Перевод: с польского на все языки

awangardowy

См. также в других словарях:

 • awangardowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, awangardowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} prekursorski, nowatorski, nowoczesny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Awangardowy poeta, kompozytor, malarz. Awangardowy film, utwór, spektakl.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • awangardowy — awangardowywi 1. «przodujący, nowatorski, prekursorski; postępowy» Awangardowi działacze, muzycy, pisarze, plastycy. Awangardowy teatr, spektakl, balet. Awangardowa sztuka, poezja. 2. «odnoszący się do awangardy kierunku w sztuce XX w.; zgodny z… …   Słownik języka polskiego

 • artysta — m odm. jak ż IV, CMs. artystayście; lm M. artystayści, DB. artystatów 1. «twórca lub odtwórca dzieła sztuki» Artysta genialny, awangardowy. Artysta dramatyczny, sceniczny, estradowy, kabaretowy, filmowy, cyrkowy. Artysta grafik. Artysta malarz.… …   Słownik języka polskiego

 • awangardowo — przysłów. od awangardowy (zwykle w zn. 1) Przedstawić, zrealizować coś awangardowo …   Słownik języka polskiego

 • awangardowość — ż V, DCMs. awangardowośćści, blm «charakter awangardowy czegoś; postępowość, przodowanie, prekursorstwo» Awangardowość ideowa, formalna. Awangardowość plastyków, muzyków, literatów. Awangardowość nauki, teatru …   Słownik języka polskiego

 • dadaizm — m IV, D. u, Ms. dadaizmzmie, blm «awangardowy ruch literacko artystyczny (w okresie od 1916 1923 r.) wyrosły na podłożu buntu przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej, będący nihilistyczną negacją wszelkich tradycji i norm… …   Słownik języka polskiego

 • futuryzm — m IV, D. u, Ms. futuryzmzmie, blm szt. «awangardowy kierunek w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, głównie we Włoszech i w Rosji w początkach XX w., zrywający z obowiązującymi środkami wyrazu artystycznego, dążący do odzwierciedlenia… …   Słownik języka polskiego

 • programowo — 1. «w myśl założeń programu; zgodnie z programem, według programu» Programowo awangardowy teatr. Programowo nowatorska muzyka. 2. «na zasadzie programowania zestawiania kolejnych operacji maszyny matematycznej» Maszyna, obrabiarka sterowana… …   Słownik języka polskiego

 • teatr — m IV, D. u, Ms. teatrtrze; lm M. y 1. blm «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę przez autorów lub adaptowanych przez reżysera, obejmująca również operę, balet, pantomimę, rewię itp.» …   Słownik języka polskiego

 • awangardowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. awangardowy: Ubierać się awangardowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • konstruktywizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. konstruktywizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} awangardowy kierunek artystyczny rozwijający się głównie w Rosji po pierwszej wojnie światowej, poszukujący nowych rozwiązań formalnych odpowiadających… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień