Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

boyamaq

 • 1 boyamaq

  глаг. nə, nəyi красить, покрасить, окрашивать, окрасить. Qapıları boyamaq красить двери, parçanı boyamaq окрашивать ткань

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyamaq

 • 2 boyamaq

  dye (saçı, parçanı); paint

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > boyamaq

 • 3 boyamaq

  boyamak

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > boyamaq

 • 4 boyamaq

  boyamak

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > boyamaq

 • 5 al

  1
  прил. красный, алый, пурпурный. Al don красное платье, al bayraq красное знамя, al qan алая кровь, al şəfəq алая заря
  2. румяный, розовый. Al yanaqlar румяные щёки
  3. багровый (густого, тёмного оттенка, красный). Al günəş багровое солнце; al qanına boyamaq kimi изрубить кого; al qana boyanmaq быть обагрённым, обагряться в крови; əllərini al qana boyamaq обагрять руки в крови (убивать; проливать кровь чью)
  2
  устар. в сочет. со словом “ dil” хитрость, лукавство, притворство, обман; al dillə притворством, хитростью, обманом; al dilə tutmaq стараться уговорить, обмануть

  Azərbaycanca-rusca lüğət > al

 • 6 boyatdırmaq

  понуд. от boyamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > boyatdırmaq

 • 7 qan

  1) кровь; 2) кровяной, кровный. Qan ağlamaq плакать горькими слезами; заливаться горючими слезами; qan ağlatmaq заставить, вынудить кого-то лить безудержные слезы; qan aldırmaq дать пустить себе кровь; qan almaq 1) пустить кому-то кровь; 2) кровно мстить кому-нибудь; qan aparmaq 1) истекать кровью; 2) лишиться сознания от чрезмерной потери крови; qan qardaşı побратим; qan qusdurmaq угнетать, измучить; qan qusmaq 1) харкать кровью; 2) перен. мучиться, терзаться; qan görmək находиться в периоде менструации; qan uddurmaqсм. qan ağlatmaq; qan udmaqсм. qan ağlamaq; qana bələmək (bələşdirmək, boyamaq, bulamaq, bulaşdırmaq) окровавливать; qana bulaşmaq быть окровавленным; быть обагренным кровью; qanı qaynamaq 1) почувствовать расположение к кому-нибудь, питать симпатию; 2) волноваться; выходить из себя; qanı qaralmaq расстроиться, рассердиться, прийти в ярость; qanı qaçmaq бледнеть, расстраиваться; qanı yerdə qalmaq остаться не отомщенным, убийству остаться безнаказанным; qanını almaq отомстить; qanını qaraltmaq портить кровь, расстраивать, взбесить, омрачать, омрачить.

  Азербайджанско-русский словарь > qan

 • 8 boyalamaq

  глаг. см. boyamaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyalamaq

 • 9 boyama

  сущ. от глаг. boyamaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyama

 • 10 nur

  сущ. книжн. свет:
  1. лучи, испускаемые каким-л. телом. Ayın nuru свет луны, günəşin nuru свет солнца
  2. перен. символ истины, разума, просвещения или радости, счастья. Elm bir nur, cəhl zülmətdir ученье – свет, неученье – тьма; nur almaq см. nurlanmaq, nur saçmaq ( səpmək, tökmək) светить, озарять; nura boyamaq (qərq etmək) освещать, озарять, nura boyanmaq (qərq olmaq) освещаться, осветиться, озариться; gözümün nuru (nuri-çeşmim, nuri-didəm) свет моих очей, ненаглядный мой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nur

 • 11 qan

  I
  сущ.
  1. кровь. Çoxlu qan itirmək потерять много крови, qan qruplarının uyuşmamazlığı несовместимость групп крови, qan durğunluğu застой крови; qan əvəzediciləri заменители крови; qan yaxması мазок крови, qanın konservlənməsi (konservləşdirilməsi) консервация (консервирование) крови, qan laxtası сгусток крови, qanın laxtalanması свертывание крови, qanın özlülüyü вязкость крови, qan plazması плазма крови, qanın rəng göstəricisi цветовой показатель крови, qan serumu сыворотка крови, qanın analizi анализ крови, qan təzyiqi давление крови, qan xidməti служба крови, qan xəstəlikləri болезни крови, юрид. qan axını поток крови, qan gölməçəsi лужа крови, qan sıçramaları брызги крови
  2. перен. о кровных, родственных связях. Qanı qanımızdandır нашей крови
  3. перен. вражда. Aralarında qan var между ними вражда
  4. месть, отмщение. Qanını tələb etmək требовать отмщения
  5. убийство, кровопролитие (о войне). Qan salmamaq üçün sülh olmalıdır чтобы не было кровопролития, нужен мир; qan şəkəri сахар крови, qan dövranı кровообращение, qan itirmə (itkisi) кровопотеря, qan yaranması кроветворение, qanı əvəz edən maddə кровезаменитель, qan azlığı малокровие, qan axması кровотечение, qan hayxırması кровохарканье
  II
  прил.
  1. кровяной. Qan təzyiqi мед. кровяное давление, qan ləkəsi кровяное пятно, qan izi кровяной след, qan hüceyrələri кровяные клетки, qan kürəcikləri кровяные шарики, qırmızı qan cisimcikləri красные кровяные тельца (эритроциты), qan parazitləri зоол. кровяные паразиты
  2. кровный. Qan intiqamı кровная месть, qan qardaşları кровные братья, qan qohumluğu кровное родство
  3. кровеносный. Qan damarları кровеносные сосуды
  ◊ qanı qanından кровь от крови; qan düşməni кровный враг; qan düşmənçiliyi кровная вражда (в старом быту: обычай мести за убитого родственника); qan intiqamı, qan davası кровная месть; qan ağlamaq: 1. плакать горькими слезами, заливаться горючими слезами; 2. изнывать, дойти до отчаяния; qan ağlatmaq истязать, вынудить кого-л. лить горькие слезы; qan aldırmaq дать пустить себе кровь (в народной медицине); qan almaq брать, взять кровь (в лечебных целях); qanını almaq kimin мстить, отомстить к ому за кого-л.; qan aparmaq: 1. истекать кровью; 2. лишиться сознания от чрезмерной потери крови; qan axıtmaq проливать, пролить кровь; qan başına (beyninə) vurdu kimin кровь ударила (бросилась) в голову к ому; qan bahası в прошлом: получение откупа за убитого от родственников убийцы или его самого; qan bahasına ценой крови, ценой огромных усилий; qan-qan demək жаждать крови; qan qaraltmaq испортить кровь, настроение к ому-л., досадить кому-л.; qan qoxusu gəlir: 1. пахнет кровью (о приближении войны); 2. kimdən пахнет кровью от кого-, чего; qan qusdurmaq kimə угнетать, изнурять, истязать кого, не давать житья кому, qan qusmaq: 1. заболеть туберкулезом, харкать кровью; 2. перен. истязаться, мучиться; qan düşdü произошло убийство, пролилась кровь; qan iddiası eləmək (etmək) требовать отмщения (мести); qan istəmək