Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

hoppanmaq

См. также в других словарях:

 • hoppanmaq — f. 1. Atlanmaq, tullanmaq, sıçramaq, atılmaq. Sanki canavar bir adamın üstünə hoppanmaq və qanını sormaq istəyirdi. M. S. O.. Nökər birdən hoppanıb, İsrafilin belindən yapışdı. . M. Hüs.. // məc. Çox sevinmək, şadlığından özündən çıxmaq, atılıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hoppanma — «Hoppanmaq»dan f. is. Pərdə qalxanda iki əcinnə üstdən hoppanma oynayırlar. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tullanmaq — f. 1. Sıçramaq, hoppanmaq, atılmaq, atılıb düşmək. Harın at qalxdı dik ayaq üstə; Ox dəyən ahu kimi tullandı. A. S.. Qatar gedə gedə Rüstəm tullanıb, birbaş kəndlərinə doğru yollandı. T. Ş. S.. // Paraşütlə atılmaq, enmək, düşmək. Təyyarənin ağır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aşmaq — f. 1. Bir şeyin üzərindən atılıb keçmək, hündür bir şeyin üstünə çıxıb o biri tərəfinə enmək, düşmək, hoppanmaq. Qapını daldan bağlayaraq, divardan aşıb getdik. M. S. O.. Dərəni aşdım. Meşənin içərisinə cənuba doğru uzanan daşlı qayalı bir dağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atılmaq — 1. «Atmaq»dan məch. 2. t siz. Bir şeyin üstündən hoppanmaq, hoppanıb tullanmaq. Xəndəkdən atılıb keçmək. // Hündür yerdən aşağıya tullanmaq, tullanıb düşmək. Barıdan atılmaq. Barıdan atılmaq. Dənizə atılmaq. Pəncərədən atılmaq. 3. t siz. Cəld… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atlanmaq — 1. f. Ata minmək. <Mehtər:> Mən bu dəqiqə gəlmişdim Heydərdən soruşam ki, cənabınız bu gün atlanacaqsınızmı? M. F. A.. Novruz cəld tüfəngini salır çiyninə, cilovu ağacın budağından çəkib, qaçır atlansın. C. M.. Sübh atlanıb, günortaya özümü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hoppanışmaq — qarş. Hoppanmaq, atılmaq, atlanmaq, sıçraşmaq (çoxları haqqında). Uşaqlar təpədən hoppanışdılar. – <Nərgiz> hürküşüb suya hoppanışan (f. sif.) qurbağalara tamaşa elədi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • oyun — is. 1. Əylənmək və vaxt keçirmək üçün bir neçə adam (əsasən uşaq) arasında icra olunan müxtəlif növlü əyləncə, məşğələ. Qaçdı tutdu oyunu. Gəlin gəlin oyunu. – Belə maraqlı oyunlardan biri də xalq arasında kosaldıqaç (kos aldın qaç) adı ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sıçramaq — f. 1. Atılmaq, tullanmaq, hoppanmaq. Yerindən sıçramaq. İrəliyə sıçramaq. – Əsəd sıçrayıb bir daşın dalında gizlənərək bayaq gördüyü yerə baxdı. B. T.. // Atlanıb (hoppanıb) keçmək. Gülşən Yasəmənin sözündən xoşlanmadı: – Arxı sıçramamış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • səkmək — f. Bir və ya hər iki ayaq üstündə sıçrayaraq yerimək, sıçramaq, hoppanmaq. Kəhər at səkərək qonşu evin həyətində göründü və bir göz qırpımında . . Cəmilin qarşısında dayandı. M. Hüs.. Çayın o tayındakı düzəngahda kəhər ürkə səkməyə başladı. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • vaz — 1. is. Baramaçılıqda: kələfcə şəklində sarınan incə yalınqat ipək teli. 2. vaz keçmək – əl çəkmək, fikrindən daşınmaq. Öz fikrindən, niyyətindən vaz keçmək. – Axırda mülahizələr yürütməkdən vaz keçərək sükuta daldım. Ç.. <Sərdar Rəşid:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»