Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

yer

 • 1 yer

  I
  сущ.
  1. земля:
  1) третья по порядку от Солнца планета солнечной системы. Yerin diametri диаметр Земли, Yerin quruluşu строение Земли, Yerin radiusu радиус Земли, Yerin süni peykləri искусственные спутники Земли, Yerin nüvəsi ядро Земли, Yerin öz oxu ətrafında fırlanması вращение Земли вокруг своей оси, Yerin tarixi история Земли
  2) верхний слой земной коры, почва, грунт, поверхность. Yerdə uzanmaq лежать на земле, yeri şumlamaq пахать землю, yer qazmaq копать землю, yerə yıxılmaq упасть на землю, yerə düşmək падать на землю, yerdən qalxmaq подняться с земли
  3) суша. Dənizçilər yeri gördülər моряки увидели землю, yer və su земля и вода
  4) территория, находящаяся в чьем-л. владении. Fermerin yeri земля фермера, əkin yeri пахотная земля, yerə sahib olmaq владеть землей, yer almaq получить землю
  2. место:
  1) пространство, которое занято или может быть занято кем-, чем-л. Açıq yer открытое место, boş yer свободное место, bağ üçün yer место для сада, divan üçün yer место для дивана, yer axtarmaq искать место, yer ayırmaq выделить место
  2) определённое пространство, пункт, где происходит что-л. İş yeri место работы, istirahət yeri место отдыха, görüş yeri место встречи, cinayət yeri место преступления, hadisə yeri место происшествия, təyinat yeri место назначения, doğulduğu yer место рождения
  3) пространство (стул, кресло, полка и т.п.), специально предназначенное для размещения кого-л., чего-л. Teatrda yer место в театре, kupedə yer место в купе, yer saxlatmaq бронировать место
  4) определённый участок, точка какого-л. предмета, тела. Vədənin ağrıyan yeri больное место (тела), bir neçə yerini ləkələmək nəyin ставить пятна в нескольких местах чего
  5) край, округа, местность. Gözəl yerlər красивые места, tanış yerlər знакомые места, sakit yerlər спокойные места, dağlıq yer гористая местность, doğma yerlər родные места, mən bu yerlərdənəm я уроженец (уроженка) этих мест, bu yerləri tərənnüm eləmək воспевать эти места
  6) провинция, периферия, а также периферийная организация, учреждение. Yerlərdən gələn nümayəndələr делегаты с мест, yerlərdə işləri canlandırmaq оживить работу на местах
  7) часть, отрывок художественного или музыкального произведения. Əsərin yaddaqalan yerləri запоминающиеся места произведения, kitabın zəif yerləri слабые места книги
  8) положение, занимаемое кем-л. в чём-л. Birinci yeri tutmaq занять первое место, layiqli yer достойное место, cəmiyyətdəki yeri kimin место в обществе чьё, həyatdakı yeri kimin место в жизни чьё, elmdəki yeri kimin место в науке чьё
  9) должность, служба; вакансия. Direktor yeri место директора, mühəndis yeri место инженера
  3. местность. Əhali yaşayan (məskun) yer населённая местность, uzaq yer отдалённая местность, kənd yeri сельская местность, düzənlik yer равнинная местность, yerin xəritəsi карта местности
  4. разг. постель. Yer salmaq постелить постель, yerindən qalxmaq подняться с постели, yerində uzanmaq лежать в постели, yerində yatmaq спать в постели, yer açmaq разостлать постель, yerini yığmaq прибрать постель
  5. разг. тара. Yerini çəkmək взвешивать тару, тарировать
  6. кон (в азартных играх – место, куда кладётся ставка)
  7. фон (ткани обоев и т.п.), по которому сделан рисунок
  II
  прил.
  1. земной. геогр. Yer kürəsi земной шар, yer qabığı земная кора, yer maqnetizmi земной магнитизм, yer cazibəsi земное притяжение, yer elektrik sahəsi земное электрическое поле, yer qütbü земной полюс, yer ekvatoru земной экватор, yer meridianı земной меридиан, yer uzunluğu земная долгота, yer kölgəsi земная тень, yer işığı земной свет, гидрогеол. yer səthinin geoloji quruluşu геологическое строение земной поверхности, yer qabığının orta səviyyəsi средний уровень земной коры
  2. земляной. Yer anbarı земляной амбар; в составных терминах: бот. yerfındığı арахис (земляной орех), yergilası мохунка (земляная черешня), yersarmaşığı будра (лиана); лингв. yer zərfi наречие места, yer zərfliyi обстоятельство места, yer budaq cümləsi придаточное предложение места
  ◊ yer ölçmək упасть на землю плашмя, растянуться; yer eləmək kimə nədə помочь к ому занять место где, поместить где кого, что; yer eləyir kimə обижает, наносит обиду; yer eləyir ki, … обидно, что …; yer yoxdur kimə, nəyə нет места кому, чему, для кого; yer üzündən silmək, götürmək kimi, nəyi стереть с лица земли кого, что; yer altından yasa gedən о человеке, действующем исподтишка; ayağımın altından yer qaçdı я удивлен (поражён) услышанным; özünə yer tapmamaq не находить себе места; bütün yer üzündə в целом мире: özünə yer eləmək втискиваться, пролезать куда; qəlbində yer eləmək (etmək, salmaq) kimin снискать любовь чью; yerin altını da bilmək, üstünü də видеть на три аршина под землей; yerin deşiyindən çıxartmaq kimi, nəyi из-под земли достать кого, что; yerin də qulağı var и земля имеет уши; yerə girmək сквозь землю провалиться; yerə batmaq запропаститься, деваться, деться неизвестно куда; iynə atsan yerə düşməz иголке негде упасть; əl-ayağını bir yerə yığmaq kimin женить кого; boş yerə попусту, понапрасну; ayrı yerə yozmaq придавать иной смысл (о слове, высказывании); yerə vurmaq нанести обиду кому; yerə vursan yer dağılar бутуз (об упитанном ребёнке); yerə mıxlanmaq застыть на месте, стоять как вкопанный; yerə soxmaq kimi опозорить, заставить краснеть кого перед кем; yerə salmaq nəyi уронить что; yerə girəsən чтобы ты сквозь землю провалился; yerə düşməyə qoymamaq nəyi с руками оторвать, расхватать что; yerə girməyə hazır idi был готов провалиться сквозь землю; sözünü yerə salmamaq kimin не отказывать к ому в просьбе; sözünü yerə salmaq kimin отказать к ому в просьбе; səbəbsiz yerə беспричинно, без причины, sözü bir yerə qoymaq сговариваться, сговориться, решить действовать совместно (сообща); özünü o yerə qoymamaq прикидываться непонимающим; nahaq yerə напрасно, понапрасну; kürəyini yerə vurmaq kimin положить кого на обе лопатки, одержать верх над кем; kürəyini yerə qoymamaq не сдаваться, не признавать своего поражения, yeri görünür чувствуется отсутствие чьё; yeri deyil: 1. nəyin не место чему; 2. kimin не место к ому; yeri gəlmişkən к слову, кстати; yeri rahatdır, yeri istidir kimin теплое местечко у кого; yeri-göyü birbirinə qatmaq перевернуть всё вверх дном; yerdə qalmayacaq: 1. kim выйдет замуж (о девушке); 2. не останется без наказания, без возмездия; yerdə qalan остальное; yerdə qalanlar все остальные; bir yerdə: 1. где-то; 2. kimlə совместно, вместе с кем; bir yerdə qərar tutmamaq (tapmamaq) не находить себе места; hər yerdə везде, всюду, повсюду; heç yerdə нигде; o yerdə ki … там, где …; adam olmayan yerdə adamdır (о плохом, недостойном человеке, скверной личности); yerdən göyə kimi razı olmaq: 1. kimdən быть бесконечно благодарным к ому; 2. nədən быть очень довольным чем; hər yerdən отовсюду, со всех мест; heç yerdən: 1. ниоткуда; 2. ни с того ни с сего (без видимой причины); 3. неожиданно; 4. из ничего, из-за пустяков; yerdən götürmək kimi протянуть руку помощи к ому; yerinə düşdü попал в точку; не в бровь, а в глаз; yerinə oturtmaq kimi посадить на место кого; yerinə süpürgə çəkmək nəyin очистить под метёлку, ничего не оставить; boğazının yoğun yerinə salmaq драть, надрывать горло, орать во всю глотку; yerini verməz kimin, nəyin не заменит, не может заменить кого, чего; yerini isti eləmək устраиваться, устроиться в теплом местечке; yerini dar eləmək kimin мешать к ому; yerini şirin eləmək стараться, постараться понравиться к ому-л., вызвать чью-л. симпатию к себе; yerini acı eləmək вызвать чью-л. антипатию к себе; yerini tanımamaq не знать своего места, не знать границ чему; yerini aldı nə сбылось, осуществилось что; yerini müəyyən etmək kimin, nəyin определить место, местонахождение кого, чего; yerini tanıtmaq kimin см. yerini göstərmək; yerini bərkitmək упрочивать, упрочить своё положение; yerini göstərmək указать на место, поставить на место; sənin yerində на твоём месте; yerində möhkəm oturmaq занимать прочное положение где-л.; yerindən oynatmaq: 1. nəyi сдвинуть с места, расшатать что; 2. kimi вывести из себя кого; yerindən eləmək kimi лишить места кого; yerindən oynamaq: 1. сходить, сойти со своего места, расшататься; 2. выходить, выйти из себя, вспылить, разгневаться; yerindən tərpətmək kimi сдвинуть с места кого; yerindən tərpənməmək: 1. не трогаться с места; 2. не предпринимать ничего; ağzı isti yerdədir kimin ни забот, ни хлопот у кого; iş nə yerdədir? как обстоит дело? sizin yerinizdə на вашем месте; yeriniz məlum жаль, что вас там не было; yerlə göy qədər как небо и земля (о разнице)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer

 • 2 yer

  1) земля, почва; 2) место; 3) постель; 4) кон, туш, ставка (при игре); 5) тара. Yer kürəsi Земной шар; yer surmək пахать землю; yer təpmək копать земляю заступом; yeri düşmək (gəlmək) случиться, приходиться, представляться удобному, подходяшему моменту, случаю; yeri gəlmişkən кстати, к слову; yerindən oynatmaq сдвинуть, расшатать, взбудоражить, спровоцировать; yerindən oynamaq 1) сойти со своего места, расшататься; 2) вывихнуться; 3) выходить из себя, вспылить, разгневаться; yerinə yetirmək 1) доставить по назначению; 2) исполнить; yerini almaq сбываться, оправдаться, выполнить; yerini tutmaq 1) замещать, 2) взвесить тару.

  Азербайджанско-русский словарь > yer

 • 3 yer-göy

  сущ. обобщ. всё вокруг, всё кругом, небо и земля. Yer-göy alışıb yanırdı кругом всё горело, yer-göy titrədi nədən содрогнулись земля и небо от чего; yer-göy qan ağlayır всё вокруг плачет; yerə-göyə sığmamaq: 1. не чувствовать земли под ногами (от счастья, радости); 2. задирать нос, задирать шапку, ходить гоголем (козырем)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-göy

 • 4 yer-yerdən

  нареч. с мест, со всех сторон, со всех мест. Yer-yerdən ayağa qalxdılar поднялись с мест, yer-yerdən sual verirdilər со всех сторон задавали вопросы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-yerdən

 • 5 yer-yurd

  сущ. разг.
  1. обобщ. место (жительства, пребывания, нахождения). Yer-yurdu məlum deyil kimin место нахождения не известно чьё
  2. местность
  3. жильё. Yaşamağa yer-yurdun var? у тебя есть место для жилья?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-yurd

