Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

floating debt

 • 1 floating debt

  неконсолідований борг; поточна заборгованість; середньострокові муніципальні облігації ( на строк від одного до п'яти років)

  The English-Ukrainian Dictionary > floating debt

 • 2 floating

  1. n
  1) плавання
  2) буд. вирівнювання кельмою
  3) тех. неміцно закріплена деталь
  4) тех. буферний режим (роботи)
  5) жив. неоднорідність забарвлення
  6) спорт. зонний захист
  2. adj
  1) плавучий; плаваючий

  floating island — плавучий острів; амер. десерт із збитими вершками

  2) рухомий, незакріплений; вільний
  3) мінливий, несталий; текучий, біжучий

  floating batteryел. буферна батарея

  floating kidneyмед. блукаюча нирка

  floating lightмор. світний плавучий знак

  floating lineмор. вантажна ватерлінія

  * * *
  I n
  2) бyд. згладжування соколком, кельнею
  3) жив. неоднорідність забарвлення, рябизна
  4) eк. флоутинг, вільне плавання ( курсу), змінний курс
  5) тex. "плаваюча" конструкція; жорстко не закріплена деталь
  6) тex. буферний режим ( роботи)
  7) cпopт. зонний захист
  II a
  1) плавучий; плаваючий

  floating wood — сплавний ліс, сплавна деревина

  2) рухливий, незакріплений, вільний

  floating axleaвт. розвантажена вісь

  floating batteryeл. буферна батарея

  3) мінливий, плинний

  floating debtкoм. короткостроковий борг; поточна заборгованість

  4) мeд. блукаючий
  5) eк. плаваючий ( про курс валют)
  6) aмep.; cл. п'яний; очманілий від наркотиків; безмежно щасливий ( floating on air)
  7) eл. включений паралельно основному джерелу живлення

  English-Ukrainian dictionary > floating

 • 3 debt

  n фін., бухг. борг; заборгованість; зобов'язання; позика; a борговий; заборгований; позиковий; позичений
  сума грошей або послуг, які окрема особа, підприємство або уряд винні іншій стороні, тобто правове зобов'язання перед кимось; ♦ виділяють: борги окремої особи у формі застави (mortgage), банківської позички тощо; борги підприємства у формі кредиторської заборгованості (accounts payable), боргового зобов'язання тощо; борги уряду у формі довгострокових облігацій (long-term bonds), короткострокових цінних паперів (short-term securities) тощо
  ═════════■═════════
  accruing debt борг, що наростає; accumulated debt нагромаджений борг; active debt несплачений борг • невиплачений борг; bad debt; bank debt заборгованість за банківською позикою; blocked debt заморожений борг; bonded debt облігаційна позика • консолідований борг; book debt борг згідно з бухгалтерськими книгами; business debt діловий борг • комерційний борг; commercial debt торговельна заборгованість; company debt борг підприємства; consolidated debt консолідований борг; contract debt борг за контрактом; convertible debt оборотна облігація; current debt поточний борг; deferred debt відстрочений борг; doubtful debt; dubious debt сумнівний борг; due debt борг, який підлягає сплаті; external debt зовнішній борг; floating debt короткострокова заборгованість • сконсолідований борг; foreign debt закордонний борг • зовнішній борг; frozen debt заморожений борг; funded debt консолідований борг; government debt державний борг; hypothecary debt іпотечна заборгованість; interest-bearing debt відсотковий борг; internal debt внутрішня заборгованість; irrecoverable debt безповоротний борг • безнадійний борг; joint debt сукупний борг; liquid debt ліквідна заборгованість; liquidated debt ліквідований борг; long-term debt довгостроковий борг; money debt грошовий борг; mortgage debt іпотечна заборгованість • заставний борг; national debt державний борг; net debt чиста заборгованість; net bonded debt чистий облігаційний борг; nonrecoverable debt безповоротний борг; ordinary debt звичайний борг; outstanding debt несплачений борг; paid debt сплачений борг; public debt державний борг; recoverable debt борг, який може бути стягнений; residual debt залишок боргу; secured debt забезпечений борг; short-term debt короткостроковий борг; state debt державний борг; total debt загальна заборгованість • загальна сума боргу; uncollectible debts безнадійні борги; undischarged debt несплачений борг; unfunded debt короткострокова заборгованість • неконсолідований борг; unified debt консолідований борг; unpaid debt несплачений борг; unrecoverable debt безповоротний борг; unsecured debt неза-безпечена заборгованість
  ═════════□═════════
  acknowledgement of debt визнання боргу; debt alleviation часткове сплачення боргу; debt and borrowing позика і кредит; debt burden тягар заборгованості; debt capital; debt certificate борговий сертифікат • боргове свідоцтво; debt collecting стягнення боргу; debt commitment боргове зобов'язання; debt conversion переведення боргу; debt crisis криза заборгованості; debt discount знижка із заборгованості; debt due борг до сплати; debt finance; debt financing сплачення боргу шляхом випуску позики; debt funding консолідування боргу • переведення короткострокової заборгованості в довгострокову; debt instalment сплачення боргу частинами; debt liability боргове зобов'язання; debt management керування боргом • управління боргом; debt payable борг, який підлягає сплаті; debt portion боргова частина; debt receivable борг, який можна повернути; debt recovery proceeding судова справа про стягнення боргу; debt recycling продовження боргу • рецир-кулювання боргу; debt repudiation відмова від сплати боргу; debt rescheduling перегляд строків кредитів; debt restructuring перегляд строків кредитів; debt-ridden обтяжений боргами; debt security цінний папір — боргова гарантія; debt service обслуговування боргу; debt servicing обслуговування боргу; debt servicing capacity спроможність до обслуговування боргу; debt servicing obligations зобов'язання з обслуговування боргу; debt to banks заборгованість банкам; debt to the government заборгованість урядові; debt warrant боргова розписка; to acknowledge a debt визнавати/визнати борг; to be in debt мати борг; to be out of debt звільнятися/звільнитися від боргів • виходити/вийти з боргів; to call a debt вимагати сплати боргу; to cancel debt анульовувати/анулювати борг; to clear a debt сплачувати/сплатити борг; to collect a debt одержувати/одержати гроші на рахунок боргу; to contract debts брати/взяти в борг; to cover a debt покривати/покрити борг; to discharge a debt сплачувати/сплатити борг; to get into debt потрапити/потрапляти в борги; to get out of debt звільнитися/звільнятися від боргу; to have debts мати борги; to incur debts брати/взяти в борг • входити/ввійти в борги; to liquidate a debt ліквідувати заборгованість; to meet a debt покривати/покрити борг • сплачувати/сплатити борг; to pay a debt покривати/покрити борг • сплачувати/сплатити борг; to pay back a debt сплачувати/сплатити борг; to pay off a debt сплачувати/сплатити борг • повертати/повернути борг; to recover a debt стягувати/стягнути борг; to repay a debt сплачувати/сплатити борг; to run into debt потрапити/потрапляти в борги; to settle a debt сплачувати/сплатити борг; to write off a debt списувати/списати борг; without debts вільний від боргів • без боргів
  debt — ім. довг, прикм. довговий (діас, діал.)
  ═════════◇═════════
  борг < нім. Borg — позичка < bergen — берегти; давати пощаду, давати строк для виплати; закріплюється в ужитку в XVI ст. спочатку лише у виразах: «на борг» «в борг (на віру)», а пізніше поширилося і дістало значення, яке охоплює ст. у. термін довг (ЕС-СУМ 1: 168; ЕСУМ 1: 229); довг < ст. сл. длъгъ, долгъ — обов'язок; зобов'язання перед кимось; пізніше — борг; засвідчується в писемних пам'ятках з 1489 р.: «А два(д)цать копъ грошє(и) в кажъди(и) годъ має(т)єсь собє брати за до(л)гъ што єсъмо ємоу виньни»; ст. у. термін довг сьогодні вживається тільки в розмовній мові (ЕС-СУМ 1: 168, 344; ССМ 1: 301, 314)
  ▹▹ bad debt
  * * *
  борг; заборгованість; позиковий капітал; кредит; позика; кредитування

