Перевод: с польского на все языки

aresztant

См. также в других словарях:

  • aresztant — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. aresztantncie; lm M. aresztantnci {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek zatrzymany i osadzony w areszcie; aresztowany {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aresztant — m IV, DB. a, Ms. aresztantncie; lm M. aresztantnci, DB. ów przestarz. «człowiek osadzony w areszcie; aresztowany» …   Słownik języka polskiego

  • aresztancki — aresztanckiccy przym. od aresztant Aresztancki strój. Aresztanckie cele …   Słownik języka polskiego

  • raštuonėlis — ×raštuonė̃lis (plg. l. aresztant) sm. dem. (2) Al, Ūd kalinys, rekrūtas: Oi, sūneli, raštuonėli, ko pavirtai ąžuolėliu, o žirgelis šiaurum vėju? LTR(Klvr) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aresztancki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. aresztant: Aresztancki ubiór. Aresztancka dola. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aresztowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia, aresztowanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek zatrzymany i osadzony w areszcie; aresztant : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aresztowanego osadzono w celi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień