; ələ keçmək см. ələ düşmək; ələ keçirmək: 1. nəyi забирать, забрать в руки что; 2. kimi брать, ловить, поймать кого; 3. nəyi присваивать, присвоить что; ələ gələn всё, что можно забрать; ələ gəlmək доставаться, достаться; ələ gətirmək: 1. приобретать, приобрести что; 2. добиваться, добиться чего; ələ öyrənmək приручаться, приручиться; ələ öyrətmək: 1. nəyi приручать, приручить кого (о животных).; 2. kimi приручать, приручить к рукам (ребенка); ələ salmaq kimi, nəyi
  1. см. ələ keçirmək
  2. насмехаться, издеваться над кем; əli altında olmaq kimin быть под рукой у кого; əli aşağı düşmək обеднеть; əli aşağı olmaq быть бедным, терпеть нужду; əli beldə (gəzir, durur и т.п.) руки в боку; высокомерно; əli bala batıb (batacaq) kimin ирон. повезло (повезёт) к ому; əli boşa çıxmaq kimin оставаться, остаться с носом, потерпеть неудачу, оказаться одураченным; əli böyüklər ətəyindədir kimin бабушка ворожит кому; əli necə qalxır? как рука поднимается?, əli qalxmır kimin kimə рука не поднимается у кого на кого; əli qələm tutan все грамотные; все, кто умеет писать; əli qələm tutmaq уметь писать; əli necə qıydı (qıyır) nəyə как позволил (позволяет) себе сделать что; əli qoynunda: 1. в безвыходном положении; 2. беспомощно; əli dinc durmur kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание сделать что-л., заняться чем-л.; əli (əlləri) duadadır kimin кто молится, обращаясь к Богу, к святым с молитвой; əli əlinə dəymək kimin прикасаться, прикоснуться к кому руками (при встрече, любовном свидании); əlləri əsir kimin руки дрожат у кого; жадничает кто; əli kimin ətəyində olmaq настойчиво просить кого о чём; əli (əlləri) ətəyindən uzun с пустыми руками, несолоно хлебавши; əli ilə verdiyini ayaqları ilə ala bilmir не может получить то, что отдал на время; əli (əldən) iti скорый на руку, проворный в работе; əli iş tutan все работоспособные; все, кто может работать; əli işdə olmaq быть занятым каким-л. делом, быть в работе; əli yanmaq обжигаться, обжечься на чём-л. (терпеть неудачу); əli yatmaq nəyə: 1. привыкать, привыкнуть к какой-л. работе; 2. быть по душе (о работе); əli yetişmək nəyə достигнуть, добиться чего; əli yüngüldür kimin у кого лёгкая рука; əli kəsilmək nədən лишиться чего; əli gəlmir kimin nəyə:
  1. рука не поднимается на что
  2. не может позволить себе что; necə əli gəldi как он позволил себе; necə əli gətirir kimin как везёт кому:
  1. хорошо зарабатывает
  2. выигрывает в азартной игре; əli gətirmir kimin не везёт к ому:
  1. плохо зарабатывает
  2. проигрывает в азартной игре; əli gicişir kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание заняться чем-л.; руки горят у кого; əli gödəkdir kimin руки коротки у кого; əli olmaq nədə
  1. иметь руку где
  2. быть причастным к чему; əli silah tutan все, кто может держать оружие; все, кто может воевать; əli soyuyub kimin nədən охладел кто к чему; əli təmiz olmaq иметь чистые руки; əli təmiz deyil имеет нечистые руки; əli titrəyir см. əli əsir; əli üzülmək kimdən, nədən
  1. терять, потерять надежду
  2. лишаться, лишиться окончательно кого, чего; əli üzündə qalmaq диву даваться, диву даться; удивляться; удивиться; əli çatmır kimin
  1. руки не доходят (нет времени, возможности заняться чем-л.)
  2. рукой не достать; əli çıxmaq kimdən, nədən выпустить из рук кого, что; лишиться кого, чего; əli çörəyə çatmaq выбиться в люди; əli şahlar ətəyində olmaq иметь большие связи, иметь сильную поддержку; əlimin içindən gəlir хорошо делаю; əlində qalmaq kimin быть в чьей власти, быть в чьих руках; əlində əsir olmaq kimin быть во власти у кого; əlində girinc olmaq kimin быть связанным по рукам и ногам кем, чем; əlində mum eləmək kimi делать, сделать шёлковым кого; əlində-ovucunda qalsın чтобы был живым и здоровым (пожелание матери в отношении новорождённого); əlində oynatmaq kimi делать игрушку из кого; əlində olmaq kimin быть в руках чьих; əlində ölmək kimin умереть на руках у кого; əlində saxlamaq kimi держать в руках кого; əlindən almaq kimin
  1. kimi, nəyi лишить кого кого, чего
  2. nəyi захватывать, захватить у кого что; əlindən vermək nəyi
  1. упускать, упустить что
  2. лишиться кого, чего; əlindən qaçmaq kimin убежать, уйти от кого; əlindən qaçırmaq см. əlindən vermək; əlindən qurtarmaq1: 1. kimin вырваться из рук кого; 2. nəyin освободиться от чего; əlindən qurtarmaq2 kimi kimin, nəyin освободить кого от кого, от чего; əlindən dada gəlmək kimin быть доведённым до отчаяния кем; əlindən dad çəkmək (qılmaq) kimin, nəyin жаловаться на кого, на что; əlindən düşməmək kimin nə не расставаться с чем; əlindən zağ-zağ əsmək kimin трепетать перед кем; əlindən zara gəlmək kimin быть доведённым до белого каления кем; əlindən zəncir çeynəmək kimin сильно сердиться на кого; əlindən iş gələn способный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməyən неспособный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməmək быть не способным к чему-л.; əlindən yaxa qurtarmaq kimin вырваться из рук чьих; əlindən getdi kimin kim, nə упустил из рук кто кого, что; лишиться кого, чего; əlindən gələni beş qaba çək делай что хочешь, что можешь (о плохом), əlindən gələni eləmək: 1. делать, сделать всё, что зависит от кого- л.; 2. делать, сделать, причинять, причинить зло кому-л.; əlindən gələr kimin, nə способен на что; можно ожидать от кого; əlindən gəlib-gedir kimin проходит через чьи руки; əlindən gəlmək быть способным делать что-л., уметь делать что-л.; əlindən su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlindən su içmək kimin перенять чей характер; əlindən tutmaq kimin материально помогать, помочь кому, поддержать кого; əlindən çıxmaq лишиться кого, чего; əlindən almaq брать, взять в руки:
  1. nəyi принять на себя руководство, управление чем-л.
  2. захватывать, захватить; отобрать у кого что
  3. завладевать, завладеть кем-л. (подчинить себе, своему влиянию кого- л.); əlinə bel vermək kimin подстрекать, подзадоривать кого, побуждать к какому-л. действию; əlinə bəhanə vermək kimin давать, дать повод кому; əlinə dolamaq kimi обвести вокруг пальца кого; əlinə düşmək kimin попадать, попасть в чьи руки, оказываться, оказаться в чьих руках; əlinə düdük vermək kimin кормить обещаниями кого (давать обещания, но не исполнять их); əlinə əsas vermək kimin давать, дать основание кому; əlinə göz dikmək kimin ждать подачки от кого; əlinə göydən düşdü к имин неожиданно повезло кому; əlinə salmaq nəyi приобретать, приобрести что; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; əlinə çöp verər даст десять очков вперёд; əlini ağdan qaraya vurmamag палец о палец не ударить; əlini başına vurmaq (çırpmaq) хвататься, схватиться за голову; əlini bənd etmək nəyə браться, взяться за что; əlini bulamaq nəyə пачкать, марать руки обо что; əlini qulağının dibinə qoymaq начинать, начать петь; əlini dizinə vurmaq кусать локти; əlini dinc qoymamaq не сидеть спокойно; əlini əlinə vermək kimin соединить кого с кем; əlini əlinə vurmamag палец о палец не ударить; əlini əliinin üstünə qoymaq сидеть сложа руки; əlini isti sudan soyuq suya vurmamag сидеть сложа руки, пальцем не шевельнуть; əlini işə salmaq давать, дать волю рукам; пускать, пустить в ход руки; əlini kəsmək nədən перестать надеяться на что; əlini gözünün üstünə qoymaq есть выполнять (выражает готовность к чему-л.); əlini özündə saxlamaq держать руки при себе; əlini özündə saxlamamag давать, дать волю рукам; əlini (əllərini) ölçmək жестикулировать руками; əlini tutmaq kimin связывать, связать руки, мешать, помешать к ому; əlini çək! əlinizi çəkin! kimdən, nədən прочь руки от кого, от чего; əlinin altında kimin под рукой кого; əlinin dalını yerə qoymaq: 1. признавать, признать своё поражение; 2. kimin победить кого; брать, взять верх над чем; əlinin duzu yoxdur kimin не ценят (за добрые, благие дела) должным образом кого; əlinin suyunu dadmaq kimin получить, получать взбучку от кого, почувствовать чью силу; əllər yuxarı! руки вверх! əlləri qızıldandır kimin у кого золотые руки; əlini qana boyamaq обагрить руки в крови (кровью); əllərini görmək olmur скор на руку (о проворном в работе); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əl

 • 3 gəlmək

  глаг.
  1. приходить, прийти:
  1) идя, являться куда-л. İşə gəlmək приходить на работу, kitabxanaya gəlmək приходить в библиотеку, evə gəlmək приходить домой, dalınca gəlmək kimin приходить за кем-л., qonaq gəlmək приходить в гости, imtahana gəlmək приходить на экзамен, həkimin yanına gəlmək приходить к врачу; vidalaşmağa gəlmək прийти проститься
  2) достигать места назначения, будучи посланным куда-л. Məktublar köhnə ünvana gəlir письма приходят на старый адрес; teleqramlar vaxtında gəlir телеграммы приходят вовремя
  3) распространяясь, доходить до кого-л., чего-л. Xəbər gəldi пришла весть
  4) наступать, наступить. Vaxt gəldi пришло время, yaz gəldi пришла весна, növbəsi gəlib çatır kimin, nəyin приходит черёд чей
  2. идти:
  1) являться куда-л. Yanımıza gəlir идёт к нам, yanına gəlirik идём к тебе; evə gəlirəm иду домой
  2) распространяться. İy gəlir идёт запах, tüstü gəlir идёт дым
  3) выделяться, течь. Yaradan qan gəlir из раны кровь идёт
  4) поступать. Qaz gəlir идёт газ, su gəlir идёт вода, buxar gəlir идёт пар
  5) доноситься откуда-л. Otaqdan səs gəlir из комнаты идёт шум, gurultu gəlir идёт грохот
  6) приближаться, появляться. Qatar gəlir идёт поезд, avtobus gəlir идёт автобус
  7) надвигаться, наступать. Yay gəlir идёт лето
  8) перен. поступать (регулярно, постоянно). Faiz gəlir идут проценты, pensiya gəlir идёт пенсия
  9) устремляться на приманку, ловиться. Quşlar yemə (tələyə) gəlir птицы идут на приманку, balıq qarmağa gəlir рыба идёт на крючок
  10) надеваться, влезать. Çəkmə ayağıma gəlmir сапог не идёт на ногу
  11) вступать в брак (о женщине). Mənə gəl, peşiman olmazsan иди за меня, не пожалеешь
  3. приезжать, приехать (передвигаясь на чём-л., прибыть). avtobusda gəldim приехал на автобусе, qatarda gəldim приехал на поезде
  4. ехать (прибывать куда-л. при помощи каких-л. средств передвижения). Moskvadan gəlirəm еду из Москвы, rayondan gəlirəm еду из района, xaricdən gəlirəm еду из-за границы, cənubdan gəlirəm еду с юга
  5. поступать, поступить (быть доставленным куда-л.). Mağazaya mal gəlib в магазин поступили товары, satışa diri balıq gəlib в продажу поступила живая рыба
  6. подходить, подойти (о тесте). Xəmir gəlib тесто подошло
  7. хотеть (иметь желание что-л. сделать). Yuxusu gəlmək хотеть спать, gülməyi gəlir хочет смеяться
  8. хотеться. Yatmağı gəlir ему спать хочется, uzanmağı gəlir ему хочется полежать, oxumağı gəlir kimin хочется почитать кому
  9. в сочет. со словами: buğaya, qoça и т.п.:
  1. приходить в охоту
  2. спариваться, спариться (сойтись для случки – о самках)
  10. весить (иметь какой-л. вес). Beş kilo gəlir весит пять кило, bir ton gəlir весит тонну
  11. gəl, gəlin повел. накл. давай, давайте: употребляется в сочет. с глаголами в форме первого лица мн. ч. в будущем времени как приглашение. Gəl oturaq давай посидим, gəl işləyək давай поработаем
  12. gəl, gəlin давай, давайте (употребляется как побуждение к действию). Gəl razılaş давай соглашайся, gəl yığışdır давай убирай
  13. gələk перейдём. Əsas məsələyə gələk перейдём к основному вопросу
  14. gəldikdə в сочет. с именами в дательном падеже. Bu məsələyə gəldikdə … если обратиться к этому вопросу …; что касается этого вопроса, то …
  ◊ qalib gəlmək kimə, nəyə победить кого, что, одержать победу над кем, над чем; cuşa gəlmək возбуждаться, возбудиться, приходить, прийти в экстаз; xoş gəlmək kimə нравиться, понравиться кому; köməyə gəlmək прийти на помощь; ağlına gəlmək прийти, приходить на ум; ağlı başına gəlmək: 1. опомниться, прийти в себя; 2. образумиться, взяться за ум; ağıla gəlməz уму непостижимо; başına iş gəlib kimin произошло, случилось несчастье с кем; qulağına gəlmək слышаться, дойти до слуха; əlinə gələn что попадётся под руку; üstünə gəlmək: 1. обратиться, прийти с претензией к кому-л.; 2. стать второй женой кого-либо; dilə gəlmək: 1. заговорить, начать говорить; 2. протестовать, выражать своё несогласие; salamat gəlmək прийти невредимым; ürəyinə gəlmək предчувствовать; üz-üzə gəlmək встречаться, встретиться лицом к лицу; üstün gəlmək kimə, nəyə взять верх над кем, над чем; dəhşətə gəlmək прийти в ужас; qarşı-qarşıya gəlmək kimlə столкнуться с кем; yazığı gəlmək kimə жалеть, пожалеть кого; gözə gəlib kim, nə сглазили кого, что; əcəli gəlib kimin пришёл конец чей; vaxtı gəlib пришло время; baha başa gəlmək дорого обойтись; ucuz başa gəlmək дёшево обойтись; cana gəlmək 1 оживиться, поправиться; cana gəlmək 2 kimdən, nədən дойти, доходить до предела; meydana gəlmək появляться, появиться; dünyaya gəlmək родиться; özünə gəlmək прийти в себя; rast gəlmək kimə, nəyə
  1. встречать, встретить кого, что
  2. встречаться; повстречаться кому; söz gəlmək kimə получить замечание; hakimiyyət başına gəlmək прийти к власти; yadına gəlmək прийти на память, вспомниться; əliboş gəlmək прийти ни с чем; mənə elə gəlir ki … мне думается (кажется), что …, elə gəldi ki … показалось, что …; necə dilin gəlir? … как язык поворачивается … ?; mənə ağır gəlir ki … мне обидно, что …; sizi (səni) deyib gəlmişəm пришел с надеждой на вас (на тебя); lazım gəlsə если понадобится; yeri gəldikdə при удобном случае; yeri gəlsə в подходящий момент; dalı gəlir продолжение следует; üzü gəlmir стесняется, не осмеливается …; əlindən gələr kimin nə от него можно ожидать, он способен на это; lənətə gəlmiş проклятый; sözünün üstünə gəldi лёгок (легка) на помине; ağır otur, batman gəl веди себя солидно; günün qara gəlsin чтоб тебя постигло несчастье; xoş gəlmişsiniz!:
  1. с приездом!; 2 добро пожаловать!; xoş gəldiniz!:
  1. добро пожаловать!
  2. счастливого пути!; xoş gəldin!:
  1. с приездом!, добро пожаловать!
  2. ирон. скатертью дорога; mənə yuxu kimi gəlir помню как во сне; mən deyənə (dediyimə) gəldiniz вы убедились, что я прав; əlindən gəlmək уметь что-л. делать; yola gəlmək: 1. исправиться, исправить своё поведение; 2. соглашаться, согласиться, уступать, уступить кому в чём; kefi gələndə когда есть настроение; kefi gəlib он в настроении, в духе; kefin gəlib тебе не до этого, не до нас; öhdəsindən gəlmək: 1. kimin расправиться с кем, подчинить себе; 2. nəyin справиться с ч ем.; yadına gəlmək прийти на память; xoş gəlmək kimə быть по нраву, по вкусу; xoşa gəlmək нравиться, понравиться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gəlmək

