Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 321 unmoderated newsgroup

  קבוצת דיון לא מבוקרת, קבוצת דיון באינטרנט שאין סינון של המאמרים שנשלחים אליה
  * * *
  הילא םיחלשנש םירמאמה לש ןוניס ןיאש טנרטניאב ןויד תצובק,תרקובמ אל ןויד תצובק

  English-Hebrew dictionary > unmoderated newsgroup

 • 322 unreal

  n. אנ-ריל, משחק מחשב תלת ממדי באינטרנט
  unreal
  adj. לא אמיתי, לא ממשי, לא ריאלי; (סלנג) כביר, גדול; נפלא במידה שלא תאומן
  * * *
  ןמואת אלש הדימב אלפנ ;לודג,ריבכ (גנלס) ;ילאיר אל,ישממ אל,יתימא אל

  English-Hebrew dictionary > unreal

 • 323 upload

  n. (מחשבים) העלאה, שליחת קובץ בתקשורת נתונים למחשב אחר, שליחת קובץ לאתר כלשהו באינטרנט
  v. (במחשבים) להעלות, לשלוח קובץ בתקשורת נתונים למחשב אחר
  * * *
  רחא בשחמל םינותנ תרושקתב ץבוק חולשל,תולעהל (םיבשחמב)
  טנרטניאב והשלכ רתאל ץבוק תחילש,רחא בשחמל םינותנ תרושקתב ץבוק תחילש,האלעה (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > upload

 • 324 veronica

  [ve·ron·i·ca || və'rɑnɪkə /-'rɒn-]
  n. ורוניקה (שם פרטי); תכנת חיפוש תווים בשרתי Gogher באינטרנט
  veronica
  [ve·ron·i·ca || və'rɑnɪkə /-'rɒn-]
  n. ברוניקה (צמח-נוי)
  * * *
  (יונ-חמצ) הקינורב

  English-Hebrew dictionary > veronica

 • 325 very big grin

  "חיוך גדול מאוד" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "דואמ לודג ךויח"

  English-Hebrew dictionary > very big grin

 • 326 video chat

  וידאו-צ'אט, שיחה באינטרנט המתנהלת בין שניים או יותר משתתפים בה נעשה שימוש במצלמת רשת כך שכל אחד מהמשתתפים יכול לראות את פניו של המשתתפים האחרים
  * * *
  םירחאה םיפתתשמה לש וינפ תא תוארל לוכי םיפתתשמהמ דחא לכש ךכ תשר תמלצמב שומיש השענ הב םיפתתשמ רתוי וא םיינש ןיב תלהנתמה טנרטניאב החיש,טא'צ-ואדיו

  English-Hebrew dictionary > video chat

 • 327 web cam

  מצלמת וידאו דיגיטלית המחוברת למחשב המאפשרת גישה מקוונת לתמונותיה באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב היתונומתל תנווקמ השיג תרשפאמה בשחמל תרבוחמה תילטיגיד ואדיו תמלצמ

  English-Hebrew dictionary > web cam

 • 328 web site

  n. אתר רשת, אתר באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב רתא,תשר רתא

  English-Hebrew dictionary > web site

 • 329 web smith

  אדם היוצר דפי רשת באינטרנט (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) טנרטניאב תשר יפד רצויה םדא

  English-Hebrew dictionary > web smith

 • 330 webcaster

  n. חברה המפיקה שידורי קול או וידאו עבור האינטרנט; תכנה להעברת שידורי קול או וידיאו באינטרנט; שדרן חדשות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תושדח ןרדש ;טנרטניאב ואידיו וא לוק ירודיש תרבעהל הנכת ;טנרטניאה רובע ואדיו וא לוק ירודיש הקיפמה הרבח

  English-Hebrew dictionary > webcaster

 • 331 webliography

  n. וובליוגרפיה, אתר המכיל רשימות (המחולקות לפי נושאים) של אתרים באינטרנט וקישורים אליהם לשימוש כמקורות מידע
  * * *
  עדימ תורוקמכ שומישל םהילא םירושיקו טנרטניאב םירתא לש (םיאשונ יפל תוקלוחמה) תומישר ליכמה רתא,היפרגוילבוו

  English-Hebrew dictionary > webliography

 • 332 where are you from

  מהיכן אתה?, איפה אתה גר?, איפה נולדת? (קיצור באינטרנט), WUF
  * * *
  FUW,(טנרטניאב רוציק) ?תדלונ הפיא,?רג התא הפיא,?התא ןכיהמ

  English-Hebrew dictionary > where are you from

 • 333 white pages

  דפים לבנים, מדריך כתובות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תובותכ ךירדמ,םינבל םיפד

  English-Hebrew dictionary > white pages

 • 334 AAMOF (as a matter of fact)

  בעצם, למעשה, לאמיתו של דבר (קיצור באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > AAMOF (as a matter of fact)

 • 335 ADN (any day now)

  בכל יום, בכל רגע, בכל שנייה (סלנג של צ'אט באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > ADN (any day now)

 • 336 AFAIK (As Far As I Know)

  למיטב ידיעתי (קיצור באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > AFAIK (As Far As I Know)

 • 337 AFK (Away From Keyboard)

  איני נמצא על יד המקלדת, מיד אשוב (באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > AFK (Away From Keyboard)

 • 338 ASL (Above Sea Level) 1

  גובה מעל פני הים ASL (Age Sex Location) 2
  גיל מין מקום (קיצור באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > ASL (Above Sea Level) 1

 • 339 AWTHTGTTA (Are we going to have to go through this again?)

  "האם אנחנו מוכרחים לחזור ולדוש בענין ?", "אני חושב שזה מספיק" (סלנג באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > AWTHTGTTA (Are we going to have to go through this again?)

 • 340 B2R (Back To Reality)

  B2R, בחזרה למציאות (קיצור באינטרנט הנמצא בשימוש בחדרי צ'אט ובתכתובת בדואר האלקטרוני)

  English-Hebrew dictionary > B2R (Back To Reality)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»