Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

prouzročiti

 • 1 bring about

  * * *

  dovesti do
  dovesti do nečega
  izazvati
  ostvariti
  prouzročiti
  prouzrokovati
  uspostavljanje

  English-Croatian dictionary > bring about

 • 2 cause serious disturbance

  * * *

  prouzročiti ozbiljan poremećaj

  English-Croatian dictionary > cause serious disturbance

 • 3 generate

  vt 1. roditi, stvoriti, proizvesti 2. [fig] prouzročiti, izazvati; uroditi (čime) 3. [math] tvoriti, proizvesti (crtu ili lik)
  * * *

  proizvesti
  proizvoditi
  stvarati
  stvoriti
  napraviti
  ostvariti
  pripremiti
  generirati
  izazvati

  English-Croatian dictionary > generate

 • 4 occasion

  vt prouzročiti, skriviti, dati povod
  * * *

  događaj
  mogućnost
  navrat
  okolnost
  povod
  prigoda
  prigodni
  prigodu
  prilika
  prouzrokovati
  razlog
  slučaj
  zgoda

  English-Croatian dictionary > occasion

 • 5 provoke

  vt izazivati, uzbuditi, dražiti, razdraživati, raspaliti, probuditi; potaći, uzrokovati, prouzročiti, potaknuti, provocirati; rasrditi, razljutiti
  * * *

  izazivati
  izazvati
  naljutiti
  potaknuti
  prouzrokovati
  provocirati
  razdražiti

  English-Croatian dictionary > provoke

 • 6 raise

  vt 1. (po)dignuti, uzdignuti, uzdići; uskrsavati, oživiti 2. (zemlju, narod) (po)buniti, dizati(against, upon protiv koga); podstrekavati koga (to do da učiništo); izazivati, probuditi(smjelost, odvažnost); zagrijati za, raspaliti za, poticati, bodriti; oživljavati 3. podići, sagraditi, postaviti (kuću, spomenik) 4. uzgajati, odgojiti, othraniti(životinje),gajiti, odgajati, njegovati (biljke); saditi, obrađivati (povrće); sijati (žito); [fig] stvoriti, proizvoditi (što) 5. izazvati, prouzročiti (smijeh); podići, uzdići (glas, viku itd.); prouzročiti (pobunu, kavgu); pobuditi, uzbuditi (osjećaj); pokrenuti, postaviti, potaknuti (pitanje) iznijeti što na dnevni red 6. dizati tjerati uvis (vodu itd.) ( from iz); promaknuti, unaprijediti koga (to na u) 7. dizati (moral); (kauzativno) učiniti da se digne (npr. kruh); dozivati (duhove); [mar] opaziti, ugledati (kopno, brod) 8. [fig] uzvisiti; povisiti, uzimati, ubirati, utjerati (porez, novac); donositi (dobitak, dohodak); uzeti (zajam); osnovati, utemeljiti (zakladu); dizati, kupiti (vojsku) 9. odustati od, dokrajčiti (opsjedanje, opsadu); ukloniti, ukinuti, dići (zabranu, obustavu); uveličati, povećati (glas, slavu); širiti (miris); čupati (čohu itd.) 10. povisiti, povećati (plaću itd.) (by za, to na); (po)dizati (vrijednost, cijenu); naglasiti, istaknuti što; vaditi, kopati (ugljen itd.) / fig to # the wind = pribaviti sebi novac ili sredstva; [fig] to # a dust = uzvitlati prašinu, dići buku; to # one's hat to a p = pozdraviti koga skidanjem šešira; to # one's glass to a p = nazdraviti komu, podići čašu u čije zdravlje; to # to the throne = uzdići, postaviti na prijestolje; to # hell (Cain, the Devil) = dizati paklensku buku; to # money = sakupiti, pribaviti novac; to # one's han = podići ruku (na koga), udariti (koga)
  * * *

  dići
  dizati
  dobivati
  izaći
  kopati
  lažan
  neispravan
  obrađivati
  odgajati
  odgojiti
  podići
  podignuti
  podizati
  potaknuti
  poticati
  povećati
  povisiti
  prestati
  probuditi
  sagraditi
  uspon
  uzgajati
  vaditi