жаждать крови; qan içində üzmək плавать в крови; qan içdirmək см. qan uddurmaq; qan içmək пить кровь, жестоко расправиться; qan işi мокрое дело; qan gözünü örtüb глаза налились кровью; находится в невменяемом состоянии; qan ocağı очаг преступлений; qan salmaq быть причиной скандала, убийства; qan su yerinə axır кровь льется рекой; qan su kimi axır см. qan su yerinə axır; qan tökmək лить, пролить, кровь чью, убить кого; nahaq qan tökmək пролить невинную кровь; qanı tökülmək пролиться чьей крови, быть убитым; qan tutmaq kimi: 1. растеряться, оцепенеть, невольно оставаться на месте убийства; 2. терять сознание при виде крови; qan tutsun kimi проклятие в адрес убийцы; qan uddurmaq см. qan ağlatmaq; qan hesabına əldə etmək кровью добывать что-л.; qan çanağı о человеке, жаждущем крови; qan çanağına dönmək наливаться кровью (о глазах); qan çəkmək чувствовать кровное родство с кем; qana batmaq быть виновным в чьей-л. смерти; qana boyanmaq обагриться кровью; qana bulamaq (bələmək, boyamaq):
  1. убить кого-л.
  2. обагрить руки кровью: qana bulaşmaq см. qana boyanmaq; qana qan eləmək (etmək) отомстить (кровь за кровь, око за око, зуб за зуб); qana dolmaq поправляться, наливаться кровью, порозоветь; qana düşmək попасть в беду; qana salmaq kimi вовлечь в драку; qanda üzmək см. qan içində üzmək; qanı batmaq быть неотомщённым (об убитом); qanı qaynamaq: 1. kimə чувствовать, почувствовать расположение, любовь, симпатию к кому-л.; 2. волноваться, выходить из себя; 3. кровь играет (кипит, бродит – об избытке сил, энергии); qanı qaralmaq расстраиваться, расстроиться, омрачаться, омрачиться; qanı qara не в настроении, не в себе; qanı qaçmaq побледнеть, стать бледным; qanı damarlarına sığmamaq жаждать крови, qanı yerdə qalmaq см. qanı batmaq; qanı itmək см. qanı batmaq; qanı halaldır kimin kimə заслуживает смерти; qanı cuşa gəlir кровь играет, кровь кипит (горит, бродит) в ком; qanına qəltan etmək окровавливать, окровавить, залить кровью кого, убить кого; qanına yerikləmək kimin жаждать чьей крови; qanına yeriyib (keçib, işləyib) kimin nə стало необходимостью, привычкой, нормой что для кого-л.; yanaqlarından qan damır кровь с молоком; qanına susamaq kimin см. qanına yerikləmək; qanından keçmək: 1. простить, отказаться от мести; 2. пожертвовать собой, быть готовым пожертвовать собой за что, за кого; qanını əsirgəməmək не жалеть самого себя, не жалеть своей крови; qanını yerdə qoymamaq kimin отомстить за кого-л.; qanını içmək пить кровь чью; qanına işlətmək сделать нормой для кого; укоренить в сознании кого; qanına işləyib вошло в плоть и кровь; qanını sormaq kimin сосать кровь, мучить, эксплуатировать кого; qanını tökmək kimin убивать, убить кого, проливать, пролить кровь чью; qanının arasına girmək спасти, выручить кого; qanında olmaq быть в чьей-л. крови (об особенностях характера, поведения); qanının son damlasına qədər vuruşmaq (döyüşmək) биться (бороться) до последней капли крови; ürəyi (ciyəri) qana dönmək (qan olmaq) сильно переживать в связи с чем-то

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qan

 • 12 qıpqırmızı

  I
  прил. совершенно красный, ярко-красный; qıpqırmızı qan kimi красный как кровь
  II
  нареч. нагло, не стыдясь; qıpqırmızı boyamaq покрасить в ярко-красный цвет; qıpqırmızı qızarmaq (olmaq) сильно краснеть, раскраснеться; побагроветь; qıpqırmızı qızartmaq: 1. nəyi жарить докрасна; 2. kimi заставить покраснеть; пристыдить
  ◊ qıpqırmızı pörtmək зардеться как маков цвет.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qıpqırmızı

 • 13 qızılı

  прил. золотистый. Qızılı saçlar золотистые волосы, бот. qızılı qarağat золотистая смородина, qızılı yosunlar золотистые водоросли, qızılı palıd лес. золотистый дуб; qızılı kefal зоол. сингиль; qızılı rəng vurmaq золотить (покрывать позолотой), позолотить. Qaşıqlara qızılı rəng vurmaq золотить ложки, qızılı rəngə boyamaq золотить, придавать чему-л. золотистый цвет.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qızılı

 • 14 əl

  I
  сущ.
  1. рука:
  1) верхняя конечность человека от запястья до кончиков пальцев; кисть руки. Sağ əl правая рука, sol əl левая рука, qabarlı əllər рабочие (мозолистые) руки, qadın əlləri женские руки; əli ilə götürmək брать рукой, əli ilə sığallamaq гладить рукой, əlində tutmaq (saxlamaq) держать в руке
  2) передняя лапа у некоторых животных (напр., у обезьян)
  3) в сочет. со словами “ sağ” (правая), “ sol” (левая) употр. в знач. “сторона, бок”. Sağ əldə kimdən по правую руку от кого, sol əldə kimdən по левую руку от кого
  4) употр. как символ труда для обозначения качества, свойства человека. Bacarıqlı əllər умелые руки
  5) употр. как символ обладания, владения чем-л. как символ власти (обычно в форме косвенных падежей). Hakimiyyət kimin əlindədir власть в чьих руках, xüsusi adamların əlində в руках частных лиц
  6) употр. в формах: əldə, əldən с рук. əldə satmaq продавать с рук, əldən almaq покупать с рук
  7) употр. в формах əldə, əlində и т.д.:
  1) на руках у кого (в наличии – быть, иметься). Əldə (əlimizdə) hələ pulumuz yoxdur на руках у нас еще нет денег
  2) в уме. Beş yazırıq, bir əldə пять напишем, один – в уме
  3) на чьём-л. попечении, содержании, иждивении (остаться)
  4) в руках чьих, кого; в чьём-л. ведении, распоряжении. Əvvəlcə o, şöbəyə rəhbərlik edirdi, indi isə bütün rayon onun əlindədir сначала он руководил отделом, а теперь у него в руках целый район
  5) на руках; во временном пользовании кого-либо (иметься, быть, находиться). Kitab əldədir книга на руках; əldə (əlinin altında и т.д.) под рукой (в непосредственной близости, так что удобно достать, воспользоваться). Əlində (əlinin altında) olmaq kimin быть (находиться) под рукой у кого
  2. употр. в сочет. с числит. в значении “кон, партия”. Bir əl şahmat oynamaq сыграть партию в шахматы
  3. разг. ход чей, очередь чья в игре. İndi sənin əlindir сейчас твой ход
  II
  прил. ручной:
  1. предназначенный для рук. Əl dəsmalı ручное полотенце, əl fənəri ручной фонарь
  2. приводимый в действие руками. Əl mişarı ручная пила, əl tərəzisi ручные весы, əl qumbarası воен. ручная граната
  3. производимый руками. Əl oyunları ручные игры, əllə daşıma тех. ручная откатка; əllə idarə ручное управление
  4. сделанный вручную. Əl tikişi ручная вышивка, əl əməyi ручной труд; рукоделие
  5. прирученный (о животных). Əl göyərçini ручной голубь; ələ öyrətmək (о животных) приручать, приручить
  ◊ əl altından: 1. скрытно, тайно:; 2. из-под полы (продавать что-л.); əl aparmaq: 1. протягивать руку, чтобы брать что-л.; 2. посягать на что-л.; 3. вмешиваться в чьи-л. дела; əl atmaq: 1. хватать, схватить что-л.; 2. браться, взяться за что-л.; 3. кинуться куда-л.; 4. прибегать, прибегнуть к чему-л. в каких-л. целях; əl açmaq kimə
  1. просить милостыню, подаяние
  2. поднимать, поднять руку на кого; əl bağlamaq быть готовым к исполнению поручения, приказа; əl basmaq клясться, поклясться, положа руку на что-л. (на хлеб, Коран и т.п.); əl boyda крохотный, маленький, небольшой; əl bulamaq: 1. начать заниматься чем-л.; 2. пачкать руки обо что-л.; əl bulaşdırmaq марать руки обо что-л., пачкать руки; əl bulamağına dəyməz не стоит пачкать руки; əl verir kimə nə подходит что кому, приемлем, удобен для кого; əl vermək: 1. kimə здороваться за руку с кем; 2. устраивать кого; быть удобным для кого; əl vurmaq: 1. см. əl basmaq; 2. дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л.; 3. разг. аплодировать кому; əl qaldırmaq поднимать, поднять руку:
  1. kimə ударить кого
  2. голосовать, проголосовать за кого
  3. сдаваться, сдаться
  4. молиться
  5. просить слова; əl qatmaq nəyə вмешиваться, вмешаться в какое-л. дело; əl dəymək см. əl vurmaq; əl eləmək kimə, nəyə:
  1. звать, подавая знак рукой
  2. прощаться с кем-л., махая рукой; əl ilişdirmək nəyə: 1. браться, взяться з а какое-л. дело; 2. зацепиться з а какое-л. дело; əl yeri зацепка; əl yetirmək kimə, nəyə протягивать, протянуть руку помощи к ому; əl gəzdirmək: 1. hara наводить, навести порядок где; 2. шарить где-л.; 3. исправлять, исправить какие-л. погрешности, недочёты; 4. красть, украсть; əl götürmək kimdən, nədən см. əl çəkmək; əl mənim, ətək sənin выражает усиленную просьбу, мольбу (сделай(-те) милость!); əl ovuşdurmaq потирать руки; əl saxlamaq приостановиться, подождать (на какое-л. время), воздержаться; əl sıxmaq пожать руку; əl tərpətmək спешить, стараться сделать что-л. поскорее; əl tutuşmaq: 1. пожать руку, поздороваться с кем-л. за руку; 2. ударять, бить по рукам, заключать сделку, соглашение; əl tutmaq: 1. здороваться друг с другом за руку; 2. kimə оказывать, оказать (материальную помощь) к ому; əl uzatmaq1 kimə:
  1. посягать на кого-л., что-л.
  2. просить помощи; əl uzatmaq2 kimə протягивать, протянуть руку помощи; помогать, помочь кому; əlini uzatsan çatar рукой подать до чего; əl (əlini) üzmək kimdən, nədən потерять надежду, махнуть рукой на кого, на что; əl üstündə əl var есть люди посильнее; əl üstündə saxlamaq kimi носить на руках кого; əl çəkmək: 1. kimdən оставлять, оставить в покое кого; 2. nədən положить конец ч ему, бросить заниматься чем; əldə etmək nəyi:
  1. приобретать, приобрести что
  2. достигнуть чего; əldə qoymaq nəyi оставлять, оставить под рукой, иметь под руками что, əldə gəzdirmək kimi носить на руках кого; əldə saxlamaq: 1. оставлять, оставить за собой что-л.; 2. удерживать, удержать, не выпускать из рук; əldə tutacaq etmək nəyi пользоваться как поводом чем; əldə çıraqla axtarmaq kimi, nəyi искать днём с огнем кого, что; əldən buraxmaq kimi, nəyi не удержать, упустить кого, что; əldən qaçırmaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymaq см. əldən buraxmaq; əldən qoymamaq kimi, nəyi:
  1. не отпускать кого, что
  2. не оставлять (о привычках, занятиях и т.п.)
  3. не оставлять в покое кого; əldən qurtarmaq вырваться, освободиться, избавиться; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. прийти в негодность (об одежде, обуви и т.п.); əldən yapışmaq см. əldən tutmaq; əldən getmək kimin üçün умирать, сгорать от любви к кому; əldən gedir (getdi):
  1. портится
  2. погибает
  3. пришёл (приходит) в негодность; əlimizdən nə gəlir что поделаешь; ничего не поделаешь; əldən salmaq kimi утомлять, утомить, изводить, извести кого; əlindən tutmaq kimin поддерживать, поддержать кого, помогать, помочь кому; əldən çıxarmaq nəyi
  1. см. əldən qaçırmaq
  2. изнашивать, износить что
  3. завершать, завершить очередную работу; əldən çıxmaq: 1. быть потерянным; 2. приходить, прийти в негодность; 3. завершаться, быть завершённым; 4. удирать, удрать откуда-л.; ələ almaq kimi, nəyi брать, взять в руки кого, что:
  1. подчинить себе, заставить повиноваться кого
  2. захватывать что, завладевать чем; ələ baxmaq: 1. быть материально зависимым; 2. быть на чьём-л. иждивении; ələ vermək kimi выдавать, выдать с головой, предавать, предать кого; ələ dolamaq см. ələ salmaq; ələ düşmək: 1. попадать, попасть в руки; 2. подвернуться; представиться случаю; ələ düşməz редкостный, редко встречающийся; ələ keçmək см. ələ düşmək; ələ keçirmək: 1. nəyi забирать, забрать в руки что; 2. kimi брать, ловить, поймать кого; 3. nəyi присваивать, присвоить что; ələ gələn всё, что можно забрать; ələ gəlmək доставаться, достаться; ələ gətirmək: 1. приобретать, приобрести что; 2. добиваться, добиться чего; ələ öyrənmək приручаться, приручиться; ələ öyrətmək: 1. nəyi приручать, приручить кого (о животных).; 2. kimi приручать, приручить к рукам (ребенка); ələ salmaq kimi, nəyi
  1. см. ələ keçirmək
  2. насмехаться, издеваться над кем; əli altında olmaq kimin быть под рукой у кого; əli aşağı düşmək обеднеть; əli aşağı olmaq быть бедным, терпеть нужду; əli beldə (gəzir, durur и т.п.) руки в боку; высокомерно; əli bala batıb (batacaq) kimin ирон. повезло (повезёт) к ому; əli boşa çıxmaq kimin оставаться, остаться с носом, потерпеть неудачу, оказаться одураченным; əli böyüklər ətəyindədir kimin бабушка ворожит кому; əli necə qalxır? как рука поднимается?, əli qalxmır kimin kimə рука не поднимается у кого на кого; əli qələm tutan все грамотные; все, кто умеет писать; əli qələm tutmaq уметь писать; əli necə qıydı (qıyır) nəyə как позволил (позволяет) себе сделать что; əli qoynunda: 1. в безвыходном положении; 2. беспомощно; əli dinc durmur kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание сделать что-л., заняться чем-л.; əli (əlləri) duadadır kimin кто молится, обращаясь к Богу, к святым с молитвой; əli əlinə dəymək kimin прикасаться, прикоснуться к кому руками (при встрече, любовном свидании); əlləri əsir kimin руки дрожат у кого; жадничает кто; əli kimin ətəyində olmaq настойчиво просить кого о чём; əli (əlləri) ətəyindən uzun с пустыми руками, несолоно хлебавши; əli ilə verdiyini ayaqları ilə ala bilmir не может получить то, что отдал на время; əli (əldən) iti скорый на руку, проворный в работе; əli iş tutan все работоспособные; все, кто может работать; əli işdə olmaq быть занятым каким-л. делом, быть в работе; əli yanmaq обжигаться, обжечься на чём-л. (терпеть неудачу); əli yatmaq nəyə: 1. привыкать, привыкнуть к какой-л. работе; 2. быть по душе (о работе); əli yetişmək nəyə достигнуть, добиться чего; əli yüngüldür kimin у кого лёгкая рука; əli kəsilmək nədən лишиться чего; əli gəlmir kimin nəyə:
  1. рука не поднимается на что
  2. не может позволить себе что; necə əli gəldi как он позволил себе; necə əli gətirir kimin как везёт кому:
  1. хорошо зарабатывает
  2. выигрывает в азартной игре; əli gətirmir kimin не везёт к ому:
  1. плохо зарабатывает
  2. проигрывает в азартной игре; əli gicişir kimin руки чешутся у кого:
  1. испытывает неодолимое желание подраться
  2. испытывает неодолимое желание заняться чем-л.; руки горят у кого; əli gödəkdir kimin руки коротки у кого; əli olmaq nədə
  1. иметь руку где
  2. быть причастным к чему; əli silah tutan все, кто может держать оружие; все, кто может воевать; əli soyuyub kimin nədən охладел кто к чему; əli təmiz olmaq иметь чистые руки; əli təmiz deyil имеет нечистые руки; əli titrəyir см. əli əsir; əli üzülmək kimdən, nədən
  1. терять, потерять надежду
  2. лишаться, лишиться окончательно кого, чего; əli üzündə qalmaq диву даваться, диву даться; удивляться; удивиться; əli çatmır kimin
  1. руки не доходят (нет времени, возможности заняться чем-л.)
  2. рукой не достать; əli çıxmaq kimdən, nədən выпустить из рук кого, что; лишиться кого, чего; əli çörəyə çatmaq выбиться в люди; əli şahlar ətəyində olmaq иметь большие связи, иметь сильную поддержку; əlimin içindən gəlir хорошо делаю; əlində qalmaq kimin быть в чьей власти, быть в чьих руках; əlində əsir olmaq kimin быть во власти у кого; əlində girinc olmaq kimin быть связанным по рукам и ногам кем, чем; əlində mum eləmək kimi делать, сделать шёлковым кого; əlində-ovucunda qalsın чтобы был живым и здоровым (пожелание матери в отношении новорождённого); əlində oynatmaq kimi делать игрушку из кого; əlində olmaq kimin быть в руках чьих; əlində ölmək kimin умереть на руках у кого; əlində saxlamaq kimi держать в руках кого; əlindən almaq kimin
  1. kimi, nəyi лишить кого кого, чего
  2. nəyi захватывать, захватить у кого что; əlindən vermək nəyi
  1. упускать, упустить что
  2. лишиться кого, чего; əlindən qaçmaq kimin убежать, уйти от кого; əlindən qaçırmaq см. əlindən vermək; əlindən qurtarmaq1: 1. kimin вырваться из рук кого; 2. nəyin освободиться от чего; əlindən qurtarmaq2 kimi kimin, nəyin освободить кого от кого, от чего; əlindən dada gəlmək kimin быть доведённым до отчаяния кем; əlindən dad çəkmək (qılmaq) kimin, nəyin жаловаться на кого, на что; əlindən düşməmək kimin nə не расставаться с чем; əlindən zağ-zağ əsmək kimin трепетать перед кем; əlindən zara gəlmək kimin быть доведённым до белого каления кем; əlindən zəncir çeynəmək kimin сильно сердиться на кого; əlindən iş gələn способный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməyən неспособный работать, делать что-л.; əlindən iş gəlməmək быть не способным к чему-л.; əlindən yaxa qurtarmaq kimin вырваться из рук чьих; əlindən getdi kimin kim, nə упустил из рук кто кого, что; лишиться кого, чего; əlindən gələni beş qaba çək делай что хочешь, что можешь (о плохом), əlindən gələni eləmək: 1. делать, сделать всё, что зависит от кого- л.; 2. делать, сделать, причинять, причинить зло кому-л.; əlindən gələr kimin, nə способен на что; можно ожидать от кого; əlindən gəlib-gedir kimin проходит через чьи руки; əlindən gəlmək быть способным делать что-л., уметь делать что-л.; əlindən su dammaz kimin зимой снега не выпросишь у кого; əlindən su içmək kimin перенять чей характер; əlindən tutmaq kimin материально помогать, помочь кому, поддержать кого; əlindən çıxmaq лишиться кого, чего; əlindən almaq брать, взять в руки:
  1. nəyi принять на себя руководство, управление чем-л.
  2. захватывать, захватить; отобрать у кого что
  3. завладевать, завладеть кем-л. (подчинить себе, своему влиянию кого- л.); əlinə bel vermək kimin подстрекать, подзадоривать кого, побуждать к какому-л. действию; əlinə bəhanə vermək kimin давать, дать повод кому; əlinə dolamaq kimi обвести вокруг пальца кого; əlinə düşmək kimin попадать, попасть в чьи руки, оказываться, оказаться в чьих руках; əlinə düdük vermək kimin кормить обещаниями кого (давать обещания, но не исполнять их); əlinə əsas vermək kimin давать, дать основание кому; əlinə göz dikmək kimin ждать подачки от кого; əlinə göydən düşdü к имин неожиданно повезло кому; əlinə salmaq nəyi приобретать, приобрести что; əlinə su tökməyə yaramaz kim kimin в подмётки не годится кто кому; əlinə çöp verər даст десять очков вперёд; əlini ağdan qaraya vurmamag палец о палец не ударить; əlini başına vurmaq (çırpmaq) хвататься, схватиться за голову; əlini bənd etmək nəyə браться, взяться за что; əlini bulamaq nəyə пачкать, марать руки обо что; əlini qulağının dibinə qoymaq начинать, начать петь; əlini dizinə vurmaq кусать локти; əlini dinc qoymamaq не сидеть спокойно; əlini əlinə vermək kimin соединить кого с кем; əlini əlinə vurmamag палец о палец не ударить; əlini əliinin üstünə qoymaq сидеть сложа руки; əlini isti sudan soyuq suya vurmamag сидеть сложа руки, пальцем не шевельнуть; əlini işə salmaq давать, дать волю рукам; пускать, пустить в ход руки; əlini kəsmək nədən перестать надеяться на что; əlini gözünün üstünə qoymaq есть выполнять (выражает готовность к чему-л.); əlini özündə saxlamaq держать руки при себе; əlini özündə saxlamamag давать, дать волю рукам; əlini (əllərini) ölçmək жестикулировать руками; əlini tutmaq kimin связывать, связать руки, мешать, помешать к ому; əlini çək! əlinizi çəkin! kimdən, nədən прочь руки от кого, от чего; əlinin altında kimin под рукой кого; əlinin dalını yerə qoymaq: 1. признавать, признать своё поражение; 2. kimin победить кого; брать, взять верх над чем; əlinin duzu yoxdur kimin не ценят (за добрые, благие дела) должным образом кого; əlinin suyunu dadmaq kimin получить, получать взбучку от кого, почувствовать чью силу; əllər yuxarı! руки вверх! əlləri qızıldandır kimin у кого золотые руки; əlini qana boyamaq обагрить руки в крови (кровью); əllərini görmək olmur скор на руку (о проворном в работе); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əl

 • 15 qan

  blood
  məc. qan ağlamaq – weep bitterly, be in deep distress
  qan tökmək – shed blood
  qana boyamaq – kill; cause bloodshed
  qana bulanmaq – be bloodstained
  qan qaraltmaq – upset
  qanı qaralmaq – be upset
  qana susamış – bloodthirsty
  qan davası – blood-feud; vendetta
  qanlı – bloody
  qanlı düşmən – deadly enemy
  əli qanlı – guilty of murder
  qan tutmaq – faint at the sight of blood
  qanı bahasına – at the cost of one's life
  qanında olmaq – run in one's blood, be inborn, innate

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > qan

См. также в других словарях:

 • boyamaq — f. 1. Bir şeyi boyağa salaraq və ya bir şeyə boya sürtərək ona müəyyən bir rəng vermək; rəngləmək. Bezi boyamaq. Qapıları boyamaq. Saçlarını boyamaq. // Məc. mənada. Meşənin üzərində bir yaylaq qızartısı artır, getdikcə meşəni boyayırdı. S. R.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • boyama — «Boyamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mar — I (Ağdam, Cəbrayıl) əkinçilik aləti II (Çənbərək) ip boyamaq üçün xüsusi hazırlanmış maye. – Marnan ip bo:yurux dayna ◊ Mara qalmağ (Lənkəran) – adı qalmaq. – Səni görüm mara qalasan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ağartmaq — f. 1. Ağ rəngə boyamaq, ağ rəng çəkmək. Divarları ağartmaq. Tavanı ağartmaq. Kətan tufliləri ağartmaq. // Ağ şeyə sürtüb batırmaq. Üst başını divara sürtüb ağartmaq. 2. Soldurmaq, rəngini qaçırtmaq. Günün altında çox gəzib paltarını ağartmaq. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • allaşdırmaq — f. Al rəngə boyamaq, al etmək, qızartmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bağam — is. məh. Enli yarpaqları olan və yarpaqlarından dəri boyamaq üçün boya hazırlanan bir ağac …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • basma — 1. 1. «Basmaq»dan f. is. 2. sif. Üzərinə müxtəlif naxışlar, rəng və s. basılmış. Basma çit. Basma sətin. Basma kəlağayı. // is. Parça üzərində naxış. Qanovuz köynəyin atlaz çutqusu; Yaşıl basmaları nə gözəl imiş. A. A.. 3. sif. köhn. Çap edilmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • boya — is. 1. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, bir şeyi boyamaq, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi. Qırmızı boya. Yağlı boya. Sulu boya. – Gülnaz gülərək, yerindən cəld qalxdı, iplərin boyalarına bulaşmış barmaqları ilə artırmaya atılmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • boyalamaq — bax boyamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • boyanmaq — f. 1. Rənglənmək, boya ilə örtülmək, boya qəbul etmək. Parça yaxşı boyanır. // Məc. mənada. Hər yer batan günəş şöləsi ilə boyanmışdı. – Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə. Ə.. 2. Batmaq, bulanmaq. Al qana boyanmaq. – Şahin şunqar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göyərtmək — 1. f. Göy rəngə boyamaq; maviləşdirmək. Paltarı boyayıb göyərtmək. 2. Bərk bir şeylə vurub, yaxud toxundurub, göyərmək, qançır əmələ gətirmək. Bədənini göyərtmək. Gözünün altını göyərtmək. 2. f. Göyərməsinə, bitməsinə səbəb olmaq, kömək etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»