Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

have+someone's+guts+for+garters

 • 1 gut

  {gʌt}
  I. 1. черво
  2. pl черва, стомах, корем, вътрешности
  3. pl разг. същина, същност, съществена част
  it has no GUTs in it разг. няма тежест/цена/сила
  4. pl разг. издържливост, воля, смелост
  5. мед. катгут
  6. катгут за труни
  7. материал за въдични нишки (добиван от копринени буби)
  8. тесен проход/пролив
  9. уличка
  10. ам. pl емоционалност
  to hate someone's GUTs разг. не мога да търпя някого/мразя някого до смърт
  to sweat/work one's GUTs out работя като вол, душата ми излиза от работа
  II. 1. кормя, изкормвам
  2. унищожавам всичко освен стените (за огън, пожар), подривам (и прен.)
  the house was GUT ted от къщата останаха само стените
  3. извличам най-важното
  III. 1. основен, жизнен
  2. инстинктивен (за реакция)
  * * *
  {g^t} n 1. черво; 2. pl черва, стомах, корем, вътрешности; 3. p1 (2) {g^t} v (-tt-) 1. кормя, изкормвам; 2. унищожавам всичко осве{3} {g^t} a 1. основен, жизнен; 2. инстинктивен (за реакция).
  * * *
  черво; опустошавам; разрушавам; изкормям; кормя;
  * * *
  1. i. черво 2. ii. кормя, изкормвам 3. iii. основен, жизнен 4. it has no guts in it разг. няма тежест/цена/сила 5. p1 разг. същина, същност, съществена част 6. pl разг. издържливост, воля, смелост 7. pl черва, стомах, корем, вътрешности 8. the house was gut ted от къщата останаха само стените 9. to hate someone's guts разг. не мога да търпя някого/мразя някого до смърт 10. to sweat/work one's guts out работя като вол, душата ми излиза от работа 11. ам. pl емоционалност 12. извличам най-важното 13. инстинктивен (за реакция) 14. катгут за труни 15. материал за въдични нишки (добиван от копринени буби) 16. мед. катгут 17. тесен проход/пролив 18. уличка 19. унищожавам всичко освен стените (за огън, пожар), подривам (и прен.)
  * * *
  gut[gʌt] I. n 1. черво; small \gut тънко черво; blind \gut сляпо черво; 2. pl разг. черва, стомах; корем; храносмилателен тракт; 3. pl разг. същност, съществена част; ценна част; 4. pl разг. издръжливост, воля, сила, смелост, мъжество, характер; a man with plenty of \guts силен (волеви) човек; he has no \guts няма смелост; 5. pl aмер. sl нахалство; 6. кетгут (за струни и мед.); 7. материал за въдични струни (влакна) от копринени буби; 8. тесен проход, тесен пролив; тясна уличка; 9. attr разг. съществен, централен, основен; to hate s.o.'s \guts мразя някого до смърт, не мога да търпя; to sweat o.'s \guts out, to bust a \gut ( doing s.th.) работя като вол, претрепвам се от работа; to run o.'s \gut out бягам с всички сили; to tear the \guts out 1) of s.o. изваждам душата на някого, уморявам от работа; 2) of s.th. изваждам (лишавам от) всичко съществено; свеждам до нула; to spill o.'s \guts издрънквам, изказвам ( тайна), разпявам се, изплювам камъчето; to have s.o.'s \guts for garters наказвам някого, давам му добър урок; II. v (- tt-) 1. изкормвам, изчиствам червата на; 2. опустошавам, разрушавам, унищожавам; the house was \gutted от къщата останаха само стените; 3. извличам най-важното от (книга и пр.), схващам същността; 4. грубо ям лакомо, лапам, нагъвам, тъпча се.

  English-Bulgarian dictionary > gut

См. также в других словарях:

 • have someone's guts for garters — have someone’s guts for garters british old fashioned phrase used for saying that you will punish someone severely for something they have done Thesaurus: to punish someonesynonym punishment of being legally killedhyponym Main entry: guts …   Useful english dictionary

 • have someone's guts for garters — ► have someone s guts for garters informal, humorous used as a threat of punishment. Main Entry: ↑gut …   English terms dictionary

 • have someone's guts for garters Brit. — have someone s guts for garters Brit. humorous used as a threat of punishment. → gut …   English new terms dictionary

 • have someone's guts for garters — verb To reprimand severely. If you go out and play and get your clothes dirty, Ill have your guts for garters! …   Wiktionary

 • have someone's guts for garters — British old fashioned used for saying that you will punish someone severely for something they have done …   English dictionary

 • have your guts for garters — have (your) guts for garters British, informal if you say that you will have someone s guts for garters, you mean that you intend to punish them very severely. If I catch you smoking again I ll have your guts for garters …   New idioms dictionary

 • have guts for garters — have (your) guts for garters British, informal if you say that you will have someone s guts for garters, you mean that you intend to punish them very severely. If I catch you smoking again I ll have your guts for garters …   New idioms dictionary

 • guts — /gʌts / (say guts) Colloquial –plural noun (often construed as singular) 1. the bowels or entrails. 2. the stomach or abdomen. 3. courage; stamina; endurance: to have guts. 4. essential information: the guts of the matter. 5. essential parts or… …  

 • guts */ — UK [ɡʌts] / US noun [plural] informal 1) the quality of being brave and determined That s what you need to be a referee – guts. have the guts to do something: She had the guts to go for what she wanted. it takes guts to do something: It takes a… …   English dictionary

 • gut — ► NOUN 1) the stomach or belly. 2) Medicine & Biology the intestine. 3) (guts) entrails that have been removed or exposed. 4) (guts) the internal parts or essence of something. 5) (guts) informal courage and determina …   English terms dictionary

 • gut — noun 1》 the stomach or belly.     ↘Medicine & Biology the intestine.     ↘(guts) entrails that have been removed or exposed.     ↘fibre from the intestines of animals, used especially for violin or racket strings. 2》 (guts) the internal parts or… …   English new terms dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»