  English-Croatian dictionary > raise

 • 7 riot

  vi/t izbjesnjeti se, ispraskati se; bjesnjeti, bučati, praskati; provoditi se, uživati (in=u); sudjelovaati u izgredu, pobuni, metežu, buci, graji; prouzročiti, učiniti izgred, pobunu
  * * *

  bučati
  buka
  džumbus
  galama
  graja
  nered
  raskalašenost
  razuzdanost

  English-Croatian dictionary > riot

 • 8 rise

  s 1. (o suncu) izlaženje, izlaz, ishod; penjanje, uspinjanje, uzlaženje; [theat] dizanje (zastora); poboljšanje života, uzdizanje, napredovanje 2. uspon, uzlazak, uzvišica, uzvišenje, brežuljak; visina stepenica (stubišta itd.) 3. dizanje, povećavanje; prirast (in=na); [mus] povišenje (glasa); [com] porast, skok, skakanje, hosa (cijena); dodatak, povišica (plaće) 4. uzrok; izvor, vrelo / to get (take) a # out of a p = razljutiti, izazvati nekoga; to give # to = prouzročiti, dati povoda čemu, dovesti do čega; to have (take) its # in (from) = izvirati, proizlaziti iz; on the # = u porastu
  * * *

  brežuljak
  dići
  dići se
  dizanje
  dizati se
  izlaziti
  izvirati
  napredak
  napredovati
  penjanje
  popeti se
  porast
  porasti
  rasti
  uspon
  ustati
  uzbrdica
  uzvišenje

  English-Croatian dictionary > rise

 • 9 rot

  vi/t I.[vi] gnjiti, trunuti, truliti, raspadati se; [fig] pokvariti se, usmrdjeti se; govoriti gluposti II.[vt] učiniti da što gnjije; prouzročiti gnjiljenje, trulenje; [sl] pokvariti; rugati se komu; dražiti koga; govoriti ironično (he is only rotting)
  * * *

  besmislica
  gnjiljeti
  neuspjeh
  propadati
  raspadanje
  trulež
  truliti
  truljenje
  trunuti

  English-Croatian dictionary > rot

 • 10 rust

  vi/t I.[vi] rđati, zarđati, zakržljati; [bot] biti zaražen snijeću II.[vt] učiniti da rđa, prouzročiti rđanje; obojiti bojom rđe; [fig] oslabiti; zaboravljati (znanje)
  * * *

  hrđa
  hrđati
  korozija
  oslabiti
  popustiti
  rđa
  snijet
  zahrđati
  zarđati

  English-Croatian dictionary > rust

 • 11 welt

  vt kožom obrubiti (obuću); [coll] izlupati, izbatinati, prouzročiti masnice (modrice)
  * * *

  bičevati
  kožni rub
  obrubiti kožom
  ožiljak
  porubiti
  rub
  trag
  vezica

  English-Croatian dictionary > welt

 • 12 gangrane

  vi/t I. [vi] obamirati, obamrijeti, raspadati se II. [vt] prouzročiti obamiranje (trulenje, raspadanje) čega, izazivati gangrenu

  English-Croatian dictionary > gangrane

 • 13 occassion

  1. prigoda; okolnost, povod; nužda; svečana prigoda on the occassion of prigodom, prilikom 2. prouzročiti, dati povod occassionally slučajan, prigodan; neredovit

  English-Croatian dictionary > occassion

См. также в других словарях:

 • proúzročiti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. proúzročio〉, {{c=1}}v. {{ref}}prouzrokovati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • prouzročiti — proúzročiti (što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. proúzročio> DEFINICIJA v. prouzrokovati ETIMOLOGIJA vidi prouzrokovati …   Hrvatski jezični portal

 • Tobacco packaging warning messages — Smoking warning on the back of a cigarette pack, in Australia Tobacco packaging warning messages are health warning messages that appear on the packaging of cigarettes and other tobacco products. They have been implemented in an effort to enhance …   Wikipedia

 • destabilizírati — (što, se) dv. 〈prez. destabilìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. destabilìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}prouzročiti, potaknuti/poticati proces destabilizacije 2. {{001f}}proći/prolaziti proces destabilizacije,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • diskreditírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. diskredìtīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(po)kvariti, uništiti/uništavati čiju reputaciju; osramotiti 2. {{001f}}prouzročiti da se u što sumnja (svojim postupkom proigrati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • djȅlovānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}djelovati{{/ref}} 2. {{001f}}učinak čega, ono što proizvodi primjena lijeka, kemijskog spoja, stroja, čijih riječi, raznih podražaja osjetila itd. [proizvesti ∼; prouzročiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dòvesti — dòvesti1 (koga) svrš. 〈prez. dovèdēm, pril. pr. knjiš. dòvedāvši/dòvēvši razg., imp. dovèdi, prid. trp. dovèden〉 1. {{001f}}vodeći učiniti da tko dođe na mjesto o kojem se govori [∼ u kuću uzeti, ob. ženu u svoj dom] 2. {{001f}}omogućiti kome da… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • džȕmbūs — m razg. vreva, galama, graja; zbrka, nered [napraviti ∼ podići galamu, prouzročiti nered i zbrku] ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hendikepírati — (koga) dv. 〈prez. hendikèpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 prouzročiti hendikep (1), dovesti/dovoditi u nepovoljan položaj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kontraindìcīran — prid. 〈odr. ī〉 farm. koji se ne smije primijeniti, jer bi kod nekog bolesnika mogao prouzročiti pogoršanje općeg stanja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»