Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

həsrətini çəkmək

 • 1 tını

  [تیني]
  صدا

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > tını

 • 2 xəsrətini çəkmək

  özlemek

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > xəsrətini çəkmək

 • 3 xəsrətini çəkmək

  özlemek

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > xəsrətini çəkmək

 • 4 qiymət

  сущ.
  1. цена. Biletin qiyməti цена билета, dövlət qiyməti государственная цена, экон. qiymət miqyası масштаб цен, qiymət indeksi индекс цен
  2. значение:
  1) значимость, важность кого-л., чего-л. Öz qiymətini saxlamaq сохранять своё значение
  2) оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для неё единиц. “X”ın verilmiş qiymətləri мат. заданные значения “х”
  3. оценка, расценка. Qiymət vermək дать оценку, yüksək qiymət высокая оценка
  4. отметка (за успеваемость). İmtahandan yaxşı qiymət almaq получить хорошую отметку на экзамене
  5. такса (установленная расценка товаров или норма оплаты чего-л.). Yüklərin daşınma qiyməti такса на перевозку грузов
  6. ценность. Qiyməti göstərilmiş banderol бандероль с объявленной ценностью
  7. стоимость (денежное выражение ценности вещи). Alınmış şeyin qiyməti (dəyəri) стоимость купленной вещи
  II
  прил.
  1. экон. ценностный. Qiymət göstəricisi ценностный показатель, qiymət ölçüsü ценностный измеритель
  2. оценочный. Qiymət komissiyası оценочная комиссия; qiymətdədir в цене; высоко ценится; qiyməti yoxdur kimin, nəyin цены нет:
  1. чему-л (об очень дорогой по цене вещи)
  2. кому-л., чему-л. (о ком-л. или о чем-л., имеющем большое значение, ценном в каком-л. отношении); qiymət vermək: 1. давать, дать оценку, оценивать, оценить; 2. ценить. Adamlara dilinə (sözünə) görə yox, işinə görə qiymət vermək lazımdır людей надо ценить не по словам, а по делам; qiymət qoymaq1 nəyə назначать, назначить цену ч ему; qiymət qoymaq2 (hörmət göstərmək) kimə ценить кого-л. по достоинству; qiymət qoymamaq kimə, qiymətini bilməmək kimin не знать цены к ому, не ценить, не уважать кого, не считаться с кем; ucuz qiymətə satmaq дёшево продавать, продать; дёшево ценить, оценить кого, что; qiymət danışmaq торговаться, сторговаться, договариваться, договориться о цене, насчёт цены; qiymətdən düşmə обесценение; qiymətdən düşmək обесцениваться, обесцениться; qiymətdən salınmaq обесцениваться, быть обесцененным, qiymətinə görə мал по цене и товар; qiyməti üstündə: 1. на лбу написана цена; 2. в цене; qiymətini qaldırmaq, babasının qiymətini üstünə qoymaq набивать, набить цену на что, заломить цену; qiymətini itirmək обесцениваться, обесцениться, терять, потерять значение; qiymət kəsmək установить, определить цену; qiymətdən salmaq обесценивать; qiymətini aşağı salmaq снизить цену; qiymətləri şişirtmək взвинтить цены; qiymətə minmək вздорожать, подняться в цене; öz qiymətinə за свою цену, по своей цене; bu təcavüz öz hüquqi və siyasi qiymətini almalıdır эта агрессия должна получить свою правовую и политическую оценку

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qiymət

 • 5 ləyaqət

  сущ.
  1. достоинство:
  1) положительное качество. Başlıca ləyaqəti kimin, nəyin главное достоинство кого, чего, şəksiz ləyaqət несомненное достоинство, nadir ləyaqət редкое достоинство, bədii ləyaqətləri nəyin художественные достоинства чего, işçinin ləyaqəti достоинство работника, ləyaqətlərini saymaq kimin перечислять достоинства кого, ч ьи, ləyaqətlərini qeyd etmək отметить достоинства, ləyaqətlərini qiymətləndirmək оценить достоинства, ləyaqətlərə malik olmaq обладать достоинствами, ləyaqətinə görə qiymətləndirmək оценить по достоинствам
  2) уважение к себе, сознание своих прав, своей ценности. Kişilik ləyaqəti мужское достоинство, insanlıq ləyaqəti человеческое достоинство, qadınlıq ləyaqəti женское достоинство, analıq ləyaqəti материнское достоинство, ləyaqətinə hörmət etmək kimin уважать достоинство чьё, ləyaqətinə toxunmaq kimin задевать достоинство чьё, ləyaqətini alçaltmaq kimin унижать достоинство чьё, ləyaqətini təhqir etmək kimin оскорблять достоинство чьё, ləyaqətini itirmək потерять достоинство, ləyaqətini tapdamaq kimin попирать достоинство чьё, ləyaqətini müdafiə etmək (qorumaq) защищать достоинство, ləaqətini saxlamaq беречь своё достоинство, ləyaqətinə sığışdırmamaq считать ниже своего достоинства
  2) приличие (вежливость, пристойность в поведении, словах), пристойность. Ləyaqət gözləmək соблюдать приличия, ləyaqət bilmir (başa düşmür) kim не знает приличий кто, ləyaqəti unutmaq забыть приличия, ləyaqət xatirinə ради (из, для) приличия
  3. добродетель:
  1) положительное, нравственное качество человека
  2) высокая нравственность, моральная чистота. Qadın ləyaqəti женская добродетель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ləyaqət

 • 6 ət

  I
  сущ.
  1. мясо:
  1) название мышечной ткани
  2) туша, часть туши животных, употребляемые в пищу. Qızardılmış ət жареное мясо, bişmiş ət варёное мясо, döyülmüş ət рубленое мясо, yağlı ət жирное мясо, çiy ət сырое мясо, mal əti говяжье мясо (говядина), toyuq əti куриное мясо (курятина), qoyun əti баранье мясо (баранина), donuz əti свиное мясо (свинина), at əti конское мясо (конина), qaz əti гусиное мясо (гусятина), əti döymək рубить мясо
  2. мякоть:
  1) мягкая часть тела животного, человека. Güllə ətə dəyib пуля попала в мякоть
  2) мягкая подкожная часть плодов, ягод, клубней. Şaftalının əti мякоть персика
  II
  прил. мясной. Ət iyi мясной запах, ət suyu мясной навар, бульон; ət dükanı мясная лавка, ət məhsulları мясные продукты, ət sənayesi мясная промышленность
  ◊ ət asmaq варить мясо; ət basıb kimi сильно поправился, заплыл жиром кто; üstünə ət gəlmək (yaranın) зарубцеваться, зажить; ət tökmək: 1. сильно похудеть; 2. сильно смущаться, смутиться; əti tökülmək: 1. похудеть; 2. чувствовать смущение, стеснение, стыд: ətimi(zi) tökmə(-yin) не смущай(-те) меня (нас); ətin tökülsün! хоть стыдись! Bir köynək ət tökmək сильно смущаться, смутиться (испытывать неловкость, замешательство), стыдиться; adamın əti tökülür уши вянут; ətdən düşmək похудеть, спадать, спасть с тела; ətə dönmək становиться, стать инертным, вялым; ətə gəlmək немного поправиться, ətə gətirmək kimi откармливать кого; ətim ürpəşdi волосы у меня дыбом стали; əti çimçişmək kimin брезговать, брезгать, испытывать отвращение; ətini kəsmək (didmək) kimin сильно мучить кого; ətini şişə çəkmək kimin подвергать, подвергнуть мучениям; ətlə dırnaq arasına girmək лезть, вмешиваться, вмешаться, соваться, сунуться в дела близких людей; əti ətindən, qanı qanından плоть от плоти, кровь от крови; ətini(mi) yesə də sümüyünü(mü) atmaz близкий человек в беде не бросит; ətini aşıq gönünü qaşıq eləmək kimin задавать перцу кому; ətini qiymə çəkmək kimin истязать, подвергать жестоким мучениям кого; əti dırnaqdan ayırmaq отделить, разлучить близких; ətini yeyib sümüyünə daraşmaq kimin терзать кого; əti dərisindən çıxmaq, əti dərisinə sığmamaq заплыть жиром

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ət

 • 7 hörmət

  сущ.
  1. уважение:
  1) чувство, основанное на признании чьих-л. достоинств, заслуг, качеств; почёт, почтение. Böyüyə hörmət уважение к старшим, ata-anaya hörmət уважение к родителям, dərin hörmət ələməti olaraq в знак глубокого уважения
  2) уважительное отношение к законам, порядкам, интересам и чувствам других. Qanuna hörmət уважение к закону, Konstitusiyaya hörmət уважение к Конституции
  3) снисхождение, уступка, поблажка. Ona hörmət etdikcə başa çıxır делаешь ему уважение – он садится на голову
  2. престиж (авторитет, влияние, которым пользуется кто-л., что-л.), честь. Hörmətini qaldırmaq kimin поднять престиж чей, göstərilən hörmət üçün təşəkkür etmək поблагодарить за оказанную честь
  ◊ hörmət bəsləmək питать, иметь к кому-л., чему-л. уважение; hörmət qazanmaq заслужить уважение; hörmət etmək (göstərmək) kimə, nəyə
  1. оказывать, оказать уважение, почёт кому, чему
  2. перен. разг. благодарить, отблагодарить кого-л. за что-л. (вознаградить чём-л. за какую-л. услугу). Hədiyyə ilə hörmət etmək отблагодарить подарком; hörmətdən düşmək терять, потерять уважение; hörmətdən salmaq kimi, nəyi лишать, лишить авторитета, дискредитировать кого, что; hörmətə minmək становиться, стать уважаемым где-л.; hörmətini yerə vurmaq kimin
  1. дискредитировать кого
  2. ответить неблагодарностью кому; öz hörmətini yerə vurmaq упасть в чьих-л. глазах; hörmətini gözləmək (saxlamaq, tutmaq) kimin питать уважение к кому, с уважением относиться к кому; öz hörmətini saxlamaq (gözləmək) не забывать уважения к себе, думать о своём достоинстве; hörməti olmaq пользоваться уважением (почетом); hörmətin artıq olsun:
  1) почёт и уважение тебе, чтобы ты был уважаем всеми (пожелание кому-л. ещё большего, всеобщего уважения, внимания в ответ на проявленное внимание, уважение)
  2) перен. ирон. спасибо за оказанную честь (выражение, употребляемое в ответ на бестактное, грубое отношение кого-л. к кому-л.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hörmət

 • 8 ləzzət

  сущ.
  1. вкус (приятное ощущение на языке, во рту при еде). Hər xörəyin öz ləzzəti var у каждого блюда свой вкус, nəyin ləzzətini unutmaq забыть вкус чего, öz ləzzətini itirib потеряло свой вкус, öz ləzzəti ilə seçilmək отличаться своим вкусом, öz ləzzəti ilə xatırlamaq nəyi напоминать своим вкусом что
  2. удовольствие, наслаждение (чувство радости, довольства от приятных ощущений). Xüsusi ləzzət особое (особенное) удовольствие, çox böyük ləzzət огромное (большое) удовольствие, həqiqi ləzzət истинное удовольствие, ləzzət hissi чувство удовольствия, yaradıcı əməyin ləzzəti наслаждение от творческого труда, ləzzət almaq nədən получать, получить удовольствие от чего, наслаждаться, насладиться; ləzzət vermək доставлять, доставить чем удовольствие, наслаждение кому, услаждать, усладить кого, ləzzət verir kimə nə доставляет удовольствие кому что, ləzzət duymaq (aparmaq, görmək, çəkmək) испытывать, испытать, ощущать, ощутить наслаждение (удовольствие), ləzzət tapmaq nədə находить, найти удовольствие в чём, ləzzət duymamaq (anlamamaq) не понять вкуса в чём-л., ləzzətini dadmaq nəyin:
  1. ощущать, ощутить вкус, знать вкус чего, пробовать
  2. перен. испытывать, испытать на себе трудности, тяжести чего, ləzzətini itirmək: 1. потерять былой (прежний) вкус, перестать быть вкусным; 2. перен. переставать, перестать доставлять удовольствие (наслаждение), ləzzəti qaçmaq терять свой вкус
  ◊ nə ləzzəti! kimsiz, nəsiz какое же удовольствие! без кого, без чего ağzının ləzzətini bilir знает толк кто, губа не дура у кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ləzzət