 • 4 çıxmaq

  1
  глаг.
  1. выходить, выйти:
  1) уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. Evdən çıxmaq выйти из дому, kabinetdən çıxmaq выйти из кабинета, arxa qapıdan çıxmaq выйти через чёрный ход, pəncərədən çıxmaq выйти через окно, cəld çıxmaq выйти быстро, gizlincə çıxmaq выйти тайком
  2) отправляться (о движении транспортных средств в соответствии с расписанием). Qatar saat 20.00-da çıxır поезд выходит (отправляется) в 20.00 часов
  3) прийти куда-л., оказаться где-л., появиться, показаться. Küçəyə çıxmaq выйти на улицу, həyətə çıxmaq выйти во двор, havaya çıxmaq выйти на воздух, metroya çıxmaq выйти к метро, səhnəyə çıxmaq выйти на сцену
  4) отправиться с какой-л. целью, обозначенной существительным. Kəşfiyyata çıxmaq выйти на разведку, gəzintiyə çıxmaq выйти на прогулку, ova (şikara) çıxmaq выйти на охоту, ərzaq almağa çıxmaq выйти за продуктами, həkim dalınca çıxmaq выйти за врачом
  5) перен. перестать участвовать в чём-л., выбить из состава чего-л., перестать быть членом чего-л. Döyüşdən çıxmaq выйти из боя, oyundan çıxmaq выйти из игры, komissiyanın tərkibindən çıxmaq выйти из состава комиссии
  6) покинуть что-л., прекратить своё пребывание где-л. Məktəbdən çıxmaq выйти из школы, xəstəxanadan çıxmaq выйти (выписаться) из больницы
  7) показаться из земли; взойти (о растениях). Ot çıxıb травка взошла
  8) перестать находиться в как ом-л. положении, состоянии. Böhrandan çıxmaq выйти из кризиса, itaətdən çıxmaq выйти из повиновения, nəzarətdən çıxmaq выйти из-под контроля, tabelikdən çıxmaq выйти из подчинения, təsir altdan çıxmaq выйти из-под влияния, hövsələdən çıxmaq выйти из терпения, çətin vəziyyətdən çıxmaq выйти из затруднительного положения
  9) быть выпущенным, изданным. Çapdan çıxmaq выйти из печати, jurnalın birinci nömrəsi (sayı) çıxıb вышел первый номер журнала, ekranlara çıxmaq выйти на экраны
  10) быть принятым, объявленным, изданным. Hökumətin yeni qərarı çıxıb вышло (принято) новое постановление правительства
  11) достичь какого-л. положения, стать кем-л. в результате занятий, труда и т.п. Əlaçı çıxmaq выйти в отличники
  12) стать кем-л. в результате развития, обучения, труда и т.п., получиться. Onlardan yaxşı futbolçu çıxacaq из них выйдут хорошие футболисты, səndən müəllim çıxar из тебя выйдет учитель (педагог)
  13) получиться в результате какой-л. работы над чем-л. Bu parçadan iki kostyum çıxar из этого материала выйдет два костюма
  14) произойти откуда-л., из какой-л. среды. O, müəllim ailəsindən çıxıb он вышел из семьи учителя, biz hamımız xalq içərisindən çıxmışıq мы все вышли из народа (из гущи народной), aşağı təbəqədən (zümrədən) çıxmaq выйти из низов
  15) израсходоваться, истратиться. Avadanlıq almağa zavodun 50 milyon manatı çıxdı на покупку оборудования у завода вышло 50 миллионов манатов; Kitaba çoxlu pulum çıxdı на книги у меня вышло очень много денег
  16) оканчиваться, истекать (о сроке, времени). Mart çıxdı март вышел
  17) только в 3-л. выдвинуться (о деталях, частях механизмов)
  18) допустить сбой в чём-л., нарушая целостность, ритмичность, установленный порядок. Rejimdən çıxmaq выйти из режима, cədvəldən (kənara) çıxmaq выйти из расписания, qrafikdən çıxmaq выйти из графика
  19) оказаться шире какой-л. области знания, деятельности, норм и т.п. Hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выйти за пределы чего
  20) получиться, быть решённым, поддаться решению. Məsələ çıxdı задача вышла (получилась)
  21) появиться где-л. для какой-л. деятельности, для участия в чём-л. Kürsüyə çıxmaq выйти на трибуну, rinqə çıxmaq выйти на ринг, dünya meydanına çıxmaq выйти на мировую арену
  22) установить связь, контакты, завязать какие-л. отношения с кем-л. Efirə çıxmaq выйти в эфир:
  1) начать радио- или телепередачу; транслироваться (о передачах)
  2) установить радиосвязь с кем-л., с чем-л.:
  3) действовать, работать (о радиопередатчике)
  23) только в 3-л. становиться видным, видимым, заметным, выступать из чего-л., из-под чего-л. Qaranlıq (zülmət) içindən çıxmaq выходить из мрака
  24) взять какое-л. направление, курс при движении, начать движение в соответствии с заданным направлением. Orbitə çıxmaq выходить на орбиту (о космонавтах и космическом корабле)
  25) приводить, выводить куда-л. (о дороге, тропинке и т.п.). Küçənin bir ucu çaya çıxır улица одним концом выходит к реке
  26) быть обращённым куда-л., расположенным с какой-л. стороны (о двери, окне, фасаде дома и т.п.). Evin pəncərələri küçəyə çıxır (baxır) окна дома выходят на улицу
  27) стать победителем, лидером и т.п. в чём-л. или занять какое-л. место. Qalib çıxmaq выйти победителем, birinci yerə çıxmaq выйти на первое место
  28) только в 3-л. получиться в процессе какой-л. деятельности, в результате труда и т.п. Layihə əla çıxıb проект вышел превосходно; əlindən çıxıb kimin вышло из рук кого, чьих; xeyir (fayda) çıxmır nədən пользы (выгоды) не выходит из чего, heç bir şey çıxmır ничего не выходит
  29) разг. получиться в результате чего-л. как следствие чего-л., оказаться. Günahkar çıxmaq выйти виноватым, haqlı çıxmaq выйти правым
  30) с придат. изъясн. выходит, что. Belə çıxır ki, təkcə sən yaxşı işləyirsən выходит, что только ты хорошо работаешь
  2. выезжать, выехать:
  1) уехать за пределы чего-л., куда-л., отправиться на каком-л. виде транспорта из одного места в другое. Şəhərdən çıxmaq выехать их города, stansiyadan çıxmaq выехать со станции, avtobusla çıxmaq выехать автобусом (на автобусе), qatarla çıxmaq выехать поездом (на поезде), səhər tezdən çıxmaq выехать ранним утром, cədvəl üzrə axşam saat 8-də çıxmaq выехать в 8 вечера по расписанию, maşın həyətdən çıxdı машина выехала со двора
  2) двигаясь откуда-л., прибыть куда-л. (на машине, лошади и т.п.). Qarajdan çıxmaq выехать из гаража, döngədən çıxmaq выехать из-за поворота, tuneldən çıxmaq выехать из туннеля, onlar şose yoluna çıxdılar они выехали на шоссе (шоссейную дорогу)
  3) уехать, отправиться с какой-л. целью. Ezamiyyətə çıxmaq выехать в командировку, onlar maşınla avadanlıq dalınca çıxıblar они выехали на машине за оборудованием, hər il yaylağa çıxırdıq каждый год мы выезжали на дачу
  4) оставить, покинуть прежнее местожительство. O, Azərbaycandan iyirmi il bundan əvvəl çıxıb он выехал из Азербайджана двадцать лет тому назад, bu mənzildən keçmiş sakinlər 2 gündür ki çıxıb из этой квартиры прежние жильцы выехали два дня тому назад
  3. вылетать, вылететь откуда-л.:
  1) вырываться откуда-л. наружу или куда-л. Kolların arasından bir dəstə quş çıxdı из кустов вылетела стайка птиц
  2) отправляться в полёт, направляться куда-л. воздушным транспортом. Təyyarə axşam saat 900-da çıxır самолёт вылетает в 900 вечера, aerodromdan çıxmaq вылетать с аэродрома
  3) только 3-л.: вырвавшись откуда-л., стремительно подняться в воздух (о снаряде, пробке и т.п.). Tıxac butulkanın ağzından çıxdı пробка вылетела из горлышка бутылки
  4) вырываться откуда-л. наружу (о пламени, клубах дыма, пыли и т.п.). Şkafın arxasından toz burumları çıxırdı из-за шкафа вылетали клубы пыли, sobanın içindən qığılcımlar çıxırdı из печи вылетали искры
  5) разг. стремительно выбежать, выехать, выплыть откуда-л. Biz tez küçəyə çıxdıq мы сразу вылетели на улицу
  4. вылезать, вылезть:
  1) выбраться откуда-л. куда-л. ползком, цепляясь ногами и руками. Yarğandan çıxmaq вылезать из оврага, çalanın dibindən (içindən) çıxmaq вылезать из дна воронки
  2) разг. выходить (из вагона, машины и т.п.)
  3) разг. пробираясь, выбираясь с трудом, медленно выходить откуда-л. Anbardan çıxmaq вылезть из кладовой
  4) с трудом, с напряжением выходить из каких-л. затруднений. Borcdan çıxmaq (qurtarmaq) вылезть из долгов
  5) показаться наружу; высунуться, выбиться. Divanın yayları çıxıb пружины в диване (дивана) вылезли
  6) перен. неожиданно выявиться (о чём-л. нежелательном). Üzə çıxdı вылезло наружу что
  5. выползать, выползти:
  1) ползя, появиться откуда-л., где-л. (о насекомых, пресмыкающихся и т.п.). Kolun içindən ilan çıxdı из куста выползла змея, almanın içindən qurd çıxdı из яблока выполз червяк
  2) выбраться откуда-л. куда-л. ползком (о людях, животных)
  3) только в 3-л. перен. простореч. объявляться, начинать проявлять себя (обычно о ворах, бандитах и т.п.). Oğrular zibil çalalarından çıxdılar воры выползли из мусорных ям
  6. выбиваться, выбиться:
  1) с трудом выбраться, выйти откуда-л.; вырваться. Mühasirədən çıxmaq выбиться (выбраться) из окружения, maşın palçıqdan (zığdan) çıxdı машина выбралась из грязи
  2) только в 3-л.: вырываться откуда-л. вверх, наружу (о струе воды, пара). Zavod borularından alov və tüstü burumları çıxırdı из заводских труб клубами вырывался чёрный дым и пламя
  3) высунуться (о заправленной во что-л. одежде). Qalstuku pencəyin altından çıxıb kimin галстук у кого, чей выбился из-под пиджака
  4) разг. нарушить установленное расписание, график. Qrafikdən çıxmaq выбиться из графика
  7. выбираться, выбраться:
  1) выбиться 1
  2) влезать, влезть наверх; взобраться. Dağa çıxmaq выбраться на гору, evin damına çıxmaq выбраться (залезть, влезть) на крышу
  3) покинуть кабину, повозку или какое-л. небольшое (тесное или узкое) помещение. Maşının kabinəsindən güclə çıxmaq выбраться с трудом из кабины машины
  4) удалиться из опасного, труднопроходимого и т.п. места. Buralar tayqa meşələridir, girən çətin çıxar леса здесь – тайга, зайдешь – нескоро выберешься
  5) перен. разг. с трудом преодолеть какое-л. состояние, освободиться от него. Əngəldən (cəncəldən) sağ salamat çıxmaq благополучно выбраться из передряг, tilsimdən çıxmaq выбиться из заколдованного круга
  8. вырываться, вырваться:
  1) выдернуться, вытащиться. Diş çıxdı зуб вырвался
  2) рывком, силой освободиться от чьих-л. рук. Əlindən çıxmaq kimin вырваться из рук кого, чьих
  2) силой, преодолев препятствия, освободиться, спастись. Azadlığa çıxmaq вырваться на свободу (на волю)
  3) уйти вперёд, обогнать. İrəli çıxmaq вырваться вперёд (опередить кого-л., что-л. в чём-л.)
  9. вытаскиваться, вытащиться; извлечься, выниматься, вынуться (обычно о чём-л. укреплённом, застрявшем, вонзившемся). Mıx divardan çətin çıxdı гвоздь с трудом вытащился из стены, açar qıfıldan çıxmır ключ из замка не вынимается, xəncər qınından asan çıxır кинжал легко вынимается из ножен
  10. всходить, взойти:
  1) идя, подняться куда-л., на какое-л. возвышение. Dağın zirvəsinə çıxmaq взойти на вершину горы, evin artırmasına çıxmaq всходить на крыльцо дома, pilləkənlə (nərdivanla) çıxmaq всходить по лестнице (по трапу)
  2) только в 3-л.: появиться, подняться над горизонтом (о небесных светилах). Gün çıxdı солнце взошло
  3) только в 3-л.: проросши, показаться на поверхности почвы (о растениях). Cücərtisi çıxıb nəyin ростки чего взошли; gedib çıxmaq, başlanğıcını götürmək восходить (иметь своим началом что-л., вести своё происхождение от кого-л., чего-л.). Bu ölkələrlə bizim siyasi və iqtisadi əlaqələrimiz XV əsrə gedib çıxır наши политические и экономические связи с этими странами восходят к XV веку
  11. взбираться, взобраться (преодолевая трудности, забраться наверх, влезть на что-л.). Ağaca çıxmaq взобраться (залезть, забраться) на дерево, evin damına çıxmaq взобраться (залезть) на крышу дома, dağa çıxmaq взобраться на гору
  12. разг. подниматься, подняться (переместиться куда-л. вверх; взойти). Yuxarı mərtəbəyə çıxmaq подняться на верхний этаж, kürsüyə çıxmaq подняться на трибуну; liftlə çıxmaq подниматься на лифте
  13. выступать, выступить:
  1) выйти вперёд, отделившись от других. Ortasına çıxmaq nəyin выступить на середину чего
  2) выйти, сняться со своей стоянки, отправиться (в поход, в путь и т.п.). Yürüşə çıxmaq выступить в поход
  3) выйти из своих границ, за свои пределы (о реке, воде и т.п.). Çay tez-tez sahilindən çıxır река часто выступает из берегов
  14. сходить, сойти:
  1) оставить какое-л. место, перейдя на другое или перейти с одного пути на другой. Yoldan çıxmaq сойти с дороги
  2) соскочить, сместиться при движении с предназначенного места. Qatar relsdən çıxdı поезд сошёл с рельсов
  3) сорваться, стать высказанным. Dilindən çıxmaq kimin сойти с языка у кого
  4) перестать использоваться (о пьесах), демонстрироваться (о фильмах). Repertuardan çıxmaq сойти с репертуара
  15. сниматься, сняться:
  1) отделиться, открепиться, соскочить (о чём-л. насаженном, навешенном). Qapı həncamadan çıxdı дверь снялась с петель
  2) стащиться (об одежде, обуви). Çəkmə asanlıqla çıxdı сапог сам легко снялся
  3) перестать числиться в каких-л. списках. Uçotdan çıxmaq сняться с учёта
  16. выбывать, выбыть:
  1) покинуть прежнее местожительство или местопребывание; выехать. Biz hələ oradan çıxmamış güclü yağış başladı мы ещё не успели выбыть оттуда, как хлынул сильнейший дождь
  2) переставать числиться где-л., оставить службу, занятие и т.п. O, məktəbdən xəstəliyinə görə çıxdı он выбыл из школы по болезни, yarış iştirakçıları siyahısından çıxmaq выбыть из числа участников соревнований, uduzan turnirdən çıxırdı проигравший выбывал из турнира
  17. вывихиваться, вывихнуться (сместиться – о суставе, об отдельных костях). Qolu çıxıb kimin рука вывихнулась у кого, вывихнул себе руку кто
  18. прорезываться, прорезаться:
  1) появиться на поверхности десны (о растущих зубах). Körpənin dişləri çıxır у младенца прорезываются зубы
  2) прорасти. Tumurcuqların içərisindən yarpaqcıqlar çıxıb из почек прорезались листочки
  19. разг. вскочить, выскочить (неожиданно появиться, возникнуть на поверхности чего-л. – о прыщах, нарывах и т.п.). Onun burnundan sızanaq çıxıb у него на носу вскочил прыщик, gözündən itdirsəyi çıxıb kimin на глазу у кого вскочил (появился) ячмень, alnından çiban çıxıb kimin на лбу у кого выскочил (вскочил) чирей
  20. добываться (извлекаться из недр земли – о полезных ископаемых). Qızıl çıxır harada, haradan добывается золото где, bu ərazidən yüksəkkeyfiyyətli neft çıxır на этой территории добывается высококачественная нефть
  21. разг. производиться, выпускаться (вырабатываться, изготовляться – о станках, машинах, оружии и т.п.)
  22. разг. появляться, появиться:
  1) быть изобретённым. Bu maşının yeni modeli çıxıb появилась новая модель этой машины, tüfəng hansı əsrdə çıxıb? в каком веке было изобретено (появилось) ружьё?
  2) выйти в свет, быть опубликованным. Qəzetdə lüğətimiz haqqında məkələ çıxıb в газете появилась статья о нашем словаре
  23. найтись, обнаружиться, оказаться. İtirilmiş kitab şkafdan çıxdı утерянная книга нашлась в шкафу
  24. доходить, достигать, достигнуть какого-л. уровня, предела, высоты и т.п., быть на каком-л. уровне, пределе, высоте и т.п. Orada qar dizə çıxır снег там по колено (доходит до колена), palçıq qurşağa çıxır harada грязь (болото) по пояс (доходит до пояса) где
  25. получаться, получиться, удаваться, удаться; выйти. Bundan heç nə çıxmaz из этого ничего не получится, fotoşəkil yaxşı çıxıb фотография получилась хорошо
  26. кончаться, кончиться, быть на исходе (о месяце, временах года). Qış çıxdı зима кончилась (прошла)
  27. дотянуть, дожить. Yaza çıxmaq:
  1) дожить до весны
  2) перезимовать благополучно (о скоте); sabaha (səhərə) çıxmaq дожить до утра; yüzə çıxmaq дожить до ста
  28. последовать, получиться. Cavab çıxmadı kimdən ответа не последовало от кого, xəbər çıxmadı kimdən вестей нет от кого
  29. считать, счесть, признавать, признать, воспринимать кого кем, каким, отнести к числу кого. Öldüyə çıxmaq kimi считать умершим (погибшим) кого
  30. оказываться, оказаться (предстать, явиться на деле, в действительности каким-л., кем-, чём-л.). Qohum çıxmaq оказаться родственником, tanış çıxmaq оказаться знакомыми, doğru çıxmaq оказаться правильным, sözləri yalana çıxdı kimin слова чьи оказались ложью, haqlı çıxmaq оказаться правым, düşmən çıxmaq оказаться врагом, satqın çıxmaq оказаться предателем
  31. оставить (уйти от кого-л., прекратить совместную жизнь, покинуть, бросить; развестись с кем-л. – о женщине). Arvad ərindən çıxdı женщина (жена) развелась с мужем
  ◊ ağ günə çıxmaq дожить до счастливых дней (лучших времён), дождаться счастливых дней (лучших времён); ağzından çıxmaq: 1. вырваться из уст неожиданно для себя, выболтать; 2. упустить что-л. (очень выгодное, полезное и т.п.); ağlı başından çıxmaq сходить, сойти с ума; ağlından çıxmaq выходить, выйти из головы (забываться, забыться, ускользнуть из памяти), adam arasına çıxmaq выйти в люди (после долгих усилий занять высокое положение в обществе, в жизни); adı çıxmaq приобретать, приобрести славу, известность; adı pisə çıxmaq приобрести дурную славу; cığırından çıxmaq (yolundan çıxmaq) выходить, выйти из колеи; перестать вести привычный образ жизни; altından çıxmaq избавиться, покончить с чем-л.; одолеть, преодолеть что-л.; суметь расплатиться (с долгами); aradan çıxmaq
  1) дать стрекача (стремительно убежать)
  2) выйти из игры; acığını çıxmaq kimdən, nədən сорвать сердце (злость) на ком; başı çıxmaq nədən знать (понимать) толк, смыслить, разбираться в чём; başına çıxmaq:
  1) садиться (сесть) на голову кому
  2) ударить в голову (о спиртных напитках); başından (yadından) çıxmaq выходить, выйти (вылететь) из головы (забываться, забыться); başından (ağlından) çıxmamaq не выходить из головы (из ума) чьего, кого; bərkdənboşdan çıxmaq пройти тяжкие испытания; bəxtinə çıxmaq kimin выпасть на счастье кому; boğaza çıxmaq быть по горло (в большом объёме, количестве и т.д. – о чём-л.); borcdan çıxmaq выйти из долгов (рассчитаться с долгами); boşa çıxmaq
  1) пропадать, пропасть даром
  2) дать осечку, выйти осечке (о неудаче, промахе и т.п.); varyoxdan çıxmaq
  1) обанкротиться; см. müflisləşmək
  2) беднеть, обеднеть, истратить, израсходовать всё до последнего; vəziyyətdən çıxmaq выходить, выйти из положения (суметь избавиться от затруднений); qabağa çıxmaq выходить, выйти, выступать, выступить вперёд; qabağına çıxmaq kimin, nəyin:
  1) выходить, выйти на встречу к ому, ч ему
  2) принимать, принять вызов кого, чьего; быть готовым потягаться с кем; qabıqdan çıxmaq см. dəridən-qıbıqdan çıxmaq; qarşı çıxmaq kimə, nəyə:
  1) бороться против кого, чего
  2) выступать, выступить против кого
  3) противопоставить себя к ому, чему; qələmindən çıxmaq выйти из-под пера кого, чего; быть написанным, созданным к ем; daşdan çıxmaq в сочет. çörəyi daşdan çıxır kimin с трудом зарабатывает кто себе на хлеб насущный; dəridən-qabıqdan çıxmaq из кожи (вон) вылезть (стараться изо всех сил); dönük çıxmaq оказаться изменником по отношению к кому-, к чему-л., оказаться отщепенцем; əvəzini çıxmaq nəyin
  1) брать, взять реванш, отреваншироваться. Məğlubiyyatin əvəzini çıxmaq взять реванш за поражение
  2) мстить, отомстить кому-л. за кого-л., что-л.; əli boşa çıxmaq остаться с носом, потерпеть неудачу в чём-л.; əlindən çıxmaq:
  1) упустить кого, что
  2) лишиться кого, чего; ərşə çıxmaq (səsi, naləsi, fəryadı) вопить; неистово кричать; istefaya çıxmaq выйти (уйти) в отставку, подать в отставку; yaddan çıxmaq забываться, забыться, быть забытым; yadından, yaddaşından çıxmaq kimin
  1) выйти, вылететь из памяти (из головы) кого, чьей, забыться
  2) забыть кого, о ком, что, о чём; yoldan çıxmaq сбиваться, сбиться с (правильного) пути; yoxa çıxmaq исчезнуть бесследно, пропасть без вести; как (будто, словно) в воду кануть; kənara çıxmaq nədən выходить, выйти за пределы чего; geyimdən çıxmaq обноситься (износить, потрепать свою одежду, обувь); gözləri kəlləsinə çıxdı kimin глаза полезли на лоб; güllə kimi çıxmaq haradan,haraya вылететь пулей откуда, куда; özündən çıxmaq выходить, выйти из себя (потерять самообладание); sahilindən çıxmaq выходить, выйти из берегов (разлиться – о реке); səs-soraq çıxmadı kimdən, nədən ни звука, ни слуха; ни слуху, ни духу о ком, о чём (нет никаких известий); səhərə çıxmaq дожить до утра; sınaqdan çıxmaq выйти из испытаний, выдержать труднейший экзамен, тяжёлое испытание; sıradan çıxmaq выходить, выйти (выбыть) из строя; стать недействующим, негодным, неработоспособным; sözündən çıxmaq kimin ослушаться кого; sudan quru çıxmaq выходить, выйти сухим из воды (остаться безнаказанным); təqaüdə (pensiyaya) çıxmaq выйти (уйти) на пенсию (перестать работать, служить, получая пенсию); üzə çıxmaq всплыть на поверхность, наружу, выйти наружу, обнаруживаться, обнаружиться; hüdudlarından kənara çıxmaq nəyin выходить, выйти за пределы чего; xatirindən çıxmaq см. yadından çıxmaq kimin; xəyalından çıxmaq kimin см. xatirindən çıxmaq; xəcalətindən çıxmaq kimin отблагодарить кого (вознаградить чём-л. за какую-л. услугу); cızığından çıxmaq: 1. переходить, перейти границы дозволенного; 2. сбиваться, сбиться с правильного пути
  2
  глаг. вычитать, вычесть:
  1. отнимать, отнять одно число от другого, произвести вычитание. Doqquzdan beş çıxmaq вычесть пять из девяти
  2. удержать какую-л. сумму из денег, предназначенных к выдаче. Qonorardan çıxmaq вычесть из гонорара, maaşdan çıxmaq вычесть из зарплаты, hansı məbləğdən çıxmaq вычесть из какой суммы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çıxmaq

 • 5 nəzarət

  I
  сущ.
  1. контроль:
  1) наблюдение с целью проверки; проверка. Nəzarəti gücləndirmək усилить контроль
  2) учреждение, подразделение, проверяющее чью-л. деятельность. Texniki nəzarət технический контроль
  2. надзор:
  1) наблюдение за кем-, за чем-л. с целью охраны, контроля и т.п. Ciddi nəzarət строгий надзор, nəzarət altında olmaq быть под надзором
  2) группа надзирающих лиц, орган надзирающих лиц, орган наблюдения за кем-, за чем-л., контроль над кем-, над чем-л. Yol nəzarəti инспектору инспектор дорожного надзора
  II
  прил.
  1. контрольный:
  1) относящийся к контролю, осуществляющий контроль. Nəzarət orqanları контрольные органы, nəzarət postu контрольный пост
  2) предназначенный, служащий для контроля. Nəzarət cihazları контрольные приборы, nəzarət vərəqəsi контрольный листок, nəzarət talonu контрольный талон
  2. юрид. надзорный (связанный с деятельностью судебного или прокурорского надзора). Nəzarət orqanları надзорные органы; nəzarət etmə контролирование, контроль, надзор; nəzarət etmək контролировать, надзирать; nəzarət altına almaq брать под контроль; nəzarət altında qoymaq поставить под контроль чей-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nəzarət

