Перевод: с испанского на болгарский

el+extinto+pedro+bustamante

 • 1 Pedro

  n p m: Pedro Botero разг. дяволът; bien (se) està San Pedro en Roma proverb и тук си ми е добре (добре си е Свети Петър в Рим); como Pedro por su casa прен., разг. свободно, естествено, без притеснения (когато някой е без покана или няма право да бъде някъде); viejo es (ya es duro) Pedro para cabrero proverb старо дърво ашлама не хваща ( стар кон се на ход не учи).

  Diccionario español-búlgaro > Pedro

 • 2 extinto,

  a 1. adj 1) изгаснал (за вулкан); 2) Амер. умрял, покоен; 2. m, f покойник.

  Diccionario español-búlgaro > extinto,

 • 3 caldera

  f 1) голям котел; 2): caldera de jabón сапунджийница; caldera de vapor парен котел; calderas de Pero (Pedro) Botero прен., разг. ад, казаните за грешниците в ада.

  Diccionario español-búlgaro > caldera

 • 4 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 5 nave

  f 1) плавателен съд, кораб; nave de guerra военен кораб; 2) арх. кораб, средната част на църква; nave de San Pedro прен. Католическа църква; 3) свод между колони (на храм, дворец); 4) хале, помещение (към завод, склад); nave espacial космически кораб; quemar las naves прен. взимам крайно решение.

  Diccionario español-búlgaro > nave

 • 6 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 7 patronímico

  m бащино име, превърнато в презиме (Pedro в Pérez, Rodrigo в Rodríguez).

  Diccionario español-búlgaro > patronímico

 • 8 volcán

  m 1) вулкан; 2) прен. избухлив човек; 3) прен. силен пламък, буйно горене; 4) прен. силна страст; 5) Кол. урва, пропаст; 6) Гват., Хонд., П. Рико вж. montón; volcán apagado (extinto) угаснал вулкан.

  Diccionario español-búlgaro > volcán

См. также в других словарях:

 • Historia de El Salvador — Escudo de El Salvador La historia de El Salvador ha pasado por diversos periodos, los cuales han marcado su …   Wikipedia Español

 • Instituto Politécnico Nacional — Entrada a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Acrónimo IPN Alias El Politécnico o El Poli …   Wikipedia Español

 • Maracaibo — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Ciudad de Maracaibo …   Wikipedia Español

 • Huacho — San Bartolomé de Huacho Huacho Bandera …   Wikipedia Español

 • Zacapoaxtla — Municipio de México …   Wikipedia Español

 • Isla de Pascua — Para otros usos de este término, véase Isla de Pascua (desambiguación). No debe confundirse con Expresión errónea: operador tan inesperado. Isla de Pascua Rapa Nui Un ahu (plataforma) con seis moáis, los símbolos emblemáticos de la isla …   Wikipedia Español

 • Tamaulipas — Estado Libre y Soberano de Tamaulipas Estado de México …   Wikipedia Español

 • Club Deportes Temuco — Deportes Temuco Nombre completo Club Deportes Temuco S.A.D.P[1] Apodo(s) Albiverdes, Temuquenses, Pijes, Leones del Ñielol, Los de la Cruz de Malta, El cuadro de la Araucanía, El Histórico, El grande del sur, El indio pije …   Wikipedia Español

 • Historia de la sal — Este camino denominado Alte Salzstraße (vieja ruta de la sal) en el norte de Alemania es un ejemplo de la importancia que tuvo el transporte de este preciado con …   Wikipedia Español

 • Toluca de Lerdo — Este artículo o sección sobre geografía necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 8 de abril de 2010. También puedes ayudar …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»