Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

актёр

 • 1 акт

  1) акт (р. -ту), дія, чин;
  2) акт, документ, грамота. [Юридичні і дипломатичні акти];
  3) акт, святкування. [Урочистий, роковий акт];
  4) (в драматическом произведении) дія, справа. [Комедія на 4 дії].
  * * *
  1) акт, -у
  2) ( о документе) акт, -а
  3) театр. акт, -у, дія

  Русско-украинский словарь > акт

 • 2 акт

  физ.
  акт, род. а́кту

  Русско-украинский политехнический словарь > акт

 • 3 акт

  физ.
  акт, род. а́кту

  Русско-украинский политехнический словарь > акт

 • 4 акт

  физ. акт

  Українсько-російський політехнічний словник > акт

 • 5 актёр

  актер, актор, артист. [Драматичний артист]. Балаганный а. - комедіянт.
  * * *
  акто́р

  Русско-украинский словарь > актёр

 • 6 актёрка

  акто́рка

  Русско-украинский словарь > актёрка

 • 7 актёрский

  акте[о]рський.
  * * *
  акто́рський

  Русско-украинский словарь > актёрский

 • 8 актёрство

  акто́рство

  Русско-украинский словарь > актёрство

 • 9 актёрствовать

  акте[о]рувати.
  * * *
  акторувати, акто́рствувати

  Русско-украинский словарь > актёрствовать

 • 10 Акт передаточный

  обвинительный см. Передаточный, Обвинительный.

  Русско-украинский словарь > Акт передаточный

 • 11 меланж-акт

  иск.
  мела́нж-акт, -у

  Русско-украинский словарь > меланж-акт

 • 12 Бракоразводный акт

  розлучний лист, акт розводу, розвідна (р. -ної). Б. процесс - шлюборозлучний, розвідний процес.

  Русско-украинский словарь > Бракоразводный акт

 • 13 крепостной

  1) (относящийся к крепости) фортечний, фортеційний, замковий. [Вимальовувалися на блакитному небі похмурі кінчасті башти фортечні (Загірня)]. -ной гарнизон, стража - залога;
  2) (относ. к крепостной зависимости, праву и т. п.) крі[е]пацький, панський, панщанний, панщизняний, підданський. -ное право - панське право, панщина, крі[е]пацтво, кріпаччина. [Тоді ще було панське право. Боротьба з кріпацтвом була завданням цілого життя у нашого Кобзаря (Єфр.). Минулася кріпаччина і щаслива доля панська (Яворн.)]. Во время -ного права - за панського права, за панщини, за крі[е]пацтва, за часів панщанних, панщизняних. Отмена -ного права - скасування (знесення) крі[е]пацтва (панщини). -ное состояние, -ная зависимость - крі[е]пацтво, панщина, підданство, неволя крі[е]пацька. [Мужика віддано панові в кріпацтво (Грінч.). Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток (Н.-Лев.). Та й сама неволя кріпацька тут давніше вкоренилась (Єфр.)];
  3) -ной, сущ. (крестьянин) - крі[е]пак (-ка), панський (-кого), панщанний, панщанин, підданий, підданець (-нця). -ные люди - крі[е]паки, піддани (-дан), (собир.) підданство, панщина. [Був він син звичайного кріпака, чи як там звали - панського підданого (Свидн.). Чи того-ж я сподівалась, ідучи вільна за панського (М. Вовч.). Панські підданці (Сл. Гр.). Опріч сих привілейників, усі инші міщани були до старости мов-би підданство до пана (Куліш)]. Сын -ного - крі[е]паків (крі[е]пацький) син, син крі[е]пака. По происхождению он был -ной - він був крі[е]пак з роду; він був з роду кре[і]пацького. Свойственный, принадлежащий -ному - крі[е]пацький, панщанний. [Крепацькі душі (М. Вовч.). Челядинський син хоч і царем зробиться, однаково своєї панщанної вдачі не позбудеться (Крим.)];
  4) -ной акт, юрид. - кріпосний акт, (стар.) акт твердости. -ная пошлина - кріпосна оплата, (стар.) оплата акту твердости.
  * * *
  I ист.
  1) прил. кріпосни́й; ( относящийся к закрепощённому крестьянину) кріпа́цький