 • 9 surət

  1
  I
  сущ.
  1. лицо, лик. Anamın surətini unuda bilmirəm не могу забыть лицо матери, sevgilimin surəti лицо моей любимой, surəti dəyişib изменилось лицо чье, suda öz surətini gördü она увидела своё лицо в воде
  2. облик (внешний вид, наружность). Onun surəti atasını xatırladır его облик напоминает отца, onda ziyalı surəti var у него облик интеллигента
  3. образ:
  1) устар. внешний вид; облик. Öz surətini aynada (güzgüdə) görmək увидеть свой образ в зеркале, Allahın bəxş etdiyi surət (sifət) данный Богом образ
  2) внешний вид, облик кого-л., возникающий в чьей-л. памяти. Onun surəti uzun müddət mənim xatirimdən çıxmadı ее образ долго не выходил из моей памяти; surətini qəlbində gəzdirmək kimin носить в сердце образ чей
  3) лит., искусств. тип, характер, созданный писателем, художником, артистом. Bədii surət художественный образ, mənfi surət отрицательный образ, mürəkkəb surət сложный образ, ümumiləşdirilmiş surət обобщенный образ, canlı surət живой образ. S. Vurğunun “Vaqif” pyesində Vaqif surəti образ Вагифа в пьесе С. Вургуна “Вагиф”
  4. копия (точно соответствующее подлиннику воспроизведение чего-л.). Sənədin surəti копия документа, əmrin surəti копия приказа, portretin surəti копия портрета, surətini çıxarmaq nəyin снимать копию чего
  5. разг. ксерокопия
  6. снимок, изображение кого-л., чего-л.; репродукция (картина, рисунок, фотоснимок и т.п.)
  II
  прил.
  1. образный (представляющий что-л. посредством образов). пед., псих. Surət hafizəsi образная память
  2. копирный. Surət diyircəyi копирный ролик, surət frezi копирная фреза
  3. тех. копировальный (служащий для копирования). Surət qurğusu копировальное устройство, surət dəzgahı копировальный станок
  ◊ bu surətlə так, таким образом; insafsız surətdə (insafsızcasına) aldatmaq kimi бессовестным образом обмануть кого
  2
  сущ. мат. числитель (число, являющееся делимым в дроби и показывающее, из скольких долей состоит дробь). Kəsrin surəti числитель дроби