  The English-Ukrainian Dictionary > debt

 • 4 floating

  I n
  2) бyд. згладжування соколком, кельнею
  3) жив. неоднорідність забарвлення, рябизна
  4) eк. флоутинг, вільне плавання ( курсу), змінний курс
  5) тex. "плаваюча" конструкція; жорстко не закріплена деталь
  6) тex. буферний режим ( роботи)
  7) cпopт. зонний захист
  II a
  1) плавучий; плаваючий

  floating wood — сплавний ліс, сплавна деревина

  2) рухливий, незакріплений, вільний

  floating axleaвт. розвантажена вісь

  floating batteryeл. буферна батарея

  3) мінливий, плинний

  floating debtкoм. короткостроковий борг; поточна заборгованість

  4) мeд. блукаючий
  5) eк. плаваючий ( про курс валют)
  6) aмep.; cл. п'яний; очманілий від наркотиків; безмежно щасливий ( floating on air)
  7) eл. включений паралельно основному джерелу живлення

  English-Ukrainian dictionary > floating

 • 5 floating

  ['fləutɪŋ]
  adj
  1) пла́вальний; плаву́чий

  floating cargo — морськи́й ванта́ж

  floating light — плаву́чий мая́к; світлови́й буй

  floating piston — пла́ваючий, ві́льний по́ршень

  2) мінли́вий, неста́лий

  floating capital — оборо́тний капіта́л

  floating debt — пото́чний борг

  floating kidney мед. — блука́льна ни́рка

  English-Ukrainian transcription dictionary > floating

 • 6 mortgage

  (mort; mortg)
  фін., юр. n заставна; застава; іпотека; a заставлений; заставний; іпотечний угода щодо забезпечення виконання боргових зобов'язань, відповідно до якої рухоме або нерухоме майно позичальника умовно передається кредитору (creditor) до часу сплачення боргу (debt); ♦ у випадку невиконання узгоджених умов кредитор може повернути собі борг за рахунок вартості заставленого майна
  ═════════■═════════
  adjustable-rate mortgage (ARM) іпотека з плаваючою ставкою; aggregate mortgage сукупна заставна; amortization mortgage заставна, яка сплачується регулярними внесками; amortized mortgage заставна, сплачена регулярними внесками; assets mortgage заставна на майно; balloon mortgage застава, за якою кредит сплачується один раз повною сумою • застава, за якої остання виплата погашення кредиту значно більша за попередні; blanket mortgage сукупна заставна; bulk mortgage заставна всього інвентаря; chattel mortgage заставна на рухоме майно • заставна на особисте майно; closed mortgage закрита заставна; consolidated mortgage сукупна заставна; corporate mortgage застава майна компанії; conventional mortgage іпотека зі встановленою ставкою відсотка; defaulted mortgage не сплачена вчасно заставна; equitable mortgage заставна на умовах права справедливості; Fannie Mae амер. (Federal National Mortgage Association FNMA) Федеральна національна іпотечна асоціація; first mortgage перша іпотека; fixed payment mortgage заставна із встановленим відсотком • заставна з незмінним відсотком; fixed-rate mortgage (FRM) іпотека зі встановленою ставкою відсотка • іпотека з незмінною ставкою відсотка; flexible mortgage заставна зі змінною сумою погашення; flexible-payment mortgage заставна зі змінною сумою погашення; flexible rate mortgage іпотека з плаваючою ставкою; floating mortgage сукупна заставна; Freddie Мас (амер.) (Federal Home Loan Mortgage Corporation FHLMC) Федеральна корпорація житлового іпотечного кредиту; general mortgage сукупна заставна; government-backed mortgage заставна, яка гарантована урядом; graduated-payment mortgage заставна зі зростаючою сумою сплат в рахунок погашення; junior mortgage «молодша» іпотека (яка має менше прав); leasehold mortgage заставна орендованої власності; limited mortgage заставна, обмежена визначеною сумою • обмежена заставна; maximum mortgage заставна на максимальну суму • заставна на масимально дозволену суму; open mortgage відкрита заставна; open-end mortgage відкрита заставна; overlying mortgage друга або третя заставна на нерухомість; package mortgage пакетна заставна; paid-off mortgage сплачена заставна; portable mortgage переносна заставна; prior mortgage попередня заставна; purchase-money mortgage іпотека, видана покупцем замість готівки при купівлі власності; real estate mortgage заставна на нерухомість; registered mortgage іменна заставна; reverse mortgage заставна зі зворотним ануїтетом; reverse-annuity mortgage заставна зі зворотним ануїтетом; reverse-equity mortgage заставна зі зворотним ануїтетом; rollover mortgage заставна з періодично відновлюваною сумою кредиту; running account mortgage заставна з невизначеною верхньою межею; second mortgage друга заставна; senior mortgage перша заставна • старша заставна; statutory mortgage заставна, захищена законом; subsequent mortgage наступна заставна; tacit mortgage заставна, захищена законом; underlying mortgage заставна, яка надає пріоритет у випадку поділу заставленого майна; unlimited mortgage заставна, не обмежена визначеною сумою; unrecorded mortgage незареєстрована заставна; unregistered mortgage незареєстрована заставна; variable rate mortgage заставна зі змінною ставкою відсотка; zero mortgage іпотека з нульовим купоном
