Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

давить

 • 1 давить

  давить
  несов
  1. πιέζω, ζουλώ, βαραίνω, ἐξασκώ πίεση·
  2. (раздавить, убивать) συντρίβω / πατῶ, κόβω, συνθλίβω (автомобилем и т. п.)·
  3. (мять, выжимать) στύβω, πατῶ, ζουπίζω:
  \давить лимон στύβω τό λεμόνι· \давить виноград πατώ τά σταφύλια·
  4. (душить) πνίγω, στραγγα· λίζω·
  5. (стягивать, жать) σφίγγω, κόβω:
  воротник давит ὁ γιακάς μέ σφίγγει· мне давит грудь μοῦ πλακώνει τό στήθος, μέ πιέζει στό στῆθος·
  6. перен (угнетать) καταπιέζω, πιέζω, πνίγω.

  Русско-новогреческий словарь > давить

 • 2 давить

  давлю, давишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. давленный, βρ: -лен, -а, -о, ρ.δ.μ.
  1. βαραίνω, πιέζω με το βάρος•

  снег -ит на крышу το χιόνι βαραίνει τη στέγη•

  житкости -ят на стенки сосудов τα υγρά πιέζουν τα τοιχώματα των δοχείων.

  || μτφ. καταπιέζω, καταδυναστεύω•

  сильный всегда -ит слабого ο δυνατός πάντοτε καταπιέζει τον αδύνατο.

  || μτφ. βασανίζω, κατατρύχω•

  шоска ее -ит την τρώγει η μελαγχολία.

  || μτφ. πνίγω, καταπνίγω, υποτάσσω, δεν εκδηλώνω, συγκρατώ•

  она -ла свой слезы αυτή έπνιγε τα δάκρυα της.

  2. σφίγγω, στενεύω•

  воротник -ит шею ο γιακάς με στενεύει•

  сапог -ит ногу η μπότα με σφίγγει στο πόδι.

  || μτφ. αισθάνομαι βάρος•

  -ит грудь αισθάνομαι βάρος στο στήθος•

  -ит сердце αισθάνομαι βάρος στην καρδιά.

  3. πνίγω, στραγγαλίζω•

  лиса -ит кур η αλεπού πνίγει τις κότες.

  4. ζουπώ, -ίζω, συνθλίβω•

  давить клопов ζουπώ τους κοριούς.

  || πατώ, θανατώνω•

  транспорт -ит не мало людей τα μεταφορικά μέσα πατούν πολλούς ανθρώπους.

  5. °"τίβω•

  давить лимон στίβω το λεμόνι.

  1. πνίγομαι•

  давить костью μου στάθηκε κόκκαλο στο λαιμό.

  || μου πιάνεται η ανάσα (από βήχα, γέλιο, λυγμούς κ.τ.τ.).
  2. απαγχονίζομαι, κρεμιέμαι.
  3. πνίγομαι, θανατώνομαι με πνιγμό.
  4. ζουπιέμαι, συνθλίβομαι.
  5. πατιέμαι στίβομαι.

  Большой русско-греческий словарь > давить

 • 3 давить

  давить 1) πατώ 2) (выжимать) στίβω, πιέζω
  * * *
  2) ( выжимать) στίβω, πιέζω

  Русско-греческий словарь > давить

 • 4 давить

  1. (виноград) πατώ (τα σταφύλια) 2. (оказывать давление, нажимать) πιέζω.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > давить

 • 5 давить

  [νταβίτ'] ρ. πιέζω

  Русско-греческий новый словарь > давить

 • 6 давить

  [νταβίτ'] ρ πιέζω

  Русско-эллинский словарь > давить

См. также в других словарях:

 • давить — ДАВИТЬ, давлю, давишь, несовер. 1. на кого что. Прижимать, наваливаясь всей тяжестью, жать тяжестью. Снег давит на крышу. || на что. Действовать силой упругости (на стенки сосудов), производить давление (спец.). Пар в цилиндре паровой машины… …   Толковый словарь Ушакова

 • давить — Жать, нажимать, прижимать, сжимать, теснить, гнесть (гнести), тискать, тяготить, щемить, мять. Ср. обременять, убивать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999 …   Словарь синонимов

 • ДАВИТЬ — ДАВИТЬ, давнуть, давливать что, гнести, нагнетать, пригнетать, угнетать; жать, сжимать, нажимать, прижимать; тискать, притискивать; теснить; налегать, обременять тяжестью, жать силою, в прямом и переносном смысле. | Давить кого, кроме общего… …   Толковый словарь Даля

 • ДАВИТЬ — ДАВИТЬ, давлю, давишь; давленный; несовер. 1. на кого (что). Налегать тяжестью, действовать силой упругости. Снег давит на крышу. Газ давит на стенки сосуда. 2. кого (что). Прижимать, жать, сжимать. Сапог давит ногу. Горе давит грудь (перен.:… …   Толковый словарь Ожегова

 • давить — ДАВИТЬ, давлю, давишь; несов. 1. с чем, на что и без доп. Делать что л. интенсивно; настаивать на чем л., форсировать что л. Дави с билетами, а то опоздаем (доставай). 2. на кого. Оказывать давление на кого л …   Словарь русского арго

 • давить — давлю/, да/вишь, да/вят, нсв.; задави/ть (к 7 знач.), надави/ть (ко 2 знач.), раздави/ть (к 8 знач.), сов. 1) (на что) Прижимать, действуя силой тяжести; производить давление, действуя силой упругости. Здание давит на фундамент. Вода давит на… …   Популярный словарь русского языка

 • давить — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я давлю, ты давишь, он/она/оно давит, мы давим, вы давите, они давят, дави, давите, давил, давила, давило, давили, давящий и давящий, давимый, давивший, давленный, давя; св. задавить, раз …   Толковый словарь Дмитриева

 • ДАВИТЬ —     Если во сне вы ехали на машине и раздавили кого то на дороге, то наяву вас ждет неудача. Давить во сне клопов и видеть, что вместо крови из них выходит вода, сон означает недомогание в легкой форме или несчастный случай с быстро проходящими… …   Сонник Мельникова

 • давить — давлю, укр. давити, ст. слав. давити πνίγειν, ἄγχειν (Супр.), болг. давя, сербохорв. давити, да̑ви̑м, словен. daviti, чеш. daviti, слвц. davit , польск. dawic, в. луж. dajic, н. луж. dajis, dawis. Родственно авест. dav (1 л. дв. прош. средн. з.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • давить — Общеслав. Суф. производное, того же корня, что и нем. Tod «смерть», авест. dav «давить», «притеснять», греч. фриг. daos «волк» («давящий овец») и т. д. Исходное значение «душить» …   Этимологический словарь русского языка

 • ДАВИТЬ. — Общесл. индоевр. характера (ср. авест. dav «давить», др. исл. deyja «умирать», др. в. нем. touwert < *dauwjan тж., готск. diwan тж. и др.). Первоначальное значение «удушать» …   Этимологический словарь Ситникова

Книги

Другие книги по запросу «давить» >>