Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 101 Jerry Yang

  n. ג'רי יאנג (אחד ממייסדי חברת Yahoo - מנוע החיפוש הפופולארי באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב יראלופופה שופיחה עונמ - oohaY תרבח ידסייממ דחא) גנאי יר'ג

  English-Hebrew dictionary > Jerry Yang

 • 102 Just In Time

  בדיוק בזמן, JIT( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) TIJ,ןמזב קוידב

  English-Hebrew dictionary > Just In Time

 • 103 K

  [keɪ]
  n. קיי (האות ה-11 ב-ABC)
  K (Kilo) 1
  [keɪ]
  n. קילו, קילוגרם, מידת משקל השווה לאלף גרם K (Potassium) 2
  [keɪ]
  n. (כימיה) אשלגן, יסוד מתכתי לבן-כסוף K (O.K.) 3
  [keɪ]
  n. (סלנג באינטרנט) אוקיי, בסדר, טוב, אני מסכים
  * * *
  ףוסכ-ןבל יתכתמ דוסי,ןגלשא (הימיכ)
  םיכסמ ינא,בוט,רדסב,ייקוא (טנרטניאב גנלס)
  םרג ףלאל הוושה לקשמ תדימ,םרגוליק,וליק

  English-Hebrew dictionary > K

 • 104 KIT

  [kɪt]
  n. ערכה; זווד; ציוד; תלבושת; אוסף, חבורה (סלנג); גיגית; חתלתול; קיט
  v. לצייד, לצייד בתלבושת
  [kɪt]
  "שמור על קשר", "אנא כתוב או התקשר בקרוב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "בורקב רשקתה וא בותכ אנא","רשק לע רומש"

  English-Hebrew dictionary > KIT

 • 105 Kiss On Lips

  נשיקה על השפתיים, העניינים בינינו מתחממים (בשיחות אינטרנט), KOL
  * * *
  LOK,(טנרטניא תוחישב) םיממחתמ וניניב םיניינעה,םייתפשה לע הקישנ

  English-Hebrew dictionary > Kiss On Lips

 • 106 LISTSERV program

  * * *
  התקוזחתו ינורטקלא ראוד תמישר תריצי תרשפאמה טנרטניאב תינכת,רוויד תומישר תרש תינכת,VRESTSIL תינכת

  English-Hebrew dictionary > LISTSERV program

 • 107 Love You With All My Heart

  אוהב אותך בכל לבי, LUWAMH( בשיחות אינטרנט)
  * * *
  (טנרטניא תוחישב) HMAWUL,יבל לכב ךתוא בהוא

  English-Hebrew dictionary > Love You With All My Heart

 • 108 Lycos-Bertelsmann

  ליקוס-ברטלסמן, יוזמת אינטרנט משותפת של החברה הגרמנית ברטלסמן בע"מ וחברת ליקוס בע"מ המספקת ניווט מקומי באינטרנט באירופה
  * * *
  הפוריאב טנרטניאב ימוקמ טווינ תקפסמה מ"עב סוקיל תרבחו מ"עב ןמסלטרב תינמרגה הרבחה לש תפתושמ טנרטניא תמזוי,ןמסלטרב-סוקיל

  English-Hebrew dictionary > Lycos-Bertelsmann

 • 109 MIME

  [maɪm]
  n. חקיין; פנטומימה
  v. לחקות; לבטא באמצעות פנטומימה
  MIME (Multi-purpose Internet Mail Extension)
  [maɪm]
  n. הרחבת דואר אינטרנט רב תכליתי, תקן המאפשר להעביר בדואר אלקטרוני באינטרנט כל סוג קובץ
  * * *
  ץבוק גוס לכ טנרטניאב ינורטקלא ראודב ריבעהל רשפאמה ןקת,יתילכת בר טנרטניא ראוד תבחרה

  English-Hebrew dictionary > MIME

 • 110 MUD

  [mʌd]
  n. בוץ, רפש; הערה כרוכה בהשמצה; אמירות לגבי מישהו הגורמות לנזקים
  MUD (Multi User Dungeon/Domain)
  [mʌd]
  משחק MUD, משחק תפקידים באינטרנט המאפשר למשתמשים רבים לשחק ביחד
  * * *
  דחיב קחשל םיבר םישמתשמל רשפאמה טנרטניאב םידיקפת קחשמ,DUM קחשמ

