Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 81 I Will Always Love You

  תמיד אוהב אותך, כותרת שיר ששרה הזמרת ויטני יוסטון בסרט "שומר הראש"; אני רוצה את היחידה האריתמטית לוגית שלך, IWALY( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) YLAWI,ךלש תיגול תיטמתיראה הדיחיה תא הצור ינא ;"שארה רמוש" טרסב ןוטסוי ינטיו תרמזה הרשש ריש תרתוכ,ךתוא בהוא דימת

  English-Hebrew dictionary > I Will Always Love You

 • 82 I am not a lawyer

  אינני עורך דין, איני מוסמך לתת עצה משפטית (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) תיטפשמ הצע תתל ךמסומ יניא,ןיד ךרוע ינניא

  English-Hebrew dictionary > I am not a lawyer

 • 83 IP router

  * * *
  טנרטניאב םינותנ תוליבח ריבעמה בשחמ,PI בתנמ,PI בתנ

  English-Hebrew dictionary > IP router

 • 84 If I recall correctly

  אם זיכרוני אינו מטעני (קיצור באינטרנט), IIRC
  * * *
  CRII,(טנרטניאב רוציק) ינעטמ וניא ינורכיז םא

  English-Hebrew dictionary > If I recall correctly

 • 85 If I tell you will you buy me a beer

  "אם אגלה לך האם תקנה לי בירה?" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "?הריב יל הנקת םאה ךל הלגא םא"

  English-Hebrew dictionary > If I tell you will you buy me a beer

 • 86 Il

  n. איליניום, יסוד כימי מתכתי (שמו לשעבר של פרומתיום); סיומת של כתובת באינטרנט של אדם או אתר מישראל (מחשבים)
  Il. (Illinois)
  (קיצור של) אילינוי, מדינה במרכז ארה"ב
  * * *
  (םיבשחמ) לארשימ רתא וא םדא לש טנרטניאב תבותכ לש תמויס ;(םויתמורפ לש רבעשל ומש) יתכתמ ימיכ דוסי,םויניליא

  English-Hebrew dictionary > Il

 • 87 In Real Life

  בחיים האמיתיים, בחיי היומיום (ביטוי מקובל בקבוצות דיון באינטרנט כשאנשים מספרים על עצמם ממה הם מתפרנסים וכו'), IRL
  * * *
  LRI,('וכו םיסנרפתמ םה הממ םמצע לע םירפסמ םישנאשכ טנרטניאב ןויד תוצובקב לבוקמ יוטיב) םוימויה ייחב,םייתימאה םייחב

  English-Hebrew dictionary > In Real Life

 • 88 In my considered opinion

  "לפי שיקול דעתי", " אחרי שחשבתי על כך דעתי היא ש..." (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "...ש איה יתעד ךכ לע יתבשחש ירחא ","יתעד לוקיש יפל"

  English-Hebrew dictionary > In my considered opinion

 • 89 Infoseek

  n. אינפו-סיק (שמו של מנוע חיפוש רב עוצמה באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב המצוע בר שופיח עונמ לש ומש) קיס-ופניא

  English-Hebrew dictionary > Infoseek

 • 90 Instant Message

  הודעה מיידית (קיצור באינטרנט), IM
  * * *
  MI,(טנרטניאב רוציק) תידיימ העדוה

  English-Hebrew dictionary > Instant Message

 • 91 Internet Assigned Names Authority

  הרשות להקצאת שמות באינטרנט, גוף רשמי הממונה על הקצאת שמות תחומים כתובות רשת ופרוטוקולים (מחשבים), IANA
  * * *
  ANAI,(םיבשחמ) םילוקוטורפו תשר תובותכ םימוחת תומש תאצקה לע הנוממה ימשר ףוג,טנרטניאב תומש תאצקהל תושרה