 • 6 yerətrafı

  прил. околоземный. Yerətrafı orbit околоземная орбита, yerətrafı fəza околоземное пространство

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerətrafı

 • 7 yerəbaxan

  прил. скрытный
  ◊ suyun lal axanı, adamın yerəbaxanı в тихом болоте (омуте) черти водятся

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerəbaxan

 • 8 yerəyaxın

  прил. приземной, прилегающий к земной поверхности. Yerəyaxın hava təbəqəsi геогр. приземной слой воздуха

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerəyaxın

 • 9 yer-yer

  нареч. местами, вразброс

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-yer

 • 10 yerəbaxan

  тихоня; скрытный, лукавый.

  Азербайджанско-русский словарь > yerəbaxan

 • 11 yer-yataq

  сущ. разг. постель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-yataq

 • 12 yer-yemiş

  сущ. собир.
  1. сухофрукты
  2. арбузы, дыни

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer-yemiş

 • 13 yerəbirləşdirmə

  сущ. физ., связь. заземление

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerəbirləşdirmə

 • 14 yerənciri

  сущ. диал. ранний плод инжира

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerənciri

 • 15 yerəyatma

  сущ. полегание, пригибание стебля к земле (о травянистых растениях)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerəyatma

 • 16 yerbəyer

  нареч. досконально, подробно. Yerbəyer danışmaq рассказывать подробно; yerbəyer etmək (eləmək):
  1. размещать, разместить; раскладывать, разложить; располагать, расположить
  2. налаживать, наладить, приводить, привести в порядок; yerbəyer olmaq: 1. располагаться, расположиться, размещаться, разместиться; 2. улаживаться, уладиться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerbəyer

 • 17 yerbəyer

  пунктуально, досконально, подробно. yerbəyer eləmək(etmək) 1) размещать, разместить, раскладывать, расположить; 2) налаживать, наладить, приводить в порядок; yerbəyer olmaq разложиться, располагаться, разместиться.

  Азербайджанско-русский словарь > yerbəyer

 • 18 ayaq

  I
  сущ.
  1. нога:
  1) нижняя конечность человека, а также одна из конечностей птиц и животных. Sol ayaq левая нога, hər iki ayaq обе ноги, ayağın çıxığı вывих ноги, ayaqlarını yumaq мыть ноги, ayağından yapışmaq kimin схватить за ногу кого; ayağından vurmaq kimi ударить кого по ноге, ayağına geyinmək надеть на ноги
  2) часть нижней конечности человека, на которую надевается обувь. Ayağın ölçüsü размер ноги, ayağının ölçüsünü götürmək измерить ногу
  2. kimin шаг. Onun ayağı ilə getsək, gecikərik если будем идти его шагом – опоздаем
  3. nəyin ножка чего (опора, стойка мебели, утвари). Masanın ayağı ножка стола, çarpayının ayağı ножка кровати
  4. nəyin, haranın конец чего, край чего, выход откуда. Kəndin ayağı конец деревни, yarğanın ayağı край обрыва, həyətin ayağında у выхода со двора
  5. nəyin устье. Çayın ayağı устье реки
  6. заезд, заход. Pambıqyığan maşın hər ayaqda iki ton pambıq boşaldır хлопкоуборочная машина за каждый заезд выгружает две тонны хлопка
  7. взвод, курок, собачка ружья. Tüfəngi ayağa çəkmək взводить курок винтовки
  8. перен. разг. партнёр, пайщик. O mənimlə ayaqdır он мой партнёр
  II
  прил.
  1. ножной. Ayaq maşını ножная машина, ayaq vannası ножная ванна, ayaq tormozu ножной тормоз, ayaq pedalı ножная педаль
  2. сточный. Ayaq suları сточные воды
  ◊ ayaq etmə муз. возвращение к началу музыкальной темы; ayaq almaq: 1. броситься бежать со всех ног; 2. kimin üstünə наступать, нападать на кого; 3. осмелеть, обнаглеть; 4. шагать, ходить (о ребёнке). Uşaq ayaq almağa başladı ребёнок начал ходить; ayaq altına almaq kimi, nəyi избивать, избить кого; подчинить себе кого; ayaq altında qalmaq остаться под пятой кого, чьей, у кого; ayaq altında qoymaq топтать, растоптать; ayaq altına düşmək быть растоптанным, оказаться под ногами; ayaq altına salmaq: 1. nəyi стелить, постелить под ноги; 2. бросать, бросить под ноги, к ногам что; 3. kimi избивать, избить кого; ayaq açmaq hara повадиться; часто ходить куда, посещать кого, что; часто бывать, показываться где; ayağını basmaq: 1. kimin перен. наступать на пятки чьи; 2. ступать, ступить, приходить, прийти; ayaq basmaq mümkün deyil haraya ни сесть ни встать где, плюнуть негде, (ногой) ступить негде; ayaq basmağa yer yoxdur яблоку негде упасть; ayaq vurmaq1 ходить больше, чем нужно, много ходить с определенной целью; ayaq vurmaq2 не попадать, бить ниже цели (о стрельбе). Tüfəng ayaq vurur винтовка бьёт ниже цели; ayağ(-ını) dirəmək упорно стоять на своём, упрямиться, заупрямиться, артачиться, заартачиться; ayaq döymək: 1. шагать на месте, топтаться; 2. перен. ходить за кем или чем-л. до изнеможения, то и дело ходить куда-л.: ayaq dəyməmiş sahələr непроходимые дебри, места, где не ступала нога человека; ayaq eləmək kimi принять на пай кого; ayaq üstündə güclə durmaq еле стоять на ногах, сильно устать; ayağı kəsilmək kimin haradan перестать ходить куда; ayağını kəsmək: 1. kimin haradan запретить кому ходить куда; 2. перестать ходить куда; ayaq götürmək пойти быстрее, ускорить шаг; ayaq olmaq kimlə принять участие, быть участником, быть партнёром, компаньоном. Oyunda ayaq olmaq быть партнёром в игре; ayaq saxlamaq останавливаться, остановиться, приостанавливаться, приостановиться; ayağ(-ını) sürümək идти нехотя, тащиться, плестись; ayaq tutmaq: 1. начинать ходить; 2. тягаться с кем; 3. подпевать, поддерживать в пении или плаче; ayaq tərəfi haranın околица; чего
  2. nəyin ayaq tərəfində у ног чего; ayaq üstə qalmaq оставаться на ногах (о человеке); ayaq üstə dura bilməmək еле стоять (держаться) на ногах, не стоять на ногах, потерять все силы; ayaq çalmaq см. ayaq döymək; ayağ(-ını) çəkmək
  1. см. ayağ(-ını) kəsmək2; ayağını çəkmək2 хромать, прихрамывать; ayaqda sürünmək быть последним, тащиться, плестись в хвосте; ayaqdan (ayağı) diri быстроногий; ayaqdan düşmək, ayaqdandırnaqdan düşmək обезножеть, идти из последних сил; ayaqdan salmaq kimi измучить, измотать кого; ayaqlarını yerə vurmaq топтать ногой, требовать, потребовать исполнения чего-л.; ayaqlarını uzatmaq протянуть ноги (умереть); ayaqlarını düz atmaq идти в ногу с кем-, с чем-л.; kimin ayağına atılmaq бросаться, броситься в ноги кому; kimin ayağına verməmək kimi не дать в обиду кого; ayağa qaldırmaq kimi поднять (поставить) на ноги кого:
  1. вылечить
  2. вырастив, сделать самостоятельным
  3. вызвать к действию, заставить делать что-л.; ayağa qalxmaq становиться, стать, подниматься, подняться на ноги:
  1. выздоравливать, оправляться от болезни
  2. делаться, сделаться самостоятельным, приобретать, приобрести независимое положение
  3. встать на борьбу; ayağa dolaşmaq вертеться, путаться под ногами (мешать, быть помехой); ayağa (kimin ayağına) döşənmək валяться в ногах (умолять, кланяться в ноги); быть у чьих ног; ayağa durmaq см. ayağa qalxmaq (durmaq); ayağı əsmək быть слабым, еле стоять на ногах; ayağı altında kimin под сапогом чьим; ayağını yorğanına görə узат протягивай ножки по одёжке; ayaqdan yüngüldür лёгок на подъём; ayağı yer almaq испытывать чувство превосходства, наглеть, обнаглеть; ayağı yer tutmaq: 1. начинать, начать ходить. Ayağım yer tutan vaxtdan с тех пор, как (я) начал ходить; 2. чувствовать, почувствовать под собой почву; ayağı yerdə olmaq стать на твёрдую почву; ayağı kəsilmək kimin haradan перестать посещать кого, что; ayağı sürüşmək ошибиться, сбиться с правильного пути; ayağına aparmaq kimin заставлять кого ходить на поклон к кому; ayağına qalxmaq (durmaq) kimin вставать (в знак уважения) при появлении кого; ayağına düşmək kimin валяться в ногах, припадать, припасть к ногам чьим, падать в ноги кому; ayağına yazmaq kimin:
  1. приписать к ому
  2. отнести на ч ей счёт, ayağını qatlamamaq долго находиться на ногах; ayağına yıxılmaq kimin падать (упасть) в ноги кому; ayağına getmək kimin идти на поклон к кому; ayağına gəlmək kimin:
  1. сдаться
  2. в знак уважения прийти к кому первым; ayağında qalmaq kimin nə задолжать к ому; ayağından çəkmək kimin подкапываться под кого; ayağını açmaq слабить (о кишечнике); ayağını başından aşırmaq повалить, убить; iki ayağını bir başmağa dirəmək упираться как бык в плетень; ayağını qırmaq kimin попугать, избить, побить за хождение куда-то; ayağını təmizləmək прочищать, прочистить, счистить желудок; ayağının altını qazımaq kimin подкапываться под кого, рыть яму кому; ayağının altını öpmək kimin целовать ноги, унижаться перед кем; ayağının altında yer yanır kimin земля горит под ногами у кого; ayağının biri bu dünyada, o biri qəbirdə olmaq быть одной ногой в могиле, дышать на ладан; ayağının ucunda gəzmək kimin qarşısında ходить на цыпочках перед кем; bərk ayaqda на худой конец; bərk ayağa çəkmək kimi помучить кого; bir ayağı qəbirdə одной ногой в могиле; ayağından çəkmək kimin вставлять палки в колёса кому; bir ayağı gedir, bir ayağı getmir и хочется и колется; ayağının altına baxmadan (qaçmaq) (бежать) без оглядки, сломя голову; ayağının altından yeri oynatmaq выбить почву из-под ног кого, чьих; ayağının altına dəmir (ərsin) at(-ın) сколько лет, сколько зим; ayağının altını seçməmək задрать нос, слишком высоко парить; öz ayağı ilə gəlmək приходить по своей воле, без приглашения, без принуждения; (öz) ayağı ilə tələyə düşmək попасться на удочку, попасть в сети; yuxarı ayaqda на взводе; üstünə ayaq almaq kimin поднять хвост на кого; bir ayağı orda biri burda одна нога здесь – другая там, быстро

