Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

rolling-pin

 • 1 rolling-pin

  {'rouliŋpin}
  n точилка
  * * *
  {'roulinpin} n точилка.
  * * *
  n точилка;rolling-pin; n точилка.
  * * *
  n точилка
  * * *
  rolling-pin[´rouliʃ¸pin] n точилка.

  English-Bulgarian dictionary > rolling-pin

 • 2 pin

  {pin}
  I. 1. топлийка, карфица, безопасна игла, фуркет, фиба
  tie PIN игла за вратовръзка
  2. pl sl. крака
  quick on one's PINs подвижен, лек, пъргав
  to be weak on one's PINs едва се държа/крепя на краката си
  3. кегла
  4. муз. ключ за настройване на струнен инструмент
  5. тех. шпилка, щифт, шплинт, цапфа, шенкелов болт, ос
  6. тех. пробойник, замба
  7. ел. контактен щифт
  8. буре (от около 20 л)
  9. точилка
  10. щифтче/гвоздей в център на мишена
  11. голф пръчка на флагче
  12. мор. жегла
  PINs and needles изтръпване на крайниците
  to be on PINs and needles на тръни съм, седя като на тръни
  you could have heard a PIN drop и муха да бръмне, щеше да се чуе
  II. 1. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и пр. (to, on)
  2. притискам (противник) (against a wall/fence до стена/ограда и пр.)
  pin down притискам (under something), притискам, държа в отбранително положение, формулирам, изразявам, определям
  събирам (миcлите cи), накарвам (някого) да определи становището/мнението си
  to PIN someone down to a promise/an agreement накарвам някого да обещае/да се съгласи
  to PIN something down to someone установявам точно кой е извършил/написал нещо
  pin on закопчавам, закачам
  to PIN one's faith on вярвам сляпо/осланям се напълно на
  to PIN one's hopes on възлагам всичките си надежди на, приписвам (вина и пр.) на
  pin up забождам, закачам (с топлийка и пр.)
  * * *
  {pin} n 1. топлийка, карфица; безопасна игла; фуркет, фиба; tie pin(2) {pin} v (-nn-) 1. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и п
  * * *
  щифт; топлийка; пробой; болт; закачвам; забождам; игла; кегла; карфичка; карфица;
  * * *
  1. 1 голф пръчка на флагче 2. 1 мор. жегла 3. i. топлийка, карфица, безопасна игла, фуркет, фиба 4. ii. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и пр. (to, on) 5. pin down притискам (under something), притискам, държа в отбранително положение, формулирам, изразявам, определям 6. pin on закопчавам, закачам 7. pin up забождам, закачам (с топлийка и пр.) 8. pins and needles изтръпване на крайниците 9. pl sl. крака 10. quick on one's pins подвижен, лек, пъргав 11. tie pin игла за вратовръзка 12. to be on pins and needles на тръни съм, седя като на тръни 13. to be weak on one's pins едва се държа/крепя на краката си 14. to pin one's faith on вярвам сляпо/осланям се напълно на 15. to pin one's hopes on възлагам всичките си надежди на, приписвам (вина и пр.) на 16. to pin someone down to a promise/an agreement накарвам някого да обещае/да се съгласи 17. to pin something down to someone установявам точно кой е извършил/написал нещо 18. you could have heard a pin drop и муха да бръмне, щеше да се чуе 19. буре (от около 20 л) 20. ел. контактен щифт 21. кегла 22. муз. ключ за настройване на струнен инструмент 23. притискам (противник) (against a wall/fence до стена/ограда и пр.) 24. събирам (миcлите cи), накарвам (някого) да определи становището/мнението си 25. тех. пробойник, замба 26. тех. шпилка, щифт, шплинт, цапфа, шенкелов болт, ос 27. точилка 28. щифтче/гвоздей в център на мишена
  * * *
  pin [pin] I. n 1. топлийка, карфица; tie ( breast, scarf, ам. stick) \pin игла за вратовръзка; safety \pin безопасна игла; drawing \pin кабърче; hair-\pin фуркет; knitting-\pins куки за плетене; to be on \pins and needles седя като на тръни; \pin and needles изтръпване на крайниците; "пълзене на мравки", "иглички"; to be on the \pins следя, наблюдавам; I don't care a \pin безразлично ми е, пет пари не давам, не ми пука; it is not worth a \pin ( a row of \pins) не струва пукната пара; for two \pins разг. при най-малкия повод; като нищо; as neat as a new \pin съвършено чист, светещ от чистота; not a \pin to choose between them те си приличат като две капки вода; you could have heard a \pin drop муха да бръмне, щеше да се чуе; to stick \pins into прен. жегвам, бодвам, хапя; 2. pl разг. крака; weak on o.'s \pins едва се държи на краката си; quick on o.'s \pins бързоног, чевръст, подвижен, лек, пъргав; to knock s.o. off his \pins прен. поразявам (озадачавам, слисвам, смайвам) някого; 3. буре от 4 1/2 галона (около 20 литра); 4. кегла (за игра); 5. муз. ключ за настройване (на струнен инструмент); 6. тех. болт, клечка, щифт, шплинт, цапфа, чеп; пета; шийка на ос; шип на мъжка панта (и hinge-\pin); cross-head \pin кръстоглав болт; insulator \pin стойка (болт) на изолатор; split \pin цигански пирон; joint ( knuckle) \pin шарнирен болт; king \pin шенкелов болт; piston \pin бутален болт; 7. мор. щифт за закрепване на въже (кабел, верига); 8. точилка (и rolling \pin); 9. щифтче (гвоздей), определящо центъра на мишена; to cleave the \pin ост. улучвам точно; попадам точно в центъра; 10. пробой, пробойник; 11. скоба на врата за окачване на катинар; 12. воен. ударник (на пушка); to take down a \pin смачквам фасона на; сдрусвам, раздрусвам силно; to keep in the \pins sl не пия, въздържам се от пиене; to put in the \pins отказвам се от лошите си навици (особ. пиянство); to let loose a \pin връщам се към лошите си навици (особ. към пиянство); II. v (- nn-) 1. забождам, закачвам, закрепвам с топлийка (to, up, on); to \pin o.'s faith ( hope(s)) (up)on възлагам всички надежди на, сляпо се доверявам (уповавам) на; to \pin the blame on s.o. лепвам вината на някого, обвинявам (често несправедливо); to \pin clothes on a line простирам пране, закачвам пране щипки) върху въже; to \pin s.th. on s.o. обвинявам, лепвам вината върху някого; 2. заковавам, приковавам; to \pin s.o. to his word заставям, принуждавам някого да държи на думата си; 3. рядко подпирам, поддържам (стена и пр.); 4. ам. sl задигам, открадвам, отмъквам; 5.: to \pin out разточвам ( тесто); 6.: to \pin back o.'s ears слушам внимателно, отварям си ушите; III. pin v (- nn-) затварям, запирам (в кошара); прен. вкарвам натясно.