  English-Hebrew dictionary > Internet Assigned Names Authority

 • 92 Internet Corporation for Assigned Names Numbers

  \@חברה המסדירה את רישום התחומים והכתובות באינטרנט (נוסדה ב-1998 במאמץ להפריט ולבזר שירותים אלה)
  * * *
  (הלא םיתוריש רזבלו טירפהל ץמאמב 8991-ב הדסונ) טנרטניאב תובותכהו םימוחתה םושיר תא הרידסמה הרבח\@

  English-Hebrew dictionary > Internet Corporation for Assigned Names Numbers

 • 93 Internet Engineering Task Force

  כוח משימה להנדסת האינטרנט, ארגון המפתח תקנים לשימוש בהעברת מידע באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב עדימ תרבעהב שומישל םינקת חתפמה ןוגרא,טנרטניאה תסדנהל המישמ חוכ

  English-Hebrew dictionary > Internet Engineering Task Force

 • 94 Internet Information Server

  שרת מידע באינטרנט, מערכת שרתי רשת של חב' מיקרוסופט אשר תוכננה לפעולה משולבת עם מערכת ההפעלה IIS, Windows NT
  * * *
  TN swodniW, SII הלעפהה תכרעמ םע תבלושמ הלועפל הננכות רשא טפוסורקימ 'בח לש תשר יתרש תכרעמ,טנרטניאב עדימ תרש

  English-Hebrew dictionary > Internet Information Server

 • 95 Internet Message Access Protocol

  פרוטוקול גישה להודעות באינטרנט, פרוטוקול המשמש להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט, IMAP
  * * *
  PAMI,טנרטניאב ינורטקלא ראוד תרבעהל שמשמה לוקוטורפ,טנרטניאב תועדוהל השיג לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Internet Message Access Protocol

 • 96 Internet Network Information Center

  אינטרניק (interNIC), איחוד של שלושה מוסדות אשר מנהלים את NSFNet בארה"ב (AT\&T, NSI-Network Solutions Inc.,General Atomics), מרכז מידע של האינטרנט, מרכז האחראי על הקצאת שמות ותחומים ועל חלוקת טופסי בקשה מקוונים (CFR) להצעות והערות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תורעהו תועצהל (RFC) םינווקמ השקב יספוט תקולח לעו םימוחתו תומש תאצקה לע יארחאה זכרמ,טנרטניאה לש עדימ זכרמ,(scimotA lareneG,.cnI snoituloS krowteN-ISN,T&TA) ב"הראב teNFSN תא םילהנמ רשא תודסומ השולש לש דוחיא,(CINretni) קינרטניא

  English-Hebrew dictionary > Internet Network Information Center

 • 97 Israel On Line

  "יזראל און ליין", פורטל (אתר כניסה) ומנוע חיפוש בשפה העברית באינטרנט, IOL( מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) LOI,טנרטניאב תירבעה הפשב שופיח עונמו (הסינכ רתא) לטרופ,"ןייל ןוא לארזי"

  English-Hebrew dictionary > Israel On Line

 • 98 Java

  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  n. יאווה, ג'אווה, אי באינדונזיה; קפה (סלנג)
  java
  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  * * *
  (גנלס) הפק ;היזנודניאב יא,הווא'ג,הוואי

  English-Hebrew dictionary > Java

 • 99 Javabean

  n. רכיב, יישום קטן בשפת ג'אווה המיועד לביצוע משימה מוגדרת (בשימוש באינטרנט למשל לחישובי ריבית, עדכון תחזית מזג האוויר וכו')
  * * *
  ('וכו ריוואה גזמ תיזחת ןוכדע,תיביר יבושיחל לשמל טנרטניאב שומישב) תרדגומ המישמ עוציבל דעוימה הווא'ג תפשב ןטק םושיי,ביכר

  English-Hebrew dictionary > Javabean

 • 100 Jeff Bezos

  n. ג'ף בזוס (יליד 1964), מייסד ומנכ"ל חברת אמאזון (אתר חנות הספרים באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב םירפסה תונח רתא) ןוזאמא תרבח ל"כנמו דסיימ,(4691 דילי) סוזב ף'ג

  English-Hebrew dictionary > Jeff Bezos


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»