 • 6 örtmək

  глаг.
  1. закрывать, закрыть:
  1) задвигать, задвинуть, смыкать, сомкнуть, затворять, затворить (открытую крышку, раскрытые створки и т.п.). Qapını örtmək закрыть дверь, şkafı örtmək закрыть шкаф, sandığı örtmək закрыть сундук, bərk (kip) örtmək плотно (наглухо) закрыть
  2) складывать, сложить что-л. раскрытое, развёрнутое. Dəftəri örtmək закрыть тетрадь, qovluğu örtmək закрыть папку, səliqə ilə örtmək аккуратно закрыть
  3) покрывать, накрывать чем-л. Başını yaylıqla örtmək закрыть голову платком
  4) покрывать, покрыть, накрывать, накрыть собой. Duman göyün üzünü örtüb туман закрыл всё небо
  2. покрывать, покрыть, накрывать, накрыть чем-л.:
  1) закрывать, закрыть чем-л. положенным сверху. Meyvənin üstünü dəsmalla örtmək накрыть фрукты салфеткой, çörəyin üstünü örtmək накрыть хлеб; yorğanla örtmək kimi покрыть, накрыть тёплым одеялом кого, üstünü kağızla örtmək nəyin накрыть бумагой что
  2) делать, сделать крышу над чем-л., крыть. Kirəmitlə örtmək покрыть черепицей, şiferlə örtmək покрыть шифером, tolla örtmək покрыть толем, küləşlə örtmək покрыть соломой
  3) разг. надевать, надеть что-л. на голову, повязать чем-л. голову (надевать на голову, носить – о женском головном уборе). Başına şarf örtmək покрыть голову шарфом, şal örtmək носить (надевать) шаль
  4) окутывать, окутать, охватывать, охватить, закрывать, закрыть собой. Göy üzünü qara buludlar örtdü чёрные тучи покрыли небо, meşəni qaranlıq örtdü мгла покрыла лес
  5) распростроняться по поверхности. Üstünü toz örtüb nəyin пыль покрыла что, üstünü pas örtüb ржавчина покрыла что
  6) скрывать, скрыть чей-л. поступок, преступление, cinayətin üstünü örtmək покрывать преступление
  3. прикрывать, прикрыть (неплотно закрывать). Əli ilə ağzını örtmək прикрыть рот рукой, əli ilə gözünün üstünü örtmək прикрыть глаза рукой, qazanın ağzını qapaqla örtmək прикрыть кастрюлю крышкой
  4. укрывать (закрывать, покрывать плотно), укрыть. Uşağın üstünü örtmək укрывать ребенка, xəstənin üstünü örtmək укрывать больного
  5. заволакивать (закрывать, застилать – о тучах, тумане, облаках и т. п), заволочь
  ◊ eybini qara torpaq örtsün! чтобы свой позор (ты) унёс в могилу!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > örtmək

 • 7 baxım

  сущ.
  1. надзор, надсмотр за кем, за чем, над кем, над чем. Çox ciddi baxım самый строгий надзор, baxım altında под надзором
  2. забота. Xəstəyə baxım забота о больном, baxım göstərmək проявлять заботу
  3. уход. Yaralılara baxım уход за ранеными, əkinə baxım уход за посевами
  ◊ baxım dairəsindən çıxmaq, baxım dairəsindən yox olmaq исчезать из чьего-л. поля зрения; baxım sahəsində olmaq kimin находиться в поле зрения кого, чьё м

  Azərbaycanca-rusca lüğət > baxım

 • 8 sallanmaq

  глаг.
  1. висеть:
  1) держаться на чём-л. без опоры снизу, будучи прикреплённым к чему-л., находиться в вертикальном положении. Ağacdan sallanmaq висеть на дереве, mıxdan sallanmaq висеть на гвозде
  2) ниспадать, не облегая (об одежде). Pencək əynində sallanır пиджак висит на нём
  2. виснуть, повисать, повиснуть:
  1) находиться в висячем положении; свисать. Söyüdün budaqları suya sallanır над водой повисли ветки ивы
  2) перен. распростёршись над чем-л., нависать. Qara buludlar sallanır виснут черные тучи
  3. свисать, свиснуть:
  1) спуститься вниз, висеть, удерживаясь на чем-л. одним концом. Pərdə sallanır занавеска свисает
  2) опуститься, наклониться книзу, вниз; повисать. Paltarın ətəyi sallanır подол платья свисает

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sallanmaq

 • 9 üzərindəki

  прил.
  1. находящийся на чем-л. Stolun üzərindəki kağızlar бумаги, находящиеся на столе
  2. находящийся над чем-л. Dağın üzərindəki buludlar облака, находящиеся над горой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > üzərindəki

 • 10 əsmək

  глаг.
  1. дрожать, трястись:
  1) быть охваченным дрожью. Əlləri əsirdi у него дрожали руки, soyuqdan əsirdi он дрожал от холода, başı əsir у него голова трясётся
  2) тщательно оберегать кого-л., что-л.; заботиться о ком-л. о чём-л. Uşaqların üstündə əsir дрожит над детьми, kitabların üstündə əsir дрожит над книгами
  3) беречь, скупо расходовать что-л. Hər qəpiyi üçün əsmək дрожать за каждую копейку
  2. дуть. Külək əsir дует ветер, xəzri əsir дует норд
  ◊ əsim-əsim əsmək дрожмя дрожать; ürəyi əsmək сильно волноваться; dizləri əsir (qorxudan) коленки дрожат (от страха); nanə yarpağı kimi əsmək дрожать как (осиновый) лист; üstündə yarpaq kimi əsmək kimin, nəyin как осиновый лист дрожать над кем, над чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əsmək

 • 11 getmək

  глаг.
  1. идти:
  1) передвигаться, перемещаться в пространстве; пойти. Piyada getmək идти пешком, suya getmək идти за водой, arxasınca getmək kimin, nəyin идти за кем-л., за чем, sürətlə getmək идти быстро, yorğa getmək идти рысью; tələsmədən getmək идти не спеша, asta getmək идти медленно, qatar şərqə gedir поезд идёт на восток, məktublar gec gedir письма идут долго, sahillə getmək идти берегом, meşə ilə getmək идти лесом, küçə ilə getmək идти по улице
  2) направляться, направиться, отправляться, отправиться с какой-л. целью; пойти. Gəzməyə getmək идти гулять
  3) приступать, приступить к какой-л. службе, деятельности, вступать, пойти куда-л. Oxumağa getmək идти, пойти учиться, əsgər getmək идти в солдаты, könüllü getmək идти добровольцем, sağıcı getmək пойти в доярки
  4) перен. следовать, двигаться, развиваться в каком-л. направлении. Demokratiya yolu ilə getmək идти по пути демократии, hər şey yaxşılığa doğru gedir всё идёт к лучшему, hansı yolla getmək lazımdır? каким путём надо идти?
  5) разг. находить сбыт, быть покупаемым (продаваться по той или иной цене). Yaylıqlar ucuz gedir платки идут за бесценок, şalvar yaxşı gedir брюки идут хорошо
  6) вести куда-л., выходить (о входе, дороге и т.п.). Bu yol hara gedir? куда идёт эта дорога?
  7) иметь место, происходить, совершаться. İmtahan gedir идёт экзамен, iclas gedir идёт заседание, döyüş gedir идёт бой, sinifdə dərs gedir в классе идёт урок, hazırlıq gedir идёт подготовка
  8) ставиться, показываться. Yeni tamaşa gedir идёт новый спектакль, film gedir идёт фильм
  9) иметь течение, ход (с обстоятельственными словами). İşlərin necə gedir? Как идут (твои) дела? Alver yaxşı gedir торговля идёт хорошо
  10) быть готовым, склонным к чему-л.; пойти Ölümə gedir он идёт на смерть, на гибель, risqə getmək идти на риск
  11) предназначаться, использоваться, употребляться для чего-л. İxraca getmək идти на экспорт, təmirə getmək идти на ремонт
  12) получаться, ладиться, спориться. İş yaxşı gedir работа идёт хорошо
  13) вступать, вступить в брак (о женщине). Ərə getmək идти (выходить) замуж, kimə gedir? за кого идёт?
  14) разг. делать, сделать, ход в игре; пойти. İndi sən gedirsən? теперь ты идёшь? piyada ilə getmək шахм. идти пешкой
  15) иметь что-л. своим содержанием, предметом, касаться кого-л., чего-л. Söhbət nədən gedir? о чем идёт разговор? mübahisə gedir идёт спор
  2. ходить (то же, что идти – о движении повторяющемся, совершающемся в разных направлениях и в разное время). Ova getmək ходить на охоту, məktəbə getmək ходить в школу, uşaq bağçaya gedir ребёнок ходит в садик
  3. уходить, уйти:
  1) покинуть какое-л. место, отправившись куда-л. İşə getdi он ушёл на работу, evdən getdi он ушёл из дому, iclasdan getdi он ушёл с собрания, dərsdən getdi он ушёл с урока, icazəsiz getdi он ушёл без разрешения
  2) оставлять, оставить какое-л. занятие, службу, учёбу и т.п. İşdən getmək уйти с работы, zavoddan getdi он ушёл с завода
  3) умереть. aramızdan getdi ушёл от нас, həmişəlik getdi ушёл навсегда
  4) тратиться, расходоваться, использоваться на что-л. Pul ərzağa getdi деньги ушли на продукты, pul biletə getdi деньги ушли на билет
  5) потребоваться на что-л. (о времени). Vaxtı söhbətə getdi время у него ушло на разговоры, vaxtı oxumağa getdi время у него ушло на учёбу; bu işə neçə il getdi? сколько лет ушло на эту работу
  6) погружаться, опускаться, проникать в глубь чего-л. Dərinə getdi ушёл вглубь, suyun altına getdi ушёл под воду
  4. проходить, пройти:
  1) протекать, протечь, миновать (о времени, о событиях). Ömür getdi жизнь прошла, qış getdi зима прошла
  2) разг. пролегать, пролечь, протягиваться, протянуться в каком-л. направлении (о дороге, туннеле и т.п.). Evin dalından dəmir yolu gedir за домом проходит железная дорога, buradan yol gedəcək здесь пройдёт дорога
  5. ехать (двигаться, перемещаться по суше или воде при помощи каких-л. средств передвижения). Gəmi ilə getmək ехать на пароходе, qatarla getmək ехать на поезде (поездом), avtobusda getmək ехать на автобусе (автобусом)
  6. уезжать, уехать (отправляться куда-л., пользуясь какими-л. средствами передвижения), ехать. Sabah Gəncəyə gedirəm завтра уезжаю (еду) в Гянджу; в сочет. xəyala getmək (dalmaq) замечтаться, погрузиться в мечты; güzəştə getmək kimə идти, пойти на уступки кому; компромися (qarşılıqlı güzəştlərə) getmək пойти на компромисс; zidd getmək kimə, nəyə идти, пойти против кого, чего; köməyə getmək kimə, nəyə идти, пойти на помощь к ому; zəhləsi getmək: 1. kimdən не переваривать кого; 2. nədən не любить, не терпеть чего; fikrə getmək задумываться, задуматься; предаваться, предаться думам; könüllü getmək идти, пойти добровольно
  ◊ belə getməz так не пойдет; özündən getmək падать, упасть в обморок; gözünə yuxu getmir kimin не может заснуть кто; не спится кому; gedə bilərsən (bilərsiniz) можешь идти, уйти (можете уходить); əldən getmək: 1. kim üçün дрожать над чем; 2. сильно любить кого; 3. лишаться, лишиться кого-л., чего-л. Malı əldən getdi (он) лишился богатства, evi əldən getdi (он) лишился дома; dadı damağından getmir не может забыть вкус чего; belə getsə, … если так пойдёт, … qurban getmək становиться, стать жертвой; üz tutub getmək hara направиться куда; брать, взять направление куда; əldənayaqdan getmək см. əldən getmək; əlliayaqlı getdi пропал бесследно, без следа; baş göturub getmək уйти куда глаза глядят; yola getmək kimlə уживаться, ужиться; жить, работать совместно, в согласии с кем; yola getməmək kimlə не уживаться с кем, xoş getdin! скатертью дорога (говорится уходящему в знак того, что в его присутствии не нуждаются); salamat get доброго пути; getsin gəlməsin не дай бог повториться ч ему; упаси Господи; dərin getsin kimi чтобы провалился кто; it də getdi, ip də всё потеряно; остался ни с чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > getmək

 • 12 qoymaq

  глаг.
  1. ставить, поставить:
  1) придавать чему-л. стоячее положение. Yerə qoymaq ставить на землю, stolun üstünə qoymaq ставить на стол, küncə qoymaq ставить в угол, otağa qoymaq ставить в комнату, balkonda qoymaq ставить на балконе, öz yanına qoymaq ставить около себя
  2) назначать для выполнения какой-л. работы, службы. Gözətçi qoymaq ставить сторожа (сторожем кого), posta qoymaq kimi ставить на пост кого
  3) разг. назначать на какое-л. место, должность. Direktor qoymaq kimi ставить директором кого, komandir qoymaq kimi ставить командиром кого
  4) поместить что-л. куда-л. Bufetə qoymaq nəyi ставить в буфет что, soyuducuya qoymaq nəyi ставить в холодильник что, rəfə qoymaq nəyi ставить на полку что, səliqə ilə qoymaq nəyi ставить аккуратно что, astaca qoymaq nəyi ставить осторожно ч то либо, boşqabı stolun üstünə qoymaq ставить тарелку на стол
  5) укреплять, устанавливать для работы. Antena qoymaq ставить антенну, telefon qoymaq ставить телефон
  6) накладывать, прикладывать что-л. к какой-л. части тела. Kompres qoymaq ставить компресс, banka qoymaq ставить банки, termometr qoymaq ставить термометр
  7) приделывать, пришивать, прикреплять к чему-л. Xəz qoymaq ставить мех, paltoya təzə yaxalıq qoymaq ставить новый воротник на пальто, paltoya ipək astar qoymaq ставить шёлковую подкладку на пальто
  8) изображать на письме, делать оттиск на чём-л. Nöqtə qoymaq ставить точку, vergül qoymaq ставить запятую, sual işarəsi qoymaq ставить вопросительный знак, möhür qoymaq ставить печать
  9) осуществлять постановку на сцене. Tamaşa qoymaq ставить спектакль, balet qoymaq ставить балет, səhnədə qoymaq ставить на сцене
  2. класть, положить:
  1) помещать в лежачем положении кого-л., что-л. куда-л. Dəftəri qoymaq положить тетрадь, yaylığı qoymaq положить платок, xəstəxanaya qoymaq положить в больницу, divana qoymaq положить на диван, başını balışa qoymaq положить голову на подушку
  2) помещать куда-л. с какой-л. целью, вносить. Pulu əmanət kassasına qoymaq положить деньги в сберкассу
  3. вкладывать, вложить. Məktubu konvertə qoymaq вложить письмо в конверт; mənzil tikintisinə sərmayə qoymaq вложить капитал в жилищное строительство
  4. оставлять, оставить:
  1) не брать с собой. Evdə qoymaq оставлять дома, baqajı qoymaq оставлять багаж, kənddə qoymaq оставлять в деревне; işdə qoymaq оставлять на работе
  2) забыть. Maşında qoymaq оставить в машине, qatarda qoymaq оставить в поезде, təsadüfən qoymaq оставить случайно
  3) уходя, передавать что-л. кому-л. Açarı qonşuda qoymaq оставлять ключ у соседей, məktub qoymaq kim üçün оставить письмо для кого
  4) поручать, доверять кого-л. к ому - л. Nənəsinin yanında qoymaq оставлять у бабушки, qonşuda qoymaq оставлять у соседей, bir günlüyə qoymaq оставить на один день
  5. разрешать, разрешить (позволить сделать что-л.). Gəzməyə qoymaq разрешить гулять, getməyə qoymaq разрешить уехать
  6. оставлять, оставить без чего кого. Çörəksiz qoymaq оставить без хлеба, şamsız qoymaq оставить без ужина, evsiz qoymaq оставить без крова, pulsuz qoymaq оставить без денег
  7. откладывать, отложить. Axşama qoymaq отложить на вечер, sabaha qoymaq отложить на завтра
  ◊ açıq qoymaq оставить открытым, qiymət qoymaq kimə, nəyə ставить цену, təcrübə qoymaq ставить опыт, diaqnoz qoymaq ставить диагноз, beş qoymaq ставить пять (пятёрку), abidə qoymaq ставить памятник, möhlət qoymaq ставить срок, papaq qoymaq надевать папаху, saqqal qoymaq отпускать бороду, evə qoymamaq не впускать в дом, işsiz qoymaq оставить без работы; səsə qoymaq ставить на голосование, araya qoymaq kimi издеваться над кем, canını (can) qoymaq пожертвовать собой; вложить душу (в какое-л. дело); rahat qoymaq оставить в покое, maya qoymaq вложить средства; əllərini belinə qoymaq заложить руки за спину; yarı yolda qoymaq оставить на полпути; ad qoymaq прославить своё имя; adam yerinə qoymamaq kimi не считать за человека, ayaq qoymamaq не ступать куда; baş qoymaq сложить голову за кого, за что, пожертвовать своей жизнью; bina qoymaq основать, заложить основу; boynuna qoymaq kimin: 1. заставить кого признаться в чём-л., обвинить; 2. возложить на кого; yurdunu boş qoymaq kimin истребить, уничтожить чей-л. род; girov qoymaq закладывать, заложить что; göz qoymaq следить, устроить слежку з а кем; hörmət qoymaq уважать, оказывать уважение; çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq kimi оставить в безвыходном положении; yoluna qoymaq nəyi приводить, привести в порядок, уладить, урегулировать что; minnət qoymaq kimə попрекать услугой; nişan qoymaq kimə обручить кого с кем; od qoymaq kimə поджигать, поджечь кого; ortaya qoymaq nəyi: 1. выставить напоказ; 2. высмеивать, высмеять; özünü kimin yerinə qoymaq ставить себя на место кого, в чьё-л. положение; özünü dəliliyə qoymaq прикидываться сумасшедшим; özünü axmaqlığa qoymaq прикидываться дурачком; axmaq yerinə qoymaq kimi считать дураком (за дурака) кого; lağa qoymaq kimi, nəyi насмехаться над кем, над чем, поднять на смех кого, что; məsələ qoymaq kimin qarşısında ставить вопрос перед кем; quş qoymaq nəyə: 1. ставить, поставить птичку, галочку; 2. ставить, поставить препятствие, ставить палки в колёса; qoyub qaçmaq сбежать

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qoymaq

 • 13 rəhm

  сущ.
  1. сочувствие, сострадание, вызываемое несчастьем другого человека
  2. жалость; rəhm etmək (eləmək) жалеть, пожалеть кого, что, сжалиться над кем, над чем, rəhmi gəlmək kimə испытывать сострадание, жалость к кому, сжалиться над кем-л.; rəhmə gəlmək подобреть; rəhmə gətirmək kimi вызвать сочувствие, жалость в ком

  Azərbaycanca-rusca lüğət > rəhm

 • 14 eşələnmək

  1) копаться, рыться (в чем-нибудь); 2) сидеть над чем-нибудь долго; ворочаться, валяться. O durmaq bilmir, elə yatağında eşələnir он вставать не хочет, все валяется в постели.