  Azərbaycanca-rusca lüğət > surət

 • 10 çəkmək

  1
  глаг.
  1. тянуть:
  1) взяв, ухватив конец чего-л., перемещать, приближать к себе силой. Kəndiri çəkmək тянуть верёвку, toru çəkmək тянуть невод, özünə tərəf çəkmək тянуть к себе (на себя)
  2) взяв за конец, натягивать для укрепления, прокладки вдоль чего-л. Telefon xətti çəkmək тянуть (прокладывать) телефонную линию
  3) держа за руку, за поводок и т.п., увлекать за собой. Əlindən tutub çəkmək тянуть за руку, atı yüyənindən tutub çəkmək тянуть лошадь за уздечку
  4) вести силой тяги, вести за собой силой. Parovoz vaqonları çəkir паровоз тянет вагоны, paroxod barjı çəkir пароход тянет баржу, at arabanı çəkir лошадь тянет арбу (телегу)
  5) быть способным перемещаться или перемещать что-л., иметь тяговую силу (о транспортных средствах и животных). Mühərrik (motor) çəkmir мотор не тянет, atlar çəkmir кони не тянут
  6) удлинять или расширять вытягиванием, натягиванием. Dərini çəkmək тянуть кожу
  7) разг. нести какие-л. обязанности, выполнять какую-л. работу. Əsgərlik çəkmək тянуть воинскую службу
  8) разг. заставлять или убеждать идти, ехать за собой, с собой куда-л. потянуть. Qonaqlığa çəkmək kimi тянуть в гости кого
  9) перен. влечь за собой на какие-л. позиции, склонять к чему-л. Mübarizədən geri çəkmək kimi тянуть назад от борьбы кого, arxaya (geriyə) çəkmək kimi тянуть назад кого, onlar bizi hara çəkirlər? куда они нас тянут?
  10) привлекать к чему-л. (к суду, ответственности и т.п.). Məsuliyyətə çəkmək тянуть к ответственности, məhkəməyə çəkmək тянуть в суд
  11) влечь, манить к себе, вызывать желание отправиться куда-л., быть где-л. Onu doğma yerlər çəkirdi его тянули родные места (безл. его тянуло к родным местам), vətən çəkir kimi родина тянет кого
  12) вызывать стремление к чему-л. Bekarçılıq qumara və cinayətə çəkir (sövq edir) безделье тянет к картам и преступлению
  13) извлекать откуда-л. силой тяги, вытягивать. Vedrəni quyudan çəkmək тянуть ведро из колодца, odun kötüyünü atla çəkmək тянуть пень лошадью
  14) вынимать, доставить откуда-л., вытянуть. Püşk (qurra) çəkmək тянуть жребий, kart çəkmək тянуть карту, bilet çəkmək тянуть билет
  15) всасывать, втягивать, вбирать какую-л. жидкость. Nasos suyu çəkir насос тянет воду, yerin şirəsini özünə çəkmək тянуть в себя соки земли
  16) разг. требовать, взимать; вымогать. Pul çəkmək kimdən тянуть (вымогать) деньги у кого
  17) иметь тягу (о трубе, дымоходе). Soba (peç) yaxşı çəkir печь хорошо тянет (в печи хорошо тянет), evin bacası pis çəkir дымоход дома плохо тянет
  18) приносить с собой какой-то запах. Külək otun iyini buralara çəkir ветер тянет сюда запах сена
  19) оттягивать вниз в силу тяжести, большого веса. İslanmış paltarı onu çayın dibinə çəkirdi промокшая на нём одежда тянула его ко дну реки
  20) вызывать ощущение тяжести, тесноты, давления. Köynək ona dar idi və yeriyərkən çiyinləri çəkirdi рубашка была ему узка и тянула при ходьбе плечи
  2. тащить:
  1) перемещать, передвигать с усилием, не отрывая от поверхности чего-л. Yerlə çəkmək тащить по земле, çamadanı çarpayının altından çəkmək тащить чемодан из-под стола, ayağından tutub çəkmək тащить кого-л. за ноги
  2) разг. снимать, прилагая усилия (плотно прилегающую одежду, обувь). Çəkmələrini ayağından çəkmək тащить сапоги с ног
  3) тянуть за собой, вести силой тяги, вести за собой силой. O biri otağa çəkmək kimi тащить в другую комнату кого
  4) заставлять или убеждать кого-л. идти куда-л., вести с собой куда-л. Evə çəkmək kimi тащить в дом кого
  5) извлекать откуда-л., поднимать на поверхность (что-л. тяжелое). Su ilə dolu vedrəni quyudan çəkmək тащить из колодца ведро с водой
  6) вынимать, вытаскивать что-л. глубоко засевшее, дёргать, выдёргивать, выдернуть. Taxtadan mıxları çəkmək тащить (вытаскивать, выдергивать) гвозди из доски, dişi çəkmək тащить (выдёргивать, дёргать) зуб, tikanı çəkmək тащить (вытаскивать) занозу (колючку)
  3. вытягивать:
  1) только несов. таща, извлекать что-л. откуда-л., вытаскивать. Qayığı sahilə çəkmək вытягивать лодку на берег
  2) перемещать что-л., двигая с усилием (обычно при подъёме на гору). Öküzlər arabanı yoxuşa çəkirdilər волы (быки) вытягивали арбу на подъем
  3) перен. разг. вынуждать говорить, выведывать, узнавать у кого-л. что-л. (о каком-л. событии, истории и т.п.), вытянуть. Söz çəkmək kimdən вытянуть слово из кого
  4) перен. получать у кого-л., с трудом добиваясь; вытянуть, вымогать. Bir az pul çəkmək kimdən вытянуть (вымогать) немного денег у кого
  5) разг. заставлять кого-л. уйти откуда-л. или пойти, отправиться куда-л., поволочь. Meşəyə çəkmək вытянуть (поволочь) в лес кого
  6) высасыванием, тягой удалять откуда-л. Ağacdan şirə çəkmək вытягивать сок из дерева
  7) простореч. обычно сов. в. стегнуть, хлестнуть чем-л. длинным. Atlara qamçı çəkmək вытянуть лошадей кнутом, belinə çubuq çəkmək хлестнуть по спине прутиком
  4. притягивать, притянуть:
  1) таща, приблизить, придвинуть куда-л. Qayığı sahilə çəkmək притянуть лодку к берегу
  2) приблизить к себе. Özünə tərəf çəkmək притянуть к себе
  3) приблизить силой притяжения. Metalı çəkmək притягивать металл (о магните)
  4) привлечь к ответственности. Məhkəməyə çəkmək привлечь к суду
  5. вытаскивать (таща, извлекать откуда-л., что-л. застрявшее, вонзившееся, укрепленное). Divardan mıxları çəkmək вытаскивать гвозди из стены, çəpərədən çubuq çəkmək вытаскивать палку (прут) из плетня
  6. вынимать, вынуть:
  1) вытащить что-л. вставленное; выхватить (стремительно извлечь) с целью нападения, угрозы, угрожать каким-л. оружием. Tapança çəkmək kimə угрожать пистолетом кому
  2) вытащить при разыгрывании, жеребьёвке, на экзамене и т.п. Püşk çəkmək вынуть жребий, bilet çəkmək вынуть билет
  7. дёргать:
  1) тянуть рывками. Kəndirin ucundan tutub çəkmək дёргать за конец верёвки
  2) чем делать резкое движение какой-л. частью тела. Çiyinlərini çəkmək дёргать плечами, burnunu çəkmək дёргать носом
  8. задёргивать, задернуть (дёрнуть, чтобы закрыть). Pərdəni çəkmək задёрнуть занавеску
  9. притворять, притворить; прикрывать, прикрыть (затворить неплотно, не до конца). Qapını çəkmək притворить дверь
  10. выдвигать, выдвинуть:
  1) двигая, переместить что-л. на открытое место, вперёд. Masanı otağın ortasına çəkmək выдвинуть стол на середину комнаты, irəliyə çəkmək выдвинуть вперёд
  2) вытаскивать, извлекать изнутри наружу что-л. Şkafın siyirməsini (gözünü) çəkmək выдвинуть ящик шкафа
  3) отличив, выделить из других для более ответственной работы, деятельности. Rəis vəzifəsinə (irəli) çəkmək выдвинуть на должность начальника кого
  11. придвигать, придвинуть (двигая, приблизить). Boşqabı qabağına çəkmək придвинуть тарелку с себе, masanı pəncərəyə tərəf çəkmək придвинуть стол к окну
  12. подтягивать, подтянуть:
  1) натянуть или затянуть потуже. Qurşağını (kəmərini) çəkmək подтянуть пояс, tapqırı çəkmək подтянуть подпругу
  2) таща, волоча, приблизить к кому-л., чему-л.; подтащить. Qayığı sahilə çəkmək подтянуть (подтащить) лодку к берегу
  3) затащить, затянуть подо что-л. Çardağın altına çəkmək nəyi подтянуть под навес что
  4) тех. завинтить потуже; подвинтить. Qaykaları çəkmək (bərkitmək) подтянуть гайки
  5) натянув, поднять кверху, выше. Şalvarı yuxarı çəkmək подтянуть брюки
  6) сосредоточивая, приблизить, подвести куда-л. какие-л. силы. Qoşunları cəbhə xəttinə yaxın çəkmək подтянуть войска к линии фронта
  13. натягивать, натянуть:
  1) вытягивая, сделать тугим или туго закрепить. Sazın simlərini (tellərini) çəkmək натянуть струны на сазе
  2) надеть с усилием, надвинуть, накрыть чем-л., потянув. Çəkməni ayağına çəkmək натянуть сапог на ногу, yorğanı üstünə çəkmək натянуть на себя одеяло
  3) растягивая или вытягивая, прикрепить концами. Çərçivəyə kətan çəkmək натянуть холст на рамку
  14. обтягивать, обтянуть, обивать, обить (покрыть сплошь чем-л.). Divanın üstünə parça çəkmək обтянуть диван материей, qapılara meşin çəkmək обить двери кожей
  15. отводить, отвести:
  1) ведя, направить в сторону. Kənara çəkmək отвести в сторону
  2) сводить, свести. Gözünü kitabdan çəkməmək не отводить глаз от книги, gözünü çəkməmək kimdən не сводить глаз с кого
  16. вводить, ввести (заставить кого-л. войти куда-л.). Atları tövləyə çəkmək (salmaq) ввести лошадей в конюшню
  17. убирать, убрать (снять, удалить – обычно о руке, ноге). Əlini çəkmək убрать руку, ayaqlarını çək убери ноги
  18. отнимать, отнять (отвести в сторону, отделить от чего-л.). Qələmi kağızdan çəkmək отнять перо от бумаги
  19. влепить. Sillə çəkmək влепить (дать) пощечину
  20. прокладывать, проложить (устроить, провести – дорогу, путь и т.п.). Dəmir yolu çəkmək проложить железную дорогу (железнодорожные пути), neft kəməri çəkmək проложить нефтепровод
  21. проводить, провести:
  1) сделать скользящее движение чем-л., двинуть что-л. по скользящей поверхности. Əlini saçına çəkmək провести рукой по волосам
  2) прочертить, обозначить. Düz xətt çəkmək провести прямую линию (прямую), mərz çəkmək провести межу
  3) проложить, протянуть в определённом направлении. Kanal çəkmək провести канал, telefon çəkmək провести телефон, su çəkmək провести воду, qaz çəkmək провести газ
  22. возводить, возвести (сооружать, соорудить – о фундаменте, стене и т.п.)
  23. обносить, обнести, обводить, обвести:
  1) оградить чем-л. вокруг. Ətrafına hasar çəkmək nəyin обвести забором что, bağın ətrafına çəpər çəkmək обнести (обвести) сад изгородью (оградой)
  2) что чем очертить, окаймить чертой что-л. Nəlbəkinin qıraqlarına (kənarlarına) qızıl haşiyə çəkmək обвести блюдце золотым ободком
  24. чертить, начертить:
  1) провести чем-л. острым, тонким черту, линию, оставляя след, борозду, чертить линию. Kvadrat çəkmək чертить квадрат, çevrə çəkmək чертить окружность, pərgarla çəkmək чертить циркулем
  2) сделать, изготовить чертеж. Sxemini çəkmək nəyin чертить схему чего, eskizini çəkmək чертить эскиз чего, vatman kağızında çəkmək чертить на ватмане
  25. рисовать, нарисовать (изобразить на плоскости карандашом, красками и т.п.). Portret çəkmək рисовать портрет, пейзаж (mənzərə) çəkmək рисовать пейзаж, yağlı boya ilə çəkmək рисовать масляной краской, naturadan çəkmək рисовать с натуры
  26. снимать, снять:
  1) изготовить (сделать копию оргинала), обмерив что-л. Yerin planını çəkmək снимать план местности
  2) запечатлеть на фотопленке; фотографировать, сфотографировать. Şəklimizi çəkin снимите (сфотографируйте) нас
  3) изготовить киноизображение. Film çəkmək снять фильм
  27. мазать, намазать (покрыть слоем жидкого или жирного); наносить, нанести. Çörəyin üstünə yağ çəkmək мазать хлеб маслом, dodaqlarına boya çəkmək мазать губы краской, səthinə lak çəkmək nəyin наносить лак на поверхность чего
  28. оклеивать, оклеить (покрыть ч ем-л. оклеивая). Divarlara kağız çəkmək оклеивать стены обоями
  29. впитывать, впитать (вобрать в себя жидкость; поглощать, поглотить). Nəmi özünə çəkmək впитывать влагу, pambıq qanı çəkdi вата впитала кровь
  30. вдыхать, вдохнуть (вобрать дыханием). Təmiz havanı ciyərlərinə çəkmək вдохнуть чистый (свежий) воздух в лёгкие
  31. курить:
  1) быть курильщиком. Sən çoxdan çəkirsən? ты давно куришь?
  2) втягивать в себя дым какого-л. вещества (обычно табака). Papiros çəkmək курить париросу, qəlyan çəkmək курить кальян (трубку)
  3) добывать перегонкой, гнать, выгонять, выгнать. Qatran çəkmək курить (гнать) смолу (дёготь), spirt çəkmək гнать спирт
  32. размалывать, размолоть (в крупу). Buğdadan yarma çəkmək размалывать пшеницу в крупу
  33. класть, положить (о пище). Plovu qablara çəkmək класть плов в тарелки
  34. распиливать, распилить на доски, рейки и т.п. (кругляк, балку, столб, бревно и т.п.). Şalbandan taxta çəkmək распиливать бревно на доски; geri çəkmək отодвигать, отодвинуть:
  1) двигая, переместить на небольшое расстояние. Stolu geri çəkmək отодвинуть стул, cəftəni geri çəkmək отодвинуть засов
  2) перен. перенести на более позднее время. Vaxtını geri çəkmək nəyin отодвинуть срок чего; dara çəkmək вешать, повесить (подвергнуть смертной казни на виселице), çarmıxa çəkmək распинать, распять (пригвоздить руки и ноги к кресту)
  35. в сочет. с некот. отвлеч. сущ.: adını çəkmək kimin называть, назвать, упоминать, упомянуть. Dostunun adını çəkmək упомянуть (назвать) имя друга; aclıq çəkmək голодать, испытывать голод; qəm çəkmək (dərd çəkmək) горевать, испытывать, переживать горе; fikir çəkmək страдать (сочувствуя, болезненно переживать чьё-л. горе, неудачу). Xəstə anasının fikrini çəkmək страдать (переживать) за больную мать; əzab (əziyyət, cəfa) çəkmək мучиться, страдать:
  1) испытывать страдание. Ağrıdan əziyyət çəkmək страдать от боли
  2) иметь какую-л. болезнь. Baş ağrılarından əziyyət çəkmək страдать головными болями, zərər (ziyan) çəkmək страдать (подвергаться чему-л. неприятному, терпеть ущерб, урон от чего-л.), пострадать. Əkinlər alaq otlarından zərər çəkir посевы страдают от сорняков; zəhmət çəkmək трудиться, потрудиться:
  1) прилагать усилия, чтобы создать, сделать что-л. Zəhmət çəkibsiniz, bu da sizin haqqınız вы потрудились, а это плата за ваш труд
  2) затруднять себя чём-л. Nahaq zəhmət çəkirsən напрасно трудишься; xərc çəkmək истратить, израсходовать определённую, какуюто сумму денег. Nə qədər xərc çəkibsən nəyə сколько денег истратил на что; baş çəkmək навещать, навестить. Xəstəyə baş çəkmək навещать больного; imtahana (sınağa) çəkmək подвергнуть экзамену, испытанию, испытать; keşiyini çəkmək kimin, nəyin охранять, нести (осуществлять) охрану кого, чего; qarovulunu çəkmək караулить. Bağın qarovulunu çəkmək караулить сад; qeyrətini çəkmək kimin, nəyin беречь, защищать честь и достоинство кого, чего; təəssübünü çəkmək см. təəssüb; həsrətini çəkmək kimin, nəyin сильно тосковать, страстно желать видеть кого, что. Vətənin həsrətini çəkmək сильно тосковать по Родине; əl çəkmək отрекаться, отречься:
  1) отказаться от кого-л., чего-л. Öz fikrindən (rəyindən) əl çəkmək отречься от своего мнения, intiqamdan əl çəkmək отречься от мести
  2) отказаться от прав на что-л. Taxttacdan əl çəkmək отречься от престола
  ◊ kəlbətinlə çəkmək (sözü, cavabı) kimdən клещами вытягивать, вытянуть (слово, ответ) из кого (едва добиться какого-л. слова, ответа, признания); artıq söz (cavab) çəkmək mümkün deyil лишнего слова (ответа) не вытянуть из кого, у кого
  2
  глаг. взвешивать, взвесить (определить вес кого-л., чего-л. с помощью весов). Malları çəkmək взвесить товары
  3
  глаг. отбывать, отбыть:
  1. исполнить какую-л. повинность, обязанность и т.п., связанную с пребыванием где-л. Əsgərliyini çəkmək отбыть солдатчину, sürgünlük çəkmək отбыть ссылку, cəzasını çəkmək отбыть наказание
  2. пробыть какой-л. срок где-л., исполняя какую-л. повинность, обязанность. Cəza müddətini çəkmək отбыть срок наказания
  4
  глаг. продолжать, длиться, тянуться. İclas üç saat çəkdi заседание длилось (продолжалось) три часа, çox çəkmədi продолжалось недолго что, uzun çəkdi долго длилось (продолжалось) что
  5
  глаг. быть похожим на кого-л., пойти, уродиться (родиться похожим на кого-л.). Uşaq atasına çəkib ребёнок пошёл (уродился) в отца