  ═════════□═════════
  by mortgage з допомогою застави; mortgage advance позика під заставу; mortgage agreement заставна • іпотечна угода; mortgage arrears борги застави; mortgage-backed securities заставні цінні папери; mortgage bank іпотечний банк; mortgage banker іпотечний банкір; mortgage borrowing іпотечна позика; mortgage by demise застава нерухомості з передачею в оренду; mortgage certificate іпотечне свідоцтво • сертифікат застави; mortgage claim вимога за іпотекою; mortgage credit іпотечний кредит • кредит під нерухомість; mortgage Credit Act закон про іпотечний кредит; mortgage credit activity операції з іпотечним кредитом; mortgage credit association асоціація, яка займається іпотечним кредитом; mortgage credit bond облігація іпотечного кредиту; mortgage credit business операції іпотечного кредиту; mortgage credit fund фонд іпотечного кредиту; mortgage credit lending іпотечне кредитування; mortgage credit limitation обмеження іпотечного кредиту; mortgage credit loan позика під іпотечний кредит; mortgage debenture боргове зобов'язання, забезпечене заставною на нерухомість; mortgage debt іпотечна заборгованість; mortgage debtor боржник по заставі; mortgage deed заставний сертифікат • іпотечне свідоцтво; mortgage deed market ринок заставних сертифікатів; mortgage deed portfolio портфель заставних сертифікатів; mortgage deed registered to заставний сертифікат, зареєстрований на ім'я; mortgage delinquency несплата іпотечної позики в строк; mortgage document заставний документ; mortgage expenses іпотечні витрати; mortgage financing іпотечне фінансування; mortgage guarantee insurance гарантоване страхування іпотечної заборгованості; mortgage indexation індексування заставних • індексування іпотеки; mortgage instalment черговий іпотечний внесок; mortgage insurance страхування іпотечної заборгованості; mortgage interest відсоток по заставній; mortgage interest allowance знижка з відсотка по заставній; mortgage interest deduction відрахування з відсотка по заставній • знижка з відсотка по заставній; mortgage lending іпотечне кредитування; mortgage limitation іпотечне обмеження; mortgage loan іпотечний кредит • застава під нерухоме майно; mortgage on chattels застава на рухоме майно • застава на особисту власність; mortgage on corporate property заставна на майно корпорації; mortgage personal property застава на особисту власність; mortgage on real estate заставна під нерухоме майно; mortgage payable іпотека, яка підлягає сплаченню; mortgage plus advance застава і аванс; mortgage protection assurance страхування сплати іпотечної заборгованості; mortgage protection policy поліс страхування сплати іпотечної заборгованості; mortgage rate відсоткова ставка по заставній; mortgages receivable виплати за іпотеку; mortgage repayments виплати застави; mortgage term строк заставної; to apply for a mortgage подавати/подати заяву на заставу; to borrow on mortgage одержувати/ одержати позику під заставу майна; to call in a mortgage вимагати сплачення заставної; to cancel a mortgage анульовувати/анулювати заставну; to clear a mortgage оплачувати/оплатити заставну; to close a mortgage сплачувати/сплатити заставну; to discharge a mortgage анульовувати/анулювати заставну; to foreclose a mortgage позбавляти/позбавити права викупу заставленого майна; to hold a mortgage бути кредитором заставної; to lend on mortgage давати/дати позику під заставу; to pay off a mortgage сплачувати/сплатити заставу; to raise a mortgage одержувати/одержати позику під заставу; to redeem a mortgage викуповувати/викупити заставну; to repay a mortgage сплачувати/сплатити заставу; to register a mortgage реєструвати/зареєструвати заставну; to take out a mortgage брати/взяти позику
  mortgage — ім. гіпотека, прикм. гіпотечний (діал., діас); mortgage ‡ encumbrance (385)
  ═════════◇═════════
  у ділових пам'ятках XIV-XV ст. з'являються слова на означення назви різних заставних операцій: застава — напр., 1449 р.: «Я, Степанъ Кунацковичъ, вызнаю... симъ моимъ листомъ... которое имене отчина и дедина моя, на имя Кольнятичи, было въ заставѣ пана Василя Семашковича въ чотырнадцати копахъ грошей» (ССМ 1: 386); зарука — застава, заставлені речі: напр., 1478 р.: «мы... отправили єсмо пани Василєвоую, заложили гран и зароуки сто роублєв грошєй, абы за рєкоу Зєльвоу нє пєрєходила» (ССМ 1: 386; ІУМ: 236).
  * * *
  1.
  застава нерухомого майна; застава нерухомості; іпотечна застава; застава; заставна; іпотечний кредит; іпотека (з переходом права власності до заставоутримувача, але із збереженням володіння за заставником)
  2. v.
  обтяжувати заставою ( якесь майно); віддавати під заставу (нерухомість і т. ін.)

  The English-Ukrainian Dictionary > mortgage

 • 7 fund(s)

  n фін., бухг. 1. фонд; резерв; запас; 2. pl фонди; кошти; ресурси; капітал; гроші; a фондовий; резервний; запасний
  1. гроші та ін. активи (assets¹), які нагромаджуються і використовуються з певною метою; 2. гроші, якими можна користуватися
  ═════════■═════════
  accumulated fund(s) нагромаджений фонд; administration fund(s) адміністративний фонд; agency fund(s) поручительський фонд; amortization fund(s) амортизаційний фонд; annuity fund(s) фонд ануїтету • фонд для виплати щорічної ренти; authorized fund(s) статутний фонд; available fund(s)s грошові кошти • готові кошти; balanced fund(s)s інвестиційні фонди відкритого типу; bank fund(s)s банківські кошти; basic fund(s) базовий фонд; bonus fund(s) преміальний фонд; borrowed fund(s)s позичені кошти; budgetary fund(s)s бюджетні кошти; capital fund(s) фонд основного капіталу • основний фонд; capital projects fund(s) кошти на програму капіталовкладення; claims settlement fund(s) резерв для виплати страхового відшкодування; closed-end fund(s)s інвестиційні фонди закритого типу; common trust fund(s) спільний довірчий фонд; company fund(s) підприємницький фонд; compensation fund(s) компенсаційний фонд; consolidated fund(s) консолідований фонд; consumption fund(s) фонд споживання; contingency fund(s) кошти на непередбачені витрати; contingent fund(s) резерв для непередбачених витрат; contributed fund(s)s внесені кошти; corporate liquid fund(s) ліквідні кошти корпорації; credit fund(s)s кредитні кошти; debt fund(s)s позикові кошти; debt service fund(s) фонд забезпечення позики • фонд для виплати боргів; deposit fund(s)s кошти на депозитних рахунках; depreciation fund(s) амортизаційний фонд; development fund(s) фонд розвитку; dividend reserve fund(s) резервний фонд для виплати дивідендів; educational endowment fund(s) благодійний фонд на освіту; education fund(s)s кошти на освіту; emergency fund(s) резервний фонд; employee benefit trust fund(s) довірчий фонд, призначений для виплат працівникам підприємства; endowment fund(s) добродійний фонд • благодійний фонд; enterprise fund(s) фонд підприємств; equalization fund(s) фонд валютного регулювання • фонд вирівнювання; equity fund(s)s власні кошти; expense fund(s) початковий резервний фонд для покриття поточних витрат; extra-budgetary fund(s)s позабюджетні кошти; floating fund(s)s оборотні кошти; foreign fund(s)s закордонний капітал; frozen fund(s)s заморожені кошти; general fund(s) загальний фонд • головний фонд; government fund(s)s урядові фонди; health insurance fund(s) фонд медичного страхування; illiquid fund(s)s неліквідні кошти; imprest fund(s) фонд поточних витрат • фонд підзвітних сум; indemnification fund(s) компенсаційний фонд; insufficient fund(s)s відсутність відповідної суми на рахунку • недостатнє покриття • нестаток коштів на рахунку; insurance fund(s) страховий фонд; International Monetary Fund (IMF) Міжнародний валютний фонд (МВФ); investment fund(s) інвестиційний фонд; life fund(s) фонд довічної ренти; liquid fund(s)s ліквідні кошти; liquidity fund(s) фонд ліквідності; long-term fund(s)s довгостроковий капітал; mixed fund(s) змішаний фонд; monetary fund(s) валютний фонд; money market fund(s) фонд грошового ринку; mutual fund(s) взаємний фонд; offshore fund(s) інвестиційний фонд, зареєстрований за кордоном; old-age pension fund(s) пенсійний фонд; open-end fund(s)s інвестиційні фонди відкритого типу; outside fund(s)s залучені кошти • залучений капітал; pay-roll fund(s) фонд заробітної плати; pension fund(s) пенсійний фонд; personal fund(s)s власні гроші; petty cash fund(s) фонд дрібних сум; policy reserve fund(s) резерв страхових внесків; political fund(s) політичний фонд; private fund(s)s приватний капітал; proprietary fund(s) підприємницький фонд; public fund(s)s державні кошти; redemption fund(s) фонд погашення; registered fund(s) статутний фонд; relief fund(s) фонд допомоги; reserve fund(s)s резервний фонд • резервний капітал; revolving fund(s) відновлюваний фонд; shareholders' fund(s) акційний капітал • власницький капітал • акціонерний капітал; short-term fund(s)s короткостроковий капітал; sinking fund(s) фонд сплати • фонд погашення • викупний фонд; slush fund(s) фонд захисного покриття; social security fund(s) фонд соціального забезпечення; stabilization fund(s) фонд валютного регулювання; state fund(s)s державні кошти; sufficient fund(s)s достатнє покриття; superannuation fund(s) пенсійний фонд; trust fund(s) довірчий фонд; unpaid liability fund(s)s фонд для неспла-чених зобов'язань; wages fund(s) фонд заробітної плати; workers compensation fund(s) фонд допомоги на непрацездатність
  ═════════□═════════
  accumulation of fund(s)s нагромадження коштів; allocation of fund(s)s призначення фондів • розміщення капіталу; application of fund(s)s розподіл коштів; appropriation of fund(s)s виділення коштів • асигнування • розміщення коштів; benefits from a fund(s) надходження з фонду; disposition of fund(s)s розподіл коштів; external sources of fund(s)s зовнішні джерела фондів; flow of fund(s)s рух фондів • напрямок фондів • потік фондів; in fund(s)s з грошима; lack of fund(s)s брак коштів; misappropriation of fund(s)s розтрата грошей • незаконне привласнення грошей; short of fund(s)s брак грошей • брак коштів; sources of fund(s)s джерела коштів; to allocate fund(s)s розміщувати/розмістити кошти • призначати/призначити кошти; to apply fund(s)s використовувати/використати кошти • витрачати/витратити кошти; to appropriate fund(s)s виділяти/виділити кошти • асигнувати; to attract fund(s)s притягувати/притягнути кошти; to borrow fund(s)s позичати/позичити гроші; to channel fund(s)s спрямовувати/спрямувати кошти; to deposit fund(s)s вносити/внести гроші в банк; to earmark fund(s)s призначати/призначити кошти; to establish a fund(s) створювати/створити фонд; to freeze fund(s)s заморожувати/заморозити кошти; to grant fund(s)s давати/дати кошти; to invest fund(s)s інвестувати фонди • вкладати/вкласти капітал; to invest in a fund(s) інвестувати гроші у фонд; to make fund(s)s available давати/дати гроші до розпорядження; to manage a fund(s) завідувати фондом; to obtain fund(s)s здобувати/здобути гроші; to provide fund(s)s давати/дати гроші; to raise fund(s)s притягати/притягнути фінансові ресурси; to redistribute fund(s)s перерозподіляти/перерозподілити кошти; to release fund(s)s вивільняти/вивільнити кошти; to set up a fund(s) створювати/створити фонд; to transfer fund(s)s передавати/передати кошти • переказувати/переказати гроші; to withdraw fund(s)s вилучати/вилучити капітал • вибирати/вибрати гроші; uses of fund(s)s розподіл коштів • вжиток фондів
  ═════════◇═════════
  фонд < фр. fond — грошові суми, капітал; внесок, пожертвування < лат. fundus — основа; засвідчуються в писемних пам'ятках XVI ст. іншомовні термінологічні форми: фундушъ і похідні фундушный, фундушовый у значенні «який стосується фонду, пожертвувань» (ІУМ: 463-464); резерв < фр. réserve — запас < лат. reservo — зберігаю (СІС: 576); ресурси < фр. resources — матеріальні засоби < лат. resurgo — піднімаюсь, виникаю знову (СІС: 586; ЕС-СУМ 4:166)

  The English-Ukrainian Dictionary > fund(s)

 • 8 bond

  n бірж. облігація; a облігаційний
  довгострокове боргове зобов'язання з фіксованою відсотковою ставкою, сума якої виплачується через рівні проміжки часу, поки облігація належить кредитору (creditor); ♦ облігація є видом цінних паперів (securities), що видаються підприємством, державною установою або приватною організацією на підставі встановленої юридичної процедури
  ═════════■═════════
  active bond облігація з фіксованою відсотковою ставкою; adjustment bonds облігації, які випускаються для зміни структури основного капіталу • реорганізовані облігації; annuity bond рентна облігація; arbitrage bond арбітражна облігація; assumed bond облігація, яка випускається однією компанією і гарантується іншою; baby bond дрібна облігація • облігація з низьким номіналом; bearer bond облігація на пред'явника • облігація на подавця; benchmark government bonds базові урядові облігації; blanket bond бланкова облігація; book-entry bonds балансові облігації; callable bond облігація з правом дострокової сплати; called bond облігація, яка пред'явлена до сплати; collateral bond облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами; collateral mortgage bond облігація, яка забезпечена заставою • облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами під заставу нерухомості; collateral trust bond облігація, яка забезпечена цінними паперами інших компаній; consolidated bond консолідований цінний папір; consolidated mortgage bonds облігації, які забезпечені сукупною заставою; continued bond облігація, яка не сплачена у визначений термін і продовжена на наступний період; convertible bond оборотна облігація • конвертована облігація; corporate bonds облігації компаній; coupon bond облігація на пред'явника; currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; cushion bonds облігації з високою купонною ставкою і помірною премією під час продажу; debenture bond облігація, яка не має спеціального забезпечення • сертифікат митниці для зворотного одержання імпортного мита; defaulted bond облігація, яка не сплачена в строк; deferred bond облігація з відстроченим платежем; definitive bond постійна облігація корпорації; detachable bond облігація з відривним сертифікатом; discount bond дисконтна облігація • облігація, при якій відсоток оплачується по закінченні терміну разом зі сплатою основного боргу; divisional bond облігація, яка забезпечена заставною на частину майна компанії; dual currency bonds дво-валютні облігації; equipment bond облігація, яка забезпечена рухомим майном; escrow bond облігація, яку зберігає довірена особа; exchequer bond облігація державної скарбниці; extended bond облігація, яка не сплачена у визначені строки і продовжена на наступний період; external bond закордонна облігація; farm loan bonds облігації, які випускаються федеральними земельними банками під заставу земельних ділянок; first lien bond облігація, яка забезпечена пріоритетною заставною; first mortgage bond облігація, яка забезпечена першою заставною; flat-income bond облігація, ціна якої включає визначену суму несплачених відсотків; floating rate bond облігація із гнучкою ставкою; foreign bond закордонна облігація; foreign currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; full-coupon bond облігація з повним купоном; general mortgage bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною • облігація, забезпечена заставною на всю власність корпорації; gold bond облігація, сплачувана золотом; government bonds державні облігації • урядові облігації • державні цінні папери; guaranteed bonds гарантовані облігації; high yield bond облігація з високим доходом; income bonds облігації, за якими відсотки сплачуються лише за наявності прибутків компанії • прибуткові облігації; indexed bond індексована облігація; indorsed bond облігація, випущена однією компанією і гарантована іншою; industrial bond облігація промислової компанії; industrial development bond (IDB) облігація промислової компанії, забезпечена доходом; industrial revenue bond облігація промислової компанії, забезпечена доходом; instalment bond рентна облігація; interchangeable bond облігація з правом заміни на зобов'язання іншого типу; interest bearing bond облігація, виручка від продажу якої використовується для виплати відсотків за іншими облігаціями; interim bond тимчасова облігація; investment grade bonds облігації інвестиційного класу; irredemable bond облігація без права дострокової сплати; joint(-and-several) bond облігація, гарантована двома або більшим числом поручителів; junior(-lien) bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; junk bonds облігація з високим ступенем ризику; lien bonds облігації із заставою нерухомості; long-dated bond державна облігація терміном понад 15 років; long-term bond державна облігація терміном понад 15 років; lottery bond лотерейна облігація; matured bond облігація до сплати; medium-dated bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; medium-term bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; mortgage bonds облігації, забезпечені заставою нерухомості; mortgage revenue bond прибуткові облігації, забезпечені заставною під нерухомість; municipal bonds муніципальні облігації; naked bond незабезпечена облігація; noncallable bond облігація без права дострокової сплати; optional bond облігація з правом дострокової сплати; outstanding bond випущена облігація • несплачена облігація; overlying bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; participating bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; passive bond безвідсоткова облігація; perpetual bond облігація без кінцевого терміну сплати • рентна облігація; plain bond облігація без спеціального забезпечення; preference bond облігація з першочерговою виплатою відсотків і першочерговою сплатою; premium bond преміальна облігація; prior lien bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; privilege bond облігація з правом конверсії; profit sharing bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; public bond облігація, випущена урядом або іншим органом державної влади; purchasing power bonds облігації, що зберігають свою купівельну спроможність (в умовах інфляції); qualified redevelopment bonds пільгові облігації для поновлення економіки; redeemable bond облігація з правом дострокової сплати; refunding bond облігація, випущена для рефінансування • облігація, випущена для сплати попередніх облігацій; registered bonds зареєстровані облігації • іменні облігації; reorganization bonds облігації, випущені для зміни структури позичкового капіталу; revenue bonds прибуткові облігації, забезпечені доходами від об'єкта; savings bond ощадна облігація; second mortgage bond облігація, забезпечена другою заставною; secured bonds забезпечені облігації • заставні облігації; senior bond облігація з переважним правом вимоги; serial bonds облігації, випущені серіями із різними термінами сплати; short bond короткострокова облігація; short-dated bond державна облігація терміном до 5 років; short-term bond державна облігація терміном до 5 років; sinking-fund bonds облігації, що передбачають утворення викупного фонду • облігації з викупним фондом; special assessment bond муніципальна облігація спеціального призначення; split-coupon bond неіменна облігація з купоном із двох частин; stamped bond облігація зі штампом; state bond урядова облігація • облігація, випущена урядом штату; straight bond звичайна облігація; straw bond знецінене боргове зобов'язання; stripped bond облігація, з якої вилучені купони; T-bonds облігації державної скарбниці; tax-exempt bond облігація, дохід якої не оподатковується; term bonds строкові облігації; treasury bonds облігації державної скарбниці; underlying bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; unified bond консолідований цінний папір; unredeemed bonds невикуплені облігації; unsecured bonds незабезпечені облігації • беззаставні облігації; voting bonds облігації з правом голосу; zero-coupon bonds облігації з нульовим купоном
  ═════════□═════════
  bond auction аукціон з продажу облігацій; bond certificate сертифікат облігації; bond coupon купон облігації; bond debt борг за облігацією; bond dividend облігаційний дивіденд; bond drawn for early redemption облігація з фіксованою ставкою для швидкої виплати; bond from bulk issue облігація масового випуску; bond holder власник облігацій; bond interest облігаційний відсоток; bond issue випуск облігацій; bond issued at par облігація за номіналом; bond issuing institution установа-емітент облігацій; bond market ринок облігацій • ринок цінних паперів з фіксованим відсотковим прибутком; bond of restricted negotiability облігація обмеженого обігу; bond price курс облігацій; bond price index курсовий індекс облігацій; bond purchase купівля облігацій; bond quotation курс облігацій; bond redeemed at a premium облігація, сплачена вище від номіналу; bond redemption сплачення облігації; bond register журнал реєстрації операцій з облігаціями; bond series серія облігації; bond sold on tap облігація відкритої серії; bond s redeemable by installments облігації з правом дострокового сплачення часткової виплати; bond subscription підписка на облігації; bond yield прибуток від облігацій • відсоток з облігацій; to call bonds оголошувати/оголосити сплачення облігацій; to draw bonds for redemption сплачувати/сплатити облігації; to issue bonds випускати/випустити облігації; to pay off bonds сплачувати/сплатити облігації; to pay off bonds at maturity сплачувати/сплатити облігації у визначений термін; to redeem bonds сплачувати/сплатити облігації; to register bonds реєструвати облігації; to secure bonds забезпечувати/забезпечити облігації
  bond ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  облігація < лат. obligatio — зобов'язання
  * * *
  облігація; борговой інструмент; гарантійний фонд; боргове зобов'язання; митне зобов'язання; застава

  The English-Ukrainian Dictionary > bond

 • 9 liabilities

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liabilities відповідальність перевізника; contingent liabilities умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liabilities зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liabilities відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liabilities відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liabilities зобов'язання за депозитом; direct liabilities безумовне зобов'язання; double liabilities подвійне зобов'язання; employer's liabilities відповідальність працедавця; estimated liabilities підраховане зобов'язання; estimated tax liabilities розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilitiesies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liabilities фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilitiesies довгострокові зобов'язання; floating liabilitiesies короткострокові зобов'язання; foreign liabilitiesies закордонні зобов'язання; full liabilities повна відповідальність; government liabilities відповідальність держави; gross liabilitiesies загальна сума пасиву; income tax liabilities загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liabilities умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liabilities особиста відповідальність; insurance liabilities страхова відповідальність; internal liabilitiesies внутрішні зобов'язання; joint liabilities спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liabilities сукупне і роздільне зобов'язання; legal liabilities юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilitiesies зобов'язання ліцензіата; licensor's liabilities відповідальність ліцензіата; limited liabilities обмежена відповідальність; liquid liabilitiesies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liabilities максимальна відповідальність; minimum liabilities мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liabilities сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liabilities позадоговірна відповідальність; non-current liabilitiesies довгострокові зобов'язання; nondeposit liabilities недепозитне зобов'язання; nostro liabilitiesies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilitiesies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liabilities позабалансове зобов'язання; outstanding liabilitiesies невиконані зобов'язання; payroll liabilitiesies заборгованість із заробітної плати; personal liabilities особиста відповідальність; primary liabilities первинне зобов'язання; prime liabilities основна відповідальність; product liabilities відповідальність за якість випущеної продукції; public liabilities відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liabilities непрямі зобов'язання; secured liabilities забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilitiesies короткострокові зобов'язання; stated liabilities заявлені зобов'язання; tax liabilitiesies заборгованість за податковим платежем; total liabilitiesies загальна сума зобов'язань; trade liabilitiesies кредиторська заборгованість; unlimited liabilities необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liabilities account рахунок пасиву; liabilities category категорія зобов'язання; liabilities certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liabilities clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liabilities commitment боргове зобов'язання; liabilities exemption звільнення від відповідальності; liabilities for compensation відповідальність за компенсацію; liabilities for damages відповідальність за збитки; liabilities for debts боргова відповідальність; liabilities for loss відповідальність за збиток; liabilities for negligence відповідальність за недбалість; liabilitiesies for settlements обов'язок за розрахунком; liabilities indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liabilities infringement порушення відповідальності; liabilities insurance страхування громадянської відповідальності; liabilities in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liabilities item стаття пасиву; liabilities limit обмеження відповідальності; liabilities method методика дебіторського боргу; liabilities of an acceptor відповідальність акцептанта; liabilities of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilitiesies of a bank зобов'язання банку; liabilities of a carrier відповідальність перевізника; liabilities of a drawer відповідальність трасанта; liabilities of a producer відповідальність виробника; liabilities on a bill відповідальність за векселем; liabilities to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilitiesies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liabilities to duty обов'язок платити мито; liabilitiesies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilitiesies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies under a contract зобов'язання за договором; to accept liabilities брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilitiesies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liabilities заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilitiesies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liabilities знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liabilities доводити/довести відповідальність; to exclude liabilities виключати/виключити відповідальність; to exempt liabilities звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liabilities продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilitiesies влазити/влізти в борги; to limit liabilities обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilitiesies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liabilities відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)
  * * *
  зобов'язання; відповідальність; пасиви; залучені кошти

