Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

declared dividend

 • 1 declared dividend

  The English-Ukrainian Dictionary > declared dividend

 • 2 dividend

  (div; Div)
  n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний
  частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується акціонерам (shareholder) у вигляді грошей або додаткових акцій (share²), розподіл яких здійснюється пропорційно до кількості акцій окремих акціонерів; ♦ величина дивіденду визначається на основі розміру чистого прибутку підприємства і кількості випущених ним акцій; важливість дивідендів полягає в тому, що вони є показником спроможності підприємства одержувати дохід (income¹), основою для вирахування вартості акцій і використовуються в підрахунках таких показників, як дивідендний дохід (dividend yield), дивідендне покриття (dividend cover) та ін., які визначають дохідність акцій
  ═════════■═════════
  accumulated dividend нагромаджений дивіденд; annual dividend річний дивіденд; cash dividend грошовий дивіденд; cum dividend; cumulative dividend кумулятивний дивіденд; declared dividend оголошений дивіденд; deferred dividends відстрочені дивіденди; extra dividend додатковий дивіденд; ex dividend; final dividend дивіденд, виплачений в кінці фінансового року; fiscal dividend фінансовий дивіденд; half-yearly dividend піврічний дивіденд; interest bearing dividend дивіденд у формі векселя, який дає відсоток; interim dividend тимчасовий дивіденд • проміжний дивіденд; liability dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; limited dividend обмежений дивіденд; liquidating dividend ліквідаційний дивіденд; midyear dividend піврічний дивіденд; noncumulative dividend некумулятивний дивіденд; noninterest bearing dividend дивіденд у формі векселя, на який не виплачується відсоток; optional dividend дивіденд, який виплачується на бажання акціонера грішми або акціями; ordinary dividend звичайний дивіденд; participating dividend привілейований дивіденд; patronage dividend дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; preference dividend привілейований дивіденд; preferential dividend першочерговий дивіденд; quarterly dividend квартальний дивіденд; regular dividend регулярний дивіденд; scrip dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; special dividend додатковий дивіденд • спеціальний дивіденд; statutory dividend дивіденд, визначений статутом; stock dividend дивіденд, виплачений акціями • дивіденд у формі акцій; taxable dividends обкладені податком дивіденди • оподатковувані дивіденди; unclaimed dividend незатребуваний дивіденд • незапитаний дивіденд; unpaid dividend невиплачений дивіденд; year-end dividend дивіденд, виплачений в кінці року; yearly dividend річний дивіденд
  ═════════□═════════
  dividend announcement оголошення про виплату дивіденду; dividend ceiling максимальний розмір дивіденду; dividend cheque чек на виплату дивіденду; dividend coupon купон на одержання дивіденду; dividend cover; dividend disbursement виплата дивідендів; dividend distribution розподілення прибутку • виплата дивідендів; dividend equalization fund фонд регулювання дивідендів • фонд стабілізації дивідендів; dividend in arrears невиплачений дивіденд • прострочений дивіденд • діал. залеглість дивідендів; dividend in bankruptcy дивіденд, одержаний при банкрутстві; dividend included включаючи дивіденд; dividend income прибуток у формі дивідендів за фінансовим вкладом; dividend in composition дивіденд за компромісною угодою; dividend in specie дивіденд, виплачений готівкою; dividend limitation максимальний розмір дивіденду; dividend mandate доручення про виплату дивіденду; dividend off без дивіденду • без права на дивіденд; dividend on долучаючи дивіденд • долучивши дивіденд; dividend on account попередній дивіденд; dividend on preferred stock дивіденд на привілейовану акцію; dividend on purchases дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; dividend on shares дивіденд на акції; dividend paid in arrears дивіденд, виплачений із затримкою; dividend paid out of capital дивіденд, виплачений з основного капіталу; dividend paid out of income after tax дивіденд, виплачений з прибутку після оподаткування; dividends payable дивіденд до оплати • діал. кредиторська залеглість на дивідендах; dividend-paying який приносить дивіденди; dividend payment дивідендна виплата • дивіденд до оплати; dividend payout; dividend payout ratio; dividend per share; dividend policy дивідендна політика; dividend/price ratio (D/P ratio) відношення дивіденду до ціни акції; dividend rate норма дивідендів; dividends received одержані дивіденди; dividend restraint обмеження дивідендів; dividend-right certificate сертифікат, який підтверджує право на одержання дивідендів; dividend tax податок на дивіденди; dividend warrant свідоцтво на одержання дивіденду; dividend yield; to declare a dividend заявляти/заявити оплату дивідендів; to offer a dividend пропонувати/запропонувати дивіденд; to pass a dividend не виплачувати/не виплатити дивіденд • пропускати/пропустити чергову оплату дивіденду; to pay a dividend виплачувати/виплатити дивіденд; to receive a dividend одержувати/одержати дивіденд
  ═════════◇═════════
  дивіденд < лат. dividendum — те, що підлягає розподілу; пор. англ. dividend, фр. dividende, нім. Dividende (ЕСУМ 2: 66)
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend

 • 3 dividend cover

  фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду
  фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings per share) до величини дивіденду на акцію (dividend per share); має таку формулу підрахунку:
  dividend cover = earnings per share ÷ dividend per share
  ♦ за цим показником визначається, якою мірою чистий прибуток (net profit) підприємства покриває виплачений чи заявлений дивіденд (declared dividend); якщо прибуток на акцію оцінюється у 2 грн, а дивіденд на акцію дорівнює 1 грн, то прибуток 2 рази покриває дивіденд
  ═════════■═════════
  average dividend cover середнє дивідендне покриття; high dividend cover високе дивідендне покриття; low dividend cover низьке дивідендне покриття; net dividend cover чисте дивідендне покриття
  ═════════□═════════
  a drop in the dividend cover зниження дивідендного покриття; a fall in the dividend cover зниження дивідендного покриття; an increase in the dividend cover приріст дивідендного покриття; a jump in the dividend cover підвищення дивідендного покриття; a rise in the dividend cover збільшення дивідендного покриття
  dividend cover:: dividend cover ratio:: equity dividend payout:: times covered; dividend cover: dividend payout
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend cover

 • 4 ex dividend

  (ex div; xd; x.d.)
  бірж., фін. без дивіденду; без права на дивіденд
  вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату оголошеного дивіденду (declared dividend); ♦ право на наступну виплату закріплюється за продавцем тих акцій
  ═════════□═════════
  ex dividend date дата, коли втрачається право на дивіденд
  ex dividend:: dividend off; ex dividend: cum dividend
  пор. ex rights

  The English-Ukrainian Dictionary > ex dividend

 • 5 cum dividend

  (cum div; c/d)
  бірж., фін. з урахуванням дивіденду; з правом на дивіденд; включаючи дивіденд
  вислів про акцію (share²), яка продається з правом на оголошений дивіденд (declared dividend)
  cum dividend: ex dividend
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > cum dividend

 • 6 ex all

  бірж. без прав і привілеїв; без привілеїв
  вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату заявлених дивідендів (declared dividend), заявленого випуску безплатних акцій (bonus issue) тощо; ♦ право на наступну оплату залишається за продавцем таких акцій

  The English-Ukrainian Dictionary > ex all

 • 7 ex date

  бірж., фін. з дати
  дата, коли оголошений дивіденд (declared dividend) буде виплачений; ♦ цю дату встановлюють директори (director¹) підприємства, як правило, за п'ять робочих днів до дати реєстрації (date of record); за цією датою визначається період, після якого вкладник (investor) має право одержати дивіденд (dividend) з тих акцій (share²), на які були оголошені дивіденди

  The English-Ukrainian Dictionary > ex date

 • 8 ex rights

  (XR)
  бірж. без права
  вислів про акцію (share²), яка продається акціонерами (shareholder) без права на оголошений дивіденд (declared dividend), що свідчить про те, що дата (ex date) оплати вже минула

  The English-Ukrainian Dictionary > ex rights

См. также в других словарях:

 • declared dividend — See dividend declared …   Ballentine's law dictionary

 • dividend — div·i·dend / di və ˌdend/ n 1: the part of corporate net earnings distributed usu. periodically (as quarterly) to stockholders in the form of cash, additional shares, or property either as a set amount per share or a percentage of par value… …   Law dictionary

 • Dividend — This article is about financial dividends. For dividends in arithmetic, see Division (mathematics). Accountancy Key concepts Accountant · Accounting period · Bookkeeping · Cash and accrual basis  …   Wikipedia

 • dividend — /div i dend /, n. 1. Math. a number that is to be divided by a divisor. 2. Law. a sum out of an insolvent estate paid to creditors. 3. Finance. a. a pro rata share in an amount to be distributed. b. a sum of money paid to shareholders of a… …   Universalium

 • dividend cover — /ˈdɪvədɛnd kʌvə/ (say divuhdend kuvuh) noun the number of times that the declared dividend is covered by a company s net profit …  

 • dividend per share — ˌdividend per ˈshare written abbreviation Div/​Share, DPS noun [countable] FINANCE the dividend paid out by a company for each of its shares: • KDD pays a 25 yen dividend per share, a 0.2% yield on Thursday s closing price of 12,200 yen. * * *… …   Financial and business terms

 • Dividend distribution tax — is the tax levied by the Indian Government on companies according to the dividend paid to a company s investors. At present the dividend distribution tax is 15% [1], according to the Union Budget 2007, India. As per existing tax provisions,… …   Wikipedia

 • dividend equivalent right — USA The right to receive an amount equal to any per share dividend declared by a company. Dividend equivalent rights are usually granted to an employee or other individual performing services for a company and may be paid in cash, company stock… …   Law dictionary

 • dividend — The distribution of current or accumulated earnings to the shareholders of a corporation pro rata based on the number of shares owned. Dividends are usually issued in cash. However, they may be issued in the form of stock or property. The… …   Black's law dictionary

 • dividend — The distribution of current or accumulated earnings to the shareholders of a corporation pro rata based on the number of shares owned. Dividends are usually issued in cash. However, they may be issued in the form of stock or property. The… …   Black's law dictionary

 • dividend — a distribution of the profits of a company among its members or shareholders. Glossary of Business Terms A portion of a company s profit paid to common shareholders and preferred shareholders. A stock selling for $20 a share with an annual… …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»