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çəkmək

 • 11 diqqət

  сущ. внимание:
  1. сосредоточенность мысли, зрения, слуха на каком-л. объекте. Diqqətini cəlb etmək kimin привлекать, привлечь внимание чьё, diqqət vermək kimə, nəyə обращать, обратить внимание на кого, на что, diqqətini yayındırmaq kimin отвлекать, отвлечь внимание чьё, diqqətini cəmləmək kimdə, nəyə сосредоточить внимание на ком, на чём, diqqət yetirmək kimə, nəyə уделять, уделить внимание кому, чему, diqqətini zəiflətmək ослабить (своё) внимание, diqqətə layiq olmaq быть достойным внимания, заслуживать внимания, lazımi diqqət должное внимание
  2. забота, чуткое отношение к кому-л., чему-л. Qarşılıqlı diqqət взаимное внимание, daimi diqqət постоянное внимание, gündəlik diqqət повседневное внимание, müstəsna diqqət исключительное внимание, diqqətin ifadəsi выражение внимания, diqqətin təzahürü проявление внимания, diqqətə görə təşəkkür благодарность за внимание, diqqət tələb etmək требовать внимания
  3. пед., псих. нервно-психологический процесс, сосредотачивающий умственную деятельность человека в каком-л. направлении. Diqqət mərkəzi центр внимания, diqqət fokusu фокус внимания, diqqətin keçirilməsi переключение внимания, diqqətin davamlılığı устойчивость внимания, diqqətin yayınması отвлечение внимания, diqqətin mərkəzləşməsi концентрирование внимания; diqqət! diqqət! внимание! внимание!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > diqqət

 • 12 itirmək

  глаг.
  1. терять, потерять:
  1) лишиться чего-л. по небрежности. Saatını itirmək потерять свои часы, sənədlərini itirmək потерять документы, yaylığını itirmək потерять платок, huşsuzluğundan itirmək потерять по рассеянности, diqqətsizliyindən itirmək потерять из-за невнимательности
  2) сбиться с чего-л., упустить что-л. Yolu itirmək терять дорогу, izi itirmək терять след, istiqamətini itirmək терять направление
  3) перестать видеть кого- л., не знать местонахождения кого-л.
  4) лишиться кого-л., чего-л. (об умершем, погибшем). Yaxın adamlarını itirmək потерять близких, babasını itirmək потерять деда, müharibədə qolunu itirmək потерять руку на войне
  5) потерпеть убытки, проиграть на чём-л. Böyük məbləğ itirmək потерять большую сумму; behi itirmək потерять задаток, maaşda itirmək терять в зарплате
  6) утратить присущие кому-л. качества, свойства, состояние. Gözəlliyini itirmək потерять красоту, təravətini itirmək потерять свежесть, görmə qabiliyyatini itirmək потерять зрение, eşitmə qabiliyyatini itirmək потерять слух, nüfuzunu itirmək потерять авторитет, hüququnu itirmək потерять право на что-л., vicdanını itirmək потерять совесть, ümidini itirmək потерять надежду, ağlını itirmək потерять разум, yaddaşını itirmək потерять память, çəkisini itirmək потерять вес (в весе); dadını itirmək потерять вкус, səhhətini itirmək потерять здоровье, yerini itirmək потерять место, işini itirmək потерять работу; etibarını itirmək kimin потерять доверие чье, dayağını itirmək потерять опору, əlaqəsini itirmək kimlə, nə ilə потерять связь с кем, с чем, qüvvəsini itirmək потерять силу; mənasını itirmək потерять смысл, əhəmiyyətini itirmək потерять значение, hesabını itirmək nəyin потерять счет кому, чему, kəsərini itirmək потерять остроту, dincliyini itirmək потерять покой
  2. простореч. kimi убирать, убрать кого:
  1) уничтожать, уничтожить, убивать, убить
  2) haradan устранять, устранить, выгонять, выгнать откуда-л. Vəzifədən itirmək kimi убрать (снять) с должности кого
  3. перен. скрывать, скрыть (сделать незаметным, невидимым). Paltar bədənin qüsurunu itirirdi (örtürdü) платье скрывало недостатки фигуры; özünü itirmək теряться, растеряться; yer üzündən itirmək kimi стереть с лица земли кого; duz-çörəyi itirmək забывать, забыть хлеб-соль; vaxtını itirmək терять, потерять время; başını itirmək терять, потерять голову; gözdən itirmək kimi, nəyi терять, потерять из виду кого, что

