Перевод: с польского на все языки

(nadwrażliwość)

См. также в других словарях:

  • nadwrażliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nadwrażliwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadmierna wrażliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziecięca, wrodzona nadwrażliwość. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadwrażliwość — ż V, DCMs. nadwrażliwośćści, blm 1. «zbytnia wrażliwość, przewrażliwienie, przeczulenie» Młodzieńcza nadwrażliwość. Wrodzona, chorobliwa nadwrażliwość. Nadwrażliwość usposobienia. 2. med. «osobnicza właściwość organizmu polegająca na… …   Słownik języka polskiego

  • idiosynkrazja — ż I, DCMs. idiosynkrazjazji; lm D. idiosynkrazjazji (idiosynkrazjazyj) med. «wrodzona, swoista nadwrażliwość organizmu na pewne substancje zawarte w powietrzu lub w pokarmach» przen. «wstręt, antypatia» Mieć, odczuwać idiosynkrazję do czegoś. ‹gr …   Słownik języka polskiego

  • nadczułość — ż V, DCMs. nadczułośćści, blm «wzmożona pobudliwość nerwów na bodźce zewnętrzne, stan przeczulenia jakiegoś zmysłu (np. wzroku, słuchu itp.); nadwrażliwość» …   Słownik języka polskiego

  • nadpobudliwość — ż V, DCMs. nadpobudliwośćści, blm «wzmożona zdolność żywego organizmu do reagowania na bodźce zewnętrzne, nadmierna pobudliwość; nadwrażliwość» Nadpobudliwość nerwowa, płciowa. Nadpobudliwość stanu ruchowego …   Słownik języka polskiego

  • słuchowy — 1. «dotyczący narządu słuchu; wchodzący w skład narządu słuchu» ∆ anat. Trąbka słuchowa «przewód łączący jamę bębenkową ucha z jamą gardła, służący do wyrównywania ciśnienia w jamie bębenkowej z ciśnieniem atmosferycznym; trąbka Eustachiusza» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • alergia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. alergiagii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadwrażliwość na pewne substancje występujące w powietrzu, pokarmach itp., które w zetknięciu z organizmem wywołują reakcję… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • idiosynkrazja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. idiosynkrazjazji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}med. {{/stl 8}}{{stl 7}} nadwrażliwość organizmu człowieka na pewne czynniki (np. pokarmy, substancje chemiczne), objawiająca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczulenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. uczulić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}uczulenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. uczulenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} nadwrażliwość na pewne substancje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień