Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

arzulamaq

 • 1 arzulamaq

  глаг. nəyi
  1. желать, пожелать. Səadət (xoşbəxtlik) arzulamaq желать счастья; ürəkdən arzulamaq желать от души
  2. мечтать о чём. Azadlıq arzulamaq мечтать о свободе, görməyi arzulamaq kimi, nəyi мечтать увидеть кого, что

  Azərbaycanca-rusca lüğət > arzulamaq

 • 2 arzulamaq

  желать, мечтать. Arzulamamaq отриц. от arzulamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > arzulamaq

 • 3 arzu

  желание, пожелание, побуждение, мечта, чаяние. Arzu eləmək (etmək) см. arzulamaq; arzusu gözündə qalmaq не достичь своего желания, не иметь исполнения своего желания; arzusu ürəyində qalmaq см. arzusu gözündə qalmaq; arzusunda olmaq жаждать чего-нибудь.

  Азербайджанско-русский словарь > arzu

 • 4 ağbəxtlik

  сущ. благополучие, счастье (счастливая, благополучная, спокойная жизнь). Ağbəxtlik arzulamaq желать благополучия, счастья

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ağbəxtlik

 • 5 arzulama

  сущ. от глаг. arzulamaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > arzulama

 • 6 cansağlığı

  сущ. здоровье (то или иное состояние организма), самочувствие. Möhkəm cansağlığı крепкое здоровье, insanların cansağlığı здоровье людей, cansağlığı üçün təhlükəli опасный для здоровья, zəhmətkeşlərin cansağlığına qayğı забота о здоровье трудящихся, cansağlığını qorumaq охранять (беречь) здоровье кого, чьё, cansağlığını itirmək потерять здоровье, cansağlığı arzulamaq (diləmək) kimə желать, пожелать здоровья кому, cansağlığına fikir vermək следить за своим здоровьем, cansağlığının qədrini bilmək дорожить своим здоровьем, cansağlığına təsir etmək отражаться, сказываться на здоровье кого. чьём
  ◊ cansağlığı ilə (geyinin, ишлядин, yaşayın) на здоровье (носите и т.п.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cansağlığı

 • 7 möhkəm

  I
  прил.
  1. крепкий:
  1) прочный, такой, который трудно сломать, разбить, повредить и т.п. Möhkəm qapı крепкая дверь, möhkəm divar крепкая стена, möhkəm ip крепкая верёвка, möhkəm özül крепкий фундамент, möhkəm ayaqqabı крепкая обувь, möhkəm parça крепкая ткань
  2) здоровый, физически выносливый. Möhkəm orqanizm крепкий организм, möhkəm qoca крепкий старик, möhkəm əsəblər крепкие нервы
  3) сильный, звучный (о голосе)
  4) очень сильный, значительный по степени проявления. Möhkəm dostluq крепкая дружба, möhkəm şaxta крепкий мороз, möhkəm yuxu крепкий сон, möhkəm külək крепкий ветер, möhkəm zərbə крепкий удар
  5) перен. стойкий, непоколебимый. Möhkəm adam крепкий человек
  2. твёрдый:
  1) такой, который не поддаётся чему-л., не уступает перед чем-л., решительный, непреклонный. Möhkəm iradə твёрдая воля, möhkəm xasiyyət твёрдый характер
  2) такой, который выражает решительность, уверенность, непреклонность. Möhkəm addım твёрдый шаг, möhkəm dayaq твёрдая опора
  3) неколебимый, нерушимый. Möhkəm söz твёрдое слово
  4) ясный, отчётливый, проникнутый уверенностью (о знаниях, сведениях и т.п.). Möhkəm anlayış (təsəvvür) твёрдое представление, möhkəm bilik твёрдые знания, möhkəm yaddaş твёрдая память, möhkəm inam твёрдая вера, möhkəm inam твёрдое убеждение
  5) прочно установившийся; без нарушений, отклонений. Möhkəm qayda-qanun твёрдый порядок
  3. прочный:
  1) способный не разрушаться в течение длительного времени. Möhkəm material прочный материал
  2) не подверженный переменам, вполне определённый. Möhkəm sülh прочный мир, möhkəm ailə прочная семья, möhkəm təməl прочное основание
  4. разг. сильный (большой, значительный) по степени проявления. Möhkəm ağrı сильная боль
  II
  нареч.
  1. крепко. Möhkəm bağlamaq крепко завязать, möhkəm işləmək крепко поработать, möhkəm yatmaq крепко спать, möhkəm dostluq eləmək крепко дружить
  2. твёрдо. Möhkəm müdafiə etmək твёрдо защищать, möhkəm bilmək твёрдо знать
  3. прочно. Dərsi möhkəm mənimsəmək прочно усвоить урок
  4. сильно. Möhkəm acmaq сильно проголодаться, möhkəm xəstələnmək сильно заболеть, başım möhkəm ağrıyır у меня сильно болит голова, möhkəm dəymək nəyə сильно удариться обо что
  ◊ möhkəm can sağlığı arzulamaq желать крепкого здоровья; möhkəm inanmaq nəyə твёрдо верить во что; möhkəm yadda saxlamaq nəyi твёрдо запомнить что; möhkəm mövqe tutmaq занимать твёрдую позицию; mökəm söz vermək давать твёрдое слово, möhkəm əmin olmaq быть твёрдо уверенным; sözünün üstündə möhkəm durmaq твёрдо стоять на своём, yeri möhkəm olmaq укрепиться где-л., ayağının altı möhkəm olmaq иметь твёрдую почву под ногами, möhkəm adam надёжный, твёрдый человек, möhkəm durmaq стоять крепко за что-л., за кого-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > möhkəm

См. также в других словарях:

 • arzulamaq — f. Arzu etmək, can və ürəkdən istəmək, bir şeyin həsrətində olmaq, diləmək. Vətəni arzulamaq. – Dildarə müştaq oldu can, anın camalın arzular. Nəs.. Cəfər əminin arzuladığı möhkəm hökumət gəlib çıxdı. H. N.. Murad üçün ən təəccüblü bu idi ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • arzulama — «Arzulamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • quzulamağ — I (Salyan, Yardımlı) bax quzulamax I II (Salyan) arzulamaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • savutqamax — (Şərur) arzulamaq. – Elə dünənnən sə: savutquyuram …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həsrət — is. <ər.> 1. Bir şeyi və ya birini bir daha görmək, qovuşmaq arzusu. Vətən həsrəti. Övlad həsrəti. – <Fitnə:> El qızıyam mən, Bəxtiyar; Ürəyimdə həsrətim var. A. Ş.. Bir anda Sonanın halı dəyişdi, həsrət və məhəbbət qəribə bir marağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kef — is. <ər.> 1. Ruhi və ya səhhətcə vəziyyət; hal, əhval. Kefin necədir? Kefini soruşmaq. Bu gün kefim yaxşı deyil. – Böyükxanım Qulamxanın kefini pərt görüb danışdırmağa cürət etmirdi. M. S. O.. <Kərbəlayı Qubad:> Ağanın kefi, əhvalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • könül — is. şair. 1. Qəlb, ürək (mənəvi mənada). Könlümün sevgili məhbubu mənim; Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. A. S.. <Ağarəsul> . . işi yubatmayıb həmin saat könlündəki məhəbbəti qıza söylədi. . . E. Sultanov. // məc. Obrazlı təşbehlərdə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • meyil — is. <ər.> 1. Bir tərəfə əyilmə. Divarın meyli bayıradır. Meyil etmək (eləmək) – 1) əyilmək; 2) istiqamət almaq, yönəlmək. Məşədibəy isə adamları yarıb arvadını görməyə meyil etdiyi halda birdən dayandı. M. Hüs.. Səfər kişi irəliyə tərəf… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • özləmək — f. şair. Bir daha görmək və ya qovuşmaq arzusunda olmaq; görmək istəmək, arzulamaq, həsrətində olmaq. <Şeyx Kəbir Sənana:> Cahil arif, böyük kiçik yeksər; Səni özlər, sevər, pərəstiş edər. H. C.. Çeynəndi, tapdandı özlədikləri; Gözlərində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»