  Азербайджанско-русский словарь > eşələnmək

 • 15 axır

  I
  сущ.
  1. конец (предел, последняя грань чего-л.). Noyabrın axırı конец ноября, ilin axırı конец года, iş gününün axırı конец рабочего дня, axıra qədər до конца
  2. исход, окончание. İşin axırı исход дела, axırını gözləmək ждать исхода
  3. разг. смерть, кончина. Onun axırına az qalıb до его смерти остаётся немного, kimin axırı çatdı пришёл конец чей
  II
  прил. последний. Dekabr ayının axır günləri последние дни декабря, axır dəqiqələr последние минуты, axır zamanlar в последнее время, axır sözünü demək сказать последнее слово; nəyin axırına к концу чего; nəyin üstünə axırında в конце чего; axıra çatdırmaq, axıra yetirmək доканчивать, докончить; axıra qədər oynamaq играть до конца, доиграть; axıra qədər oturmaq сидеть до конца, досидеть; axıra qədər oxumaq читать до конца, дочитать; axıra qədər yazmaq писать до конца, дописать; axıra qədər içmək пить до дна, допить; axır çərşənbə последний вторник года по Хиджре (под праздник Весны, перед Новруз байрамом)
  ◊ axır nöqtəsinə çatmaq: 1. дойти до точки; 2. дойти до конца чего; axırına çıxmaq: 1. kimin добивать, добить кого, одержать полную победу над кем, над чем; 2. nəyin истратить, потратить что-л.; axıra yaxın под конец, в самом конце чего-л., к шапочному разбору; axıra kimi до конца, во веки веков, навсегда; axır borcunu vermək kimə отдать последний долг (проститься с умершим), провожать, проводить в последний путь; axırına daş atmaq nəyin полностью израсходовать, разбазарить; axırını itirmək погубить кого-л.; axırını eləmək kimin см. axırını itirmək; axırı olmaq: 1. nəyin иметь хороший конец; 2. kimin иметь хорошее будущее; axırı yoxdur kimin
  1. не имеет будущего (о ком-л.)
  2. не имеет перспективы (о чём-л.); axır ki: 1. наконец-таки, наконец-то; 2. словом; axır günlərini yaşamaq доживать последние дни; axır nəfəsində при последнем издыхании, перед смертью; axırı bir yana çıxmaq подавать надежды, выходить, выйти в люди; axırı xeyir olmaq кончиться добром, axırı pis olmaq кончить плохо (о ком-л.); axırın xeyir olsun всего доброго (пожелание удачи), дай бог успехов; axırı birdir один конец; axırına nöqtə qoymaq ставить точку, закончить; dünyanın axırı конец света:
  1. край света
  2. светопреставление

  Azərbaycanca-rusca lüğət > axır

 • 16 divan

  1
  I
  сущ. диван (род мягкой мебели)
  II
  прил. диванный. Divan balışı диванная подушка
  2
  сущ.
  1. истор. диван (совет сановников при турецком султане)
  2. устар. правительственные учреждения по административным и судебным делам; divan eləmək судить, наказывать, наказать; divan tutmaq kimə учинять, учинить расправу над чем; расправляться, расправиться с кем, с чем
  3
  сущ.
  1. устар. диван (в классической литературе: сборник стихов одного поэта). Nəsiminin divanı диван Насими
  2. муз. октава (седьмая ступень диатонического звукоряда, 12-ая ступень хроматического звукоряда, 17-24 ступени классической восточной музыки)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > divan

 • 17 düşündürmək

  глаг.
  1. kimi kim, nə haqqında заставлять, заставить кого подумать, задуматься о ком, о чем, над чем
  2. беспокоить, причинять беспокойство, тревогу, заботу, тревожить, печалить. Onun səhhəti bizi çox düşündürür его здоровье очень беспокоит нас, işlərin gedişi bizi düşündürür положение дел нас тревожит

  Azərbaycanca-rusca lüğət > düşündürmək

 • 18 hamilik

  I
  сущ.
  1. попечительство
  2. покровительство
  3. шефство
  4. меценатство
  5. спонсорство; hamiliyə götürmək (almaq) kimi, nəyi принимать, принять в попечительство кого, что; взять шефство над кем, над чем
  II
  прил. шефский (относящийся к шефству, связанный с ним). Hamilik işi шефская работа

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hamilik

 • 19 hıqqanmaq

  глаг.
  1. тужиться (напрягая мускулы, делать усилия), натужиться
  2. пыхтеть (усиленно трудиться над чем-л.), корпеть. Üç saatdır ki, məsələnin üstündə hıqqanır вот уже три часа как он пыхтит над задачей
  3. запинаться (обрываться или замедлять речь). Danışanda hıqqanırdı он при разговоре запинался

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hıqqanmaq

 • 20 lağlağı

  I
  прил.
  1. болтливый, словоохотливый (говорящий слишком много и попусту)
  2. насмешливый (любящий насмехаться над окружающими), любящий говорить с иронией, с издёвкой
  II
  сущ.
  1. болтун (болтливый человек), балаболка, пустослов, пустомеля
  2. балагур (весёлый говорун, шутник)
  3. болтовня, пустословие
  4. см. lağ, lağlağıya qoymaq kimi насмехаться над чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > lağlağı

См. также в других словарях:

 • дрожать над чем-нибудь — трястись (дрожать) над чем нибудь (иноск.) жадно беречь из боязни потерять (как трясутся, дрожат от боязни, волнения) Ср. Трясье лихорадка, лихорадочное состоянье. Ср. А между тем наследник твой, Как ворон к мертвечине падкий, Бледнел и трясся… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • расположенный над чем-либо — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN superjacent …   Справочник технического переводчика

 • трястись(дрожать) над чем-нибудь — (иноск.) жадно беречь из боязни потерять (как трясутся, дрожат от боязни, волнения) Ср. Трясье лихорадка, лихорадочное состоянье. Ср. А между тем наследник твой, Как ворон к мертвечине падкий, Бледнел и трясся над тобой, Знобим стяжанья… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Трястись над чем-нибудь — Трястись (дрожать) надъ чѣмъ нибудь (иноск.) жадно беречь изъ боязни потерять (какъ трясутся, дрожатъ отъ боязни, волненія). Ср. Трясье лихорадка, лихорадочное состоянье. Ср. А между тѣмъ наслѣдникъ твой, Какъ воронъ къ мертвечинѣ падкій,… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • над — и надо, предлог с твор. п. 1. Употребляется при обозначении лица, предмета, места, пространства и т. п., выше которых, поверх которых кто , что л. находится, располагается. По вечерам над болотами поднимался густой туман. Салтыков Щедрин,… …   Малый академический словарь

 • Над пропастью во ржи — The Catcher in the Rye Обложка первого американского издания, 1951 г …   Википедия

 • Надёжность психологического теста — Надёжностью называется один из критериев качества теста, его устойчивость по отношению к погрешностям измерения. Различают два вида надёжности  надёжность как устойчивость и надёжность как внутреннюю согласованность. Содержание 1 Надёжность… …   Википедия

 • над — и надо, предлог с твор. п 1. Употр. при обозначении расположения, пребывания, появления кого чего н. поверх, выше кого чего н. Над городом пролетал аэроплан. Лампа висит над столом. Над самой головой раздался удар грома. Крепость возвышается над… …   Толковый словарь Ушакова

 • над — и надо, предлог с твор. п 1. Употр. при обозначении расположения, пребывания, появления кого чего н. поверх, выше кого чего н. Над городом пролетал аэроплан. Лампа висит над столом. Над самой головой раздался удар грома. Крепость возвышается над… …   Толковый словарь Ушакова

 • над — и надо, предлог с твор. п 1. Употр. при обозначении расположения, пребывания, появления кого чего н. поверх, выше кого чего н. Над городом пролетал аэроплан. Лампа висит над столом. Над самой головой раздался удар грома. Крепость возвышается над… …   Толковый словарь Ушакова

 • над — и надо, предлог с твор. п 1. Употр. при обозначении расположения, пребывания, появления кого чего н. поверх, выше кого чего н. Над городом пролетал аэроплан. Лампа висит над столом. Над самой головой раздался удар грома. Крепость возвышается над… …   Толковый словарь Ушакова

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»