Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

suvarmaq

 • 1 suvarmaq

  глаг.
  1. поливать, полить (орошать, оросить струями воды сверху почву, где посеяно, растет что-л.). Ləkləri suvarmaq поливать грядки
  2. орошать, оросить (осуществить систему мероприятий по искусственному увлажнению почвы). Torpağı suvarmaq оросить землю, sahəni suvarmaq оросить поле (участок)
  3. разг. поить, напоить (животных). Atları suvarmaq поить лошадей, malları suvarmaq поить скот
  ◊ göz yaşı ilə suvarmaq орошать, оросить слезами; alın təri ilə suvarmaq орошать, оросить потом; qanla suvarmaq орошать, оросить кровью

  Azərbaycanca-rusca lüğət > suvarmaq

 • 2 suvarmaq

  1) полить, поливать (поле, огород и пр.),орошать 2) поить (о животных). suvarmamaq отриц. от suvarmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > suvarmaq

 • 3 sulamaq

  1) поливать, обливать, опрыскивать (людей); 2) см. suvarmaq. sulamamaq отриц. от sulamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > sulamaq

 • 4 suvarma

  I
  сущ. от глаг. suvarmaq:
  1. полив, поливание, поливка. Kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarma полив сельскохозяйственных культур, qış suvarmaları зимние поливы, suvarma texnikası техника полива
  2. гидротех. орошение. Süni suvarma искусственное орошение, təbii suvarma естественное орошение
  3. разг. водопой (поение скота водой). Mal-qaranı suvarma водопой скота
  II
  прил.
  1. поливной:
  1) относящийся к поливке; поливочный. гидротех. Suvarma mövsümü поливной сезон, suvarma norması поливная норма
  2) предназначенный, служащий для поливки, поливочный. Suvarma boru kəməri поливной трубопровод, suvarma maşını поливочная машина
  3) нуждающийся в поливке, поливаемый. Suvarma sahəsi поливная площадь
  4) применяющий поливку, искусственное орошение. Suvarma əkinçiliyi поливное земледелие
  2. оросительный:
  1) связанный с орошением, относящийся к орошению. Suvarma işləri оросительные работы
  2) предназначенный, служащий для орошения. Suvarma qurğuları оросительные сооружения, suvarma kanalı оросительный канал, suvarma sistemi оросительная система, suvarma şəbəkəsi оросительная сеть
  3. водопойный (предназначенный, служащий для водопоя). Suvarma kəhrizi водопойный колодец

  Azərbaycanca-rusca lüğət > suvarma

 • 5 şlanq

  I
  сущ. шланг (гибкая труба для подачи, отвода и т.п. жидкостей, газов, сыпучих тел); рукав. Elastik rezin şlanq гибкий резиновый шланг, metal şlanq металлический шланг, yanğın şlanqı пожарный рукав (шланг), uzun şlanqla suvarmaq nəyi поливать из длинного шланга (рукава) что
  II
  прил. шланговый. Şlanq qaynağı тех. шланговая сварка, şlanq ucluğu шланговый наконечник

  Azərbaycanca-rusca lüğət > şlanq

См. также в других словарях:

 • suvarmaq — f. 1. Süni vasitələrlə torpağı, yeri islatmaq, nəmləndirmək; sulamaq. Ləkləri suvarmaq. Əkin yerlərini suvarmaq. – Hər suçunun cirəsi gündə bir hektar yeri suvarmaqdır. Ə. Vəl.. Çəpərin kölgəsində yaşıl qalmış nar kollarının dibinə <Səməd>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • berə — (İmişli) qoyunların sağıldığı yer. – Sürünü berəyə gətirdilər Berə gezdirmeg (Bakı) – suvarmaq, əkin yerinə su vermək. – Ədə, lopatgəni götür, bir berə gəzdir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bərə — I (Göyçay) sahilə yaxın dayaz yer. – Gəmini bərədən aparıblar II (Lənkəran, Kürdəmir) bağ və ya bostanların arasından gedən cığır III (Bakı, Füzuli, Göyçay, İmişli, Quba, Ucar) kiçik arx. – Adə, bəsdü dayi, bərəni bağla, püştəni su apardı (Bakı); …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • kolaz — I (Füzuli, Kürdəmir, Lənkəran, Sabirabad, Salyan) qayıq. – İstildə öbilə <o qədər> qəmiş vardi, kolaz sürməy olmırdı (Lənkəran); – Bitöv ağac olur, için çıxarıllar olur kolaz (Füzuli) II (Cəlilabad) heyvan suvarmaq üçün daşdan düzəldilmiş… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • suad — (Tovuz) göl, çay və su götürmək, mal qara suvarmaq üçün düzəldilən yer. – Anam suadda paltar yuyur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • şumarramax — (Oğuz) başdan başa suvarmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • taxtasuat — (Salyan) su götürmək və malları suvarmaq üçün çay sahilində düzəldilmiş kiçik körpücük. – Anam taxtasuatda paltar yuyur; – Taxtasuat suatdan irahatdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • urramax — (Şəmkir) suvarmaq (heyvanlar haqqında). – Gördü çovan qoyunu çayın qıra:nda urruyur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • arakəsmə — is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır. Arakəsməni suvarmaq. // Üzərinə parça çəkilmiş çərçivələrdən ibarət bükülən pərdə; şirma. <Ağabala> Reyhanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • arat — is. k. t. Şumlanıb sulanmış, toxum səpilmiş yer. // Toxum səpmədən əvvəl şumun sulanması. Arat torpağın fiziki xassəsini yaxşılaşdırır. – Arat olunmuş torpaq yaxşı qurumayıb, havalar mane olur. M. Hüs.. Arat(a) qoymaq, arat eləmək – toxum… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • axmaz — 1. sif. Axmayan, durğun (su haqqında). 2. is. Durğun su, çuxur yerlərdə yığılıb qalan su. Pambıq yerlərində tarlaları suvarmaq üçün axmazların suyundan da istifadə edilir. – Çayın çox girintili çıxıntılı olması və allüvial çöküntülərin asanlıqla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»