  крепостно́е пра́во — кріпа́цтво, кріпосне́ пра́во

  2) в знач. сущ. кріпа́к, -а, па́нщинник
  II воен.
  форте́чний, кріпосни́й
  III
  кріпосни́й

  \крепостной акт — кріпосни́й акт

  Русско-украинский словарь > крепостной

 • 14 действие

  1) дія, діяння;
  2) (поступок) учинок (р. -нку), чин, діло, акція, (о машине) хід (р. ходу). [Часом людей тільки гарними словами вмовляють, що-ж то дією власною можна? (М. Вовч.). Фізичне діяння й протидіяння. Дія - найперша умова драми, і без дії - драми не буває (Єфр.). Треба живого, діяльного чину (Єфр.). Акції мало в цій пієсі, а самі розмови]. Привести (машину) в действие - пустити (машину) в хід. Образ действий - поводіння, поводження, спосіб поводження, (гал.) поступування; роб. Подражать чьему образу действий - поводитися так само як хтось, робити чиїм робом. Оказывать, оказать действие, производить, произвести, возыметь действие на кого на что - діяти, (подіяти) на кого, (влиять) впливати (вплинути) на кого, на що; своє діло (силу) чинити, вчинити, (свою) силу мати над ким. [Діяти на широкі маси народні. Це прикро подіяло на мене. Погроза таки вплинула (мала силу). Брехні своє діло вчинили: неповинну людину викинуто з громади]. Какое действие произвело это на него? - який вплив, яке вражіння це на його мало (зробило, справило)? Як це на його подіяло? Какое действие оказало лекарство? - Як подіяли ліки на хорого? Лекарство оказало хорошее действие - від ліків помоглося, ліки мали добру силу. Уничтожать, -жить действие чар - відробляти, відробити. [Побіжу я в Хохітву до знахурки, - в нас є така баба, що одробить. Одробляє од пристріту]. Место действия - дійове місце, дійовище. [Криниця, дійове місце тієї легенди (Ол. Пчілка.)]. Действие в драмат. произведении - дія, акт, відслона. [Драма на три дії = в трёх действиях]. Действие арифметическое - аритметична дія;
  3) (юрид.) чинність (р. чинности), сила. [Найвища влада може продовжити чинність того тимчасового закону. Закон не має зворотної сили]. Военные -ия - військові дії (акції), воювання.
  * * *
  1) ді́я, ді́яння, чин -у; ( событие) поді́я; ( влияние) вплив, -у; ( пребывание в силе) чи́нність, -ності, си́ла; ( впечатление) вра́ження
  2)

  де́йствия — (мн.: поступки, поведение) дії, род. п. дій, вчи́нки, -ків

  3) театр. ді́я, акт, -у
  4) мат. ді́я

  Русско-украинский словарь > действие

 • 15 комический

  комічний, (для смеха) посміховий, сміховинний. [Старшина допитує Риндичку, і ся комічна сцена викликає багато веселих іронічних уваг (Грінч.). Казки посміхові (Куліш)]. -ский актёр - комічний акте[о]р, комік. -ский автор - комедійний автор, автор комедій. -ское произведение - комічне писання, сміховин(к)а. -ский стихотворец - поет-комік, поет-гуморист. -ская старуха - комічна стара (бабунька), акторка на характерні ролі. -ская опера - комічна опера. -ское положение (в драме) - комічне становище.
  * * *
  комі́чний; (смешной, забавный) куме́дний

  \комический актёр — комі́чний акто́р

  коми́ческая исто́рия — комі́чна (куме́дна) істо́рія

  Русско-украинский словарь > комический

 • 16 нотариальный

  нотаріяльний. -ный акт - нотаріяльний акт. -ное духовное завещание - нотаріяльна духівниця. -ное заявление - заява через нотаря, нотаріяльна заява. -ная контора - нотаріяльна контора. -ным порядком - нотаріяльним порядком, нотаріяльно, через нотаря. -ный сбор - нотаріяльна оплата.
  * * *
  нотаріа́льний

  Русско-украинский словарь > нотариальный

 • 17 обвинительный

  обвинний, винувальний. -ный акт - акт обвинувачення. -ная речь - обвинне слово. -ный приговор - засуд (-ду).
  * * *
  обвинува́льний

  Русско-украинский словарь > обвинительный

 • 18 передаточный

  передавальний, передатковий. -ный пункт - передатковий пункт. -ная надпись, -ный акт - уступний напис, -ний акт. -ные деньги (переданные в излишке) - передані гроші; (следуемые к передаче) належні до передання (подання) гроші. -ные лошади - підставні (перепряжні) коні; см. Перекладной.
  * * *
  переда́тний; (служащий для передачи, передающий) передава́льний

  \передаточный вал — техн. передава́льний вал

  \передаточный механи́зм — техн. передава́льний (переда́тний) механі́зм

  \передаточный биле́т — ж.-д. переда́тний квито́к (біле́т)

  переда́точное число́ — мех. переда́тне число́

  Русско-украинский словарь > передаточный

 • 19 раздельный

  1) розді́льний; ( отдельный) окре́мий, на́різний; ( обособленный) відокре́млений

  \раздельныйый акт — юр. розді́льний (ді́льчий) акт

  \раздельныйое жи́тельство — окре́ме (на́різне) прожива́ння

  2) ( разграничительный) розмежува́льний

  \раздельныйая ли́ния — розмежува́льна лі́нія

  3) (отчетливый; расчленённый), розді́льний; ( чёткий) чітки́й

  \раздельныйое написа́ние — розді́льне написа́ння

  \раздельныйое произноше́ние — розді́льна (чітка́) вимо́ва

  \раздельныйая убо́рка урожая — розді́льне збира́ння врожа́ю

  Русско-украинский словарь > раздельный

 • 20 Несостоявшийся

  1) що не відбувся, невідбутий. [Невідбутий торг (Сл. пр. м.)];
  2) (неосуществлённый) нездійснений. -шийся акт - нездійснений акт.

  Русско-украинский словарь > Несостоявшийся

См. также в других словарях:

 • акт — акт, а …   Русский орфографический словарь

 • актёр — актёр, а …   Русский орфографический словарь

 • актёр — актёр …   Словарь употребления буквы Ё

 • акт — акт/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • актёр — актёр/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • Акт — документ, составленный организациями (лицами) и подтверждающий события (факты). Источник: МДС 12 37.2007: Рекомендации по ведению документооборота в строительной организации Акт документ, который составляется в результате проверки. В нем… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • актёр — сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) кого? актёра, кому? актёру, (вижу) кого? актёра, кем? актёром, о ком? об актёре; мн. кто? актёры, (нет) кого? актёров, кому? актёрам, (вижу) кого? актёров, кем? актёрами, о ком? об актёрах; сущ., ж …   Толковый словарь Дмитриева

 • АКТ — (фр. acte, от лат. actum деяние, дело). 1) поступок, дело. 2) бумага, содержащая какое нибудь правительственное распоряжение или утверждение частной сделки. 3) действие в драматической пьесе. 4) торжественное собрание в учебном или ученом… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • АКТЁР — в кино, участник процесса создания фильма, чья творческо профессиональная деятельность направлена на воплощение персонажей на основе сценарной драматургии и в соответствии с режиссёрской концепцией фильма. Игра актера  ёмкий эмоционально… …   Кино: Энциклопедический словарь

 • актёр — актёр, актёры, актёра, актёров, актёру, актёрам, актёра, актёров, актёром, актёрами, актёре, актёрах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • Акт — (от латинского «actum est» «сделано, совершено» термин, применяемый во многих сферах деятельности: Акт (документация)  документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события, в том числе Правовой акт Акт… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»