  English-Hebrew dictionary > MUD

 • 111 Mailstop

  n. חברה המספקת ללקוחותיה כתובת דואר אלקטרוני לכל החיים (ניתנת לשימוש באמצעות כל ספקי השירותים באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב םיתורישה יקפס לכ תועצמאב שומישל תנתינ) םייחה לכל ינורטקלא ראוד תבותכ היתוחוקלל תקפסמה הרבח

  English-Hebrew dictionary > Mailstop

 • 112 Message Of The Day

  הודעת היום (באינטרנט, הודעת פתיחה המופיעה עם הכניסה לאתר ומספקת מידע או עצות למשתמש), MOTD
  * * *
  DTOM,(שמתשמל תוצע וא עדימ תקפסמו רתאל הסינכה םע העיפומה החיתפ תעדוה,טנרטניאב) םויה תעדוה

  English-Hebrew dictionary > Message Of The Day

 • 113 Mosaic

  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיק, תכנת גלישה למידע באינטרנט שפותחה על ידי NCSA
  mosaic
  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיקה, פסיפס, ציור העשוי משיבוץ של חלקיקים קטנים וצבעוניים של חומר (כמו אבנים, זכוכיות וכו'); קומבינציה של חלקים שונים ליצירת השלם; (מחשבים) שמו של דפדפן באינטרנט; מחלת צמחים ויראלית המאופיינת ע"י כתמים בהירים וכהים (המזכירים פסיפס) על העלים (בוטניקה)
  adj. פסיפסי; של תורת משה
  * * *
  ASCN ידי לע החתופש טנרטניאב עדימל השילג תנכת,קיאזומ

  English-Hebrew dictionary > Mosaic

 • 114 Motorcross Madness

  משחק מחשב תלת ממדי של סימולציות מירוצי אופנועים (מאפשר משחק נגד משתמשים אחרים באינטרנט) מתוצרת מיקרוסופט
  * * *
  טפוסורקימ תרצותמ (טנרטניאב םירחא םישמתשמ דגנ קחשמ רשפאמ) םיעונפוא יצורימ תויצלומיס לש ידממ תלת בשחמ קחשמ

  English-Hebrew dictionary > Motorcross Madness

 • 115 N A

  לא בהישג יד (קיצור באינטרנט)
  n. לא זמין, עסוק כרגע
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) די גשיהב אל

  English-Hebrew dictionary > N A

 • 116 Netsonic

  n. נט-סוניק, חברה אמריקאית שמרכזה בוויסקונסין, ספקית שירותי רשת מהירים; תכנית האצה באינטרנט המיוצרת ע"י חברת Web3000 Inc.
  * * *
  .cnI 0003beW תרבח י"ע תרצוימה טנרטניאב הצאה תינכת ;םיריהמ תשר יתוריש תיקפס,ןיסנוקסיווב הזכרמש תיאקירמא הרבח,קינוס-טנ

  English-Hebrew dictionary > Netsonic

 • 117 No Response Necessary

  אין צורך בתשובה (קיצור באינטרנט), NRN
  * * *
  NRN,(טנרטניאב רוציק) הבושתב ךרוצ ןיא

  English-Hebrew dictionary > No Response Necessary

 • 118 PAW

  [pɔː]
  n. כפה, כף, כף-רגל (של בע"ח)
  v. לנגוע; לשרוט; לשלוח ידיים(סלנג)
  [pɔː]
  "ההורים צופים בנו", "היזהר במה שאתה מקליד כי הורי מסתכלים על צג המחשב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "בשחמה גצ לע םילכתסמ ירוה יכ דילקמ התאש המב רהזיה","ונב םיפוצ םירוהה"

  English-Hebrew dictionary > PAW

 • 119 Pointcast

  n. פויינטקאסט, חברה אמריקאית, ספקית מידע ושירותי חדשות באינטרנט (נרכשה ע"י Launchpad Technologies ב-1999)
  * * *
  (9991-ב seigolonhceT daphcnuaL י"ע השכרנ) טנרטניאב תושדח יתורישו עדימ תיקפס,תיאקירמא הרבח,טסאקטנייופ

  English-Hebrew dictionary > Pointcast

 • 120 Powerbuilder

  n. פאוארבילדר, תכנה ליצירת יישומים וממשקים מונחי עצמים (הניתנים להפצה גם באינטרנט) מתוצרת חב' RAD
  * * *
  DAR 'בח תרצותמ (טנרטניאב םג הצפהל םינתינה) םימצע יחנומ םיקשממו םימושיי תריציל הנכת,רדליבראואפ

  English-Hebrew dictionary > Powerbuilder


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»