Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

software

 • 1 programmatūra

  n. программное обеспечение
  LKLv59
  ▪ Termini
  en software inf.
  lv Datoru programmas, procedūras un ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami datoru sistēmas darbībai. sk. hardware, sk. application software, sk. software product, sk. support software, sk. system software
  ru программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение
  Uzņ, Ek, Dok
  ru oбecпeчeниe пpoгpaммнoe
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - skatīt programma (pēc analoģijas ar vārdu aparatūra). infor.
  lv dat. Programmas (4) un cita informācija, kas darbina datoru un liek tam izpildīt lietotāja uzdevumus
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmatūra

 • 2 programmatūras produkts

  ▪ Termini
  lv Lietotāja vajadzībām izstrādāts pilns datora programmu, procedūru un ar tām saistītās dokumentācijas un datu kopums. sk. software
  ru программный продукт
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программный продукт
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmatūras produkts

 • 3 programmlīdzekļi

  ▪ Termini
  lv ekon.  sk. programmatūra
  ru средства программные
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Uzņ, Ek, Dok
  ru cpeдcтвa пpoгpaммныe
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmlīdzekļi

 • 4 īpašniekprogrammatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kas pieder kādai organizācijai vai indivīdam. sk. public domain software
  ru оригинальное программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru оригинальное программное обеспечение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > īpašniekprogrammatūra

 • 5 DGIS

  ▪ Termini
  lv tiešās grafiskās saskarnes specifikācija
  lv standarts DGIS
  lv Firmas Graphics Software Systems izstrādāts saskarnes standarts, kas, izmantojot lasāmatmiņu, parasti implementēts kā programmatūra videoadapteros un kas dod iespēju programmai attēlot grafiku displeja ekrānā
  ru интерфейс DGIS
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv tiešās grafiskās saskarnes specifikācija
  lv standarts DGIS
  ru интерфейс DGIS
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > DGIS

 • 6 aparatūras kešatmiņa

  ▪ Termini
  lv Diskdzinī vai diskdziņa kontrollerī izveidota kešatmiņa, kurā tiek saglabātas bieži lietojamas programmas un dati. Aparatūras kešatmiņā ierakstītajiem datiem dators var piekļūt daudz ātrāk, nekā datiem, kas glabājas diskatmiņā. sk. primary cache, sk. secondary cache, sk. software cache
  ru аппаратная кэш-память
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru аппаратная кэш-память
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > aparatūras kešatmiņa

 • 7 aparatūras kļūme

  ▪ Termini
  lv Datoru sistēmas kādas fizikālas komponentes, piem., elektroniskas shēmas vai elektromehānisku ierīču (disku, lenšu) disfunkcija. Aparatūras kļūmes likvidēšanai nepieciešama bojātās komponentes labošana vai aizstāšana ar citu komponenti. sk. software failure
  ru аппаратная неисправность
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru аппаратная неисправность
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > aparatūras kļūme

 • 8 asinhrono sakaru programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmu pakotne, kas ar modema starpniecību ļauj jebkuram datoram uzturēt sakarus ar citiem datoriem, to informatīvo servisu un datu bāzēm, izmantojot asinhrono pārraidi vispārējās lietošanas telefona tīklos
  ru программное обеспечение асинхронной связи
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение асинхронной связи
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > asinhrono sakaru programmatūra

 • 9 atbalstprogrammatūra

  ▪ Termini
  lv ;
  lv atbalstne
  lv Programmatūra vai programma, kas palīdz citas programmatūras izstrādē, uzturēšanā vai izmantošanā vai arī nodrošina kādu vispārīgu lietojumneatkarīgu funkcionālo iespēju. Piemēri: kompilators, datubāzes pārvaldības sistēma
  ru вспомогательное программное обеспечение
  ru программная поддержка
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv atbalstne
  ru вспомогательное программное обеспечение
  ru программная поддержка
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > atbalstprogrammatūra

 • 10 atklātā pirmkoda programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kuras pirmkodu atklāti izmanto tās veidotāji un lietotāji. Šādas programmatūras priekšrocība ir iespēja tās programmētājiem un izmantotājiem jau programmas izstrādes gaitā attīstīt un pielāgot programmu specifisku uzdevumu risināšanai. Kā atklātās pirmkoda programmatūras piemēru var minēt operētājsistēmu Linux
  ru программное обеспечение с открытым исходным кодом
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение с открытым исходным кодом
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > atklātā pirmkoda programmatūra

 • 11 attālās vadības programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kas intstalēta abos datoros - lokālajā un attālajā - un kas ar modema vai datortīkla starpniecību ļauj vadīt attālo datoru. Abi lietotāji strādā ar attālo datoru un redz vienu un to pašu ekrānu
  ru программное обеспечение удаленного управления
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение удаленного управления
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > attālās vadības programmatūra

 • 12 audita programmatūra

  ▪ Termini
  lv Specializēta programmatūra audita funkciju veikšanai, piem., nolašu izvēlei no datu bāzēm un apstiprinošu vēstuļu veidošanai klientiem. Audita programmatūra bieži ietver valodu, kas ļauj auditoram, neiedziļinoties detalizētā programmēšanā, aprakstīt datoru un datu apkārtni
  ru программное обеспечение ревизии
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение ревизии
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > audita programmatūra

 • 13 beta programmatūra

  ▪ Termini
  en beta software inf.
  lv Programmatūras versija, kuras testēšana pirms nodošanas pasūtītājam nav pabeigta un var saturēt kādu kļūdu. sk. beta test
  ru бета-программы
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru бета-программы
  Inf, Kom, IT
  ru бета-версия программного обеспечения
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > beta programmatūra

 • 14 bloķējošā programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kas globālajā tīmeklī bloķē piekļuvi tādai informācijai, ko var uzskatīt par agresīvu vai bīstamu. Parasti bloķējošo programmatūru izmanto vecāki vai skolotāji, lai nodrošinātos pret to, ka bērni piekļūtu pornogrāfiskai vai citai, tikai pieaugušajiem domātai informācijai. Bloķējošo programmatūru dažkārt izmanto, lai bloķētu piekļuvi tādai personīgai informācijai kā mājas adrese un telefona numurs
  ru блокирующее программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru блокирующее программное обеспечение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > bloķējošā programmatūra

 • 15 brīvā programmatūra

  ▪ Termini
  en free software inf.
  lv Programmatūra, kuru kopā ar tās pirmkodu bez maksas izplata lietotājiem. Savukārt lietotāji to var lietot, modificēt un izplatīt tālāk, ja tie garantē, ka norādes uz sākotnējā izstrādājuma autora vārdu un autortiesībām netiek dzēstas vai mainītas un ka programmatūrā veiktās izmaiņas ir skaidri norādītas
  ru бесплатное программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru бесплатное программное обеспечение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > brīvā programmatūra

 • 16 datorinženierija

  ▪ Termini
  lv datortehnika
  lv Datorzinātnes nozare, kas ietver datoru aparatūras pamatprincipu izstrādi un projektēšanu. sk. software engineering
  ru вычислительная техника
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv datortehnika
  ru вычислительная техника
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. datortehnika
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > datorinženierija

 • 17 datorizēta programminženierija

  ▪ Termini
  lv Datoru un specializētas programmatūras izmantošana programmu sastādīšanai. Datorizēta programminženierija parasti nodrošina ne tikai šo programmu izstrādāšanu, bet arī sastādāmo programmu funkcionālo pārbaudi, to kodēšanu, testēšanu, nepieciešamās dokumentācijas izveidi un citas ar programmatūras izstrādāšanu saistītās darbības
  ru автоматизированная разработка программного обеспечения
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  ru автоматизированная разработка программного обеспечения
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > datorizēta programminženierija

 • 18 datortehnika

  ▪ Termini
  lv datorinženierija
  lv Datorzinātnes nozare, kas ietver datoru aparatūras pamatprincipu izstrādi un projektēšanu. sk. software engineering
  ru вычислительная техника
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv datorinženierija
  ru вычислительная техника
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. datorinženierija
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > datortehnika

 • 19 draudzīgā programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kas dod lietotājam ērtu un dabisku sadarbības iespēju ar datu apstrādes sistēmu, aizsargā pret kļūdīšanos un informē par iespējamām lietotāja turpmākām darbībām
  ru дружественное программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru дружественное программное обеспечение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > draudzīgā programmatūra

 • 20 finanšu programmatūra

  ▪ Termini
  lv Programmatūra, kas nodrošina uzskaiti un naudas pārvedumu veikšanu. Programmatūrā paredzēta, piem., algu sarakstu, ieņēmumu un izdevumu kontu, virsgrāmatas, izklājlapu, finansu plānu un čeku izrakstīšanas apstrāde
  ru финансовое программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru финансовое программное обеспечение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > finanšu programmatūra

См. также в других словарях:

 • Software — [ˈsɒf(t)wɛː] ist ein Sammelbegriff für die Gesamtheit ausführbarer Programme und die zugehörigen Daten.[1] Sie dient dazu, Aufgaben zu erledigen, indem sie von einem Prozessor ausgewertet wird und so softwaregesteuerte Geräte, die einen Teil der… …   Deutsch Wikipedia

 • Software AG — Rechtsform Aktiengesellschaft ISIN DE0003304002 Gründung …   Deutsch Wikipedia

 • software — [ sɔftwar; sɔftwɛr ] n. m. • 1965; mot angl. amér., arg. des ingénieurs, de soft « doux, mou » et ware, suff. d instruments; d apr. hardware ♦ Anglic. Moyens d utilisation, programmes, etc., d un système informatique (opposé à hardware). ⇒… …   Encyclopédie Universelle

 • Software AG — Тип публичная компания Листинг на бирже FWB …   Википедия

 • software — n. The programs a computer uses to perform particular tasks; applications. See also hardware The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc. Amy Hackney Blackwell. 2008. software …   Law dictionary

 • software — s.n. (inform.) Sistem de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate o dată cu computerul sau alcătuite de utilizator. [pr.: ŭer] – cuv. engl. Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 SÓFTWARE s. (inform.) soft.… …   Dicționar Român

 • software — [n] computer program application software, bundled software, courseware, file management system, freeware, groupware, operating system, presentation software, productivity software, program, shareware, spreadsheet, systems software, vaporware;… …   New thesaurus

 • Software AG — Création 1969 Siège social   …   Wikipédia en Français

 • Software — Software: Das Fremdwort für die »zum Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage nötigen Programme« wurde in der 2. Hälfte des 20. Jh.s aus dem gleichbed. engl. Substantiv software übernommen, das analog zu hardware (↑ Hardware) gebildet ist …   Das Herkunftswörterbuch

 • software — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. softłer] {{/stl 7}}{{stl 8}}mnż I, D. softwarere u, Mc. softwarearze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} oprogramowanie komputera : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kosztowny, licencjonowany software. <ang.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • software — (del inglés; pronunciamos sofgüer ) sustantivo masculino 1. Área: informática Conjunto de instrucciones y reglas que permiten al ordenador ejecutar sus programas: Si compramos un ordenador nos regalan el software …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»