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ayaq

 • 19 nahaq

  I
  прил.
  1. напрасный, бесполезный, тщетный. Nahaq zəhmət напрасный труд, nahaq axtarış напрасный поиск, nahaq müqavimət бесполезное сопротивление, nahaq cəhdlər напрасные старания
  2. несправедливый. Nahaq söz несправедливое слово, nahaq hökm несправедливый приговор
  3. невинный. Nahaq qan невинная кровь
  II
  нареч.
  1. напрасно, бесполезно; тщетно. Nahaq inad etmək напрасно упрямиться, nahaq ehtiyat etmək напрасно опасаться, özünə nahaq əzab vermək напрасно терзаться
  2. несправедливо. Nahaq cəzalandırmaq несправедливо наказывать
  3. зря. Nahaq tələsirsən зря торопишься, nahaq təşvişə düşmək зря беспокоиться, nahaq əziyyət çəkmək зря трудиться
  4. недаром (не без основания, не без причины), неспроста. Nahaq deməyiblər ki … недаром говорят, что …, bu adı ona nahaq verməyiblər его недаром так прозвали, nahaq qorxmurdum ki … неспроста же я боялся, nahaq gəlməmişəm ki … недаром же я пришёл; nahaq yerə: 1. напрасно, понапрасну. Nahaq yerə incimək напрасно обижаться, nahaq yerə şübhə etmək напрасно сомневаться, nahaq yerə incitmək kimi обижать понапрасну кого, nahaq yerə danışmaq говорить попусту; 2. несправедливо
  ◊ nahaq yerə ни за что ни про что, ни с того ни с сего

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nahaq

 • 20 əbəs

  I
  прил. напрасный, тщетный, безуспешный, безрезультатный, бесполезный. Əbəs axtarışlar напрасные поиски, əbəs zəhmət напрасный труд, əbəs ciddi-cəhdlər напрасные старания
  II
  нареч. напрасно:
  1. зря (без достаточных оснований). Əbəs qan tökmək напрасно проливать кровь, əbəs həyəcan keçirmək напрасно волноваться, əbəs şübhə eləmək напрасно сомневаться
  2. тщетно (без пользы, без результата). Əbəs çalışmaq напрасно стараться, əbəs vaxt itirmək напрасно терять время, əbəs sərf etmək nəyinaprasno тратить что
  III
  предик. Əbəsdir напрасно (тщетно, безуспешно, безполезно). Bunların hamısı əbəsdir все это напрасно, cidd-cəhdiniz əbəsdir напрасны ваши старания, müqavimət əbəsdir сопротивление бесполезно, mübahisə əbəsdir споры напрасны, əbəs deyil не напрасно; əbəs yerə напрасно:
  1. зря, понапрасну, без достаточных оснований, без надобности. Əbəs yerə əsəbiləşmək напрасно нервничать, əbəs yerə danlamaq напрасно ругать, əbəs yerə qışqırmaq напрасно кричать
  2. тщетно, без пользы, без результата. Əbəs yerə əlləşmək напрасно трудиться, əbəs yerə xərcə düşmək напрасно потратиться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əbəs

См. также в других словарях:

 • yer — yer·ba; yer·bal; yer·cum; yer·e·van; yer·ra; yer·sin·ia; yer·rah; …   English syllables

 • Yer — Yer, prep. Ere; before. [Obs.] Sylvester. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • yer — [jə US jər] determiner written informal your or you ▪ Keep yer mouth shut! …   Dictionary of contemporary English

 • YER — may refer to:*Fort Severn Airport, the IATA airport code *Yemeni rial, of the united Republic of Yemen *Yale Economic Review, an economics journal of Yale University …   Wikipedia

 • Yèr — yèr, yèrm adj grange et prairie sur les montagnes où l on conduit les troupeaux au printemps et à l automne Hautes Pyrénées …   Glossaire des noms topographiques en France

 • yer — [ jər ] determiner a way of writing your that shows how it sounds in informal conversation …   Usage of the words and phrases in modern English

 • -yer — agent noun suffix, variant of IER (Cf. ier) used after a vowel or w …   Etymology dictionary

 • yer — representing a dialectal or vulgar pronunciation of YOUR (Cf. your), attested from 1814 …   Etymology dictionary

 • -yer — [yər] suffix IER: usually after w [lawyer] …   English World dictionary

 • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»