  English-Bulgarian dictionary > pin

См. также в других словарях:

 • Rolling-pin — Roll ing pin , n. A cylindrical piece of wood or other material, with which paste or dough may be rolled out and reduced to a proper thickness. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • rolling pin — rolling pins N COUNT A rolling pin is a cylinder that you roll backwards and forwards over uncooked pastry in order to make the pastry flat …   English dictionary

 • rolling pin — ► NOUN ▪ a cylinder for rolling out dough …   English terms dictionary

 • rolling pin — n a long tube shaped piece of wood used for making ↑pastry flat and thin before you cook it …   Dictionary of contemporary English

 • rolling pin — rolling ,pin noun count a piece of kitchen equipment in the shape of a tube that you use to make PASTRY flat and thin before you cook it …   Usage of the words and phrases in modern English

 • rolling pin — n. a heavy, smooth cylinder of wood, glass, etc., usually with a handle at each end, used to roll out dough …   English World dictionary

 • Rolling pin — Belan redirects here. For the wine grape also known as Belan, see Grenache blanc. A wooden roller type rolling pin A rolling pin is a cylindrical food preparation utensil used to shape and flatten dough. Two styles of rolling pins are found;… …   Wikipedia

 • rolling pin — noun utensil consisting of a cylinder (usually of wood) with a handle at each end; used to roll out dough • Hypernyms: ↑kitchen utensil * * * noun, pl ⋯ pins [count] : a long cylinder that is used for making dough flat and smooth * * * ˈrolling… …   Useful english dictionary

 • rolling pin — UK / US noun [countable] Word forms rolling pin : singular rolling pin plural rolling pins a piece of kitchen equipment in the shape of a tube that you use to make pastry flat and thin before you cook it …   English dictionary

 • rolling pin — roll′ing pin n. a cylinder of wood or other material, usu. with a handle at each end, for rolling out dough • Etymology: 1490–1500 …   From formal English to slang

 • rolling pin — /ˈroʊlɪŋ pɪn/ (say rohling pin) noun a cylinder of wood or other material for rolling out pastry, etc …   Australian-English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»