  Azərbaycanca-rusca lüğət > itirmək

 • 13 sifət

  1
  сущ.
  1. лицо (передняя часть головы человека). Gözəl sifət красивое лицо, dolu sifət полное лицо, qarabuğdayı sifət смуглое лицо, solğun sifət бледное лицо, çopur sifət рябое лицо, tanış sifət знакомое лицо, qadın sifəti женское лицо, uşaq sifəti детское лицо, sifətində təbəssüm улыбка на лице
  2. разг. качество (существенный признак, свойство, отличающие одно лицо от другого). Yaxşı sifətləri ilə fərqlənir отличается хорошими качествами, özünə xas olan sifətlərə malikdir обладает присущими только ему качествами, qonaq sifətilə в качестве гостя
  ◊ sifət göstərmək kimə встретить недружелюбно кого; sifət göstərməmək kimə плохо принимать, принять кого; sifətdən çıxmaq подурнеть, измениться в лице; sifətdən çıxarmaq kimi лишить кого человеческого облика; sifəti tutulmaq стать мрачным, хмурым; sifətini bozartmaq принимать, принять серьезный вид; sifətini turşutmaq делать, сделать кислую мину; sifətindən zəhər tökülür злой как собака; sifətini görmək istəmirəm kimin ненавижу, видеть не хочу кого; sifətini eybəcər hala salmaq: 1. чрезмерно краситься, накраситься; 2. корчить рожу; sifətin tökülsün! ах ты, бесстыжая морда твоя!
  2
  сущ. лингв. имя прилагательное (часть речи, обозначающая признак предмета и изменяющаяся по родам, падежам и числам). Mürəkkəb sifət сложное прилагательное, keyfiyyət bildirən sifətlər качественные прилагательные, nisbi sifət относительное прилагательное, sifətin müqayisə dərəcəsi сравнительная степень прилагательного

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sifət

 • 14 səhhət

  сущ. здоровье:
  1. состояние организма, при котором нормально действуют все органы. Səhhətini qorumaq беречь здоровье, səhhətini itirmək потерять здоровье, səhhətinə fikir vermək заботиться о здоровье, следить за здоровьем, səhhətini möhkəmlətmək укреплять здоровье
  2. то или иное состояние организма, самочувствие. Səhhətin necədir? Как твоё здоровье? səhhətinə görə по состоянию здоровья, səhhətini soruşmaq спросить о здоровье, səhhətindən şikayətlənmək жаловаться на своё здоровье

  Azərbaycanca-rusca lüğət > səhhət

 • 15 tin

  1
  I
  сущ.
  1. угол:
  1) место, где сходятся две внешние стороны предмета. Şkafın tini угол шкафа, stolun tini угол стола
  2) место пересечения двух улиц. Tinə dönmək завернуть за угол, küçənin tinində на углу улицы
  2. эмбр. ость. Alın tini лобная ость, kürək tini ость лопатки
  II
  прил.
  1. угловой. Tin çıxıntısı угловой выступ
  2. остистый. эмбр. Tin siniri остистый нерв, tin dəliyi остистое отверстие
  ◊ o tində-bu tində на каждом углу, везде, всюду
  2
  сущ. угар (удушливый, ядовитый газ, образующийся при сгорании угля при недостаточном притоке воздуха), угарный газ

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tin

 • 16 yaxşılaşdırmaq

  глаг. nəyi улучшать, улучшить:
  1. делать, сделать лучше, выше по качеству, свойствам, приводить, привести в лучшее состояние. Məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq улучшать качество продукции, mal-qaranın cinsini yaxşılaşdırmaq улучшать породу скота, vəziyyətini yaxşılaşdırmaq kimin, nəyin улучшать положение кого, чего, əhvalını yaxşılaşdırmaq kimin улучшить настроение чьё, xidməti yaxşılaşdırmaq kimə, nəyə улучшать обслуживание кого, чего, əməyin təşkilini yaxşılaşdırmaq улучшать организацию труда, fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq nəyin улучшать деятельность чего
  2. делать, сделать более благоприятным, более удовлетворительным. Zəhmətkeşlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq улучшать материальное положение трудящихся
  3. добиваться, добиться более высоких показателей. Keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq улучшать качественные показатели

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaxşılaşdırmaq

 • 17 canlandırmaq

  глаг.
  1. оживлять, оживить:
  1) возвращать, возвратить к жизни, воскрешать, воскресить. Ölünü canlandırmaq (cana gətirmək) оживить покойника, orqanizmi canlandırmaq оживить организм
  2) восстанавливать, восстановить физические и душевные силы; освежевать, освежить. Dağ havası xəstəni canlandırdı горный воздух оживил больного, istirahət canlandırır отдых оживляет, освежает
  3) восстанавливать, восстановить в памяти что-л. забытое, исчезнувшее. Obrazını xəyalında canlandırmaq kimin оживить в памяти образ чей
  4) выводить, вывести из состояния вялости, апатии. Məclisi söhbətlə canlandırmaq оживить беседой компанию
  5) делать, сделать более подвижным, выразительным, ярким (лицо, глаза). Sevinc hissi sifətini canlandırdı чувство радости оживило лицо чье
  6) наполнять, наполнить жизнью, движением. Səxraları canlandırmaq оживить пустыни
  7) делать, сделать более интенсивным, активизировать. Fəaliyyətini canlandırmaq nəyin оживить деятельность чего, ticarəti canlandırmaq оживить торговлю
  2. возрождать, возродить разрушенное. İqtisadiyyatı canlandırmaq (dirçəltmək) возродить экономику, sənayeni canlandırmaq (dirçəltmək) возродить промышленность
  3. воссоздавать, воссоздать:
  1) восстанавливать, восстановить в памяти, в воображении. Keçmişin mənzərələrini canlandırmaq воссоздать картины прошлого; fikrində surətini canlandırmaq kimin в мыслях воссоздать образ чей
  2) творчески воспроизводить, воспроизвести, изображать, изобразить. Yaradıcılıqla canlandırmaq творчески воссоздать; gözləri önündə (xəyalən) canlandırmaq мысленно представить

  Azərbaycanca-rusca lüğət > canlandırmaq

 • 18 dərk

  сочет.:
  1. dərk etmək:
  1) познавать, познать (приобрести знание, получить истинное представление о ком-, чём-л.). Mahiyyətini dərk etmək nəyin познать суть чего, təbiəti dərk etmək познать природу, dünyanı dərk etmək познать мир
  2) понимать, понять; сознавать, сознать; осознавать, осознать, осмысливать, осмыслить. Nöqsanlarını dərk etmək осознать свои недостатки, məsuliyyətini dərk etmək сознавать свою ответственность, haqqını dərk etmək осознать (понять) свои права, sözün mənasını dərk etmək понять смысл слова, səbəbini dərk etmək nəyin понять причину чего
  3) постигать, постигнуть, постичь. Əhəmiyyətini dərindən dərk etmək nəyin глубоко постигнуть значение чего
  2. dərk edilmək, dərk olunmaq:
  1) познаваться, быть познанным
  2) пониматься, быть понятым; осознаваться, быть осознанным, осмысливаться, быть осмысленным

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dərk

 • 19 həsrət

  сущ.
  1. тоска, уныние, тоскливость. Vətən həsrəti тоска по родине, oğul həsrəti тоска по сыну, azadlıq həsrəti тоска по свободе (жажда свободы). Həsrət qəlbimi sıxır тоска сжимает сердце, həsrət üzür kimi тоска мучит кого
  2. желание, жажда, охота. Görüş həsrəti жажда встречи, arzuya çatmaq həsrəti жажда достичь желаемого
  3. вожделение (сильное чувственное влечение к кому-л., страстное желание)
  4. разлука:
  1) расставание. Həsrət ağrısı боль разлуки, uzun həsrətdən sonra после долгой разлуки
  2) житьё вдали от кого-л. близкого. Həsrətə dözmək переносить разлуку, həsrət qalmaq быть лишенным кого-л., чего-л.; не иметь желаемого; sevinc üzünə həsrət qalmaq быть лишенным радости, şirin yuxuya həsrət qalmaq лишиться крепкого сна; həsrət qoymaq kimi nəyə лишить кого возможности делать что. Teatra həsrət qoymaq kimi лишить возможности посетить театр кого; həsrətini çəkmək kimin, nəyin
  1. тосковать, горевать по кому-, чемулибо. Qardaşının həsrətini çəkmək тосковать по брату
  2. испытывать непреодолимую потребность в чём-л.; həsrətində olmaq kimin, nəyin см. həsrətini çəkmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > həsrət

 • 20 müddət

  сущ.
  1. срок (промежуток времени, определённый, назначенный для чего-л.). Təhsil müddəti срок учёбы, iş müddəti срок работы, qulluq müddəti срок службы, təmir müddəti срок ремонта, qısa müddətdə в короткий срок, sınaq müddəti испытательный срок, cəza müddəti срок наказания, müsabiqənin müddəti срок конкурса, müddətini qısaltmaq nəyin сократить срок чего, müddətini uzatmaq продлевать, продлить срок, müddətini təyin etmək назначить срок, юрид. zəmanət müddəti гарантийный срок, kasasiya müddəti кассационный срок
  2. время (мера длительности происходящего). Oxuduğu müddətdə за время учёбы, bərpa müddəti время восстановления, dövretmə müddəti время обращения, istismar müddəti время эксплуатации, saxlama müddəti время хранения
  3. продолжительность (время, срок, в течение которого происходит что-л.). Uçuş müddəti продолжительность полёта, dərsin müddəti продолжительность урока, məzuniyyətin müddəti продолжительность отпуска, oyun müddəti продолжительность игры, təsir müddəti продолжительность воздействия, görüş müddəti продолжительность встречи
  4. юрид. давность (определённый срок, в течение которого могут быть заявлены какие-л. требования). İddia müddəti исковая давность, müddətinə görə qüvvəsini itirmək потерять силу за давностью (за истечением срока давности), cinayət təqibi müddəti давность уголовного преследования; az müddətə за короткое время, на короткое время, son müddət окончательный срок, müddətindən çox больше (дольше) срока, müddətindən az меньше срока, müddət ərzində в течение срока, müəyyən müddət определённый срок, bir müddət sonra через некоторое время, uzun müddət долгое время; bu müddət ərzində за это время, xeyli müddət долгое время, bir müddət некоторое время

  Azərbaycanca-rusca lüğət > müddət

См. также в других словарях:

 • Tini Kainrath — (* 6. Juni 1968 in Wien; eigentlich Christine Kainrath) ist eine österreichische Musikerin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie unter anderem als Mitglied der Hallucination Company, der sie 1988 bis 1995 angehörte. Als Filmschauspielerin war sie …   Deutsch Wikipedia

 • Tini Beg — Tini Beg, also known as Tinibeg, was the khan of the Golden Horde from 1341 1342. He succeeded from his father Ozbeg, and was then followed by his brother Janibeg.Muslim sources calimed that he was the most favored son of Ozbeg.While fighting… …   Wikipedia

 • tini — pec·tini·bran·chia; pec·tini·bran·chi·a·ta; pec·tini·form; pec·tini·bran·chi·ate; …   English syllables

 • Tini Rössler — Ernestine Schumann Heink (* 15. Juni 1861 in Lieben, heute Stadt Prag; † 17. November 1936 in Hollywood, USA); geborene Rössler) war eine österreichische Altistin, die vor allem als Opernsängerin bekannt wurde. Leben Die Tochter eines… …   Deutsch Wikipedia

 • Tini Veltman — Martinus Justinus Godefriedus Veltman (kurz Tini Veltman; * 27. Juni 1931 in Waalwijk) ist ein niederländischer Physiker und Nobelpreisträger. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Leistungen 3 Auszeichnungen und Ehrungen 4 Webli …   Deutsch Wikipedia

 • Tini Wagner — Catharina Tini Wilhelmina Wagner (born December 17, 1919) was a freestyle swimmer from the Netherlands, who represented her native country at the 1936 Summer Olympics in Berlin, Germany. There she won the gold medal in the women s 4x100m… …   Wikipedia

 • Tini — Tina, Tine, Tini, Tinia Kurzform von Namen mit der Endung »tina« oder »tine«. In Deutschland seit Ende des 20. Jahrhunderts sehr populär. Namensträgerin: Tina Turner, US amerikanische Sängerin …   Deutsch namen

 • tini — (Şamaxı) nüfuzlu, sözükeçən. – Oa heç kəs batammaz, çox tini adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • Tini Ishaque — Christine Ishaque Christine Ishaque (* 3. März 1972 in Gießen als Christine Pohl) ist eine ehemalige deutsche Basketballnationalspielerin. Die dreifache Mutter wohnt in ihrer Heimatstadt Gießen und arbeitet seit dem Schuljahr 2007/08 wieder als… …   Deutsch Wikipedia

 • Tini zabutykh predkiv — Filmdaten Deutscher Titel: Feuerpferde Originaltitel: Тіні забутих предків Produktionsland: Sowjetunion Erscheinungsjahr: 1964 Länge: 95 Minuten Originalsprache: Ukrainisch …   Deutsch Wikipedia

 • Tini — Tinin Mädchen.⇨Teeny.Halbw1955ff …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»