  The English-Ukrainian Dictionary > liabilities

 • 10 capital

  n капітал; фонди; a капітальний; основний
  1. ком. власність будь-якої особи або організації у вигляді нагромадженого багатства, серед якого — гроші, майно (property¹), матеріальні цінності тощо; 2. фін. гроші, які вкладаються в підприємство (enterprise¹) і використовуються підприємством для ведення справи; 3. бухг. власницька частка в капіталі підприємства (entity) та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів; 4. юр. випуск акцій (shares²), з яких підприємство утворює фонди; 5. вірою, загальна сума номінальної вартості (par value¹) акцій (share), яка придбана акціонерами (shareholder) за підпискою (subscription); 6. ек. створені людьми засоби виробництва, що використовуються для виробництва інших товарів (goods) і надання послуг (service¹)
  ═════════■═════════
  accumulated capital нагромаджений капітал; active capital активний капітал; additional paid-in capital додатковий оплачений капітал; advanced capital авансований капітал; aggregate capital сукупний капітал; applied capital використовуваний капітал; authorized capital; available capital наявний капітал • ліквідний капітал; bank capital банківський капітал; bond capital капітал, одержаний від розміщення облігаційної позики; borrowed capital позиковий капітал; business capital капітал підприємства; called-up capital затребуваний капітал; circulating capital оборотний капітал; commercial capital торговельний капітал; contributed capital оплачений акціонерний капітал; creditor capital капітал, одержаний від облігаційної позики; current capital оборотний капітал; dead capital мертвий капітал; debenture capital позиковий капітал; debt capital; declared capital заявлений капітал; depreciated capital амортизований капітал; disposable capital вільний капітал; employed capital використовуваний капітал; equity capital власний капітал • капітал у формі акцій; expended capital витрачений капітал; fictitious capital фіктивний капітал; financial capital фінансовий капітал; fixed capital основний капітал • постійний капітал • основні засоби • основні виробничі фонди; floating capital оборотний капітал; fluid capital оборотний капітал; foreign capital іноземний капітал; frozen capital заморожений капітал; gross working capital валовий оборотний капітал • гуртовий оборотний капітал; human capital людський капітал; intangible capital нематеріальний капітал; interest-bearing capital капітал, який приносить відсотки; invested capital інвестований капітал; investment capital інвестиційний капітал; issued capital випущений акціонерний капітал; legal capital статутний капітал; liquid capital ліквідний капітал; loan capital позиковий капітал; locked-in capital заморожений капітал; long-term capital довгостроковий капітал; monetary capital грошовий капітал; net working capital чистий оборотний капітал; nominal capital номінальний капітал • дозволений до випуску акціонерний капітал; opening capital початковий капітал; operating capital операційний капітал • оборотний капітал; ordinary capital звичайний капітал; original capital первісний капітал; outside capital позиковий капітал; paid-in capital оплачений капітал; paid-up capital; permanent capital постійний капітал; physical capital капітал у формі матеріальних активів; private capital приватний капітал; production capital виробничий капітал; proprietary capital власний капітал; registered capital зареєстрований капітал; reserve capital резервний капітал; risk capital ризиковий капітал; share capital; short-term capital короткостроковий капітал; speculative capital спекулятивний капітал; stated capital заявлений капітал; stock capital акціонерний капітал; subscribed capital підписний капітал • акціонерний капітал, випущений за підпискою; sunk capital амортизований основний капітал; surplus capital надлишковий капітал; temporary working capital змінний оборотний капітал; tied up capital блокований капітал; trading capital торговельний капітал; uncalled capital незатребуваний капітал; unemployed capital невикористовуваний капітал; unpaid capital неоплачена частина акціонерного капіталу; variable capital змінний капітал; venture capital капітал, вкладений з ризиком • спекулятивний капітал • венчурний капітал; vested capital інвестований капітал; working capital оборотний капітал
  ═════════□═════════
  contributed capital in excess of par додатковий оплачений капітал; human capital investment інвестиції в людський капітал; human capital production function виробнича функція людського капіталу; marginal capital cost гранична вартість капіталу • граничні витрати на використання капіталу; to allocate capital розміщувати/розмістити капітал; to attract capital притягувати/притягнути капітал; to borrow capital позичати/позичити капітал; to contribute capital вкладати/вкласти капітал; to convert into capital перетворювати/перетворити в капітал; to expend capital витрачати/витратити капітал; to increase the capital збільшувати/збільшити капітал; to invest capital вкладати/вкласти капітал; to keep capital intact зберігати/зберегти величину капіталу незмінною; to lend capital позичати/позичити капітал; to mobilize capital перетворювати/перетворити капітал в ліквідну форму; to procure capital добувати/добути капітал; to provide capital давати/дати капітал; to raise capital мобілізувати капітал • добувати/добути капітал; to recover capital повертати/повернути капітал; to regroup capital перерозподіляти/перерозподілити капітал; to sink capital вкладати/вкласти капітал; to spend capital витрачати/витратити капітал; to tie up capital закріплювати/закріпити капітал; to withdraw capital вилучати/вилучити капітал; working capital from operations оборотний капітал від ведення операцій
  capital¹:: corpus; capital³:: owners' equity:: ownership interest:: owners' interest
  ═════════◇═════════
  капітал < нім. Kapital < фр. capital — капітал < fond capital — основний фонд < лат. capitālis — головний (ЕСУМ 2: 372)

  The English-Ukrainian Dictionary > capital

 • 11 liability

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liability відповідальність перевізника; contingent liability умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liability зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liability відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liability відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liability зобов'язання за депозитом; direct liability безумовне зобов'язання; double liability подвійне зобов'язання; employer's liability відповідальність працедавця; estimated liability підраховане зобов'язання; estimated tax liability розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilityies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liability фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilityies довгострокові зобов'язання; floating liabilityies короткострокові зобов'язання; foreign liabilityies закордонні зобов'язання; full liability повна відповідальність; government liability відповідальність держави; gross liabilityies загальна сума пасиву; income tax liability загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liability умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liability особиста відповідальність; insurance liability страхова відповідальність; internal liabilityies внутрішні зобов'язання; joint liability спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liability сукупне і роздільне зобов'язання; legal liability юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilityies зобов'язання ліцензіата; licensor's liability відповідальність ліцензіата; limited liability обмежена відповідальність; liquid liabilityies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liability максимальна відповідальність; minimum liability мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liability сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liability позадоговірна відповідальність; non-current liabilityies довгострокові зобов'язання; nondeposit liability недепозитне зобов'язання; nostro liabilityies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilityies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liability позабалансове зобов'язання; outstanding liabilityies невиконані зобов'язання; payroll liabilityies заборгованість із заробітної плати; personal liability особиста відповідальність; primary liability первинне зобов'язання; prime liability основна відповідальність; product liability відповідальність за якість випущеної продукції; public liability відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liability непрямі зобов'язання; secured liability забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilityies короткострокові зобов'язання; stated liability заявлені зобов'язання; tax liabilityies заборгованість за податковим платежем; total liabilityies загальна сума зобов'язань; trade liabilityies кредиторська заборгованість; unlimited liability необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liability account рахунок пасиву; liability category категорія зобов'язання; liability certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liability clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liability commitment боргове зобов'язання; liability exemption звільнення від відповідальності; liability for compensation відповідальність за компенсацію; liability for damages відповідальність за збитки; liability for debts боргова відповідальність; liability for loss відповідальність за збиток; liability for negligence відповідальність за недбалість; liabilityies for settlements обов'язок за розрахунком; liability indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liability infringement порушення відповідальності; liability insurance страхування громадянської відповідальності; liability in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liability item стаття пасиву; liability limit обмеження відповідальності; liability method методика дебіторського боргу; liability of an acceptor відповідальність акцептанта; liability of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilityies of a bank зобов'язання банку; liability of a carrier відповідальність перевізника; liability of a drawer відповідальність трасанта; liability of a producer відповідальність виробника; liability on a bill відповідальність за векселем; liability to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilityies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liability to duty обов'язок платити мито; liabilityies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilityies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilityies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilityies under a contract зобов'язання за договором; to accept liability брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilityies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liability заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilityies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liability знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liability доводити/довести відповідальність; to exclude liability виключати/виключити відповідальність; to exempt liability звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liability продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilityies влазити/влізти в борги; to limit liability обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilityies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liability відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)

  The English-Ukrainian Dictionary > liability

См. также в других словарях:

 • floating debt — Miscellaneous public debt, like exchequer and treasury bills, as opposed to funded debt, that which has been converted into perpetual annuities like consols in Britain • • • Main Entry: ↑debt floating debt noun (economics) (an) unfunded debt or… …   Useful english dictionary

 • floating debt — n. Short term debt held by a business or government. The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc. Amy Hackney Blackwell. 2008 …   Law dictionary

 • floating debt — short term debt that is renewed and refinanced constantly to fund capital needs of a firm or institution. Bloomberg Financial Dictionary * * * floating debt floating debt ➔ debt * * *    Debt with a floating interest rate as opposed to fixed. * * …   Financial and business terms

 • floating debt — debt (consisting of notes, drafts, etc.) which is payable within a short time …   English contemporary dictionary

 • floating debt — 1) The part of the national debt that consists primarily of short term Treasury bills Compare funded debt See also funding operations 2) Short term borrowing (i. e. for less than one year). 3) Debt with a floating rate of interest …   Big dictionary of business and management

 • floating debt — noun a debt which is repayable in the short term. Compare with funded debt …   English new terms dictionary

 • floating debt — Liabilities (exclusive of bonds) payable on demand or at an early date; e.g. accounts payable; bank loans Short term or current debt, not represented by securities …   Black's law dictionary

 • floating debt — Liabilities (exclusive of bonds) payable on demand or at an early date; e.g. accounts payable; bank loans Short term or current debt, not represented by securities …   Black's law dictionary

 • floating debt — Same as floating indebtedness …   Ballentine's law dictionary

 • debt — n [Old French dette, ultimately from Latin debita, plural of debitum debt, from neuter of debitus, past participle of debere to owe] 1: something owed: as a: a specific sum of money or a performance due another esp. by agreement (as a loan… …   Law dictionary

 • Floating — Float ing, a. 1. Buoyed upon or in a fluid; a, the floating timbers of a wreck; floating motes in the air. [1913 Webster] 2. Free or lose from the usual attachment; as, the floating ribs in man and some other animals. [1913 Webster] 3. Not… …   The Collaborative International Dictionary of English

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»